SACE FORMULA A0-A1-A2

Doc. N.° 1SDH000717R0605 - L8785
SACE FORMULA A0-A1-A2
PB - Separatori di fase A0-A1-A2
PB - Phase barriers A0-A1-A2
PB - Trennwande zwischen den Phasen A0-A1-A2
PB - Sèparateurs de phase A0-A1-A2
PB - Separadores de fase A0-A1-A2
PB - 相间隔板 A0-A1-A2
A0-A1-A2/I-II-III-IV
1
A
A0-A1
I-II
2
A2
I-II
2
III
IV
4
6
III
IV
4
6
2 (A1-A2)-I
B
A1-A2/II
D
A0-A1-A2/III-IV
© Copyright 2009-2014 ABB.All rights reserved
www.abb.com
C
E
A1-A2/II
A0-A1-A2/III-IV