close

Enter

Log in using OpenID

Karadeniz Sosyal Bilimler Öğrencileri Kongresi

embedDownload
Karadeniz Sosyal Bilimler
Öğrencileri Kongresi
[Document subtitle]
15-17 Mayıs 2014
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HOPA-ARTVİN
Karadeniz Sosyal Bilimler Öğrencileri Kongresi
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ufuk SERDAROĞLU (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ekrem GÜL (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Muammer KAYMAK (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Evren ALTINKAŞ (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gülenay BAŞ DİNAR (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇETİN DURUDUYGU (Kırıkkale Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Pınar ECEVİTOĞLU (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Cengiz EKİZ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SARIÖZ GÖKTEN (Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Semiha KAYA (Mersin Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özgür NARİN (Ordu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hülya KENDİR ÖZDİNÇ (Kocaeli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürsan ŞENALP (Atılım Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hamza ŞİMŞEK (Bitlis Eren Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Barış ÜNLÜ (Ankara Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Altuğ YALÇINTAŞ (Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Evren ALTINKAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI
Arş. Gör. Orhan ŞİMŞEK
Arş. Gör. Emek YILDIRIM
Arş. Gör. Bulut DOĞAN
1
Öğrenci Koordinasyon Grubu
Ramazan KORKUT
Özlem BAYRAM
Yunus ODABAŞ
Gizem ÖZÇELİK
Muhammed Burak DUMAN
Şirin GÜNDÜZ
Zeynep TÜMER
Selahattin ALTUĞ
Sıla TÖNEL
Hasan KÖMÜRCÜ
Özgür KIRAN
İsa BİLGE
Hüseyin LAFCI
Mehmet Ali TÖREMEN
Ömer Fevzi ATKIN
Mustafa ZİRA
Emre SARI
Safiye ŞEKERCİ
Ayşegül UYGUN
Melike PALĞAK
Tuğçe KUZU
Eda Pelin KORKMAZ
Mahmut TURGUT
Eser KAYA
Enes KÖSE
Büşra MERCAN
Köna Hazar ÖZSOY
Aynur BEKTAŞ
Dilan TAŞ
Eda ÜNVANLI
Murat DAŞ
Esat ORHAN
Tuğba OYKAN
Semih KARADENİZ
Sercan AK
Sultan AYDEMİR
Erkan KAYA
Murat KURT
Leyla DAL
Müjde BOZKUŞ
Nimet YÜKSEKBAĞ
Emre AKGÜNDÜZ
2
KONGRE PROGRAMI
15 MAYIS 2014 PERŞEMBE
08:30-9:00 Kayıt
KONFERANS SALONU
09:00-09:50 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Hasan Ayık (Hopa İİBF Dekan Vekili)
Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu (Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
10:00-12:00 Açılış Paneli
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İşaya Üşür (Gazi Üniversitesi)-Bilim ve Üniversite
Doç. Dr. Bahadır Aydın (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Türkiye’de Tarımın Ekonomi Politiği
Prof. Dr. Alaattin Kızıltan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
13:00-14:20 Türkiye Siyaseti I
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Emrah Aslan (Hamburg Üniversitesi)-Türkiye’de Liberalizm-Demokratikleşme İlişkisi: 12 Eylül 1980 Sonrası Süreçte
Demokratikleşme Politikaları Ve ANAP Pratiği
Emrah Yıldız (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-AKP Yeni Merkez Sağ Mı: Türk Siyasal Yaşamında AKP’nin Yeri
Ceren Özceyhan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-1980 Öncesi Ve Sonrasında Türkiye’de İç Ve Dış Siyaset
14:30-16:00 Türkiye Ekonomisi I
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Kerem Kerkez (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Neoliberalizm Ve Küreselleşme İle Şekillenen Türkiye İktisadi
Yaşamının Patolojisi
Merve Kocman (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Cari İşlemler Dengesinin Sürdürülebilirliği
Naime Baysal (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Araştırılması
16:15-17:45 Toplumsal Cinsiyet I
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice Karakuş (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Meryem Usta (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Reklamlar Aracılığıyla Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesi
Sezen Aksu (Kocaeli Üniversitesi)- Türkiye’de Lgbt Bireylerin Sosyal Yaşamdaki Yeri Ve Siyasal Temsiliyet Sorunu
Ceren Babat-Yazgı Bülbül-Elif Kuyumcu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Cinsel
İstismar
Damla Sağıt (Adnan Menderes Üniversitesi)-Türkiye’de Kadının Siyasal Katılımı
A1 AMFİSİ
14:30-16:00 Sosyoloji I
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Emek Yıldırım (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Mehmet Kılıkbiçen, Gizem Kurtuluş (Ankara Üniversitesi)-Türkiye’de Sosyoloji Eğitiminin Sorunları
Musa Özgül-Esra Bertan (Ankara Üniversitesi)-Nasıl Bir Sosyoloji Eğitimi?
Müjgan Boz (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Mevki Ve Prestijin İnsan Davranışı Üzerindeki Etkileri: Hopa Örneği
16:15-17:45 Kentleşme I
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Burcu Koyuncu (Bitlis Eren Üniversitesi)-Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Bir Model
Önerisi
Melike Kartal (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Küreselleşme Süreci Kapsamında Bir Kentsel Yenileme Aracı
Olarak Soylulaştırma Ve İstanbul Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım
Nuran Ertürk (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Kentleşme Kim İçin?
1
16 MAYIS 2014 CUMA
KONFERANS SALONU
09:00-10:20 Büyüme-Kalkınma I
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Orhan Şimşek (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Ensar Dinç (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-21.Yüzyılın Unutulan Sorunsalı: ‘‘Bölüşüm Üzerine’’
Özlem Özcan-Hüsniye Bayhan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- Türkiye’de Eğitimin İktisadi Büyüme İlişkisi
Yavuz Koyun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-2000’li Yıllardan İtibaren Türkiye’de Kalkınma Stratejisi Ve Yönetsel
Yeniden Yapılanma; ‘Kalkınma Bakanlığı’
10:30-12:00 Türkiye Siyaseti II
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Nevzat Can Ünsal (Ankara Üniversitesi)-İslamcı Sermaye Ve Liberalizm: Homo İslamicus’tan Homo Economicus’a
Bir Dönüşüm Süreci
Mehmet Akif Kara (Marmara Üniversitesi)-21. Yüzyılda Türkiye’nin Değişimi Ve Dönüşümü
İbrahim Karadeniz (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Başkanlık Sistemi Nedir?
13:00-14:20 Eğitim Ve Üniversite
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir Özdinç (Kocaeli Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Fahri Yalçın (Artvin Çoruh Üniversitesi)- Türkiye’de Kız Çocuklarının Okullaşmasının Önündeki Ekonomik Ve
Kültürel Engeller: Şanlıurfa İli Örneği
Amine Aktekin (Kocaeli Üniversitesi)- Bilim Tarafsızlığı Ve Değerlerden Bağımsızlığı Üzerine
Sibel Yılmaz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)- Neoliberal Politikalar Ve Piyasalaşan Üniversiteler: Esnek İstihdam
Ve Üniversite Öğrencileri
14:30-16:00 Laz Kültürü
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Evren Altınkaş (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Esra Çayırcı (İstanbul Üniversitesi)-Anadil, Asimilasyon Ve Lazca
Adnan Avcı Bucaklişi (Marmara Üniversitesi)-Lazca’nın Yaşaması
Safa Barış (İstanbul Üniversitesi)-Lazona Dışında Laz Kimliği
Memiş Murat Atar (Sakarya Üniversitesi)- Türkiye’de Demokratikleşme Süreci Ve Lazlar
2
16:15-17:45 Kriz
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sinem Gözde Beşballı (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Çağatay Kara (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Finansal Liberalizasyon Ve Kapitalizmin Krizinin İşsizlik Üzerine
Etkisi
İbrahim Alınlı (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-2008 Küresel Krizi Ve Yunanistan’a Etkileri
Tuğba Keskin(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-1929 Krizi Ve 2008 Krizinin Karşılaştırması
Ecrin Çom (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-2008 Finansal Krizinin ABD Ekonomisine Etkileri
A1 AMFİSİ
09:00-10:20 Toplumsal Cinsiyet II
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Emek Yıldırım (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Ergül Varol (Kocaeli Üniversitesi)-Türkiye Toplumunda Cinsiyetçilik Ve Militarizm
Ümit Efendioğlu (Atatürk Üniversitesi)-Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlükler
Doğa Yenigün (Kocaeli Üniversitesi)-Toplumsal Cinsiyet Üzerine
Melisa Çam (Artvin Çoruh Üniversitesi)- Sözlü Tarih Metodu İle Kadınlık Deneyimi Nasıl Anlatılır Ve Yaşanır?
10:30-12:00 Avrupa Birliği ve Türkiye Siyaseti
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kutay Aytuğ (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Emre Kazaz (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-AB Sürecinin Türkiye’ye Yansımaları
Muammer Güneş (Tunceli Üniversitesi)-Türkiye Tarım Sektörünün Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Yaptığı Çalışmalar
Ve Bunların Sonuçları
Seda Nizamoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-1982 Türkiye’sinden Günümüze Anayasal Sürecin
Demokratikleşme Adına Getirdikleri
Emre Akgündüz (Artvin Çoruh Üniversitesi)- İleri Demokrasi
13:00-14:20 Çevre
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Bulut Doğan (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Cansu Ayfer Aloğlu- Bilal Ekiz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)- Tahakküm İlişkileri İçinde Metalaşan Yaşamlar:
Hayvanlar Ve Hakları
Sümer Sümer (Bartın Üniversitesi)-Kentsel Yönetim Ve Çevre Sorunları
3
Ayşenur Coşkuner (Kocaeli Üniversitesi)-Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması
Aynur Hatemoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)- Türkiye’de Su Yönetiminin Değişen Yapısı
Perimsu Bayrak (Gediz Üniversitesi)-Çevreci Değişim Ekseninde Türkiye’nin Dönüşümü Ve Devletin Konumu
14:30-16:00 Türkiye Siyaseti III
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Emek Yıldırım (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Adem Oluklupınar (Adnan Menderes Üniversitesi)- 82 Anayasasına Uluslar Arası Tepkiler
Hatice Kaya (Anadolu Üniversitesi)-1980 Öncesi Ve Sonrasında Türkiye’nin İç Ve Dış Siyaseti
Erdenay Kızılay (Kocaeli Üniversitesi)- Avrasyacılık’tan Neoavrasyacılık’a Putin Siyaseti
16:15-17:45 Sosyoloji II
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Svitlana Nesterova (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Hanifi Toker (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanımına Toplumsal Bakış: “Artvin
Çoruh Üniversitesi” Örneği
Mehtap Boğucu (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Hopa Ve Değişim
Gonca Elif San (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Kentsel Yaşamdaki Mekânların Cins Cins Mekân Kitabıyla İncelenmesi
Sefa Genç-Hümeyra Çağlın (Kocaeli Üniversitesi-Mimar Sinan Üniversitesi)-Savaşın Estetiği
Feyzanur Akdağ-Gürcü Büşra Türkmen (Kastamonu Üniversitesi)-Üniversite Öğrencilerinin Aksesuar Seçimini
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
A2 AMFİSİ
09:00-10:20 Küreselleşme I
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Cansu Zehir (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-Küreselleşme Ve Ulus Devlet
Sebile Özgez (Ordu Üniversitesi)-Küreselleşme-Yerelleşme
Hüseyin Bozan (Kocaeli Üniversitesi)-Küreselleşmenin Din Üzerindeki Etkisi
Duygu Maral (Kocaeli Üniversitesi)- İnsan Hakları Perspektifinde Küresel Yoksulluk Ve Türkiye Analizleri
4
10:30-12:00 Toplumsal Hareketler
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Onur Açar (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Kardelen Uğur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Haziran Direnişi Ve Faiz Lobisi
Suzan Kahyaoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)- Türkiye’de Medya, Sermaye Ve Siyasi İktidar İlişkisinin “Gezi
Parkı Eylemleri” Üzerinden Yeniden Yorumlanması
İsmet Altuner (Afyon Kocatepe Üniversitesi)-Dersim Olayının Arşiv Belgelerine Yansıması
13:00-14:20 Para Banka I
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu (Kocaeli Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Abdurrahman Aydoğan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- Enflasyon Hedeflemesinin Türkiye Ekonomisi Üzerine
Etkileri
Yusuf Ferdi Soner (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- 2001 Bankacılık Krizi Ve Türkiye Ekonomisi
Ceren Ünal (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Türkiye Üzerine Etkileri
Sena Güneş (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- Küreselleşme Ve Finansal Piyasalar Üzerine Etkileri
14:30-16:00 Türkiye Ekonomisi II
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İlkben Akansel (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Uğur Yılmış (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkileri Üzerine Bir
Araştırma
Şeydanur Genç (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye Ekonomisinde Mali Sürdürülebilirlik
Furkan Gürhan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracat Üzerinde Etkisi
16:15-17:45 Toplumsal Cinsiyet III
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Jale Karhan (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Funda Küçük (Kocaeli Üniversitesi)- Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Olmak
Yavuz Sultan Süleyman Han Bulut-Fadıl İleri (Kocaeli Üniversitesi)-Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlükler
Buğurcan Kalır (Karadeniz Teknik Üniversitesi)- Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlükler
Zahide Özen (Tunceli Üniversitesi)-Atatürk Ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Ve Kadın Hareketleri
5
17 MAYIS 2014 CUMARTESİ
KONFERANS SALONU
09:00-10:20 Enerji
Oturum Başkanı: Cemil Aksu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Yunus Odabaş (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Türkiye’de Hes’ler Ve Etkileri
Okan Çağlarkaya (Ege Üniversitesi)-Büyüyen Türkiye’nin Artan Enerji İhtiyacına Yönelik Nükleer Enerji Seçeneği
Hüseyin Yıldırım (Ege Üniversitesi)-Enerji Güvenliği Ve Türkiye’nin Jeopolitik Önemi
Ekrem Küçük (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)-Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikaları
10:30-12:00 Özyönetim
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Mehmet Başak (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Dünyada İşgal Fabrikaları Ve Özyönetim Deneyimlerinden
Türkiye’ye Bakmak
Kübra Altunkuş (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Modern Devlet Ve Polisin Dönüşümü
Gizem Göker (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli Ve ‘Entegre Sağlık
Kampüsleri’projeleri
13:00-14:20 Tarım
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ardıç (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Halil Gün ( Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Küreselleşme Ve Türkiye Tarımı: Tohum Ticareti Ve Tarımda
Şirketleşme
Murat Hışkın (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi)- Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunları
Dilan Mersin(Kocaeli Üniversitesi)-Enformalleşen Mevsimlik Tarım İşçiliği Yoksulluğu
14:30-16:00 Küreselleşme III
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Ahmet Kılıçcı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)- Küreselleşme Ve Ulus- Devlet Tartışmaları
Hakan Güzelsoy –Vedat Koçal-Dicle Üniversitesi)- Ulus Devletten Küresel Sisteme Eklenme Sürecine Geçişin
Sosyoekonomik Temelleri
Sibel Yılmaz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)- Küreselleşmenin Toplumsal Sonuçları, Kentsel Yoksulluk Ve Göç
6
16:15-17:30 Toplumsal Cinsiyet V
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Svitlana Nesterova (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Maide Sel (Karadeniz Teknik Üniversitesi )-Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlük
Faruk Emre Tüzün (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlükler
Ezgi Zeynep Ağsak (Tunceli Üniversitesi)-Türkiye'de Kadın Sorunları
A1 AMFİSİ
09:00-10:20 Küreselleşme II
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Sağlam (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Gökhan Bay (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-Küreselleşme Ve Ulus Devletlerin Geleceği
Ferhat Akbaş (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Küresel Kapitalizmin Kültürel İstilası Ve Toplumsal Metalaşma
Muhammet Özbek (Tunceli Üniversitesi)-Küreselleşme Ve Ulus Devlet
10:30-12:00 Toplumsal Cinsiyet IV
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Gizem Kasap (Hitit Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Büşra Yıldırım(Artvin Çoruh Üniversitesi)-8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kadının Medyadaki Gösterimi
Rabia Çerçi (Artvin Çoruh Üniversitesi)- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kadının Medyadaki Gösterimi
Özlem Aşcı-Güleser Hazar-Gülsüm Özer,
Mehmet Gürsoy (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Değişen Ve Gelişen Türkiye’de 21.Yy’da Kadın
Nihan Kalkandeler (Ankara Üniversitesi)-Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Özgürlük Algısı Bağlamında Kışkırtılmış
Erkeklik–Bastırılmış Kadınlık
13:00-14:20 Futbol
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Murat Berberoğlu (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Mehmet Can Bayık (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Yaklaşan FIFA 2014 Brezilya Dünya Kupası
Cem Ahmet Yaşar (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-Endüstrileşen Futbol Yönetimi
Ahmet Aksal (Artvin Çoruh Üniversitesi)-Sosyal Kimlik Bağlamında Taraftar Olgusu
7
14:30-16:00 Medya II
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Özlem Korucuoğlu (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
İsmail Cem Feridunoğlu (Marmara Üniversitesi)- 21.Yüzyılda Türk Medyası’nın Değişimi Ve Muhafazakar Medya
Olgusu
Elif Türkel-Gözde Şen (Kastamonu Üniversitesi)-Üniversite Tercihlerinde Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal
Medyanın Kullanılması: Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Nilüfer Polat (Artvin Çoruh Üniversitesi)- Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Subliminal Mesajların Tüketime Olan
Etkisi
16:15-17:30 Büyüme Kalkınma II
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Özlem Tosuner (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Aysel Akdemir (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Kadın Eğitiminin İktisadi Büyüme İlişkisi
Tuğba Açıkgöz (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Sağlık Harcamaları Ve İktisadi Büyüme İlişkisi
Nick Blesson (Kocaeli Üniversitesi)-The Relationship Between Unemployment And Economic Growth: A Case
Study Of Nigeria (1985-2012)
A2 AMFİSİ
09:00-10:20 Para Banka II
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Yusuf Yalçınkaya (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Sariye Korkmaz (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Banka Kredi Kanalı’nın Etkinliği
Beyza Sarıbıyık (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- Enflasyon Belirsizliğinin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri
Meltem Özkaya (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)- Finansal Krizler Ve Erken Uyarı Sistemleri
10:30-12:00 Türkiye Siyaseti IV
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Bilgin (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Mustafa Arat (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)-1990‘Lardan Günümüze Devlet Ve Sermaye Örgütleri Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi(Tüsiad-Müsiad)
Enes Ömercikoğlu (Kocaeli Üniversitesi)-1980 Öncesinde Ve Sonrasında Türkiye’nin İç Ve Dış Siyaseti
Ezgi Kızıltan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)-21.Yüzyıl Türkiye’sinin İnsan Hakları Karnesi
8
13:00-14:20 Medya I
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Onur Açar (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Faruk Yalçın (Artvin Çoruh Üniversitesi)- Baskı Altındaki Medya Ve Gündem Belirleme Modeli
Nur Şahin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)- Türkiye’de Geleneksel Ve Yeni Medyanın Kadına Yönelik Şiddeti Ele
Alışı Ve Haber Dili
Onur Türkölmez (Sakarya Üniversitesi)- Türkiye'de Yükselen Dini Milliyetçiliği Medya Üzerinden Okumak: Kurtlar
Vadisi Dizisi Örneği
14:30-16:00 Para-Banka III
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Çağrı Yıldırım (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Mehtap Ahıskalıoğlu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Portföy Yatırımların Etkileri
Dilek İlter (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Para Politikası Ve Varlık Politikaları
Sedef Baydere (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)-Türkiye’de Döviz Kuru Kanalı’nın Etkinliği
16:15-17:30 Kentleşme II
Oturum Başkanı: Arş. Gör. Bulut Doğan (Artvin Çoruh Üniversitesi)
Konuşmacılar:
Rahime Kökten-Esat Al (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)-Türkiye’de Kentleşme Olgusu Ve Kentsel Yoksulluk Kavramı
Özge Demirel-Gurbet Kaçar-Esra İne (Bitlis Eren Üniversitesi)-Küresel Ve Yerel Ekseninde Bitlis'te Değişen
Tüketim Mekanları: El-Aman Hanı’ından Avm’lere
Esma Kılıçaslan (Tunceli Üniversitesi)-Türkiye De Siyasi Partilerin Programlarında Kentleşme
KONFERANS SALONU
17:45-18:30 Kapanış ve Sonuç Bildirisinin Okuması
9
TEŞEKKÜR
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet DUMAN’a,
Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU’na
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Hasan AYIK’a
Kongre Bilim Kurulumuza,
Kongre Danışma Kurulumuza,
Kongremize konuşmacı olarak katılan değerli hocalarımız Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR’e, Prof. Dr. Alaattin Kızıltan’a ve
Doç. Dr. Bahadır AYDIN’a,
Kongremizde bildiri sunan tüm öğrenci arkadaşlarımıza,
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ve çalışanlarına,
Sayın Nedim KOYUNCU’ya,
Terzioğlu Otel’e,
Cihan Otel’e,
Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdüren ve öğrencilerini kongreye katılmaları
için teşvik eden değerli hocalarımıza,
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi idari personeline,
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerine
Ve
Kongrenin en iyi şekilde geçmesi için ellerinden geleni yapan sevgili öğrencilerimize
Teşekkür ederiz.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
42
File Size
453 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content