close

Enter

Log in using OpenID

6 Soruda El Hijyeni

embedDownload
Avrupa’nın
tamamında her yıl
4 milyondan fazla
insan hastane
kaynaklı
enfeksiyonlardan
etkilenmektedir.
EL HİJYENİNİN
MALİ YÜKÜ NEDİR?
Hastane kaynaklı enfeksiyonların ABD’ye yıllık
maliyeti 5-10 milyar dolar arasındadır.
İngiltere’de yılda ortalama 100.000 hastane
enfeksiyonu vakası görülmekte ve hastane
kaynaklı enfeksiyonların tüm ölümlerin %1’inde
doğrudan, %3’ünde ise dolaylı olarak etkili
olduğu düşünülmektedir.
Hastane kaynaklı enfeksiyonların İngiltere
ekonomisine yıllık maliyetinin 1 milyar sterlin
olduğu hesaplanmaktadır.
Avrupa’nın tamamında her yıl 4 milyondan fazla
hasta hastane kaynaklı enfeksiyonlardan
etkilenmektedir. Bu da 16 milyon ilave yatış
günü, 37 bin ölüm ve yıllık 7 milyar avro ek
maliyete neden olmaktadır.
Daha detaylı bilgi için:
www.turkuazstandart.org.tr
6 Soruda
El Hijyeni
6 Soruda
El Hijyeni
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Politika ve Proje Daire Başkanlığı
Ziyabey Caddesi No. 6
Balgat/ANKARA
www.turkuazstandart.org.tr
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
www.turkuazstandart.org.tr
EL HİJYENİNİ
RAKAMLARLA
AÇIKLAR MISINIZ?
%25
%5-10
Gelişmiş ülkelerde yatarak
tedavi gören hastaların
% 5-10’unda hastane
kaynaklı enfeksiyonlar
görülürken, gelişmekte olan
ülkelerde bu rakam %25’e
kadar çıkabilmektedir.
EL HİJYENİNİN
TANIMINI
YAPABİLİR MİSİNİZ?
El hijyeni, ellerin normal sıvı sabun / antiseptik
bir ajan ve su ile yıkanarak ya da alkollü susuz
el antiseptiği ile ovularak geçici floranın
uzaklaştırılmasıyla sağlanır.
El hijyeni uygulamaları
1. Sosyal el yıkama,
EL HİJYENİNİ
ÖZENDİRİCİ
UYGULAMALAR NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü'nün
Save Lives: Clean Your Hands
(Yaşamı Koru: Ellerinizi Yıkayınız)
adlı kampanyası
Sağlık Bakanlığının başlatmış
olduğu El Hijyeni Hayat Kurtarır
Kampanyası.
2. Hijyenik el yıkama,
1/10
Hastane başına düşen enfeksiyon
2,1
MİLYON
ENFEKSİYON
90.000
ÖLÜM
Dünya Sağlık Örgütü’nün
verilerine göre de
hastanede yatan her 10
hastadan birinde hastane
enfeksiyonu görülmektedir.
ABD’de 1980’li yılların başı
itibariyle yatan hastaların
%5-6’sında hastane
enfeksiyonu ortaya
çıkmıştır. Yine ABD’de yılda
2,1 milyon hasta, hastane
kaynaklı enfeksiyonlardan
etkilenmektedir ve hastane
kaynaklı enfeksiyonlardan
ölenlerin sayısının yılda
yaklaşık 90.000 kişi olduğu
tahmin edilmektedir.
3. El dezenfeksiyonu
4. Cerrahi el antisepsisi
olmak üzere dört grupta
değerlendirilmektedir.
HASTA YAKINI VEYA
HASTALARIN
YAPABİLECEKLERİ NELERDİR?
EL HİJYENİ İÇİN GEREKLİ
BEŞ ENDİKASYON NEDİR?
Hastalara ve ailelere enfeksiyon önleme
tedbirlerinin yanı sıra uygun el hijyeni
metotlarını öğretiniz.
Sağlık çalışanları için el hijyenini gerekli kılan
beş temel endikasyon tanımlanmıştır:
Hastaları ve ailelerini, kurumun her tarafına
yerleştirilmiş el hijyeni dispanserlerini
kullanmaya teşvik ediniz.
1. Hasta ile temastan önce,
6dk
6 dakikada
1 ölüm
Bu da ABD’de neredeyse
her 6 dakikada bir kişinin
hastane kaynaklı
enfeksiyonlara bağlı olarak
hayatını kaybettiğini
göstermektedir.
2. Aseptik işten önce,
3. Vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra,
4. Hasta temasından sonra,
5. Hasta ortamıyla temastan sonra.
Hasta ve ailelerine enfeksiyonun belirti ve
semptomlarını belirlemeyi öğretiniz.
Hastalardan, tedaviden önce personelden
ellerini yıkayıp yıkamadıklarını sormalarını
isteyiniz.
Hastaları ve aile fertlerini enfeksiyon kontrol
etkinlikleri hakkında sorular sormaları için
teşvik ediniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content