close

Enter

Log in using OpenID

Ağ Temelleri

embedDownload
Ağ Temelleri
2/66



Bilgisayar ağı gelişiminin tarihçesini
öğrenmek.
Farklı ağ çeşitlerini öğrenmek ve
tanımlayabilmek.
Gerekli ortam sağlandığında, ağ kurmak için
hangi ağ cihazlarının kullanılması gerektiği ve
seçiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi ve
beceriye sahip olabilmek.
2
1
3/66

1950’lerde bilgisayarlar aşağıdaki özellikleri
içeren oda büyüklüğünde makinelerdi:
◦
◦
◦
◦
◦
Bir CPU
Düşük miktarda RAM
İkinci depolama cihazları (kasetler)
Çıktı cihazları (delikli kartlar)
Giriş cihazları (delikli kart okuyucuları)
3
4/66



Zamanla bilgisayarlar küçüldü ve daha
komplike cihazlar oldular. Fakat endüstriye
hala daha büyük ve çok daha güçlü makineler
hükmediyordu.
Hesaplama gelişti, bilgisayarlar birden fazla
uygulamayı işleyebilir hale geldiler ve geniş
merkezi mainframe bilgisayarlar oldular.
Bu bilgisayarlar, pek çok terminal ve cihaz
bağlı olan merkezi bilgisayarlardı.
4
2
5/66



Bağlı olan terminallere ‘dump’ (etkileşimsiz)
terminaller deniyordu.
Diğer bir deyişle giriş ve çıkış cihazları (ekran
ve klavye gibi) ve depolama yerine sahiptiler.
Ancak kendileri için işlem yapamazlardı.
Günümüzdeki modern ağ teknolojisinin
yanında bu tip ortamlar halen
kullanılmaktadır.
5
6/66
Merkezi Mainframe Bilgisayar Örneği
6
3
7/66



Yerel terminaller sıradan düşük hız bir seri
arabirim ile makineye bağlıydılar.
Uzaktaki terminaller modemler ve sıradan dialup telefon hatlarıyla makineye bağlanıyorlardı.
Bu ortamda 1200, 2400 ve 9600 bps transfer
hızları sunulabiliyordu.Bu dijital ağ standartları
için düşük fakat pek çok uygulama için
uygundu.
7
8/66


Mainframe host/terminal ortamında işlemler
küme ya da etkileşimli (interaktif) olabilir.
Küme işleme ile veriler daha sonrası için
depolanır ve hep birlikte işleme tabi tutulur.
◦ Yüksek hızlarda işlemeye izin verir.

İnteraktif işlemlerde ise veriler girer girmez
işlenir.
◦ Daha yavaştır ama yine de belirli avantajları vardır.
8
4
9/66


Merkezi mainframe bilgisayar sistemlerinin
çeşitli dezavantajları vardı. İşlenmemiş bilgiye
ve raporlarına sınırlı sayıda insanın kontrol
erişimi vardı. Bakım ve destek harcamaları
yüksekti.
Doğal evrim dağınık işleme yönündeydi ve
minibilgisayarlar mainframelerden işlemin
çoğunu almaya başladılar.
9
10/66



Dağınık hesaplama ile geleneksel
host/terminal ortamlarda kullanılandan daha
komplike ağlara ihtiyaç duyulmaya başlandı.
Dağınık minibilgisayar tabanlı ortamlarda,
dumb terminallere seri bağlantılar yine
desteklenmektedir.
Fakat bağımsız çalışma istasyonlarının
gelişimiyle Ethernet gibi gerçek ağ
arabirimlerine doğru bir eğilim başlamaktadır.
10
5
11/66
Dağınık minibilgisayar tabanlı ortam
11
12/66


Dağınık işlemeyi yönetmek merkezi işlemeyi
yönetmekten daha zordur fakat pek çok
avantajı vardır.
Büyük bir işin iş yükünün çeşitli makineler
arasında paylaştırılabilmesini sağlar.
◦ Örneğin bir bilgisayar çeşitli işlemciler üzerinde işin
küçük parçalarını başlatabilir ve tüm işlemi bitirmek
için çıktıları kullanabilir.
◦ Büyük işleri hızlandırır ve işlemcilerin işin kendileri
için uygun bölümlerinde kullanılmasına izin verir.
12
6
13/66


Minibilgisayarlar, bağımsız iş istasyonları
ortamındaki dağınık işleme günümüzde
bildiğimiz bilgi ağlarının oluşumuna yol açtı.
Bu evrimdeki diğer bir safha ise entegre
devrelerin keşfi idi. Bu daha küçük ve daha
güçlü makinelere fakat hepsinin farklı yazılım
kullanabilmesine yol açtı.
13
14/66



Otomasyon adaları arasındaki haberleşmeyi
mümkün kılabilmek için çeşitli üreticiler kendi ağ
mimarilerini geliştirmeye başladılar.
Bunlardan ikisi DECnet (Digital Equipment
Corporation) ve SNA (System Network ArchitectureIBM)’dir.
DECnet ve SNA kuruluş (enterprise) ağlarıdır. Kendi
organizasyonlarına hizmet vermekte fakat diğer
ağlarla aynı ortamda çalışamıyorlardı.
14
7
15/66



Çalışabilirlik (interoperability) konusunu
çözmede ilk çalışan packet-switched ağ,
Amerikan hükümetinin ARPANET’idir.
ARPANET, 1960’larda geliştirildi ve bilgisayar
donanımı seçimlerine bağlı kalmaksızın pek
çok organizasyonu birbirine bağladı.
Modern ‘küresel’ geniş alan ağ yapısına atılan
ilk adımdı.
15
16/66


PC’ler bağımsız makineler olmasına karşın
dumb terminal olarak da kullanılabilir ve bu
yolla host/dumb terminal ortamının bir
parçası gibi işleyebilir.
Benzer olarak bağımsız olduklarından,
mini/iş-istasyonları ortamında bağımsız iş
istasyonları olarak çalışabilirler.
16
8
17/66

Bir yerel alan ağı (LAN) ya da PC LAN’ı kurmak
için çeşitli PC’ler birbirlerine bağlanabilir.
◦ Bir yerel ağ genelde küçük bir kampüs yada
bina gibi sınırlı bir alan içerisindedir.
◦ Eğer bağlantıların daha uzak noktalara
yapılması gerekirse, PC LAN herkese açık
geniş alan ağlarına bağlanabilir.
17
18/66



LAN, dosya sunucusu, disk depolama ya da
yazıcılar gibi kaynakların paylaşılmasını mümkün
kılar.
PC iş istasyonunda, yerel kaynaklara gelen çağrıları
yakalayan ve paylaşılmış kaynaklara yönlendiren
yazılımlar kullanılır.
Netware ya da Windows NT gibi yüksek performans
sunucu çalıştığında, kullanıcıya kaynaklar yerelmiş
gibi görünebilir.
18
9
19/66

Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu,
donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin
veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini veri
ağları üzerinden yapmaktadır.
19
20/66

Bilgi iletimine en güzel örnek evlerimizde
kullandığımız telefonlardır.
◦ Telefonlarda ses bilgisi kablolar ile santrale
gönderilir, santrallerden diğer santrallere ve oradan
da hedef telefona çağrı iletilir.
◦ Her telefonun kendisine ulaşmakta kullanılan bir
numarası bulunmaktadır.
20
10
21/66



Bu sistem incelendiğinde bir ağın nasıl
çalıştığı daha kolay anlaşılabilir.
Sistem bilgisayarlara uyarlandığında her
bilgisayarın bir numarasının bulunduğu,
çeşitli kablolama teknolojileri ve ağ
elemanlarıyla bilginin hedefe ulaştırıldığı
görülecektir.
Bilgisayar ağları da bir veri ağıdır. Ağ sistemi
iki kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi
binlerce iş istasyonundan da oluşabilir.
21
22/66



Seri iletişim bilginin tek bir iletim yolu
üzerinden n-bit sıra ile aktarılmasıdır.
Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim seri
iletişimdir.
Seri iletişim zamanlama bakımından
asenkron, senkron ve isokron olmak üzere
üçe ayrılır.
22
11
23/66
23
24/66



Senkron iletişimde saat sinyalinden
faydalanılır.
Gönderici alıcıya saat işaretini veri ile
birleştirerek gönderir.
Alıcı, gelen bu saat frekansını kullanarak
kendi içerisinde bu frekansa eşit bir frekans
oluşturur.
24
12
25/66

Veri transferi gönderici ve alıcı arasındaki
senkronizasyon sonlanıncaya kadar sürer.
25
26/66


Senkron iletimde bilginin bir katarının başına
ve sonuna özel kodlar konularak alıcının
bilginin başını ve sonunu anlamasını sağlar.
Ön ve son ekler bilgi içerisinde olmayacak
şekilde kodlanmış olmalıdır.
26
13
27/66



Gönderici ve alıcının ayrı saatler kullandıkları
seri iletim şeklidir.
Bu iletimde gönderilecek bilgi karakter denilen
bloklara ayrılır.
Karakterin başına başlangıç ve sonuna da eğer
istenirse hata sezme biti eklenir. Sonlandığını
anlamak için de dur biti eklenmektedir.
27
28/66


Şekilde görüldüğü gibi her karakter başlangıç
biti ile başlar. Böylece alıcı karakteri hemen alır.
Karakterin bitişini ise dur biti belirler.
28
14
29/66



Senkron iletimin bir türevi gibidir. Bu sistemde
bilgisayarların haberleşmesi periyodik olarak
yapılır.
Bu periyotlar ile iletimde kullanılan yol
kapasitesi garanti altında tutulur.
Bu iletim genellikle gerçek zamanlı uygulamalar
için kullanılır (ses, video aktarımı vb.).
29
30/66



Seri iletimde kullanılan sayısal bilginin
iletildiği ortamlar da veri iletilirken bazı
sorunlarla karşılaşılır.
Bunlardan birisi hattın band genişliğinin dar
olması, diğeri de hattın kapasitesinin sınırlı
olmasıdır.
Genelde iletim hattı üç tipte incelenir: Simpleks,
Half-dubleks ve Full-dubleks.
30
15
31/66

Simpleks
◦ Bir gönderici ve bir alıcının olduğu
sistemlerdir.
◦ İletişim sadece göndericinin yayın
yapmasına izin verir, alıcı göndericiden
gelen bilgiyi dinleyebilir.
◦ Alıcı göndericiye mesaj gönderemez.
◦ Örneğin; TV yayınlarını alıcı izlerken aynı
hat üzerinden yanıt gönderemez.
31
32/66

Half Dupleks
◦ Hattı ilk olarak gönderici kullanır.
◦ Cevap istendiği zaman, karşı taraf yani alıcı
hattı kullanır.
◦ Örneğin; telsiz konuşmaları.
32
16
33/66

Full Dupleks
◦ Bir yandan hatta veriler gönderilirken bir
yandan da hattan cevap niteliği taşıyan
◦ veriler alınabilir.
◦ Örneğin telefon görüşmelerinde, aynı hat hem
alıcı hem de verici tarafından kullanılır.
33
34/66



Dijital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri
aynı anda transfer ediliyorsa buna paralel veri
iletimi denir.
Paralel veri iletiminde iletilecek bilginin her
biti için ayrı bir kablo bağlantısı sağlanır.
Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm
bitleri aynı anda iletildiği için başla-bitir
(start-stop) bitlerine ihtiyaç yoktur.
◦ Doğruluğu daha yüksektir.
34
17
35/66
35
36/66


Bilgisayar ağı birden çok bilgisayar sisteminin
herhangi bir yolla birbirlerine elektriksel
olarak bağlanması ve bir protokol altında
iletişimde bulunmasını sağlayan bir yapıdır.
Protokol, üzerinde önceden anlaşılan
kurallar topluluğunu ifade etmektedir.
36
18
37/66

Bilgisayar ağı içerisinde, gerekli protokollerin
bir kısmına veya tamamına sahip sisteme
düğüm (node) denir.
◦ Örneğin, bilgisayarlar veya ağ cihazları birer
düğümdür.

Bilgisayar ağındaki bir düğüm, ağın
kurallarına uyarak veri alışverişinde
bulunabilir ve ağda bulunan kaynaklardan
yararlanabilir.
37
38/66

Ağ çeşitleri genel olarak aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:
◦
◦
◦
◦
◦
Yerel Alan Ağları (LAN)
Metropol Alan Ağları (MAN)
Geniş Alan Ağları (WAN)
Özel Sanal Ağlar (VPN)
Depolama Alan Ağları (SAN)
38
19
39/66



Yerel alan ağları (Local Area Network) adından
da anlaşılabileceği gibi bir yerleşke veya bir
kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı
ağlardır.
Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden
fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi
alan içerisindedir.
Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı
çalışırlarken gigabit gibi hızlara erişirler.
39
40/66


Örnek olarak, evlerde veya işyerlerinde
oluşturulan ağlar yerel alan ağlarına girer.
Genellikle internet paylaşımının
gerçekleştirilmesi, çok kullanıcılı basit
programların kullanılması veya çok kullanıcılı
oyunların oynandığı ağlardır.
40
20
41/66
Yerel Alan Ağları (LAN)
41
42/66



Metropolitan ağlar (Metropolitan Area
Network) yerel alan ağlarından biraz daha
büyük ağlardır.
Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde
oluşturulan ağlar bu kategoriye girer.
Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli
birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile
oluşan ağlardır.
42
21
43/66
Metropol Alan Ağları (MAN)
43
44/66


Birbirine coğrafi olarak uzak yerel ağların bir
araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır.
WAN (Wide Area Network) ağlar arası bağlantı
fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi
uydular üzerinden de sağlanabilir.
44
22
45/66


Dünyada birçok WAN kullanımdadır.
Bunlardan en çok bilinenlerden biri Internet,
diğeri de EARN’dür.
EARN (Europe Academic Research Network)
Avrupa ülkelerinde bulunan bilimsel ve
araştırma kurumlarının bağlanabileceği bir
geniş alan ağıdır.
45
46/66
Geniş Alan Ağları (WAN)
46
23
47/66



Özel sanal ağlar (Virtual Private Network), yerel
internet servis sağlayıcı ve kurumsal yerel ağlar
arasında güvenli bir tünel üzerinden veri iletimi
gerçekleştirerek çalışır.
Birçok ağ donanımı üretici firma, paylaşılmış veri
ağları üzerinden kapsülleme ve şifreleme
yapabilme yeteneğine sahip donanımları piyasaya
sunmaktadır.
Kurumsal ağlarını daha önceden bir takım güvenlik
problemleri nedeni ile internete bağlamayan
şirketler yeni VPN teknolojileri ile güvenli
bağlantılar sağlayabilecekler.
47
48/66
Özel Sanal Ağları (VPN)
48
24
49/66



Sunucular, saklama ortamı olarak üzerlerine
düşen görevi yapmasına karşılık, kapasiteleri
sınırlıdır ve aynı bilgiye birçok kişi erişmeye
çalıştığında darboğaz oluşabilir.
Bu yüzden birçok kuruluşta teyp üniteleri,
RAID diskler ve optik saklama sistemleri gibi
çevrebirimi saklama aygıtları kullanılmaktadır.
Bu tür aygıtlar verinin çevrimiçi
yedeklenmesinde ve büyük miktarlarda
bilginin saklanmasında etkin yol oynarlar.
49
50/66



Sunucu boyutları ve yoğun uygulamalar
arttıkça geleneksel saklama ortamı stratejileri
iflas etmektedir.
Çünkü bu çevrebirimi aygıtlarına erişim
yavaştır ve her kullanıcının bu saklama
aygıtlarına bir şekilde erişimi mümkün
olmayabilir.
Depolama alan ağları (Storage Area Network)
verilere daha hızlı erişim ve daha fazla
seçenek sunmaktadır.
50
25
51/66


Veri depolama ağları, her bir sunucunun veri
depolama sistemi ile bir teyp yedekleme
kütüphanesi arasında yüksek hızlı ve
doğrudan fiber kanal bağlantısı sağlayabilir.
Bunun anlamı, yerel ağın bundan böyle
yedekleme ve geri yükleme sürecinde verileri
taşımak için kullanılmayacağı, böylece yerel
ağ üzerindeki hizmetler ve kullanıcılar için
performansın artırılmasıdır.
51
52/66
Depolama Alan Ağları (SAN)
52
26
53/66

Başlıca ağ cihazları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Ağ Kartı (Network Interface Card)
Hub
Anahtar Cihazı (Switch)
Yönlendirici (Router)
Access Point (Erişim Noktası)
Modem
53
54/66



Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamak
için kullanılan kartlardır.
Veriler bilgisayarda ikilik sistemde işlenirler.
Ağ kartları bu verileri elektrik, ışık veya radyo
sinyalleri ile diğer bilgisayarlara iletir.
54
27
55/66



Ağ kartları hız ve bağlantı yolları bakımından
da farklılık gösterir.
ISA, PCI, USB, PCMCIA gibi bağlantı yuvalarını
kullanan ağ kartları vardır.
Günümüzde en çok PCI ve USB bağlantı
yuvaları kullanılmaktadır.
55
56/66
Kablosuz USB ağ kartı
PCI ağ kartı
56
28
57/66
PCMCIA bağlantı yuvası
PCMCIA ağ kartı
57
58/66



Her bir ağ kartının kendine özgü, dünyada başka
bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel adresi
(Physical Address) vardır.
Fiziksel adres, MAC (Media Access Control) adresi
olarak da adlandırılır.
MAC adresi 2 adet 24 bitlik adresten oluşur.
◦ İlk 24 bit IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) isimli kurum tarafından üretici firmaya verilen
kısımdır.
◦ İkinci 24 bit ise, üretici firmanın her ürettiği karta verdiği
adres kısmıdır.
◦ Bu adres o ağ kartı üzerindeki ROM’a, üretildiği firma
tarafından kaydedilir ve bir daha değiştirilemez.
58
29
59/66
MAC adresi
59
60/66





Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu
bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır.
Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği
yere değil, portlarına bağlı bütün
bilgisayarlara yollar.
Bilgisayarlar gelen bilgiyi analiz ederek
kendisine gelmişse kabul eder.
Hublar 4, 8, 12, 16, 24 portlu olarak üretilir.
Hub’a UTP kablo ile bağlanılır ve her bir
bağlantı 100 metreden daha uzun olamaz.
60
30
61/66
Hub
61
62/66




Ağ kurulduktan sonra ortaya çıkan
problemlerden biri de ağın genişlemesidir.
Ağ genişledikçe mevcut hub’ın port sayısı
yeterli olmayabilir.
Bu gibi durumlarda hublar birbirine
bağlanarak ağın daha da genişlemesi
sağlanabilir.
Hubların birbirine bağlanması için hubların
çoğunluğunda bulunan uplink portu kullanılır.
62
31
63/66



Birbirine bağlanacak iki hub’dan birinin uplink
portuna ağ kablosunun bir ucu, diğer hub’ın ise
normal bir portuna kablonun diğer ucu takılmalıdır.
Ayrıca uplink portunun yanında bir düğme
bulunuyorsa bu düğmeye basılmalıdır.
Eğer Hub’ların üzerinde uplink portu yoksa
çapraz kablo yardımıyla iki hub birbirine
bağlanabilir. Bu işlem için iki hubda da herhangi bir
port kullanılabilir.
63
64/66
Hub’ların bağlanması
64
32
65/66


Anahtar, akıllı bir hub cihazıdır. Hub’ın yaptığı
görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz.
Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı
sağlar.
◦ Örneğin, aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken
diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi
yapabilirler.
Anahtar (Switch)
65
66/66




Anahtar, portlarına bağlanan bilgisayarları MAC
adreslerine bakarak tanır.
Anahtarlama işlemini gerçekleştirmek için MAC
adreslerinin hangi porta bağlı olduğu bilgisini
bulur.
Kendisine ulaşan veri paketlerinin MAC adresini
inceler ve her bir porta dağıtmak yerine, sadece
hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı
olduğu porta bırakır.
Böylelikle veri paketi sadece hedef bilgisayara ait
portu ve kabloyu meşgul eder. Ağ performansı
artar.
66
33
67/66



LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak
amacıyla kullanılır. Temel olarak yönlendirme
görevi yapar.
Yönlendiricinin üzerinde LAN ve WAN
bağlantıları için ayrı ayrı portlar bulunur.
Bu portlar arasında bağlantı sağlanır.
67
68/66
Yönlendirici (Router)
68
34
69/66

Yönlendirici görevini yaparken şu sırayı izler:
◦
◦
◦
◦
◦
Bir veri paketini okumak.
Paketin protokollerini çıkarmak.
Gideceği ağ adresini yerleştirmek.
Dolaşım (routing) bilgisini eklemek.
Paketi alıcısına en uygun yolla göndermek.
69
70/66

Access point, kablolu bir ethernet ağına
kablosuz erişim sağlar.

Hub’a, switch’e veya kablolu router’e takılır ve
kablosuz iletişim sinyalleri gönderir.

Böylece, bilgisayarların ve aygıtların kablolu
ağa kablosuz olarak bağlanmasını sağlar.

Kablosuz iletişim özelliği sağlayan bir router
(yönlendirici) varsa, access point’e gerek yoktur.
70
35
71/66


Modemler bilgisayardaki dijital sinyali analog
sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini
sağlayan cihazlardır.
Bilgi transferinin bir zorunluluk haline
gelmesi ile birlikte mevcut telefon hatları
üzerinden birbirine çok uzak bilgisayarların
modemler aracılığı ile bağlantı kurmaları da
kaçınılmaz olmuştur.
71
72/66




Standart telefon hatları sadece ses transferi
yapabilir. İşte bu noktada modem devreye
girmektedir.
Modem bilgisayardaki dijital bilgiyi analog
bilgiye çevirir ve buna modülasyon denir.
Karşı taraftaki modem ise hattan aldığı analog
bilgiyi dijitale yani bilgisayarın anlayacağı dile
çevirir ve buna da demodülasyon denir.
Modem, bu kelimelerinin birleştirilmesi ile
oluşmuş bir kelimedir.
72
36
73/66
73
74/66

Modemler türlerine göre aşağıdaki gibi
adlandırılırlar:
◦ Dial up modem
 Dahili modem
 Harici modem
◦ ADSL modem
◦ VDSL modem
74
37
75/66


Bu modemler internet servis sağlayıcılarının
belirledikleri telefon numaralarını çevirerek
bağlantılarını sağlarlar. Bu bağlantıya
çevirmeli ağ da denir.
Dial up modemlerin en büyük dezavantajı,
bağlantı halindeyken telefon hattını meşgul
etmeleridir.
75
76/66


Dial Up modemler 2400, 9600, 14400,
28800, 33600 ve 56000 bps hızlara
ulaşabilirler.
Şu anda piyasada satılan Dial up modemler
56 Kbps hızındadır.
76
38
77/66

Modemler bağlantıyı gerçekleştirebilmek için
çeşitli iletişim yöntemleri kullanırlar.
◦ Bağlantı sağlamaya çalışan karşılıklı iki modem
önce kendilerini tanıtmakla işe başlarlar. Bu işleme
el sıkışma (handshaking) denir.
◦ El sıkışma sırasında modemler farklı tiz sesler
çıkartarak kullanıcıyı uyarırlar.
◦ Bu işlemden sonra modemler iletişim sağlayacakları
ortak hızı belirlerler.
77
78/66

Dial up modemler dahili (internal) ve harici
(external) olmak üzere iki çeşittir.
◦ Dahili modemler bilgisayar içine takıldığı için yer
kaplamaz ve güçlerini ana karttan alır.
◦ Harici modemler bilgisayar kasasından ayrı bir
cihaz olarak kullanılır. Gücünü harici bir adaptör ile
elektrik şebekesinden alır.
78
39
79/66
Harici Modem
Dahili Modem
79
80/66

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
(Asimetrik Sayısal Abone Hattı)

Günümüzde internet bağlantısı için en çok
kullanılan bağlantı tekniğidir.

Asimetrik kelimesi, veri transfer hızının,
gönderim ve alım için eşit olmadığını belirtir.

Bağlantı sağlandığında ayırıcı (splitter) adlı
cihaz sayesinde telefon hattını meşgul etmez.
80
40
81/66
Ayırıcı (Splitter)
ADSL Modem
81
82/66

Bağlantı Şekillerine Göre ADSL Modemler:
◦ Ethernet modemler: Bilgisayarlarla olan bağlantılarını
üzerinde bulunan Ethernet portları ile sağlar.
◦ USB modemler: Bilgisayarla olan bağlantısını USB
portu üzerinden gerçekleştirir. Gücünü USB
üzerinden aldığı için bilgisayarın kapanması
durumunda modem de kapanır.
◦ PCI modemler: Kart halinde PCI yuvalarına takılan
dahili modemlerdir.
◦ Kablosuz modemler: Aynı anda hem kablo ile hem
de ortamdaki kablosuz ağ kartına sahip
bilgisayarlara bağlanarak ağ oluşturabilir.
82
41
83/66



VDSL–Very high data rate Digital Subscriber
Line (Yüksek hızlı Sayısal Abone Hattı)
Telefon hatları üzerinden çok yüksek
hızlarda veri alışverişi sunabilen bir DSL
teknolojisidir.
VDSL teknolojisi ADSL teknolojilerinden
daha yüksek veri hızlarında ancak daha
kısa hatlar üzerinde asimetrik bir veri iletimi
sağlar. En uzun mesafe 1200m olmalıdır.
83
42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 580 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content