Α12 ΚΤ

Α12
ΕΦΟΑ, 1ο Ε2 2015, Ο.Α.ΛΕ ΡΑΚΕΤ, 15-20 Απριλίου
p2,5
p4
16
32
α/α
seed
Pts
Α.Μ.
1
1
74,5
31353
2
21
28
32917
Q
31
16,5
34584
9
60,5
32125
5
Q
25
24,5
29155
6
Q
29
19
31504
7
19
30,5
31101
8
8
62
32660
9
3
68
30977
10
23
26
35287
27
20,5
33898
3
από
4
11
Q
12
24
25
32080
13
17
39,5
32766
14
14
45,5
30776
32
14,5
32964
16
5
67
31389
17
7
64
31363
18
15
43
34822
19
10
55,5
33499
20
12
52,5
30940
21
11
55
30537
22
18
34,5
33190
23
20
29
34708
24
4
67,5
33844
25
6
65,5
32659
28
19,5
34791
27
13
47
33379
28
16
39,5
31554
29
22
27,5
33188
15
26
Q
Q
30
Q
26
24,5
30918
31
Q
30
17
33558
2
68,5
32680
32
Ονοµατεπώνυµο
p5
8
p7,5
4
p12,5-15
2&w
Σύλλογος
ΡΗΓΑΣ Α.Ο.Α.ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΛΟΥΜ-ΤΡΑΚΑΣ ΡΑΦΑΕΛ
Γ.Α.Σ.ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ
Α∆ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ο.Α.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΕΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ Ο.Α.
ΚΟΥΤΣΟΧΙΩΝΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
Α.Α.ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο.Α.ΣΟΥ∆ΑΣ
ΝΟΥΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Ο.Α.ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΚΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο.Α
ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
∆ΙΓΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Ο.Α.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ
ΧΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΜΑΥΡΙΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
Σ.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Ο.Α.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΦΙΤΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Ο.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΣΤΡΕΙΝΙ∆ΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΜΟΛΑ∆ΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
Ο.Α.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆Ε∆ΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Ο.Α.ΙΩΛΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Ο.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΞΙΜΟΣ
Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
ΜΗΤΣΑΚΟΣ
1
62 61
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
60 61
ΚΕΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
2
46 61 60
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
64 63
ΝΟΥΧΑΚΗΣ
1
63 62
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ
63 61
ΖΕΡΒΟΣ
1
62 62
∆ΙΓΕΝΑΚΗΣ
64 61
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
2
63 64
ΧΙΛΗΣ
76(3) 62
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ
1
61 62
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
60 60
ΑΣΤΡΕΙΝΙ∆ΗΣ
2
62 63
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
63 64
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ
2
76(5) 63
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
64 36 61
ΜΗΤΣΑΚΟΣ
75 76(2)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
63 62
ΝΟΥΧΑΚΗΣ
60 62
ΖΕΡΒΟΣ
63 61
ΧΙΛΗΣ
75 76(3)
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ
64 60
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
75 61
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
62 61
seeded players
1. ΜΗΤΣΑΚΟΣ Θ
2. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α
3. ΝΟΥΧΑΚΗΣ Γ
4. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ∆
5. ∆ΙΓΕΝΑΚΗΣ Α
6. ΑΣΤΡΕΙΝΙ∆ΗΣ Φ
7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆
8. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α
επιδιαιτητής
Αµουτζόγλου Κική
18/4/201510:37 πµ