close

Enter

Log in using OpenID

【送料無料】 ミズノ mizuno ミズノ バドミントントレーニング用ラケット

embedDownload
Joves per l’Ocupació
Una alternativa per incorporar a l’empresa
Joves preparats i motivats
Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014”
Acollida en pràctiques de joves formats en l’ocupació demandada.
Què Ofereix
el projecte?
Contractació de joves qualificats amb assessorament i seguiment
tècnic al llarg del procés.
Subvenció econòmica a la contractació.
Compatibilitat amb altres bonificacions vigents.
El SOC subvencionarà els contractes subscrits en el
marc del programa per una durada mínima de sis mesos
amb una quantia màxima de
3.891,6 euros
equivalent al salari mínim interprofessional per la
jornada completa o la part proporcional en funció de la
jornada parcial realitzada.
(Als efectes de l’Ordre EMO/251 /2014 de 4 d’agost)
El Pla de Garantia Juvenil subvencionarà el contracte:
INDEFINIT (6 mesos de bonificació aportació empresarial)
100% jornada = 300€/mes
75% jornada = 225€/mes
50% jornada = 150€/mes
VINCULACIÓ FORMATIVA (reducció S.S. contingències comunes)
100% per empreses de menys de 250 treballadors
75% per empreses de més de 250 treballadors
Què fer per
participar?
Formalitzar un
contracte laboral
de 6 mesos i 20 hores
setmanals com a mínim
Formalitzar un
conveni de pràctiques
de 1 mes i de 4 hores diàries
No haver realitzat acomiadaments de treballadors/es qualificats
d’improcedents o nuls en els darrers tres mesos.
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i
legals.
Assignar un/a tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació
del jove.
Especialitat
Formativa
Operacions auxiliars de magatzem en indústries
i laboratoris químics
280
hores
Operacions de neteja i desinfecció de materials, equips i instal·lacions
en les que s’utilitzen productes químics.
Operacions de magatzem de productes químics i relacionats.
Operacions auxiliars elementals en el laboratori i en processos d’indústria
química i afins.
Manipulació segura de càrregues amb carretons elevadors.
Pràctiques professionals no laborals. (80 hores)
Per a més informació
contactar amb:
Amb el suport i finançament de:
Nélida Rodríguez
[email protected]
937 070 707 ext. 324
671 663 308
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
235 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content