close

Enter

Log in using OpenID

Sağlık Bakanlığı Aktif İlaç Listesi

embedDownload
YURT DIŞI AKTİF İLAÇ LİSTESİ
Barkod
1111111101235
İlaç Adı
BROCHITOL 40 MG INHALATION
POWDER
1111111101236 DIABEMIDE 250 MG , 1X20 TAB
1111111101237
VIVITROL 380MG/ML (EXTENDEDRELEASE İNJECTABLE SUSPENSION)
Stok
Zorunlu
İlaçlar
Reçete
Türü
ATC kodu
ATC Adı
Etkin Madde
R05CB16
mannitol
Mannitol
Normal
A10BB02
chlorpropamide
Chlorpropamide
Normal
N07BB04
naltrexone
1111111100808 ABRAXANE 100 MG 1 VIAL
L01CD
1111111100003 ACADION 250 MG 120 TB
G04BC
Taxanes
Urinary concrement
solvents
methionine
1111111100763 ACIMETHIN 500 MG 100 TB.
V03AB26
1111111100778 ACT-HIB VACCINE 1 AMPUL
J07AG01
hemophilus influenzae
B, purified antigen
conjugated
1111111100477 ADAGEN 250 IU/ML 1,5 ML 4 FLK
L03AX04
pegademase
Naltrexone
hydrochloride
Albumin Bound
Paclitaxel
Normal
1
TİTCK Yazılı Onayı
Olmadan İthal
Edilemeyecek İlaçlar
Sadece Toplu
Teminine İzin
Verilen İlaçlar
ICD10 Kodu
ICD10 Adı
24.11.2014
1
24.11.2014
Normal
18.7.2014
Tiopronin
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
Methionine
Capsular
polysaccharide of
haemophilus
influenzae type b
Pegademase bovine
Normal
N20
Böbrek ve üreter taşı
Normal
D81
Kombine İmmün Yetmezlik
brentuximab vedotin
Brentuximab
1
Normal
C81;C83;C85;C82
Hodgkin hastalığı;Yaygın nonHodgkin lenfoma;Non-Hodgkin
lenfoma, diğer ve
tanımlanmamış tipler;Folliküler
[nodüler] non-Hodgkin lenfoma
1111111101045 ADENURIC 80 MG 84 TB
M04AA03
febuxostat
Selective beta-2adrenoreceptor
agonists
Febuxostat
1
Normal
M10
Gut
1111111101002 ALINIA 500 MG 30 TB
1111111100009 ALKERAN 50 MG 1 AMP
P01AX11
nitazoxanide
L01AA03
melphalan
1111111100684 AMILORIDE 5 MG 28 TAB
C03DB01
1111111100026 AMMONAPS 500 MG 250 TB
A16AX03
1111111100446 AMMONAPS 940 MG/G 266 G GRANUL
Albuterol sulfate
Normal
Nitazoxanide
Normal
B45.1
Cerebral cryptococcosis
Kanser;Kanser;Kan ve kan yapıcı
C00-C97;D00- organların hastalıkları ve immün
D48;D50-D89;Z94 sistemin bazı bozuklukları;Organ
ve doku nakli
amiloride
Amiloride
Normal
Sodium
phenylbutyrate
Sodium phenylbutyrate
Normal
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
A16AX03
Sodium
phenylbutyrate
Sodium phenylbutyrate
Normal
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
A16AX
Various alimentary
tract and
metabolism products
Sodium phenylacetate
and Sodium benzoate
Normal
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
1111111101075 AMPHETAMINE SALTS 30 MG 100 TABLETS
N06BA01
amfetamine
Amphetamine,
dextroamphetamine
mixed salts
Kırmızı
1111111100848 AMPYRA 10 MG 60 TB.
N07XX07
fampridine
Dalfampridine
Normal
L01XX01
amsacrine
Amsacrine
1
Normal
18.7.2014
1-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA
1,8 MG/KG/GÜN DOZUNDA 21 GÜNDE BİR KULLANILIR [İLK 2 KÜR SONRASINDA OBJEKTİF YANIT
ALINAN HASTALARDA (STABİL HASTALIK, KISMİ VEYA TAM YANIT) TEDAVİYE EN FAZLA 12 KÜRE
KADAR DEVAM EDİLEBİLİR]:
I. TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU SEBEBİYLE OTOLOG VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK
HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG ≤2 OLAN 18 YAŞ VE ÜZERİ, EN AZ 3 DİZİ
TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ HASTALIKTA KULLANILIR. *
II. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA DİRENÇLİ
VEYA NÜKS EDEN HASTALIKTA KULLANILIR.*
*TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSFALOPATİ RİSKİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR HASTALARDAN EK ONAM ALINMALIDIR.
2-CD30(+)ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA TANILI HASTALARDA AŞAĞIDAKİ
ENDİKASYONLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA 1,8 MG/KG/GÜN DOZUNDA 21 GÜNDE BİR KULLANILIR [İLK
2 KÜR SONRASINDA OBJEKTİF YANIT ALINAN HASTALARDA (STABİL HASTALIK, KISMİ VEYA TAM
YANIT) TEDAVİYE EN FAZLA 12 KÜRE KADAR DEVAM EDİLEBİLİR]:
I. TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU SEBEBİYLE OTOLOG VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK
HÜCRE NAKLİ YAPILAMAYAN, PERFORMANS DURUMU ECOG ≤2 OLAN 18 YAŞ VE ÜZERİ, EN AZ 3 DİZİ
TEDAVİ ALMIŞ NÜKS/DİRENÇLİ HASTALIKTA KULLANILIR. *
II. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ VE/VEYA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASINDA DİRENÇLİ
VEYA NÜKS EDEN HASTALIKTA KULLANILIR.*
*TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE HASTANIN PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSFALOPATİ RİSKİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNE DAİR HASTALARDAN EK ONAM ALINMALIDIR.
18.7.2014
GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
15.9.2014
Normal
1111111100028 AMSIDINE 75 MG 6 AMPUL
8.8.2014
18.7.2014
KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE
1
Melphalan
1111111100736 AMMONUL 50 ML 1 AMPUL
SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
27.10.2014
L01XC12
R03CC
SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
1
Listeye Eklenme
Tarihi
24.11.2014
1111111100913 ADCETRIS (SGN-35) 50 MG 1 VIAL
ALBUTEROL SULFATE EXTENDED1111111101199
RELEASE 8 MG TAB.
Kullanım Şartları
İMMUNSUPRESE VEYA İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTADA CRYTOSPORİDİUM ENFEKSİYONLARININ
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
2-OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK
REJİMLERİNDE
25.8.2014
20.10.2014
ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU
(KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ,
ARGİNİNOSÜKSİNAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ) OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU
(KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ EKSİKLİĞİ,
ARGİNİNOSÜKSİNAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ) OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
1-ÜRE SİKLUSUNDA KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ, ORNİTİN TRANSKARBOMİLAZ, ARGININ SUKSINAT
LİZAZ, ARGININ SUKSINAT SENTETAZ ENZİMLERİNİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN
ENSEFALOPATİLERLE BİRLİKTE KULANILIR.
2-PROTEİN KISITLAMASI, ARGİNİN DESTEĞİ, HEMODİYALİZ VE DİĞER AMONYAK DÜŞÜRÜCÜ TEDAVİ
İLE BİRLİKTE -ÜRE SİKLUSUNDA KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ, ORNİTİN TRANSKARBOMİLAZ,
ARGININ SUKSINAT LİZAZ, ARGININ SUKSINAT SENTETAZ ENZİMLERİNİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK
GELİŞEN AKUT HİPERAMONEMİK ATAKLARDA KULANILIR.
1
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
G35
Multipl skleroz
C92.0;C91.0
Akut myeloid lösemi;Akut
lenfoblastik lösemi
EDSS (EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 4 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ
SKORLAMALARDA BULUNAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KULLANILIR
18.7.2014
1-AKUT MYELOSİTER (MYELOİD) LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101093 AMSIDYL INF KONZ 85 MG/1,7 ML 6 AMP.
L01XX01
amsacrine
Amsacrine
Normal
C92.0;C91.0
1111111100777 AMYTAL SODIUM 500 MG 1 ENJ.
ANCOTIL 2,5 G 5X250 ML SOLUTION FOR
1111111100892
INFUSION BOTTLE
N05CA02
amobarbital
Amobarbital sodium
Yeşil
G40
Akut myeloid lösemi;Akut
lenfoblastik lösemi
Akut myeloid lösemi;Akut
lenfoblastik lösemi
Epilepsi
J02AX01
flucytosine
Flucytosine
Normal
B45.1
Serebral kriptokokkoz
1111111100030 AMSIDYL 75 MG 6 AMP
L01XX01
amsacrine
Amsacrine
1
1
Normal
1111111100093 ANDRACTIM GEL 80 G
G03BB02
androstanolone
Androstanolone
Normal
1111111101094 ANTICHOLIUM , 1X5X5ML AMP
S01EB05
physostigmine
Physostigmine
salicylate
Normal
1111111100631 APRESOLINE (HYDRALAZINE) 25 MG 84 TB
1111111100040 APRESOLINE 20 MG 5 AMP.
C02DB02
hydralazine
C02DB02
hydralazine
1111111100970 AQUADEKS 60 SOFT GEL CAPSULES
A11JB
Vitamins with
minerals
1111111101217 AQUADEKS CHEWABLE TABS.
A11JB
vitamins with
minerals
1111111100835 AQUADEKS PEDIATRIC LIQUID 1X60 ML
A11JB
Vitamins with
minerals
1111111100989 ARA CELL 40 MG 2 ML 10 AMP
1111111100855 ARGININ 500 MG 250 CAPS
1111111100870 ARGININ VEYRON 5 ML 1X20 AMP. ORAL
1111111100043 ARTANE 2 MG 50 TB
1111111100051 ARTANE 5 MG 250 TB
Hydralazine HCl
Hydralazine HCl
1
1
Multivitamins
(A,D,E,K) and
minerals
Multivitamins
(A,D,E,K) and
minerals
Multivitamins
(A,D,E,K) and
minerals
15.9.2014
MİKROPENİS, AMBİGUOUS GENİTALİA, 5-ALFA REDÜKTAZ ENZİM EKSİKLİĞİ, TESTİKÜLER
HİPOFONKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
Normal
Hamilelikte [gebeliğe bağlı]
hipertansiyon,
belirgin proteinüri ile;Hamilelik
O14;O11;O13;O1
öncesi mevcut Hipertansif
5
bozukluk, eşlik eden proteinüri
ile birlikte;Hamilelikte [gebeliğe
bağlı] hipertansiyon, belirgin
proteinüri olmadan;Eklampsi
PREEKLAMPSİ- EKLAMPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
E84
Kistik fibrozis
KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
E84
Kistik fibrozis
KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
8.10.2014
Normal
E84
Kistik fibrozis
KİSTİK FİBROZİSLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
1-ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
2-MELAS SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MELAS SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
G20;G21;G22;G2
4.0;G25.1;G25.3;
G25.4;G25.6;G24
Parkinson hastalığı;
Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda;Distoni, ilaca
bağlı;Tremor, ilaca bağlı;İlaca
bağlı miyoklonus;Kore, ilaca
bağlı;Distoni
1-PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-NÖROLEPTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR (TARDİV DİSKİNEZİ
HARİÇ) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-DİSTONİ
18.7.2014
G20;G21;G22;G2
4.0;G25.1;G25.3;
G25.4;G25.6;G24
Parkinson hastalığı;
Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda;Distoni, ilaca
bağlı;Tremor, ilaca bağlı;İlaca
bağlı miyoklonus;Kore, ilaca
bağlı;Distoni
1-PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-NÖROLEPTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR (TARDİV DİSKİNEZİ
HARİÇ) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-DİSTONİ
18.7.2014
Normal
E72.2;E88
B05XB01
Arginine
hydrochloride
Arginine
hydrochloride
Normal
E72.2;E88
Trihexyphenidyl
hydrochloride
18.7.2014
CRİPTOCOCCUS MENENJİTİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
PREEKLAMPSİ- EKLAMPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
L-Arginine
trihexyphenidyl
18.7.2014
WADA TESTİ İÇİN KULLANILIR.
Normal
A16AA
N04AA01
18.7.2014
1-AKUT MYELOSİTER (MYELOİD) LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Hamilelikte [gebeliğe bağlı]
hipertansiyon,
belirgin proteinüri ile;Hamilelik
O14;O11;O13;O1
öncesi mevcut Hipertansif
5
bozukluk, eşlik eden proteinüri
ile birlikte;Hamilelikte [gebeliğe
bağlı] hipertansiyon, belirgin
proteinüri olmadan;Eklampsi
cytarabine
Trihexyphenidyl
hydrochloride
1-AKUT MYELOSİTER (MYELOİD) LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Amino acids and
derivatives
trihexyphenidyl
1
Erkek genital organlarının diğer
konjenital
malformasyonları;Ambiguous
Q55;Q56.4;E29.1;
Genitalia;Testiküler
E29.8;E29.9
Hipofonksiyon;Testiküler
fonksiyon bozukluğu,
diğer;Testiküler fonksiyon
bozukluğu, tanımlanmamış
L01BC01
N04AA01
Cytarabine
C92.0;C91.0
Normal
Normal
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer
1111111100045 ARTANE 5 MG 50 TB
N04AA01
trihexyphenidyl
1111111101218 ARTEMETHER&LUMEFANTRINE TABLETS
P01BF01
artemether and
lumefantrine
1111111100435 ARTERENOL 1 MG/ML 5 AMPUL
C01CA03
norepinephrine
1111111101219 ARTESUNATE 60 MG FOR INJECTION
1111111100877 ARZERRA 100 MG/5 ML 3 FLK
1111111101054 ARZERRA 1000 MG / 50 ML 1 FLAKON
P01BE03
L01XC10
L01XC10
1111111100053 ASTONIN-H 0.1 MG 100 TB
1111111100850 ATGAM 50 MG/ML 5 ML 5 AMP.
1111111100725
ATRIANCE INFUSION LOSUNG 250 MG/ML 6
AMP.
Trihexyphenidyl
hydrochloride
artesunate
ofatumumab
ofatumumab
Artemether and
lumefantrine
Norepinephrine
hydrochloride
Artesunate
Ofatumumab
Ofatumumab
1
1
Normal
Normal
Normal
H02AA02
fludrocortisone
Fludrocortisone acetate
1
Normal
A00-Z99
Endikasyon Şartı
Aranmayacaktır.
L04AA03
antilymphocyte
immunoglobulin
(horse)
Anti-thymocyte
globulin (Lymphocyte
immune
globulin)(HORSE)
1
Mor
D61
Aplastik diğer anemiler
Normal
nelarabine
Nelarabine
1
Normal
1111111100594 ATROVENT NASAL SPREY 15 ML 345 DOZ
R01AX03
ipratropium bromide
Ipratropium bromide
1
Normal
1111111101046 AUBAGIO 14 MG 28 TB
1111111101201 BAYOTENSIN MITE 10 MG 98 TABS
L04AA31
C08CA08
teriflunomide
nitrendipine
1111111100964 BCG MEDAC SET
L03AX03
BCG vaccine
Teriflunomide
Nitrendipine
Bacillus CalmetteGuerin(BCG),
Connaught strains
1111111100069 BCNU(CARMUSTINE) 100 MG 1 AMP
L01AD01
carmustine
Carmustine
1111111100432 BENEMID 500 MG 30 TABLET
M04AB01
probenecid
Probenecid
1111111101095 BENLYSTA 120 MG VIAL
L04AA26
belimumab
Belimumab
N04AC01
benzatropine
1
1
1
1
1-PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-NÖROLEPTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLAR (TARDİV DİSKİNEZİ
HARİÇ) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-DİSTONİ
Normal
Normal
1
1
25.7.2014
8.10.2014
18.7.2014
18.7.2014
T-hücreli lenfomalar, diğer ve
C84.5;C91.0;C91.
tanımlanmamış;Akut lenfoblastik
5
lösemi;Yetişkin T-hücreli lösemi
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
APLASTİK ANEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
RELAPS/REFRAKTER T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ/LENFOMADA (KARNOFSKY
PERFORMANS DURUMU >%50 OLAN BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON BOZUKLUĞU OLMAYAN
NÖROPATİSİ BULUNMAYAN TIBBİ NEDENLERLE VEYA DONÖR YOKLUĞU NEDENİYLE KÖK HÜCRE
NAKLİ YAPILAMAYAN NÜKS/REFRAKTER HASTALARDA 3. BASAMAK SONRASI VEYA KÖK HÜCRE
NAKLİ SONRASI NÜKS EDEN HASTALARDA YA DA EN AZ 3 FARKLI KEMOTERAPİ REJİMİNE YANITSIZ
HLA UYGUN VERİCİSİ OLAN REFRAKTER T-ALL/LENFOMA HASTALARINDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE
NAKLİ ÖNCESİ REMİSYON ELDE ETMEK AMACIYLA ÇOCUKLARDA 650MG/M2/GÜN 5 GÜN;
ERİŞKİNLERDE 1500MG/M2/GÜN 1., 3. VE 5. GÜNLERDE 1 KÜR SONRASI TAM REMİSYON ELDE
EDİLENLERDE 21 GÜNDE BİR 2 KÜR DAHA OLMAK ÜZERE 3 KÜR UYGULANIR)
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
15.9.2014
1
Normal
C67
Malign mesane neoplazmı
Normal
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
Normal
E79.0;-*
Hiperürisemi, enflamatuvar artrit
ve tofüs hastalığı bulgularının
bulunmadığı;-*
MESANE KANSERİ
18.7.2014
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
1-HİPERÜRİSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA
KULLANILIR*
*BU KULLANIM ŞARTININ SAĞLANDIĞININ RAPORDA BELİRTİLMESİ HALİNDE BU ŞARTA ÖZEL ICD 10
KODU ARANMAZ(BU ŞARTA SPESİFİK BİR ICD 10 KODU BULUNMAMAKTADIR)
18.7.2014
Normal
Benztropine Mesylate
18.7.2014
Normal
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Bazal
ganglionların diğer dejeneratif
G20;G21;G23;G2 hastalıkları;Parkinsonizm, başka
2;G24.0;G25.1;G2
yerde sınıflanmış
5.3;G25.4;G25.6
hastalıklarda;Distoni, ilaca
bağlı;Tremor, ilaca bağlı;İlaca
bağlı miyoklonus;Kore, ilaca
bağlı;
1-PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-PARKİNSONİZM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-NÖROLEPTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
25.8.2014
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Bazal
ganglionların diğer dejeneratif
G20;G21;G23;G2 hastalıkları;Parkinsonizm, başka
2;G24.0;G25.1;G2
yerde sınıflanmış
5.3;G25.4;G25.6
hastalıklarda;Distoni, ilaca
bağlı;Tremor, ilaca bağlı;İlaca
bağlı miyoklonus;Kore, ilaca
bağlı;
1-PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-PARKİNSONİZM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-NÖROLEPTİK İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI EKSTRAPİRAMİDAL BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
18.7.2014
1- KOBALAMİN KOFAKTÖR METABOLİZMA EKSİKLİĞİ OLAN,HOMOSİSTİNÜRİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- SİSTATİYON B-SENTAZ EKSİKLİĞİ OLAN,HOMOSİSTİNÜRİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- 5,10 METİL TETRAHİDRO FOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HOMOSİSTİNÜRİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100078 BENZTROPINE 2 MG 100 TB
N04AC01
benzatropine
Benztropine Mesylate
Normal
1111111100081 BETAIN HCL 1000 G POWDER
A16AA06
betaine
Betaine hydrochloride
Normal
1111111101058 BETMIGA 25 MG 30 TABLET
1111111101096 BETMIGA 50 MG 30 TABS
G04BD12
G04BD12
mirabegron
mirabegron
Normal
Normal
1111111100083 BEXINE 25 MG 24 TABLET
R05DA09
dextromethorphan
1111111100087 BILTRICIDE 600 MG 6 TB
P02BA01
praziquantel
Mirabegron
Mirabegron
Dextromethorphan
hydrobromide
Praziquantel
Normal
1
18.7.2014
8.10.2014
Normal
L01BB07
1111111101182 BENZTROPIN MESYLATE 0.5 MG 100 TB
G20;G21;G22;G2
4.0;G25.1;G25.3;
G25.4;G25.6;G24
Normal
Parkinson hastalığı;
Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda;Distoni, ilaca
bağlı;Tremor, ilaca bağlı;İlaca
bağlı miyoklonus;Kore, ilaca
bağlı;Distoni
Normal
E72
Amino-asit metabolizmasının
diğer bozuklukları
18.7.2014
18.7.2014
1
1.9.2014
B65
Siştozomiyaz [bilharziyaz]
ŞİSTOZOMİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100457 BIO-QINON 10 100 MG 60 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
1111111101079 BISACODYL 10 MG 10 SUPPOSITUVAR
1111111100998 BOSULIF 500 MG 30 TB
A06AG02
L01XE14
bisacodyl
bosutinib
Bisacodyl
Bosutinib
J06AA04
botulinum antitoxin
Botulinum antitoxinABE
1111111101223 BROLENE EYE DROPS, 1X10 ML
S01AX15
propamidine
1111111101097 BURINEX 1 MG 50 TABS.
C03CA02
bumetanide
Propamidine
İsethionate
Bumetanide
1
Normal
1111111101003 CALCIUM FOLINATE 15 MG 10 TB
V03AF03
calcium folinate
Calcium folinate
1
Normal
1111111101098 CALCIUM FOLINATE 15 MG 30 TB
V03AF03
calcium folinate
Calcium folinate
1
Normal
1111111101036 CAPRELSA 100 MG 30 TABLET
1111111100975 CAPRELSA 300 MG 30 TABLET
L01XE12
L01XE12
Vandetanib
Vandetanib
1
Normal
Normal
1111111100109 CAPTIMER 100 MG 50 TABLET
G04BC
1111111100112 CAPTIMER 250 MG 100 TABLET
G04BC
vandetanib
vandetanib
Urinary concrement
solvents
Urinary concrement
solvents
BOTULINUM ANTITOXIN ABE, 500 IU +
1111111101225 500 IU + 100 IU/ML, SOLUTION FOR
INJECTIONS
Normal
1
G73.6;G71.3
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
Normal
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
1
1
3.11.2014
B60.1
Akantamoebiyaz
AKANTOMOEBA KERATİTİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
20.10.2014
18.7.2014
C00-C97;D00D48
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
Tiopronin
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Tiopronin
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
1111111100423 CARBAGLU 200 MG 5 TB
A16AA05
carglumic acid
Carglumic Acid
Normal
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
1-PİRMER N- ASETİL GLUTAMAT SENTAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ
TEDAVİSİNDE KULLANILIR
2-METİL MALONİK ASİDEMİYE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
3-PROPİYONİK ASİDEMİYE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
1111111100613 CARBAGLU 200 MG 60 TB.
A16AA05
carglumic acid
Carglumic Acid
Normal
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
1-PİRMER N- ASETİL GLUTAMAT SENTAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ
TEDAVİSİNDE KULLANILIR
2-METİL MALONİK ASİDEMİYE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
3-PROPİYONİK ASİDEMİYE BAĞLI HİPERAMMONAEMİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
18.7.2014
1111111100766 CARDIOXANE 500 MG.1 FLK.
V03AF02
dexrazoxane
Lyophilized
dexrazoxane
Normal
T45.1;C00C97;D00-D48
Antineoplastik ve
immünsüpressif ilaçlar ile
zehirlenme;Kanser;Kanser
KEMOTERAPİYE BAĞLI KARDİYAK TOKSİSİTEYİ ÖNLEMEDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
1-ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- OTİZM
18.7.2014
1-ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- OTİZM
18.7.2014
1-ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- OTİZM
18.7.2014
1-ANTİHİPERTANSİF TEDAVİYE DİRENÇLİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- OTİZM
18.7.2014
EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100424 CARMUBRIS 100 MG FLK
L01AD01
carmustine
Carmustine
CARNITENE SOLUTION ORALE , 1G/10 ML ,
1111111101169
1X10 AMP
A16AA01
levocarnitine
Levocarnitine
1111111101007 CARUSTINE 100 MG VIAL
L01AD01
carmustine
Carmustine
1111111100512 CATAPRESAN 150 MCG 100 TB
C02AC01
clonidine
Clonidine
hydrochloride
1111111100513 CATAPRESAN 75 MCG 100 TB
C02AC01
clonidine
Clonidine
hydrochloride
C02AC01
clonidine
Clonidine
hydrochloride
1111111100704 CATAPRESS 0.1 MG 100 TABLET
C02AC01
clonidine
Clonidine
hydrochloride
1111111101065 CAVERJECT 10 MCG 10 VIALS DRY SUBST.
C01EA01
alprostadil
1111111100623 CAVERJECT 10 MCG, 2 VIAL
C01EA01
alprostadil
1111111100671 CCNU/CEENU 10 MG 20 CAP.
L01AD02
lomustine
Lomustine
1111111100593 CCNU/CEENU 100 MG 20 TB.
L01AD02
lomustine
1111111100114 CCNU/CEENU 40 MG 20 CAP
L01AD02
lomustine
1111111101061 CELLCEPT 500 MG 4 FLAKON
L04AA06
mycophenolic acid
1111111100817 CELSENTRI 150 MG 60 TB
1111111100818 CELSENTRI 300 MG 60 TB
J05AX09
J05AX09
maraviroc
maraviroc
1111111100873 CEPROTIN 500 IU 1 AMP
B01AD12
protein C
1111111101099
CATAPRESAN TTS 2,5 MG.0,1 MG/D. 1X2
PATCHS.
1
1
Normal
1
Normal
25.7.2014
Normal
I10;I15;F84.0
Normal
I10;I15;F84.0
Normal
I10;I15;F84.0
1
Normal
I10;I15;F84.0
1
Normal
N52;N48
1
Normal
1
Normal
Lomustine
1
Normal
Lomustine
1
Normal
Alprostadil
(Prostaglandin E1)
Alprostadil
(Prostaglandin E1)
Mikofenolat mofetil
IV.
Maraviroc
Maraviroc
Protein C concentrate
(Human)
1
N52;N48
C00-C97;D00D48
C00-C97;D00D48
C00-C97;D00D48
Esansiyel
Hipertansiyon;Sekonder
hipertansiyon;Otizm
Esansiyel
Hipertansiyon;Sekonder
hipertansiyon;Otizm
Esansiyel
Hipertansiyon;Sekonder
hipertansiyon;Otizm
Esansiyel
Hipertansiyon;Sekonder
hipertansiyon;Otizm
Erektil Disfonksiyon;Penisin
diğer bozuklukları
Erektil Disfonksiyon;Penisin
diğer bozuklukları
EREKTİL DİSFONKSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
Normal
18.7.2014
1111111100116 CEREBROLYSIN 1 ML 10 FLK
1111111101226 CHLORAETHYL DR. HENNING SPRAY
1111111100627
CHOLESTEROL MODULE 450 G
TOZ(21,29MG CHOLES./1G POWDER)
1111111101092 CIDOFOVIR 375 MG/5ML 1 AMPUL
1111111100846 CIMAHER 5 MG/ML 10 ML 4 AMP.
1111111101100 CITICOLIN-INIET 1000 MG. 5X4ML. AMP.
1111111101101 CITRIZAN GEL.50 G.
N07X
OTHER NERVOUS
SYSTEM DRUGS
N01BX01
ethyl chloride
Peptide porcine brain
extract (Proteolytic
peptid fraction derive
from protein of Porcine
brain)
Ethyl chloride
V06DX
Other combinations of
nutrients
Cholesterol,
Carbonhydrate
(Cholesterol, Dried
Glucose Syrup)
J05AB12
cidofovir
Cidofovir
1
Normal
Normal
B20.2
N06BX06
citicoline
Citicoline
Normal
D03BA
Proteolytic enzymes
Catalase
Normal
SEREBRAL İSKEMİSİ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
3.11.2014
Normal
Normal
Serebral İskemi;Yenidoğanda
serebral iskemi
1
E78;E88.8;E88.9
Nimotuzumab
1
1
Normal
Monoclonal
antibodies
L01XC
I67.8;P91.0;
C71
Lipoprotein metabolizması
bozuklukları
ve diğer lipidemiler;Metabolik
bozukluklar diğer
tanımlanmamış;Metabolik
bozukluklar, tanımlanmamış
HIV hastalığı sonucu
sitomegalovirüs hastalığı
Beyin Malign Neoplazmı
KOLESTEROL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
KAZANILMIŞ İMMUN YETMEZLİK KLİNİK TABLOSU GELİŞEN RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU
OLMAYAN KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
25.8.2014
PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA; 1- PONS GLİOMLARINDA VİNORELBİN İLE KOMBİNE OLARAK, 2GLİOBLASTOMA MULTİFORME'DE (GRADE 4 ASTROSİTOMLARDA) TEMOZOLOMİD'E YANIT
ALINAMAYAN HASTALARDA, 3- MEDULLOBLASTOMLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
Normal
G73.6;G71.3
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
Normal
G73.6;G71.3
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
Coenzyme Q10
Normal
G73.6;G71.3
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
Normal
G73.6;G71.3
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
Normal
G73.6;G71.3
1111111101102 COENZYME Q 10 300 MG 60 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
Normal
G73.6;G71.3
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100148 COENZYME Q 10 50 MG 60 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
Normal
G73.6;G71.3
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100155 COENZYME Q 10 60 MG 60 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
Normal
G73.6;G71.3
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100156 COENZYME Q 10 10 MG 60 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
1111111100124 COENZYME Q 10 100 MG 60 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
Coenzyme Q10
1111111100159 COENZYME Q 10 200 MG 30 CAP
C01EB09
ubidecarenone(ubiqui
none)
1111111100160 COENZYME Q 10 250 MG 30 CAP
C01EB09
1111111100163 COENZYME Q 10 30 MG 60 CAP
1111111100517 COLCHICINE OPACALCIUM 1 MG, 20 TB
1111111100897
COLCHICUM COMP. DROPS 1X100 ML(0,5
MG/ML)
1111111101103 COLCHICUM DISPERT 1X50 TABS.
COMETRIQ 4 ADET 140 MG (7X80 MG
KAPSÜL ve 21X20 MG KAPSÜL )
1111111101194 CONDYLOX 0,5% SOLUTION 1X3,5 ML
1111111100520 CORGARD 80 MG 28 TB
1111111101089
1111111101170 CORTROSYN 0.25 MG 1 VIAL
1111111100733 COSMEGEN 0,5 MG 1X1 FLK.
M04AC01
M04AC01
M04AC01
L01XE
D06BB04
C07AA12
H01AA02
L01DA01
colchicine
colchicine
colchicine
Protein kinase
inhibitors
podophyllotoxin
nadolol
tetracosactide
dactinomycin
Colchicine
1
1
Colchicine
Colchicine
Normal
Normal
1
Normal
Podofilox
Nadolol
Normal
Normal
Tetracosactide
1
E85.0;M10
Normal
Cabozantinib
Dactinomycin
E85.0;M10
E85.0;M10
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
sitopatiler
Miyopati, metabolik
hastalıklarda;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
Heredofamilyal amiloidozis;
Nöropatik olmayan
Gut
Heredofamilyal
amiloidozis;Nöropatik olmayan
Gut
Heredofamilyal
amiloidozis;Nöropatik olmayan
Gut
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
LİPİD DEPO MYOPATİLERİ, MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ, MİTOKONDRİYAL SİTOPATİ OLAN
HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-DÖRT YAŞ VE ÜSTÜ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.*
2-GUT ATAKLARI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.*
18.7.2014
*TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ YA DA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK
KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİDİR.
1-DÖRT YAŞ VE ÜSTÜ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.*
2-GUT ATAKLARI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.*
18.7.2014
*TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ YA DA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK
KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİDİR.
1-DÖRT YAŞ VE ÜSTÜ AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.*
2-GUT ATAKLARI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.*
18.7.2014
*TÜRKİYEDEKİ KOLŞİSİN PREPARATLARINA KARŞI ALLERJİSİ YA DA DİRENCİ OLDUĞU SAĞLIK
KURULU RAPORUNDA BELİRTİLMELİDİR.
18.7.2014
1
8.9.2014
25.7.2014
Normal
E27;E25
Adrenal bezin diğer
bozuklukları;Adrenogenital
bozukluklar
Normal
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
ADRENOKORTİKAL YETERSİZLİĞİN ARAŞTIRILMASINDA TEŞHİS AMAÇLI KULLANILIR.
25.7.2014
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
1111111100601 COUMADIN 1 MG 100 TABLET
B01AA03
warfarin
Warfarin sodium
1
Normal
Z79.8;I82;Z95.2;Z
95;4
Profilaktik tedaviler diğer;Diğer
venöz emboliler ve
trombozlar;Kalp kapağı
protezi;Kalp-kapak değişimleri,
diğer
1-KARDİAK VALF REPLASMANINDA
2-VENÖZ EMBOLİ VE TROMBOZ TANISI OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100600 COUMADIN 2 MG 20 TABLET
B01AA03
warfarin
Warfarin sodium
1
Normal
Z79.8;I82;Z95.2;Z
95;4
Profilaktik tedaviler diğer;Diğer
venöz emboliler ve
trombozlar;Kalp kapağı
protezi;Kalp-kapak değişimleri,
diğer
1-KARDİAK VALF REPLASMANINDA
2-VENÖZ EMBOLİ VE TROMBOZ TANISI OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100189 CREATIN MONOHYDRAT 1000 G POWDER
A16
OTHER
ALIMENTARY
TRACT AND
METABOLISM
PRODUCTS
Creatinine
Monohydrate
Normal
18.7.2014
1111111100188 CREATIN MONOHYDRAT 500 G POWDER
A16
OTHER
ALIMENTARY
TRACT AND
METABOLISM
PRODUCTS
Creatinine
Monohydrate
Normal
18.7.2014
V04CD04
corticorelin
Corticorelin
Trifluoroacetate
A03AB02
glycopyrronium
bromide
1111111101227 CYANIDE ANTIDOTE PACKAGE
V03AB
Antidotes
1111111101228 CYANOKIT 5 GR FOR INJECTION
V03AB33
hydroxocobalamin
Monoclonal
antibodies
Monoclonal
antibodies
1111111100192 CRH 100 MCG 1 AMP
1111111100871
CUVPOSA 1 MG/5ML ORAL SOLUSYON
1X473 ML
1111111101104 CYRAMZA 100 MG/10 ML 1 VIAL
L01XC
1111111101105 CYRAMZA 500 MG/50 ML 1 VIAL
L01XC
1
Cushing
sendromu;Adrenokortikal
yetmezlik, diğer ve
tanımlanmamış
Hiperhidroz;Tükrük salgısı
bozuklukları
1-CRH STİMÜLASYON TESTİNDE KULLANILIR.
2-PETROZAL SİNÜS ÖRNEKLEMESİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-GENERALİZE HİPERHİDROZ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-NÖROLOJİK DURUMLARA BAĞLI HİPERSALİVASYON KONTROLÜNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
E24;E27.4
Glycopyrrolate
Normal
R61;K11.7
Sodium Nitrite,Sodium
Thiosulfate and Amyl
Nitrite
Normal
1
1
3.11.2014
Hydroxocobalamin
Normal
1
1
3.11.2014
Ramucirumab
Normal
Ramucirumab
Normal
18.7.2014
18.7.2014
1- KOBALAMİN KOFAKTÖR METABOLİZMA EKSİKLİĞİ OLAN,HOMOSİSTİNÜRİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- SİSTATİYON B-SENTAZ EKSİKLİĞİ OLAN,HOMOSİSTİNÜRİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- 5,10 METİL TETRAHİDRO FOLAT REDÜKTAZ EKSİKLİĞİ OLAN HOMOSİSTİNÜRİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100210 CYSTADANE 180 G TOZ
A16AA06
betaine
Betaine anhydrous
Normal
E72
Amino-asit metabolizmasının
diğer bozuklukları
1111111100946 CYSTADROPS 0,55% 5 ML VIAL EYE DROPS
S01XA21
mercaptamine
Cysteamine
hydrochloride
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
KORNEAL SİSTİN KRİSTALİ BİRİKİMİ OLAN SİSTİNOZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
1111111100213 CYSTAGON 150 MG 100 TB
A16AA04
mercaptamine
Cysteamine bitartrate
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1111111100215 CYSTAGON 50 MG 100 TB
A16AA04
mercaptamine
Cysteamine bitartrate
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
SİSTİNOZİS, SİSTİNÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100216 CYSTEAMIN %0.1 ML OFT.GTT
S01XA21
mercaptamine
Cysteamine
hydrochloride
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
KORNEAL SİSTİN KRİSTALİ BİRİKİMİ OLAN SİSTİNOZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
29.9.2014
1111111100522 CYTOTECT CP 10 ML 1 FLK
J06BB09
cytomegalovirus
immunoglobulin
Cytomegalovirus
immunglobulin
1
Mor
D84;D81;B20.2
İmmün yetmezlikler,
diğer;Kombine immün
yetmezlikler;HIV hastalığı
sonucu sitomegalovirüs hastalığı
1-KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV
PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE
OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100524 CYTOTECT CP 50 ML 1 FLK
J06BB09
cytomegalovirus
immunoglobulin
Cytomegalovirus
immunglobulin
1
Mor
D84;D81;B20.2
İmmün yetmezlikler,
diğer;Kombine immün
yetmezlikler;HIV hastalığı
sonucu sitomegalovirüs hastalığı
1-KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV
PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AĞIR KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE
OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HIV POZİTİF VAKALARDA CMV ANTİVİRAL TEDAVİSİNE İLAVE OLARAK CMV PNÖMONİSİNİN
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101106 DANTAMACRIN 25 MG , 1X100 TAB
M03CA01
dantrolene
Dantrolene Sodium
1
Normal
G82.4;G81.1;G82.
1
Spastik tetrapleji;Spastik
hemipleji;Spastik parapleji
1-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100462 DANTRIUM 100 MG 100 CAP
M03CA01
dantrolene
Dantrolene Sodium
1
Normal
G82.4;G81.1;G82.
1
Spastik tetrapleji;Spastik
hemipleji;Spastik parapleji
1-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
22.9.2014
1111111100227 DANTRIUM 100 MG 30 CAP
M03CA01
dantrolene
Dantrolene Sodium
1
Normal
G82.4;G81.1;G82.
1
Spastik tetrapleji;Spastik
hemipleji;Spastik parapleji
1-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
22.9.2014
1111111100220 DANTRIUM 20 MG 12 AMP
M03CA01
dantrolene
Dantrolene Sodium
1
Normal
T88.3;G21.0;G82.
4;G81.1;G82.1
Anesteziden dolayı malign
hipertermi;Malign nöroleptik
sendrom;Spastik
tetrapleji;Spastik
hemipleji;Spastik parapleji
1111111100230 DANTRIUM 25 MG 50 CAP
M03CA01
dantrolene
Dantrolene Sodium
1
Normal
G82.4;G81.1;G82.
1
Spastik tetrapleji;Spastik
hemipleji;Spastik parapleji
1111111100234 DANTROLEN 20 MG 12 AMP
M03CA01
dantrolene
Dantrolene Sodium
1
Normal
T88.3;G21.0;G82.
4;G81.1;G82.1
Anesteziden dolayı malign
hipertermi;Malign nöroleptik
sendrom;Spastik
tetrapleji;Spastik
hemipleji;Spastik parapleji
1111111100419 DAP (3-4 DIAMINO PURIDINE)20 MG 100 TB
N07XX05
amifampridine
3,4- diaminopyridine
Normal
G70.2;G73.1
Konjenital ve gelişimsel
miyastenia;Eaton-Lambert
sendromu
1
Normal
Z88.0
Penisilin alerjisi
1111111100833
DAP PENICILLINE KIT (1 PPL 1 MDM 2
DILUENT)
V07AR
Penicillin allergenic
determinants-(Major
Determinant
sensitivity tests, discs
Benzylpenicilloyl polyand tablets
L-lysine(PPL), Minor
Determinant Mix
(MDM)
1111111100237 DAPSON 100 MG 250 TB
J04BA02
dapsone
Dapsone
1
Normal
A00-Z99
1111111100249 DAPSON 50 MG 100 TB
J04BA02
dapsone
Dapsone
1
Normal
A00-Z99
1111111100250 DARAPRIM 25 MG 30 TB
DATSCAN 74 MBQ/ML SOLUTION FOR
1111111101211
İNJECTION
DAUNOBLASTIN 20 MG POWDER FOR INF.1
1111111100842
VIAL
P01BD01
pyrimethamine
Pyrimethamine
Normal
B58
V09AB03
iodine ioflupane I
L01DB02
daunorubicin
1111111101004 DAUNOTEC 20 MG 1 VIAL
L01DB02
daunorubicin
1111111100981 DAUNOXOME 50 MG 1 VIAL
L01DB02
daunorubicin
123
Ioflupane I
123
Daunorubicin
hydrochloride
Daunorubicin
hydrochloride
Daunorubicin citrate
Endikasyon Şartı
Aranmayacaktır.
Endikasyon Şartı
Aranmayacaktır.
Toksoplazmoz
1-HERTÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ VE/VEYA MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MALİGN NÖROLEPTİK SENDROM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
4-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
5-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-HERTÜRLÜ OPERASYONA BAĞLI MALİGN HİPERTERMİ VE/VEYA MALİGN HİPERTERMİ RİSKİ
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MALİGN NÖROLEPTİK SENDROM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SPASTİK TETRAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
4-SPASTİK HEMİPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
5-SPASTİK PARAPLEJİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-KONJENİTAL MYASTENİA TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-EATON LAMBERT SENDROMU TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
PENİSİLİN ALLERJİSİ HİKAYESİ OLAN VAKALARDA TANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN [EĞİTİM,
ARAŞTIRMA VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇOCUK ALLERJİ, ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI
(YETİŞKİN), ÇOCUK İMMÜNOLOJİ VE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANLARININ REÇETESİ
İLE] KULLANILIR.
18.7.2014
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
1
Normal
1
Normal
1
Normal
Methylphenidate
transdermal system
Cytarabine liposome
injection
Kırmızı
29.9.2014
C00-C97;D00D48
C00-C97;D00D48
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
Kanser;Kanser
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
N06BA04
methylphenidate
L01BC
Pyrimidine analogues
1111111100785 DIACOMIT 250 MG 60 SASE
N03AX17
stiripentol
Stiripentol
Normal
G40
Epilepsi
KLOBAZAM VE VALPROAT TEDAVİSİYLE NÖBETLERİ KONTROL ALTINA ALINAMAYAN
1-İNFANTİL MYOKLONİK EPİLEPSİ
2-SMEİ
3-DRAVET SENDROMU
4-JENERALİZE TONİK-KLONİK NÖBETLERİ OLAN HASTALARDA KLOBAZAM VE VALPROAT
TEDAVİSİYLE BİRLİKTE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101078 DIACOMIT 500 MG 60 CAPSULES
N03AX17
stiripentol
Stiripentol
Normal
G40
Epilepsi
KLOBAZAM VE VALPROAT TEDAVİSİYLE NÖBETLERİ KONTROL ALTINA ALINAMAYAN İNFANTİL
MYOKLONİK EPİLEPSİ HASTALARINDA (SMEİ, DRAVET SENDROMU) JENERALİZE TONİK-KLONİK
NÖBETLERDE KLOBAZAM VE VALPROAT TEDAVİSİYLE BİRLİKTE KULLANILIR.
18.7.2014
Sekonder hipertansiyon,
endokrin hastalıklara
bağlı;Adrenal bez benign
neoplazmı
FEOKROMASİTOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
FEOKROMASİTOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101178 DAYTRANA 10 MG 30 PATCHES
1111111100743 DEPOCYTE 50 MG 1 FLK
Normal
I15.2;D35.0
Phenoxybenzamine
hydrochloride
Normal
I15.2;D35.0
bromides
Potassium bromide
Normal
digitalis antitoxin
Digoxin-immune ovine
Normal
C04AX02
1111111101107 DIBENZYRAN 5 MG 100 CAPS
C04AX02
1111111100617 DIBRO-BE 850 MG 60 TB.
N05CM11
V03AB24
C01AA04
digitoxin
Digitoxine
Antidotes
(RS)-2,3bis(sulphanyl)propane1-sulphonic acid,
sodium saltmonohydrate
Normal
DIGIFAB (DİGOXİN IMMUN FAB) 40 MG
1 VIAL
1111111100689 DIGIMERCK 0.1 MG 100 TABLET
1111111100609
DIMAVAL (DMPS) 100 MG
HARTKALPSELN
V03AB
8.8.2014
18.7.2014
Phenoxybenzamine
hydrochloride
1111111100658 DIBENZYRAN 10 MG 100 CAP.
1111111101229
1
Normal
phenoxybenzamine
phenoxybenzamine
1
G40
1
Normal
Sekonder hipertansiyon,
endokrin hastalıklara
bağlı;Adrenal bez benign
neoplazmı
Epilepsi
1
3.11.2014
I50;I50.0
Kalp yetmezliği;Konjestif kalp
yetmezliği;
KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1
18.7.2014
3.11.2014
SULFASALAZİNİ TOLERE EDEMEYEN ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
A07EC03
olsalazine
Olsalazine sodium
Normal
1111111101193 DISULFRAM IMPLANT
DL-HYDROXYBUTYRİC ACID, SODIUM
1111111101183
SALT POWDER 60 GR
D-MANNOSE POVDER (NOW 100 % PURE) 85
1111111100615
GRAM
N07BB01
disülfiram
Disülfiram
Normal
1.9.2014
-
-
hydroxybutyric acid
Normal
25.8.2014
V06DC
Carbohydrates
D- Mannose
Normal
18.7.2014
1
K51
Ülseratif kolit
1111111100463 DIPENTUM 250 MG 112 TB
18.7.2014
1111111101088
DNCG 100 MG ORAL PADIA 100
HARTKAPSELN
A07EB01
cromoglicic acid
Cromolin sodium
Normal
18.7.2014
1111111101184 DOPERGİNE 0,2 MG 100 TABLET
G02CB02
lisuride
Lisuride hydrogen mal
eate
1111111100586 DOXEPIN 10 MG 50 KAPSUL
N06AA12
doxepin
Doxepin hydrochloride
1
Normal
L50;L20
Ürtiker;Atopik dermatit
1-ÜRTİKER HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100587 DOXEPIN 25 MG 50 KAPSUL
N06AA12
doxepin
Doxepin hydrochloride
1
Normal
L50;L20
Ürtiker;Atopik dermatit
1-ÜRTİKER HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-ATOPİK DERMATİTİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
CİDDİ MOTOR FLUKTUASYON, HİPERKİNEZİ/DİSKİNEZİ SEMPTOMLARI OLAN LEVODOPAYA CEVAP
VEREN İLERİ EVRE PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
PERİFERİK DAMAR HASTALIĞI (BUERGER VE RAYNAUD HASTALIĞI) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
FASCİOLASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
HUNTER SENDROMU (MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP II) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
18.8.2014
İNTERSTİSİYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100932
DUODOPA INTESTINAL GEL 100 ML 7
SACHETS
1111111100527 DUSODRIL RETART 100 MG 100 DRJ
N04BA02
levodopa and
decarboxylase
inhibitor
Levodopa, Carbidopa
monohydrate
Normal
C04AX21
naftidrofuryl
Naftidrofuryl oxalate
Normal
1111111100264 EGATEN 250 MG 4 TB
P02BX04
triclabendazole
Triclabendazole
1111111100625 ELAPRASE 6 MG / 3 ML FLK.
1111111100486 ELDISINE 5 MG 1 FLK
A16AB09
L01CA03
1111111100265 ELMIRON 100 MG 100 TB
G04BX15
1111111101192 ENTYVIO 300 MG
L04AA33
idursulfase
vindesine
pentosan polysulfate
sodium
vedolizumab
Idursulfase
Vindesinsulfate
Pentosan polysulfate
sodium
Vedolizumab
1111111100267 EPIPEN 0.3 MG 1 AMP
Normal
C01CA24
epinephrine
Adrenaline
(Epinephrine)
1111111100269 EPIPEN JUNIOR 0.15 MG 1 AMP
C01CA24
epinephrine
Adrenaline
(Epinephrine)
1111111100711 EPISTATUS 10 MG 1 ML BUCCAL LIKIT
1111111100971 ERIVEDGE 150 MG 28 CAPSUL
N05CD08
L01XX43
midazolam
vismodegib
Midazolam
Vismodegib
Normal
Hunter Sendromu
1
Normal
N30.1
İnterstisiyel sistit (kronik)
Normal
1
Normal
Normal
T78.2;T78.0;X23;
T63.4
Yeşil
Normal
1111111100941 ERYTHROMYCIN 500 MG 20 TABLET
ERYTHROMYCINE 250MG/5ML 1X100 ML
1111111101108
SUSP.
J01FA01
erythromycin
Erythromycin
Normal
J01FA01
erythromycin
Erythromycin
Normal
1111111100683 ESIDREX 25 MG 30 TABLET
C03AA03
hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
1
1
1.9.2014
Anaflaktik şok,
tanımlanmamış;Anaflaktik şok,
T78.2;T78.0;X23;
ters gıda reaksiyonlarına
T63.4
bağlı;Eşek arısı ve arılarla
temas;Artropotların diğer
zehirinin toksik etkisi
Asparaginase erwinia
chrysanthemi
Pirfenidone
Fasioliyaz
E76.1
asparaginase
pirfenidone
I73
B66.3
Normal
Normal
L01XX02
L04AX05
G20;G21;G22
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda
Periferik vasküler hastalıklar
diğer
1
1111111100487 ERWINASE 10.000 IU, 5 VIAL
1111111100960 ESBRIET 267 MG 252 CAPS
25.8.2014
Normal
Normal
Normal
G41
C00-C97;D00D48
Anaflaktik şok,
tanımlanmamış;Anaflaktik şok,
ters gıda reaksiyonlarına
bağlı;Eşek arısı ve arılarla
temas;Artropotların diğer
zehirinin toksik etkisi
Status epileptikus
Kanser;Kanser
ANAFLAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
ANAFLAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
STATUS EPİLEPTİCUS (0 - 16 YAŞ ARASI HASTALARDA ) HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
18.7.2014
E. COLİ'DEN ELDE EDİLEN L - ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ
KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE VEYA E.COLİ'DEN ELDE EDİLEN L-ASPARAGİNASE'A CEVAP
VERMEYEN KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
J84.1
R60
İntersitisyel akciğer hastalığı,
diğer, fibrozisli
Ödem, başka yerde
sınıflanmamış
İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS
18.7.2014
1- KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNE BAĞLI ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- HEPATİK SİROZA BAĞLI ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- KORTİKOSTEROİD VE ÖSTROJEN TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
4- RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞUNA (NEFROTİK SENDROM, AKUT GLOMERULOSKLEROZ, KRONİK
BÖBREK YETMEZLİĞİ GİBİ) BAĞLI ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
5- DİÜRETİKLERİN KULLANILAMADIĞI GEBELİKTE ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101050 ESIDRIX 25 MG 100 TB
C03AA03
hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
G03CA01
Ethinylestradiol
Ethinyl estradiol
1111111100723 ETHYMAL 250 MG. 100 KAPSUL
N03AD01
ethosuximide
1111111100280 EVOXAC 30 MG 100 TB
N07AX03
cevimeline
1111111101043 EYLEA 40 MG/ML 1 INTRAVITREAL INJ
S01LA05
aflibercept
Ethosuximide
Cevimeline
hydrochloride
Aflibercept
1111111100903 FAMPYRA 10 MG 56 TABLET
N07XX07
fampridine
Fampridine
1111111101109 FANSIDAR 500 MG.1x3 TAB
P01BD51
1111111101085 FELBAMATE 400 MG 100 TABLETS
N03AX10
1111111100837 FIBROGAMMIN 1250 IU 20 ML 1 FLAKON
B02BD07
1111111100686 FIBROGAMMIN P 250 IU FLAKON
B02BD07
pyrimethamine,
combinations
felbemate
coagulation factor
XIII
coagulation factor
XIII
Sulfadoksin,
Pirimetamin
Felbamate
Human coagulation
factor XIII
Human coagulation
factor XIII
1111111100919
ETHINYLESTRADIOL EFFIK 50 MCG 1X15
TB
1111111100816 FIRAZYR 10 MG/ML 3 ML ENJ.
B06AC02
icatibant
Icatibant
1
1
1
Normal
G40
Ödem, başka yerde
sınıflanmamış;Kalp
yetmezliği;Karaciğer fibroz ve
sirozu;Hızlı ilerleyen nefritik
sendrom;Tekrarlayan ve inatçı
hematür;Kronik nefritik
sendrom;Nefrotik
sendrom;Nefritik sendrom,
tanımlanmamış;İzole proteinüri,
tanımlanmış morfolojik lezyon
ile;Herediter nefropati, başka
yerde sınıflanmamış;Glomerüler
bozukluklar, başka yerde
sınıflanmış hastalıklarda;Kronik
tübülo-interstisyel nefrit;Renal
tübülo-interstisyel hastalıklar,
diğer;Renal tübülo-interstisyel
bozukluklar, başka yerde
sınıflanmış hastalıklarda;Kronik
böbrek yetmezliği;Böbrek
yetmezlikleri,
tanımlanmamış;Renal tübüler
fonksiyonun harabiyeti sonucu
oluşan bozukluklar;Kontrakte
böbrek, tanımlanmamış;Küçük
böbrek, nedeni
bilinmeyen;Böbrek ve üreterin
diğer bozuklukları, başka yerde
sınıflanmamış;Böbrek ve üreterin
Diğer Primer Ovarian
Yetmezlik;Over disfonksiyonu,
diğer;Over disfonksiyonu,
tanımlanmamış; Turner
Sendromu; Hermaphroditizm,
başka bir yerde sınıflanmamış
Epilepsi
Normal
M35.0
Sikka sendromu [Sjögren]
G35
Multipl skleroz
Normal
R60;I50;K74;N01;
N02;N03;N04;N0
5;N06;N07;N08;N
11;N15;N16;N18;
N19;N25;N26;N2
7;N28;N29;J81;O1
2.0
Normal
E28.3;E28.8;E28.
9;Q96;Q56.0;
18.7.2014
1
Turuncu
1
Normal
1111111100991 FLUTAMIDE 250 MG 84 TABS
1111111100882 FOLOTYN 20 MG/ML
L02BB01
L01BA05
flutamide
pralatrexate
Flutamide
Pralatrexate
1
Normal
Normal
FOMEPİZOLE 1,5 G /1,5 ML ( 1G /1 ML) 1
1111111101230
VIAL
V03AB34
fomepizole
Fomepizole
D84.1:E88.0
Kompleman sistemi
bozukluğu;Plazma-protein
metabolizması bozuklukları,
başka yerde sınıflanmamış
A00-Z99
Endikasyon Şartı
Aranmayacaktır.
Normal
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
18.7.2014
1
1
3.11.2014
B20.2;B00
Clobazam
Clobazam
Yeşil
Yeşil
G40
G40
Fumaric acid esters
Normal
L40
Psoriazis
Enfuvirtide
Normal
D84;D81
İmmün yetmezlikler,
diğer;Kombine immün
yetmezlikler
1
18.7.2014
18.7.2014
Normal
J05AX07
HEREDİTER ANJİOÖDEMDE (C1 ESTERAZ EKSİKLİĞİ OLAN) AKUT ATAĞIN SEMPTOMATİK
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
HIV hastalığı sonucu
sitomegalovirüs hastalığı;Herpes
virüs [herpes simpleks]
enfeksiyonları
Epilepsi
Epilepsi
1111111100691 FUZEON 90MG/ML , 60 VIAL
enfuvirtide
18.7.2014
Normal
1
D05BX51
18.7.2014
18.7.2014
Epoprostenol sodium
1111111100629 FUMADERM 215 MG 100 TB.
EDSS (EXPANDED DİSABİLİTY SATATUS SCALE) 4 VE 7 DAHİL OLMAK ÜZERE ARASINDAKİ
SKORLAMALARDA BULUNAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KULLANILIR
Turuncu
Fludrocortisone acetate
clobazam
clobazam
fumaric acid
derivatives,
combinations
18.7.2014
1
epoprostenol
N05BA09
N05BA09
18.7.2014
SJÖGREN SENDROMU (SİCCA SENDROMU) HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
fludrocortisone
1111111100721 FRISIUM 10 MG 20 TABLET
1111111100300 FRISIUM 10 MG 30 TB
ABSANS EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
B01AC09
Foscarnet Sodium
25.7.2014
Normal
H02AA02
foscarnet
1-HİPOGONADİZM,
2-TURNER SENDROMU (12 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA),
3-PRİMER OVERYAN SENDROMU,
4-HERMAFRODİZM,
5-OVER DİSFONKSİYONU HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
Normal
1111111100286 FLORINEF 0.1 MG 100 TB
J05AD01
18.7.2014
Normal
1111111100780 FLOLAN 500 MCG 1 AMP.
1111111100535 FOSCAVIR 24 MG / ML 250 ML 1 AMP
1- KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNE BAĞLI ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- HEPATİK SİROZA BAĞLI ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- KORTİKOSTEROİD VE ÖSTROJEN TEDAVİSİNE BAĞLI GELİŞEN ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
4- RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞUNA (NEFROTİK SENDROM, AKUT GLOMERULOSKLEROZ, KRONİK
BÖBREK YETMEZLİĞİ GİBİ) BAĞLI ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
5- DİÜRETİKLERİN KULLANILAMADIĞI GEBELİKTE ÖDEM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1- KAZANILMIŞ İMMUN YETMEZLİK KLİNİK TABLOSU GELİŞEN CMV RETİNİTİ TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
2- MUKOKUTANÖZ ASİKLOVİR DİRENÇLİ HSV ENFEKSİYONU OLAN IMMUNSUPRESE HASTALARIN
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
TAMOXİFEN VE AROMASİN KULLANIP CEVAP VERMEYEN PSÖRİAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
18.7.2014
DAHA ÖNCE ANTİRETROVİRALTEDAVİYE YANIT ALMIŞ OLMASINA RAĞMEN HIV REPLİKASYONU
DEVAM EDEN HIV POZİTİF HASTALARDA KOMBİNASYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101110
GABLOFEN INTRATHECAL 1000 MCG/ML
VIAL
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101111
GABLOFEN INTRATHECAL 50 MCG/ML
VIAL
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101112
GABLOFEN INTRATHECAL 500 MCG/ML
VIAL
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101113
GABLOFEN INTRATHECAL2000 MCG/ML
VIAL
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
A- TEDAVİYE BAŞLAMA KRİTERİ:
ÇOK AKTİF DURUMLARDA RELAPSİNG REMİTTİNG TİPİNDEKİ ERİŞKİN MS HASTALARINDA, 3.
BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA DÜZENLENMİŞ SAĞLIK KURULU RAPORLARI İLE AŞAĞIDAKİ
DURUMLARDAN BİRİNİN VARLIĞINDA TEDAVİYE BAŞLANIR:
1- HİÇ BİR MS TEDAVİSİ ALMAMIŞ YA DA YENİ TANI ALMIŞ HASTALARDA 1 YILDA 2 VEYA DAHA
FAZLA, 2 YILDA 3 VEYA DAHA FAZLA CİDDİ ATAK VE BEYİN MR’INDA 1 VEYA DAHA FAZLA
GADOLİNYUM TUTAN LEZYON VEYA BİR ÖNCEKİ MR’A KIYASLA (TERCİHEN 3 AY) T2
LEZYONLARINDA ANLAMLI ARTIŞ GÖRÜLMESİ DURUMUNDA,
2- YETERLİ SÜRE VE YETERLİ DOZDA UYGULANAN BİR BETA İNTERFERON VEYA GLATİRAMER
ASETAT TEDAVİSİNE YANIT VERMEYEN VE YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİNE SAHİP OLAN
HASTALARDA
- YETERLİ SÜRE ; EN AZINDAN BİR YILLIK TEDAVİ
- YANIT VERMEYEN HASTALAR; BİR YILLIK TEDAVİ İLE ATAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYAN,
ATAKLARINDA ARTIŞ GÖZLENEN, DAHA CİDDİ ATAKLARI OLAN VEYA ÖNCEKİ TEDAVİLER İLE SON YIL
İÇİNDE EN AZ BİR ATAK GEÇİRMİŞ VE KRANİYAL MR’INDA BİR VEYA BİRDEN FAZLA KONTRAST TUTAN
LEZYON VEYA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN MR’LARDA T2 LEZYONLARININ ARTTIĞI DURUMLARDA
3- PARENTERAL İLAÇ KULLANIMI VEYA KULLANILAN MADDEYE KARŞI OLUŞAN YAN ETKİLERİ
NEDENİYLE İLK BASAMAK TEDAVİLERİNİ TOLERE EDEMEYEN, UZUN YILLAR BOYUNCA ENJEKSİYON
TEDAVİSİ NEDENİYLE VÜCUTTA
ENJEKSİYONA UYGUN YER KALMAYAN RR TİPTE ERİŞKİN MS HASTALARINDA
B- TEDAVİYE DEVAM KRİTERİ:
1- 18.07.2014 TARİHİNDEN ÖNCE FİNGOLİMOD TEDAVİSİ ALMAYA BAŞLAMIŞ OLAN HASTALARDA
REÇETE VE İLAÇ KULLANIM RAPORU İLE TEDAVİYE DEVAM EDİLİR.BU HASTALARDA YENİ İLAÇ
KULLANIM RAPORU DÜZENLENİRKEN BAŞLANGIÇ KRİTERLERİ (A) ARANMAZ.
2- 18.07.2014 TARİHİNDEN SONRA (A) MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIDIĞI İÇİN FİNGOLİMOD
TEDAVİSİNE BAŞLANAN HASTALARDA TEDAVİYE DEVAM İÇİN REÇETE VE İLAÇ KULLANIM RAPORU
YETERLİDİR. BU HASTALARDA YENİ İLAÇ KULLANIM RAPORU DÜZENLENİRKEN BAŞLANGIÇ
KRİTERLERİ (A) ARANMAZ.
18.7.2014
1111111100876 GILENYA 0,5 MG 28 CAP
L04AA27
fingolimod
Fingolimod
1111111100940 GILURYTMAL 50 MG/10 5 AMPUL
1111111101114 GIOTRIF 20 MG 28 TABLET
1111111101115 GIOTRIF 40 MG. 28 TABLET
C01BA05
L01XE13
L01XE13
ajmaline
afatinib
afatinib
meglumine
antimonate
glycopyrronium
bromide
Fat/carbohydrates/prot
eins/minerals/vitamin
s, combinations
Ajmaline
Afatinib
Afatinib
Meglumine
antimoniate
1111111100744 GLUCANTIME HUMAN 1.5 G/5 ML, 5 AMP
P01CB01
1111111100983 GLYCOPYRROLATE 1 MG 100 TB
A03AB02
1111111100825 GLYCOSADE 60 G TOZ 30 SASE
GOLYTELY 1X4 LITRES POWDER FOR ORAL
SOLUTION
1111111101117 GRISEO-CT 500 MG 30 TABS
V06DB
1
Normal
G35
Normal
Normal
Normal
1
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Glycopyrrolate
Normal
R61;K11.7
Hiperhidroz;Tükrük salgısı
bozuklukları
Amylopectin
Normal
E74.0
Glikojen depo hastalıkları
A06AD15
macrogol
D01AA08
griseofulvin
Polyethylene glycol
with electrolyte
Griseofulvin
1111111100320 GTO 1000 ML 1 OIL
B05BA02
fat emulsions
Glicerol trioleate oil
Normal
E71.3
1111111100322 GTO 1000 ML 2 OIL
B05BA02
fat emulsions
Glicerol trioleate oil
Normal
E71.3
1111111101118 GTO OIL , 1X500 ML
B05BA02
fat emulsions
Glicerol trioleate oil
Normal
E71.3
1111111101119 GUANFACINE 1 MG 100 TABS
C02AC02
guanfacine
Guanfacine
Normal
F90
midodrine
Midodrine
hydrochloride
1111111101116
1111111100041 GUTRON 2.5 MG 50 TB
C01CA17
Multipl skleroz
1-GENERALİZE HİPERHİDROZ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-NÖROLOJİK DURUMLARA BAĞLI HİPERSALİVASYON KONTROLÜNDE KULLANILIR.
18.7.2014
GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARINDA
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Normal
1
Normal
18.7.2014
Yağ-asidi metabolizması
bozuklukları
Yağ-asidi metabolizması
bozuklukları
Yağ-asidi metabolizması
bozuklukları
Dikkat eksikliği hiperaktivite
hastalığı
ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
ADRENOLOKÖDİSTROFİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
I95.1;N18
Ortostatik hipotansiyon;Kronik
böbrek yetmezliği
1-ORTOSTATİK HİPOTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZE BAĞLI HİPOTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
I95.1;N18
Ortostatik hipotansiyon;Kronik
böbrek yetmezliği
1-ORTOSTATİK HİPOTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZE BAĞLI HİPOTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100036 GUTRON 5 MG 50 TB
C01CA17
midodrine
Midodrine
hydrochloride
1111111100924 HALAVEN 0,44MG/ML 2 ML 1 VIAL
L01XX41
eribulin
Eribulin mesylate
1
Normal
18.7.2014
D03
PREPARATIONS
FOR TREATMENT
OF WOUNDS AND
ULCERS
Human epidermal
growth factor obtained
through recombinant
DNA
1
Normal
18.7.2014
B02BD
Blood coagulation
factors
Human coagulation
factor XI
1
Normal
18.7.2014
1111111100947 HEBERPROT-P 75 MCG 5ML 1 AMPUL
1111111101067 HEMOLEVEN 1000 IU/10 ML.1 VIAL
Normal
1111111100054 HUMATIN 250 MG 16 CAP
A07AA06
paromomycin
Paromomycin
Normal
A07.2;A06
Kriptosporidiyoz;Amebiyaz
1111111101120 HUMATIN PULVIS 1X(5X1G)
A07AA06
paromomycin
Paromomycin
Normal
A07.2;A06
Kriptosporidiyoz;Amebiyaz
1111111100447 HYALASE 1500 I.U 1X1 AMP
B06AA03
hyaluronidase
Hyaluronidase
Normal
1111111101121 HYDRALAZINE 25 MG 100 TABL.
1111111101122 HYDRALAZINE 50 MG , 1X100 TAB
HYDROCORTISONE 10 MG , 1X100 TAB
JENAPHARM
1111111100075 HYDROCORTISONE 10 MG 100 TB
1111111100074 HYDROCORTISONE 10 MG 25 TB
1111111101123
C02DB02
hydralazine
Hydralazine HCl
Normal
PREEKLAMPSİ- EKLAMPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
Hamilelikte [gebeliğe bağlı]
hipertansiyon,
belirgin proteinüri ile;Hamilelik
O14;O11;O13;O1
öncesi mevcut Hipertansif
5
bozukluk, eşlik eden proteinüri
ile birlikte;Hamilelikte [gebeliğe
bağlı] hipertansiyon, belirgin
proteinüri olmadan;Eklampsi
PREEKLAMPSİ- EKLAMPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Hydralazine HCl
H02AB09
hydrocortisone
Hydrocortisone
Normal
1
H02AB09
H02AB09
hydrocortisone
hydrocortisone
Hydrocortisone
Hydrocortisone
Normal
Normal
1
1
H02AB09
hydrocortisone
Hydrocortisone
H02AB09
N01AX07
L01XE24
L01XE24
hydrocortisone
etomidate
ponatinib
ponatinib
Hydrocortisone
Etomidate
Ponatinib
Ponatinib
1111111100828 IDEBENONE 150 MG 60 KAPSUL
N06BX13
idebenone
Idebenone
1111111100863 ILARIS 150 MG 1 VIAL
1111111101077 IMBRUVICA 140 MG 120 KAPSUL
1111111101124 IMBRUVICA 140 MG 90 KAPSUL
L04AC08
L01XE27
L01XE27
Canakinumab
Ibrutinib
Ibrutinib
1111111100602 IMOVAX POLIO 0.5 ML ASI
J07BF03
canakinumab
ibrutinib
ibrutinib
poliomyelitis,
trivalent, inactivated,
whole virus
1111111100121 IMUKIN 0.1 MG 6 AMP
L03AB03
interferon gamma
1111111100685 INCRELEX 10 MG/ML 4 ML 40 MG FLAKON
H01AC03
1
Normal
1
Normal
Yeşil
Normal
Normal
Inactivated polio
vaccine
18.7.2014
Herediter ataksiler, diğer;ErkenG11.8;G11.1;G11.
başlangıçlı serebellar ataksi;Geç
2
başlayan serebellar ataksi
1-SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SPİNAL ATAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SEREBELLAR ATAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
Diğer organ ve dokuların nakli
Osteopetrozis;Polimorfonükleer
nötrofillerin fonksiyon
bozuklukları
Boy kısalığı,
başka yerde sınıflanmamış
1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA
2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA
KULLANILIR
18.7.2014
1-OSTEOPETROZİS TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-KRONİK GRANULOMATOZ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
LARON SENDROMU, PRİMER IGF-1 EKSİKLİĞİ
18.7.2014
Interferon gamma
1
Normal
Q78.2;D71
mecasermin
Mecasermin
1
Normal
E34.3
Normal
Normal
G40
Epilepsi
4 YAŞ VE ÜSTÜ ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE REFRAKTER EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
G40
Epilepsi
4 YAŞ VE ÜSTÜ ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE REFRAKTER EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
B20-B24
AIDS(HIV)
16 YAŞ ÜSTÜ KAZANILMIŞ İMMUN YETMEZLİK GELİŞEN HASTALARDA RİTONAVİR VE DİĞER
ANTİRETROVİRAL TEDAVİLERLE BİRLİKTE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
Z94.8
Diğer organ ve dokuların nakli
1. HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA
2. MALİGN OLMAYAN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA
KULLANILIR
18.7.2014
indigo carmine
1111111100800 INOVELON 200 MG 50 TB
N03AF03
rufinamide
Rufinamide
1111111100862 INOVELON 400 MG 60 TABLET
N03AF03
rufinamide
Rufinamide
1111111100886 INVIRASE 500 MG 120 TB
J05AE01
saquinavir
Saquinavir
1111111100603 IPV 0.5 ML AMPUL
J07BF03
1111111100150 IRESSA 250 MG, 30 TAB
ISOFLURANE USP 100 ML LIQUID FOR
1111111101203
INHALATION
L01XE02
poliomyelitis,
trivalent, inactivated,
whole virus
gefitinib
Gefitinib
Normal
N01AB06
isoflurane
Isoflurane
Normal
1111111100157 ISOPRINOSIN 500 MG 40 TB
J05AX05
inosine pranobex
Inosine pranobex
1111111100956 ISTODAX 10 MG 1 VIAL
L01XX39
romidepsin
Romidepsin
isoprenaline
Isoproterenol
hydrochloride
L01DC04
ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
15.9.2014
18.7.2014
18.7.2014
Z94.8
V04CH02
1111111100670 IXEMPRA 15 MG FLAKON
A00-Z99
Normal
1111111101125 INDIGOCARMINE 0,8% , 5ML , 1X10 AMP
C01CA02
18.7.2014
18.7.2014
Endikasyon Şartı
Aranmayacaktır.
Normal
Normal
Normal
Indigotindisulfonate
sodium
1111111100165 ISUPREL 0.2 MG/ML 5 AMP
18.7.2014
1
1
Normal
1
1
1
18.7.2014
18.8.2014
hydralazine
1111111100540
1111111101202
1111111101041
1111111101042
1
18.7.2014
Hamilelikte [gebeliğe bağlı]
hipertansiyon,
belirgin proteinüri ile;Hamilelik
O14;O11;O13;O1
öncesi mevcut Hipertansif
5
bozukluk, eşlik eden proteinüri
ile birlikte;Hamilelikte [gebeliğe
bağlı] hipertansiyon, belirgin
proteinüri olmadan;Eklampsi
C02DB02
1111111100060 HYDROCORTISONE 100 MG 1 AMP
HYDROCORTISONE 20 MG 250 TB
HYPNOMIDATE 2 MG /10 ML 5 AMPUL
ICLUSIG 15 MG 60 TABLET
ICLUSIG 45 MG 30TABLET
1
1-KRİPTOSPORİDİYAZİS OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKUT VE KRONİK İNTESTİNAL AMEBİAZİS TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1-KRİPTOSPORİDİYAZİS OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKUT VE KRONİK İNTESTİNAL AMEBİAZİS TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
ixabepilone
Inactivated polio
vaccine
Ixabepilone
1
1
1
Normal
18.7.2014
18.7.2014
1
15.9.2014
A81.1
Subakut sklerozan panensefalit
SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
Normal
1
Normal
18.7.2014
18.7.2014
Kalp nakli;Dilate
Z94.1;I42.0;I47.1 Kardiyomyopati;Supraventriküler
taşikardi
C50
Meme malign neoplazmı
1-KALP TRANSPLANTASYONUNDA KULLANILIR.
2-DİLATE KARDİYOMYOPATİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
4-RADYOFREKANS ABLASYON İŞLEMİNDE ÇARPINTI BASKILANMASINDA KULLANILIR.
18.7.2014
MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN
METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL
VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ
NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
MEVCUT TÜM HORMONAL TEDAVİ VE KEMOTERAPİ SEÇENEKLERİ SONRASI PROGRESYON GÖSTEREN
METASTATİK MEME KANSERLİ PERFORMANS DURUMU ECOG 0-1 DÜZEYİNDEKİ KARACİĞER, RENAL
VE KARDİYAK FONKSİYONLARI NORMAL SINIRLARDA VE YETERLİ KEMİK İLİĞİ REZERVİ OLAN, CİDDİ
NÖROPATİSİ OLMAYAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
L01DC04
ixabepilone
Ixabepilone
1
Normal
1111111100986 JAVLOR 25MG/ML 10 ML 1 FLK
L01CA05
Normal
18.7.2014
L01XC14
Vinflunine
Ado-trastuzumab
emtansine
Trastuzumab
emtansine
Ecallantide
1
1111111101126 KADCYLA 100 MG 1VIAL
Normal
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Lopinavir, ritonavir
1111111101127 KADCYLA 160 MG 1 VIAL
L01XC14
1111111101033 KALBITOR 10 MG/ML 3 VIALS
B06AC03
vinflunine
trastuzumab
emtansine
trastuzumab
emtansine
ecallantide
1111111100984 KALETRA 5X60 ML SUSPANSION
J05AR10
lopinavir and ritonavir
1111111101128 KAPOCIN 1 G VIAL
1111111100193 KAYEXALAT POWDER, 450 G
J04AB30
V03AE01
1111111100811 KETOCAL POWDER INFANT 300GX6
V06DB
1111111101208 KETORAL BP 200 MG TABLETS
J02AB02
1111111101212 KEYTRUDA 50 MG 1 VIAL
L01XC
1111111100490 KINERET 100 MG, 28 AMP
L04AC03
1111111100638 KIVEXA 30 TB 600MG/300MG
J05AR02
capreomycin
Capreomycin Sulfate
polystyrene sulfonate
Sodium polystrene
sulfonate
Fat/carbohydrates/prot
eins/minerals/vitamin
s, combinations
ketoconazole
Monoclonal
antibodies
anakinra
lamivudine and
abacavir
1
Abacavir, lamivudine
1111111100813 K-PHOS NEUTRAL 250 MG 100 TB.
A12CX
Other mineral
products
1111111100545 KREON FUR KINDER PELLET 20 G
A09AA02
multienzymes
(lipase, protease
etc.)
Pancreatic enzymes
Normal
A15
G40
29.9.2014
Normal
18.7.2014
18.7.2014
Normal
E55.0;E83.3
Raşitizm, aktif;Fosfor
metabolizması
bozuklukları(Vitamin-D resistan
raşitizm)
Normal
E84
Kistik fibrozis
L01XX45
carfilzomib
Carfilzomib
1111111101233 LAMPRENE 100 MG 100 KAP.
J04BA01
clofazimine
Clofazimine
Normal
1111111100764 LAMPRENE 50 MG 100 KAP.
J04BA01
clofazimine
Clofazimine
Normal
A15
Normal
C00-C97;D00D48
Tioguanine
Normal
1
1
E70.0;E70.1
Arginine
hydrochloride
Normal
E72.2;E88
B05XB01
Arginine
hydrochloride
Arginine
hydrochloride
Normal
E72.2;E88
1111111101130 L-ARGININ POWDER 250 G
B05XB01
Arginine
hydrochloride
Arginine
hydrochloride
Normal
E72.2;E88
1111111101189 LASIX 500 MG TAB.
C03CA01
furosemide
Furosemide
Normal
L-ARGININ HYDROCHLORID 21%, 20 ML 5
AMP.
1111111100931 L-CITRULLINE 100 GRAM POWDER
1111111101195 L-CITRULLINE 200 GRAM POWDER
V06DD
Amino acids, incl.
combinations with
polypeptides
V06DD
Amino acids, incl.
combinations with
polypeptides
L- Citrulline
L- Citrulline
18.7.2014
KİSTİK FİBROZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-4 YAŞ VE ÜZERİ FENILKETONÜRİLİ HASTALARDA [BH4 YÜKLEME TESTİNDE BH4 VERİLMESİ ÖNCESİ
(0. DAKIKA) FENİLALANİN DÜZEYINE GÖRE EN AZ %30 DÜŞME VE FENİLALANİN TOLERANSINDA %50
ARTMA OLMASI DURUMUNDA KULLANILIR.
(FENİLALANİN TOLERANSINDA %50 ARTIŞ SADECE TEDAVİ BAŞLANGICINDA İSTENMEKTEDİR, İDAME
TEDAVİSİNDE GEREK YOKTUR) ]
2-BH4 METABOLİZMASI BOZUKLUĞUNDA KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
A15
Arginine
hydrochloride
1111111101129
Klasik
fenilketonüri;Hiperfenilalaninem
iler, diğer
D VİTAMİNİNE BAĞIMLI RAŞİTİZM, HİPOFOSFATEMİK RAŞİTİZM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
Normal
B05XB01
1111111100196 L-ARGININ HCL 500 G POWDER
18.7.2014
22.9.2014
1111111100985 KYPROLIS 60 MG 1 VIAL
tioguanine
EPİLEPSİ, ÇOKLU EPİLEPTİK TEDAVİYE CEVAP VERMEYEN HASTALARDA DİYET YÖNETİMİNDE
KULLANILIR.
Normal
A16AX07
L01BB03
Epilepsi
Normal
Sapropterin
hydorchloride
18.7.2014
Normal
1111111100772 KUVAN 100 MG 30 TB.
1111111100980 LANVIS ( TIYOGUANIN )40 MG 25 TABLET
ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
1
18.7.2014
18.7.2014
Solunum yolları tüberkülozu,
bakteriyolojik ve histolojik olarak
onaylanmış
Normal
Pembrolizumab
Phosphate salts,
Phosphorus, Sodium,
Potassium
sapropterin
Normal
Amino Acids,
Nutritional
Carbonhydrates,
Nutritional Fats,
Fibers, Vitamins,
Minerals
Ketoconazole
Anakinra
C50
Meme malign neoplazmı
1111111100669 IXEMPRA 45 MG FLAKON
Solunum yolları tüberkülozu,
bakteriyolojik ve histolojik olarak
onaylanmış
Solunum yolları tüberkülozu,
bakteriyolojik ve histolojik olarak
onaylanmış
Kanser;Kanser
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer
ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
10.11.2014
ÇOKLU İLAÇ TEDAVİSİNE DİRENÇLİ AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
KANSER TEDAVİSİNDE ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR.
18.7.2014
1-ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MELAS SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MELAS SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-ÜRE SIKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MELAS SENDROMU OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1
1.9.2014
Normal
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Lizin ve
E72.2;E72.3;E72.
hidroksilizin metabolizması
8
bozuklukları;Amino-asit
metabolizması diğer tanımlanmış
bozuklukları
1-ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ
EKSİKLİĞİ ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
E72.2;E72.3;E72.
8
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Lizin ve
hidroksilizin metabolizması
bozuklukları;Amino-asit
metabolizması diğer tanımlanmış
bozuklukları
1-ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ
EKSİKLİĞİ ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
8.9.2014
1111111100621 L-CITRULLINE 750 MG 90 TB.
1111111101231 LEGALON-SIL INJ PLV SOL 4X350MG
1111111101055 LENTOQUINE 250 MG 40 CAPS
1111111100605 LEUKINE 250 MCG 5 AMPUL
1111111101131
LEVODOPA NEURAXPHARM 200 MG/50 MG
100 TABS
1111111100796 LEVOTHROXINE 500 MCG 1 VIAL
1111111100826 L-GLYCINE POWDER 16 OZ
1111111100966 LIDODERM 5%1X30 PATCHES
V06DD
Amino acids, incl.
combinations with
polypeptides
L- Citrulline
Normal
A05BA03
silymarin
Silibinin disodium
disuccıinate
Normal
C01BA
Antiarrhythmics, class
Ia
Hidroquinidine
Normal
L03AA09
sargramostim
Sargramostim
Normal
J84.0
N04BA02
levodopa and
decarboxylase
inhibitor
Levodopa, carbidopa
monohydrate
Normal
G20;G21;G22
Normal
E03.0;E03.1
H03AA01
A16AA
D04AB01
levothyroxine sodium Levothyroxine sodium
Amino acids and
derivatives
lidocaine
1
L-Glycine
Normal
Lidocaine
Normal
E72.2;E72.3;E72.
8
1
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Lizin ve
hidroksilizin metabolizması
bozuklukları;Amino-asit
metabolizması diğer tanımlanmış
bozuklukları
1-ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ
EKSİKLİĞİ ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
2-LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1
18.7.2014
3.11.2014
18.7.2014
Alveolar ve paryetoalveolar
durumlar
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda
Difüz guatırla beraber olan
konjenital hipotiroidi;Guatırsız
konjenital hipotiroidi
İDİOPATİK PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS
18.7.2014
PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ
18.7.2014
18.7.2014
18.8.2014
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100228
LIORESAL INTRATHECAL 0.05 MG/ML 5
AMP
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1111111100546
LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/20ML 1
AMP
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
M03BX01
baclofen
Baclofen
1
Normal
Spastik serebral palsi;Spastik
G80.0;G80.1;G81.
dipleji;Spastik hemipleji;Spastik
1;G82.1;G82.4
parapleji;Spastik tetrapleji
1- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SEREBRAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- 4 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALARDA, ORAL BAKLOFEN TEDAVİSİNE YANITSIZ VEYA ORAL TEDAVİYİ
ALAMAYAN SPİNAL SPASTİSİTE HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
KANSER TEDAVİSİNDE KEMOEMBOLİZASYON İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100233 LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML 5 AMP
1111111100231
LIORESAL INTRATHECAL 10 MG/5ML, 1
AMP
1111111101039 LIPIODOL ULTRAFLUID 10 ML 1 VIAL
V09IX
1111111101035 LIPISTART DIETARY SUPPLEMENT 400 G
V06DB
1111111100965 LIPOPLATIN 150 MG/ 50 ML 1 VIAL
1111111100888 LIQUID MAGNESIUM 800 MG/1 OZ 16 OZ.
1111111100890 L-ISOLEUCINE 25 G POWDER
1111111100591 LITHOSTAT 250 MG 100 TABLET
L01XA
Other diagnostic
Iodised ethyl-esters of
radiopharmaceuticals the fatty acids of poppy
for tumour detection
seed oil
Fat/carbohydrates/prot Fat/carbohydrates/prot
eins/minerals/vitamin eins/minerals/vitamins,
s, combinations
combinations
Platinum compounds Liposomal Cisplatin
A12CC04
magnesium citrate
A16AA
Amino acids and
derivatives
G04BX03
Magnesium
Isoleucine
acetohydroxamic acid Acetohydroxamic Acid
Normal
C00-C97;D00D48
Normal
18.8.2014
Normal
Normal
Normal
Normal
8.8.2014
E61.2
N20
Böbrek ve üreter taşı
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
1111111101220 LOJUXTA 5 MG CAPSULES
C10AX12
1111111100277 LONITEN 2.5 MG 100 TB
C02DC01
minoxidil
Minoxidil
Normal
R03
1111111100245 LONOLOX 10 MG 100 TB
C02DC01
minoxidil
Minoxidil
Normal
R03
1111111100259 LONOTEN 10 MG 40 TAB
C02DC01
minoxidil
Minoxidil
Normal
R03
Normal
E27.0E27.4;E71.3
V06DD
1111111100266 LORENZO'S OIL 500 ML
C01DA52
glyceryl trinitrate,
combinations
1111111100930 L-ORNITINE 100 GRAM POWDER
1111111100439 LOVASTATIN 10 MG 100 TB
A05BA06
C10AA02
ornithine oxoglurate
lovastatin
L-Lysine
Normal
Lomitapide
Normal
Triacylglycerol forms
of oleic acid and eruric
acid
L-ornithine
Lovastatin
Normal
Normal
Magnezyum eksikliği
HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Dallı-zincirli aminoasit metabolizması ve yağ-asidi 1-METİLMALONİK ASİDEMİ,
2-PROPİYONİK ASİDEMİ,
E72.2;E71;E71.0
metabolizması
3-MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU)
bozuklukları;Maple şurup idrar
hastalığı
Amino acids, incl.
combinations with
polypeptides
lomitapide
1111111100967 L-LYSINE POWDER 1X16 OZ.
Kanser;Kanser
18.7.2014
18.7.2014
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
STRUVİT TAŞLARININ TEDAVİSİNDE (MAGNEZYUM AMONYUM FOSFAT, ENFEKSİYON TAŞLARI)
KULLANILIR.
18.7.2014
ÜRE SİKLUS BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
8.10.2014
Kan basıncının anormal olması,
tanısı olmayan
Kan basıncının anormal olması,
tanısı olmayan
Kan basıncının anormal olması,
tanısı olmayan
Adrenal yetmezliği ;Yağ-asidi
metabolizması bozuklukları
MALİGN HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
MALİGN HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
MALİGN HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
ADRENOLÖKÖDİSTROFİ, ADRENOKORTİKAL YETMEZLİK HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
8.10.2014
22.9.2014
1111111100852 L-SERINE POWDER 1X100 G
1111111101132 L-TYROSINE 750 MG 90 CAPS. NOW FOODS
1111111100891 L-VALIN 25 G. POWDER
Değerlendirme
aşamasında
A16AA
A16AA
Değerlendirme
aşamasında
Amino acids and
derivatives
L-Serine
Normal
Tyrosine
Normal
Amino acids and
derivatives
Valine
L01XX23
mitotane
Mitotane
1111111101204 LYSTHENON FORT 5 MG 25 AMPUL
M03AB01
suxamethonium
Süksametonyum klorür
Normal
1111111101171 MAGDELAY TAB.
A12CC01
magnesium chloride
Magnesium Chloride
Normal
Normal
Normal
1111111100834 MAGNESIUM VERLA N 200 DRJ.
A12CC04
magnesium citrate
1111111100291 MARCUMAR 3 MG , 1X98 TABS
B01AA04
phenprocoumon
Phenprocoumon
1111111100548 MCT OIL 1000 ML
B05BA02
fat emulsions
Medium chain
triglycerides
1111111100649 MCT OIL 500 ML
B05BA02
fat emulsions
Medium chain
triglycerides
1111111101006 MEGVAL 50 MG 1 VIAL
L01AA03
melphalan
Melphalan
1111111101056 MEKINIST 2 MG 30 TAB
L01XE25
trametinib
Trametinib
MEPACT 4 MG POWDER FOR INFUSION 1
1111111100880
VIAL
L03AX15
1
Normal
1
Normal
C74.0
1
Adrenal Bezin korteksinin
malign neoplazmı
Mifamurtide
1
Normal
Normal
E61.2
Magnezyum eksikliği
E78;E88.8;E88.9
Lipoprotein metabolizması
bozuklukları
ve diğer lipidemiler;Metabolik
bozukluklar diğer
tanımlanmamış;Metabolik
bozukluklar, tanımlanmamış
HİPERTRİGLİSERİDEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
E78;E88.8;E88.9
Lipoprotein metabolizması
bozuklukları
ve diğer lipidemiler;Metabolik
bozukluklar diğer
tanımlanmamış;Metabolik
bozukluklar, tanımlanmamış
HİPERTRİGLİSERİDEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
2-OTOLOG VEYA ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK
REJİMLERİNDE
18.7.2014
Kanser;Kanser;Kan ve kan yapıcı
C00-C97;D00- organların hastalıkları ve immün
D48;D50-D89;Z94 sistemin bazı bozuklukları;Organ
ve doku nakli
Kemik ve eklem kıkırdakları
malign neoplazmı,
tanımlanmamış
phytomenadione
pyridostigmine
Pyridostigmine
Normal
G70.0;G70.2
1111111100342 METALCAPTASE 150 MG 100 TB
M01CC01
penicillamine
D-Penicillamine
Normal
E83.0;M05;M06;
M08;E72.0
1111111100344 METALCAPTASE 150 MG 50 TB
M01CC01
penicillamine
D-Penicillamine
Normal
E83.0;M05;M06;
M08;E72.0
Bakır metabolizması
bozuklukları;Seropozitif
romatoid artrit;Romatoid artrit,
diğer;Juvenil artrit;Amino-asit
taşıma bozuklukları
Bakır metabolizması
bozuklukları;Seropozitif
romatoid artrit;Romatoid artrit,
diğer;Juvenil artrit;Amino-asit
taşıma bozuklukları
M01CC01
penicillamine
D-Penicillamine
1
Normal
1111111100918 METHAZOLAMIDE 25 MG 100 TB
S01EC05
methazolamide
Methazolamide
1
Normal
H40
Glokom
1111111100348 METHIONIN L 100 G GRANUL
V03AB26
Normal
N20
Böbrek ve üreter taşı
E24
Cushing sendromu
1111111100492 METOPIRONE 250 MG 100 CAP
1111111101074 METRELEPTIN 11,25 MG SC INJ
METASTATİK OLMAYAN, CERRAHİ OLARAK TAM REZEKTABL OSTEOSARKOMLARDA; CERRAHİ
SONRASI DOXORUBİCİN+METOTREXATE VEYA İFOSFAMİD + SİSPLATİN İLE KOMBİNE OLARAK
KULLANILIR.
MYASTENİA GRAVİS, KONJENİTAL MYASTENİA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-WİLSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKTİF ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-WİLSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKTİF ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3.11.2014
1-WİLSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-AKTİF ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-AÇIK AÇILI GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SEKONDER GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
SİTRUVİT TAŞI (BÖBREK TAŞI) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
Metyrapone
Normal
Metreleptin
Normal
18.7.2014
25.8.2014
Myastenia Gravis;Konjenital
Myastenia
Bakır metabolizması
bozuklukları;Seropozitif
romatoid artrit;Romatoid artrit,
diğer;Juvenil artrit;Amino-asit
taşıma bozuklukları
E83.0;M05;M06;
M08;E72.0
1
18.7.2014
20.10.2014
C40
B02BA01
Methylen Blue
HİPOMAGNESEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
8.9.2014
N07AA02
Methionine
18.7.2014
25.7.2014
1111111100341 MESTINON RETARD 180 MG 100 TB
1111111101133 METHYLEEN BLAUW 10 MG/1 ML 10 AMP
ADRENOKORTİKAL KARSİNOM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
15.9.2014
1111111100339 MEPHYTON 5 MG 100 TB
methionine
methylthioninium
V03AB17
chloride
V04CD01
metyrapone
DSÖ tarafından DSÖ tarafından ATC
ATC kodu henüz
kodu henüz
belirlenmemiş ilaç
belirlenmemiş ilaç
18.7.2014
Normal
mifamurtide
27.10.2014
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1
Phytomenadione (K1
Vitamini)
1111111100345 METALCAPTASE 300 MG 100 TB
SERİN AMİNOASİDİ METABOLİZMA BOZUKLUKLARI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
Normal
Aminoasit metabolizmasının
diğer bozuklukları
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Dallı-zincirli aminoasit metabolizması ve yağ-asidi 1-METİLMALONİK ASİDEMİ,
2-PROPİYONİK ASİDEMİ,
E72.2;E71;E71.0
metabolizması
3-MAPLE ŞURUP İDRAR HASTALIĞI (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU)
bozuklukları;Maple şurup idrar
hastalığı
Normal
1111111100272 LYSODREN 500 MG, 100 TAB
Magnesium citrate,
Magnesium ( hydrogenL-glutamate)
E72
18.7.2014
CUSHİNG SENDROMU HASTALARININ TANI VE TEDAVİSİNDE
18.7.2014
18.7.2014
1111111101008 MEXILETINE HCL 200 MG 100 KAPSUL
C01BB02
mexiletine
Mexiletine
hydrochloride
1111111101172 MINOCYCLIN RATIOPHARM 100 MG 20 CAP
J01AA08
minocycline
Minocycline
Normal
1111111100735 MINOCYCLINE 100 MG 20 TABLET
J01AA08
minocycline
Minocycline
Normal
1111111100363 MINOXIDIL 10 MG 100 TB
C02DC01
minoxidil
Minoxidil
Normal
R03
1111111100366 MINOXIDIL 2,5 MG, 100 TAB
C02DC01
minoxidil
Minoxidil
Normal
R03
macrogol
Polyethylene
glycol(makrogol 3350)
Normal
1111111101134 MIRALAX 238 G.
1111111101200 MITEM 20 MG 1 VIAL
1111111100911 MITOMYCIN C 10 MG 1 VIAL
1111111100912 MITOMYCIN C 2 MG 1 VIAL
1111111101135 MITOMYCIN C 2 MG 1X10 VIAL
A06AD15
L01DC03
L01DC03
L01DC03
L01DC03
mitomycin
mitomycin
mitomycin
mitomycin
Mitomycin
Mitomycin
Mitomycin
Mitomycin
1
1
1
Normal
I49;I47.0;I47.2;G7
1.1;G71.2
Kardiyak aritmiler, diğer;Reentran ventriküler
aritmi;Ventriküler
taşikardi;Myotonik
bozukluklar;Konjenital
myopatiler
18.7.2014
Kan basıncının anormal olması,
tanısı olmayan
Kan basıncının anormal olması,
tanısı olmayan
MALİGN HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
MALİGN HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
Normal
Kanser;Kanser;Refraksiyon ve
akomodasyon
bozuklukları;Kornea skar ve
C00-C97;D00opasiteleri, diğer;Korneada skar
D48;H52;
ve opasite,
H17.8;H17.9;H40;
tanımlanmamış;Glokom;Lakrima
H0.4;H04.5;H11.0
l sistem
bozuklukları;Lakrimal pasajda
stenoz ve yetmezlik;Pterjiyum
A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR:
1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI
2-GLOKOM AMELİYATLARI
3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI
4-PTERYGİUM AMELİYATI
15.9.2014
Normal
Kanser;Kanser;Refraksiyon ve
akomodasyon
bozuklukları;Kornea skar ve
C00-C97;D00opasiteleri, diğer;Korneada skar
D48;H52;
ve opasite,
H17.8;H17.9;H40;
tanımlanmamış;Glokom;Lakrima
H0.4;H04.5;H11.0
l sistem
bozuklukları;Lakrimal pasajda
stenoz ve yetmezlik;Pterjiyum
A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR:
1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI
2-GLOKOM AMELİYATLARI
3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI
4-PTERYGİUM AMELİYATI
18.7.2014
Normal
Kanser;Kanser;Refraksiyon ve
akomodasyon
bozuklukları;Kornea skar ve
C00-C97;D00opasiteleri, diğer;Korneada skar
D48;H52;
ve opasite,
H17.8;H17.9;H40;
tanımlanmamış;Glokom;Lakrima
H0.4;H04.5;H11.0
l sistem
bozuklukları;Lakrimal pasajda
stenoz ve yetmezlik;Pterjiyum
A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR:
1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI
2-GLOKOM AMELİYATLARI
3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI
4-PTERYGİUM AMELİYATI
18.7.2014
Normal
Kanser;Kanser;Refraksiyon ve
akomodasyon
bozuklukları;Kornea skar ve
C00-C97;D00opasiteleri, diğer;Korneada skar
D48;H52;
ve opasite,
H17.8;H17.9;H40;
tanımlanmamış;Glokom;Lakrima
H0.4;H04.5;H11.0
l sistem
bozuklukları;Lakrimal pasajda
stenoz ve yetmezlik;Pterjiyum
A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR:
1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI
2-GLOKOM AMELİYATLARI
3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI
4-PTERYGİUM AMELİYATI
18.7.2014
A-KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
B-AŞAĞIDA SIRALANAN GÖZE YÖNELİK CERRAHİ OPERASYONLAR SIRASINDA KULLANILIR:
1-REFRAKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI
2-GLOKOM AMELİYATLARI
3-DAKRİYOSİSTORİKOSTOMİ AMELİYATLARI
4-PTERYGİUM AMELİYATI
18.7.2014
1-SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-SPİNAL ATAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-SEREBELLAR ATAKSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100910 MITOMYCIN C 20 MG 1 VIAL
L01DC03
mitomycin
Mitomycin
1
Normal
1111111100553 MNESIS 45 MG 30 CAP
N06BX13
idebenone
Idebenone
1
Normal
Herediter ataksiler, diğer;ErkenG11.8;G11.1;G11.
başlangıçlı serebellar ataksi;Geç
2
başlayan serebellar ataksi
1111111101191 MODURETIC 30 TABLET
C03EA01
hydrochlorothiazide
and potassium-sparing
agents
Amilorid,
Hydroklorotiyazid
Normal
monobenzone
Monobenzone(monobe
nzyl ether of
hydroquinone)
Normal
D11AX13
18.7.2014
25.7.2014
Kanser;Kanser;Refraksiyon ve
akomodasyon
bozuklukları;Kornea skar ve
C00-C97;D00opasiteleri, diğer;Korneada skar
D48;H52;
ve opasite,
H17.8;H17.9;H40;
tanımlanmamış;Glokom;Lakrima
H0.4;H04.5;H11.0
l sistem
bozuklukları;Lakrimal pasajda
stenoz ve yetmezlik;Pterjiyum
1111111100845 MONOBENZONE KREM %20 113,5 G
1-HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MYOTONİA KONJENİTA
3-MYOTONİK DİSTROFİ
1.9.2014
L80
Vitiligo
VİTİLİGO TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101136 MOVICOL 13,125 G 1X30 SACHETTES
1111111100853
MOVICOL JUNIOR PWDR FOR ORAL SOL
6,9GX30 SACHT
A06AD65
macrogol,
combinations
Sodium chloride,
Sodium bicarbonate,
Potassium chloride,
macrogol
A06AD65
macrogol,
combinations
Sodium chloride,
Sodium bicarbonate,
Potassium chloride,
macrogol
1111111100751 MOZOBIL 1,2 ML 1 FLK.
L03AX16
plerixafor
Plerixafor
1111111100799 MULTAQ 400 MG 60 TB
C01BD07
dronedarone
Dronedarone
hydrochloride
1111111100562 MUSTARGEN 10 MG 4 AMP
L01AA05
chlormethine
Mechlorethamine
1111111101173 MYLOTARG 5 MG VIAL
L01XC05
gemtuzumab
Gemtuzumab
ozogamicin
1
1
Normal
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Yaygın non-Hodgkin
lenfoma;Hodgkin
hastalığı;Multipl miyelom ve
C83;C81;C90;C85
malign plazma hücreli
;C82
neoplazmlar;Non-Hodgkin
lenfoma, diğer ve
tanımlanmamış tipler;Folliküler
[nodüler] non-Hodgkin lenfoma
Normal
Normal
1
Normal
Normal
N07AB02
bethanechol
Bethanechol Chloride
Normal
N31
A16AB07
alglucosidase alfa
Alglucosidase alfa
Normal
E74.0
1111111100383 MYTELASE 10 MG, 50 TAB
N07AA30
ambenonium
Ambenonium Chloride
1111111100496 NAGLAZYM 1 MG/ML 5 ML 1 FLK
1111111101137 NALADOR 0,5 MG 3 AMP
A16AB08
G02AD05
galsulfase
sulprostone
Galsulfase
Sulprostone
E76.2
Mukopolisakkaridozlar, diğer
1111111100495 MYOZYME 50 MG 1 FLAKON
Normal
Normal
naltrexone
Naltrexone
hydrochloride
1
Normal
1111111100949 NALOXON HCI 0,4 MG 1 ML 10 AMPUL
V03AB15
naloxone
Naloxone
hydrochloride
1
Normal
1111111101138 NAROPIN 7,5 MG/ML. 1X( 5 AMPS X 10 ML).
N01BB09
ropivacaine
Ropivacaine
1111111101139
NATRIUM PHOSPHAT MINIPLASCO
INF.SOL,1X(20X20ML)
1111111101140 NATRIUM THIOSULFATE 25% 100 ML INJ.
A12CX
Other mineral
products
Sodium phosphate
V03AB
antidotes
Sodium Thiosulfate
1111111101141 NATRIUMFLUORID 25 MG 120 TABS.
A12CD01
sodium fluoride
1111111100391 NATULAN 50 MG, 50 CAP
L01XB01
procarbazine
1111111100422 NEBUPENT 300 MG 15 ML INH
P01CX01
pentamidine
isethionate
Natriumfluorid
Procarbazine
hydrochloride
Pentamidine
isethionate
1111111100909 NEOPHE 685 MG 550 TABLET
A16AX
Various alimentary
tract and
metabolism products
1111111100944 NEOPHE POWDER 376,75 G
A16AX
C01EB16
L03AA13
1111111101047 NEOPROFEN 10 MG/ML 3X2 ML VIALS
1111111100874 NEULASTIM 6 MG/0,6 ML S.C.
N31
NÖROJENİK MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
NÖROJENİK MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
POMPE HASTALIĞI'NDA (1-4 ALFA GLUKOSİDAZ ENZİM EKSİKLİĞİ'NDE) KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
N07BB04
1111111100979
NALOREX (NALTREKSON HCL) 50 MG 28
TB.
1
18.7.2014
1
1
Zihin ve davranış bozuklukları,
alkol kullanımına bağlı;Alkol
kullanımına bağlı bağımlılık
F10;F10.2;F11;F1
sendromu;Zihin ve davranış
1.2
bozuklukları, opioid kullanımına
bağlı;Opioid kullanımına bağlı
bağımlılık sendromu
1
MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 6 (MAROTEAUX - LAMY SENDROMU) DA KULANILIR.
1-ALKOL BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-OPİOİD BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1
18.7.2014
18.7.2014
E55.0;E83.3
Raşitizm, aktif;Fosfor
metabolizması
bozuklukları(Vitamin-D resistan
raşitizm)
HİPOFOSFATEMİK RAŞİTİZM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
18.7.2014
18.7.2014
1
Normal
1
Normal
C00-C97;D00D48
Kanser;Kanser
Normal
B59
Pnömosistoz (J17.3*)
Large Neutral Amino
Acids
Normal
E70.0
Various alimentary
tract and
metabolism products
Large Neutral Amino
Acids
Normal
ibuprofen
pegfilgrastim
Ibuprofen
Pegfilgrastim
Normal
Normal
1
1
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
Normal
Normal
18.7.2014
25.7.2014
Bethanechol Chloride
1111111100382 MYOCHOLINE 25 MG 100 TB
1-HODGKİN LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-NON HODGKİN LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
bethanechol
N07AB02
18.7.2014
18.7.2014
Hodgkin hastalığı;Yaygın nonHodgkin lenfoma;Mikozis
C81;C83;C84.0;C
Fungoides;Non-Hodgkin
85;C82
lenfoma, diğer ve
tanımlanmamış tipler;Folliküler
[nodüler] non-Hodgkin lenfoma
Mesanenin nöromusküler
fonksiyon bozukluğu, başka
yerde sınıflanmamış
Mesanenin nöromusküler
fonksiyon bozukluğu, başka
yerde sınıflanmamış
Glikojen depo hastalıkları
1111111100379 MYOCHOLINE 10 MG 50 TB
1-YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ
KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN NONHODGKİN’S LENFOMA (NHL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN
2-YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ
KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN
HODGKİN LENFOMA (HL) TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN
3-YÜKSEK DOZ SİKLOFOSFAMİD TEDAVİSİ SONRASI G-CSF İLE MOBİLİZASYON VE YÜKSEK VOLÜMLÜ
KÖK HÜCRE AFEREZİ SONRASI OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON YETERSİZLİĞİ SAPTANAN
MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARDA, 0.24 MG/KG/GÜN, EN FAZLA 4 GÜN KULLANILIR.
18.7.2014
KANSER TANISINDA ENDİKASYON ŞARTI ARANMAYACAKTIR
18.7.2014
PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Klasik fenilketonüri
FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULANILIR.
18.7.2014
E70.0
Klasik fenilketonüri
FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULANILIR.
18.7.2014
Q25.0
Patent duktus arteriosus
PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
1111111100398 NIACIN 500 MG 100 TB
A11HA01
nicotinamide
1111111101142 NICOBION 500 MG , 1X30 TAB
A11HA01
nicotinamide
1111111101196 NICORANDIL 10 MG TAB.
1111111101205 NIDILAT 10 MG 30 YUM.KAPSUL
C01DX16
nicorandil
nifedipine
1111111100403 NIPENT 10 MG 1 FLK
1111111101224
NITROFURANTOIN 25 MG/5 ML ORAL
SUSPENSION
1111111101179 NITROPRUSSIATE 50 MG 1 VIAL
1111111100806 NKH ANAMIX 400 G TOZ
1111111100404
NORAVID(DEFIBROTIDE/DEFITELIO) 200
MG 10 FLK
1111111100406 NORMOSANG 250 MG 4 AMP
C08CA05
Nicotinamide(Nicotini
c acid)
Nicotinamide(Nicotini
c acid)
Nicorandil
Nifedipine
L01XX08
pentostatin
Pentostatin
J01XE01
nitrofurantoin
Nitrofurantoin
C02DD01
V06DX
nitroprusside
Normal
Normal
Normal
1
Normal
Other combinations of Glycine free powdered
nutrients
infant formula
Normal
Defibrotide
1
1
C83;C84.0;C91.7;
C91.4;C85;C82
Yaygın non-Hodgkin
lenfoma;Mikozis
Fungoides;Lenfoid lösemiler,
diğer;Saçlı hücreli lösemi;NonHodgkin lenfoma, diğer ve
tanımlanmamış tipler;Folliküler
[nodüler] non-Hodgkin lenfoma
20.10.2014
1
I10;I15
ETİYOLOJİSİ NE OLURSA OLSUN HİPERTANSİYON KRİZLERİ
8.8.2014
E72.5
Glisin metabolizması
bozuklukları
NON KETOTİK HİPERGLİSİNEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNİ İZLEYEN İLK 3 HAFTA İÇİNDE SEATTLE VEYA BALTİMORE
KRİTERLERİNE GÖRE AĞIR HEPATİK VENO-OKLUSİF HASTALIK (VOH) GELİŞEN HASTALARDA TEDAVİ
AMACIYLA KULLANILIR.
2-ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIĞINDA OLUP AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARDAN EN AZ
BİRİNE SAHİP (VOH GELİŞME RİSKİ YÜKSEK RİSKLİ) HASTALARDA PROFİLAKTİK OLARAK
KULLANILIR:
A. DAHA ÖNCE KARACİĞERİ İÇERECEK ŞEKİLDE KARIN BÖLGESİNE RADYOTERAPİ ALAN
HASTALARDA KULLANILIR.
B. KARACİĞER BİYOPSİSİ İLE KANITLANMIŞ KARACİĞER FİBROZU, SİROZU VEYA HEMAKROMATOZU
BULUNAN HASTALARDA KULLANILIR.
C. SEROLOJİ VE VİRUS YÜKÜ İLE KANITLANMIŞ HEPATİT B VE/VEYA HEPATİT C ENFEKSİYONLU
HASTALARDA KULLANILIR.
D. DAHA ÖNCE MİYELOABLATİF HAZIRLIK REJİMLERI İLE NAKİL OLMUŞ HASTALARDA KULLANILIR.
E. HAZIRLIK REJİMİNDE BUSULFAN KULLANILAN VEYA KULLANILACAK OLAN HASTALARDA
KULLANILIR.
F. AKRABA DIŞI VERİCİDEN NAKİL YAPILAN VEYA YAPILACAK OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
G. YEDİ YAŞ ÖNCESİ ALLOJENEİK NAKİL YAPILAN VEYA YAPILACAK OLAN HASTALARDA
KULLANILIR.
18.7.2014
AKUT İNTERMİTTAN PORFİRİA HASTALARINDA KULLANILIR.
18.7.2014
Hepatik veno-okluzif
hastalık;Organ ve doku nakilleri
E80
Porfirin ve bilirubin
metabolizması bozuklukları
B06AB
Other hem products
Human hemin
Normal
J01MA06
norfloxacin
Norfloxacin
Normal
1111111100702 NORPACE CR 100 MG 100 TABLET
C01BA03
disopyramide
Disopyramide
phosphate
Normal
I49;I47.0;I47.2
Kardiyak aritmiler, diğer;Reentran ventriküler
aritmi;Ventriküler taşikardi
Normal
B74.9
Filaryaz, tanımlanmamış
P02CB02
diethylcarbamazine
B02BX04
romiplostim
Diethylcarbamazine
Citrate
Romiplostim
1111111100950 OCTOSTIM 1,5 MG/ML 2,5 NASAL SPRAY
H01BA02
desmopressin
Desmopressin Acetate
Normal
1111111101145 ONBREZ 150 MCG 30 ST.
R03AC18
indacaterol
Indacaterol maleate
Normal
L01XX24
pegaspargase
Pegaspargase (Lasparaginase)
18.7.2014
18.7.2014
FİLARİASİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE
8.10.2014
18.7.2014
18.8.2014
18.7.2014
Normal
C91.0
Akut lenfoblastik lösemi
H18.1;H18.2
Büllöz keratopati;Korneal ödem,
diğer
OPHTASILOXANE COLLYRE EYE DROPS 10
ML
1111111101180 OPSUMIT 10 MG 30 TB
P03AX05
dimeticone
Dimethicone
Normal
C02KX04
macitentan
Normal
1111111100407 ORFADIN (NTBC 10 MG ) 60 CAP
A16AX04
nitisinone
1111111100409 ORFADIN (NTBC 5 MG ) 60 CAP
A16AX04
nitisinone
1111111101222 ORPHACOL 250 MG 30 CAP
A05AA03
cholic acid
Macitentan
Nitisinone
(Nitrofloromethylbenz
oylcyclohexandione)
Nitisinone
(Nitrofloromethylbenz
oylcyclohexandione)
Acide cholique
1111111100412 OSPOLOT 200 MG 200 TB
N03AX03
sultiame
Sulthiame
Normal
G40
Epilepsi
1111111100411 OSPOLOT 200 MG 50 TB
N03AX03
sultiame
Sulthiame
Normal
G40
Epilepsi
1111111100021 OSPOLOT 50 MG 200 TB
N03AX03
sultiame
Sulthiame
Normal
G40
Epilepsi
1111111101221 PANTOLAX ACTAVİS %2 INJ. 10X5 ML
M03AB01
suxamethonium
Süksametonyum klorür
Normal
1111111100440 PEDEA 5 MG/ML 2 ML IV, 4 AMP
C01EB16
Q25.0
Patent duktus arteriosus
P01CX01
Ibuprofen
Pentamidine
isethionate
Normal
1111111100024 PENTACARINAT 300 MG 5 FLK
ibuprofen
pentamidine
isethionate
Normal
B59
Pnömosistoz (J17.3*)
1111111100864
HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
1
L-ASPARAGİNASE'A KARŞI ALLERJİK REAKSİYON/ TOKSİSİTE GELİŞMİŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE VEYA L-ASPARAGİNASE'A CEVAP VERMEYEN AKUT LENFOBLASTİK
LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-BÜLLOZ KERATOPATİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-KORNEA ÖDEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
8.8.2014
1
Normal
E70.2
Tirozin metabolizması
bozuklukları
TİP 1 HEREDİTER TİROZİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1
Normal
E70.2
Tirozin metabolizması
bozuklukları
TİP 1 HEREDİTER TİROZİNEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
1
18.7.2014
Esansiyel (primer)
hipertansiyon;Sekonder
hipertansiyon
K76.5;Z94
1111111100934 NOTEZINE 100 MG 20 TABS.
1-NON HODGKİN LENFOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MYCOSİS FUNGOİDES HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-LARGE GRANÜLER LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
4-HAİRY CELL LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1
Normal
1111111100770 NPLATE 250 MCG 1 FLK
18.7.2014
8.9.2014
15.9.2014
1
1111111101144 NOROXIN 400 MG 20 TABS
1111111100410 ONCASPAR 3750 IU 1 AMP
1-NİKOTİK ASİT EKSİKLİĞİ,
2-HİPERLİPİDEMİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
Normal
defibrotide
Niacin
eksikliği(Pellegra);Lipoprotein
metabolizma bozuklukları ve
diğer lipidemiler
Normal
Nitroprussid natrium
B01AX01
E52;E78
1
1
18.7.2014
13.10.2014
FOKAL EPİLEPSİLER VE ÇOCUKLUK ÇAĞI BENİNG PARSİYEL EPİLEPSİLERİN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
FOKAL EPİLEPSİLER VE ÇOCUKLUK ÇAĞI BENİNG PARSİYEL EPİLEPSİLERİN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
FOKAL EPİLEPSİLER VE ÇOCUKLUK ÇAĞI BENİNG PARSİYEL EPİLEPSİLERİN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
1
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
8.10.2014
PATENT DUCTUS ARTERIOZUS (PDA) HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR
18.7.2014
PNEUMOCYSTİS CARİNİİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
PENTOSAN POLY SULFAT SP54 100 MG 10
AMP
PENTOSAN POLY SULFAT SP54 25 MG 100
1111111100032
DRJ
1111111100029
G04BX15
G04BX15
pentosan polysulfate
sodium
pentosan polysulfate
sodium
Pentosan polysulfate
sodium
Pentosan polysulfate
sodium
N30.1
İnterstisiyel sistit (kronik)
İNTERSTİSİYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
N30.1
İnterstisiyel sistit (kronik)
İNTERSTİSİYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Q23.4;Q20.3;
Q20.5:Q21.2
Hipoplastik Sol Kalp;Diskordan
Ventriküloarteryel
Bağlantı;Diskordan
Atrioventriküler
bağlantı;Atrioventriküler Septal
Defekt
ARTERYEL SWİTCH, HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU, DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİYEL
BAĞLANTI, DİSKORDAN ATRİOVENTRİKÜLER BAĞLANTI, ATRİOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT
HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
Normal
Normal
G40
Epilepsi
Normal
E72.2
Üre siklus metabolizması
bozuklukları
Normal
Normal
1111111100563 PERFAN 100MG/ 20 ML 1 AMP
C01CE03
enoximone
Enoximone
1111111101013 PERJETA 420MG/14ML 1 VIAL
1111111100035 PERSANTIN 10 MG/2ML 5 AMP
1111111100472 PETNIDAN SAFT 250 MG 250 ML
L01XC13
B01AC07
N03AD01
pertuzumab
dipyridamole
ethosuximide
Pertuzumab
Dipyridamole
Ethosuximide
1111111100992 PHEBURANE 483MG/G 174 G GRANUL
A16AX03
Sodium
phenylbutyrate
Sodium Phenylbutirate
N03AA02
phenobarbital
Phenobarbital
1
Yeşil
G40
N03AA02
phenobarbital
Phenobarbital
1
Yeşil
PHENOBARBITAL BICHSEL %10 200MG/2ML
10AMP
PHENOBARBITAL BICHSEL %2 20MG/ML
1111111100802
10AMP
1111111100801
Normal
1
1
1111111100044 PHOSPHATE SANDOZ 500 MG 100 EFF TB
A12CX
Other mineral
products
Sodium phosphate
monobasic
Normal
1111111100953 PICIBANIL 0.1 MG 5 AMP(1 KE)
L01DC
Other cytotoxic
antibiotics
Picibanil (OK-432)
Normal
1111111101232
PILOCARPINE HYDROCHLORIDE %4
OPTHALMIC SOLUTION
1111111101206 PILOGEL EYE GEL 40MG/G 1X56
1111111101197 PITRESSIN 20 IU 1X25 AMPUL
1111111101005 PIXUVRI 29 MG 1 AMPUL
1111111101146 PLACENTA SUIS INJEELE , 1X10 AMP
1111111101052 POMALYST 4 MG 21 CAP
ABSANS EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ
EKSİKLİĞİ, ARGİNİNOSÜKSİNAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ) OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
18.7.2014
Epilepsi
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
G40
Epilepsi
EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
E55.0;E83.3
Raşitizm, aktif;Fosfor
metabolizması
bozuklukları(Vitamin-D resistan
raşitizm)
HİPOFOSFATEMİK RAŞİTİZM TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
S01EB01
pilocarpine
Pilocarpine hydrochlor
ide
Normal
H40
Glokom
1-BASİT KRONİK (AÇIK AÇILI) GLOKOM,
2-AKUT (KAPALI AÇILI) GLOKOM,
3-İRİDEKTOMİYR BAĞLI KAPALI AÇILI GLOKOM (ÜVEİTE BAĞLI OLANLAR HARİÇ),
4-MİDRİYATİK VE SİKLOPLEJİKLERİN ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA KULLANILIR.
S01EB01
pilocarpine
Pilocarpine hydrochlor
ide
Normal
H40
Glokom
1-BASİT KRONİK (AÇIK AÇILI) GLOKOM,
2-AKUT (KAPALI AÇILI) GLOKOM,
3-İRİDEKTOMİYR BAĞLI KAPALI AÇILI GLOKOM (ÜVEİTE BAĞLI OLANLAR HARİÇ),
4-MİDRİYATİK VE SİKLOPLEJİKLERİN ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA KULLANILIR.
H01BA01
L01DB11
Değerlendirme
aşamasında
L04AX06
vasopressin
pixantrone
Değerlendirme
aşamasında
pomalidomide
Vasopressin
Pixantrone
1
Homeopatic
Pomalidomide
Normal
Normal
1
15.9.2014
8.9.2014
18.7.2014
Normal
1
3.11.2014
18.7.2014
Normal
18.7.2014
Balanit kserotika
obliterans;Penisin diğer
tanımlanmış bozuklukları
Balanit kserotika
obliterans;Penisin diğer
tanımlanmış bozuklukları
1111111100108 POTABA 3 G 40 PULVER
D11AX
Other dermatologicals
Aminobenzoate
potassium
1111111100055 POTABA 500 MG 240 CAP
D11AX
Other dermatologicals
Aminobenzoate
potassium
Normal
N48.6;N48.8
1111111100599 PREKUNIL 500 MG 550 TABLET
A16AX
Various alimentary
tract and
metabolism products
Lysine and Vitamin
B12 & B6
Normal
E70.0
1111111101147 PREMARIN 0,625 MG 1X3X28 TAB
G03CA57
conjugated estrogens
Conjugated estrogen
Normal
18.7.2014
1111111101049 PREMARIN 25 MG IV/1 VIAL
G03CA57
conjugated estrogens
Conjugated estrogen
Normal
18.7.2014
1111111101148 PRESOMEN 0,6 MG 84 TABS.
G03CA57
conjugated estrogens
Conjugated estrogens
Normal
18.7.2014
1111111100072 PROBENECID 500 MG 100 TB
M04AB01
probenecid
Probenecid
1111111101149 PROCAIN LOGES 1% INJECT 100 ML
N01BA02
procaine
Procaine
1111111100096 PROGLICEM 100 MG 100 TB
V03AH01
diazoxide
Diazoxide
1111111100097 PROGLICEM 25 MG 100 TB
1111111100098 PROGLICEM 50 MG 30 ML SUSP
1111111100099 PROLASTIN 1000 MG FLK
V03AH01
V03AH01
B02AB02
diazoxide
diazoxide
alfa1 antitrypsin
Diazoxide
Diazoxide
Alpha 1 proteinase
inhibitor, human
1
Normal
N48.6;N48.8
Normal
Klasik fenilketonüri
E79.0
Hiperürisemi, enflamatuvar artrit
ve tofüs hastalığı bulgularının
bulunmadığı
E16
Pankreas iç salgısının diğer
bozuklukları
E16
Pankreas iç salgısının diğer
bozuklukları
E16
Pankreas iç salgısının diğer
bozuklukları
J43;J44;E88.0
Amfizem;Kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, diğer;Plazmaprotein metabolizması
bozuklukları, başka yerde
sınıflanmamış
AKTİF PEYRONİE HASTALIĞI OLAN, HASTALIK SÜRESİ 2 YILIN ALTINDAKİ DEVİASYONLU HASTALARIN
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
AKTİF PEYRONİE HASTALIĞI OLAN, HASTALIK SÜRESİ 2 YILIN ALTINDAKİ DEVİASYONLU HASTALARIN
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
FENİLKETONÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULANILIR.
18.7.2014
1-HİPERÜRİSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-CİDOFOVİR KULLANILMASI GEREKEN HER DURUMDA İLAÇ TOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA
KULLANILIR
Normal
1
1
1
Normal
Normal
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
İNOPERABL PANKREAS ADACIK HÜCRE ADENOMU VEYA KARSİNOMU, NESİDİOBLASTOZİS,
EKSTRAPANKREATİK MALİGNANSİLERE BAĞLI HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
İNOPERABL PANKREAS ADACIK HÜCRE ADENOMU VEYA KARSİNOMU, NESİDİOBLASTOZİS,
EKSTRAPANKREATİK MALİGNANSİLERE BAĞLI HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
İNOPERABL PANKREAS ADACIK HÜCRE ADENOMU VEYA KARSİNOMU, NESİDİOBLASTOZİS,
EKSTRAPANKREATİK MALİGNANSİLERE BAĞLI HİPERİNSÜLİNEMİK HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
KONJENİTAL ALFA -1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
1111111100678 PYRIDOXAL PHOSPHATE 50 MG 60 TB.
A11HA06
pyridoxal phosphate
1111111101040 QUENSYL 200 MG 100 TABLET
P01BA02
hydroxychloroquine
1111111100129 QUENSYL 200 MG 30 TAB
P01BA02
hydroxychloroquine
1111111100132 QUILONUM RETARD 450 MG 100 TB
1111111100565 QUINDINE SULPHFATE 200 MG 100 TB
1111111100968 QUTENZA 8% PATCH 1X1 PC (179 MG)
N05AN01
C01BA01
N01BX04
lithium
quinidine
capsaicin
G04BC
Urinary concrement
solvents
1111111100997 REGEN-D 150 MCG 15 G GEL
D03
PREPARATIONS
FOR TREATMENT
OF WOUNDS AND
ULCERS
Recombinant human
epidermal growth
factor
1111111100433 REGITIN 10 MG/ML 5 AMPUL
C04AB01
phentolamine
Phentolamine Mesylate
Normal
1111111100756 REMODULIN ENJ.2,5 MG/ML 20 ML AMPUL
B01AC21
treprostinil
Treprostinil Sodium
Normal
1111111101213 RESCULA % 0.15 EYE DROPS
S01EE02
unoprostone
Unoprostone isopropyl
Normal
1111111100134 REDUCTO SPEZIAL 200 MG 100 TB
1111111100140 RESONIUM A 450 G POWDER
V03AE01
polystyrene sulfonate
1111111100143 RIMSO % 50 50 ML SOL
G04BX13
dimethyl sulfoxide
1111111100851 RITALMEX 200 MG 30 CAPS
C01BB02
mexiletine
1111111101076 ROBINUL 0,2 MG 1 ML 5 VIAL
A03AB02
Pyridoxal-5-phosphate
Hydroxychloroquine
sulphate
Hydroxychloroquine
sulphate
Lityum karbonat
Quinidin sulphate
Capsaicin
Disodium
hydrogenphosphate,
potassium dihidrogen
phosphate
Sodium polystrene
sulfonate
Dimethyl Sulfoxide
Piridoksin eksikliği;SülfürE53.1;E72.1;E72. taşıyan amino-asit metabolizması
5
bozuklukları;Glisin
metabolizması bozuklukları
Normal
Normal
1
18.7.2014
1
Normal
1
18.7.2014
1
Normal
Normal
Normal
25.7.2014
18.7.2014
8.8.2014
Normal
18.7.2014
Normal
18.7.2014
I15.2;D35.0
Normal
25.8.2014
N30.1
Mexiletine
hydrochloride
Normal
I49;I47.0;I47.2;G7
1.1;G71.2
glycopyrronium
bromide
Glycopyrrolate
Normal
Normal
I49;;I47.0;I47.2
1111111100700 RYTHMODAN 150 MG 84 KAPSUL
C01BA03
disopyramide
Disopyramide
phosphate
Normal
I49;I47.0;I47.2
1111111100661 RYTHMODAN 250 MG 20 TABLET
C01BA03
disopyramide
Disopyramide
phosphate
Normal
I49;;I47.0;I47.2
Normal
K51
1111111100158 SCOPODERM 1,5 MG 5 TTS
A04AD01
1111111101214 SEEBRI BREEZHALER
R03BB06
1111111101151
1111111101086
1111111101152
1111111101017
N07BB05
N04BD01
C04AE02
H01CB05
SELINCRO 18 MG. 14 TABS.
SELSYN 6 MG 30 PATCHES
SERMION 30 MG 30 FILM TABLET
SIGNIFOR 0,6 MG 30 AMP
İnterstisiyel sistit (kronik)
Kardiyak aritmiler, diğer;Reentran ventriküler
aritmi;Ventriküler
taşikardi;Myotonik
bozukluklar;Konjenital
myopatiler
İNTERSTİSİYEL SİSTİT TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1-HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MYOTONİA KONJENİTA
3-MYOTONİK DİSTROFİ
18.7.2014
18.7.2014
disopyramide
V06DX
18.7.2014
29.9.2014
C01BA03
A07EC02
FEOKROMASİTOMA HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
25.8.2014
1111111100662 RYTHMODAN 100 MG 40 CAP.
1111111101174 SCANDISSHAKE MIX
Sekonder hipertansiyon,
endokrin hastalıklara
bağlı;Adrenal bez benign
neoplazmı
1
Normal
Mesalamine (5mesalazine
Aminosalicyclic acid)
Other combinations of
Enteral Beslenme
nutrients
Solüsyonu
scopolamine
Scopolamine
glycopyrronium
Glycopyrronium
bromide
bromide
nalmefene
Nalmefene
selegiline
Selegiline
nicergoline
Nisergolin
pasireotide
Pasireotide
18.7.2014
1
Disopyramide
phosphate
SALOFALK 1X80 G. 1 G. REKTALSCHAUM
1111111101150
1X14
1-PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-HOMOSİSTİNÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HİPEROKZALÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Kardiyak aritmiler, diğer;Reentran ventriküler
aritmi;Ventriküler taşikardi
Kardiyak aritmiler, diğer;Reentran ventriküler
aritmi;Ventriküler taşikardi
Kardiyak aritmiler, diğer;Reentran ventriküler
aritmi;Ventriküler taşikardi
Ülseratif kolit
HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
HAYATİ TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
ÜLSERATİF KOLİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
Normal
25.7.2014
Normal
18.7.2014
Normal
29.9.2014
Normal
Normal
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
25.7.2014
1111111100177 SINEMED 25/100 MG 100 TB
N04BA02
levodopa and
decarboxylase
inhibitor
Carbidopa- levodopa
Normal
G20;G21;G22
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda
PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100571 SINEMED CR 50/200 MG 60 TB
N04BA02
levodopa and
decarboxylase
inhibitor
Carbidopa- levodopa
Normal
G20;G21;G22
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda
PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
N04BA02
levodopa and
decarboxylase
inhibitor
Levodopa, carbidopa
monohydrate
Normal
G20;G21;G22
Parkinson hastalığı;Sekonder
parkinsonizm;Parkinsonizm,
başka yerde sınıflanmış
hastalıklarda
PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101153
SINEMET CR 100 MG/25 MG 100 RETARDTABS.
1111111100713 SINTRUM MITIZ 1 MG , 1X100 TAB
B01AA07
acenocoumarol
Acenocoumarol
Organic acids
Sodium
Dichloroacetate
Normal
18.7.2014
G01AD
1111111100612 SOLIRIS(ECULIZUMAB)10MG/ML, 30 ML INJ
L04AA25
eculizumab
Eculizumab
Normal
18.7.2014
1111111100987 SOLU-DECORTIN H 25 MG 3 AMPUL
A07EA01
prednisolone
Natrium(prednisolon21-succinat)
Normal
10.11.2014
A16AX
Various alimentary
tract and
metabolism products
Cholesterol
Normal
18.7.2014
N05CF02
zolpidem
Zolpidem tartrate
Yeşil
SONIC CHOLESTEROL 250 MG 120
CAPSULES
1111111101155 STILNOX 10 MG 20 TABS
1111111100178 STIMOL 1 G 36 POSET
A13A
TONICS
Citrulline malate
1111111100996 STIVARGA 40 MG 84 TB.
1111111100181 STROMECTOL 3 MG 20 TB
L01XE21
P02CF01
Regorafenib
Ivermectin
1111111101000 SUBCUVIA 160 MG 10 ML 1 VIAL
J06BA01
regorafenib
ivermectin
immunoglobulins,
normal human, for
extravascular adm.
1111111100769
SUCRAID ORAL SOLUSYON 8500IU/ML.118
ML.
SULFADIAZIN 500 MG 100 TB
SULINDAC 150 MG 100 TABLET
SULINDAC 200 MG 100 TABS
SUXILEP 250 MG 50 ML DAMLA
1
1
E74
KONJENİTAL LAKTİK ASİDOZ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1111111100889 SODIUM DICHLOROACETATE 50 G POWDER
1111111101082
Normal
Karbonhidrat metabolizmasının
diğer bozuklukları
1
18.7.2014
Normal
E72.2;E72.8
Üre siklus metabolizması
bozuklukları;Amino-asit
metabolizması diğer tanımlanmış
bozuklukları;
Normal
Normal
B78
Strongiloidiyaz
Immunoglobulins
Mor
sacrosidase
Sacrosidase
Normal
J01EC02
M01AB02
M01AB02
N03AD01
sulfadiazine
sulindac
sulindac
ethosuximide
Sulfadiazine
Sulindac
Sulindac
Ethosuximide
Normal
Normal
Normal
Normal
B58
Toksoplazmoz
G40
1111111100222 SYNACTHEN 0.25 MG 1 AMP
H01AA02
tetracosactide
Tetracosactide
Normal
E27;E25
1111111100223 SYNACTHEN 0.25 MG 5 AMP
H01AA02
tetracosactide
Tetracosactide
Normal
E27;E25
Epilepsi
Adrenal bezin diğer
bozuklukları;Adrenogenital
bozukluklar
Adrenal bezin diğer
bozuklukları;Adrenogenital
bozukluklar
1111111101158 TAD 600MG/4 ML 10 AMP.(GLUTATHIONE)
V03AB32
glutathione
Glutathione
Normal
1
1-ÜRE SİKLUS BOZUKLUĞU (KARBAMİL FOSFAT SENTETAZ EKSİKLİĞİ, ORNİTİN TRANSKARBAMİLAZ
EKSİKLİĞİ ) OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
2-LİSİNÜRİK PROTEİN İNTOLERANSI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
STRONGİLOİDİYAZİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
25.7.2014
A16AB06
1111111100197
1111111101156
1111111101157
1111111100656
18.7.2014
18.7.2014
TOXOPLASMOSİS HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
ABSANS EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
ADRENOKORTİKAL YETERSİZLİĞİN ARAŞTIRILMASINDA TEŞHİS AMAÇLI KULLANILIR.
18.7.2014
ADRENOKORTİKAL YETERSİZLİĞİN ARAŞTIRILMASINDA TEŞHİS AMAÇLI KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
1111111100872 TAFAMIDIS MEGLUMINE 20 MG 30 CAP
N07XX08
tafamidis
1111111101057 TAFINLAR 75 MG 120 CAPSULES
1111111101087 TALOXA 600 MG 100 TABLETS
L01XE23
N03AX10
dabrafenib
felbamate
Tafamidis (as
meglumine)
Dabrafenib
Felbamate
1111111100244 TAMBOCOR 100 MG 100 TB
C01BC04
flecainide
Flecainide Acetate
Normal
I47.1;I48;I49;I47.
0;I47.2
Supraventriküler taşikardi;Atrial
fibrilasyon ve flutter;Kardiyak
aritmiler, diğer;Re-entran
ventriküler aritmi;Ventriküler
taşikardi
1- PAROKSİSMAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- HAYATI TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100246 TAMBOCOR 100 MG 60 TB
C01BC04
flecainide
Flecainide Acetate
Normal
I47.1;I48;I49;I47.
0;I47.2
Supraventriküler taşikardi;Atrial
fibrilasyon ve flutter;Kardiyak
aritmiler, diğer;Re-entran
ventriküler aritmi;Ventriküler
taşikardi
1- PAROKSİSMAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- PAROKSİSMAL ARTRİYAL FİBRİLASYON (PAF) TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- HAYATI TEHDİT EDİCİ VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100399 TARGRETIN % 1GEL 60 G
L01XX25
bexarotene
Bexarotene
Normal
Periferal ve kutanöz T- hücreli
lenfomalar;Lenfomatoid
papüloz;Mikozis fungoides
1-EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III, IV)
KÜTANÖZ T-CELL LENFOMANIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III,
IV) LENFOMATOİD PAPÜLOZİS TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III,
IV) MİKOZİS FUNGOİDES TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111100476 TARGRETIN 75 MG 100 CAP
L01XX25
bexarotene
Bexarotene
Normal
Periferal ve kutanöz T- hücreli
lenfomalar
Lenfomatoid papüloz
Mikozis fungoides
1-EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III, IV)
KÜTANÖZ T-CELL LENFOMANIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2- EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III,
IV) LENFOMATOİD PAPÜLOZİS TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3- EN AZ BİR SİSTEMİK TEDAVİYE DİRENÇLİ ERİŞKİN HASTALARDA İLERİ EVRE (EORCT EVRE IIB, III,
IV) MİKOZİS FUNGOİDES TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
V03AB32
glutathione
Glutathione
Normal
1111111101159
TATIONIL 600 MG DRY SUBSTANCE
WITHOUT SOL. 1X10AMP
1111111100293 TAUREDON 50 MG 10 AMP
M01CB01
sodium
aurothiomalate
1
Gold sodium
aurothiomalate
1111111100626 TEATROIS 0.35 MG 100 CAPS.
H03AA04
tiratricol
Tiratricol
1111111101185 TECFIDERA 120 MG 56 CAPS
N07XX09
dimethyl fumarate
Dimethyl fumarate
1
Normal
18.7.2014
Normal
Normal
27.10.2014
18.7.2014
C84;L41.2;C84.0
C84
L41.2
C84.0
18.7.2014
Normal
Romatoid Faktör Pozitif
M05;M06;M08;L4 Romatoid Artrit;Diğer Romatoid
0.5
Artrit;Juvenil Artrit;Artropatik
Psoriasis
Normal
E07.9;E03,8;E03.
9;E23.7
Normal
Tiroid bozuklukları,
tanımlanmamış;Hipotroidizm
tanımlanmış,
diğer;Hipotroidizm,
tanımlanmamış;Hipofiz bezinin
bozuklukları, tanımlanmamış
ROMATOİD ARTRİT, JUVENİL ROMATOİD ARTRİT, PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
HİPOFİZ TİROİD HORMON REZİSTANSINDA KULLANILIR.
18.7.2014
25.8.2014
1111111101066 TECFIDERA 240 MG 56 TB
1111111101034 TECFIDERA 240 MG 60 CAPSULE
N07XX09
N07XX09
dimethyl fumarate
dimethyl fumarate
Dimethyl fumarate
Dimethyl fumarate
1
1
Normal
Normal
1
Normal
1111111100831 TEPADINA 100 MG 1 AMP.
L01AC01
thiotepa
Thiotepa
1111111100297 TESTOVIRON DEPOT 250 MG 1 AMP
G03BA03
testosterone
Testosterone enanthate
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
Z94.8
Organ ve doku nakli, diğer
1111111100781 THAM INFUSION SOL 5X20 ML AMP.
B05BB03
trometamol
1111111100306 THIAMIN 100 MG 100 TB
A11DA01
thiamine (vit B1)
Thiamin (Vitamin B1)
Normal
E71.0
Maple-şurup-idrar hastalığı
Tiopronin
Normal
E72.0
Amino-asit taşıma bozuklukları
C73
Tiroid bez malign neoplazmı
G04BC
1111111100578 THYMOGLOBULIN 25 MG 1 FLK
L04AA04
1111111100326 THYROGEN 0.9 MG 2 AMP
1111111101186 TIVICAY 50 MG 30 TABLET
1111111101028 TORASEMID 200 MG 100 TB
TRANDATE (LABETALOL) 200 MG , 1X56
1111111101160
TAB
V04CJ01
J05AX12
C03CA04
Normal
Normal
8.9.2014
Normal
Normal
29.9.2014
18.7.2014
V03AB
antidotes
1111111100329 TRIPT-OH 100 MG 20 CAP
N06AX01
oxitriptan
1111111100640 TRIPT-OH 50 MG 30 KAPSUL
N06AX01
1111111100416 TRISENOX 10 MG/10 ML 10 AMP
1111111100999 TROBALT 50 MG 84 TB
1111111100935 TS-1 20 MG 140 CAP
Treosulfan
Treosulfan
Trientine
dihydrochloride
1
Mor
1
Normal
Normal
Normal
1
1
1
18.7.2014
E83.0
Oxitriptan
Normal
E70;E70.0
oxitriptan
Oxitriptan
Normal
E70;E70.0
L01XX27
N03AX21
arsenic trioxide
retigabine
Arsenic Trioxide
Retigabine
L01BC53
tegafur, combinations
L04AA23
1111111100350 UBRETID 5 MG 50 TB
1111111101060 UFT 100/224MG 120 KAPSÜL
18.7.2014
25.8.2014
18.7.2014
Bakır metabolizması
bozuklukları
Aromatik amino-asit
metabolizması
bozuklukları;Klasik
Fenilketonüri
Aromatik amino-asit
metabolizması
bozuklukları;Klasik
Fenilketonüri
WİLSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM
EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
FENİLKETONÜRİ, BH4 EKSİKLİĞİ,THPR SENTETAZ EKSİKLİĞİ, DİHİDROPTERİDİNE REDÜKTAZ ENZİM
EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
Tegafur, Gimeracil
and Oteracil potassium
1
Normal
18.7.2014
natalizumab
Natalizumab
1
Normal
G35
Multipl skleroz
N07AA03
distigmine
Distigmine Bromide
Normal
N31
Mesanenin nöromusküler
fonksiyon bozukluğu, başka
yerde sınıflanmamış
L01BC53
tegafur, combinations
Tegafur, Urasil
1
M04AA03
febuxostat
Febuxostat
Normal
1111111100759 ULORIC 80 MG 30 TABLET
M04AA03
febuxostat
Febuxostat
Normal
1111111100354 URALYT-U 280 G GRANUL
G04BC
Urinary concrement
solvents
mesna
Potassium sodium
hydrogen citrate
Mesna
Immunomodulatory
fractions extracted
from E. coli in a
lyophilized form
V03AF01
1111111100358 URO-VAXOM 6MG, 30 CAP
G04BX
1111111101163 VAXIRA 1X1 VACCINE
L01XC
Other urologicals
1111111101010 VELETRI 0,5MG 1 VIAL
1111111101011 VELETRI 1,5 MG 1 VIAL
1111111100990 VERAPAMIL 5MG/2ML, 1 AMP
B01AC09
B01AC09
C08DA01
Monoclonal
antibodies
epoprostenol
epoprostenol
verapamil
1111111101181 VESANOID 10 MG 100 CAP
L01XX14
tretinoin
S01BA13
rimexolone
Tretinoin
Rimexolone
18.7.2014
NÖROJENİK MESANE TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
M10
M10
Normal
Gut
GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Gut
GUT HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
BÖBREK VE ÜRETER TAŞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
N20
Böbrek ve üreter taşı
N39.0
İdrar Yolu Enfeksiyonu, yer
belirtilmemiş
Normal
18.7.2014
Normal
Racotumomab
Epoprostenol sodium
Epoprostenol sodium
Verapamil
1-18-60 YAŞ ARASI RELAPSİNG REMİTTİNG MS HASTALARINDA, HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ
OLARAK YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTORİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİR.
2-18-60 YAŞ ARASI RELAPSİNG PROGRESİF MS HASTALARINDA, HASTALIĞI MODİFİYE EDİCİ TEDAVİ
OLARAK YAN ETKİLERİ DİKKATLE MONİTORİZE EDİLEREK TEK BAŞINA KULLANILABİLİR.
Normal
1111111100758 ULORIC 40 MG 30 TABLET
1111111101209 VEXOL 1% 1X5 L EYE DROPS
TİROİD MALİGN NEOPLAZMI OLAN HASTALARIN TANISINDA KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
1111111101059 UROMITEXAN 400 MG 20 TABLET
18.7.2014
Ataluren
1111111100328 TRIENTINE 300 MG 100 TB
TYSABRI 300MG,20MG/ML INFUSION
CONC,1 AMP
18.7.2014
SİSTİNÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Labetalol
labetalol
Değerlendirme
aşamasında
treosulfan
treosulfan
1111111100580
MAPLE ŞURUP (AKÇAAĞAÇ ŞURUBU) İDRAR HASTALIĞI OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
Rabbit anti-human
thymocyte
immunoglobulin
Tirotropin alfa
Dolutegravir
Torasemide
C07AG01
1111111101215 TREOSULFAN 5 G 1 VIAL
1111111100896 TREOSULFAN 5 G 5 VIAL
18.7.2014
Urinary concrement
solvents
antithymocyte
immunoglobulin
(rabbit)
thyrotropin
dolutegravir
torasemide
Değerlendirme
aşamasında
L01AB02
L01AB02
1111111101198 TRANSLARNA 250 MG TAB.
18.7.2014
18.8.2014
TromeThamine (2amino-2(hydroxymethyl)-1, 3propanediol)
1111111100323 THIOLA 100 MG 100 TB
OTOLOG VEYA ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE (KEMİK İLİĞİ) NAKLİ HAZIRLIK
REJİMLERİNDE KULLANILIR.
1
SON 12 AYDA KLİNİK OLARAK VE/VEYA LABORATUVAR BULGULARIYLA DOKÜMANTE EDİLMİŞ
TEKRARLAYAN EN AZ 3 ALT İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR.
Normal
1
1
1
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
18.7.2014
18.7.2014
1
18.7.2014
18.7.2014
18.7.2014
1
C92.4
H10;
H20;H25;H26
Akut promiyelositik lösemi
Konjonktivit;İridosiklit;Senil
katarakt;Kataraktlar, diğer
AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİDE (APL; FAB SINIFLAMASINDA AML-M3) REMİSYON
İNDÜKSİYONUNDA KULLANILIR.
1-OKÜLER CERRAHİYİ İZLEYEN DÖNEMDE POST OPERATİF İNFLAMASYONUN TEDAVİSİNDE,
2-UVEYİT TEDAVİSİNDE,
3-PALPEBRAL VEYA BULBAR KONJUKTİVANIN, KORNEA VEYE GÖZ KÜRESİNİN ÖN SEGMENTİNİN
KORTİKOSTEROİDLERE DUYARLI İNFLAMASYONLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
8.8.2014
13.10.2014
1111111101084 VIDEX POWDER FOR ORAL SOLUTION 2G
J05AF02
didanosine
Didanosine
Normal
1111111101164 VIMIZIM 5 MG/5 ML VIAL
A16AB
Enzymes
Elosulfase Alfa
Normal
1111111100377 VISTIDE 375 MG 1 FLK
J05AB12
cidofovir
Cidofovir
1111111101165 VITAMIN B12 250 MCG.100 TABS.
B03BA01
cyanocobalamin
Cyanocobalamin
1111111100921 VITAMIN B2 100 MG 100 TB
1111111100920 VITAMIN B2 50 MG 100 TB
A11HA04
A11HA04
riboflavin (vit B2)
riboflavin (vit B2)
1
HIV İNFEKSİYONU OLAN YETİŞKİNLERİN VE 3 AYDAN BÜYÜK PEDİYATRİK HASTALARIN TEDAVİSİNDE
KULLANILIR
B20-B24
AIDS(HIV)
B20.2
HIV hastalığı sonucu
sitomegalovirüs hastalığı
E72.3;E88;E75.6;
G71.3
Lizin ve hidroksilizin
metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer;Lipid depo
bozukluğu,
tanımlanmamış;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
1-GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-LİPİT MİYOPATİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
E72.3;E88;E75.6;
G71.3
Lizin ve hidroksilizin
metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer;Lipid depo
bozukluğu,
tanımlanmamış;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
1-GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-LİPİT MİYOPATİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Normal
E72.3;E88;E75.6;
G71.3
Lizin ve hidroksilizin
metabolizması
bozuklukları;Metabolik
bozukluklar, diğer;Lipid depo
bozukluğu,
tanımlanmamış;Mitokondriyal
miyopati, başka yerde
sınıflanmamış
1-GLUTARİK ASİDÜRİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-MİTOKONDRİYAL HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-LİPİT MİYOPATİSİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
18.7.2014
Normal
KAZANILMIŞ İMMUN YETMEZLİK KLİNİK TABLOSU GELİŞEN RENAL FONKSİYON BOZUKLUĞU
OLMAYAN KİŞİLERDE CMV RETİNİTİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
Normal
Riboflavin (Vitamin
B2)
18.7.2014
18.7.2014
Normal
Riboflavin (Vitamin
B2)
18.7.2014
Normal
1111111100387 VITAMIN B2(RIBOFLAVIN) 10MG, 20 DRJ
A11HA04
riboflavin (vit B2)
Riboflavin (Vitamin
B2)
1111111100942 VITAMIN B6 100 MG 100 TABLET
A11HA02
pyridoxine (vit B6)
Pyridoxine (Vitamin
B6)
Normal
Piridoksin eksikliği;SülfürE53.1;E72.1;E72. taşıyan amino-asit metabolizması
5
bozuklukları;Glisin
metabolizması bozuklukları
1-PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-HOMOSİSTİNÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HİPEROKZALÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
1111111101175 VITAMIN B6 100 MG 90 TABLET
A11HA02
pyridoxine (vit B6)
Pyridoxine (Vitamin
B6)
Normal
Piridoksin eksikliği;SülfürE53.1;E72.1;E72. taşıyan amino-asit metabolizması
5
bozuklukları;Glisin
metabolizması bozuklukları
1-PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-HOMOSİSTİNÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HİPEROKZALÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
25.7.2014
1111111101188 VITAMIN B6 100 MG/2ML AMPUL
A11HA02
pyridoxine (vit B6)
Pyridoxine (Vitamin
B6)
Normal
Piridoksin eksikliği;SülfürE53.1;E72.1;E72. taşıyan amino-asit metabolizması
5
bozuklukları;Glisin
metabolizması bozuklukları
1-PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-HOMOSİSTİNÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HİPEROKZALÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
25.8.2014
A11HA02
pyridoxine (vit B6)
Pyridoxine (Vitamin
B6)
Normal
Piridoksin eksikliği;SülfürE53.1;E72.1;E72. taşıyan amino-asit metabolizması
5
bozuklukları;Glisin
metabolizması bozuklukları
1-PİRİDOKSAL FOSFAT EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-HOMOSİSTİNÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-HİPEROKZALÜRİ OLAN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
Other
ophthalmologicals
glucarpidase
Potassium iodide,
sodium iodide
Glucarpidase
1111111101166
VITAMIN B6 HEVERT 25 MG 2 ML 1X50
AMPUL
1111111101167 VITREOLENT EYE DROPS 1X10 ML.
1111111101176 VORAXAZE 1000 UNIT/VIAL
S01XA
V03AF09
1
Normal
18.7.2014
Normal
1111111100760 WARFARIN 1 MG 28 TABLET
B01AA03
warfarin
Warfarin sodium
Normal
1111111100737 WINSTROL 2 MG 40 TABLET
A14AA02
stanozolol
Stanozolol
Normal
1111111100933 XALKORI 250 MG 60 CAP
L01XE16
crizotinib
Crizotinib
1
Normal
1111111101023 XALUPRINE 20MG/ML 100 ML SUSP
L01BB02
mercaptopurine
Mercaptopurine
1
Normal
25.7.2014
Profilaktik tedaviler diğer;Diğer
venöz emboliler ve
Z79.8;I82;Z95.2;Z
trombozlar;Kalp kapağı
95;4
protezi;Kalp-kapak değişimleri,
diğer
1-KARDİAK VALF REPLASMANINDA
2-VENÖZ EMBOLİ VE TROMBOZ TANISI OLAN HASTALARDA KULLANILIR.
1
18.7.2014
18.7.2014
C34
Bronş ve akciğer malign
neoplazmı
ALK(ANAPLASTİK LENFOMA KİNAZ) POZİTİFLİĞİ FİSH TESTİ İLE DOĞRULANMIŞ, EN AZ BİR SERİ
KEMOTERAPİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON GÖSTERMİŞ METASTATİK NON- SQUAMÖZ
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE ENDİKEDİR. ALK TESTİ
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VEYA BU TEST İÇİN
SERTİFİKALI ÖZEL HASTANELER VEYA LABORATUVARLARDA YAPILMIŞ OLMALIDIR.
18.7.2014
18.7.2014
1111111100389 XENAZINE 25 MG 112 TB
tetrabenazine
1111111100827 XENBILOX 250 MG 100 KAPSUL
A05AA01
chenodeoxycholic acid
1111111100963 XGEVA 120MG/1,7ML 1 VIAL
1111111101168 XTANDI 40 MG 112 CPS.
XYREM 500 MG/ML ORAL SOLUSYON 180
1111111100887
ML
M05BX04
L02BB
denosumab
Anti-androgens
Chenodeoxycholic
Acid
Denosumab
Enzalutamide
N07XX04
sodium oxybate
Sodium oxybate
1111111100958 YERVOY 5 MG/ML 1X10 ML VIAL (50 MG)
L01XC11
ipilimumab
Ipilimumab
1
Normal
C43
Deri malign melanomu
1-DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON
GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMEYEN ERİŞKİN RELAPS MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
2-DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON
GÖSTERMİŞ METASTATİK ERİŞKİN MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
1111111100957 YERVOY 5 MG/ML 1X40 ML VIAL (200 MG)
L01XC11
ipilimumab
Ipilimumab
1
Normal
C43
Deri malign melanomu
1-DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON
GÖSTERMİŞ REZEKE EDİLEMEYEN ERİŞKİN RELAPS MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
2-DAHA ÖNCE EN AZ BİR SERİ SİSTEMİK TEDAVİ KULLANMIŞ VE SONRASINDA PROGRESYON
GÖSTERMİŞ METASTATİK ERİŞKİN MALİGN MELANOM HASTALARININ TEDAVİSİNDE
18.7.2014
1111111101073 ZALTRAP 100 MG 1 VIAL
L01XX44
aflibercept
Ziv-aflibercept
1111111100394 ZANOSAR 1 G 1 FLK
L01AD04
streptozocin
Streptozocine
1111111100475 ZARONTIN 250 MG/5 ML 200 ML SUSP
1111111101216 ZAROXOLYN 5 MG TABLETS
1111111100624 ZOLINZA 100 MG 120 CAP
N03AD01
C03BA08
L01XX38
ethosuximide
metolazone
vorinostat
Ethosuximide
Metolazone
Vorinostat
1111111101063 ZONEGRAN 25 MG 14 CAPSULE
N03AX15
zonisamide
Zonisamide
1111111100584 ZONEGRAN 25 MG 28 TB
N03AX15
zonisamide
Zonisamide
1111111101190 ZOSTRIX CREAM
1111111101234 ZYDELIG 100 MG TABLETS
N01BX04
L01XX47
capsaicin
idelalisib
Protein kinase
inhibitors
allopurinol
Capsaicin
İdelalisib
Normal
Normal
Ceritinib
Normal
Allopurinol
Normal
1111111101207 ZYLORIC 100 MG 1X100 TABS.
L01XE
M04AA01
Normal
1-TARDİF DİSKİNEZİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
2-HUNTİNGTON KOREASI TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
3-DİSTONİ
N07XX06
1111111101177 ZYKADIA 150 MG CAP
Tetrabenazine
Huntington hastalığı(Huntington
koresi);Distoni, ilaca
bağlı;İdiopatik ailesel
distoni;İdiopatik ailesel olmayan
G10;G24.0;G24.1;
distoni;Spazmodik
G24.2;G24.3;G24,
tortikolis;İdiopatik orofasyal
4;G24.5;G24.8;G2 distoni;Blefarospazm;Distoni,
4.9;G26
diğer;Distoni, tanımlanmamış
(Diskinezi BŞT);Ekstrapiramidal
bozukluklar ve hareket
bozuklukları, başka yerde
sınıflanmamış hastalıklarda
Normal
K80
Safra taşı
RADYOLUSENT SAFRA KESESİ TAŞLARININ ERİTİLMESİ İÇİN KULLANILIR.
Normal
Normal
Kırmızı
1
18.7.2014
8.9.2014
18.7.2014
1
18.7.2014
Normal
1
13.10.2014
18.7.2014
Normal
C25.4
Normal
Normal
Normal
G40
Endokrin pankreas malign
neoplazmı
Epilepsi
Normal
G40
Normal
G40
METASTATİK PANREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖRÜ (PANKREAS ADACIK HÜCRE TÜMÖRLERİ)
TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
18.7.2014
29.9.2014
8.8.2014
Epilepsi
6-18 YAŞ ARASI ÇOCUK HASTALARDA PARSİYEL NÖBETLERDE EK TEDAVİ OLARAK KULLANILIR.
18.7.2014
Epilepsi
6-18 YAŞ ARASI ÇOCUK HASTALARDA PARSİYEL NÖBETLERDE EK TEDAVİ OLARAK KULLANILIR.
18.7.2014
1
1
18.7.2014
ABSANS EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE KULLANILIR.
1.9.2014
10.11.2014
25.7.2014
1
15.9.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
229
File Size
825 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content