close

Enter

Log in using OpenID

2015 KA101 Başvuru Formu Okul Eğitimi Personel Hareketliliği

embedDownload
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Genel Bilgi
Bu başvuru formu aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır:
-
gi
z
-
İçerik: Bu bölümde sizden yapmak istediğiniz başvuru türü ve başvuruyu alacak,
değerlendirecek ve seçecek Ulusal Ajans hakkında genel bilgi vermeniz istenmektedir;
Katılımcı kurum/kuruluş(lar): Bu bölümde sizden başvuruyu yapan kurum/kuruluş ile, uygun
olması halinde, projeye ortak olarak katılan diğer kurum/kuruluşlar hakkında bilgi vermeniz
istenmektedir;
Projenin tanımı: Bu bölümde projenin tüm aşamaları hakkında bilgi vermeniz istenmektedir:
hazırlık, temel faaliyetlerin uygulanması (yani Hareketlilik faaliyetleri) ve takip;
Bütçe: Bu bölümde talep ettiğiniz AB hibesi miktarı hakkında bilgi vermeniz istenmektedir;
Kontrol Listesi/Veri Koruma Bildirimi/Doğruluk Beyanı: Bu bölümlerde başvuru sahibine hibe
talebine ilişkin olarak önemli şartlar hakkında bilgi verilmektedir;
Ekler: Bu bölümde başvuru sahibinin başvurusunun tamamlanabilmesi için zorunlu olan ilave
belgelerin eklenmesi gerekmektedir;
Başvuru Formunun Sunulması: Bu bölümde başvuru sahibinin vermiş olduğu bilgileri teyit
etmesi ve online olarak göndermesi gerekmektedir;
Başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin daha fazla bilgi için e-Form Teknik Rehber’den
faydalanabilirsiniz.
C
en
Bu başvurunun hangi kalite değerlendirmesine göre yapılacağına ilişkin hükümler hakkında daha fazla
bilgi için Program Rehberini okuyunuz.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 1/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Erasmus+
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Program
Pr
oj
e
İçerik
Erasmus+
Ana Eylem
Eylem
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Öğrenici ve Personel Hareketliliği
Eylem Türü
Teklif Çağrısı Yılı
Dönem
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
2015
gi
z
Başvuru Dönemi için Son Başvuru Tarihi ( Brüksel,
Belçika Saati )
4 Mart, 2015 12:00
C
en
Formu doldurmak için kullanılan dil
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 2/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Proje Başlığı
Proje Başlangıç Tarihi (gg-aa-yyyy)
Proje Toplam Süresi (Ay)
Proje Bitiş Tarihi (gg-aa-yyyy)
Pr
oj
e
Proje Tanımı
gi
z
Başvuran Kurum/Kuruluşun Tam Yasal Adı
(Latin karakterlerle)
C
en
Form Hash Kodu
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 3/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Ulusal Ajansın Kimlik Bilgisi
Pr
oj
e
Başvuran Kurum/Kuruluşun Ulusal Ajansı
Erasmus+ Ulusal Ajansları hakkında daha fazla bilgi için bakınız:
C
en
gi
z
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 4/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Başvuran Kurum/Kuruluş
Rolü
Pr
oj
e
Katılımcı kurum/kuruluş(lar)
APP-Başvuran Kurum/Kuruluş
PIC
PIC’i Kontrol Et
Tam Yasal Adı (Ulusal Dilde)
Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle)
Akronim (Varsa kısaltması)
Ulusal Kimlik Numarası (varsa)
Adres
Ülke
Bölge
gi
z
Birimi (varsa)
en
Posta Kutusu
Posta Kodu
CEDEX
Şehir
C
İnternet Sitesi
E-posta
Telefon 1
Telefon 2
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 5/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Profil
Kurum/Kuruluş Türü
Pr
oj
e
Faks
Kurum/Kuruluşunuz bir kamu kurumumu?
Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş musunuz?
Toplam personel sayısı
C
en
gi
z
Toplam öğrenici sayısı
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 6/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Konsorsiyum
Konsorsiyum adına mı başvuru yapıyorsunuz?
EVET
HAYIR
Konsorsiyum üyeleri
Rolü
Konsorsiyum Üyesi
PIC
PIC’i Kontrol Et
gi
z
Tam Yasal Adı (Ulusal dilde)
Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle)
Kısaltma (Akronim)
Ulusal Kimlik Numarası (varsa)
en
Adres
Ülke
Bölge
Posta Kutusu
C
Posta Kodu
CEDEX
Şehir
İnternet Sitesi
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 7/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı : 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Telefon 1
Telefon 2
Faks
Profil
Kurum/Kuruluş Türü
Pr
oj
e
E-posta
Kurum/Kuruluşunuz bir kamu kurumu mu?
Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş musunuz?
gi
z
Toplam personel sayısı
Toplam öğrenici sayısı
C
en
Üye Ekle
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 8/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Kurumsal Özgeçmiş ve Deneyim
Pr
oj
e
Lütfen kısaca kurumu/kuruluşunuzu tanıtınız.
Kurum/kuruluşun bu başvuruya ilişkin alanlarda faaliyetleri ve deneyimleri nelerdir?
en
gi
z
Lütfen bu başvuruda yer alan kilit personel/kişiler ve bu kişilerin yetkinlikleri ve deneyimleri
çerçevesinde projeye yapacakları katkılar hakkında bilgi veriniz.
C
Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği Programına hibe
başvurusunda bulundunuz mu/hibe aldınız mı?
EVET
HAYIR
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 9/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 – Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Erasmus+
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Lütfen belirtiniz:
Yıl
Başvuru Sahibi/Yararlanıcı Adı
C
en
gi
z
[+][-]
Proje İsmi veya
Sözleşme Numarası
Pr
oj
e
AB Programı
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 10/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Yasal Temsilci
Rolü
LR- Yasal Temsilci
Ünvanı
Cinsiyeti
Adı
Soyadı
Birimi
Görevi
Telefon 1
gi
z
E-posta
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, bu kutucuğu işaretleyiniz.□
Adres
en
Ülke
Bölge
Posta Kutusu
C
Posta Kodu
CEDEX
Şehir
Telefon 2
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 11/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
İrtibat Kişisi
Rolü
CP- İrtibat Kişisi
Ünvanı
Cinsiyeti
Adı
Soyadı
Birimi
Görevi
Telefon 1
gi
z
E-posta
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, bu kutucuğu işaretleyiniz □
Adres
en
Ülke
Bölge
Posta Kutusu
C
Posta Kodu
CEDEX
Şehir
Telefon 2
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 12/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
C
en
gi
z
Ortak Ekle
Pr
oj
e
Projeniz, yurt dışında ortak bir kurumda iş başı eğitimi ya da öğretim görevlendirmesi içeriyorsa, lütfen alttaki
“ortak ekle” kısmına tıklayıp ortak kurum(lar) hakkındaki bilgileri ekleyiniz.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 13/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Erasmus+
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Rolü
Pr
oj
e
Ortak Kurum/Kuruluş
PO- Ortak Kurum/Kuruluş
PIC
PIC’i Kontrol Et
Tam Yasal Adı (Ulusal dilde )
Tam Yasal Adı (Latin karakterlerle)
Akronim
Ulusal Kimlik Numarası (varsa )
Birimi (varsa )
Ülke
Bölge
gi
z
Adres
Posta Kutusu
Post Kodu
en
CEDEX
Şehir
İnternet Sitesi
C
E-posta
Telefon 1
Telefon 2
Faks
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 14/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Kurum/Kuruluş Türü
Pr
oj
e
Profil
Ortak kurum/kuruluş kamu kurumu mu?
Kar gütmeyen bir kurum/kuruluş mu?
Toplam personel sayısı
C
en
gi
z
Toplam öğrenici sayısı
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 15/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 – Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Özgeçmiş ve Deneyim
Pr
oj
e
Lütfen ortak kurum/kuruluşu kısaca tanıtınız.
gi
z
Kurum/kuruluşun bu başvuruya ilişkin alanlardaki faaliyetleri ve deneyimleri nelerdir?
C
en
Lütfen bu başvuruda yer alan kilit personel/kişiler ve bu kişilerin yetkinlikleri ve deneyimleri
çerçevesinde projeye yapacakları katkılar hakkında bilgi veriniz.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 16/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Yasal Temsilci
Rolü
LR-Yasal Temsilci
Ünvanı
Cinsiyeti
Adı
Soyadı
Birimi
Görevi
Telefon 1
gi
z
E-posta
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, bu kutucuğu işaretleyiniz □
Adres
en
Ülke
Bölge
Posta Kutusu
C
Posta Kodu
CEDEX
Şehir
Telefon 2
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 17/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı : 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Erasmus+
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
İrtibat Kişisi
Rolü
CP-İrtibat Kişisi
Ünvanı
Cinsiyeti
Adı
Soyadı
Birimi
Görevi
Telefon 1
gi
z
E-posta
Eğer adres kurum/kuruluşun adresinden farklı ise, bu kutucuğu işaretleyiniz □
Adres
Ülke
en
Bölge
Posta Kutusu
Posta Kodu
C
CEDEX
Şehir
Telefon 2
Ortak Ekle
Ortak Kaldır
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 18/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Avrupa Gelişim Planı
Pr
oj
e
[BU BÖLÜM KONSORSİYUM OLARAK BAŞVURU YAPILMIYORSA GÖRÜLEBİLİR]
Kurum/kuruluşun kalite geliştirme ve uluslararasılaştırma açısından ihtiyaçları nelerdir? Lütfen ilerleme
sağlanacak alanları belirtiniz ( Örneğin yönetim yetkinlikleri, personel yetkinlikleri, yeni öğretim
yöntemleri veya araçları, Avrupa boyutu, dil yeterlilikleri, müfredat, öğretim ve öğrenim
organizasyonu).
gi
z
Lütfen kurum/kuruluşun Avrupa hareketlilik ve iş birliği planlarını ana hatlarıyla belirtiniz ve bu
faaliyetlerin tanımlanan ihtiyaçlara nasıl cevap vereceğini açıklayınız.
C
en
Kurum/kuruluşunuzun projeye katılan personelin kazandıkları yetkinlikleri ve deneyimleri gelecekteki
stratejik açılımı için nasıl kullanacağını açıklayınız?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 19/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Kurum/kuruluşunuz hareketlilik projesi ile bağlantılı olarak eTwinning (elektronik eşleştrime) kullanacak
mı? Kullanacaksa, nasıl kullanılacağını tanımlayınız.
C
en
gi
z
Pr
oj
e
E-Twinning internet sitesine www.etwinning.net adresi üzerinden ulaşabilir.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 20/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Avrupa Gelişim Planı
Pr
oj
e
[BU BÖLÜM KONSORSİYUM OLARAK BAŞVURU YAPILIYORSA GÖRÜLEBİLİR]
Kalite geliştirme ve uluslararasılaştırma açısından konsorsiyumun ihtiyaçları nelerdir? Lütfen her
konsorsiyum üyesi için ilerleme sağlanacak alanları belirtiniz ( Örneğin yönetim yetkinlikleri, personel
yetkinlikleri, yeni öğretim yöntemleri veya araçları, Avrupa boyutu, dil yeterlilikleri, müfredat, öğretim
ve öğrenim organizasyonu).
gi
z
Lütfen Avrupa hareketliliği ve iş birliği faaliyetleri için konsorsiyumun planlarını ana hatlarıyla belirtiniz
ve bu faaliyetlerin her bir konsorsiyum üyesinin tanımlanan ihtiyaçlarının karşılanmasına nasıl katkı
sağlayacağını açıklayınız.
C
en
Lütfen projeye katılan personelin kazandıkları yetkinlikler ve deneyimlerin, her bir konsorsiyum üyesi
ve konsorsiyumun stratejik açılımı için nasıl kullanılacağını açıklayınız?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 21/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Konsorsiyumunuz hareketlilik projesi ile bağlantılı olarak eTwinning (elektronik eşleştrime) kullanacak
mı? Kullanacaksa, nasıl kullanılacağını tanımlayınız.
C
en
gi
z
E-Twinning internet sitesine www.etwinning.net adresi üzerinden ulaşabilir.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 22/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Proje Tanımı
Neden bu projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz? Projenin hedefleri nelerdir?
gi
z
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? Hangi deneyim ve yetkinlikleriyle projeye katkı sağlayacaklar?
Projenin, ortaklarınızın ihtiyaçları ve amaçlarıyla nasıl örtüştüğünü ayrıca açıklayınız.
en
Projenizde ele alınan en temel konular nelerdir?
C
[+][-]
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 23/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Katılımcı Profili
C
en
gi
z
Pr
oj
e
Lütfen planlanan her bir faaliyet için katılımcıların altyapısını ve ihtiyaçlarını, nasıl seçildiklerini ya da
seçileceklerini açıklayınız.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 24/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Öğrenme Çıktıları
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Projenizde her planlı faaliyette katılımcıların hangi yetkinlikleri ( Örnek bilgi, beceri ve tutum/davranış)
kazanmaları/geliştirmeleri beklenmektedir?
[+][-]
gi
z
Erasmus+ Programı katılımcıların yurt dışındaki deneyimleri esnasında kazandıkları yetkinlikleri
doğrulamak için Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/ kullanımını teşvik etmektedir. Projeniz
bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Kullanacaksa, hangileri belirtiniz?
C
en
Herhangi ulusal bir araç/belge kullanmayı planlıyor musunuz? Kullanacaksanız, hangisi belirtiniz?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 25/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
C
en
gi
z
Pr
oj
e
Seçilen ulusal araç/belgeleri ya da Avrupa araç/belgelerini nasıl kullanacaksınız?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 26/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Erasmus+
Pr
oj
e
Hazırlık
Lütfen ana faaliyetler gerçekleştirilmeden önce kurum/kuruluşunuz ve ilgiliyse ortaklarınız ya da
konsorsiyum üyeleri tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız.
Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
Projede uygulamaya yönelik ve lojistik konular nasıl ele alınacak (Örneğin; seyahat, konaklama, sigorta,
güvenlik ve katılımcıların korunması, vize, sosyal güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık
toplantıları vs.) ?
gi
z
Proje Yönetimi
C
en
Kalite ve yönetim konularını nasıl ele alacaksınız ( örneğin; ortaklarla sözleşmelerin ve Mutabakat
Zaptının, katılımcılarla öğrenim anlaşmalarının hazırlanması, vs.) ?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 27/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Katılımcıların Hazırlıkları
C
en
gi
z
Pr
oj
e
Katılımcılara ne tür bir hazırlık sunulacak ( Görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)
? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 28/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Erasmus+
Pr
oj
e
Ana Faaliyetler
Lütfen gerçekleştirmeyi planladığınız ana faaliyetleri ana hatlarıyla kronolojik olarak sıralayınız. İlgili
ise, lütfen her bir proje ortağının/konsorsiyum üyesinin faaliyetlerdeki rolünü açıklayınız.
gi
z
Gerekli durumlarda, proje ortaklarınız veya konsorsiyum üyeleriniz ve diğer ilgili paydaşlarla nasıl iş
birliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?
en
Katılımcılar eğitim programı boyunca nasıl izlenecek? Çalışma programlarını ve katılımcıların
gelişimini kim(ler) izleyecek?
C
Varsa refakatçi ihtiyacını açıklayınız.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 29/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı : 2015
Erasmus+
Faaliyetlerin Detayları
je
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Pr
o
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10
Lütfen projenizde uygulamayı planladığınız farklı hareketlilik faaliyetlerini giriniz.
Gönderen
Ülke
Gidilecek
Ülke
Mesafe
Toplam
Süre
Seyahat
Günleri
Hariç
(gün)
1
Katılımcı Sayısı
Seyahat Günleri Dahil
(gün)
Özel İhtiyaçlı
Katılımcılar
(toplam katılımcı
sayısı içinde)
Faaliyet Kaldır
C
Faaliyet Ekle
Toplam Süre
en
g
-
Seyahat
Günleri
iz
Akış
No
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 30/50
Refakatçiler
(toplam katılımcı
sayısı içinde)
Öğretim görevlisi
olmayan personel
sayısı (toplam
katılımcı sayısı
içinde)
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Faaliyetlerin Özeti ve Katılımcılar
Faaliyet Türü
je
Faaliyet Sayısı
C
en
g
Toplam
Pr
o
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
iz
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 31/50
Katılımcı Sayısı
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Erasmus+
Pr
oj
e
Proje Takibi
Ana faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçların neler olacağını açıklayınız.
Etki
Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluşlar ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler nelerdir?
Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
C
en
gi
z
Proje sonuçlarını kurum/kuruluşunuz, konsorsiyum ve ortaklarınız dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak
için hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz? Yaygınlaştırma faaliyetleriniz hangi grupları hedefleyecek?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 32/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Erasmus+
Pr
oj
e
Değerlendirme
C
en
gi
z
Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını
değerlendirmek için hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz?
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 33/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı :2015
Erasmus+
je
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Pr
o
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Bütçe
Lütfen hibe kuralları için Program Rehberini inceleyiniz. Tüm tutarların Avro cinsinden yazıldığını unutmayınız.
Faaliyet
Türü
Akış No.
Gönderen Ülke
Gidilecek Ülke
Mesafe
Aralığı
C
en
g
Faaliyet No.
iz
Seyahat
[A]
[B]
Toplam
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Katılımcı Sayısı
Katılımcı Başına
Düşen Seyahat
Hibesi
Sayfa 34/50
Talep Edilen
Toplam Seyahat
Hibesi
[C = A * B]
[TUTAR]
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı : 2015
je
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Bireysel Destek
Pr
o
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Katılımcı
Sayısı
Faaliyet Türü
Akış
No.
Gidilecek
Ülke
Toplam Süre
(gün)
(Refakatçiler
Hariç )
iz
Faaliyet
No.
Refakatçi
Katılımcı Başına Sayısı
Düşen Hibe
[A]
[B]
C
en
g
Toplam
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 35/50
[C]
Refakatçi
Başına Düşen
Hibe
[D]
Talep Edilen
Toplam Hibe
[E = (A * B) + (C * D)]
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
je
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Kurumsal Destek
Talep Edilen Toplam Hibe Miktarı
C
en
g
iz
Katılımcı Sayısı (refakatçiler hariç )
Pr
o
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 36/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Kurs Ücretleri
Faaliyet No
je
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Faaliyet Türü
Pr
o
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Süre (gün)
[B]
iz
[A]
Katılımcı Sayısı
en
g
[+][-]
Onayla
C
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 37/50
Katılımcı/Gün Başına
Düşen Hibe
Talep Edilen Toplam Hibe
[C]
[D = A * B * C]
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
Faaliyet
Pr
o
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Özel İhtiyaç Desteği
Özel İhtiyaç Sahibi
Faaliyet Türü
Katılımcı Sayısı
C
en
g
[+][-]
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Talep Edilen Toplam
Hibe
Maliyetlerin Tanımı
iz
No
je
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Sayfa 38/50
Toplam
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
İstisnai Maliyetler
Faaliyet
Faaliyet Türü
je
Katılımcı Sayısı
Maliyetlerin Tanımı
iz
No
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
o
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
C
en
g
[+][-]
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 39/50
Talep Edilen Toplam Hibe
Toplam
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
je
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
o
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
C
en
g
iz
Yukarıdaki tabloda girilen bütçe ile ilgili ek açıklamalarınız varsa lütfen belirtiniz
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 40/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı : 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Erasmus+
Pr
oj
e
Proje Özeti
Lütfen projenizin kısa bir özetini sununuz. Bu bölüm [ya da bir kısmı] Avrupa Komisyonu, Yürütme
Ajansı veya Ulusal Ajanslar tarafından yapılacak yayınlarda kullanılabilecektir. Bu bölüm aynı zamanda
Erasmus+ yaygınlaştırma platformuna da katkı sağlayacaktır.
gi
z
Lütfen proje özetini kısa ve açık bir şekilde yazınız ve özette şu hususları özellikle belirtiniz: Projenin
içeriği/arka planı, projenizin hedefleri; katılımcı profili ve sayısı; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken
kullanılacak metodoloji; öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ve son olarak uzun vadedeki
olası faydaları.
C
en
Lütfen İngilizce çevirisini yapınız.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 41/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Katıl
Kurum/Kuruluşun Adı
Pr
oj
e
Katılımcı Kurum/Kuruluşlar Listesi
Kurum/Kuruluşun Bulunduğu Ülke
C
en
gi
z
Toplam katılımcı kurum/kuruluş sayısı
Kurum/Kuruluş Türü
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 42/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Erasmus+
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Bütçe Özeti
Bu başvuru için önceki bölümlerde talep edilen hibelerin genel toplamı.
Faaliyet
Faaliyet Türü
Seyahat
No
Toplam
Kurs
Özel İhtiyaç
İstisnai
Toplam
Destek
Ücretleri
Desteği
Maliyetler
gi
z
Kurumsal Destek
Bireysel
Toplam Proje Hibesi
Hesaplanan Hibe
C
en
Talep Edilen Hibe
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 43/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Erasmus+
Pr
oj
e
Kontrol Listesi
Ulusal Ajansa sunmadan önce, başvuru formunuzun Program Rehberinde belirtilen uygunluk
kriterlerini taşıdığından emin olunuz ve aşağıdaki hususları kontrol ediniz:
□
□
□
□
□
Resmi Ana Eylem 1 başvuru formu kullanılmıştır.
Başvuru formundaki tüm ilgili alanlar doldurulmuştur.
Başvuru formunu kuruluşunuzun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmuştur.
Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmuştur.
İlgili tüm belgeler eklenmiştir:
Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı.
□
Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri.
□
Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmiştir.
(daha fazla bilgi için Program Rehberi, Bölüm C , “Seçim Kriterleri” kısmını inceleyiniz.)
60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler
katılımcı portalına yüklenmiştir( daha fazla bilgi için Program Rehberi, Bölüm C, “Seçim Kriterleri
kısmını inceleyiniz). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmuştur.
□
□
Doldurulmuş formun bir kopyası kaydedilmiş ve çıktısı alınmıştır.
C
en
□
gi
z
□
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 44/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Veri Koruma Bildirimi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
gi
z
Başvuru formuna ilişkin bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Tüm kişisel veriler
(isimler, adresler, özgeçmişler, vs.) “Kişisel Verilerin Topluluk Kurumları Organları Tarafından
İşlenmesiyle İlgili Olarak Gerçek Kişilerin Korunması ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımı 45/2001 sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” uyarınca işlenecektir. Talep edilen her türlü kişisel veri
yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılacaktır, örneğin;
- Hibe başvuru formlarında: Teklif Çağrısında yer alan hususlar uyarınca başvurunuzun
değerlendirilmesi,
- Akreditasyon başvuru formlarında: Teklif Çağrısında yer alan hususlar uyarınca başvurunuzun
değerlendirilmesi,
- Rapor formlarında: Projelerin istatiksel ve finansal (varsa) takibi.
Toplanan kişisel verilerin tam tanımı, amacı ve veri işlemenin tanımı için bu formun ekindeki Özel
Gizlilik Beyanını inceleyiniz.
en
Talebiniz üzerine kişisel verilerinize erişim ve yanlış ya da eksik olan her türlü veriyi düzeltme hakkınız
mevcuttur. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, bunları Ulusal
Ajansa bildirebilirsiniz. Veri korunması ile ilgili olarak dilediğiniz zaman ulusal denetim kurumuna
başvurma ya da kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili konularda Avrupa Veri Koruma Denetmenine
başvurma hakkına sahipsiniz.
Toplulukların mali çıkarlarını korumak adına, kişisel verileriniz iç denetim birimlerine, Avrupa
Sayıştayı’na, Mali Usulsüzlük Paneline ve/veya Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi’ne (OLAF)
iletilebilecektir.
C
http://www.edps.europa.eu/
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 45/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Doğruluk Beyanı
Başvuru sahibi kuruluş adına yasal bağlayıcılığı olan taahhütlere girmeye kanunen yetkili kişi tarafından
imzalanacaktır. İmzalandıktan sonra taratılıp bu Başvuru Formuna eklenecektir.
Aşağıdaki imzamla, biIgim çerçevesinde bu başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan
ederim. Bu başvuru formunun BÜTÇE bölümünde düzenlendiği şekilde bir Erasmus+ hibe talebi
sunuyorum
C
en
gi
z
Beyan ederim ki:
- Bu başvuruda yer alan tüm bilgiler, bilgim çerçevesinde doğrudur.
- Gençlik alanındaki projelerde faaliyetlerde yer alan katılımcılar Program tarafından belirtilen yaş
sınırlarına uymaktadır.
- Temsil ettiğim kuruluş, teklif çağrılarına katılmaya yeterli yasal kapasiteye sahiptir.
YA DA
Temsil ettiğim kuruluş teklif edilen eylemi veya çalışma programını tamamlayacak finansal ve idari
kapasiteye sahiptir.
VEYA
Temsil ettiğim kuruluş Teklif Çağrısında tanımlanan anlamda bir “kamu kurumu” olarak
değerlendirilmektedir ve istenilmesi halinde bu statüsüne dair kanıt sunabilir, şöyle ki:
Öğrenim fırsatları sunmaktadır ve
- (a) son iki yıl içerisinde yıllık gelirlerinin en az %50’ si kamu kaynaklarından elde edilmiştir;
- Veya (b) kamu kurumları ya da temsilcilerinin kontrolü altındadır.
- Kurumum/Kuruluşum adına Topluluk hibe sözleşmelerini imzalamak için yetkilendirildim.
Beyan ederim ki (talep edilen hibenin 60 000 Avro’yu aşması halinde):
Temsil ettiğim kurum/kuruluş:
- Müflis ya da tasfiye halinde değildir veya işleri mahkeme tarafından yönetilmiyordur; kredi sağlayan
kuruluşlar ve kişilerle herhangi bir anlaşma yapmamıştır; ticari faaliyetlerini askıya almamıştır veya bu
hususlarda herhangi bir icra takibine tabi değildir ve ulusal mevzuat ya da tüzüklerde öngörülen benzeri
takibatlardan doğan herhangi bir durumla karşı karşıya değildir;
- “kesin hüküm” niteliğindeki bir karar ile mesleki uygulamalarını konu alan bir cürumdan hüküm
giymemiştir;
- Ulusal Ajans’ın gerekçelendirebileceği herhangi bir yolla ispatlanan görevi kötüye kullanma fiilinden
dolayı suçlu bulunmamıştır;
- Bulunduğu ülkenin ya da hibe sözleşmesinin yapılacağı ülkenin yasal hükümleri uyarınca sosyal
güvenlik primlerinin veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiştir;
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 46/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
- Hakkında usulsüzlük, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak etme veya Toplulukların mali çıkarlarına zarar
veren diğer herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunma sebebiyle verilmiş “kesin hüküm” niteliğinde bir
karar bulunmamaktadır.
- Mali Tüzüğün (değiştirildiği şekliyle 966/2012 sayılı Konsey Tüzüğü) 109(1) Maddesinde belirtilen idari
bir cezaya tabi değildir.
Kabul ederim ki:
Temsil ettiğim kurum/kuruluş, hibe verme prosedüründe yukarıda belirtilen beyanlardan herhangi
biriyle uyuşmazsa ya da aşağıdaki durumlarda hibe alamayacaktır:
- Herhangi bir çıkar çatışması halinde ( ailevi, kişisel nedenlerle ya da hibe verme prosedürüne
doğrudan ya da dolaylı olarak katılan bir birey ya da kuruluşla paylaşılan ulusal, ekonomik ve her türlü
diğer çıkarlar söz konusu olduğunda)
- Hibe verme prosedürüne katılımın bir şartı olarak Ulusal Ajans tarafından istenilen bilgiyi sunmada
yalan beyanda bulunmaktan dolayı suçlu bulunması veya istenilen bilgiyi sunmaması halinde.
Bu başvurunu onaylanması halinde, Ulusal Ajans kurumun/kuruluşun adını ve adresini, hibe konusunu,
verilen hibe tutarını ve fonlama oranını yayınlama hakkına sahiptir.
Yer:
gi
z
Taahhüt ederim ki:
- kuruluşum ve burada bahsi geçen diğer ortak kuruluşlar talep üzerine, Ulusal Ajanslar, Yürütme Ajansı
ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve bireysel katılımcıların katılımının da talep
edilebileceği yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetlerinde yer alacaktır.
Temsil ettiğim kurum/kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha önceki bir sözleşme ve hibe
kapsamında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruma/kuruluşa idari
ve mali cezalar verilebileceğini kabul ediyorum.
Tarih (gg-aa-yyyy):
en
Başvuru Sahibi Kuruluşun Adı:
Yasal Temsilcinin Adı:
İmza:
İmzalayan Kişinin TC Kimlik Numarası (Ulusal Ajans İsterse):
C
Başvuru Sahibi Kuruluşun Mührü (varsa):
Doğruluk Beyanını Yazdır
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 47/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Ekler
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Pr
oj
e
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Lütfen başvurunuzu online olarak teslim etmeden önce “Kontrol Listesi” bölümünde belirtilen tüm
belgeleri buraya ekleyiniz.
Dosya Adı
Dosyaadı1.docx
Dosyaadı2.xlsx
Dosya Boyutu(kB)
100
KALDIR
200
KALDIR
EKLE
gi
z
EKLE
Toplam Boyut
EKLE
300
[MAKSİMUM EK SAYISI: 10]
en
[MAKSİMUM EK BOYUTU: 10 MB]
C
[İZİN VERİLEN DOSYA TÜRLERİ: PDF,DOC,DOCX,XLS,XLSX,JPG,TXT,ODT,ODS]
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 48/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Erasmus+
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Form Teslimi
Veri Onaylama
Pr
oj
e
Formu elektronik olarak teslim etmeden önce, lütfen onaylayınız. Formunuzun yalnızca nihai
versiyonu elektronik olarak teslim edilecektir.
Zorunlu alanların onaylanması ve kurallar
Onayla
Standart Başvuru Formu Sunma Prosedürü
Online başvuru (internet bağlantısı gerekmektedir)
Online Gönder
Alternatif Başvuru Formu Sunma Prosedürü
gi
z
Başvurunuzu online olarak yapamazsanız, resmi son başvuru saatini izleyen 2 saat içinde Ulusal
Ajansınıza e-posta göndererek de yapabilirsiniz. E-posta eksiksiz doldurulmuş başuru formunu ve
göndermek istediğiniz her türlü ek dosyayı içermelidir. Ayrıca bu elektronik formun online olarak
sunulmadığını belirten “Başvuru Sunum Özeti” bölümünün de bir ekran görüntüsünü eklemelisiniz.
Ulusal Ajansınız durumunuzu inceleyecek ve sizi yönlendirecektir.
en
Başvuru Sunum Özeti
Bu tablo tüm başvuru formu sunma girişimleri ile ilgili ek bilgi (log) sağlar, özellikle birden fazla form
gönderilmesi durumunda bu bilgiler Ulusal Ajanslar için faydalıdır.
Sayı
2015-03-01 17:51:23
(Brükse, Belçika
Saati)
Form hash kodu
0000000000000000
C
1
Saat
Durum
Açıklama
Gönderildi
Gönderiniz
Başarılı.
Teslim
No: 1000785
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 49/50
Başvuru Formu
Teklif Çağrısı Yılı: 2015
Erasmus+
KA1 - Bireylerin Öğrenim Hareketliliği
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Form versiyonu: 0.1 Adobe Reader Versiyonu: 10.104
Formu Yazdırma
Formu Yazdır
C
en
gi
z
Formun tamamını yazdır
Pr
oj
e
Yerel saat güvenilir olarak kabul edilmez ve başvuru formunun zamanında teslim edildiğini iddia etmek
için kullanılamaz.
Onayla
Form hash kodu: 0000000000000000
TR
Sayfa 50/50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
63
File Size
2 158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content