close

Enter

Log in using OpenID

Ders Müfredatı - Kafkas Üniversitesi

embedDownload
T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ULUSAL KREDİ
AKTS*
ÜSD 101
ÜSD 103
ÜSD 105
TOPLAM
-
2
2
1
2
1
-
3
2
2
3
2
2
2
2
2
7
4
3
4
2
2
2
2
2
4
0
8
2
2
2
22
2
2
2
30
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
S
S
S
2
2
2
20
UYGULAMA
Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler
Ebelik Tarihi ve Deontoloji
Beslenmeye Giriş
Anatomi
Tıbbi Terminoloji
Bilgisayara Giriş
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Yabancı Dil –I (İngilizce)
Üniversite Seçmeli Dersleri **
Beden Eğitimi
Güzel Sanatlar (Müzik)
Güzel Sanatlar (Resim)
LABORATUAR
EBE 101
EBE 103
EBE 105
TEM 101
TEM 103
BİL 101
TDB 101
AİT 101
YDB 101
TEORİK
DERSİN ADI
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DERS KODU
BİREYSEL ÇALIŞMA
BİRİNCİ YIL
I.YARIYIL
ULUSAL KREDİ
AKTS*
ÜSD-102
ÜSD-104
ÜSD-106
TOPLAM
BİREYSEL ÇALIŞMA
Ebelik Esasları
Biyokimya
Parazitoloji
Mikrobiyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Türk Dili -II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Yabancı Dil –II (İngilizce)
Üniversite Seçmeli Dersleri **
Bilgiye Ulaşma ve Sunum
Kişisel Gelişim
Gelişim ve Öğrenme
UYGULAMA
EBE 102
TEM 102
TEM 104
TEM 106
TEM 108
TEM 110
TDB 102
AİT 102
YDB 102
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
II.YARIYIL
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
-
8
-
4
1
1
1
1
2
-
9
2
2,5
2,5
2
3
2
2
2
9
2
3
3
2
3
2
2
2
S
S
S
2
2
2
23
4
8
10
2
2
2
29
2
2
2
30
*AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
**Öğrenciler birinci yıl her iki dönemde de Üniversite Seçmeli Derslerin’den en az bir tane seçmek zorundadır.
ULUSAL KREDİ
AKTS
ÜSD-201
ÜSD-203
BSD-201
BSD-203
TOPLAM
BİREYSEL ÇALIŞMA
Normal Gebelik ve Bakım
Cerrahi Hastalıkları
Bulaşıcı Hastalıklar
Kişilerarası İlişkiler
Embriyoloji
Farmakoloji
Patoloji
Üniversite Seçmeli Dersleri **
Bölüm Seçmeli Dersleri ** *
Yabancı Dil –III (İngilizce)
Genel Psikoloji
Sağlığın Değerlendirilmesi
Transkültürel Ebelik
UYGULAMA
EBE 201
EBE 203
EBE 205
EBE 207
EBE 209
TEM 201
TEM 203
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
İKİNCİ YIL
III.YARIYIL
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
3
2
2
2
2
2
2
-
8
4
-
4
2
1
1
1
1
7
4
2
2
2
2
2
8
5
3
2
2
2
2
S
S
S
S
2
2
2
2
19
-
-
-
2
2
2
2
25
3
3
3
3
30
12
10
ULUSAL KREDİ
AKTS
ÜSD-202
ÜSD-204
BSD-202
BSD-204
YAZ 202
TOPLAM
BİREYSEL ÇALIŞMA
Riskli Gebelikler ve Bakım
İç Hastalıkları
Prenetal Tanı ve Genetik Danışmanlık
Epidemiyoloji
Biyoistatistik
Üniversite Seçmeli Dersleri **
Bölüm Seçmeli Dersleri ** *
Yabancı Dil –IV (İngilizce)
İletişim Becerileri
Ağrı ve Ağrı Yönetimi
Ebelikte Evde Bakım
Mesleki Yaz Uygulaması I****
UYGULAMA
EBE 202
EBE 204
EBE 206
TEM 202
TEM 204
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
IV.YARIYIL
Z
Z
Z/S
Z
Z
3
2
2
2
2
-
8
4
-
4
2
2
1
1
7
4
2
2
2
8
5
2
2
2
S
S
S
S
Z
2
2
2
2
15
-
12
10
2
2
2
2
21
3
3
3
3
5
30
**Öğrenciler ikinci yıl her iki dönemde de Üniversite Seçmeli Dersleri’nden en az bir tane seçmek zorundadır.
***Öğrenciler ikinci yıl her iki dönemde de Bölüm Seçmeli Dersleri’nden an az bir tane seçmek zorundadır.
****Mesleki Yaz Uygulaması I: “Normal Gebelik ve Bakım” ile “Riskli Gebelikler ve Bakım” derslerinin uygulamasını
içermektedir. (4 hafta (20 iş günü) =160 saat
BSD-311
TOPLAM
AKTS
BSD-301
BSD-303
BSD-305
BSD-307
BSD-309
ULUSAL KREDİ
EBE 303
EBE 305
EBE 307
MYD 301
BİREYSEL ÇALIŞMA
Normal Doğum ve Doğum Sonrası
Bakım
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ebelikte Öğretim
İlk Yardım
Mesleki İngilizce-I
Bölüm Seçmeli Dersleri ** *
Sağlığı Koruma ve Geliştirme
Özel Durumlarda Bebek Beslenmesi
Ebeveynliğe Hazırlık
Sağlık Bilimlerinde Etik
Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı
Preembriyonik, Embriyonik ve Fetal
Dönem Genetiği
UYGULAMA
EBE 301
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
ÜÇÜNCÜ YIL
V.YARIYIL
Z
3
-
8
4
7
9
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
-
4
-
2
1
1
1
4
2
2
2
5
2
3
2
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
-
-
-
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
17
-
12
10
25
30
BSD-304
BSD-306
BSD-308
BSD-310
BSD-312
YAZ-302
TOPLAM
AKTS
BSD-302
ULUSAL KREDİ
EBE 304
EBE 306
MYD 302
BİREYSEL ÇALIŞMA
Riskli Doğum ve Doğum Sonrası
Bakım
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Araştırma Yöntemleri
Mesleki İngilizce-II
Bölüm Seçmeli Dersleri ** *
İnfertilite ve Yardımcı Üreme
Teknikleri
Jinekolojik Onkoloji
Aile Planlaması Danışmanlığı
Sağlık Politikaları
Akademik Yazım
Ebelikte Adli Konular
Mesleki Yaz Uygulaması-II*****
UYGULAMA
EBE 302
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
VI.YARIYIL
Z
3
-
8
4
7
7
Z
Z
Z
2
2
2
-
4
-
2
1
-
4
2
2
5
2
2
S
2
-
-
-
2
3
S
S
S
S
S
Z
2
2
2
2
2
15
-
12
7
2
2
2
2
2
21
3
3
3
3
3
5
30
***Öğrenciler üçüncü yıl her iki dönemde de Bölüm Seçmeli Dersleri’nden an az üç tane seçmek zorundadır.
*****Mesleki Yaz Uygulaması-II: “Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım” ile Riskli Doğum ve Doğum Sonrası
Bakım” dersinin uygulamasını içermektedir (4 hafta(20 iş günü) =160 saat
BSD-409
BSD-411
TOPLAM
AKTS
BSD-407
ULUSAL KREDİ
BSD-401
BSD-403
BSD-405
BİREYSEL ÇALIŞMA
Halk Sağlığı
Yenidoğan ve Bakımı
Entegre Uygulama -I
Sağlık Sosyolojisi
Bölüm Seçmeli Dersleri ** *
Mesleki İngilizce-III
Kanıta Dayalı Ebelik
Aile İçi Şiddet ve Kadın
Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve
Uygulama
Rahim İçi Araç (RİA) Uygulama
Becerisi
Eğitim Becerisi
Z
Z
Z
Z
2
2
1
2
-
4
16
1
2
1
2
4
9
2
4
5
10
2
S
S
S
S
2
2
2
2
-
-
-
2
2
2
2
3
3
3
3
S
2
-
-
-
2
3
S
2
13
-
20
4
2
23
3
30
UYGULAMA
EBE 401
EBE 403
EBE 405
EBE 407
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
BSD-412
TOPLAM
AKTS
BSD-402
BSD-404
BSD-406
BSD-408
BSD-410
ULUSAL KREDİ
EBE 404
EBE 406
EBE 408
EBE 410
BİREYSEL ÇALIŞMA
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması
Ruh Sağlığı
Entegre Uygulama -II
Ebelikte Yönetim
Cinsel Sağlık
Bölüm Seçmeli Dersleri ** *
Mesleki İngilizce-IV
Proje Yönetimi Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Ebelik
Emzirme Danışmanlığı
Acil Obstetrik Bakım
Kanser Kontrolü (Korunma, Erken
Tanı-Tarama) ve Ebelik
UYGULAMA
EBE 402
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
VIII.YARIYIL
Z
2
-
4
2
4
5
Z
Z
Z
Z/S
2
1
2
2
-
16
-
1
1
-
2
9
2
2
2
10
2
2
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
-
-
-
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
15
-
20
4
25
30
***Öğrenciler dördüncü yıl her iki dönemde de Bölüm Seçmeli Dersleri’nden an az üç tane seçmek zorundadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content