close

Enter

Log in using OpenID

(dgs \347\375km\375\376 soru k\374nye.indd)

embedDownload
Komisyon
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR
ISBN 978-605-364-760-7
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
“Bu kitapta yer alan geçmiş yıllarda ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlardaki ÇIKMIŞ
SORULAR'ın her hakkı ÖSYM'ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir
kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da
kullanılması, yayımlanması ÖSYM'nin yazılı izni olmadan yapılamaz. Pegem Akademi
Yayıncılık telif ücreti ödeyerek bu izni almıştır.”
3. Baskı: Kasım 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Gamze Dumlupınar
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)
BENZER SORULAR
SIRA NO:
00000002 4
AÇIKLAMA
1.
Bu kitapçıkta Sayısal ve Sözel Bölüm olmak
üzere iki bölüm bulunmaktadır.
2.
Testler için verilen toplam cevaplama süresi
140 dakikadır (2 saat 20 dakika).
3.
Bu kitapçıkta testlerde yer alan her sorunun
sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
4.
Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında
o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
5.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen
silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce
siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6.
Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve
kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız
olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz
olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda
verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız alanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
7.
Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
SAYISAL BÖLÜM
2014 - DGS
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit
Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6
katsayısı ile çarpılacaktır.
BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'DIR.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki “SAYISAL BÖLÜM”e işaretleyiniz.
1.
0,1,3,5,7
4.
xyz,zyx ve ab5 üç basamaklı sayılar olmak üzere
xyz zyx ab5 olduğuna göre, b  a farkı kaçtır?
rakamlarının ikisiyle iki basamaklı, kalan sayılarla üç
basamaklı bir sayı oluşturuluyor.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Oluşturulan bu iki sayı arasındaki farkın mutlak
değeri en az kaçtır?
A) 28
B) 31
C) 37
D) 48
E) 51
5.
^3a  b h ve ^2c  b h aralarında asal sayılar
15a  12b  14c olduğuna göre, 3a 2c toplamı
2.
kaçtır?
20
19
 36
39
39
5
5
2
17
13
13
23
A) 7
B) 9
C) 11
D) 12
E) 14
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
3.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
olduğuna göre, x y z toplamı en çok kaçtır?
28, 36 ve 42 sayılarına tam olarak bölünen üç
basamaklı en büyük sayının rakamları toplamı
kaçtır?
A) 25
A) 23
x,y,z pozitif tam sayı x 2 y 2 z ve 3x 
B) 33
C) 39
6.
y
 66
z
D) 42
E) 45
1
B) 21
C) 20
D) 18
E) 15
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - DGS
7.
5, 4 1
:
0, 09 0, 2
10.
tam sayısı vardır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 9
8.
x
B) 12
1000
1728
y
C)15
10
17
z
D) 18
A) 12
E) 24
B) x  z  y
D) z  x  y
9.
x y, x y 0 ve
I.
x2  y2
II.
x y 0
III.
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
100
173
olduğuna göre x, y, z arasındaki sıralama
aşağıdakilerden hangisidir?
A) x  y  z
2x  5  13
# 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x
x2
x y
 0
y x
11.
x
2
4
 11 olduğuna göre, ^x  2 h2 
x2
^x  2 h2
C) z  y  x
ifadesinin değeri kaçtır?
E) y  x  z
A) 77
B) 75
C) 71
D) 60
E) 42
olduğuna göre;
12. x, y birer tam sayı olmak üzere,
3#x#5
2
x y
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
1 # x : y # 60
A) Yalnız I
eşitsizliklerini sağlayan kaç tane (x,y) sıralı ikilisi
vardır?
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
A) 41
2
B) 43
C) 45
D) 47
E) 49
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - DGS
13.
20 
A) -1
7
7
5

2
2 7
işleminin sonucu kaçtır?
B) 6
16.
1, 5  0, 06
işleminin sonucu kaçtır?
0, 8  0, 16
A) 1
C) 13
D) 19
B)
E) 21
17.
3
2
C) 2
9
2
D) 3
E)
D) 6
E) 8
x y z 3x  2y  z
  
5 3 7
m  10
olduğuna göre, m kaçtır?
A) 2
14.
B) 4
C) 5
x  215  2 12
y  215  2 12
olduğuna göre , x 2  y 2 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 16
B) 24
C) 32
D) 36
E) 48
18.
15.
x  1 olmak üzere;
xk  4  xk  1
xk  1  xk
:
1
x2  x  1
A) -x
C) x
2
D) x
Kişi sayısı
9
17
13
25
17
23
Yaşları ve kişi sayıları verilen bir gruptan seçilen 40
kişinin yaş ortalaması 13'tür.
ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
1
B)
x
Yaş
Buna göre, geriye kalanlardan en çok kaç kişi 17
yaşındadır?
k
E) x
A) 6
3
B) 9
C) 12
D) 14
E) 15
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - DGS
22. Bir su deposunun içinde bir miktar su vardır. Depoya
19. Serkan'ın 5 adımda aldığı yolu, Çınar 8 adımda
almaktadır. Her ikisi de aynı noktadan başlayıp aynı
yönde 60 adım attığında aralarındaki uzaklık 9 m
oluyor.
5
si doluyor,
12
3
depodan 12 litre su alınırsa deponun i dolu olarak
8
8 litre su ilave edilirse deponun
kalıyor.
Buna göre, Serkan bir adımda kaç cm yol
almaktadır?
A) 80
B) 60
C) 45
D) 40
Buna göre, depo kaç litre su alır?
E) 25
A) 240
20. Bir manav, kilogramı 3,6 TL'den 30 kg domates
almıştır. Manavın aldığı domateslerin bir kısmı
çürümüştür.
B) 7,5
C) 9
D) 10
C) 360
D) 420
E) 480
23. a  b, b ve a  b küçükten büyüğe doğru sıralanmış
ardışık üç tam sayıdır.
Domateslerin maliyeti 1,2 TL arttığına göre,
çürüyen domates kaç kg'dır?
A) 6
B) 280
Buna göre, a b çapımı kaçtır?
A) 1
E) 12
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
21. Gürsel, Bülent ve Ersin 480 TL'yi aşağıdaki koşullara
uygun olarak paylaşacaktır.
•
Gürsel, Bülent'ten 20 TL fazla olacaktır.
•
Bülent, Ersin'in 2 katı kadar fazla para alacaktır.
24. Sayı doğrusu üzerinde, 2 noktasına eşit uzaklıkta
olan iki gerçel sayıdan büyük olan küçük olandan 3
fazladır.
Buna göre, bu paylaşımda Bülent kaç TL alır?
A) 170
B) 172
C) 176
D) 180
Buna göre, bu iki sayının çarpımı kaçtır?
E) 184
A)
4
5
3
B)
7
4
C)
9
5
D)
9
8
E)
15
8
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - DGS
25.
27. 120 soruluk bir sınavda bir öğrenci 40 sorunun 18
tanesini doğru cevaplamıştır.
A
Buna göre, kalan soruların yüzde kaçını doğru
cevaplamalıdır ki başarı oranı %65 olsun?
3h
A) 60
B) 70
C) 75
D) 80
E) 90
B
2h
Şekildeki A musluğu bir havuzu a saatte doldurmakta,
havuzun
2
i yüksekliğindeki B musluğu ise havuzun
5
kendi seviyesine kadar olan kısmını b saatte
boşaltmaktadır.
Havuzun dolması için a ve b arasındaki bağıntı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) a b
B) 3a 2b
C) 3b a
E) 5b 3a
D) 5b2a
28. Bir firmanın aldığı ürünlerin %16'sı defolu çıkmıştır.
Defolu ürünlerini satamayan bu firmanın bu
ürünlerin satışından %26 kâr elde edilebilmesi
için sağlam ürünlerini yüzde kaç kârla satmalıdır?
A) 40
26.
A
B) 45
C) 50
D) 60
E) 75
B
A ve B noktalarından hızları sırasıyla 28 m/dk ve
42 m / dk olan iki hareketli birbirlerine doğru hareket
ediyor. A ve B noktalarına geldiklerinde hiç durmadan
geri dönüp yollarına devam ediyorlar.
29.
Bir araç A kentinden B kendine saatte 4V km hızla gitmiş
ve hiç durmadan B kentinden A kentine
8V
km hızla geri
3
dönmüştür.
Bu iki araç 54 dakika sonra 5. kez karşılaştıklarına
göre, A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç
m'dir?
Aracın gidiş dönüş süresi 25 saat olduğuna göre,
A'dan B'ye gidiş süresi kaç saattir?
A) 320
A) 12
B) 350
C) 390
D) 400
E) 420
5
B) 10
C) 9
D) 8
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
540 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content