close

Enter

Log in using OpenID

ALFA İLETİŞİM

embedDownload
ALFA İLETİŞİM
ŞİRKET PROFİLİ
HAKKIMIZDA
ALFA İletişim Hizmetleri A.Ş. (‘ALFA İletişim’), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
“Sabit Telefon Hizmetleri (STH) Lisansı” , “Internet Servis Sağlayıcı (ISS) Lisansı” ve ‘’Sanal Mobil
Şebeke Hizmeti (SMŞH) Lisansı’’ ile yetkilendirilerek tüm Türkiye ve dünya genelinde tüm ana
operatörler ile omurga bağlantılarını tesis etmiştir.
ALFA İletişim, bu süreçte A Tipi lisansını alarak Türkiye genelinde altyapı çalışmalarına başlamış
ve tamamı fiber optik şebeke üzerinde kurulmuş en yeni teknoloji ile birlikte sektörün öncü
firmaları arasında yerini almıştır.
Bir altyapı şirketi olan ALFA İletişim, bireysel, kurumsal ve toptan pazarda telekomünikasyon
çözümleri sunarak, bu ürünlerin tüm Türkiye genelinde pazarlama ve satışını yapmaktadır. Ayrıca
ALFA İletişim, irili ufaklı birçok operatöre altyapı ve ara bağlantı hizmetleri de vermektedir. ALFA
İletişim bu özelliği ile yurtiçi pazarda hizmet verebilen sadece 7 ana operatörden bir tanesidir.
Yeni Nesil “NGN” omurgası üzerinde tamamı fiber optik ve yedekli sistemleri ile kesintisiz hizmet
sunan “ALFA İletişim’’, AR-GE yatırımları ile de telekomünikasyon sektörüne özel çözümler
yaratmakta ve geliştirmektedir.
ALFA İletişim, telekomünikasyon sektöründe;
A TLKM,
ORIS Telekom ve
BRAVO Telekom,
olarak 3 farklı marka ile hizmet vermektedir.
3
ALFA İletişim, ‘A TLKM’ markası ile toptan ve kurumsal pazarda daha çok büyük ölçekli
firmalara, çağrı merkezlerine, kamu kuruluşlarına ve irili ufaklı bir çok telekom operatörüne
altyapı hizmetleri de dahil olmak üzere tüm telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili çözümler
sunarak bu hizmetlerin pazarlaması ve satışını yapmaktadır.
‘A TLKM’ abonelerine sunduğu tüm hizmetlerinde farklılaşmayı hedefleyerek maksimum
müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Bu kapsamda operatörlere sunmuş olduğu alternatif
altyapı seçenekleriyle telekomünikasyon sektörünün gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.
Kullanıcı dostu web uygulamaları ve gelişmiş raporlama seçenekleri ile sunulan ürün ve
hizmetlerinde, hizmet kalitesinin ölçülmesinde ve aktif olarak kullanılmasında abone tarafında
önemli projelere imza atmış olan ‘A TLKM’ ‘’Mavi Destek Programı’’ ile de çeşitli ölçekteki
kuruluşların tüm iletişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, analiz edilmesi ve projelendirmesi
çalışmalarını ücretsiz olarak ve hizmet garantisi altında sunarak ‘’başarı hikayeleri’’ne her
geçen gün bir yenisini eklemektedir.
Kamu kurumları, eğitim, sağlık, otomotiv, tekstil, perakende ve diğer sektörlerden sayısız mutlu
referansı bulunan ‘A TLKM’ ALFA İletişim’in gururla büyüyen Telekom şirketidir.
Altyapı şirketimiz olan ALFA İletişim’in bir başka markası olan ‘ORIS Telekom’, Türkiye’de
özellikle bireysel pazarda en hızlı büyüyen telekom şirketidir. Bir telekomünikasyon hizmet
sağlayıcısı olan ALFA İletişim’in ‘ORIS Telekom’ markası, aynı zamanda bir ‘Doğrudan Satış’sosyal pazarlama kanalıdır. ORIS Telekom’un özünde bir sosyal pazarlama modeli olan
‘Doğrudan Satış’ ile yeniden yapılanmakta olan telekomünikasyon sektöründe, bireysel serbest
girişimcilerin oluşturdukları sosyal network ile kazanç elde edebilmesine yönelik bir fikir yer
almaktadır.
ORIS Telekom, telekomünikasyon sektöründe, Türkiye’nin İLK ve TEK Doğrudan Satış (‘Network
Marketing’) ile pazarlama ve satış yapan markası olup, hizmet sektöründeki en büyük doğrudan
satış şirketidir.
4
ALFA İletişim, tüm rakiplerinden ayrılarak, ‘ORIS Telekom’ markası ile bireysel pazarda hızlı
bir çıkış sağlayıp kısa bir zamanda onbinlerce abone sayısına ulaşarak sektörde fark yaratmış
ve ‘network marketing’ satış modeli ile binlerce serbest girişimciye kazanç sağlayarak büyük
oyuncular arasına girmeyi başarmıştır.
‘BRAVO Franchise Modeli’, ALFA İletişim tarafından oluşturulan ve geliştirilen örneği, benzeri
olmayan bir ‘’Telekom Franchise’’ modelidir.
Pazarlama ve Satış stratejisini ‘kazandır ve kazan’ anlayışı üzerine kurmuş olan BRAVO
Telekom, Türkiye’deki tüm abonelere direkt ulaşmaktansa daha güvenli ve hızlı bir büyümeyi
amaçlayarak bölgesel girişimciye büyük bir fırsat sağlayacak olan ‘BRAVO Franchise Modeli’ ni
geliştirmiştir.
ALFA İletişim, ‘BRAVO Franchise Modeli’ ile tüm Türkiye’ye yayılmayı ve hakim operatör Türk
Telekom’a oranla daha fazla pazar payı kazanmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda girişimcilere
henüz benzeri olmayan bir fırsat sunulmaktadır. Sahip olduğu tüm altyapı, ürün ve hizmetlerini
yerel taleplere göre biçimlendirerek, girişimcinin kendi bölgesinde tüm telekomünikasyon
hizmetlerini sunabilen bir ‘TELEKOM OPERATÖRÜ’ olabilmesini sağlayacak bu proje, bu
anlamda bir İLK olmasının yanında büyük bir fırsat sunmaktadır.
‘BRAVO Franchising Modeli’, Türkiye genelinde girişimcilere, il bazında lider konumda olan
telekom operatörleri yaratacak organizasyonu en doğru şekilde sunmayı amaçlamaktadır.
Bu proje ile girişimci, diğer franchise modellerinden farklı olarak iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde
tüm yatırımını geri kazanmakta ve sürekli bir gelir elde ederek yüksek aylık kazanç seviyesine
ulaşmaktadır. BRAVO Girişimcisi’ nin müşteri havuzu her abone kazanımında kümülatif olarak
büyüdüğünden dolayı ileride eski yapmış olduğu satışlardan hala çok yüksek tutarlarda aylık
kazanç sağlayacak bir şirketin sahibi olacaktır.
‘BRAVO Telekom’, belirlenmiş satış hedeflerine ulaşan girişimciye ‘Kazanç Modeli’nde
belirtilen kazanç tutarlarını GARANTİ ederek bu anlamda franchising sisteminde bir ilki
gerçekleştirmektedir.
ALFA İletişim’in ‘ORIS Telekom’ markası ile ciddi bir tecrübe kazanmış ekibi ‘BRAVO’ markasını
gönülden desteklemekte ve yeni bir başarı hikayesi için tüm desteğini vermektedir.
5
ALTYAPIMIZ
6
Türk Telekom ile tüm Türkiye genelinde tesis edilmiş yüksek kapasiteli ara bağlantı şebekesi,
GSM operatörleri ile tesis edilmiş yüksek kapasiteli ara bağlantı şebekesi,
PGW C4 Softswitch, entegre ‘’ALFA CRM’’, ‘’ ALFA Billing’’ yapısı,
Eşzamanlı 100K+ Class 5 Softswitch platformu
Tamamı yedekli G.bit fiberoptik şebekesi,
20+ Carrier arabağlantısı,
7x24 Şebeke Operasyon Merkezi (Network Operation Center)
3+ Desister Topolojisi
ALFA İletişim bünyesinde yeni nesil altyapının yönetimi için oluşturulmuş çeşitli birimler görev
yapmaktadır;
NOC (“Network Operation Center’’/Şebeke Operasyon Merkezi); Tüm Türkiye’deki POP
noktaları ve operatörler ile tesis edilmiş ara bağlantı ve tamamı yedekli sistemlerin 7 gün 24 saat
mühendisler tarafından izlendiği ana omurga birimidir. Çağrıların sonlandırılacağı operatöre
iletileceği fiber optik şebeke ve POP yapılarındaki erişim hatlarının mutlak sürekliliği sağlanır.
NGN (“Next Generation Network’’/Yeni Nesil Şebeke); İleri teknoloji ürünü olan ALFA İletişim
Ana Santral mimarisinin ve tüm sistem bileşenlerinin yönetildiği sistem ve ses mühendisleri
çalışanlarının görev yaptığı birimdir. Abonelerin ses görüşmesi yapabilmesi için, sinyalleşme,
çağrı başlatma ve sonlandırma teknolojileri uygulanır.
Yazılım/İş Geliştirme; Abone faturaları için kaynak teşkil eden verilerin faturalama süreci
ile otomasyon sistemlerinin sağlanarak ücretlendirme modülünün yönetilmesi, web
entegrasyonları, Müşteri arayüz ve sistemlerinin entegrasyonu ve sayısız iş geliştirme
projelerinin yürütüldüğü yazılım mühendislerinden oluşan birimdir.
Teknik Destek Birimi; Abone arıza bildirimlerinin alınarak çözüm sağlanana kadar ki süreçlerin
yönetildiği birimdir. Tüm süreçler Arıza Proses şartları kapsamında takip edilmekte ve kalite
standartları ölçüsünde belirtilen kriterler ölçüsünde sonuçlandırılmaktadır.
Bu süreçlerin tamamı kalite kontrol, ISO standartları, altyapı geliştirmeleri, AR-GE ve tüm
departman prosesleri ile en mükemmel şekilde yönetilmekte ve kontrol edilmektedir.
7
LİSANSLARIMIZ
ALFA İletişim Hizmetleri A.Ş. (‘ALFA İletişim’), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
“Sabit Telefon Hizmetleri Lisansı” , “Internet Servis Sağlayıcı Lisansı” ve ‘’Sanal Mobil Şebeke
Hizmeti (SMŞH) Lisansı’’ ile yetkilendirilmiştir.
8
YÖNETİM
Timur KABADAYI
Yönetim Kurulu Başkanı
1964 Bolu doğumludur. İstanbul Alman Lisesi mezunu olup lisans
eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina bölümünde 1987
yılında tamamlamıştır. 1990 ylılında yine İstanbul Teknik Üniversitesi
Nükleer Enerji Enstitüsü’nde master programını tamamlamış olan
Timur KABADAYI, daha sonra 2000 senesinde Toronto Schulich
Business Schoolun’da MBA programını tamamlamıştır.
Halen CONVAL Grup Şirketleri’nde Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Timur
KABADAYI, 2010 yılından itibaren ALFA İletşim Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de başarı
ile yürütmektedir.
Timur KABADAYI, evli ve iki çocuk babasıdır.
Mert TUNCEL
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Genel Müdür – ‘A TLKM’
Genel Müdür – ‘ORIS Telekom’/NETİM İletişim
1965 İstanbul doğumludur. İstanbul Alman Lisesi mezunu olup
lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde 1987
yılında tamamlamıştır.
Daha evvelki kariyerinde birçok uluslararası ve yerli firmada üst yöneticilik yapmış olan Mert
TUNCEL, 2010 yılından itibaren ALFA İletşim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve ALFA
İletişim bünyesinde A TLKM ve ORIS Telekom markalarının Genel Müdürlüğü görevlerini
yürütmektedir.
Mert TUNCEL, evli ve üç çocuk babasıdır.
9
Emre ESKİCİ
Genel Müdür – ‘BRAVO Telekom’
1981 Akçakoca doğumludur. Vefa Anadolu Lisesi mezunu olup
lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde 2003
yılında tamamlamıştır.
Vatani görevini 2003 yılında Tunceli’de tamamlayan Emre ESKİCİ
aynı yıl özel bir Holding’de ‘’Management Trainee’’ olarak çalışmaya başlamış ve gruba ait Faktoring, Teknoloji, Car Rental, Tekstil Hammaddeleri, Sigorta ve Dış Ticaret şirketlerinde pazarlama ve satış departmanlarında
çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.
2006 yılından itibaren telekom sektöründe üst yöneticilik görevlerinde bulunmuş Emre ESKİCİ,
2014 yılından itibaren BRAVO Telekom’da Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.
Emre ESKİCİ, evli ve bir çocuk babasıdır.
Şirketimiz;
Muhasebe,
Finansman,
Pazarlama,
Satış,
Şebeke Operasyon Merkezi (NOC - ‘’Network Operation Center’’),
Yeni Nesil Şebeke (NGN - ‘’New Generation Network’’),
Yazılım/İş geliştirme/AR-GE,
Teknik Destek Birimi,
Müşteri Hizmetleri
ana departmanları ve alt birimlerinden oluşmaktadır.
ALFA İletişim, bünyesinde çalışanların %90’ı ilgili üniversite programlarından mezun ve sektör
deneyimleri olan uzman personeldir.
Organizasyon proses ve prosedürleri ile tam otomasyon olarak tasarlanmış benzersiz bir
yönetim omurgasına sahiptir. Bu anlamda ALFA İletişim Altyapısı hiçbir işgücüne bağlı
olmaksızın çalışır. Yani, ALFA İletişim bünyesinde süreçler kişiler tarafından değil sistemler
tarafından yönetilmektedir.
10
ALFA ‘’MUTLU
MÜŞTERİ SİSTEMİ’’
ALFA İletişim, tüm organizasyonlarında aboneleri için MMS (‘’Mutlu Müşteri Sistemi’’)
sistemini yaratmıştır;
MUTLU MÜŞTERİ SİSTEMİ
Kesintisiz Hizmet
Kaliteli alt yapı
Tasarruf Garantisi
Güvenli Fatura Sistemi
7x24 Profesyonel Destek
Kullanıcı Dostu Web Arayüzü
ALFA İletişim, sahip olduğu güçlü ve yüksek kapasiteli altyapısı ile tüm telekomünikasyon
hizmetlerini sunan tecrübeli personele sahip bir operatördür. ALFA İletişim daima ulaşılabilir,
tüm sorularınıza ve ihtiyaçlarınıza anında cevap veren güçlü bir çözüm ortağıdır. Sahip olduğu
POP yapıları ve ara bağlantıları ile Türkiye’nin önde gelen telekom operatörleri arasında yerini
almıştır. ALFA İletişim omurgasını kendi yönetir ve bu nedenle tüm operasyon süreçlerinde
maksimum hız ve optimizasyon sağlanmıştır.
11
HİZMETLERİMİZ
Genişbant Ses Hizmetleri (VoIP)
Bir telefon görüşmesinde ses sinyallerinin, analog şebekeden farklı olarak sayısal verilere
dönüştürülerek iletilmesini sağlayan, kapalı devre bir internet şebekesi üzerinden gerçekleşen
bir ALFA İletişim erişim teknolojisidir.
Yeni nesil IP MPLS altyapısı ile klasik devre anahtarlama yöntemi ile çalışan PSTN Telekom
şebekesine kıyasla birçok avantajı bulunan VoIP hizmetleri, ALFA İletişim tarafından yüksek
kalite standartlarında sunulmaktadır.
VoIP ses hizmetlerinin uygun maliyet ve işlevsellik gibi avantajlarından faydalanmak için abone
santral sistemlerinin bu teknolojiyi desteklemesi gerekmektedir. Sistem gereksinimlerinin
abone tarafından karşılanamadığı durumda, özel ses devresi ve gerekli donanım belirli şartlarda
ALFA İletişim tarafından sağlanmakta veya önerilmektedir.
Toptan Hat Kiralama Ses Hizmetleri (THK)
Klasik PSTN (‘devre anahtarlamalı analog telefon şebekesi’) telekom şebekesinde veya ISDN
(‘bütünleşik hizmetler dijital şebekesi’) telekom şebekesinde hizmet almakta olan abonenin
hiçbir donanım, kurulum veya aktivasyon işlemi olmadan ALFA İletişim avantajlı tarifelerinden
faydalanabilmesini sağlayan bir erişim teknolojisidir.
Türkiye genelinde yüksek kapasitede hizmet sunabilen ALFA İletişim altyapısı, THK ses
hizmetlerini yüksek hizmet kalitesiyle avantajlı bir şekilde abonelerine sunmaktadır.
12
Numara Taşıma
Sabit telefon abonelerinin kullandıkları telefon numaraları değişmeden ALFA İletişim altyapısına
taşıyarak sayısız avantajdan faydalanacakları bir ALFA İletişim hizmetidir.
Numara taşıma sisteminde, taşınan telefon numaraları dijital özellik kazanacağından dolayı
VoIP şebekesinde taşınmaktadır. Bu nedenle VoIP ses hizmetleri için sunulan altyapı, numarası
taşınacak abonelerimiz için de ayrıca projelendirilmektedir.
Numara Tahsis
Bulunduğunuz bölgenin alan kodlu telefon numaraları veya ‘’göçebe numara’’ olarak
adlandırılan ‘’0850 470 xx xx’’ ortak alan kodlu telefon numaraları ALFA İletişim tarafından
avantajlı tarife seçenekleri ile tahsis edilmektedir.
(X)DSL Internet Hizmetleri
Bakır telekom şebekesi ile abone lokasyonunda bir modem ile sonlandırılan devreler ile yüksek
hızda internet erişiminin sağlandığı bir erişim hizmetleridir. Bu hizmetler kullanılan çeşitli
altyapı bileşenleri ve teknoloji ile ALFA İletişim tarafından aşağıdaki şekillerde sunulmaktadır:
ADSL
ADSL - Asimetrik Sayısal Abone Hattı (‘Asymmetric Digital Subscriber Line’) standart bakır
telefon telleri üzerinden daha fazla verinin transfer edilmesine imkan vermek için geliştirilmiştir.
Asimetrik kelimesi, veri alım (‘download’) ve veri gönderim (‘upload’) hızlarının birbirinden
farklı olduğunu göstermektedir.
ADSL, internet kullanıcısına minimum 1024/256Kbps, maksimum 16384 / 1024 Kbps arasındaki
mevcut tarifelerde alternatif hız seçenekleri sunmaktadır.
VDSL
VDSL (‘Very High-bit-rate Digital Subscriber Line’) ADSL e çok benzeyen bu DSL teknolojisi,
Telefon ve ISDN servislerinin yanında geliş yönünde 55.2 Mbps, gidiş yönünde 19.2 kbps-2.3
Mbps arası hızlarda çoğul ortam trafiği geçirebilmektedir. VDSL’in ADSL den en belirgin farkı iletim
mesafesinin azlığındadır. 13 Mbps hız için 1.5 km, 55.2 Mbps için 300 m lik mesafelerden daha
13
öteye erişememektedir. Santraldan gelen fiber hattının sonlandığı bir optik ağ ünitesi (ONU) ile
ev ya da işyerine bağlı olan tek bir bakır hat arasında uygulanan VDSL, binanın yakınlarına kadar
gelen fiber hattını, evlere eski ya da yeni döşenen bakır hatlar üzerinden bağlamaktadır.
G.SHDSL
Standartlaştırılmış simetrik DSL türüdür. Bir veya iki bakır tel çifti üzerinde çalışabilmektedir.
SHDSL bir transmisyon teknolojisi olup simetrik olarak veri iletimini sağlar, veri iletiminin
simetrik olması veri alım (‘download’) ve veri gönderim (‘upload’) bant genişliklerinin aynı
değerde olması demektir. SHDSL modemler veri bağı katmanı protokolleri olarak ATM, TDM
ve EFM teknolojilerini kullanırlar. ATM ve EFM teknolojilerini kullanan SHDSL modemler
genellikle IP üzerinden veri ve ses iletimi için kullanılırlar. G.SHDSL modemler katman 2’de ATM
teknolojisini kullanan modemlerdir ve günümüzde daha çok veri iletimi ve VoIP uygulamaları
için kullanılır.
Fiber Internet Hizmetleri
Fiber internet, ALFA İletişim’in en hızlı internet erişim teknolojisidir. Fiber İnternet’te içinden
ışık geçen fiber optik kablolarla internete yüksek hızda ve kalitede erişim sağlamak mümkün
olmaktadır.
Metro Ethernet Internet Hizmetleri
Metro Ethernet (Ethernet MAN veya metro Ethernet ağı), Ethernet standardını temel alan bir
Şehir Ağı’dır (‘Metropolitan Area Network’). Aboneleri daha büyük servislere ya da Internet’e
bağlamak için kullanılır. Şirketler ALFA İletşim’in ‘Metro Ethernet’ hizmetini, kendi ofislerini
birbirine bağlamak için de kullanabilirler.
ALFA İletişim’in Ethernet, SDH bağlantısıyla mümkün olamayan bir hassasiyetle daha
yüksek bant genişliklerini destekler. Ethernet temelli erişimin bir başka avantajı da, müşteri
şebekelerinde yaygın kullanımından dolayı daha kolay bağlanabilmesidir.
ALFA İletişim’in ‘Metro Ethernet’ hizmeti ile 5Mb/s ‘den 10Gb/s hızına kadar erişim imkânı
sunulmaktadır.
Bu teknoloji sayesinde, konfigürasyon ihtiyaçları ve bant genişliği problemleri ortadan
kalkmaktadır. Bir fiber bağlantısı ve switch sayesinde İnternet’e kolayca ve daha ekonomik
olarak erişme imkânı sağlar.
14
Toplu SMS Hizmetleri
ALFA İletişim’in özel SMS platformu ile belirleyeceğiniz alıcı grubuna tek seferde mesajınızı
iletebileceğiniz SMS hizmetidir.
Bu servis ile ‘’mesaj gönderen’’ kısmında markanız ve isminiz görünebilmekte veya sistemin
otomatik olarak atayacağı telefon numarası görünmektedir.
Pazarlama maliyetini düşürmek ve müşterilerinden daha yüksek geri dönüş almak isteyen
kurumlar için ideal bir uygulamadır.
Mesaj metni harfler, rakamlar ve alfanumerik karakterler içerebilir. Latin alfabesi kullanılarak
yazılan kısa mesajlar en fazla 160 karakter uzunluğunda olabilir. Mesaj gönderildiği sırada alıcı
tarafın hazır olmaması halinde mesaj saklanır.
Sesli Mesaj Servisleri (“IVR’’)
Kısa zamanda geniş bir kitleye mesajını duyurmak isteyecek potansiyel müşterilerinizin
yararlanabileceği geniş kapasite ve yüksek kalitede sesli bir toplu duyuru hizmetidir. Toplu
aramalar ve duyurular için kullanabilecek ‘ALFA Sesli Mesaj Servisi’ ile potansiyel kurumsal
ve/veya bireysel müşterileriniz kısa zamanda ulaşmak istedikleri kitleye sesli mesajlarını
iletebilirler. Gittikçe daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan sesli mesajlar SMS ile birlikte
veya SMS’in yerine kullanılmaya başlanan yeni nesil bir telekomünikasyon hizmetidir. SMS
kullanan her tür müşteri tarafından kullanılabilen alternatif bir mesaj servisidir.
Arama Kartı Servisleri (“Calling Card’’)
Arama kartı, bir servis numarası üzerinden ön ödemeli olarak görüşme yapılmasını sağlayan bir
ALFA iletişim hizmetidir. Arama kartı, erişim numarası, görüşme yapmanızı sağlayacak PIN kodu
ve kullanım ile ilgili bilgileri içermektedir.
Arama kartı ile evinizden, cep telefonunuzdan, ofisinizden ya da herhangi bir ankesörlü
telefondan kartın üzerinde yazan numarayı arayarak uluslararası, şehirlerarası, şehir içi ve
mobil telefon görüşmelerini daha ucuz ve kaliteli bir şekilde yapabilirsiniz.
Arama Noktası Servisleri (“Call Shop’’)
ALFA iletişim Arama Noktaları, en az 2 telefona ve özel görüşme kabinlerine sahip, sabit bir
noktadan uluslararası, şehiriçi, şehirlerarası ve mobil görüşme ihtiyacı olan herkese ekonomik,
kaliteli telekomünikasyon hizmeti sağlayan yeni bir iş modelidir.
15
Ekinciler Cad. Ertürk Sok. No:5 K:1 Mehmet Özçelik İş Mrk. 34810 Kavacık/İstanbul
T+90 850 470 00 00 F+90 850 470 01 00 www.alfailetisim.com.tr
16
Ref. No : 0914 OM ALFŞP 01
Alfa İletişim Hizmetleri Paz. Tic. A.Ş.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
786 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content