our lady of czestochowa matki bożej jasnogórskiej

THE NATIONAL SHRINE OF
OUR LADY OF CZESTOCHOWA
NARODOWE SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
Amerykańska Częstochowa
Doylestown, PA Volume I: Issue November–20-Listopad 2005.
MASS SCHEDULE
Weekdays (Monday-Saturday) 7:30, 8:00 & 11:30am (English)
Saturday Vigil Mass
5:00pm (English)
Sunday
8:00, 10:00am & 12:00 noon (Polish)
9:00, 11:00am, 2:00 & 5:00pm
(English)
Holy Days Vigil Mass
5:00pm (English)
Holy Days
7:30am, 8:00am, 11:30am, 5:00pm
(English), 10:00 am (Polish)
XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Chrystusa Króla
XXXIV Sunday
Solemnity
of Christ the King
CONFESSIONS
Heard before all scheduled Masses on Sundays & on weekdays during
the 11:30am Mass.
OFFICE HOURS
PERPETUAL NOVENA TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA
Business Office
Cemetery Office
Sundays - After 12:00 noon Mass
Wednesdays - After 11:30am Mass
ADORATION OF THE MOST BLESSED SACRAMENT
Gift Shop
Daily in Our Lady’s Chapel (Lower Church) 12:00-5:00pm
Cafeteria
NIGHT VIGIL - CZUWANIE (POLISH)
Last Saturday of the month, beginning at 9:00pm until 3:00am on
Sunday.
Kalendarz
20 listopada
XXXIV Niedziela Zwykła.
Uroczystość Chrystusa Króla.
21 listopada
Ofiarowanie
Najświętszej Maryi Panny.
22 listopada
Wspomnienie św. Cecylii, Dziewicy &
Męczennicy. Patronki muzyki kościelnej.
24 listopada
Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac,
Kapłana & Męczennika.
Święto Dziękczynienia w USA.
25 listopada
Wspomnienie św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, Dziewicy & Męczennicy.
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
Saturday 9:00am-4:00pm
Sunday 11:00am-12:00pm & 1:00-2:00pm
Monday-Sunday 9:00am-4:30pm
(Closed Christmas Day, New Years Day, Easter
Sunday & Thanksgiving Day).
Sunday 10:00am-3:30pm
Weekdays open only for scheduled tours.
(Closed Christmas Day, New Years Day &
Thanksgiving Day).
Calendar
November 20
XXXIVSunday.
Solemnity of Christ the King.
November 21
The Presentation of
the Blessed Virgin Mary.
November 22
Memory of Saint Cecilia, Virgin & Martyr.
Patroness of sacred music.
November 24
Memory of Saint Andrew Dung-Lac,
Priest & Martyr.
Thanksgiving.
November 25
Memory of Saint Catherine of Alexandria,
Virgin & Martyr.
PAULINE FATHERS & BROTHERS
P.O. BOX 2049 - 654 FERRY ROAD • DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 18901
TEL: (215) 345-0600 • FAX: (215) 348-2148 • WEBSITE: WWW.CZESTOCHOWA.US • EMAIL: [email protected]
Niedziela
Sunday
Często traktujemy tę Ewangelię jako
wykręt i zwolnienie się z konsekwencji
wiary. Nawet w kazaniach słyszy się raz po
raz, że Bóg nie będzie osądzał człowieka za
chodzenie na mszę, lecz za dobre uczynki.
Otóż tak, ale tylko tych, którzy nie są
chrześcijanami. Oni, jako niewierzący
i nieochrzczeni, nie są zobowiązani do
praktykowania wiary, której przecież, na ogół nie z własnej winy,
nie mają. Otóż ich zbawienie dokona się na mocy wierności swemu
sumieniu i prawu naturalnemu. Ono dość jasno podpowiada co
należy czynić. Dlatego Jezus nie pyta ich o posty, spowiedzi
wielkanocne, nabożeństwa, składki itp. lecz o dobre czyny, które
świadczą o uczciwości i wrażliwości na głos sumienia, który jest
naturalnym głosem Boga w człowieku. Ten kto jest wierny
i posłuszny temu głosowi, ten należy do Chrystusa, chociaż wcale
o tym nie wie. Kto jednak odrzuca głos sumienia, ten odrzuca
i Boga. Często Boga obecnego w drugim człowieku – takim jak
Chrystus. Inna jest zupełnie sytuacja tych, którzy poznali Boga,
a przynajmniej mieli taką szansę, czyli wszystkich ochrzczonych.
My nie idziemy przez życie po omacku, my mamy światłość –
wiarę, Słowo Boże, wręcz samego Boga w Chrystusie, który jest
naszym wzorem do naśladowania. Mamy Kościół, który nas
prowadzi przez życie i wskazuje bezpieczną drogę. Więc skoro nam
tyle dano, to i poprzeczka wymagań musi być podwyższona. Otóż
my będziemy rozliczani tak, jak ci słudzy z Ewangelii przed
tygodniem. Dano nam tyle i tyle talentów – przez swoją pracę,
wiarę, zaufanie Bogu, posłuszeństwo, mamy przynieść owoc
proporcjonalny do tego, co nam powierzono. Oczywiście, że dobre
uczynki, praktyczna miłość bliźniego na co dzień, należą do istoty
naszego powołania i z tego też będziemy sądzeni, ale nie tylko
z tego. Wiara wymaga od nas więcej – budowania Królestwa
Bożego na ziemi. To budowanie polega między innymi na
wprowadzaniu w życie miłości, sprawiedliwości, pokoju,
przebaczenia, jedności między ludźmi, ładu...
When the Son of man comes in his glory,
and all the angels with him, then he will sit
on his glorious throne. Before him will be
gathered all the nations. After his death,
Jesus went through three stages, and in each
stage his body was in a different position:
lying in the tomb, in death; standing at his
resurrection and when he appeared to his
disciples; sitting at the right hand of his Father, in Heaven. It is in
this last position that Jesus will judge all nations assembled before
him on the Day of the Last Judgment. Our spiritual life follows the
same pattern: first we are lying down, inert, without life, until
someone plunges us under the water of baptism and makes us,
through the Holy Spirit, partakers in the Resurrection of Christ.
Then, we walk, following the Lord Jesus, following in his
footsteps, our head lifted up to Heaven, but our feet on the ground.
We are standing, in this intermediary position, that of awaiting the
Lord: And then they will see the Son of man coming in a cloud with
power and great glory. Now when these things begin to take place,
look up and raise your heads, because your redemption is drawing
near. When Jesus will return and sit on his throne, he will not be
the only one sitting. All the elect, all who will have followed the
Lord, bearing his Cross, all of them, already resurrected and saved
by their perseverance until the end, will also be seated with Christ:
In the new world, when the Son of man shall sit on his glorious
throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones,
judging the twelve tribes of Israel. Where will we be on Judgment
Day? On the left or on the right? Will we be seated at the right
hand of Christ, as He himself is seated at the right hand of his
Father? Or... will we be on his left, in an absolutely uncomfortable
position? Jesus listed some good actions that we should do if we
want to share in his Kingdom. Without wanting to stray from the
subject of this homily, I would like to update this enumeration of
good works by pointing out certain actions to do or not do, relating
to issues proper to our time.
Uroczystość Chrystusa Króla.
Solemnity of Christ the King.
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI
encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na
zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy,
aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym
nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość
obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa
przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius
XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: Od dawna już
powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa
znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez
które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc,
iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i
rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego
powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko
nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym
posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że
Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż
zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy
Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości"
i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze...
Though this Feast is a new one, promulgated
by Pope Pius XI in 1925 in his Encyclical
Quas Primas, it is a most awesome and
important one! Vive Christus Rex! On this
day, we pray for the conversion of all to
Christ, and for all governments to recognize
Him as King and conform their laws to His
teachings. This is the only way to peace!
Apocalypse 19:15-16: And out of his mouth
proceedeth a sharp two-edged sword, that
with it he may strike the nations. And he shall
rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the
fierceness of the wrath of God the Almighty. And he hath on his
garment and on his thigh written: KING OF KINGS AND LORD
OF LORDS. Today may receive a plenary indulgence by praying
the Consecration of the Human Race to the Sacred Heart, going to
Confession, and receiving the Eucharist. We beg God to bring all
people to Him and to be our King. In the Novus Ordo, this Feast
was moved from the last Sunday in October to the last Sunday of
the Season after Pentecost, which is the Sunday before Advent
Sunday. The effect of this is to interrupt the relationship between
the reign of Christ with His Saints, who are commemorated en
masse on 1 November, and the necessity of our recognizing His
Kingship now!
Święto Dziękczynienia
Thanksgiving
Pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na
pokładzie Mayflower byli w większości Katolikami.
Tylko około jedna trzecia pierwszych kolonistów
była Separatystami. Pielgrzymi wylądowali na Skale
Plymouth 11 grudnia 1620 roku. Ich pierwsza zima była druzgocąca.
Do początku nadchodzącej jesieni stracili 46 ze 102 osób
zaokrętowanych na Myflower. Ale żniwa 1621 roku były obfite.
Pozostali koloniści zadecydowali uczcić to świętem, wraz z 91
Indianami, którzy pomogli Pielgrzymom przetrwać ich pierwszy rok.
Sądzi się, że Pielgrzymi nie przetrwaliby tego pierwszego roku bez
pomocy tubylców. Święto miało więcej z tradycyjnego angielskiego
obyczaju niż z obchodów dziękczynnych. Trwało trzy dni.
Gubernator William Bradford wysłał czterech myśliwych po dzikie
kaczki i gęsi. Nie jest pewne, czy indyk był częścią ich ucztowania.
Jednakże jest pewne, że mieli dziczyznę z jelenia. Termin indyk był
używany przez Pielgrzymów na określenie jakiegokolwiek drobiu.
Innym współczesnym daniem na stole z okazji Dziękczynienia jest
placek z dynią. Ale to również nieprawdopodobne, że pierwsze
świętowanie zawierało ten przysmak. Dostawy mąki były przez długi
czas zmniejszone, dlatego nie było chleba ani ciast jakiegokolwiek
rodzaju. Jedzono jednak gotowaną dynię i produkowano nawet
swego rodzaju chleb kukurydziany. Nie było też mleka, ziemniaków
czy masła. Nie było domowego bydła dla produkcji nabiału, a
nowoodkryty ziemniak był wciąż uważany przez
Europejczyków za trujący. Na ucztę jednak
złożyły się ryby, jagody, raki, suszone owoce,
mięso jelenia i śliwki. To dziękczynne święto nie
zostało powtórzone kolejnego roku. Ale w roku
1624, podczas surowej suszy Pielgrzymi
zgromadzili się na nabożeństwie, modląc się o
deszcz. Kiedy nazajutrz spadł długi, solidny deszcz, Gubernator
Bradford ogłosił kolejne Święto Dziękczynienia, ponownie
zapraszając indiańskich przyjaciół. Kolejne Święto Dziękczynienia
ogłoszono dopiero w czerwcu 1676 roku. 20 czerwca 1676 roku rada
gubernatorska Charlestown, Stan Massachusets, zebrała się by
powziąć decyzję, w jaki sposób najlepiej wyrazić dzięki za łaskawy
los, który pozwolił bezpiecznie ustabilizować się ich wspólnocie.
Jednogłośnie polecili urzędnikowi Edwardowi Rawsonowi, by
ogłosić 29 czerwca Świętem Dziękczynienia. Październik 1777 roku
zaznaczył się pierwszym w historii wspólnym dziękczynnym
świętowaniem we wszystkich 13 koloniach. Było to również
patriotyczne wspomnienie zwycięstwa nad Brytyjczykami pod
Saratogą. Ale to święto było wydarzeniem jednorazowym. Jerzy
Waszyngton ogłosił Narodowy Dzień Dziękczynienia w roku 1789,
choć niektórzy byli temu przeciwni. Pomiędzy koloniami panowała
niezgoda, niewygody pierwszych Pielgrzymów doświadczane przez
wielu nie zapewniały nastoju do narodowego świętowania. Ale
później prezydent Tomasz Jefferson wpadł na pomysł obchodów
dnia dziękczynienia. Do tego, że obecnie obchodzimy Święto
Dziękczynienia doprowadziła ostateczenie redaktorka czasopisma Sarah Josepha Hale. Hale pisała wiele artykułów, promujących jej
sprawę w Bostońskim Magazynie Kobiecym, a później w piśmie
Kobiece Książki Godey. W końcu, po 40-letniej kampanii pisania
artykułów i listów do gubernatorów i prezydentów, obsesja Hale
urzeczywistniła się, kiedy w 1863 roku Prezydent Lincoln ogłosił
ostatni czwartek listopada Narodowym Świętem Dziękczynienia. To
święto było ogłaszane przez każdego prezydenta po Lincolnie. Data
zmieniała się kilka razy, ostatnio za Franklina
Roosvelta, który przesunął ją o tydzień na
przedostatni czwartek listopada, aby wytworzyć
dłuższy sezon zakupów świątecznych.
The Pilgrims, who celebrated the first thanksgiving
in America, were fleeing religious persecution in
their native England. In 1609 a group of Pilgrims
left England for the religious freedom in Holland
where they lived and prospered. After a few years
their children were speaking Dutch and had become attached to the
dutch way of life. This worried the Pilgrims. They considered the
Dutch frivolous and their ideas a threat to their children's education
and morality. So they decided to leave Holland and travel to the
New World. Their trip was financed by a group of English
investors, the Merchant Adventurers. It was agreed that the
Pilgrims would be given passage and supplies in exchange for their
working for their backers for 7 years. On Sept. 6, 1620 the Pilgrims
set sail for the New World on a ship called the Mayflower. They
sailed from Plymouth, England and aboard were 44 Pilgrims, who
called themselves the Saints, and 66 others ,whom the Pilgrims
called the Strangers. The long trip was cold and damp and took 65
days. Since there was the danger of fire on the wooden ship, the
food had to be eaten cold. Many passengers became sick and one
person died by the time land was sighted on November 10th. The
long trip led to many disagreements between the Saints and the
Strangers. After land was sighted a meeting was held and an
agreement was worked out, called the Mayflower Compact, which
guaranteed equality and unified the two
groups. They joined together and named
themselves the Pilgrims. Although they had
first sighted land off Cape Cod they did not
settle until they arrived at Plymouth, which
had been named by Captain John Smith in
1614. It was there that the Pilgrims decided
to settle. Plymouth offered an excellent
harbor. A large brook offered a resource for fish. The Pilgrims
biggest concern was attack by the local Native American Indians.
But the Patuxets were a peaceful group and did not prove to be a
threat. The first winter was devastating to the Pilgrims. The cold,
snow and sleet was exceptionally heavy, interfering with the
workers as they tried to construct their settlement. March brought
warmer weather and the health of the Pilgrims improved, but many
had died during the long winter. Of the 110 Pilgrims and crew who
left England, less that 50 survived the first winter. On March 16,
1621, what was to become an important event took place, an brave
Indian walked into the Plymouth settlement. The Pilgrims were
frightened until the Indian called out Welcome (in English!). His
name was Samoset and he was an Abnaki Indian. He had learned
English from the captains of fishing boats that had sailed off the
coast. After staying the night Samoset left the next day. He soon
returned with another Indian named Squanto who spoke better
English than Samoset. Squanto told the Pilgrims of his voyages
across the ocean and his visits to England and Spain. It was in
England where he had learned English. Squanto's importance to the
Pilgrims was enormous and it can be said that they would not have
survived without his help. It was Squanto who taught the Pilgrims
how to tap the maple trees for sap. He taught them which plants
were poisonous and which had medicinal powers. He taught them
how to plant the Indian corn by heaping the earth into low mounds
with several seeds and fish in each mound. The decaying fish
fertilized the corn. He also taught them to plant
other crops with the corn. The harvest in October
was very successful and the Pilgrims found
themselves with enough food to put away for the
winter. There was corn, fruits and vegetables, fish
to be packed in salt, and meat...
REKOLEKCJE W 2005 R.
RETREATS IN 2005
25-27 listopada: Rekolekcje Adwentowe (jęz. pol.)
9-11 grudnia:
Rekolekcje Adwentowe (jęz. ang.)
26-28 grudnia: Rekolekcje powołaniowe
Po dalsze informacje prosimy dzwonić pod nr 215-345-0600
lub pisać na email: [email protected]
Nov 25-27:
Advent Retreat (Polish)
Dec 9-11:
Advent Retreat (English)
Dec 26-28:
Vocations Retreat
For further information please call 215-345-0600
or email us at: [email protected]
ORDEROF SAI NT PAUL THE FI RST HERMI T
ZAKON ŚWIĘTEGO PAWŁA PI ERWSZEGO PUSTELNI KA
Through his profession of the Evangelical Counsels of
chastity, poverty and obedience, the Pauline
surrenders himself totally to the service of God,
Thereby freeing himself from the principal obstacles
which impede perfect love. (Pauline Constitutions, Art. 7)
Interested in the religious life?
Are you discerning a vocation?
Paulin przez profesję rad ewangelicznych: czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa, oddaje całe swe życie na
służbę Bogu, uwalniając się od głównych przeszkód
na drodze do doskonałej miłości.
(Konstytucje zakonne, art. 7)
Interesujesz się życiem zakonnym?
Szukasz swojej drogi w życiu?
Referent powołań:
Please contact us.
O. Bartłomiej Marciniak, OSPPE
[email protected]
tel: (215) 345-0600 # 1018
Fr. Bartholomew Marciniak, OSPPE
[email protected]
tel: (215) 345-0600 Ext. 1018
Polski Adwokat!
Polish Lawyer!
Henry F.
Siedzikowski,
Krempa Associates, Inc.
Registered Investment Advisor
Helping Clients Achieve Their
Financial Goals
and Dreams Since 1971
Albert C Krempa Jr CLU,
ChFC, CFS
Esquire
925 Harvest Drive
Blue Bell,
Pensylvania 19422.
Phone:
(215)-977-1000
Fax:
(215)-977-1099
E-mail:
[email protected]
KULINSKI MEMORIALS
tel. 1-800-458-5467
WYKONAMY POMNIK, NA KTÓRY KAŻDY CZŁOW1EK ZASŁUŻYŁ ŻYCIEM I PRACĄ
POMNIK, NA KTÓRY ZASŁUGUJE KAŻDY CZŁOWIEK!
NASZA FIRMA OD WIELU LAT MA ZASZCZYT WYKONYWANIA
POMNIKÓW CMENTARNYCH.
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
WYKONANIA POMNIKÓW
GRAWEROWANIA IMION, DAT I RZEŹB RELIGIJNYCH
NA PŁYTACH CMENTARNYCH
OFERUJEMY PRZYSTĘPNE CENY
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
TELEFONICZNY: (908) 722 3130; 1-800-458 – 5467
OSOBISTY: NA CMENTARZU W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE.
KULINSKI MEMORIALS HAS BEEN WORKING AT THE SHRiNE
FOR MANY YEARS, SERVING THOUSANDS OF SATISFIED CUSTOMERS.
P LEASE CALL FOR AN APPOINTMENT AT HOME OR WE CAN MEET
AT THE CEMETERY.
Tel: (908) 722 3130; 1-800-458 – 5467
215-345-5020
or 800-243-1460.