close

Enter

Log in using OpenID

2013 Faaliyet Raporu

embedDownload
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
2013 Faaliyet Raporu
BİR BAKIŞTA BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK........................................................... 4
Kısaca Boyner Büyük Mağazacılık ........................................................................................... 4
Temel Finansal ve Operasyonel Göstergeler ........................................................................ 6
Hisse Senedi Fiyat Bilgileri ........................................................................................................... 9
Ortaklık Yapısı ................................................................................................................................. 9
Finansal Duran Varlık Edinilmesine Dair ............................................................................. 10
Kilometre Taşları........................................................................................................................... 11
YÖNETİM .............................................................................................................. 12
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı ....................................................................................... 12
Yönetim Kurulu............................................................................................................................. 14
Üst Yönetim .................................................................................................................................... 16
FAALİYETLER......................................................................................................... 19
Türkiye Perakende Giyim Sektörü .......................................................................................... 19
2013 Değerlendirmesi ................................................................................................................. 22
Mağaza Formatları...................................................................................................................... 26
Satış & Pazarlama ........................................................................................................................ 28
Sadakat Programları & Müşteri Bildirim Yönetimi ............................................................. 30
Yatırımlar ........................................................................................................................................ 31
İnsan Kaynakları ......................................................................................................................... 32
Hukuki Konular............................................................................................................................. 35
KURUMSAL ............................................................................................................ 36
Olağan Genel Kurul Gündemi ................................................................................................ 36
Kâr Dağıtım Önerisi ..................................................................................................................... 38
Esas Sözleşme Değişikliği ........................................................................................................... 38
Genel Kurul Onayina Sunulacak Şirket Politikalari .......................................................... 45
2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar ............................................................................ 46
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ........................................................................ 47
Bağimsiz Adaylar ve Bağımsızlık Beyanları ........................................................................ 73
FİNANSAL BİLGİLER ............................................................................................... 76
Denetçi Kuruluş ............................................................................................................................ 76
2013 Yılı Mali Tabloları Ve Denetim Raporu ....................................................................... 76
2
3
BİR BAKIŞTA BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
Kısaca Boyner Büyük Mağazacılık
2013 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin 37 ilinde 78 Boyner ve 61 YKM mağazası ile
277.218 m2 satış alanına ulaşan Boyner Büyük Mağazacılık, yıl boyunca 5.200
çalışanı ile yaklaşık 97 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. (“Boyner”) Türkiye'de gıda dışı perakende
sektörünün önde gelen gruplarından Boyner Holding'in bir üyesi olarak 1981 yılında
faaliyete başladı. İlk Boyner Mağazası, o zamanki adı olan “Çarşı” tabelası altında
Bakırköy'de açıldı.
Boyner, sektörün güçlü markalarından YKM’nin %63 oranındaki hissesini 2012
yılında satın almasının ardından, 2013 yılında geri kalan %37’lik hissesini ve marka
haklarını da satın alarak YKM Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve
YKM Pazarlama A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip oldu. Bu satın alma ile, çok
katlı mağazacılık sektöründe marka ve tüketici farklılaştırması oluşturmayı
hedefleyen Boyner’in sektördeki konumu iyice güçlendi.
4
2013 yılında Boyner Büyük Mağazacılık’ın hissedarlık yapısında değişikliğe gidildi.
2013 Mayıs ayında Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalar A.Ş., Boyner
Büyük Mağazacılık’ın Citigroup Venture Capital International’ın bir kuruluşu olan
Fennella S.a.r.l’e (“CVCI”) ait olan %30,05 hisselerini geri aldı. Bunu takiben
Boyner’in %38,5 halka açık hisselerine çağrı yaparak Boyner hisselerinin büyük
bölümünü kendi bünyesine kattı. Eylül 2013’de yapılan çağrı sonucu Altınyıldız’ın
pay oranı %96,43’e yükseldi. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ise söz konusu oran
%96,55'e ulaştı.
Boyner Grubu’nun Altınyıldız altında perakende ağırlıklı yeni yapılanması ve
YKM’nin kattığı sinerji ile birlikte, Boyner sektördeki başarısını ve kurumsal
hedeflerini daha da ileriye taşıyacak.
5
Temel Finansal ve Operasyonel Göstergeler
Temel Finansal Göstergeler
Gelir Tablosu(*)
Net satış
Brüt Kâr
Faaliyet Kârı(**)
Vergi Öncesi Kâr
Net Kâr
Amortisman ve itfa payı
2013
2012
2011
2010
2009
1.415.659.238 935.090.980 660.147.222 552.834.229 482.663.339
540.115.059 348.777.344 251.122.525 204.178.632 176.329.729
48.856.028
12.394.731
35.236.449
13.840.940
40.116.388
30.312.316
33.511.081
20.777.550
23.091.849
7.605.171
3.205.495
7.622.467
23.854.239
17.278.434
7.275.419
36.398.230
24.069.509
16.023.475
14.147.379
12.198.309
* Aktüeryal kâr zarar muhasebesi 2011 ve öncesinde uygulanmamıştır.
**Faaliyet Karlılığının karşılaştırılabilir olması açısından son SPK raporlama tebliğine uygun olarak 2011 yılı ve öncesinde ticari
faaliyetlerden kaynaklanan reeskont, vade farkı ve kambiyo gelir giderler sınıflaması yapılmıştır.
Bilanço
2013
2012
2011
2010
2009
Dönen Varlık
690.370.913 504.961.776 284.853.716 242.030.686 193.246.797
Duran varlık
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlükler
382.567.647 356.238.342 88.169.358 80.061.657 76.530.658
660.575.362 515.074.925 268.046.575 204.189.383 207.492.746
354.225.320 216.867.623
4.959.397 41.822.802
4.102.779
Öz Sermaye
58.137.878 129.257.570 100.017.102
Yatırımlar
Yatırım harcamaları
Yılsonu Satış Alanı
58.181.930
2013
2012
2011
2010
2009
38.998.256
45.950.261
24.593.906
17.699.445
40.696.569
277.218
271.105
131.696
110.836
99.830
2013
2012(***)
2011
2010
2009
Personel Bilgileri (ortalama)
Çalışan sayısı
76.080.158
5.219
4.865
2.595
2.328
2.204
***2012 yılı için YKM personel sayısı tam yıl ortalaması olarak alınmıştır.
Hisse
2013
2012
2011
2010
2009
Yıl İçinde En Yüksek Fiyat
Yıl İçinde En Düşük Fiyat
Yıl sonu hisse Fiyatı
10,40
4,40
7,22
4,41
2,17
4,31
4,62
2,20
2,33
4,34
1,28
4,15
1,46
0,43
1,41
Yıl sonu Piyasa değeri
Fiyat Kazanç oranı
Kâr Marjları
Brüt Kâr Marjı
Faiz, Amortisman,
Vergi Öncesi Kâr Marjı
Faaliyet Kâr Marjı
Net Kâr Marjı
664.745.400 396.821.700 214.523.100 382.090.500 129.818.700
0,00045
0,00083
0,00259
0,00188
0,00079
2013
2012
2011
2010
2009
%38,2
%37,3
%38,0
%36,9
%36,5
%6,0
%3,5
%0,2
%6,3
%3,8
%0,8
%8,5
%6,1
%3,6
%8,6
%6,1
%3,1
%7,3
%4,8
%1,5
6
Likidite Oranları
A. Cari Oran
B. Likidite Oranı
C. Nakit Oran
2013
1,05
0,35
0,32
2012
0,98
0,41
0,27
2011
1,06
0,45
0,33
Finansal Yapı Oranları
A. Toplam Borçlar/Özsermaye
B. Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı
C. Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı
2013
17,46
0,62
0,33
2012
5,66
0,60
0,25
2011
2,73
0,72
0,01
Kârlılık Oranları
A. Net Dönem Kârı/Aktif Toplamı
B. Net Dönem Kârı/Özsermaye
2013
%0,3
%5,5
2012
%0,9
%5,9
2011
%6,4
%23,9
Pay Başına Bilgiler
A. Pay Sayısı
B. Pay Başına Net Satışlar (TL)
C. Pay Başına Net Kâr (TL)
D. Pay Başına Brüt Kâr (TL)
E. Bir Payın Defter Değeri
Büyüme Oranları
A. Net Satışlar
B. Aktif Toplamı
C. Brüt Satış Kârı
2013
2012
2011
9.207.000.000 9.207.000.000 9.207.000.000
0,154
0,102
0,072
0,00035
0,00083
0,00259
0,059
0,038
0,027
0,006
0,012
0,011
2013
%51,4
%24,6
%54,9
2012
%41,6
%130,9
%38,9
2011
%19,4
%15,8
%23,0
7
Temel Operasyonel Göstergeler
Mağaza sayıları
31.12.2013
31.12.2012
78
61
139
79
66
145
Toplam satış alanı (m2)
Boyner
YKM
Toplam
31.12.2013
155.544
121.674
277.218
31.12.2012
148.145
122.960
271.105
Satış Hacmi (milyon TL)
31.12.2013
31.12.2012(*)
1.415,7
935,1
Yıllık ziyaretçi sayısı
31.12.2013
31.12.2012
Boyner
YKM
Toplam
50.466.687
46.483.143
96.949.830
46.400.000
46.300.000
92.700.000
Çalışan sayıları (yıl sonu)
Boyner
YKM
Toplam
31.12.2013
3.593
1.819
5.412
31.12.2012
3.257
1.829
5.086
Boyner
YKM
Toplam
Boyner &YKM
* YKM'nin 07.09.2012 satın alım tarihi sonrası satışlarını içermektedir.
8
Hisse Senedi Fiyat Bilgileri
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,
İstanbul’da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket’in genel merkezinin adresi Büyükdere
Cad. USO Center Binası No:245 A K: B01-Z02 Maslak, Şişli/İstanbul’dur. Şirket
hisselerinin %15’i 1996 yılında, %15’i 1998 yılında, %9,9’u 2006 yılında olmak üzere
toplam %39,9’u halka arz edilmiştir. 31 Mayıs 2013 tarihinde Altınyıldız Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikalar A.Ş.’nin Fennella S.a.r.l. hisselerini satın alması ve Eylül
ayında yaptığı hisse alım çağrısı sonrasında hisselerinin %3,45’i Borsa İstanbul’da
işlem görüyor.
BİST’te işlem gören 1 TL nominal değerli hisse senetleri, 2013 yılında BİST hisse
senetleri piyasasında ortalama 6,43 TL ‘den işlem görmüştür.
Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon
Fab. A.Ş.
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım
Toplam
Sermayedeki Payı
(TL)
88.896.289,44
Sermayedeki Payı
(%)
96,55
3.173.710,56
92.070.000,00
3,45
100,00
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi
92.070.000 TL’dir.
Şirket sermayesi içinde, kardan pay alma ve oy kullanma hususunda herhangi bir
imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
9
Finansal Duran Varlık Edinilmesine Dair
Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni
Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.)
hisselerinin %63’ünü ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan
Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (YKM Pazarlama
A.Ş.) hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sini satın almıştır. Bu işlem için 166.652.295
TL ödemiştir.
22 Ekim 2013 tarihinde YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama AŞ azınlık hisselerini ve
markanın geri kalan kısmını 100.000.000 TL’ye satın almıştır. Söz konusu satın alma
bedeli Ocak 2014 ile Nisan 2017 tarihleri arasında vadeli olarak ödenecektir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Boyner’in bağlı ortaklıkları, bu
şirketlerin faaliyetleri, kuruldukları ülkeler ve Şirket’in etkin pay oranı aşağıda
belirtilmiştir:
Faaliyet
konusu
Kurulduğu
ülke
Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri Ticaret
ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.)
Perakende
mağazacılık
Türkiye
31 Aralık
2013
Şirket’in
etkin
pay oranı
100,00%
Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri
Pazarlama A.Ş. (YKM
Pazarlama A.Ş.)
Pazarlama ve
perakende
mağazacılık
Türkiye
100,00%
Bağlı ortaklığın ismi
31 Aralık
2012
Şirket’in
etkin
pay oranı
63,00%
56,06%
10
Kilometre Taşları
 1981 İlk Çarşı Mağazası İstanbul Bakırköy’de açıldı.
 1989 Çarşı Kredi Kartı’nın lansmanı yapıldı.
 1990 İlk Çok Katlı Mağaza, Maslak Mağazası, açıldı.
 1992 Karat Mağazacılık A.Ş.’nin kuruluşu ile Çarşı Mağazaları ayrı bir tüzel
kişilik kazandı.
 1996 Karat Mağazacılık A.Ş., Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş.’ye dönüştü ve
%15’lik ilk halka arz gerçekleştirildi.
 1998 %15’lik ikinci halka arz gerçekleştirildi. 4 yeni mağaza açılarak
büyüme ve genişlemeye hız verildi.
 2004 Çarşı’dan Boyner’e Değişim Programı hayata geçirildi.
 2007 Fennella S.a.r.l (Citi Venture Capital International, CVCI) ile %30,05
oranında ortaklık gerçekleştirildi.
 2010 Yıllık 500 milyon TL net satış rakamına ulaşıldı.
 2011 Çarşı Mağazaları yeniden müşterileriyle buluştu.
 2012 YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin çoğunluk hisseleri satın alındı.
 2013 YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin kalan control gücü olmayan
payların hisseleri de satın alındı. Şirket’in CVCI’daki %30,05 hissesi Altınyıldız
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. tarafından satın alındı. Eylül
ayında yapılan çağrı sonucu Altınyıldız’ın pay oranı %96,43’e yükseldi. 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle Altınyıldız’ın pay oranı %96,55’tir.
11
YÖNETİM
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Cem Boyner
Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli Ortaklarımız;
2013 yılı Boyner Büyük Mağazacılık için 2012 yılında attığımız adımların devamını
getirdiğimiz bir yıl oldu. 2012 yılında %63’ünü aldığımız YKM’ nin geri kalan %37
oranındaki hissesini de alarak Boyner & YKM evliliğini tamamladık ve Boyner Grup
olarak bu önemli başarıdan sonra Türkiye’nin en büyük halka açık çok markalı
gıda ve elektronik dışı perakende şirketi olduk.
2013 yılsonu itibarıyla Türkiye'nin 37 ilinde 78 Boyner ve 61 YKM Mağazası ile
277.218 m2 satış alanına ulaştık ve 5.000’i aşkın çalışanımız ile mağazalarımızda
yaklaşık 97 milyon ziyaretçiyi ağırladık. İşimiz müşterimiz ve bu kadar büyük
yatırımları müşterilerimize duyduğumuz güven ve onlardan aldığımız cesaretle
yapabildik. Koşulsuz müşteri mutluluğu ilkemiz ve çalışan mutluluğu hedefimiz ile
2013 yılında genel müdürlük binamızı yeşil ofis yapma konusunda adımlar attık,
müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizin tüm süreçlerini izlemeye başladık ve
tedarikçilerimiz ile kalitenin yanı sıra sosyal uygunluk çalışmalarını başlattık.
Sürdürülebilir bir büyüme hedefi için tüm çalışanlarımızın katılımı ile hayata
geçirdiğimiz projelerimiz her geçen gün “Müşterim ne ister?” sorusunun farklı
yanıtlarını bulmamıza yardım etti.
2014 yılında da yolumuza müşterilerimizden aldığımız güven ve cesaretle, tüm
paydaşlarımıza değer katacak çalışmaları hayata geçirerek devam edeceğiz.
2014 yılını mevcut mağazalarımızda verimlilik artışının yanısıra yeni açılacak
mağazalarımızda
da
hızla
büyüyeceğimiz,
müşterilerimizin
heyecanla
karşılayacağı pek çok yeniliği hayata geçireceğimiz bir yıl olarak planlıyoruz.
Mevcut mağazalarımızda verimlilik artışı sağlamak üzere Mart 2014 itibariyle saha
operasyonlarımızı 2013 yılında tamamladığımız müşteri araştırmalarımızın
sonuçlarını da dikkate alarak farklı kurguladığımız 5 farklı proje başlatıyoruz. Pilot
projelerimiz, verimlilik ve müşteri memnuniyeti sonuçlarına göre hızla
yaygınlaştırılacak.
2014 yılında 20.000 m2 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.
Yeni açılacak
mağazalarımızda da yine müşteri araştırmalarımızdan çıkan sonuçları dikkate
alarak kurguladığımız farklı pilot uygulamalarımız olacak. Yeni mağazalarımızda
servis öğelerimiz teknolojinin de kullanımıyla farklılaşacak. Yeni mağazalarımızdaki
pilot uygulamalarımızda her bir müşterimizi daha yakından tanıyarak, onlara kişiye
özel teklif ve ürün yönetimi ile erişeceğiz. Tedarikçilerimizin en yeni ve cazip
12
ürünlerini öncelikle mağazalarımızda konumlandırma çalışmalarımız sürerken, özel
markalarımızın cazibesini de arttıracağız.
78 Boyner ve 61 YKM mağazamızın her birinin müşteri beklentilerine ve lokasyonel
özelliklerine göre ayrı bir çekim merkezi haline gelmesi için 5000’i aşkın çalışanımız
ile çalışmalarımızı başlattık.
2014 yılında da yolumuza müşterilerimizden aldığımız güven ve cesaretle, tüm
paydaşlarımıza değer katacak çalışmaları hayata geçirerek devam edeceğiz.
Sevgi ve saygılarımla,
Cem Boyner
13
Yönetim Kurulu
Başkan
Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Hasan Cem Boyner
Ümit N. Boyner
Serdar Sunay
Nur Mehmet İnal
Vittorio Radice
Fethi Pekin
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurulu’nda üç yıl süreyle seçilmişlerdir.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı
üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım
bulunmamaktadır.
HASAN CEM BOYNER / Başkan / İcracı Değil
1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl aile şirketi olan
Altınyıldız Holding’de iş hayatına atıldı. 1982-1994 yılları arasında Holding’in
Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. 1989-1990 yılları arasında Türk
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yaptı. 1996‘dan bu yana Boyner Holding Murahhas Üyesi olarak görev
yapmaktadır. Cem Boyner, 2010 yılında Osman Boyner’in Onursal Başkan olması ile
birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.
ÜMİT N. BOYNER / Üye / İcracı Değil
University of Rochester’da Ekonomi eğitimi aldıktan sonra Columbia University’de
Finansman Yönetimi ve Yönetici Eğitim Programlarını tamamlamıştır. Chemical
Mitsui Bank’te Kredi Pazarlama Yöneticisi, Türkpetrol Holding A.Ş.’de Finansman
Müdürü, Turcas Petrolcülük A.Ş’de Hazine ve Finansman Müdürü olarak görev
yapmıştır. 1996-2002 yılları arasında Boyner Holding’de Finansmandan Sorumlu
Başkan Yardımcısı olarak grup şirketlerinin finansman yönetimlerinin yeniden
yapılandırılması, Merkezi Hazine sistemi kurulması projelerinde çalışmıştır. 2002’den
beri Boyner Holding A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak grubun yeni yatırım ve
finansman projeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. KAGİDER’in kurucusu, TUSİAD
Başkanı, TEGV ve TOHUM VAKFI Mütevelli Heyeti Üyesi, Carnegie Endowment For
International Peace Danışma Kurulu Üyesi, ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce
ve Fransızca dillerini bilen Boyner evlidir ve iki oğlu vardır.
14
SERDAR SUNAY / Üye / İcracı Değil
Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İş yaşamında sırasıyla,
Arthur Andersen, Koç Holding Kurumsal Planlama Bölümü, Boyner Holding A.Ş. İş
Geliştirme Müdürü, Mc Kinsey & Co Türkiye Grubu ile Boyner Grup Yeniden
Yapılandırma Projesi Lideri, Türkiye ve Orta Asya Benetton Lisans Operasyonu
Genel Müdürü, Boyner Holding A.Ş. Perakende Operasyonlar Başkan Yardımcısı,
Benetton - Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı (Benetton Grup SPA İtalya ile Boyner
Holding A.Ş. arasındaki %50-50 ortaklık anlaşmasına göre) olarak görev yapmıştır,
2009 yılından bu yana Altınyıldız Mensucat ve Konf. Fab. A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesidir.
NUR MEHMET İNAL / Üye / İcracı Değil
1973 yılında Galatasaray Lisesi ve 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme
bölümünden mezun olan Nur Mehmet İnal, iş hayatına 1977 yılında Arthur
Andersen’da başladı. 1981 yılından itibaren Altınyıldız Şirketler Grubunda Sistem ve
Denetim Koordinatörlüğü, 1983 yılında Finansman Koordinatörlüğü görevlerinde
bulundu. 1992-1996 yılları arasında Altınyıldız Şirketler Grubu Yönetim kurulunda
görev alan Nur Mehmet İnal, 1996 yılından itibaren Boyner Holding Başkan
Yardımcılığı görevini üstleniyor.
VITTORIO RADICE / Bağımsız Üye / İcracı Değil
İş hayatına 1980 yılında İtalya’da mağaza yöneticisi olarak başlayan Vittorio
Radice, 1990- 1996 yılları arasında Habitat UK şirketini restore ederek İKEA’ya, 19962003 yılları arasında Selfgridges mağazasını yenilikçi bir Departman mağazası
haline getirerek Weston ailesine sattı. 2003 yılında Mark ve Spencer’da göreve
başladı. Ev Dekorasyonu konseptini oluşturdu. 2005 yılından beri İtalya’da La
Rinascente Departman mağazalarının marka konumlaması üzerine üst düzey
görevlerde yer almakta olan Vittorio Radice, aynı zamanda Arthur Glen Designer
Outlets, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Beymen Mağazacılık A.Ş., TSUM Moscow,
Ishaan Indian Real Estate Fund gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev alıyor.
FETHİ PEKİN / Bağımsız Üye / İcracı Değil
Yüksek öğrenimini, Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Amerika ve
Buckingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngiltere’de tamamlayan Fethi Pekin, iş
hayatına Pekin&Pekin Hukuk Bürosu’nda Yönetici Ortak (Managing Partner)
başlamıştır. 2008 yılından bu yana Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.
15
Üst Yönetim
Genel Müdür
Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Giyim Tedarik Genel Müdür Yardımcısı
Giyim Dışı Tedarik Genel Müdür Yardımcısı
Özel Markalar Genel Müdür Yardımcısı
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Boyner Satış Genel Müdür Yardımcısı
YKM Satış Genel Müdür Yardımcısı
R. Aslı Karadeniz
Arzu Güneşli
S.Arzu Sönmez
Bora Alyanak
Mert Sağdam
İbrahim Yücel
Murat Akgün
Mehtap Alp
İlker Gözütok
Kerem AK
R. ASLI KARADENİZ / Genel Müdür
1982 yılında Robert Kolej, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü
Pazarlama ve Finans ana dallarından mezun oldu. Kariyerine 1986 yılında Arthur
Andersen - İstanbul'da başladı. Dört yıllık Arthur Andersen deneyimin ardından, 5
yıl Citibank'ta çalıştı. Nisan 1995'te Boyner Holding Grubu'na katıldı. Benetton'da
1995-1999 yılları arasında Mali İşler Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra, 1999
yılında atandığı Genel Müdürlük görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. Aralık
2002'den beri Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini
yürütüyor.
ARZU GÜNEŞLİ / Boyner & YKM Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcısı
Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde
Pazarlama Master'ı yaptı. Çeşitli tekstil, alüminyum ve sigorta firmalarının
pazarlama departmanlarında çalıştı. 1991'de Boyner Büyük Mağazacılığa katılan
Arzu Güneşli şu anda Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yürütüyor.
S.ARZU SÖNMEZ / Boyner & YKM Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Boyner Grubu'na katılmadan önce
denetçi olarak 4 yıl çalıştı. 1991 yılında Boyner Grubu'na katıldı. Altınyıldız
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.'de Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Arzu Sönmez 2002 yılından beri Boyner Büyük
Mağazacılık Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.
16
BORA ALYANAK/ Boyner & YKM Giyim Tedarik Genel Müdür Yardımcısı
2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. 1996 yılında Boyner Büyük Mağazacılık bünyesine katıldı. 2013 Temmuz
ayından beri Boyner & YKM Giyim Tedarik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine
devam ediyor.
MERT SAĞDAM / Boyner & YKM Giyim Dışı Tedarik Genel Müdür Yardımcısı
1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü tamamladıktan
sonra kariyerine L’oreal’de başladı. 2002 yılında Boyner Büyük Mağazacılık
bünyesine katılan Mert Sağdam, 2013 Temmuz ayından beri Boyner & YKM Giyim
Dışı Tedarik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.
İBRAHİM YÜCEL/ Boyner & YKM Özel Markalar Genel Müdür Yardımcısı
1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra
kariyerine Printemps’ta başladı. 1995 yılında Boyner Büyük Mağazacılık bünyesine
katılan İbrahim Yücel, 2013 Temmuz ayından beri Boyner & YKM Özel Markalar
Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.
MURAT AKGÜN / Boyner & YKM Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünü
bitirdikten sonra 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA yaptı. Yapı Kredi
Bankası'nda 1990 yılında başlayan kariyeri, 1992 yılından itibaren Garanti
Bankası'nda devam etti. Garanti Bankası'nda Teftiş Kurulu, Proje Tasarım ve
Uygulama, Eğitim, İnsan Kaynakları ve Çağrı Merkezi birimlerinde yöneticilik yaptı.
2007 yılında katıldığı YKM'de İnsan Kaynakları ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak
çalıştı. 2012 yılından itibaren Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde Boyner & YKM
Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.
MEHTAP ALP / Boyner & YKM Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten
sonra, yine İTÜ İşletme Mühendislik Bölümü’nde Mühendislik Yönetimi Master
Programı'nı tamamladı. Kariyerine Aygaz'da başladı. 2002 yılında Boyner Büyük
Mağazacılık'a katılan, Mehtap Alp, 2011 yılından beri Boyner Büyük Mağazacılık
bünyesinde Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor
17
İLKER GÖZÜTOK / Boyner Satış Genel Müdür Yardımcısı
Tırakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 1996-2001 yılları
arasında EGS ve Doğuş Holding Grubu'na bağlı perakende şirketlerinde mağaza
yöneticiliği görevlerinde bulundu. Boyner Grubu'na 2001 yılında katıldı. 2008 yılına
kadar Boyner Büyük Mağazacılık Antalya şubesinde Mağaza Müdürlüğü
görevlerini sürdürdü. 2008-2011 yılları arasında Boyner Büyük Mağazacılık Satış
Müdürü olarak görev yaptı. 2011 yılı Ağustos ayından itibaren Boyner Büyük
Mağazacılık'ta Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.
KEREM AK / YKM Satış Genel Müdür Yardımcısı
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nü bitirdikten sonra Londra
Brunel Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Kariyerine
Puma’da başladı. 2002 yılında Boyner Büyük Mağazacılık’ta göreve başlayan
Kerem Ak, 2013 Temmuz ayından beri YKM Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini
yürütüyor.
18
FAALİYETLER
Türkiye Perakende Giyim Sektörü
Türkiye Perakende Sektörü
Economist Intelligence Unit (EIU) verilerine göre Türkiye perakendecilik sektörünün
büyüklüğü 2012 yılında 300 milyar ABD Doları’dır. Pazarın %52’sini gıda, %48’ini ise
gıda dışı ürünler oluşturmaktadır.
Pazarın 2017 yılına kadar yılda ortalama %10 oranında büyüyerek 467 milyar ABD
Doları seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Perakende Pazarı
Kaynak: EIU
Gıda Dışı Perakende Pazarı
Giyim segmenti toplam gıda dışı perakende pazarı içerisinde yaklaşık %18 oranı ile
ikinci büyük segmenti oluşturmaktadır.
Ev ürünleri, toplam gıda dışı perakende pazarı içerisindeki %33’lük payıyla lider
konumdadır.
19
Artan Alışveriş Merkezi Sayısı (AVM)
Sektörün organize perakendeciliğe kayması ile Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin
sayısı hızla artmaktadır.
2005 yılında 92 adet olan alışveriş merkezi sayısı 2013 yılının ilk yarısında 336 adete
ulaşmıştır.
Türkiye kişi başına brüt kiralanabilir alan konusunda Avrupa pazarının çok
gerisindedir ve güçlü bir büyüme potansiyeli mevcuttur.
1.000 kişiye düşen Brüt Kiralanabilir Alan (Perakende)
Kaynak: Jones Lang La Salle 2013
Organize Pazara Doğru İlerleme
Türkiye’de giyim ve moda sektöründeki perakendeciler genellikle geleneksel
yapıya sahip oyuncuların hakim olduğu bölünmüş bir pazarda faaliyet
göstermektedirler. Sektörün bölünmüş ve organize olmayan yapısı organize
perakendeciler için yüksek büyüme potansiyeli sunmaktadır.
Modern perakendecilik, kentlerdeki perakende mağazalarının artması ve hızlı
kentleşme sayesinde nüfus artışından daha hızlı bir şekilde büyümesini
sürdürmektedir.
20
Alışveriş Merkezlerindeki Brüt Kiralanabilir Alan
Kaynak: DTZ Pamir& Soyuer
Artan Gelir ve Tüketim
Türkiye’deki 20 - 44 yaş arasında şehirlerde yaşayan kalabalık genç nüfus, ülkedeki
ekonomik büyüme ve harcanabilir gelirin artması, yüksek tüketim potansiyelini
desteklemektedir.
Tüketimin artmasından en fazla yararlanması beklenen sektör ise tüm harcamalar
arasında %35’lik paya sahip olan perakende sektörüdür.
Artan Kredi Kartı Kullanımı
Türkiye’deki bankacılık sektörünün güçlü ve iyi düzenlenmiş yapısı sayesinde, kredi
kartı sayısı 2002 yılında 16 milyon iken yılda ortalama %12,2 oranında büyüme
kaydederek 2013 yılı Ekim ayı itibariyle 56,7 milyona ulaşmıştır.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartı işlem hacmi 2008
yılından itibaren yılda ortalama %17,6 oranında büyüyerek 2013 yılı ilk 3
çeyreğinde 157 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.
McKinsey’nin raporuna göre, toplam tüketici harcamalarında kredi kartı ile yapılan
harcamaların payı Amerika’da %19,7 iken Türkiye’de %21,8’dir. Fransa’da ise bu
oran sadece %3,8’dir.
21
2013 Değerlendirmesi
Aslı Karadeniz
Genel Müdür
2013 yılı, işimizde pek çok yeniliğe imza attığımız bir yıl oldu. Öncelikle hissedarlık
yapımızda değişiklik oldu; CVCI’a ait olan %30 hissemiz Mayıs ayında Boyner Grubu
tarafından geri alındı. Buna bağlı olarak %40 halka açık hisselerimize de çağrı
yapılarak %36,5’i Boyner Grubu tarafından satın alındı. Öte yandan Şirketimiz 2012
yılında %63 hissesini satın alarak bünyemize kattığımız YKM’nin kalan %37 hissesini
de Ekim ayında satın aldı ve YKM %100 Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. şirketi oldu.
İş tarafında ise bir yandan bütçe hedeflerine odaklanılırken bir yandan da Boyner YKM operasyonlarının entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Ayrıca bu iki
markada bundan sonra yola nasıl devam edileceğini belirlemek üzere Boyner ve
YKM markalarının pozisyonlama projesi hazırlandı.
Mağazalar tarafında; İstanbul’da Boyner Brandium ve YKM Maltepe Park,
Gaziantep’de Boyner Forum Gaziantep, Antalya’da YKM Erasta, Samsun’da Boyner
Samsun AVM, Denizli’de ve Samsun Çarşamba’da Çarşı mağazaları bu yıl açılarak
aramıza katılan mağazalar oldu. Bu yıl önemli renovasyon ve teknoloji
yatırımlarımız da oldu, ağırlıklı olarak YKM mağazaları olmak üzere toplam 51,000
m2 mevcut mağaza alanımız renove edildi.
Şirketimiz 2013 yılını %51,4 ciro artışı ve 1.4 Milyar TL net ciro ile tamamlayarak,
toplam 139 mağazada 277,218 m2 net satış alanına ulaştı. Bu bizi gıda dışı
perakende sektöründe daha da önemli bir oyuncu haline getiriyor.
2013 SONUÇLARI
Satışlar
2013 yılında Boyner’in konsolide net satışları geçen yıla göre %51,4 arttı. YKM
satışlarının 2012 yılı içindeki payının sadece Eylül - Aralık döneminde olması
nedeniyle, her iki yılda da YKM satışları dikkate alınmadığında, geçen yıla göre
artış oranı %16 olarak gerçekleşmiştir.
22
Farklı satış kanallarımızdaki satış gelişimi aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Boyner Mağazaları satış artışı
Boyner Bayi Mağazaları satış artışı
Boyner Outlet Mağazaları satış artışı
Çarşı Mağazaları satış artışı
Boyner Internet satış artışı
YKM Mağazaları satış artışı (2012 - 2013 tüm yıl)
YKM Bayi Mağazaları satış artışı (2012 - 2013 tüm yıl)
YKM Outlet Mağazaları satış artışı (2012 - 2013 tüm yıl)
% 13,4
% 22,2
%
7,1
% 65,8
% 127,6
%
7,6
%
7,5
% 12,6
2013 yılında net satış alanımız 271.105 m2’den 277.218 m2 ye ulaşarak %2,3
büyüdü.
2013 yılında, İstanbul’da Boyner Brandium ve YKM Maltepe Park, Gaziantep’de
Boyner Forum Gaziantep, Antalya’da YKM Erasta, Samsun’da Boyner Samsun
AVM, Denizli’de Çarşı Denizli ve Samsun’da Çarşı Çarşamba mağazaları yeni açılan
mağazalarımız oldu.
Açılan Mağazalar
Boyner
Boyner (Bayi)
Boyner
Çarşı (Bayi)
Çarşı (Bayi)
YKM
YKM
TOPLAM
Lokasyon
İstanbul, Brandium AVM
Samsun, Samsun AVM
Gaziantep, Forum Gaziantep AVM
Çarşamba
Denizli
Antalya, Erasta AVM
İstanbul, Maltepe Park AVM
Açılış Tarihi Net Satış Alanı
Mart 13
3.540 m²
Mart 13
3.091 m²
Ekim 13
2.483 m²
Ekim 13
1.182 m²
Kasım 13
1.170 m²
Mart 13
2.190 m²
Eylül 13
2.764 m²
16.420 m²
İstanbul’da Hangar Outlet mağazası, Boyner Beauté Bodrum, Boyner Beauté
Marmaris, Boyner Beauté İzmir Egepark ve Boyner Beauté İzmir Carrefour
Mağazaları beklenen verimliliği gösteremedikleri için kapandılar. Denizli Outlet bayi
mağazası kapanarak yerine Çarşı Denizli bayi mağazası açılmıştır.
İstanbul YKM Sapphire Mağazası ve YKM Ankara Forum Sport Outlet Mağazası ile
YKM bayi mağazalarımızdan Yalova, Zonguldak Karadeniz Ereğli, Mardin
Movapark, Irak Erbil ve Trabzon Outlet Mağazaları da 2013’te verimsizlik nedeniyle
kapanmıştır.
23
Kapanan Mağazalar
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Outlet (Bayi)
Boyner Outlet
YKM (Bayi)
YKM (Bayi)
YKM (Bayi)
Lokasyon
Beauté Bodrum
Beauté Marmaris
Beauté Egepark
Beauté Carrefour
Denizli
İstanbul, Hangar Outlet
Yalova Desa
Mardin, Mardin Movapark
Irak, Erbil Familyfun Darin
YKM (Bayi)
YKM
YKM Outlet (Bayi)
YKM Outlet
TOPLAM
Zonguldak, Karadeniz Ereğli
İstanbul, Sapphire
Trabzon
Ankara, Ankara Forum Sport
Kapanış Tarihi
Ocak 13
Ocak 13
Ocak 13
Ocak 13
Eylül 13
Ekim 13
Ocak 13
Mart 13
Mart 13
Net Satış Alanı
35 m²
41 m²
142 m²
88 m²
1.170 m²
3.040 m²
988 m²
478 m²
1.759 m²
Nisan 13
Eylül 13
Eylül 13
Eylül 13
862 m²
1.622 m²
630 m²
110 m²
10.965 m²
2013 yılında Boyner Mağazaları’nda ziyaretçi sayımız 46,4 milyon kişiden 50,4
milyon kişiye ulaşmıştır. YKM Mağazaları’nda ziyaretçi sayımız 46,5 milyon kişi
olmuştur. Satış adedimiz %47,9 artarak bu yıl 28,9 milyon adet olarak
gerçekleşmiştir.
Brüt Kâr
Net satışlar %51,4 artarken, brüt kâr %54,9 artmıştır. 2012 yılında %37,3 olan kâr
marjı %0,9 puan artarak 2013 yılında %38,2 olarak gerçekleşmiştir. Karlılığın
artmasında YKM alımı sonrası tedarikçilerle pazarlık etme gücümüzün artması ve
satışlarımız içinde özel markalarımızın payının artmış olması etkili olmuştur.
Finansman Gideri/Geliri Öncesi Faaliyet Kârı
2013 yılında faaliyet giderleri 2012 yılına göre %56,7 artmıştır. 2012 yılında %33,5
olan gider/ciro oranı, 2013 yılında %34,7’ye yükselmiştir. Faaliyet giderlerindeki
artışın nedeni bu giderler içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılan
entegrasyon sürecinden kaynaklanan giderlerin ve hizmet alımlarının
bulunmasıdır.
Finansman Giderleri
Net finansman giderleri geçen yıla göre mutlak değer olarak %70,4 artmıştır. Net
finansman giderlerinin ciroya oranı 2012’de %2,3 iken 2013’de %2,6 olarak
gerçekleşmiştir. Artışın nedeni 2012 yılının ikinci yarısında YKM alımı için alınan 130
milyon TL’lik kredi ile halka arz edilen 100 milyon TL’lik tahvilin faiz maliyetlerinin
24
tam yıl etkisi olmuştur. Ayrıca, YKM’nin kalan %37 hissesinin alımı için 2013 yılının
son çeyreğinde 3 yıl vadeli 100 milyon TL ‘lik tahvil halka arz edilmiştir.
Vergi Öncesi Kâr
Şirketin 2013 yılı vergi öncesi kârı, entegrasyon ile ilgili bir seferlik masraflar ve şirket
alımı ile ilgili finansman gideri nedeniyle, önceki yıla göre %10,4 oranında azalarak
12.394.730 TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 HEDEFLERİ
2013 yılı şirketimiz için olumlu sonuçlarla tamamlandı. 2014 yılının dünyada yine
ekonomik çalkantılarla geçeceği, ülkemizi de etkileyeceği ve bu yıl içinde
gerçekleşecek yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası etkileri öngörülmekle
birlikte, her yıl genel ekonomik büyümenin üzerinde sonuçlar alan perakende
sektörü için 2014 yine bir büyüme yılı olacak.
2013’te devam eden işlerimizde, departmanlarımızda, mağazalarımızda sayısız
konuda farklı bakış açıları geliştirmeye odaklandık. 2014’te bu çalışmalarımız daha
da yoğun bir şekilde devam edecek ve sonuçlarını almaya devam edeceğiz.
2014 yılında yaptığımız işlerde; yine farklı bakış açıları geliştirmek, bu yönde
stratejiler, hedefler belirlemek anahtar olgular olacak. 2014’teki en büyük hedefimiz
fark yaratacak uygulamaları kararlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirmek,
verimliliklerimizi arttırmak olacak. Her geçen gün daha da zorlaşan rekabet
ortamında söz sahibi olmanın yegane kritik başarı faktörü bu.
Aslı Karadeniz
25
Mağaza Formatları
2013 yılsonu itibari ile, Boyner Büyük Mağazacılık Türkiye’nin 37 ilinde 78 Boyner ve
61 YKM Mağazasıyla ve 277.218 m2’ye ulaşan toplam satış alanıyla, Türkiye’nin
önder büyük mağaza zinciri olarak hizmet veriyor. Boyner ve YKM Mağazaları
kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor giyimden; ayakkabı ve aksesuara; kozmetikten
ev dekorasyon ürünlerine kadar farklı kategorideki pek çok yerli ve yabancı marka
ürünleri bir arada sunuyor. Ayrıca kadın, erkek, çocuk, genç aktif spor giyim ile
ayakkabıda Asymmetry, Cotton Bar, Limon Company, Mama Ramma, PI, Altimod
Man, T-Box, Caramel, Agenda, Bruno Ferrini, Loox, MIA, Men Club, Volt ve Ev
dekorasyon ürünlerinde Boyner Evde ve YKM Home markaları “Boyner-YKM özel
markaları” nı oluşturuyor.
Ayrıca Boyner Mağazacılık Beymen Club, Beymen Business, B Beymen ve Beymen
Studio markalarının da sahibidir. Boyner Mağazaları ürün çeşitliliğini kalite,
güvenilirlik ve uygun fiyat anlayışıyla birleştiriyor.
1981 yılında ilk mağazasını açmasının ardından 2006 yılından itibaren içine girdiği
yenilenme süreci ile birlikte, tek bir ürün kategorisine yoğunlaşan ve uzman bir
takımla özel müşteri hizmetleri sağlayan “konsept” mağazacılık kategorisinde de
mağazalar açmaya başladı. Boyner Büyük Mağazacılık; Boyner Çok Katlı
Mağazaları, tek kategoride uzmanlaşmış konsept mağazalar (Boyner Evde, Boyner
Sports mağazaları), Boyner Outlet Mağazaları, BSSD Mağazaları, Çarşı Mağazaları
ve YKM Mağazaları ile hizmet veriyor.
Boyner Mağazaları
Boyner Konsept Mağazaları
Boyner Evde
Boyner Sports
Boyner Outlet Mağazaları
BSSD Mağazaları
Çarşı Mağazaları
Toplam Mağaza
Adedi
42
13
7
6
5
4
14
Şirket
Mağazası
36
9
7
2
4
4
11
Bayi
Mağazası
6
4
4
1
3
Boyner Mağazaları, kadın, erkek, çocuk, genç, aktif spor giyimden ayakkabı ve
aksesuara; kozmetikten ev dekorasyonuna kadar farklı kategorideki pek çok yerli
ve yabancı marka ürünü, Türkiye'nin 30 ilindeki 42 çok katlı Boyner Mağazası'nda
müşterilerinin hizmetine sunuyor.
2007 yılında açılan Boyner Evde, ev tekstili, mobilya, mutfak ve banyo
gereçlerinden, dekorasyon ürünleri ve küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün
yelpazesi sunan ev ürünleri mağazalarıdır. Boyner Sports, 65’ten fazla uluslararası
markanın değişik spor dalları ve gündelik giyim için tasarlanmış ürünlerini satan
26
özelleşmiş mağazalardır. İndirimli ürünleri sunan outlet mağazası, Boyner Outlet,
Turkiye’nin 5 şehrinde hizmet veriyor. 2009 yılında bir başka “konsept” mağaza olan
BSSD Mağazaları açılmıştır. Boyner, İstanbul ve Ankara’da bulunan 4 BSSD
mağazası ile uluslararası tanınırlığı olan markaların sezon dışı ürünlerini
müşterilerine sunuyor.
2003 yılında faaliyete geçen Boyner online satış sitesi, hızla büyüyen satış
potansiyeli ve operasyonel alt yapı iyileştirme çalışmaları sayesinde 2013 yılında
beklenenin üzerinde bir satışa ulaşmıştır.
Müşterilerinin ve özellikle büyük şehirlerdeki orta harcama gruplarına yönelik yeni
alışveriş merkezi yatırımcılarının yoğun talepleri üzerine 2011 yılında yeniden
hayata geçirdiğimiz Çarşı Mağazaları, avantajlı fiyat-marka kombinasyonuna
sahip ürünleriyle orta harcama grubu müşterilerinin marka, kalite ve uygun fiyat
beklentilerine cevap veriyor. Çarşı Mağazaları, her bir mağazanın kendi konumuna
uygun ürün marka konumlandırması yapabildiği ve kendi özel markalarını
taşıyabildiği ihtiyaç bazlı ürünlere yönelen esnek bir modele sahiptir. Bugün,
Türkiye’nin 8 ilinde 14 adet Çarşı Mağazası hizmet veriyor.
YKM Mağazaları
YKM Outlet
YKM Sport
Toplam Mağaza Adedi Şirket Mağazası Bayi Mağazası
46
25
21
11
11
4
3
1
1950 yılında İstanbul Sultanhamam’da küçük bir kumaş mağazası olarak kurulan
YKM, bugün 30 ilde 61 mağazada (46 çok katlı mağaza, 11 YKM Outlet ve 4 YKM
Sports) 1.800’den fazla çalışanı, 1.000’in üzerinde iş ortağı, yaklaşık 300 bin ürün
çeşidi ve yıllık 46,5 milyon ziyaretçi sayısıyla çok katlı mağazalar zinciri olarak
Boyner Büyük Mağazacılık çatısı altında hizmet veriyor.
YKM, Türkiye’nin ilk çok katlı mağazası olmasının yanı sıra, ilk taksit sistemi, ilk
mağaza kartı, İlk bayilik sistemi, ilk SAP uygulaması, ilk chip’li kredi kartı gibi
sektörde birçok ilke imza atan öncü bir kuruluştur.
YKM’de giyimden kozmetiğe, ayakkabıdan aksesuara, aktif spor ürünlerinden
dekorasyona kadar her ihtiyaca uygun seçenekler tüketicinin beğenisine
sunulmakta. YKM online satış sitesi 2013 yılında süreç iyileştirmeleri sebebi ile
verdiği aranın ardından 2014 yılında yeniden satışa başlayacak.
YKM, Boyner Büyük Mağazacılık çatısı altındaki faaliyetleriyle de sektördeki öncü
misyonunu sürdürecek.
27
Satış & Pazarlama
Satışlar
Satış Hacmi (milyon TL)
Boyner & YKM
31.12.2013
1.415,7
31.12.2012
935,1
Boyner ve YKM Mağazaları’nın satış ve pazarlama stratejileri “Koşulsuz Müşteri
Mutluluğu” ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Müşterilere, ihtiyaçlarının belirlenmesi
anından başlayarak alışveriş sonrasına kadar devam eden tüm süreçlerde iyi bir
alışveriş deneyimi yaşatmak ve güvende olduğunu hissettirmek hedeflenir. Boyner
ve YKM, hizmet odaklı bir anlayış ile tüm alışveriş deneyimi süresince müşteriyi
odakta tutarak sektördeki rakiplerinden farklılaşır. Servis ve satış sonrası hizmet
anlayışında sektöre öncülük eden Boyner ve YKM markaları, koşulsuz müşteri
mutluluğu ilkesini birlikte çalıştığı tüm tedarikçi firmalara da aktarır. Tedarikçi
firmaların hizmet ve satış sonrası servislerinde Boyner ve YKM markalarının
standartlarına uyması ve müşteri mutluluğunun sağlanması için tedarikçi firmalarla
titiz çalışmalar yürütülmektedir.
Tüm mağaza formatlarında ziyaretçiler farklı kategorilerden alışverişe yönlendirilir,
bir ziyaretinde farklı ürün kategorilerinden servis verilir. Boyner ve YKM
markalarının, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tek alışveriş
destinasyonu olmaları üzerine farklı satış kurguları planlanmakta ve
uygulanmaktadır.
28
Pazarlama
2012 yılında YKM’nin çoğunluk hisselerinin alınması ile başlayan marka
konumlandırma araştırmaları 2013 yılında tamamlanmış; Boyner ve YKM
markalarını farklı konumlandırmalarla büyütebilmek üzere çalışmalar başlatılmıştır.
Tüm pazarlama faaliyetlerinde Boyner ve YKM markalarının yıllar içinde
oluşturulan farklı marka imajlarının korunması ve marka fanlarının beklentilerinin
karşılanması hedeflenmektedir.
Boyner, bir yandan müşterilerini birden fazla kategoriden alışverişe yönlendirmek
üzere pazarlama stratejilerini kurgularken, diğer yandan da trendleri takip
konusundaki iddiasını güçlendirmek üzere iletişim dili ve stratejisini yeniledi. Ece
Sükan’ın Boyner’in marka yüzü olarak seçildiği bu yeni konsept ile, müşterilere farklı
stiller için farklı kategorilerden ürünler önerildi. Mağazalarda oluşturulan “kombin
köşeleri” aracılığıyla, mağazaya giren müşterilere sadece almayı planladıkları
kıyafetleri değil, onunla uyumlu olan başka kategorilerdeki ürünleri de satın alma
fırsatı sunuldu.
2013 yıl sonu itibariyle 78 mağazaya ulaşan Boyner, 2013 yılında internet sitesiyle
beklenenin üzerinde bir satışa ulaşmış ve dijital kanallardaki marka varlığını sosyal
mecra yayın ve uygulamalarıyla da desteklemiştir. Boyner.com.tr sitesi ile günlük
50.000 ziyaretçiye erişen Boyner ayrıca 300.000’e yakın sosyal medya takipçisi ile
günlük olarak iletişim kurmaktadır.
Boyner Mağazaları’nda 2013 yılında toplam 15 kez farklı etkinlik kurguları
planlanmış ve müşterilerle etkileşim arttırılmıştır. Bu kurguların müşterilerden gelen
olumlu geri dönüşler üzerine 2014 yılında arttırılması planlanmaktadır. Boyner
Mağazaları, farklı mağaza konseptleri, 8 ürün kategorisi, farklı hediye kart ve paket
uygulamaları ve Boyner Evde reyonları ile hediye alışverişlerindeki iddiasını 2013
yılında da sürdürmüştür.
Mevcut müşterilerinin sadakatini arttırmak üzere farklı kategorilerinden alışverişi
destekleyen pazarlama kurgularının yanı sıra yeni müşteri çekmek üzere yıl
boyunca farklı markalar ile işbirlikleri ve üniversite etkinlikleri de yıl boyunca
sürdürülmüştür.
YKM markası için 2013 yılında önceki yıllarda oluşturulan geleneksel ve “bütçeye
uygun marka” algısı bir yandan kampanyalar ile desteklenirken diğer yandan da
çok katlı mağaza algısını kuvvetlendirecek bir pazarlama stratejisi izlendi. Giyimden
kozmetiğe, ayakkabıdan aksesuara, aktif spor ürünlerinden dekorasyona kadar her
ihtiyaca yönelik ürünlerin aynı çatı altından alınabileceğini vurgulayan görseller ile
bu strateji yıl boyunca desteklendi. YKM’nin müşteri portföyünün büyük kısmını
oluşturan genç müşteri profili için genç aktif spor kategorisi farklı ve dominant
olarak ele alındı. Tüm iletişim mecralarında yansıtılan bu strateji, vitrin, mağaza ve
AVM içi alanlara da taşındı.
29
Genç müşterilerin markayı takip ettiği sosyal mecra hesaplardan yıl boyunca
günlük olarak yayın sürdürülürken, üniversite etkinlikleri de genç müşteriler ile
oluşturulan bağı korumak üzere kurgulandı.
YKM Mağazaları’nda yapılan renovasyonlar sonrası her bir lokasyon bazında
planlanan farklı kurgular ile yenilenme çalışmaları ve mağazaya yeni giren
markalar lokasyon müşterilerine duyuruldu; kayıp müşteriler geri çağırıldı. Ayrıca
alışveriş merkezleri ile yapılan işbirlikleri ile yeni müşteri kazanımı hızlandırıldı.
YKM’lerde hediye alışverişlerini desteklemek üzere teknik geliştirmelerin yanı sıra
hediye paketi, hediye kartı ve hediye çeki tasarımları yenilendi. Hediye alışverişi
algısına da hizmet verecek şekilde YKM Home lansmanı da 2013 yılında yapıldı.
Çarşı Mağazaları’nda mağaza lokasyonları gözetilerek iletişim ve pazarlama
faaliyetleri tamamen lokasyonel olarak kurgulandı. Yıl boyunca müşterilere uygun
fiyatlı, kaliteli ürünler ve avantajlı kampanyalarla ilgili duyurular lokasyonel olarak
yapıldı.
Sadakat Programları & Müşteri Bildirim Yönetimi
Boyner, YKM ve Çarşı Mağazaları’nda farklı şekilde yönetilen 3 farklı sadakat
programı mevcuttur. Marka müşterilerinin beklentilerine ve alışveriş alışkanlıklarına
göre farklı tasarlanan programlar; yeni müşteri kazanımı, mevcut müşterinin farklı
kategorilere yönlendirilmesi ve müşteri ile iletişim amacıyla kullanılmaktadır.
Mağazalardaki marka kampanyaları dâhil tüm kampanyaların bağlı olduğu
sadakat programlarından sağlanan veri ile süreç geliştirme çalışmaları
yapılmaktadır. Sadakat programları özellikle yeni mağaza açılışları ve tedarikçi
markalar ile işbirlikleri oluşturmakta etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Boyner Anahtar Programına kayıtlı müşteri sayısı 2013 yıl sonu itibariyle 5 milyon
600 bin’i aşmış olup, Boyner Mağazaları’nda yapılan alışverişlerin %83’ünde Boyner
Anahtar kullanılmaktadır. YKM Kart sahibi müşterilerin sayısı 2013 yılı sonunda 3
milyon 700 bin’e ulaşmıştır ve YKM Kart’lı alışveriş oranı %72’dir.
Ayrıca koşulsuz müşteri mutluluğu çerçevesinde sosyal medya kanallarından
markalara ait anahtar kelimeler anlık olarak takip edilmekte, mağazalardan ve
diğer tüm kanallardan gelen tüm müşteri bildirimleri incelenerek müşteri
memnuniyeti sağlanmaktadır.
30
Yatırımlar
2013 yılında çok katlı 3 Boyner, 2 YKM ve 2 Çarşı Mağazası açıldı. Verimlilik
göstermeyen ve kira sözleşmesi biten mağazalar kapandı. Bu yıl ağırlıklı olarak
YKM mağazaları olmak üzere mevcut mağazalarımızda önemli renovasyonlar
gerçekleştirdik.
2013 yılında Açılan Mağazalar
Açılan
Mağazalar
Boyner
Boyner (Bayi)
Boyner
Çarşı (Bayi)
Çarşı (Bayi)
YKM
YKM
TOPLAM
Lokasyon
İstanbul, Brandium AVM
Samsun, Samsun AVM
Gaziantep, Forum Gaziantep AVM
Samsun, Çarşamba
Denizli
Antalya, Erasta AVM
İstanbul, Maltepe Park AVM
Açılış
Tarihi
Mart 13
Mart 13
Ekim 13
Ekim 13
Kasım 13
Mart 13
Eylül 13
Net Satış Alanı
Kapanış
Tarihi
Ocak 13
Ocak 13
Ocak 13
Ocak 13
Ekim 13
Eylül 13
Ocak 13
Mart 13
Mart 13
Nisan 13
Eylül 13
Eylül 13
Eylül 13
Net Satış Alanı
3.540 m²
3.091 m²
2.483 m²
1.182 m²
1.170 m²
2.190 m²
2.764 m²
16.420 m²
2013 yılında kapanan Mağazalar
Kapanan Mağazalar
Lokasyon
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Beauté (Bayi)
Boyner Outlet
Boyner Outlet
YKM (Bayi)
YKM (Bayi)
YKM (Bayi)
YKM (Bayi)
YKM
YKM Outlet (Bayi)
YKM Outlet
TOPLAM
Beauté Bodrum
Beauté Marmaris
Beauté Egs
Beauté Carrefour
İstanbul, Hangar Outlet
Denizli
Yalova Desa
Mardin, Mardin Movapark
Irak, Erbil Familyfun Darin
Zonguldak, Karadeniz Ereğli
İstanbul, Sapphire
Trabzon
Ankara, Ankara Forum Sport
35 m²
41 m²
142 m²
88 m²
3.040 m²
1.170 m²
988 m²
478 m²
1.759 m²
862 m²
1.622 m²
630 m²
110 m²
10.965 m²
2013 yılında toplam mağaza sayısının azalmasına rağmen, yeni çok katlı Boyner ve
Çarşı Mağazaları’nın açılmasıyla, toplam satış alanı 277.218 m2’ye ulaştı. Bütün
mağazalarda toplam ziyaretçi sayısı ise 97 milyon oldu.
31
2013 Yılında Gerçekleştirilen Yatırımların Dağılımı
(TL)
Yeni mağaza açılışı ve Renovasyonlar
Demirbaş
Haklar
Donanım Yazılım ve Diğer
Toplam Yatırım
2013
16.926.196
12.890.624
8.032.926
1.148.510
38.998.256
İnsan Kaynakları
Boyner 2013 yılında Performans ve Kariyer Yönetimi alanında bir çok projeyi
hayata geçirdi. YKM - Boyner entegrasyonu sonrasında, her iki şirketin bu alanlarda
yapmış olduğu iyi uygulamalar dikkate alınarak, farklı olan sistemler tek bir sisteme
dönüştürüldü.
Kariyer Sınavları
Oluşturulan kariyer haritalarına göre her bir seviye için gerekli yetkinlik ve bilgi
seviyesi göz önüne alınarak fonksiyonlara özel sınavlar hazırlandı. İsteğe bağlı
olarak sınava katılan çalışanlar başarılı olmaları durumunda kariyer görüşmelerine
alındı. Bu görüşmeler sonrasında da başarılı bulunan çalışanlar bir üst pozisyon için
aday havuzuna dahil oldular. Çalışanların Boyner ve YKM Mağazaları arasında da
geçiş ve terfilerine imkan sağlandı.
2013 terfi oranı (genel, tüm pozisyonlar dahil)
2013 terfi eden kadın çalışan oranı (genel, tüm
pozisyonlar dahil)
Boyner
YKM
179/Oranı %5,3
76/Oranı %4,5
45/Oranı %2,27
25/Oranı %1,27
Mağaza İnsan Kaynakları Bölge Yapılanması
İnsan Kaynakları süreçlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla Boyner
mağazalarında uygulamaya alınan “İnsan Kaynakları Bölge Yapısı”, YKM
entegrasyonu sonrasında revize edilerek YKM Mağazalarını da kapsayacak şekilde
genişletildi. Böylelikle tüm Boyner ve YKM Mağazaları’nda, Merkez İnsan
Kaynakları ile koordineli olarak standart insan kaynakları süreçleri uygulamaya
alındı.
Merkez çalışanları için her seviyeye özel performans potansiyel matrisi uygulaması
gerçekleştirildi, bu uygulama sonrasında belirlenen gruplara özel gelişim faaliyetleri
planlandı.
32
Genel Merkez Organizasyon Değişiklikleri
Şirket içinde Genel Müdüre bağlı 9 Genel Müdür Yardımcısı bulunmaktadır. Genel
Müdür yardımcılarının sorumlu oldukları alanlar Kurumsal Gelişim ve İnsan
Kaynakları, Mali İşler, Giyim Tedarik, Giyim Dışı Tedarik, Özel Markalar, Operasyon,
Pazarlama, Boyner Satış, YKM Satış’tır.
2013 yılında Şirket stratejilerine bağlı olarak, Tedarik Operasyonları faaliyetleri
Giyim, Giyim Dışı ve Özel Markalar olarak 3 ana grupta toplandı. Daha önce
Tedarik Operasyonları altında yer alan E-Ticaret departmanı ise Pazarlama
fonksiyonu altında yeniden yapılandırıldı.
YKM Satış Operasyonları bölgesel yapılanmaya göre yeniden düzenlendi. Daha
önce YKM Satış Operasyonları bünyesinde yer alan Kurumsal Satış Operasyonları,
Pazarlama fonksiyonunun altında yeniden yapılandırıldı. Reklam ve Halkla İlişkiler
ile Görsel Sunum departmanları, ayrı stratejilerle yönetilen Boyner ve YKM
markalarının özgün ruhlarını kaybetmeden müşterilerine daha iyi hizmet
verebilmeleri amacıyla, bu markalara ayrı hizmet verecek şekilde konumlandırıldı.
Entegrasyon sonrasında büyüyen organizasyon ihtiyacı doğrultusunda İç Denetim
Müdürlüğü yeniden yapılandırıldı. Tüm bu organizasyon değişiklikleri sonrasında,
tüm Genel Merkez görevleri için görev tanımları yeniden oluşturuldu.
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızı çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir
çalışma ortamı oluşturmak, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal gelişimlerini de
bir arada alan bütünlüklü bir anlayış ile yürütüyoruz. 2013 yılında 5.476 çalışana
(3.584 Boyner / 1.892 YKM) İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kurullarımız, risk analizi takımlarımız hem daha sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamlarını oluşturmak hem de tüm bu süreçlere çalışan katılımını
sağlamak amacı ile çalışmalarına başladı. İş kolumuzda çalışanlarımızın
ihtiyaçlarına göre İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabımızı hazırladık ve tüm
çalışanlarımız ile paylaştık.
Çalışan Sayısı ve Profili
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde 3.593’ü
Boyner, 1.819 YKM çalışanı olmak üzere toplam 5.412 kişi istihdam ediliyor. 2013
yılında Boyner ve YKM olarak toplam 4 mağaza açılmış olup, toplam 300 kişiye
yeni istihdam olanağı yaratılmıştır.
Boyner’in oldukça genç ve dinamik bir kadrosu vardır. Mağaza çalışanlarının yaş
ortalaması 29 iken, genel müdürlük çalışanlarının yaş ortalaması 34’dür.
Çalışanların %68,5’i lise ve dengi okul mezunu iken, %30’a yakını lisans ve üzeri
eğitime sahiptir. Genel müdürlük çalışanlarının %80’den fazlası lisans ve üzeri eğitim
almışlardır.
33
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
Eğitimler, mağaza ve merkez ofis çalışanlarının yıl içindeki operasyon hedefleri,
projeleri ve buna bağlı olarak, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına göre
düzenlenir. 2013 yılında yapılan eğitimlere katılım Boyner ve YKM toplamında
8.075’dir. Katılımcılardan yarısından fazlasını, istihdamla doğru orantılı olarak,
4.211’ini (%52,15) kadın çalışanlar oluşturmuştur.
İşe yeni başlayan tüm çalışanlar oryantasyon eğitimine katılırlar. Mağazalarda
saha çalışanlarının hizmet kalitesini arttırmak ve mağaza ihtiyaçlarına cevap
verebilmek amacıyla İç Eğitmenler tarafından düzenli teknik iç eğitimler verilir.
2013 yılında, ağırlıklı olarak entegrasyon sürecini tamamlama amaçlı olarak,
merkez ve mağazalarda teknik eğitimler ile tanışma, kaynaşma ve motivasyon
eğitimleri gerçekleştirildi.
2014 yılında, Boyner’in stratejik hedefleri doğrultusunda, çoklu kategori satışını ve
fatura başına adedi artırıcı eğitimleri planladık.
Çalışan Mutluluğu
Çalışanlarımızın motivasyonunu,
verimliliğini arttırmak ve iş yerinde çalışan
mutluluğunu tesis etmek amacıyla 2013 yılı boyunca çalışan odaklı etkinliklerde
bulunduk. 2013 yılında Türkiye perakende sektöründe bir ilk gerçekleştirilerek,
mağazalarda görev alan tüm çalışanların yaptıkları işin önemi, “12 Aralık
Mağazacılar Günü” kapsamında tüm Boyner Grubu şirketlerinde kutlandı. Ayrıca,
mağazalarda her alanda yapılan “en iyi uygulamalar “ ödüllendirildi ve diğer
mağazalarda uygulanması teşvik edildi.
Bütün bu çalışmaların karşılığında Boyner Grubu, dünyada 49 ülkede faaliyet
gösteren ve faaliyette bulunduğu tüm ülkelerde en iyi işverenlerin belirlenmesinde
araştırma yöntemleri ile önemli bir saygınlığa ve öncülüğe sahip olan Great Place
to Work® Enstitüsü tarafından hazırlanan ve şirket çalışanlarının cevaplandırdığı
Trust Index© anketi sonuçları ile İK Yönetimine sorulan ve İK politikaları ile
uygulamalarının cevaplandırıldığı Culture Audit© İşyeri kültürü analizlerinin
ortalaması sonucunda, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2013” listesinde yer almaya
hak kazandı. Great Place to Work® mükemmel bir işyeri; çalışanların yöneticilerine
güvendiği, yaptıkları işten gurur duyduğu ve birlikte çalıştığı insanlardan keyif
aldığı yer olarak tanımlandı.
Aynı zamanda Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2013 Yarışması ve Benchmark çalışması
kapsamında araştırmaya katılan şirketler içerisinde, fark yaratan İK uygulamaları
ve politikaları ile “Fırsat Eşitliği ve Kadınların Desteklenmesi Özel Ödülü” de Boyner
Grubu’na verildi.
34
Hukuki Konular
Grup lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar
bulunmaktadır. Bu davaların önemli bir kısmı iş davalarından oluşmaktadır. Şirket
yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini
değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve yükümlülüklere
karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile devam
eden davalar için ayrılan karşılık tutarı 2.294.362 TL’dir (31 Aralık 2012 - 1.395.440
TL).
7 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen YKM AŞ. alımı ile ilişkili olarak, YKM A.Ş. azınlık
hisse sahiplerinin, marka devrinin ve tescilinin önlenmesi, markalara tecavüzün
tespiti ve önlenmesi, şirket hisseleri ile ilgili önalım hakkının tespiti, hisse devrinin
hükümsüzlüğü ve işe iadeye ilişkin açtığı davalardan, 22 Ekim 2013 tarihinde,
azınlık hisse sahipleri ile imzalanan pay alım sözleşmesi uyarınca paylarını
devreden ortaklar, feragat etmişlerdir.
35
KURUMSAL
Olağan Genel Kurul Gündemi
Şirketimiz Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin 27 Mart 2014 Tarihinde Yapılacak Olan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Hissedarlar adına toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3) 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve
onaylanması,
4)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında
yeniden düzenlenen “Kar Dağıtım Politikası”nın ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim
Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu
üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 mali yılına ilişkin olarak yapmış oldukları
muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerinin görüşülmesi,
7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücret
Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi,
8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10) Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yasal izinlerin
alınmış olması kaydı ile Yönetim Kurlu’nun Şirket Eaas Sözleşmesinin 6, 8, 29.
maddelerinin değiştirilmesi ile 30, 31. maddelerinin iptali hakkındaki önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
11) TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu
Komite’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşu seçiminin ve görev süresinin görüşülerek oylanması,
12) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri
hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin
bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
36
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine
vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat
hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14) 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi
verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15) Dilekler ve kapanış.
Toplantı Yeri : Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT: B01 - Z02
Maslak Şişli İstanbul
Toplantı Tarihi : 27 Mart 2013
Toplantı Saati : 12:00
37
Kâr Dağıtım Önerisi
Şirketimizin 2013 yılı kârı ile ilgili olarak;
Kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve
nakit durumu dikkate alınarak şirket finansal yapısını güçlendirmek adına 2013 yılı
için kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın ortaklık bünyesinde bırakılması hususunun
genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Esas Sözleşme Değişikliği
28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirket ana
sözleşmesinin 4, 18 ve 21. maddelerinin tadilleri, 22.04.2013 tarihli 8305 sayılı
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak tamamlanmıştır.
27 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket ana
sözleşmesinin 6, 8, 29, 30 ve 31. maddelerinin tadilleri gerekli izinlerin alınması
halinde Genel kurul onayına sunulacaktır.
38
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ’NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN
6, 8, 29, 30 ve 31’İNCİ MADDELERİNİN TADİLİ
ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ
YENİ ŞEKİL
SERMAYE:
Madde 6:
Madde 6 :
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 24.02.1998 tarih
ve 10/132 sayılı izni ile Kayıtlı
Sermaye Sistemini kabul etmiştir.
Şirketin
Kayıtlı
Sermaye
tavanı
100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası’dır.
Şirket beheri 1,- (bir) Kuruş nominal
değerde paylar ihraç eder.
Şirket
mülga
2499
sayılı
Kanun
hükümlerine
göre
kayıtlı
sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 24.02.1998 tarih ve 10/132
sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.
Şirketin
kayıtlı
sermaye
tavanı
250.000.000 (İkiyüzellimilyon) TL olup her
biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline
yazılı
25.000.000.000
(Yirmibeşmilyar)
adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2013
yılından
sonra
yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı
alabilmesi için; daha önce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
almak suretiyle genel kuruldan yeni
bir süre için yetki alması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin
verilen
kayıtlı
sermaye
tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için Sermaye Piyasası Kurulundan izin
almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Bu yetki süresi beş
yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararı
ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda Şirket yönetim
Payların nominal değeri 1.000,- (bin) kurulu
kararı
ile
sermaye
artırımı
Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK’da yapılamaz.
değişiklik yapılmasına dair Kanun
kapsamında 1,- (bir) Kuruş olarak Şirketin çıkarılmış sermayesi 92.070.000
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle (Doksanikimilyonyetmişbin) Türk Lirası
toplam pay sayısı azalmış olup, her olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi
biri 1.000,- (bin) TL’lik 10 (on) adet pay muvazaadan
ari
şekilde
tamamen
karşılığında 1,- (bir) Kuruşluk 1,- (bir) ödenmiştir.
pay verilecektir. Söz konusu değişim
ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu Sermayeyi
temsil
eden
paylar
39
paylardan doğan hakları saklıdır. kaydileştirme
esasları
çerçevesinde
Sermayeyi
temsil
eden
paylar kayden izlenir.
kaydileştirme esasları çerçevesinde
kayden izlenir.
Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de Mevzuatı
hükümleri
çerçevesinde
yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye artırılabilir veya azaltılabilir.
Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında Kanun”a istinaden 5 Mayıs Yönetim
Kurulu,
Sermaye
Piyasası
2007
tarihli
Resmi
Gazete’de Kanunu hükümlerine uygun olarak
yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç
Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya
Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 yetkilidir.
Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına
karar verilmiştir.
Yönetim
Kurulu
nominal
değerinin
üzerinde veya altında pay çıkarılması ile
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen sınırlandırılması
konularında
karar
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni
değiştirilmiş ibarelerdir.
pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
Şirketin çıkarılmış sermayesi
şekilde kullanılamaz.
92.070.000
(Doksanikimilyonyetmişbin) Türk
Lirası’dır. İş bu sermaye 1,- (bir) Kr
nominal değerde 9.207.000.000 adet
paya
bölünmüş
olup,
tamamı
hamiline’dir. Yönetim Kurulu, 20092013 yılları arasında Sermaye Piyasası
Kurulu ile ilgili tebliğler çerçevesinde
Kayıtlı Sermaye sınırına varıncaya
kadar hamiline yazılı pay çıkararak
çıkarılmış
Sermayeyi
artırmaya
yetkilidir. Yönetim Kurulu keza itibari
değerin
üstünde
pay
ihracına
yetkilidir. Nakden taahhüt edilen
sermayeye tekabül eden pay tutarları
taahhüt sırasında peşin ve nakden
ödenir.
Sermaye Piyasası Kanununun 13.
maddesi çerçevesinde Şirket, Yönetim
Kurulu kararı ile tahvil ve sermaye
piyasası aracı niteliğindeki diğer
borçlanma senetlerini ihraç edebilir.
40
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarının sınırlandırılması
hususunda yetkilidir.
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
Madde 8 :
Madde 8 :
Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, Yönetim Kurulunda görev alan üyeler,
icrada görevli olanlar ve olmayanlar icrada görevli olanlar ve olmayanlar
olarak ikiye ayrılır.
olarak ikiye ayrılır.
Şirketin işleri ikisi (2) bağımsız üye
olarak görev yapacak altı (6) üyeden
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
idare edilecektir.
Şirketin işleri en az ikisi (2) bağımsız üye
olarak görev yapacak yedi (7) üyeden
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
idare edilecektir.
Yönetim kurulu üyelerinin
çoğunluğunu icrada görevli olmayan
ve yönetim kurulu üyeliği haricinde
şirketde herhangi bir idari görevi
bulunmayan kişiler oluşturacaktır.
İcrada görevli olmayan yönetim
kurulu üyeleri içerisinde Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nde listelenen nitelikleri haiz
bağımsız üyeler bulunacaktır.
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu
icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu
üyeliği haricinde şirketde herhangi bir
idari
görevi
bulunmayan
kişiler
oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan
yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye
Piyasası
Kurulu
Kurumsal
Yönetim
İlkeleri’nde
listelenen
nitelikleri
haiz
bağımsız üyeler bulunacaktır.
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir
üyelik boşaldığı takdirde, seçim Türk
Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri uyarınca önemli nitelikte işlem
sayılan konulara ilişkin kararlar saklı
kalmak kaydıyla, ilgili hükümleri
uyarınca yapılacaktır. Bu şekilde
seçilen üye ilk Genel Kurul’a kadar
görevde kalacak ve Genel Kurul
tarafından seçilen üye, eski üyenin
kalan görev süresi kadar görev
yapacaktır. Yönetim Kurulu’na bir
üyenin, tüzel kişiliği artık temsil
etmediği şirketin ilgili tüzel kişi
hissedarı tarafından ihbar edilirse, söz
konusu üye istifa etmiş sayılacaktır. Bu
durumda, ilgili tüzel kişi hissedar yeni
Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik
boşaldığı takdirde, seçim Türk Ticaret
Kanunu’nun
ve
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri
uyarınca önemli nitelikte işlem sayılan
konulara ilişkin kararlar saklı kalmak
kaydıyla,
ilgili
hükümleri
uyarınca
yapılacaktır. Bu şekilde seçilen üye ilk
Genel Kurul’a kadar görevde kalacak ve
Genel Kurul tarafından seçilen üye, eski
üyenin kalan görev süresi kadar görev
yapacaktır. Yönetim Kurulu’na bir üyenin,
tüzel kişiliği artık temsil etmediği şirketin
ilgili tüzel kişi hissedarı tarafından ihbar
edilirse, söz konusu üye istifa etmiş
sayılacaktır. Bu durumda, ilgili tüzel kişi
hissedar yeni bir üyeyi aday gösterecek
ve Yönetim Kurulu bu yeni üyeyi Yönetim
Kurulu’na atayacaktır.
41
bir üyeyi aday gösterecek ve Yönetim
Kurulu bu yeni üyeyi Yönetim
Kurulu’na atayacaktır.
KARIN DAĞITIMI
KAR DAĞITIMI:
Madde 29:
Madde 29:
Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif
amortisman gibi,Şirketçe ödenmesi ve
ayrılması zaruri olan meblağlar ile
Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi
zorunlu vergiler hesap senesi sonunda
tesbit olunan gelirlerden düşüldükten
sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
görülen
safi (net) kar, varsa geçmiş yıl
zararlarının
düşülmesinden
sonra
sırası ile aşağıda gösterilen şekilde
tevzi olunur.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit
edilen
gelirlerinden,
Şirketin
genel
giderleri ile muhtelif amortisman gibi
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu
olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen dönem karı, varsa
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden
sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde
tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Kar Payı:
a) % 5’ Kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan
bağış tutarının ilavesi ile bulunacak
Birinci Temettü:
meblağ üzerinden, genel kurul tarafından
belirlenecek
kâr
dağıtım
politikası
b) Kalandan Sermaye Piyasası
çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve
Kurulu’ca saptanan oran ve miktarda Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun
birinci temettü ayrılır.
olarak birinci kar payı ayrılır.
İkinci Temettü:
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,
Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,
çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
dağıtılmasına karar verme hakkına
sahiptir.
c) Safi kardan a, b bentlerinde
belirtilen meblağlar düşüldükten
sonra kalan kısmı Umumi Heyet
kısmen veya tamamen ikinci temettü
hissesi
olarak
dağıtmaya
veya
fevkalade
yedek
akçe
olarak İkinci Kar Payı:
ayırmaya yetkilidir.
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen
veya tamamen ikinci kar payı olarak
42
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden
diğer kimselere dağıtılması
kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş
sermayenin %5'i oranında kar payı
düşüldükten sonra bulunan tutarın
onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun
466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi
uyarınca ikinci tertip kanuni yedek
akçe olarak ayrılır.
dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun
521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile
ayırdığı yedek akçe olarak ayırabilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer
kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan,
pay
sahiplerine
ödenen
sermayenin % 5’i oranında kar payı
düşüldükten sonra bulunan tutarın onda
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci
yedek akçeler ile esas sözleşmede pay fıkrası uyarınca genel kanuni yedek
sahipleri için belirlenen birinci temettü akçeye eklenir.
ayrılmadıkça başka yedek akçe TTK’ya göre ayrılması gereken yedek
ayrılmasına,
ertesi
yıla
kar akçeler ile esas sözleşmede veya kâr
aktarılmasına ve birinci temettü dağıtım politikasında pay sahipleri için
nakden
ve/veya
hisse
senedi belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka
biçiminde
ödenmedikçe
yönetim yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
kurulu üyeleri ile, çalışanlarına, aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri
intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli
imtiyazlı
pay
sahiplerine,
çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve gibi kişi ve/veya kurumlara kârdan pay
benzer nitelikteki kişi/kurumlara iştirak dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
etmeye, bağışta bulunmaya veya pay sahipleri için belirlenen kâr payı
kardan pay dağıtılmasına karar nakden ödenmedikçe bu kişi ve/veya
verilemez.
kurumlara kârdan pay dağıtılamaz.
f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla
mevcut payların tümüne, bunların ihraç
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
g) Dağıtılmasına karar verilen karın
dağıtım şekli ve zamanı, yönetim
kurulunun bu konudaki teklifi üzerine
genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel
kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı
geri alınamaz. TTK. 512. madde hükmü
saklıdır.
KARIN DAĞITIM TARİHİ
Kaldırılmıştır.
Madde 30:
Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte
ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
43
hükümlerine uygun olarak Yönetim
Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul
tarafından kararlaştırılır. Bu esas
mukavele hükümlerine göre dağıtılan
kar geri alınmaz.
KANUNİ YEDEK AKÇE
Kaldırılmıştır.
Madde 31:
Şirket tarafından şirket çıkarılmış
sermayesinin % 20 sine varıncaya
kadar kanuni yedek
akçe ayrılır.
Kanuni yedek akçenin sermayenin %
20' sine baliğ olan miktarı herhangi bir
sebeple azalacak olursa, bu miktara
varıncaya kadar yeniden kanuni
yedek akçenin ayrılmasına devam
olunur.
Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi
hükmü saklıdır.
44
Genel Kurul Onayina Sunulacak Şirket Politikalari
Kâr Dağitim Politikasi
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi
Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile
ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal
Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında
dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun
vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu
dikkate alınmaktadır.
İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar göz önünde tutularak, Sermaye Piyasası
Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem
kârının asgari %20’si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması
amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel
Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası
Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Kâr payı avansı ise dağıtılmayacaktır.
Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve
uygulamalarını tanımlamaktadır.
İşe alım, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme gibi tüm İnsan Kaynakları politika ve
uygulamalarımızda adil bir yaklaşımı benimsiyor, hiçbir şekilde dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri
nedenlerle ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. Aynı prensip Üst
Düzey Yöneticileri de kapsar.
Ücretlerinin belirlenmesinde, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki ve ilgili
fonksiyonlardaki rollerle rekabetçi olacak şekilde piyasa şartları göz önünde
bulundurulur. Yıllık bağımsız ücret araştırmalarıyla bu bilgiler alınır.
Yalnızca bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere her yıl olağan
genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu
üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika
kapsamında ödeme yapılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler
(ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.
45
Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere parasal ve
parasal olmayan ödemelerden oluşur. Şirketteki sorumluluk alanlarına bağlı olarak
belirlenen Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; makroekonomik veriler, piyasada
geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri de dikkate
alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.
Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirket performansı ve bireysel performansa göre
hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:
Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve
operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin,
dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken,
başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle
dikkate alınan prensiplerdir.
Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile
birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler
dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile
paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme
prensibi gözetilmektedir.
Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim
Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında
mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.
2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar
2013 yılı içerisinde şirket tarafından yapılan bağış ve yardım tutarı 415.566,30 TL’dir.
46
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Dünyada son dönemde giderek önem arz eden bir olgu haline gelen Kurumsal
Yönetim İlkeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihinde
“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i (Seri:
IV No: 56) yayınlamıştır. Bu tebliğ ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin bazıları Borsa
İstanbul’da işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Boyner Büyük
Mağazacılık A.Ş. olarak, SPK tarafından atılan bu önemli adımın ulusal ve
uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi açısından büyük yarar sağlayacağına
inanmaktayız.
2013 yılında yürürlükte bulunan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında zorunlu olan ilkelere
tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum
sağlanmıştır. Şirketimizin 3. Grup’ta yer alması nedeniyle iki bağımsız üyenin
bulunması yeterli olmaktadır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri faaliyetlerini
sürdürmektedir. Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden
geçirilerek, ilkelere uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve
uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla
birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise
piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum
henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri
aşağıda kısaca özetlenmiştir:
- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesi: Esas
Sözleşme’de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca
düzenlenmemiş, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
- Şirket’le ilişkisi olan menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı: Her ne kadar
esas sözleşmede henüz yer almasa da, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine
katılmalarından beklenen yararlar, çeşitli menfaat grupları ile yapılan fikir
alışverişleri ve gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri (websitesi, e-mail, telefon,
basılı yayın vs.) ile elde edilmeye çalışılmaktadır.
Kurumsal yönetim uygulamalarının bazılarının yasal düzenlemeler ile zorunlu hale
getirilmesinin yanı sıra, bu uygulamaların Şirket içinde sürekli iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi için bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak ölçümleme ve
derecelendirme çalışmaları şirketimiz açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu noktada
ilki 2012 yılında olmak üzere SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. ile bir derecelendirme anlaşması imzalanmıştır. 2013 yılında yapılan
47
derecelendirme sonucunda Kurumsal Yönetim notumuz 8,61 olarak revize edilmiştir.
Bu çalışma ile ilgili ayrıntılı rapor Şirketimizin resmi internet sitesinde yer almaktadır.
Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin tespitlerimiz, Yönetim
Kurulu’na sunulmuş ve Yönetim Kurulunca benimsendiğinden Genel Kurul’a arz
edilmiştir.
2013 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında
toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, söz konusu ilkelerin
uygulanabilen ve uygulanamayan yönlerini içerecek biçimde, aşağıda
sunulmaktadır.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Fethi Pekin
Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Mehmet İnal
Yönetim Kurulu Üyesi
48
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi
bulunmaktadır. Bu birim bağımsız bir yönetim kurulu üyesi olan Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı’na bağlı olarak yapılandırılmıştır.
Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde Sn. Ali Adana görev yapmaktadır. Söz konusu
birimde görev yapan çalışanımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Adı Soyadı
Ali Adana
Telefon No
0 212 335 75 05
Elektronik Adres
[email protected]
Sn. Ali Adana’nın İleri Düzey SPK lisansı ile Kurumsal Yönetim SPK lisansı
bulunmaktadır.
Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim komitesine raporlama yaparak pay sahipleri
ile yönetim kurulu arasındaki iletişimi sağlamaktadır.
Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibariyle mevzuat gereği;
•
•
•
•
•
•
Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak takibini
sağlama,
Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki
bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini
yanıtlama,
Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer
şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,
Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları
hazırlama,
Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların
hazırlanmasını sağlama,
Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile
ilgili her türlü hususu gözetme ve izleme görevlerini yerine getirmek üzere
faaliyet göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde
zorunlu hususlarla esas sözleşmede yer alan hususlar da ayrıca
uygulanacaktır.
49
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde Pay Sahiplerimizden, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine gelen bilgi
talebi başvurularının, kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde
olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.
Gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, konu ile ilgili Genel Müdür
Yardımcısı ve Genel Müdür tarafından en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun
şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda Şirketimiz gerekli
olabilecek önlemleri almış bulunmaktadır.
Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının
kullanımını
olumlu
yönde
etkileyecek
gelişmelerle
ilgili
bilgilere,
kurumsal.boyner.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir.
Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün
bilgiler, internet sitemiz, yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve
bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile Pay Sahiplerimizin bilgi ve kullanımına
sunulmuştur.
4. Genel Kurul Toplantıları
2012 sonuçlarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde saat
15:00’da Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.' nin İstanbul,
Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, No:22, Bahçelievler / İstanbul
adresinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı daveti 06 Mart 2013 tarihli Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde; 12 Mart
2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 06 Mart 2013 tarihinde Borsa
İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 92,07 milyon Türk Lirası tutarındaki ödenmiş
sermayemizin % 81,11’ini veya diğer bir ifadeyle 74,674,117 Türk Lirası tutarındaki
kısmını temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları
katılmışlardır. Olağan Genel Kurul toplantısında bazı pay sahiplerimizden gelen
gündemdeki konularla ilgili sorular toplantı esnasında cevaplanmıştır.
Yapılan Genel Kurul’da “Genel Kurulun Çalışma esasları ve Usulleri Hakkında İç
Yönerge” kabul edilmiştir.
Esas sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümleri şöyle özetlenebilir:
Şirketin Genel Kurulu Esas Sözleşmemiz gereği olağan ya da olağanüstü toplanır.
50
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde,
yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun gündeme ilişkin
maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.
Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun
ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır, gereken kararlar alınır.
Şirket, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bu
işlemlerden elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında ortaklarını olağan genel
kurul toplantılarında bilgilendirir ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı
gündeminde ayrı bir madde olarak yer verir.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul
toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul
sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü
uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Genel Kurul, Şirket'in merkezinde veya merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir
yerinde toplanır.
Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza
etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak
kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.
Genel Kurul Toplantıları davetine ilişkin ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde
çıkan bir gazete aracılığıyla yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde
ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. 2013 yılı hesaplarının ve işlemlerinin
görüşüleceği 2014 yılı Genel Kurul toplantısında yeni TTK hükümlerinin
uygulanması tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanır.
Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı
davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ülke çapında yayın yapan iki
gazete ile Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) olmak üzere
yayınlanır.
51
Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için
Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan uygun
görüş alması şarttır.
Diğer taraftan:
Tüm pay sahiplerimiz 2013 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, tüm Pay
Sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen, kurumsal.boyner.com.tr adresinde yer
alan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşabilmektedirler.
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç
olduğu takdirde genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan
bilgilendirme dokümanları, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik
yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan
ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkez ve belirtilen şubelerinde Pay
Sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.
Söz konusu bilgi ve belgelere, kurumsal.boyner.com.tr adresinde yer alan internet
sitemizden de ulaşılabilmektedir.
Genel kurula katılımı kolaylaştırmak adına, mevzuatta öngörülen hususlara riayet
edilmesine azami özen gösterilmektedir. Pay Sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım
konusunda
herhangi
bir
güçlükle
karşılaşmamaktadırlar.
Ayrıca
Pay
Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir şikayet veya duyuru da
alınmamıştır.
Genel kurul tutanakları gerektiğinde, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi
edilmekte ve ayrıca da toplantıya katılamamış Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi
amacıyla kurumsal.boyner.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde yer
verilmek suretiyle, elektronik erişime de açık tutulmaktadır.
Genel Kurul’da sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap
verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 işgünü
içerisinde
Pay
Sahipleri
ile
İlişkiler
Birimi
tarafından
yazılı
olarak
cevaplandırılmaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine tabidir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerin her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.
52
Herhangi bir hissedarımız
bulunmamaktadır.
ile
Şirketimiz
arasında
karşılıklı
iştirak
ilişkisi
Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.
Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri
sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya
başvurulabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve füru ile şirket arasındaki kişisel bir işe
veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan
vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları
kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.
6. Kâr Payı Hakkı
Şirketin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.
Raporun hazırlandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat itibariyle, Şirketin umumi
masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan
meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi
sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık
bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra
sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) % 5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü:
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci
temettü ayrılır.
İkinci Temettü:
c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı
Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya
fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
53
d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi
uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse
senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, çalışanlarına,
intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla
kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara iştirak etmeye, bağışta
bulunmaya veya kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kâr dağıtım önerileri, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü oranlar dahilinde
şirketimizin kârlılık durumunu, Pay Sahiplerinin beklentilerini, Ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik durumu ve Şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alarak
belirlenir.
Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr geri alınmaz.
Şirketimizde kârdan pay alma ve yönetimi belirleme konusunda imtiyazlı hisse
bulunmamaktadır.
Şirketimizin 2013 yılı kârı ile ilgili olarak, 2013 yılı için kâr dağıtımı yapılmaması,
kârın ortaklık bünyesinde bırakılması hususunun genel kurulun onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
Kâr dağıtım tarihi
Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
7. Payların Devri
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
54
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulan Şirket
Bilgilendirme Politikası, şirket internet sitesinde ( kurumsal.boyner.com.tr )
yayınlanmaktadır.
Şirket bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli
bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer
taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle
ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla stratejik
planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında
ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası çevreleri
ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu
gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve haziran sonu
mali tabloları bağımsız incelemeden ve yıl sonu mali tabloları bağımsız denetimden
geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.
Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.
hakkındaki
bilgilere
Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar
vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir,
yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma
Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (kurumsal.boyner.com.tr)
kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET:
Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da şirket ortaklarının doğrudan ve
etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılabilmektedir.
Özel Durum Açıklamaları
2013 yılı içerisinde şirketimiz tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca 24 adet özel
durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara ayrıca internet sitemizde
(kurumsal.boyner.com.tr) yer alan linklerden de ulaşılabilmektedir.
Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.
Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizin gerçek kişi ortakları aynı zamanda en büyük ortağımız Altınyıldız
Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.’nin de hissedarıdırlar.
55
Şirketimizin 31.12.2013 itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon
Fab. A.Ş.
Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım
Toplam
Sermayedeki Payı
(TL)
88.896.289,44
Sermayedeki Payı
(%)
96,55
3173.710,56
92.070.000,00
3,45
100,00
Şirketimizin dolaylı yoldan sermayedarı olan gerçek kişi ortaklarımız aşağıda
sunulmuştur.
GERÇEK KİŞİ ORTAKLAR
Hasan Cem Boyner
Neylan Dinler
Zahide Leman Halulu
Lerzan Boyner
Latife Boyner
Ali Osman Boyner
Emine Ayten Boyner
Semih Dinler
Defne Dinler
Deniz Dinler
Toplam
PAY TUTARI (TL)
16.554.456
15.812.433
11.001.837
10.844.377
10.820.711
3.944.868
1.431.520
203.100
134.046
134.046
70.881.394
PAY ORANI (%)
18,00%
17,20%
11,90%
11,80%
11,80%
4,30%
1,60%
0,20%
0,10%
0,10%
77,00%
İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının engellenmesi için gerekebilecek önlemler
alınmış olup, Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek
nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer
kişi/kurumlar güncel tutulmaktadır.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Kamunun aydınlatılmasında, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da öngördüğü SPK
Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde kurumsal.boyner.com.tr internet
adresindeki Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web
Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak
yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Bu kapsamda, şirketin son 5 yılına ait
bilgilerine internet sitesinde yer verilmektedir. Web Sitesi Türkçe olarak SPK
56
Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiş olup,
Türkçe bilgilerin büyük bir kısmı yabancı yatırımcılar da düşünülerek, İngilizce
olarak web sitesinde yayınlanmaktadır.
Web-sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda gösterilmiştir.




















Kurumsal kimliğe ilişkin bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Son durum itibariyle ortaklık yapısı
Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayıları ile şirket
esas sözleşmesinin son hali
Ticaret sicil bilgileri
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları (Yıllık ve dönemsel)
Çıkarılan tahviller ile ilgili bilgiler
SPK Özel Durum Açıklamaları ile ilgili linkler (KAP ve BORSA İSTANBUL
sitelerine)
Genel Kurul’un toplanma tarihi ve gündem
Genel Kurul toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli
Vekâleten oy kullanma formu örneği
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme politikası
Kâr dağıtım politikası
Personel tazminat politikası
Etik kurallar
Ücretlendirme Politikası
Sıkça sorulan sorular bölümü
İletişim bilgileri
Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi yer almaktadır.
10. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında birçok bilgiye
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmıştır. Yıllık faaliyet raporunda, periyodik
mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin
mevzuata tam olarak uyduğuna dair genel müdürün imzasını içeren beyan
bulunmaktadır.
Öte yandan, faaliyet raporunda şirketin iç kontrol sisteminin sağlıklı olarak isleyip
islemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanı bulunmamaktadır.
Yıllık faaliyet raporu; şirketin faaliyet konusunu, şirketin finansal durumunu,
sermaye, ortaklık ve yönetim yapısını, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey
57
yöneticilerin özgeçmişlerini, kâr dağıtım politikasını ve kurumsal yönetim uyum
raporunu içermektedir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’nin 27 Ocak 2014 tarihinde almış olduğu Yönetim
Kurulu kararına göre, kayıtlı sermaye tavanı izin verilen süresi olan 5. senenin
dolması sebebiyle yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, 100 Milyon TL
olarak yer alan kayıtlı sermaye tavanının arttırılarak 250 Milyon TL olarak
belirlenmesine, bu tavanın 2014-2018 yılları için geçerli olmasına ve bu konunun
Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Pay Sahiplerimiz, Çalışanlarımız, Alacaklılarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve
Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini
kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün
olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan
ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen
gösterilmektedir.
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği
durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket
imkanları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını
öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan
bağımsız üyeler bir anlamda şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat
sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.
Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri
bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra
üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar
geliştirilmektedir.
Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirket’imiz için büyük
önem arz etmektedir.
58
13. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin içinde yer aldığı Grup’un ortak hedefi olan “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu”
ve “İnsana Saygı” Şirketimizin insan kaynakları politikasının da temel hedefleridir.
Temel ilkemiz ise; Yasa ve kurallara titizlikle uymak ve etik kurallar içinde
çalışmaktır. İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki tüm çalışanlar diğer çalışanlarımız
ile ve kendi içlerinde sürdürülebilen güveni sağlayabilmek için açık ve yakın
iletişimi benimsemektedir.
Çalışanların en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle
çalışanlarımızın gelişimlerine destek vermek üzere ihtiyaçlara, dönemin
önceliklerine ve planlamaları hayata geçirilecek yetkinlik, bilgi ve uygulamaları
hedefleyen sınıf içi, uygulamalı iş üstü eğitim modelleri ile eğitim planları
yapılmaktadır.
Şirkete katılan yeni çalışanlarımız gerek iş başında, gerek iş dışında düzenlenen
programlarla kurum kültürüne adapte olmaları için desteklenirler. Kurumumuz için
takım çalışmasına verilen önem öncelikli noktalardan biridir. Bu kapsamda gerekli
görüldüğünde iç ve dış kaynakların kullanılması suretiyle çalışanlarımızın
gelişmelerine yönelik programlar yapılmakta, destekler alınmaktadır. Geri bildirim
ve yönlendirmeler ile de yakın iletişimin devamlılığı ve etkinliği sağlanmaktadır.
Kişilerin gelişimleri sürekli sektör ve şirketin uygulamalarına göre geliştirilen
“Performans Değerlendirme Sistemi”miz ile izlenmektedir. Bu sistem ile
Çalışanlarımıza kurum içerisinde kariyer yapabilecekleri yolları göstermek, kariyer
planlamalarını yapmalarına yardımcı olmak, yeteneklerini gösterebilecekleri,
hedeflerini gerçekleştirebilecekleri uygun ortamlar sağlamak, hedeflerine ve
kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak gelişimlerini desteklemek amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte hazırlanan kariyer haritaları çerçevesinde “Kariyer Yönetim
Sistemi” uygulanmaktadır. Temel prensibimiz üst kademeleri Şirket içinden yetişmiş
çalışanlarımızdan oluşturmaktır.
İşe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm
istihdam koşullarında fırsat eşitliği
sunarız.
Şirketimiz,
çalışanlarımızın
sorumluluklarına paralel inisiyatif almalarını desteklemektedir.
Irk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş ya
da aidiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya
da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını
kabul edilemez buluruz.
Seçme ve yerleştirme süreci için şirketimize özel profil çalışması yapılmış olup, her
unvan için belirlenmiş kriterler çerçevesinde seçme ve yerleştirme yapılmaktadır.
Çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılımları fikir ve
önerileri desteklenmektedir.
59
Tüm çalışanlarımız, yasalara, şirket usul ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür.
Hiçbir çalışan iş içinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz,
kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz.
Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.
Çalışanlarımız farklı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda
Sağlık Sigortası ve Sağlık Bilgilendirme Servis hizmeti sağlanmaktadır.
Şirketteki tüm pozisyonlar için görev tanımları, performans kriterleri hazırlanmış olup
çalışanlarımızın dikkatine sunulmaktadır.
Tüm çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen kurum içi iletişim faaliyetleri (sosyal
aktiviteler ve iletişim platformları) ile çalışanlarımızın motivasyonunun ve işe
bağlılığının arttırılması amaçlanmaktadır.
Çalışma koşulları ve çalışanlarımızın günlük iş hayatlarını etkileyecek tüm
değişiklikler
zamanında
açıklanarak
duyurulmakta
ve
çalışanlarımız
bilgilendirilmektedir.
Fırsat Eşitliği ve Eşit Muamele:
İşyerlerimizde cinsiyete dayalı ayrımcılık işe alım sürecinde ve iş ilişkisi içinde
kesinlikle kabul edilemez. Fırsat eşitliği ve muamele eşitliği etik kodlarımızda ve
insan kaynakları politika ve uygulamalarımızda mevcuttur.
Çalışanlarımızın % 51,3’ü kadın, Yöneticilerimizin %23,7’si* kadındır. 2013 yılında
(nakil işlemleri hariç) terfi edilenlerin %42’si kadındır
*Birim Yöneticisi ve üzeri pozisyonlar
2013 yılında fırsat eşitliği çalışmalarımız kapsamında engelli bireylerin haklarına
odaklandık. Engelli yurttaşların erişim haklarının perakende sektöründe ihtiyaç
analizinin
yapılması,
engelli
çalışanlarımızın
iş
yerinde
fırsat
eşitliği
uygulamalarımızdan faydalanma konusunda düzeylerinin tespiti ve özel
ihtiyaçlarının analizi ve akabinde tüm bu analizlerimizin uygulamaya dönüşmesini
amaçladık. Merkez ofis ve mağazalarımızın farklı engellilik biçimleri uyarınca
erişim fizibilitelerini tamamladık. Mağaza çalışanlarına yönelik engelli müşteriye
doğru davranış eğitimleri verdik ve şirketimizde bu konuda eğitim verecek iç
eğitmen kadroları yetiştirdik.
İşe Alım, Kariyer Planlaması ve Terfi Süreci:
İş ilanlarımız dahil işe alım sürecimizde ve iş ilişkimizde cinsiyete dayalı ayrımcılık
yapılmamaktadır. İş ilanlarımız ve iş tanımlamalarımızda cinsiyet bir gösterge
olarak bulunmamaktadır. 2013 yılı içerisinde Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
bünyesinde işe alımı gerçekleştirilen çalışanlarımızın %51’si kadın, %49’u erkektir.
60
(Oranlar içerisine engelli kategorisinde değerlendirilen çalışanlarımız dahil olup, 13
engelli kadın çalışan istihdam edilmiştir.)
Profesyonel ekibimiz cinsiyetlerinden bağımsız olarak performans değerlendirmesi
sürecine girmektedirler.
Eşitlik ilkesi çerçevesinde “Kariyer Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır. Kariyer
sınavları ve kariyer danışmanlığı görüşmeleri sonucunda başarılı olan
çalışanlarımız terfi etmektedirler.
Eşit Ücret:
Şirketlerimizde “Hay iş eşleştirme metodolojisi” kullanılmaktadır. Bu sistem içinde
cinsiyet bir kriter olarak alınmamaktadır.
Mağazalarda satış danışmanları/uzman satış danışmanları ücretleri pozisyon
bazında belirlenir. Bu pozisyonlar için işe alım yapılırken kadın-erkek ayrımı
yapılmaksızın aynı seviyeden ücretlendirme yapılır. Bireysel farklılık satış
performansı doğrultusunda primlendirilir.
Şirketimizin, 4857 sayılı İş Yasası referans alınarak oluşturulmuş olan çalışanlarına
yönelik tazminat politikasına internet sitemizde de yer verilmektedir.
Cinsel Taciz ve Mobbing:
İşyerlerimizde cinsiyet eşitsizliği, mobbing ve cinsel taciz gibi sorunlar karşısında,
İnsan Kaynakları Departmanlarımız tedbir ve önlemlerin alınması ve bu
davranışları uygulayanlara karşı gerekli işlemlerin yapılması ile sorumludur. Ayrıca
mağaza müdürlerimiz, departman müdürlerimiz ve genel müdür yardımcılarımız ve
genel müdürümüz bu konuda çalışanlarımızın açık iletişime geçebileceği
pozisyonlardır.
Çevre Sorumluluğumuz:
Şirketimize göre Kurumsal Sorumluluk, iş stratejilerimizin ve faaliyetlerimizin
yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşlarımızın bütününü kapsayan bir yönetim
yaklaşımı olarak ele alınmaktadır.
Ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarımızda kaynakların sürdürülebilirliği
önceliğimizdir. Ekonomik ve çevresel performanslarımız ile birlikte ele aldığımız
sosyal performanslarımız altında, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanlarımızın mesleki
eğitimi ve gelişimi, istihdam politikalarımızda fırsat eşitliği ve çeşitlilik, örgütlenme
özgürlüğü, ürün sorumluluğu, müşteri sağlığı ve güvenliği, yasal uygunluk ve
toplumsal yatırım programlarımız yer almaktadır.
Şirketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik
olarak desteklenen ve öncülük edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır.
61
Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun
olmasına özen gösterilmektedir.
Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya
yaptırım ile karşılaşmamış ve aleyhe bir dava açılmamıştır.
Şirketimiz, kullanılmış kağıtların geri kazanımının teminine yönelik olarak
çalışmalarda bulunmuştur. Naylon poşetlerimizde geri dönüşümlü materyal
kullanılarak yeniden tasarlanmıştır. Daha hızlı doğaya dönüşümünün sağlanması
için 2009 yılı Haziran ayı sonunda Türkiye’de bir ilk uygulama sağlanarak hem geri
dönüşümlü materyal kullanılıp hem de oxodegradable (doğada çözünebilen)
poşetler haline getirilmiştir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik
herhangi bir suçlama veya yaptırım ile karşılaşmamış ve aleyhe bir dava
açılmamıştır.
Çevresel performansımızı ortaya koymak, çevre dostu uygulamalara imza atmak,
iklim değişiklikleri ile mücadele etmek amacı ile 2012 yılında WWF ile işbirliğinde
Yeşil Ofis Çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamca yeni binamızda yeşil satın alma
kuralları uyarınca yenileme ve düzenleme yaptık. Amacımız; Operasyonlarımızın
çevreye olan negatif etkisini minimize etmek, bu kapsamda yeşil ofis olma yolunda
gerekli çalışmaları yürütmek ve çalışmalarımızın başarısı için çalışanlarımızın
farkındalığını arttırmak ve tüketimde davranış değişikliklerine neden olmak.
Aşağıdaki başlıklarda merkez ofis tüketimlerimizde iyileşme sağlayacağız.
•
•
•
•
Kağıt tüketimi
Enerji tüketimi
Su tüketimi
Katı atık tüketimi
Ayrıca 2013 yılında Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. Carbon Disclousure Project’in
yaptığı ankete katılmıştır.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Etik Kurallar
Boyner Holding’in uzun yıllardır günlük yaşamda uygulanan ve geleneksel hale
gelmiş etik kuralları Şirketimiz tarafından da benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
62
Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk çalışmalarına yaklaşımımız; ele aldığımız toplumsal sorunun
çözümüne finansal destek sağlamak yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası
olmak, sorunun çözümünde aktif rol almaktır. Sosyal sorumluluk çalışmalarının
yönetiminde ve uygulanmasında katılımcılığa ve işbirliğine önem veriyoruz. Boyner
kurumsal gönüllülük programımızın hayata geçirilmesini sorumlu vatandaşlık
yaklaşımının bir parçası olarak tanımlamıştır. Çalışanlarının sorumlu vatandaş
olma bilincini yükseltmeyi ve çalışanlarının desteği ile kamu yararına yürüttüğü
çalışmaları güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemiştir.
Grup Şirketlerimizin ortaklığında 2009-2015 yılları arasında hayata geçirdiğimiz
“Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar” Projemiz; 2013-15 yılları
arasında projemiz Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇHGM) bağlı pilot illerdeki
çocuk evleri ve sevgi evlerinde yürütülecektir.
Amacımız ÇHGM’ne bağlı sevgi ve çocuk evlerinde yetişen çocukların;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kendilerini tanımalarını,
Kişisel ve psikolojik gelişimlerini,
Sosyalleşmelerini & toplumsal kabullerini,
Sorumluluk alma becerilerini ve birey olma süreçlerini,
Değer geliştirmelerini,
Eğitime devamları ve akademik başarılarını,
Yetenek ve ilgileri uyarınca yüksek öğretim seçimlerini,
Staj fırsatları ile çalışma yaşamına hazırlanmalarını,
Meslek seçimi danışmanlığı almalarını,
Doğru bilgi, kaynaklara ve rol modellerine erişimlerini,
desteklemek.
Bu kapsamda etkinliklerimiz;
Kurumda Görevli Personelin Eğitimler ile Desteklenmesi
–
–
–
–
Bakım elemanı
Meslek elemanları
Grup ve Ev sorumluları
Yöneticiler
2013 yılında; 4 yılın birikimi olan deneyimleri kurum kültürü haline getirmek ve
meslek içi eğitim programına dahil etmek amacı ile Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün belirlediği 7 ilde (Bursa, Samsun, Sivas, Ankara, İzmir, Diyarbakır,
Konya) ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan çıkan ihtiyaçlar
çerçevesinde
hazırlanan
eğitimler
4
ilde
(Sivas,Bursa,Diyarbakır,
Samsun)Yöneticiler, Bakım Elemanları, Grup ve ev Sorumluları ile Meslek Elemanları
için uygulanmıştır.
63
Eğitim Konularımız:
Yöneticilerİçin Verilen Eğitim Konuları
Liderlik Becerileri
Kurum İçerisinde Liderin Önemi
Liderlik Tarzları ve Yeni Liderlik Anlayışı
Farklılıklarımıza İlişkin Farkındalık
Sorun Çözme/Hedef Belirleme
Bir Öğrenme Modeli Olarak Mentörlük
Meslek Elemanları ve Bakım Elemanları için Mentörlük Programı Eğitimleri
Mentörlük Becerileri
Koçluk Sorun Çözme Modeli
Farklılıklarımız (Öğrenme Stilleri/Davranış Tarzları/Değerler)
Bireyin Gelişimi; Algı, İnanç, Sınırlayan İnançlar
Bakım Elemanları ve Ev Sorumluları İçin Türkiye Aile Planlaması Vakfı tarafından
verilen eğitimler
Ergenlik dönemi sorunları
Öz bakım
Çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi
Yetişkin - yetişkin iletişimi ve öfke kontrolü
Beslenme alışkanlıkları
Toplumsal cinsiyet
Çalışanlarımızın Gönüllülüğü:
Boyner Grubu Gönüllüleri (BGG) olarak çocukların ve gençlerin eğitimi ve sosyokültürel gelişimi, gençlerin ve kadınların istihdamı,dezavantajlı grupların sosyal
içerikli konuları ile ilgili 2013 yılında 348 çalışanımız 1.386,5 saat gönüllü çalışmalar
yaparak toplumsal fayda sağlamıştır.
64
2013 yılı Projelerimiz:
“Farklı Renkler Farklı Kültürler Projesi”
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ortaklığında Yeldeğirmeni Gençlik
Merkezi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz projemizde Türkiye’ye farklı ülkelerden
yoksulluk, savaş, insan hakları ihlalleri nedeniyle yasal ve yasal olmayan
yollardan gelmiş olan 18 yaş altı çocuklara sosyal içerme desteği veriyoruz. 2013
yılında 6 çalışanımız 32 saat gönüllü zaman ayırmış ve projede birlikte olduğumuz
gruba destek olmuştur.
23 Nisan Etkinlikleri
23 Nisan haftasında 5 etkinlik ile dezavantajlı çocuklar için 98 çalışanımız 240 saat
gönüllülük faaliyetinde bulundu.
Nar Taneleri
2009 yılında grubumuzun kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında
geliştirdiğimiz sosyal içerme projemizde genç kadınların hayata ve istihdama
hazırlanmaları sürecine 1 gönüllümüz 78 saat gönüllü mentorluk yapmıştır.
Kan Bağışı Kampanyası - Bursa
20 çalışanımızın katılımı ile toplam 43 saat Korupark mağazamızda kan bağışında
bulunduk.
Anneler Günü Etkinlikleri
Anneler gününde Trabzon mağazamız 21 çalışanımız ile 73 saat huzurevi ziyareti
gerçekleştirirken, Korupark mağazamız 15 çalışanımız ile 46 saat gönüllülük
gerçekleştirerek anneler için mutfak önlükleri tasarladı.
İşitme Engelli Gençlerle Gençlik Partisi
Trabzon Forum mağazasından 11 gönüllümüz işaret dilini kullanarak bir müzük
grubu oluşturdu ve konser verdi. İşitme engelli gençlerle buluşarak 55 saat
gönüllülük gerçekleştirdi.
Lösemili Çocuklar Ziyareti
Marmara Park mağazamızdan 19 gönüllümüz Cerrahpaşa lösemili çocuklar
bölümünü ziyaret ederek 66 saat gönüllülük yaptı.
Kayseri mağazamız 17 gönüllüsü ile 51 saat YKM Erasta’dan 7 gönüllümüz ise
bayram sabahında lösemili çocukları ziyaret ederek 11 saat gönüllülük
gerçekleştirdi.
Çocuk Yuvası Ziyaretleri
Trabzon Forum mağazamız 4 gönüllüsü ile 24 saat, Marmara Park mağazamız 41
kişi ile 75 saat, Çiğli mağazamız ise 5 kişi ile 10 saat gönüllük yapmış ve çocuk
yuvalarını ziyaret ederek partiler düzenlemiştir.
65
Huzurevi Ziyareti
Marmara Park mağazamızdan 20 gönüllümüz huzurevi ziyaret ederek 69 saat
gönüllülük yaptı.
Babalar Günü Etkinlikleri
Isparta mağazamızdan 5 gönüllümüz Babalar Gününde şehit babalarını ziyaret
ederek 30 saat gönüllülük yaptı.Trabzon mağazalarımız ise 12 gönüllüsü ile
Huzurevi ziyaretleri yaparak toplam 39 saatlik gönüllülük çalışması ile Babalar
Gününü kutladı.
Yardım Kampanyaları
Malatya Park mağazamız 12 gönüllüsü ile 48 saat gönüllülük yaparak Toprakdere
İlköğretim Okuluna, Brandium mağazamız Kardeş okul projesi ile Havza İlköğretim
Okuluna 50 kişinin katılımı ile 158 saat, Korupark mağazamız 9 kişi ile 148 saat
gönüllülük yaparak Van’a yardım da bulunmuştur.
Kitap Toplama Kampanyası
51 gönüllümüz gerek mağazalarında gerekse Merkez ofiste kitap bağışında
bulunarak ve mektuplar yazarak kampanyaya destek vermiş olup toplam 69
saatlik gönüllülük yapılmıştır.
Barınak Ziyareti
Merkez ofis ve mağaza gönüllülerimizin katılımı ile gerçekleşen barınak ziyaretinde
7,5 saat gönüllülük yapılmıştır.
Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Sardunya Yemek firması ile birlikte yürüttüğümüz “Durmak Yok Yola Devam” isimli
mavi kapak toplama projesinde ihtiyaç sahibi olan 7 aileye tekerlekli sandalye
gönderimi sağladık. Erzurum mağazası gönüllülerimiz sandalyeleri teslim ederken
14 saat gönüllülük gerçekleştirdiler.
66
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu
Yönetim Kurulumuzun tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından
yürütülmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri, bağımsız üyeler dahil, mevzuatın öngördüğü niteliklere
sahip kişiler arasından seçilmektedir.
Şirketin işleri (2’si) bağımsız üye olarak görev yapacak (6) üyeden oluşan ve en az
bir, en çok üç yıl için görev yapmak üzere hissedarlar genel kurulunca seçilecek
Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur.
Mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler.
Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum
görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 11 Mart 2013 tarihinde Sn. Fethi Pekin ve Sn. Vittorio
Radice’nin bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak Olağan Genel Kurulu’na
önerilmesine karar vermiştir.
Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından
imzalanacak bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için,
bunların şirketin temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanması ve imzaların şirket
kaşesi altında vazedilmesi şarttır.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda
karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu idare ve temsil işlerinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 319.
maddesi uyarınca üyeleri arasında taksimine karar verilir, veyahut bu işleri kendi
üyeleri arasında kuracağı bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere,
pay sahibi olan veya olmayan müdür ve müdürlere bırakabilir.
Yönetim Kurulu
sunulmuştur.
Üyelerimiz
ile
Genel
Müdürümüze
ilişkin
bilgiler
aşağıda
67
Adı Soyadı
Unvanı
H. Cem Boyner
Nazlı Ümit Boyner
Serdar Sunay
N. Mehmet İnal
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
İcracı/Bağımsız/İcracı
Değil
İcracı Değil
İcracı Değil
İcracı Değil
İcracı Değil
Vittorio Radice
Üye
İcracı Değil /Bağımsız
Fethi Pekin
Üye
İcracı Değil /Bağımsız
Görev Yaptığı Kurum
Boyner
Boyner
Boyner
Boyner
Holding
Holding
Holding
Holding
A.Ş.
A.Ş.
A.Ş.
A.Ş.
La Rinascente Srl.
Pekin & Pekin
Avukatlık Bürosu
Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
alınan karar ile birlikte 3 yıllığına seçilmişlerdir.
Adı Soyadı
R. Aslı Karadeniz *
Unvanı
Genel Müdür
*03 Ekim 2013 tarihinde şirketimiz tarafından yapılan KAP açıklamasına göre 01
Mayıs 2014 tarihi itibari ile Sn. Deran Taşkıran Şirketimizin yeni Genel Müdürü
olarak göreve getirilmesine, görevden ayrılan Sn. Remziye Aslı Karadeniz'in ise
şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması hususunun düzenlenecek ilk
toplantıda Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul onay tarihinden
itibaren bu göreve getirilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler hem de
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim
Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden en üst seviyede yetki ve etkinlik sağlayacak
şekilde oluşturulmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak kişilerde bu niteliklerin yanında, şirketin
faaliyet alanına ilişkin işlemler ve ilgili hukuki ve yasal düzenlemeler hakkında
temel bilgi birikimine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına da dikkat
edilmektedir.
Şirket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini
sağlayacak üst düzey etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu’na seçmektedir.
68
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst
düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları için
dönem içinde şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapma ve
rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurulumuz tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri
çerçevesinde değerlendirilerek, gerekli yetki ve izinler verilmektedir.
16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının Gündem taslağı Genel Müdür tarafından
hazırlanmakta, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen önerilerin ışığında
Yönetim Kurulu kararıyla son şeklini almaktadır.
Yönetim Kurulu toplantıları öngörülemeyen istisnai durumlar dışında tüm üyelerin
katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az 5 (beş)
Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanmaktadır.
Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinde belirtilen
esaslar çerçevesinde toplanmakta ve Yönetim Kurulu en az 5 (beş) Yönetim Kurulu
üyesinin olumlu oyu ile karar almaktadır.
Toplantılara çağrı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır.
Yönetim Kurulumuz 2013 yılı içinde 47 adet karar almıştır. Tüm kararlar
çoğunluğun katılımıyla alınmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı
bulunmamaktadır.
2013 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan Yönetim Kurulu
üyesi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin Şirket içi hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi ve
iletişimini sağlamak üzere kurulmuş bir sekreterya bulunmaktadır.
69
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı
zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine
getirmektedir.
Komitelere ait Çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Internet
sitemizde yayınlanmıştır.
Komite başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı
Fethi Pekin
Vitorrio Radice
Komite’deki Unvanı
Başkan
Üye
Eğitim Dalı
Hukuk
İşletme
Yönetim Kurulu Unvanı
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı
Fethi Pekin
Komite’deki Unvanı
Başkan
Eğitim Dalı
Hukuk
Yönetim Kurulu Unvanı
Bağımsız Üye
N. Mehmet İnal
Üye
İşletme
Bağımsız Üye
Riskin erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı
Fethi Pekin
Serdar Sunay
Komite’deki Unvanı
Başkan
Üye
Eğitim Dalı
Hukuk
İşletme
Yönetim Kurulu Unvanı
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Riskin erken Saptanması Komitesi 26 Haziran 2013 tarihinde kurulmuş olup, komite
iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in
varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli
önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik dört defa
toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
70
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’de iç denetim, kuruluşun faaliyetine değer katmak
ve bu faaliyeti geliştirmek üzere bağımsız ve objektif bir güvence sağlama amaçlı
ve danışmanlık faaliyeti olarak tasarlanmıştır. Proaktif bir denetim yaklaşımıyla
organizasyon bünyesinde; risk yönetimi, kontrol sistemi, kurumsal yönetim ve
uyumluluk uygulamalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli uzmanlığı
sağlayarak, organizasyonun kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda
bulunmak hedeflenmektedir.
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’de risk, tehditler kadar fırsatları da içeren bir
kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla risk
yönetimi ve iç denetim faaliyetleri sürekli ve sistematik bir süreç olarak
uygulanmaktadır.
Organizasyonumuzda İç Denetim Müdürlüğü tarafından yeniden yapılandırma
çalışmaları çerçevesinde kurumsal risk envanteri oluşturulmuş olup süreç bazlı
denetim çalışmalarında tespit edilen artık riskler bulgular ile eşleştirilmektedir. Gerek
merkez ofis gerekse mağaza süreçlerinde mali, operasyonel ve bilgi teknolojileri
riskleri takip edilmektedir.
Bilgi teknolojilerinin denetim ve güvenliği ISO 27001 (Uluslararası Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemleri) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Başta likidite, kredi, kur ve stok yönetimi olmak üzere tüm finansal riskler düzenli
olarak izlenmekte ve Yönetim Kurulu sonuçlarla ilgili olarak bilgilendirilmektedir.
Etkin bir iç kontrol ortamı tesis edilebilmesine ilişkin denetim kapsamına alınan
süreçlerde içsel kontroller değerlendirilmekte; kontrol sonrası artık risklere ilişkin
Yönetim düzenli bilgilendirilmekte ve bunlara istinaden geliştirici ve önleyici
aksiyon planları oluşturulmaktadır.
Ayrıca Uyum Yönetimi çalışmaları kapsamında, Şirketin, yürürlükteki kanunlara,
düzenlemelere, etik kurallara, iç politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara
uyulmayan faaliyetler yürütmesi halinde maruz kalabileceği yasal, itibar, maddi
vb. kayıplara yönelik risklerde takip edilmekte ve düzenli olarak Yönetim’e
raporlanmaktadır.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimizin stratejik hedefleri şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik
parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri,
dikkate alınarak belirlenir ve şirket Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek değerlendirilir.
71
Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleşmeler,
mevzuata uygun sürelerde sıkça yapılan yönetim kurulu toplantılarında görüşülür.
Yönetim Kurulu toplantılarında onaylanmış olan yıllık bütçe ve gerçekleşme düzeyi,
şirketin bulunduğu sektör ile şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde
gösterdiği performans, şirketin mali durumu, geçmiş dönem performansları göz
önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.
Şirketimiz misyon ve vizyonu ile, büyüme ve genişleme stratejilerimiz her yıl bütçe
görüşmeleri ile birlikte yeniden gözden geçirilir.
20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya
her toplantı için belirlenen bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel
kurulca kararlaştırılır.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketle borç veya kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
31 Aralık 2013 itibariyle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey
yöneticilere ödenen ücret ve primler 6.642.905 TL (31 Aralık 2012: 4.595.194 TL)
olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primler 131.165 TL (31 Aralık 2012: 90.494
TL)’dir. Üst yönetim kadrosuna 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle kıdem
tazminatı ödenmemiştir.
72
Bağimsiz Adaylar ve Bağımsızlık Beyanları
•
Fethi Pekin
Yüksek öğrenimini, Boston Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Amerika ve
Buckingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi İngiltere’de tamamlayan Fethi Pekin, iş
hayatına Pekin&Pekin Hukuk Bürosu ‘nda Yönetici Ortak (Managing Partner)
başlamıştır. 2008 yılından bu yana Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.
73
•
Vittorio Radice
İş hayatına 1980 yılında İtalya’da mağaza yöneticisi olarak başlayan Vittorio
Radice, 1990- 1996 yılları arasında Habitat UK şirketini restore ederek İKEA’ya,
1996- 2003 yılları arasında Selfgridges mağazasını yenilikçi bir Departman
mağazası haline getirerek Weston ailesine sattı. 2003 yılında Mark ve Spencer’da
göreve başladı. Ev Dekorasyonu konseptini oluşturdu. 2005 yılından beri İtalya’da
La Rinascente Departman mağazalarının marka konumlaması üzerine üst düzey
görevlerde yer almakta olan Vittorio Radice, aynı zamanda Arthur Glen Designer
Outlets, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Beymen Mağazacılık A.Ş., TSUM Moscow,
Ishaan Indian Real Estate Fund gibi şirketlerin yönetim kurullarında görev
almaktadır.
74
75
FİNANSAL BİLGİLER
Denetçi Kuruluş
28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2013 yılından
itibaren Şirketimizin bağımsız dış denetimine Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (PricewaterhouseCoopers'ın bir üyesi)'nin
atanması kabul edilmiştir.
İletişim Bilgileri
Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N0:48 B Blok Kat:9, Akaretler - Beşiktaş, 34357
İstanbul
2013 Yılı Mali Tabloları ve Denetim Raporu
Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin “Seri: II-14.1
sayılı Tebliğ” e göre hazırlanmış, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile bu
rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşü 28 Şubat 2014 tarihinde Borsa İstanbul
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmıştır.
Bu raporlara aynı
zamanda kurumsal internet sitemiz (kurumsal.boyner.com.tr) aracılığıyla da
ulaşılabilinir.
31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal raporlar ve bağımsız denetçi raporu,
aşağıda bilginize sunulmuştur.
76
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İLE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
1.
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi (“Boyner”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”
olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal
durum tablosunu , aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli
muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2.
Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların
usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını
sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız
denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve
bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip
içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre
yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi
tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers,
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey
T: +90 (212) 326 6060, F: +90 (212) 326 6050, www.pwc.com/tr
Görüş
4.
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Boyner Büyük Mağzacılık Anonim
Şirketi’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte
sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
5.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu tarafımıza
denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Grup’un
1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas
sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
6.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören
şirketlerde, Yönetim Kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin
erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla,
uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398.
Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, Yönetim Kurulu’nun şirketi tehdit eden veya edebilecek
nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci
maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun
yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor
düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, Yönetim Kurulu’na sunması gerekmektedir. Denetimimiz,
bu riskleri yönetmek için Grup Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve
yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu
raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor
hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 26 Haziran 2013 tarihinde kurmuş
olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in
varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile
çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik dört defa toplanmış ve hazırladığı
raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
Diğer Husus
7.
Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının denetimi başka
bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından
hazırlanan 5 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir. Şartlı görüşün
dayanağı, Grup’un işletme birleşmeleri sebebiyle satın alma için ödediği tutarın ve şerefiye
hesaplamasına baz olan gerçeğe uygun değerlerin değişebileceğine ve bu hususun 31 Aralık 2012
tarihi itibariyle bilançoda taşınan stok değer düşüklüğü karşılığına etkisinin belirlenememesine
ilişkindir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 28 Şubat 2014
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ....................................................................... 1 - 2
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI .........
3-4
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ...............................................................
5
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU ..................................................................................
6
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR........................................ 7 - 60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ............................................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR......................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ...............................................................................................................................
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR .............................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ...............................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ....................................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR................................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLANMALAR .......................................................................................................................
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER .......................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ....................................................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR .....................................................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR ................................................
STOKLAR...........................................................................................................................................................
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER ......................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR .........................................................
ÖZSERMAYE YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR .....................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER......................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .........................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ...................................................................................................
ŞEREFİYE ..........................................................................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ..............................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................................
TAAHHÜTLER ..................................................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR .....................................................
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ .........................................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ......................................................................................................
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ................................................................
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ........................................................................................................
PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ .................................................................
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER ...........................................................................
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER ...................................................................
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER.............................................................................
FİNANSMAN GELİRLERLERİ VE GİDERLERİ ............................................................................................
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLER
VE DURDURULAN FAALİYETLER ...............................................................................................................
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) .........................
PAY BAŞINA (KAYIP) / KAZANÇ ..................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ................................................................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ................................
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE
FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) ......................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR............................................................................................
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DIĞER HUSUSLAR .............................................................................................................
7-8
8-28
29-30
30
30
30
31
31-32
33
32-34
34
34
35
35-36
36
36
36
36-37
38
38
39
39-40
40
41-42
42
43
43-45
45
46
46
47
47
48
48
48-50
50
51-53
53-59
60
60
60
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
6
10,37
10
11,37
11
13
14
26
Duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
-Şerefiye
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Peşin ödenmiş giderler
11,37
11
18
20
19
35
14
Toplam varlıklar
31 Aralık 2013
Yeniden
düzenlenmiş not 2.1
31 Aralık 2012
690.370.913
504.961.776
213.093.722
18.171.908
6.155.149
12.016.759
50.295.259
49.855.322
439.937
362.464.429
7.173.822
39.171.773
141.044.983
71.166.831
4.092.541
67.074.290
5.234.567
5.234.567
259.371.487
11.823.855
16.320.053
382.567.647
356.238.342
26.371.681
25.263.158
1.108.523
126.506.931
222.189.791
106.041.968
116.147.823
7.147.344
351.900
567.185
567.185
124.060.960
225.614.381
106.041.968
119.572.413
5.631.359
364.457
1.072.938.560
861.200.118
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
1
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013
Yeniden
düzenlenmiş
not 2.1
31 Aralık 2012
660.575.362
515.074.925
3.412.269
96.645.079
502.518.785
40.174.568
462.344.217
9.444.068
19.885.180
19.885.180
18.434.439
3.027.894
3.664.925
30.099.310
42.457.545
405.572.225
20.206.185
385.366.040
8.730.786
3.916
3.916
17.068.849
1.894.112
5.580.203
1.370.563
2.294.362
3.542.723
3.911.524
1.668.679
3.667.979
354.225.320
216.867.623
267.177.156
60.018.270
60.018.270
5.845.788
190.347.027
4.878.799
5.845.788
21.184.106
-
4.878.799
21.231.291
410.506
58.137.878
129.257.570
27
27
92.070.000
227.203
92.070.000
227.203
27
27
(3.918.162)
232.884
(1.642.251)
232.884
3
(56.878.535)
15.522.311
10.882.177
7.945.219
7.577.092
Dipnot
Referansları
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
8
8
37
10
24
11,37
11
14
35
24
22
26
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Ertelenmiş gelirler
8
11,37
11
24
35
14
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve giderler
- Aktüeryal kayıp
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri
içeren birleşmelerin etkisi
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam kaynaklar
-
22.847.423
1.072.938.560
861.200.118
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
2
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
5, 28
5, 28
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
29
29
31
31
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
32
32
Finansman gideri/geliri öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
33
33
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
35
35
Dönem karı
Dönem karının dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Pay başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç
Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç
36
31 Aralık 2013
Yeniden
düzenlenmiş not 2.1
31 Aralık 2012
1.415.659.238
(875.544.179)
935.090.980
(586.313.636)
540.115.059
348.777.344
(83.203.981)
(415.047.965)
52.908.674
(44.786.655)
(58.803.460)
(260.863.430)
48.394.497
(40.060.468)
49.985.132
37.444.483
653.125
(1.782.229)
(2.208.034)
48.856.028
35.236.449
2.775.668
(39.236.965)
129.023
(21.524.532)
12.394.731
13.840.940
(10.183.428)
994.192
(6.115.187)
(103.286)
3.205.495
7.622.467
(7.676.682)
10.882.177
45.375
7.577.092
0,00118
-
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
3
0,00082
-
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-31 ARALIK 2013 VE 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
31 Aralık 2013
Yeniden
düzenlenmiş not 2.1
31 Aralık 2012
Diğer kapsamlı gelir/(gider):
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Aktüeryal kayıp
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Dönem vergi gideri / geliri
- Ertelenmiş vergi geliri
24
(2.275.911)
(1.219.302)
(2.844.889)
(1.524.128)
568.978
304.826
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
-
35.255
Nakit akış riskinden korunma kayıpları / kazançları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Dönem vergi gideri / geliri
- Ertelenmiş vergi gideri
-
44.069
-
(8.814)
Diğer kapsamlı gelirler
(2.275.911)
Toplam kapsamlı gelirler
929.584
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(7.022.108)
7.951.692
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
4
(1.184.047)
6.438.420
45.375
6.393.045
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya
zararda yeniden
sınıflandırılacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelir ve
giderler
Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelir ve
giderler
Birikmiş karlar
Ödenmiş
Sermaye
(Not 27)
Paylara
ilişkin
primler
(Not 27)
Nakit akış
riskinden
korunma fonu
(Not 27)
Ortak kontrole
tabi işletmeleri
içeren
birleşmelerin
etkisi
92.070.000
227.203
(35.255)
-
-
232.884
(16.331.969)
23.854.239
100.017.102
-
100.017.102
-
-
-
-
(422.949)
-
422.949
-
-
-
-
92.070.000
227.203
(35.255)
-
(422.949)
232.884
(15.909.020)
23.854.239
100.017.102
-
100.017.102
-
-
-
-
-
-
23.854.239
-
(23.854.239)
7.577.092
7.577.092
45.375
7.622.467
-
-
35.255
-
(1.219.302)
-
-
(16.277.147)
6.393.045
22.802.048
45.375
22.802.048
6.438.420
31 Aralık 2012 itibariyle bakiye
92.070.000
227.203
-
-
(1.642.251)
232.884
7.945.219
7.577.092
22.847.423
129.257.570
1 Ocak 2013 itibariyle bakiye
92.070.000
227.203
-
-
(1.642.251)
232.884
7.945.219
7.577.092
106.410.147
22.847.423
129.257.570
-
-
-
-
-
-
7.577.092
(7.577.092)
-
-
-
-
-
-
(56.878.535)
-
(2.275.911)
-
-
10.882.177
(56.878.535)
8.606.266
(15.170.741)
(7.676.682)
(72.049.276)
929.584
92.070.000
227.203
-
(56.878.535)
(3.918.162)
232.884
15.522.311
10.882.177
58.137.878
-
58.137.878
1 Ocak 2012 itibariyle bakiye yeniden
sınıflandırılmış
UMS 19- “Çalışanlara sağlanan
faydalar” standardındaki değişiklik
etkisi (Dipnot 2.1)
1 Ocak 2012 itibariyle yeniden
düzenlenmiş
Transferler
Dönem net karı
İktisaplardan kaynaklanan kontrol gücü
olmayan paylar
Toplam kapsamlı gelir
Transferler
Kontrol gücü olmayan
pay sahipleri ile yapılan işlemler (Not 3)
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2013 itibariyle bakiye
Yeniden değerleme
ve ölçüm kazanç /
kayıpları
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
(Not 27)
Geçmiş yıllar
kar/zararları
(Not 27)
Net dönem
karı veya
zararı
(Not 27)
Ana ortaklığa
ait
özkaynaklar
Kontrol gücü
olmayan
paylar
Toplam
Özkaynaklar
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5
106.410.147
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 VE 2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
A.İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.356.678
90.982.987
Vergi Öncesi Dönem Karı
12.394.731
13.840.940
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
88.854.951
52.023.003
36.398.230
707.797
1.201.124
838.745
62.658.767
(17.691.060)
1.129.104
1.082.092
1.413.730
1.116.422
-
24.069.509
1.536.222
1.485.764
673.395
31.905.774
(10.086.764)
2.208.034
187.000
44.069
(35.893.004)
25.119.044
56.292.724
(27.325.766)
(49.855.322)
(104.175.034)
(18.201.687)
12.557
76.978.177
19.968.383
177.522
(6.384.381)
(9.049.644)
16.653.625
765.624
(474.892)
(273.239)
(217.500)
1.365.588
7.850.261
1.381.719
19.489.402
(941.203)
(44.995.519)
(4.874.984)
(337.901)
60.717.243
(11.668.608)
2.857.752
(2.050.893)
(4.221.075)
9.957.741
212.420
(398.564)
(8.486)
-
(35.511.281)
(206.685.075)
(29.816.820)
(9.181.436)
2.449.540
1.037.435
(35.253.682)
(10.696.579)
72.515
(160.936.352)
129.023
42.203.342
167.391.803
(51.313.722)
121.374.208
(27.857.144)
(28.233.270)
203.662.073
(8.037.000)
72.048.739
51.689.715
D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (D)
141.044.983
89.355.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ (A+B+C+D)
213.093.722
141.044.983
Amortisman ve itfa payları
Kullanılmamış izin karşılığı
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Faiz gideri
Faiz geliri
Maddi ve maddi olmayan varlık satış karı/zararı. net
Stok değer düşüklüğü
Kayıtlardan silinen ticari alacaklar
Dava karşılığı
Türev enstrümanların gerçekleşmemiş tutarı
30
24
24
10
31,33
31,33
32
13
10
22
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Finansal varlıklar
Ticari ve diğer alacaklar (ilişkili taraflar hariç)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
Ticari ve diğer borçlar (ilişkili taraflar hariç)
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlar
Diğer yükümlülükler
Kıdem tazminatı ödemeleri (ikale dahil)
Ödenen vergiler
Alınan faizler (vade farkı gelirleri)
Şüpheli alacaklardan tahsilat
Kullanılmamış izin karşılığı ödemeleri
Satış iade ve fiyat farkı karşılıkları ödemeleri
Personel dava karşılığı ödemeleri
Ertelenmiş gelirler
Ana ortaklık dışı paylardan hisse alımlarının etkisi
10
10
37
13
26
14
10
10
26
24
35
31
10
24
22
22
14
37
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Maddi varlık satın alımları
Maddi olmayan varlık satın alımları
Maddi ve maddi olmayan varlık satışından sağlanan nakit
Bağlı ortaklık alımı için ödenen nakit
Alınan diğer faizler ve komisyonlar
18
19
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri
Banka kredileri temini
Banka kredileri ve geri ödemeleri
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (A+B+C)
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
6
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel
Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi (“Boyner” veya “Şirket”) 13 Şubat 1992 tarihinde kurulmuş,
İstanbul’da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket’in genel merkezinin adresi Büyükdere Caddesi USO Center
Binası No:245 A K:B01-Z02 Maslak/İstanbul’dur. Şirket, hisselerinin %15’i 1996 yılında, %15’i 1998 yılında,
%9,9’u 2006 yılında olmak üzere toplam %39,9’u halka arz edilmiştir. 2013 yılında Altınyıldız Mensucat ve
Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. (“Altınyıldız A.Ş.”) ’nin, Citi Venture Capital International’ın bir kuruluşu olan
Fenella S.A.R.L hisselerini satın alması ve buna müteakiben yapmış olduğu zorunlu çağrı sonrasında, Şirket’in
hisselerinin %3,45’i Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Boyner, 7 Eylül 2012 tarihinde perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“YKM A.Ş.”) hisselerinin %63’ünü ve YKM A.Ş.'nin %56,25
oranındaki iştiraki konumunda olan Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.'nin (“YKM
Pazarlama A.Ş.”) hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sini satın almıştır (Not 3).
Grup, 22 Ekim 2013 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin ana ortaklık dışı paylarından, sırasıyla
% 37 ve %23,13’lük hisselerini sırasıyla 70.324.333 TL ve 21.652.862 TL ve daha önce %50’sini satın almış
olduğu markalarını 8.022.805 TL olmak üzere, toplamda brüt olarak 100.000.000 TL bedelli vadeleri Ocak 2014
- Nisan 2017 tarih aralığında olan borç senetleri ile satın almıştır. Bu işlemler neticesinde, hisselerin elde etme
maliyeti ile Grup’un satın alınan payı nispetindeki varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 56.878.535 TL
tutarındaki negatif fark, özkaynaklar içerisinde ortak kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi altında
muhasebeleştirilmiştir (Not 3).
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Boyner’in bağlı ortaklıkları, bu şirketlerin faaliyetleri,
kuruldukları ülkeler ve Şirket’in dolaylı ve doğrudan pay oranı aşağıda belirtilmiştir:
Kurulduğu
Ülke
31 Aralık 2013
Şirket’in dolaylı
ve doğrudan
pay oranı
31 Aralık 2012
Şirket’in dolaylı
ve doğrudan
pay oranı
Bağlı ortaklığın ismi
Faaliyet konusu
Yeni Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YKM A.Ş.)
Perakende mağazacılık
Türkiye
%100,00
%63,00
Yeni Karamürsel Giyim ve
İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.
(YKM Pazarlama A.Ş.)
Pazarlama ve perakende
mağazacılık
Türkiye
%100,00
%56,06
Boyner ve bağlı ortaklıkları bundan sonra “Grup” olarak tanımlanacaktır.
Grup’un SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ”
(Tebliğ)’ine göre (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) hazırlanmış 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları 28 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal
tabloları tashih etme hakkı vardır.
Faaliyet konusu
Grup’un ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, faaliyetlerini yurt çapında yaygın toplam 139 adet
mağaza (31 Aralık 2012 - 145 adet mağaza) ile sürdürmektedir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri
itibariyle Grup’un yıl içinde çalışan personelinin ortalama sayısı sırasıyla 5.219 ve 4.865 kişidir.
7
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Şirket’in hissedarları
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda
özetlendiği gibidir:
Ortaklar
Altınyıldız A.Ş.
Fenella S.a.r.l
Diğer ortaklar ve halka açık kısım
31 Aralık 2013
Ödenmiş sermaye
%
31 Aralık 2012
Ödenmiş sermaye
%
88.896.289
3.173.711
96,55
3,45
27.600.185
27.667.035
36.802.780
29,98
30,05
39,97
92.070.000
100,00
92.070.000
100,00
Şirket ortaklarından Altınyıldız A.Ş.'nin 13 Mart 2013 tarihli Kamuoyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) özel
durum açıklamasında da belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2013 tarihinde %30,05 oranındaki
(27.667.037 adet) Boyner hissesinin Citi Venture Capital International'ın bir kuruluşu olan Fennella Sarl'den
89.087.853 USD'ye satın alınması amacıyla bağlayıcı olmayan bir ön anlaşma imzalanmış ve söz konusu işlem
31 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Hisse devri sözleşmesinin tamamlanmasının ardından ilgili mevzuata
uygun olarak Boyner'in halka açık hisselerine çağrıda bulunulmuş; 6 Eylül 2013 tarihinde KAP'da duyurulan ve
9 Eylül 2013 tarihinde başlayan çağrı ile, hisse birim satın alma fiyatı 7,0835 TL olarak belirlenmiş ve zorunlu
çağrı işlemi sonrasında Altınyıldız A.Ş. 'nin Boyner’deki ortaklık oranı %96,43'e ulaşmıştır, 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle ise söz konusu oran % 96,55 'e yükselmiştir.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir.
Grup’un, konsolide finansal tabloları ve notları, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait
konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
8
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal
tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”),
vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide
finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında tarihi maliyet
esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme
ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
İşlevsel ve raporlama para birimi
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının işlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiş yıl
karşılaştırmalı tutarları TL olarak sunulmuştur.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarının önümüzdeki bir yılda
ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği
varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’ un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo
ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari
dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
Şirket, önceki dönem mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen UMS 19
“Çalışanlara Sağlanan Faydalar” uyarınca yeniden düzenlemeler yapmıştır.
UMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) tutarının diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi
gerekmektedir. Şirket, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal
kayıp/(kazancı) gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle
muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış
ve bu doğrultuda önceki dönemlerde finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış aktüeryal kayıp/(kazançlar),
gelir tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında muhasebeleştirilmiştir.
9
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1
Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosu ile
1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemi kar veya zarar tablosu önceden raporlanan finansal tablolarla mutabakatı
aşağıdaki gibidir:
Varlıklar
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık 2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
Nihai rayiç
bedel
düzeltmeleri
sonrası yapılan
değişiklik
Dönen varlıklar
499.182.966
-
5.778.812
-
504.961.776
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
141.044.983
71.277.965
4.092.541
67.185.424
746.237
746.237
258.190.618
27.923.163
(111.134)
(111.134)
4.709.077
4.709.077
1.180.869
-
-
141.044.983
71.166.831
4.092.541
67.074.290
5.234.567
5.234.567
259.371.487
11.823.855
16.320.053
Duran varlıklar
359.084.861
(2.846.519)
-
356.238.342
Diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenen vergi varlığı
567.185
118.984.966
233.778.032
113.918.677
119.859.355
364.457
5.390.221
5.075.993
(8.163.651)
(7.876.709)
(286.942)
241.138
-
567.185
124.060.959
225.614.381
106.041.968
119.572.413
364.457
5.631.359
Toplam varlıklar
858.267.827
2.932.293
-
861.200.118
(220.747)
(220.747)
11.823.855
(11.603.110)
(364.457)
364.457
-
10
UMS - 19
Yeniden
Standardındaki
düzenlenmiş
değişikliğin etkisi 31 Aralık 2012
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık 2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
Nihai rayiç
bedel
düzeltmeleri
sonrası yapılan
değişiklik
515.074.924
-
-
-
515.074.925
(42.457.545)
-
-
30.099.310
42.457.545
1.964.519
1.964.519
-
-
42.457.545
405.572.225
20.206.185
385.366.040
8.730.786
(16.501.475)
(16.501.475)
17.068.849
1.894.112
1.668.679
-
-
8.730.786
3.916
3.916
17.068.849
1.894.112
5.580.203
1.668.679
(1.668.679)
(13.156.790)
-
-
3.911.524
1.668.679
3.667.979
Finansal borçlar
72.556.855
Uzun vadeli borçlanmaların kısa
vadeli kısımları
Ticari borçlar
403.607.706
- İlişkili taraflara ticari borçlar
20.206.185
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 383.401.521
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Diğer borçlar
16.505.391
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 16.505.391
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
3.911.524
- Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin kısa vadeli karşılıklar
3.911.524
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Borç karşılıkları
1.668.679
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
16.824.769
Uzun vadeli yükümlülükler
UMS - 19
Yeniden
Standardındaki
düzenlenmiş
değişikliğin etkisi 31 Aralık 2012
215.454.740
-
1.412.883
-
216.867.623
Uzun vadeli borçlanmalar
190.347.027
Uzun vadeli karşılıklar
4.878.799
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
4.878.799
Ertelenen vergi yükümlüğü
19.818.408
Ertelenmiş gelirler (UV)
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
410.506
-
-
-
190.347.027
4.878.799
1.412.883
-
-
4.878.799
21.231.291
410.506
-
Özkaynaklar
410.506
(410.506)
127.738.163
-
1.519.407
-
129.257.570
Ödenmiş sermaye
92.070.000
Paylara ilişkin primler
227.203
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler
- Yeniden değerleme ve ölçüm kayıp kazançları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
232.884
Geçmiş yıl karları
7.522.270
Net dönem karı
6.868.185
Kontrol gücü olmayan paylar
20.817.621
-
-
-
92.070.000
227.203
-
(510.395)
2.029.802
Toplam kaynaklar
-
2.932.291
858.267.827
11
(1.642.251)
422.949
1.219.302
-
(1.642.251)
232.884
7.945.219
7.577.092
22.847.423
861.200.118
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak 31 Aralık 2012
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Pazarlama, giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faliyetlerden diğer gelirler
Esas faliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS 3
Standardındaki
değişikliğin
etkisi
UMS - 19
Standardındaki
değişikliğin
etkisi
Yeniden
düzenlenmiş
1 Ocak 31 Aralık 2012
935.090.980
(586.357.522)
43.886
-
-
935.090.980
(586.313.636)
348.733.458
43.886
-
-
348.777.344
(179.178)
(341.620)
2.570.632
-
(260.863.430)
(58.803.460)
48.394.497
(40.060.468)
(520.798)
2.570.632
37.444.483
-
(2.208.034)
2.570.632
35.236.449
(262.620.861)
(58.803.460)
26.544.533
(19.065.968)
34.787.702
(634.023)
21.849.964
(20.652.880)
606.947
Yatırım faaliyetlerinden giderler
-
(2.208.034)
Finansman geliri gideri öncesi
faaliyet karı /zararı
34.787.702
(1.601.087)
21.978.986
(44.083.415)
(21.849.963)
23.605.387
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi karı/zararı
Sürdürülen faaliyetler vergi
geliri/gideri
Ertelenmiş vergi gideri
Dönem Karı
-
(520.798)
-
12.683.273
154.337
(520.798)
(6.115.187)
128.247
(30.867)
104.160
6.696.333
123.470
(416.638)
(1.046.504)
1.524.128
(304.826)
1.219.302
129.023
(21.524.532)
13.840.940
(6.115.187)
(103.286)
7.622.467
Diğer kapsamlı gelir
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç/kayıplar
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak diğer
kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri
-
-
-
(1.524.128)
(1.524.128)
-
-
-
304.826
304.826
44.069
-
-
-
44.069
(8.814)
-
-
-
(8.814)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
Nakit akış riskinden korunma
kayıpları/kazançları
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak diğer
kapsamlı gelire ilişkin vergiler
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri
Toplam kapsamlı gelir
6.731.588
6.438.420
12
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Konsolidasyona ilişkin esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir.
Konsolidasyon kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal
Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet
sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde
dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
Bağlı ortaklıklar
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde
kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy
haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma
yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali
ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını
Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir
potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları ve
etkin ortaklık oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a geçtiği tarihten itibaren konsolide edilmeye başlanmıştır ve kontrolün
Grup’tan çıkması ile konsolide edilme işlemi son bulmaktadır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe
politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden
çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklar’a ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş
olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı
olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi
sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler,
ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’ un özkaynağının içinde ayrı
olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan paylar ile birleşme tarihinden itibaren
özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen bir
bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı
özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl
zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir (Not 2.5)
13
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.2
Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları bir önceki yıl ile tutarlıdır.
Grup, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili olarak
UMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak geçmişe
yönelik düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.4’te detaylı olarak anlatılmıştır.
2.3
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında
kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların
hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
2.4
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve
UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve
yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
a.
1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
-
TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu”; diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda
bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre
gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir
tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez.
-
TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini
ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür.
-
TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler,
‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez
uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk
kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile
ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce
UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara
tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
-
TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1
Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu
değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan
kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı
kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir..
14
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı
-
TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve
12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama
getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili
değişiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu
kaldırmak için uygulanacaktır.
-
Yıllık iyileştirmeler 2011 ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi içinde beş başlığı
içerir. Bu değişiklikler:
•
•
•
•
•
TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’
-
TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finsansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok
şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal
tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasların
belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini
kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının
uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin
konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik
olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
-
TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin
yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır.
İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet,
müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya
çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri
muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip
olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş
ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.
-
TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek
anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her çeşit
yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
-
TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini
gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı
gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin
tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu
sağlarken ilgili standartlarda varolan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar
getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
-
TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de yer alıp
şimdi TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi
verir..
15
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
b.
-
TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in yayımlanmasına
müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştirakların özkaynak yöntemine gore
muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
-
TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)' ;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin
muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik
şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi
durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.
31 Aralık 2013 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar
-
TMS/UMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için
vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı
unsurları ortaya koymaktadır.
-
TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili
değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı
ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer
değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır.
TFRS/UFRS 12’ de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
-
TMS/UMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe
uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer
ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
-
TMS/UMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev
araçların devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden
kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle
finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
-
TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, 'Zorunlu vergiler', ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu
varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir.
-
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine
geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki
model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma
araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart,
TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil
olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
16
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.4
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda;
muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi
riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu
değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yaımlanmış fakat KGK
tarafından yayımlanmamış standartlar ve yorumlar
c.
Aşağıda listelenen yeni standartlar,yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler TMSK
tarafından yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürülüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar yorumlar ve değişiklikler KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmıştır ve bu sebeple TFRS’nin
bir parçasını oluşturmazlar. Grup, ara dönem finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri
bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
-
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu
değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine
önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi
yansıtılmasını sağlamıştır.
-
TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
-
Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
-
-
TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
-
TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS/UMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’ un konsolide
finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.
17
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti
İşletme birleşmeleri
İşletme birleşmeleri satın alma yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Bu yöntemde iktisap maliyeti, alım tarihinde
transfer edilen bedelin gerçeğe uygun değeri ve işletmedeki kontrol gücü olmayan payların toplamı olarak
ölçülür. Transfer edilen bedel, Grup tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun
değerlerinin, Grup tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve Grup tarafından
çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanmıştır. İşletme birleşmesi sözleşmesi, gelecekte ortaya
çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu koşullu bedelin
birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri, birleşme maliyetine dâhil edilmiştir. Satın alma sırasında Grup
tarafından katlanılan bütün işlem maliyetleri esas faaliyetlerden diğer hesabında giderleştirilmiştir.
Grup, her bir şirket birleşmesi için edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan payları gerçeğe uygun değer
üzerinden mi yoksa mevcut ortaklık araçlarının, edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarının
muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı payı üzerinden mi ölçeceğini belirler. YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama
A.Ş. birleşmesinde kontrol gücü olmayan payların tutarı, edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarının
muhasebeleştirilen tutarlarındaki orantılı pay üzerinden ölçülmüştür.
Grup, bir işletme satın aldığında, edindiği finansal varlık ve borçların sınıflandırmalarını ve belirlemeleri
birleşme tarihinde var olan sözleşme hükümleri, ekonomik koşullar ve konuya ilişkin diğer tüm koşulları esas
alarak yapar. Bu saklı bir türev ürünün ana sözleşmeden ayrılması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesini
de kapsar.
Satın alma metodu, satın alma maliyetini satın alınan varlıklar, yükümlülükler ve şarta bağlı yükümlülüklerin
satın alınılan gündeki rayiç değerlerine dağıtılmasını gerektirmektedir. Söz konusu satın alınan şirketlerin
UFRS 3’e göre belirlenmiş varlıkları, yükümlülükleri ve şarta bağlı yükümlülükleri satın alınma günündeki rayiç
değerlerinden kayıtlara yansıtılmaktadır. Satın alınan şirket, satın alma tarihinden itibaren konsolide gelir
tablosuna dahil edilmektedir.
İktisap edilen tanımlanabilir varlıkların, yükümlülüklerin ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin
veya birleşme maliyetinin sadece geçici olarak belirlendiği durumlarda, birleşmenin gerçekleştiği dönemin
sonunda birleşmenin ilk defa muhasebeleştirilmesinde geçici olarak yapılma zorunluluğu ortaya çıkarsa, Grup
söz konusu geçici değerler üzerinden birleşme işlemini muhasebeleştirir. Varlık, yükümlülük ve şarta bağlı
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri ile ilgili ilave ve düzeltmelerin yapılması için belirlenen zaman satın
alma tarihinden itibaren 12 ay ile sınırlıdır.
Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler UFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında
düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
Şerefiye
İşletme satın alması sırasında elde edilen şerefiye, satın alma tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçülmüş transfer edilmiş bedel ile satın alınan işletmedeki azınlık payı tutarlarının toplamı ile UFRS 3
kapsamında belirlenen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen yükümlülüklerin satın alma tarihindeki rayiç
değerinin net tutarları arasındaki fark şeklinde ölçülmektedir. Şerefiye kayıtlara ilk alındıktan sonra, varsa
birikmiş değer düşüklüklerinin indirilmesinden sonra bulunan değerle yansıtılır. Şerefiye yıllık olarak veya bir
değer düşüklüğü oluşabilme olasılığı var ise daha sık olarak değer düşüklüğü açısından gözden geçirilir. Geri
kazanılabilir değerin kayıtlarda taşınan değerden az olması durumunda, konsolide gelir tablosunda değer
düşüklüğü oluşur.
18
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Değer düşüklüğünün testi için, satın alınma sırasında ortaya çıkan şerefiye, satın alma sonrasında ortaya çıkacak
faydadan yararlanması beklenen nakit yaratan birimler veya gruplar arasında, bu grupların diğer varlıkları veya
yükümlülükleri içerip içermediğine bakılmaksızın dağıtılır. Şerefiyenin dağıtıldığı birim ve gruplar, yönetimsel
amaçlar için şerefiyenin izlenildiği en küçük birim veya grubu temsil eder.
Değer düşüklüğüne şerefiye ile bağlantısı olan nakit yaratan birimlerin veya grubun geri kazanılabilir değerinin
değerlendirilmesiyle karar verilir. Eğer nakit yaratan birimin geri kazanılabilir değeri o birime bağlı tüm nakit
yaratan birimlerin tutarından az ise, değer düşüklüğü zararı oluşur. Şerefiyeye ilişkin değer düşüklüğü gelecek
dönemlerde ters çevrilmez.
Kontrol gücü olmayan paylar ile yapılan kısmi hisse alış - satış işlemleri
Grup, kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait
hisselerin alış ve satış işlemlerini Grup’ un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirmektedir.
Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın
satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklar içerisinde
muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde, satış bedeli ile ortaklığın satılan payı
nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya kazançlar da özkaynaklar
içerisinde muhasebeleştirilir.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer veya maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Maliyet “Hareketli
Ağırlıklı Ortalama Maliyet” yöntemi kullanılarak belirlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış
fiyatından stokların satışını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü masraf, pazarlama ve satış giderlerinin
düşülmesi sonrası bulunan tahmini değerdir.
Vadeli stok alımları için, söz konusu varlığın elde etme maliyeti vadeye uygun devlet iç borçlanma senetleri için
borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak peşin fiyatına indirgenir. Bu
durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyat arasındaki fark, ilgili dönem boyunca vade farkı gideri olarak
finansal tablolarda esas faaliyetlerden diğer giderlerde yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıklar
Bütün maddi duran varlıklar başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte ve 31 Aralık 2004 tarihine
kadar, satın alma senesine ait uygun enflasyon düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş
maliyet değerleri üzerinden taşınmaktadır. Maddi duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman
düşüldükten ve eğer var ise, değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir.
Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan duran varlık ve
maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır.
19
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Amortisman maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri dikkate alınarak normal (doğrusal) amortisman
yöntemine göre kıst bazında hesaplanmaktadır. Amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Süre (Yıl)
Binalar
Tesis,makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
16 - 50
4-8
4-5
3 - 16
3 - 12
Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve
amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığına dikkat
edilmektedir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile
diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde
yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler hesaplarına yansıtılır.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, yazılım lisansı ve kullanım/isim hakkı ve marka bedeli (başlıca Beymen Club,
Beymen Business, B-Beymen, Beymen Studio, YKM ve YKM Outlet) gibi diğer haklardan oluşmaktadır.
Başlangıç olarak maliyet değerinden kaydedilmekte olan maddi olmayan varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar
satın alma senesine ait uygun enflasyon düzeltme katsayısı ile çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmiş maliyet
değerleri üzerinden taşınmaktadır. Bağlı ortaklık alımı ile edinilmiş haklar, lehte kira sözleşmeleri ve bayilik
iletişim ağı başlangıç olarak gerçeğe uygun değerinden kaydedilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıkların aktifleştirilebilmesi için ilgili varlığın işletmeye gelecekte sağlayacağı
ekonomik fayda tespit edilebilir olmalı ve varlığın maliyeti güvenilir bir şekilde ölçülebilmelidir. Bu çerçevede,
eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar, reklam ve promosyon faaliyetlerine ilişkin harcamalar, kısmen veya
tamamen yeniden organizasyona ilişkin harcamalar ve maddi olmayan duran varlıkların maliyetine dahil
edilebilenler dışındaki başlangıç faaliyetlerine ilişkin harcamalar gerçekleştiği anda gider olarak mali tablolara
alınmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıkların taşıdıkları değerler, şartlarda değişiklik olduğu takdirde herhangi bir değer
düşüklüğü olup olmadığını test etmek için incelenmektedir.
Maddi olmayan duran varlıklar maliyet değerinden birikmiş itfa payı ve eğer varsa değer düşüklüğü indirilerek
mali tablolara yansıtılır. İtfa payı normal amortisman metoduna göre ilgili kıymetin tahmini ekonomik ömrü olan
haklar için 5-15 yıl, markalar için 10-15 yıl, bilgisayar programları için 3-7 yıl üzerinden hesaplanmaktadır.
Lehte kira sözleşmelerinin ve bayilik iletişim ağının tahmini ekonomik ömürleri sırasıyla 10 ve 15 yıldır.
20
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Maddi ve maddi olmayan varlıkların değer düşüklüğü
Varlıkların taşıdıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, varlıklarda değer düşüklüğü olup
olmadığına bakılır. Varlıkların taşıdıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer düşüklüğü karşılık
gideri konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanım
değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlığın kullanımından veya ekonomik ömrü sonunda
satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, net satış fiyatı ise, satış
hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar,
belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımı sağlayan grup için
tahmin edilir. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık geçerli değilse ya da daha düşük değerde
bir karşılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar konsolide gelir tablosuna yansıtılır.
Yabancı para cinsinden işlemler
Dönem içinde yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınarak, bilançoda yer
alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar ise bilanço tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle yabancı para varlıklar ve borçlar Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurları ile değerlenmiştir. Yabancı para cinsinden işlemlerin
ve bilanço kalemlerinin Türk Lirası’na çevrilmesinden meydana gelen kur farkları konsolide gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir:
ABD Doları
Euro
GBP
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2,0134
2,9365
3,511
1,7826
2,3517
2,8708
Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak
gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
Borçlanma maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda
alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve
işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Not 8 ve 33).
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları
dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz
giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve
giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile
hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz
önünde bulundurularak belirlenir.
21
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenen vergi
karşılıklarının tamamıdır.
Ertelenen vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate
alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden
hesaplanır.
Ertelenen vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride indirilebilmesi
için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararları
üzerinden ayrılır.
Her bilanço döneminde Grup, ertelenen vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması
ihtimali göz önüne alınarak muhasebeleştirmektedir. Özsermaye hesabı altında muhasebeleştirilen gelir ve gider
kalemlerine ilişkin ertelenmiş vergi tutarları da özsermaye hesabı altında takip edilir.
Ertelenen vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve
yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle
uygulanan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır.
Cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir
hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak
birbirinden mahsup edilir.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Tanımlanan fayda planı :
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki
nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür.
Grup, ilişikteki finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve Grup’un
personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı
deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde uzun vadeli devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto
etmiştir. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar olarak kullanılmamış izin haklarından doğan yükümlülükler, hak
kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir ve iskonto edilmez.
Tanımlanan katkı planları :
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu primleri
ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine
yansıtılmaktadır.
22
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini veya
sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır.
Finansal varlıklar:

nakit,

başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık almayı öngören sözleşmeye dayalı hak,

işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı olarak
değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,

bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:


başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören veya
işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı olarak
değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
Bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlık için) ve ele geçen (finansal
yükümlülük için) gerçeğe uygun değer olan işlem maliyetleri üzerinden varsa işlem masrafları da eklenerek
(finansal yükümlülük için düşülerek) hesaplanır.
Finansal varlıklar
Finansal varlıklar, nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar, ticari alacaklar, diğer alacaklar ve ilişkili
taraflardan alacaklardan oluşmaktadır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları, bankalardaki nakit para ve vadesi üç aydan kısa vadeli
mevduatları ve kredi kartı alacaklarını içermektedir. Nakit ve nakit benzerleri kolayca nakde dönüştürülebilir,
orijinal vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip
varlıklardır.
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, fatura değeri ile kayda alınmakta ve ilk kayıttan sonra fatura bedelleri üzerinden kalıcı değer
kayıpları düşülerek yansıtılmaktadır. Alacakların içerdiği finansman maliyeti ilgili alacağın vadesine uygun
vadelerle devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi
dikkate alınarak hesaplanır ve bulunan tutarlar finansal tablolarda esas faaliyetlerden diğer giderler içerisine
yansıtılır. Ticari alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı için tahmin
yapılır. Şüpheli alacaklar tespit edildiklerinde karşılık ayrılır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit
edildikleri durumlarda tamamen silinirler. Karşılık, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik
koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen
tutardır.
23
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal
varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya
birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir
bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal
varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur. Alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki
farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil
edilememesinin kesinleştiği durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ticari borçlar, finansal borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer borçlardan
oluşmaktadır.
Ticari borçlar
Ticari borçlar gerçeğe uygun değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle taşınmaktadır. Borçların
içerdiği finansman geliri ilgili borcun vadesine uygun vadelerle devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda
veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak hesaplanır ve bulunan tutarlar finansal
tablolarda esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde gösterilir.
Finansal borçlar
Bütün finansal borçlar, ilk kayıt anında gerçeğe uygun değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini
içeren maliyet bedeli ile kaydedilir. İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net
değerleri ile gösterilir. İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki
indirimler ve primler göz önünde bulundurulur.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli
taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal
aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir. Finansal araca ilişkin aktif bir piyasanın bulunmaması
durumunda, Grup, gerçeğe uygun değeri bir değerleme yöntemi kullanmak suretiyle belirler. Söz konusu
değerleme yöntemleri; bilgili ve istekli taraflar arasında karşılıklı pazarlık ortamında son dönemlerde
gerçekleştirilen piyasa işlemlerinin (eğer varsa) kullanılmasını, büyük ölçüde aynı olan başka bir finansal araca
ilişkin gerçeğe uygun değerin referans olarak alınmasını ve iskonto edilmiş nakit akışı analizlerini içerir.
Grup’un finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin tahmininde belirtilen yöntemler ve varsayımlar Not
39’da açıklanmıştır.
24
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Finansal araçların kayda alınması ve kayıtlardan çıkarılması
Grup bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakalı kontrata dayalı yükümlülükleri ile ilgili taraf olduğu
durumda bilançosuna yansıtmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif üzerindeki kontrolü veya pasif ile ilgili
kontrata dayalı yükümlülüğü ortadan kalktığında veya zaman aşımına uğrar ise kayıtlarından çıkarmaktadır.
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Grup’un varlığı almayı veya satmayı taahhüt
ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve
düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım satımlardır.
Grup, finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, finansal riskten korunma ilişkisi ile Grup’un finansal
riskten korunma işleminde bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisinin resmi bir tanımını
yapmakta ve bunları resmi bir belgeye dayandırmaktadır. Söz konusu belgeleme, finansal riskten korunma
aracının belirlenmesini, finansal riskten korunma konusu finansal yükümlülüğün tanımını ve Grup’un ilgili
finansal riskten korunma aracının, riskten korunma konusu finansal varlığın nakit akışlarında meydana gelen ve
korunulan finansal riskle ilişkilendirilebilen değişiklikleri dengelemedeki etkinliğini nasıl değerlendireceğini
içerir. Grup, finansal riskten korunma aracı olarak belirlediği swap işlemlerinin faiz ve anapara ödeme vadeleri
finansal riskten korunma konusu olan finansal borçlarınınki ile uyumlu olacak şekilde riskten korunma işlemine
girmiştir.
Finansal riskten korunma işleminin etkinliği her finansal raporlama döneminde sürekli olarak
değerlendirilmektedir ve finansal riskten korunma işleminin, korunulan risk ile ilişkilendirilebilen nakit
akışlarındaki değişiklikleri dengelemede etkin olması, ilgili finansal riskten korunma ilişkisine ilişkin
belgelendirilmiş risk yönetim stratejisi ile tutarlı olduğunu göstermektedir.
Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar ancak ve ancak bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal
ya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkması
olasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara
alınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar paranın zaman değerini (ve
uygun ise yükümlülüğe özel riskleri) yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit
akımlarının iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktadır. İskonto metodu kullanıldığında, zaman dilimini yansıtan
provizyondaki artış, faiz gideri olarak dikkate alınır.
Koşullu yükümlülükler ve varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise finansal
tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp
ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
Hediye çekleri
Verilen hediye çekleri verildiği tarihte kısa vadeli ertelenmiş gelir olarak kayıtlara alınır, mağazalarda kullanılıp,
satışa dönüştüğünde konsolide gelir tablosuna yansıtılır.
25
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Kiralama işlemleri
Operasyonel kiralama işlemleri
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel
kiralama olarak sınıflandırılır. Operasyonel kiralamada kira bedelleri (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten
sonra), kira süresi boyunca eşit olarak giderleştirilir.
İlişkili taraflar
(a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Grup ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)
b)
Grup üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
Grup üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
Grup veya Grup’un bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Grup ile ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
İşletme ve Grup’un aynı grubun üyesi olması halinde.
İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya
da iş ortaklığı olması halinde.
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
İşletmenin, Grup’un ya da Grup ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten
ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Grup’un kendisinin böyle bir
plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Grup ile ilişkilidir.
İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi
halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması
veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir
üyesi olması halinde.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak Grup’a ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak
ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman muhasebeleştirilir. Gelirlerden varsa iskontolar ile katma değer
vergileri düşülerek kayda alınır. Gelirin kaydedilmesi için aşağıdaki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleşmesi
gerekir.
Malların satışı
Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu, satışla ilgili ekonomik faydanın işletmeye
etkisinin muhtemel olması ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır.
Perakende satışlarda müşterinin memnun kalmaması durumunda, satılan malın şartsız geri alınacağına ilişkin
müşteriye bir garanti verilmesi durumunda, gelecekteki iadelerin güvenilirlikle tahmin edilebilir olması ve
geçmiş tecrübelere dayanarak gerekli olduğu durumlarda iadeler için karşılık ayrılması şartıyla, sahiplikle ilgili
önemli risk ve getirilerin alıcıya transfer edildiği kabul edilir ve satışın gerçekleştirildiği tarihte gelir kaydedilir.
Aynı işlem ile ilgili gelir ve giderler eşzamanlı olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.
26
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, gelir söz konusu nakit veya nakit
benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Şirket satışları büyük ölçüde kredi kartı ile gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin
makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü
değerinin belirlenmesinde; satış bedelinin nominal değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına
indirgeyen faiz oranı kullanılır. Satış bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki
fark, vade farkı geliri olarak finansal tablolarda esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabına yansıtılmaktadır.
Net satışlar, indirimler, iadeler ve satış vergileri, KDV ve vade farkı düşüldükten sonraki faturalanmış satış
bedelinden oluşmaktadır.
Müşteri sadakat programı
Grup’un üyeleri için “YKM kart” adında uygulamaya koyduğu müşteri sadakat programı bulunmaktadır.
YKM’nin müşteri sadakat programı çerçevesinde müşterilerine sağlamış olduğu YKM kartlar yapılan
alışverişlerde puan biriktirmekte ve bu puan daha sonraki alışverişlerde kullanılabilmektedir. 1 Puan = 1 TL
olarak kullanılmaktadır. Bu puanların kullanım süresi puanın kazanılmış olduğu yılın son gününe kadardır.
UFRYK 13 “Müşteri Sadakat Programları” çerçevesinde, söz konusu programa ilişkin yükümlülük
hesaplamalarında geçmiş yıllarda gerçekleşmiş veriler üzerinden istatistiki yöntemler kullanılarak bulunan
kullanım oranı vasıtasıyla kullanılmamış puanlar için bir yükümlülük hesaplanır.
Faiz
İtfa edilmiş maliyetle taşınan ve faiz içeren finansal varlıklar için faiz geliri etkin faiz yöntemi ile hesaplanarak
finansal tablolara yansıtılır.
Pay başına kazanç
Pay başına kazanç, hissedarlara dağıtılabilecek net dönem karının yıl içindeki hisselerin ağırlıklı ortalama
sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisse
adedinin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunan değerin raporlanan en erken dönem başı itibariyle de
geçerli olduğu kabul edilir.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme
gerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri
takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’ un, ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme
ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren iki faaliyet bölümü bulunmaktadır. Grup’ un
bu faaliyet grupları giyim ve giyim dışı endüstriyel gruplarıdır. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı
ekonomik durumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir.
Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla
yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii,
bölümlere göre tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının
değerlendirilmesinden sorumludur.
Bir endüstriyel veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, işletme dışı
müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, raporlanan hasılatın,
işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının %10’u veya daha fazlası, raporlanan kar veya
zararın %10’u veya daha fazlası olması veya varlıkların, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u
veya daha fazlası olması gerekmektedir. Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için
faydalı olacağına inanması durumunda, yukarıdaki sayısal alt sınırdan herhangi birini karşılamayan faaliyet
bölümleri de raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.
27
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6
Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Konsolide finansal tabloların SPK’nın Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Grup yönetiminin,
raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, vukuu muhtemel bilanço tarihi itibari ile yükümlülük ve
taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirme, tahmin ve
varsayımlar yapması gerekmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer
faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak
değerlendirilir Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine
dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama
döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
a)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma
oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların
uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin karşılıklara ilişkin detaylar Not 24’de yer almaktadır.
b)
Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan şirket bazında alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı
değerlendirilirken ilişkili kuruluş dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki
kredibiliteleri,bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile
yeniden görüşülen koşullar ve alınan teminatlar ve ipotekler de dikkate alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi
itibariyle şüpheli alacak karşılıkları Not 10’da yansıtılmıştır.
c)
Grup yönetimi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde
teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur (Not 18-19).
d)
Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte
ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto
oranlarına ilişkin veriler kullanılmaktadır (Not 13).
e)
Grup yönetimi tarafından yıl sonlarında maddi olmayan duran varlıklarından ve şirket satın alımından
sağlanan nakit akışlarının projeksiyonları değerlendirilerek, maddi olmayan duran varlıklara ve şerefiyeye
ilişkin herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı öngörülmemiştir.
f)
Grup yönetimi, piyasadaki hediye çekleri ve ürün iade belgelerini kullanıldıkça gelirine yansıtmaktadır.
Ayrıca, geçmişe dönük 3 yıl öncesinden gelen (2011 yılı ve öncesi) tutarların geri dönme olasılığının çok
düşük olması sebebiyle, bu tutarları gelir olarak muhasebeleştirmektedir (Not 14).
g)
Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş
zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan
ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara
ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir (Not 35).
28
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
7 Eylül 2012 tarihinde Boyner, perakende sektöründe faaliyet göstermekte olan YKM A.Ş. hisselerinin %63’ünü
ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin ayrıca
doğrudan %20,62'sini satın almıştır. Grup bu işlem için 166.652.295 TL ödemiştir. Boyner ayrıca başta YKM
olmak üzere toplam 16 adet markayı, “Şirket Satın Alma Sözleşmesi” kapsamında Lale Güven Tuğlu’dan
%100’ünün değeri olarak belirlenen 20.057.019 TL’nin, Lale Güven Tuğlu’ya ait olan %50 hakkını
10.028.509 TL değerle devir almıştır. İlgili markalar şahıslara kayıtlı olduğu ve ilgili şahıstan satın alındığından,
bu satın alma işleminden bağımsız olarak düşünülüp maddi olmayan duran varlık edinimi olarak
değerlendirilmiştir (Not 19). Boyner, bu işlem kapsamında toplam 176.680.804 TL ödemiştir.
Grup, bu işletme birleşmesi ile bir yandan pazarda organik büyümesine devam ederken, bir yandan da farklı
lokasyonlarda farklı müşteri segmentlerine hizmet etmekte olan hızlı büyüme stratejisini hayata geçirmeyi
hedeflemektedir.
Grup, bu satın alma işlemine istinaden YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’yi, bağlı ortaklık olarak UFRS 3,
“İşletme Birleşmeleri” standardı uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirmiştir.
Daha önce yayınlanan 30 Eylül 2013 tarihli 9 aylık ara dönem finansal tablolarında sözkonusu işletme birleşmesi
kapsamında edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerlerinin
tespiti tamamlanmış olup, bu kalemler konsolide finansal tablolarda daha önce raporlanan geçici tutarlarının
yeniden düzenlenmesi suretiyle raporlanmıştır.
7 Eylül 2012
YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş.
konsolide
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Net varlıklar toplamı
1.006.866
70.456.412
365.337
65.793.761
6.474.636
28.905.952
1.079.345
6.413.579
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
Düzeltmeler(*)
1.134.944
(226.989)
-
Yeniden
Düzenlenmiş
YKM A.Ş. YKM Pazarlama A.Ş
konsolide
Final rayiç
bedel
düzeltmeleri
YKM A.Ş.YKM Pazarlama A.Ş.
konsolide final
rayiç bedel
1.006.866
70.456.412
365.337
66.928.705
6.474.636
28.905.952
1.079.345
5.916.590
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
(5.129.256)
20.469.773
85.912.954
394.833
-
1.006.866
65.327.156
365.337
66.928.705
6.474.636
49.375.725
86.992.299
6.311.423
2.711
(12.391.037)
(158.954.617)
(8.417.520)
(3.021.986)
(413.073)
-
-
(3.021.986)
(413.073)
-
(20.883.327)
(3.021.986)
(413.073)
(20.883.327)
(2.969.634)
907.955
(2.061.679)
80.764.977
78.703.298
Elde edilen net varlıklar ( A ) (**)
Kontrol gücü olmayan paylar net varlıklar (**)
Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı ( B )
Satın alma sonucu oluşan borç ( C )
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri ( D )
55.901.250
22.802.048
(31.943.218)
(130.000.000)
1.006.866
Toplam ödenen net nakit ( B+C+D )
(160.936.352)
Şerefiye ( A+B+C)
(106.041.968)
(*)
(**)
Düzeltmeler, 7 Eylül 2012 tarihli YKM A.Ş ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin final rayiç bedellerin
belirlenmesine müteakip tespit edilen ve söz konusu tarih itibariyle bilançoda taşınan stok değer
düşüklüğü karşılığına yapılan düzeltmeleri temsil etmektedir.
Elde edilen net varlıklar ve kontrol gücü olmayan paylar tutarı, YKM Pazarlama A.Ş. hisselerinin ayrıca
doğrudan %20,62'sini satın alınması sebebiyle, sahiplik yüzdesiyle direkt çarpılarak ulaşılan tutardan
farklılık göstermektedir.
Şirket, bahsi geçen bağlı ortaklık satın alımları için 166.652.295 TL ödemesine rağmen, 7 Eylül 2012 tarihinde
imzalanan “Kapanış Protokolü” çerçevesinde alım sonrası şirket değerinin tespiti ile ilgili düzeltmeler
sonrasında, satın alma için ödenen bu tutar daha önce beklendiği üzere şirket lehine değişmiş ve bu çerçevede
4.709.077 TL satıcılar tarafından Şirket’e geri verilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, YKM A.Ş. ve YKM
Pazarlama A.Ş.’ye ait maddi duran varlıkların final rayiç bedelleri üzerinde yapılan değişiklikler ve sözleşme
uyarınca satıcılara yapılan ödemeler sonucunda şerefiye, 106.041.968 TL olarak yeniden hesaplanmıştır.
29
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
a)
İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Devamı)
Bağlı Ortaklıklarda Ek Pay Satın Alımı
Grup, 22 Ekim 2013 tarihinde, YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin ana ortaklık dışı paylarından, sırasıyla
% 37 ve %23,13’lük hisselerini ve daha önce %50’sini satın almış olduğu markalarını, toplamda brut
100.000.000 TL bedelle vadeleri Ocak 2014 - Nisan 2017 tarih aralığında ve satın alma tarihi itibariyle kontrol
gücü olmayan paylara ait hisseleri, net gerçeğe uygun değeri 72.049.276 TL olan borç senetleri vermek suretiyle
satın almıştır. Bu işlemler neticesinde, hisselerin elde etme maliyeti ile Grup’un satın alınan payı nispetindeki
varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 56.878.535 TL tutarındaki negatif fark, özkaynaklar içerisinde ortak
kontrole tabi işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. Bu satın alma ile Boyner,
YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin paylarının doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip hale gelmiştir.
Şirket özkaynaklarındaki değişikliklerin
ortaklar üzerindeki dağılımı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İktisap edilmiş kontrol gücü olmayan payların taşıdığı değer
15.170.741
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen tutar
(72.049.276)
Net sermaye etkisi
(56.878.535)
-
4.
DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
5.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un ana faaliyet konusu perakende mağazacılık olup, Grup’un satışını yaptığı ürünler endüstriyel grup
olarak giyim ve giyim-dışı şeklindeki bir gruplamaya tabi tutulmuştur. Grup satışlarının tamamına yakını
yurtiçine yapılmakta olduğundan coğrafi bölümleme yapılmamaktadır. Grup, performansının takibini brüt
karlılık oranlarına göre takip etmekte ve yönetmektedir. Brüt kar tutarları, konsolide gelir tablosundaki rakamlar
ile uyumludur. Grup, bölümlere göre varlık ve yükümlülüklerini ayrı şekilde takip etmemektedir.
Adet
Net satışlar
Satışların maliyeti
1 Ocak Brüt kar
31 Aralık 2013
% Karlılık
Giyim
Giyim dışı
22.939.806
6.027.251
1.194.222.557
221.436.681
729.680.752
145.863.427
464.541.805
75.573.254
38,90%
34,13%
Genel toplam
28.967.057
1.415.659.238
875.544.179
540.115.059
38,15%
Adet
Net satışlar
Satışların maliyeti
1 Ocak Brüt kar
31 Aralık 2012
% Karlılık
Giyim
Giyim dışı
15.301.297
4.279.196
774.842.882
160.248.098
480.674.559
105.639.077
294.168.323
54.609.021
37,96%
34,08%
Genel toplam
19.580.493
935.090.980
586.313.636
348.777.344
37,30%
6.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Banka
-Vadeli mevduat
-Vadesiz mevduat
Kredi kartı alacakları
Toplam
31 Aralık 2013
2.767.949
31 Aralık 2012
2.275.978
18.291.920
1.380.108
190.653.745
4.312.634
134.456.371
213.093.722
141.044.983
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle vadeli mevduat işlemi, gecelik mevduat olup etkin faiz oranı %6.90 %7.00 aralığındadır. Grup’un blokeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kredi kartı alacakları üzerinde 10.214.571 TL temlik bulunmaktadır
(31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerindeki toplam sigorta tutarı 73.457.896 TL’dir
(31 Aralık 2012: 63.000.000 TL).
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin vade kırılımı aşağıdaki gibidir;
30 güne kadar
30 - 90 gün arası
30
31 Aralık 2013
137.127.087
75.966.635
31 Aralık 2012
50.173.529
90.871.454
213.093.722
141.044.983
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.
FİNANSAL YATIRIMLAR
Yoktur (31 Aralık 2012 -Yoktur).
8.
FİNANSAL BORÇLANMALAR
a.
Kısa vadeli finansal borçlar
Banka kredileri
Para birimi
Teminatsız krediler (*)
Etkin faiz oranı
Vade
31 Aralık 2013
Bakiye
-
Rotatif
3.412.269
TL
3.412.269
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, teminatsız kredilerin tamamı yapılacak SGK ödemeleri için alınan %0 faizli
banka kredilerinden oluşmaktadır.
(*)
Para birimi
Teminatsız krediler (*)
Etkin faiz oranı
Vade
31 Aralık 2012
Bakiye
%8-%10,50
Rotatif
30.099.310
TL
30.099.310
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, teminatsız kredilerin 2.690.200 TL tutarındaki kısmı yapılacak SGK
ödemeleri için alınan %0 faizli banka kredilerini temsil etmektedir.
(*)
b.
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli tahvillerin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.031.199
71.613.880
11.280.256
31.177.289
96.645.079
42.457.545
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kredi genel sözleşmesi kapsamında finansal borçlara ilişkin verilmiş hisse, hesap
ve ticari işletme teminat, rehin ve ipotekleri toplamı 72.487.901 TL’dir (31 Aralık 2012 : 61.736.000 TL ).
31
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
c.
FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Uzun vadeli finansal borçlar
İhraç edilen menkul kıymetler
Çıkarılmış tahviller
Uzun vadeli tahviller
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
174.352.310
88.748.566
174.352.310
88.748.566
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup’un çıkarılmış toplam 200.000.000 TL tahvili bulunmaktadır. Söz konusu
tahvillere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
(TRSCRSIA1516) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 6 Kasım 2012 tarihinde 100.000.000 TL
nominal değerde, 36 ay vadeli, ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %4,50 faiz
oranlı tahvilden oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %13,77 olarak tespit edilmiştir.
(TRSCRSIA1615) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 23 Aralık 2013 tarihinde 100.000.000 TL
nominal değerde, 36 ay vadeli, üç ayda bir faiz ve vade sonunda anapara ödemeli, gösterge DİBS + %5 faiz
oranlı tahvilden oluşmaktadır. 31 Aralık 2013 itibariyle yıllık bileşik faiz oranı %14,66 olarak tespit edilmiştir.
Uzun vadeli banka kredileri
Para birimi Etkin faiz oranı
Teminatlı krediler (*)
TL
%9,59 - %12,06
Vade
31 Aralık 2013
Bakiye
7 Mart 2015 - 7 Eylül 2016
92.824.846
92.824.846
Teminatlı krediler
Para birimi
TL
Etkin faiz oranı
%8 - %10,50
Vade
7 Mart 2014 - 7 Eylül 2016
31 Aralık 2012
Bakiye
101.598.461
101.598.461
(*)
Şirket’in YKM satın alımı ile ilgili almış olduğu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 102.142.857 TL’lik
krediye ilişkin geri ödeme tablosu, Ocak 2014’te güncellenmiştir. Bu güncelleme 2013 yılı içerisinde
yapılmış olsaydı, Grubun uzun vadede yapacağı 30 Milyon TL tutarındaki kredi ödemesi kısa vadeli
ödemeler kısmında sınıflandırılmış olurdu.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2014
2015
2016
31 Aralık 2013
62.637.470
30.187.376
31 Aralık 2012
40.998.815
33.489.997
27.109.649
92.824.846
101.598.461
Şirket’in kullanmış olduğu ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 102.142.857 TL tutarındaki krediyle ilgili olarak
uyması gereken bazı sözleşme şartları bulunmaktadır. Boyner konsolide (2012: solo) finansal tabloları ile ilgili
olan bu şartlar;
a)
İlki 30 Nisan 2014 tarihinde yapılmak kaydıyla, her bir hesaplama tarihinde geçmiş mali yılı kapsayan
hesaplama dönemi için Şirket’in faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi
gelirlerinin borç servisine oranı hesaplanacaktır. Bu oranın (i) 2013 mali yılını kapsayan hesaplama
dönemi için asgari 1,05, (ii) 2014 mali yılını kapsayan hesaplama dönemi için asgari 1,25, (iii) 2014
yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her bir hesaplama dönemi için asgari 1,75 olması
gerekmektedir.
b)
Şirket’in net borcunun, faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman ve itfa giderleri öncesi gelirlerine oranı
(i) 2012 yılı için 2,5, (ii) 2013 yılı için 2 ve (iii) 2013 yılsonu ile son geri ödeme tarihi arasında geçen her
bir yıl için 1,5 oranını aşmayacaktır. 2013 yılı için 2 oranına uyulmuştur (2012 yılı için 2,5 oranına
uyulmuştur).
32
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9.
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar, net (Not 37)
Vadeli çekler ve alacak senetleri
12.085.082
6.155.149
117.370
66.512.679
4.092.541
1.583.044
Şüpheli alacaklar
19.002.924
20.343.533
(19.002.924)
(185.693)
(20.343.533)
(1.021.433)
18.171.908
71.166.831
Şüpheli alacak karşılığı (-)
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup’un ortalama tahsilat süresi 54 gündür (31 Aralık 2012 - 56 gün). Ortalama
tahsilat süresi hesaplamasına tüm kredi kartları alacakları dahil edilmiştir.
Grup sorunlu hale gelen ticari alacakları için müşteri bazında şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Karşılık
tutarları, ilgili müşterilerin geri ödeme yapamayacağı veya söz konusu alacaklar için alınmış olan teminatların
değerinin gerçekleştirilemeyeceği düşünülen alacakları kapsar. Şüpheli alacak karşılıklarının dönem içindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönem başı
İktisaplar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Dönem içinde yapılan tahsilatlar
Dönem içinde silinenler(*)
20.343.533
838.745
(765.624)
(1.413.730)
380.642
19.501.916
673.395
(212.420)
-
Dönem sonu
19.002.924
20.343.533
(*) Tahsili mümkün olmayan ve kayıtlardan silinen şüpheli alacaklardan oluşmaktadır.
Karşılık ayrılan şüpheli ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
0-6 ay arası
6 aydan daha uzun
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
265.389
18.737.535
5.129.255
15.214.278
19.002.924
20.343.533
Alacaklara karşılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları aşağıdaki gibidir:
Teminat senetleri
Teminat mektupları
İpotekler
33
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
48.513.290
36.790.702
12.425.000
47.130.669
15.365.029
12.465.000
97.728.992
74.960.698
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara borçlar, net (Not 37)
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
272.593.646
40.174.568
196.392.243
2.059.970
237.678.943
20.206.185
149.567.834
2.875.052
511.220.427
410.328.014
(8.701.642)
502.518.785
(4.755.789)
405.572.225
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Grup’un ortalama ödeme süresi 176 gündür (31 Aralık 2012: 167 gün).
11.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
Personelden alacaklar
Müşterilerden diğer alacaklar
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar (*) (Not 37)
Verilen depozito ve teminatlar
İşletme birleşmesi sebebiyle diğer alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
53.868
386.069
49.855.322
-
68.624
180.807
276.059
4.709.077
50.295.259
5.234.567
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.263.158
1.108.523
567.185
26.371.681
567.185
Uzun vadeli diğer alacaklar
İlişkili taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar (*) (Not 37)
Verilen depozito ve teminatlar
(*)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan diğer alacaklar Altınyıldız A.Ş.’ye verilmiş olan
%13,55 faizli kısa dönem 29 Aralık 2014 vadesi ve uzun dönemli vadesi 28 Haziran 2015 tarihinde sona
eren alacaklardan oluşmaktadır.
Kısa vadeli diğer borçlar
Diğer borçlar (**)
Alınan depozito ve teminatlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
19.880.229
4.951
3.916
19.885.180
3.916
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
60.018.270
-
60.018.270
-
Uzun vadeli diğer borçlar
Diğer borçlar (**)
(**)
YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş’nin hisselerinin 22 Ekim 2013 tarihindeki alımına ilişkin verilen ve
vadesi 3 Nisan 2017 tarihinde sona eren borç senetlerini temsil etmektedir.
12.
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
34
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
STOKLAR
31 Aralık 2013
363.335.780
2.612.694
2.046.347
(1.484.991)
(4.045.401)
Ticari mal
Satış yardımcı malzemeler
Yoldaki mallar
Stok sayım noksanlığı (-)
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
362.464.429
31 Aralık 2012
264.131.421
162.313
1.626.840
(920.000)
(5.629.087)
259.371.487
31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 632.000.000 TL’dir (31 Aralık 2012:
537.623.534 TL).
Stok değer düşüklüğü hesabının sene içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem içinde
1 Ocak 2013 ayrılan karşılık
Stok değer düşüklüğü
(5.629.087)
(1.082.092)
Dönem içinde
kullanılan
karşılık 31 Aralık 2013
2.665.778
(5.629.087)
(4.045.401)
1 Ocak 2012
İktisaplar
Dönem içinde
kullanılan
karşılık 31 Aralık 2012
-
(6.094.361)
Stok değer düşüklüğü
465.274
14.
(4.045.401)
(5.629.087)
(5.629.087)
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin ödenmiş giderler
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait diğer giderler (*)
Gelecek aylara ait sigorta giderleri
Gelecek aylara ait kira gideri
(*)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.236.274
1.858.692
1.031.723
47.133
7.409.483
871.514
747.276
2.795.582
7.173.822
11.823.855
Gelecek aylara ait diğer giderlerin büyük bir bölümü abonelik giderleri, hediye çek iskontoları ve
mağazalarda çalınan şarkıların telif giderlerinden oluşmaktadır.
Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un 351.900 TL uzun vadeli peşin ödenmiş gideri bulunmaktadır
(31 Aralık 2012: 364.457 TL).
Ertelenmiş Gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Piyasadaki hediye çekleri
Ürün iade belgeleri
Alınan avanslar
Diğer
35
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
11.260.980
5.875.647
1.134.474
163.338
10.033.491
5.889.336
582.480
563.542
18.434.439
17.068.849
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER (Devamı)
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
(31 Aralık 2012: 410.506 TL).
15.
Grup’un
uzun
vadeli
ertelenmiş
geliri
bulunmamaktadır
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
16.
ÖZSERMAYE YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
17.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (31 Aralık 2012 - Yoktur).
18.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
Transfer
62.934
2.186.346
2.363.126
87.680.498
434.211
128.659.877
181.606
31 Aralık 2013
12.890.624
14.499.638
2.426.558
(2.186.346)
(1.490.224)
(93.000)
(1.610.351)
-
1.297.925
645.443
(1.965.927)
62.934
2.363.126
100.378.823
341.211
142.194.607
642.237
221.568.598
29.816.820
(5.379.921)
(22.559)
245.982.938
17.775
2.363.126
38.230.159
61.531
56.835.047
17.776
12.719.014
77.588
11.034.823
(35.551)
(441.903)
(20.733)
(1.382.645)
-
2.363.126
50.507.270
118.386
66.487.225
97.507.638
23.849.201
(1.880.832)
-
119.476.007
Maliyet
Arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
124.060.960
126.506.931
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 261.025.000 TL’dir.
36
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 2012
Finalize edilmiş
rayiç bedel
düzeltmesi (*)
Girişler
3.648.175
52.564.354
162.386
89.814.031
885.951
62.934
2.186.346
21.571.868
224.476
25.312.523
17.579
147.074.897
Çıkışlar
Transfer
31 Aralık 2012
12.075.397
262.736
19.502.163
3.413.386
(1.285.049)
(818.609)
(215.386)
(7.743.943)
-
2.287.258
1.775.103
(4.135.311)
62.934
2.186.346
2.363.126
87.680.498
434.211
128.659.877
181.606
49.375.725
35.253.682
(10.062.988)
(72.949)
221.568.598
3.648.175
30.625.724
148.853
53.887.686
-
17.775
8.085.117
70.857
8.950.920
(1.285.049)
(480.681)
(158.180)
(6.003.559)
-
17.775
2.363.126
38.230.159
61.531
56.835.047
88.310.438
-
17.124.679
(7.927.469)
-
97.507.638
Maliyet
Arsalar
Binalar
Tesis. makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş amortisman
Binalar
Tesis. makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Net defter değeri
58.764.459
124.060.960
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 204.389.448 TL’dir.
Dönem amortisman giderinin dağılımı Not 30’da verilmiştir.
Grup’un finansal kiralama yolu ile edinmiş olduğu varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2012:
Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Boyner’in almış olduğu 130 Milyon TL’lik krediye ilişkin olarak verdiği ticari
işletme teminat rehni kapsamında YKM A.Ş. ve YKM Pazarlama A.Ş.’nin maddi duran varlıkları üzerinde
58.431.770 TL tutarında ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 63.652.599 TL).
37
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2013
Girişler
48.085.884
67.109.935
19.218.067
13.406.554
8.032.926
1.148.510
147.820.440
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2013
(110.708)
(107.849)
22.559
56.008.102
67.109.935
19.218.067
14.469.774
9.181.436
(218.557)
22.559
156.805.878
13.125.635
2.236.998
427.068
12.458.326
3.833.949
6.710.993
1.281.204
722.883
(31.152)
(107.849)
-
16.928.432
8.947.991
1.708.272
13.073.360
28.248.027
12.549.029
(139.001)
-
40.658.055
Maliyet değeri
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
119.572.413
116.147.823
Finalize edilmiş
rayiç bedel
1 Ocak 2012 düzeltmesi (*)
Girişler
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2012
Maliyet
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
37.173.719
12.884.894
664.297
67.109.935
19.218.067
-
10.247.868
448.711
-
72.949
48.085.884
67.109.935
19.218.067
13.406.554
50.058.613
86.992.299
10.696.579
-
72.949
147.820.440
9.357.462
11.945.735
-
3.768.173
2.236.998
427.068
512.591
-
-
13.125.635
2.236.998
427.068
12.458.326
21.303.197
-
6.944.830
-
-
28.248.027
Birikmiş amortisman
Haklar
Lehte kira sözleşmeleri
Bayi iletişim ağı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
28.755.416
119.572.413
Dönem amortisman giderinin dağılımı Not 30’da verilmiştir.
20.
ŞEREFİYE
Not 3’te belirtildiği üzere Boyner, YKM A.Ş.’yi, bağlı ortaklık olarak UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” standardı
uyarınca satın alma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirmiştir. Sözkonusu işletme birleşmesi kapsamında
edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların gerçeğe uygun değerleri 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle finalize edilmiş ve bu çerçevede daha önce geçici değerleri üzerinden raporlanan değerler
yeniden düzenlenmiştir.
38
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Dava karşılıkları
Diğer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2.294.362
-
1.395.440
273.239
2.294.362
1.668.679
Kısa vadeli borç karşılıkları hesabının sene içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dava karşılıkları
Diğer
Dava karşılıkları
Diğer
1 Ocak 2013
Dönem
içindeki
artışlar /
(azalışlar)
1.395.440
273.239
1.116.422
-
(217.500)
(273.239)
2.294.362
-
1.668.679
1.116.422
(490.739)
2.294.362
Dönem
içerisindeki
ödemeler
31 Aralık
2012
Dönem
içerisindeki
ödemeler
31 Aralık
2013
1 Ocak 2012
İktisaplar
Dönem
içindeki
artışlar
56.598
-
1.151.842
281.725
187.000
-
(8.486)
1.395.440
273.239
56.598
1.433.567
187.000
(8.486)
1.668.679
Teminat mektupları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer
grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
81.798.517
84.626.146
697.334
-
2.500.000
2.500.000
-
-
-
Toplam
84.995.851
87.126.146
Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ)’ler
-
-
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %0’dır
(31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla %0).
39
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Hukuki konular
Grup lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların
önemli bir kısmı iş davalarından oluşmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası
sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve
yükümlülüklere karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile devam eden
davalar için ayrılan karşılık tutarı 2.294.362 TL’dir (31 Aralık 2012 - 1.395.440 TL).
7 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen YKM AŞ. alımı ile ilişkili olarak, YKM A.Ş. azınlık hisse sahiplerinin,
marka devrinin ve tescilinin önlenmesi, markalara tecavüzün tespiti ve önlenmesi, şirket hisseleri ile ilgili önalım
hakkının tespiti, hisse devrinin hükümsüzlüğü ve işe iadeye ilişkin açtığı davalardan, 22 Ekim 2013 tarihinde,
azınlık hisse sahipleri ile imzalanan pay alım sözleşmesi uyarınca paylarını devreden ortaklar, feragat
etmişlerdir.
Alınan primler
Grup’un bir banka ile yaptığı protokol çerçevesinde Grup 1 Temmuz 2014 tarihine kadar personel maaş
ödemelerini bu banka üzerinden yapmayı taahhüt etmektedir. Grup işbu protokolü süresinden önce tek taraflı
olarak sona erdirmesi halinde, banka tarafından ödenen prim tutarları, ödeme yapılan tarihten itibaren işbu
protokolün sona erdirilme tarihine kadar geçecek günlere ait işleyecek kanuni faiz ile beraber, bankanın yapacağı
ilk yazılı talep üzerine nakden ve def’aten iade etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
23.
TAAHHÜTLER
Operasyonel kiralama taahhütleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Grup’un konsolide finansal tablolarında yer almayıp,
sözleşme süresince bir yıldan daha uzun vadeli iptal edilemez operasyonel kiralamalarıyla ilgili yıllık ödeme
planları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
Operasyonel mağaza kiralama taahhütleri
1 yıl içinde ödenecek
1 ile 5 yıl içinde ödenecek
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
50.520.888
-
39.877.286
46.423
50.520.888
39.923.709
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.169.212
1.680.695
1.169.212
1.680.695
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.250.134
1.346.318
1.250.134
1.346.318
Operasyonel ofis kiralama taahhütleri
1 yıl içinde ödenecek
Operasyonel araç kiralama taahhütleri
1 yıl içinde ödenecek
Gelecekte elde edilecek asgari operasyonel kiralama gelirleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Grup’un konsolide finansal tablolarında yer almayıp, iptal
edilemez lisans kiralamalarına ilişkin yıllık gelir planları ve tutarları aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
1 - 5 yıl
5 yıldan fazla
40
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
7.446.519
33.202.799
9.153.985
6.872.875
31.816.952
17.986.351
49.803.303
56.676.178
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
a)
Kısa vadeli
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
6.066.946
3.377.122
5.806.850
2.923.936
9.444.068
8.730.786
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.370.563
-
1.137.658
2.773.866
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Kullanılmamış izin hakları
Kıdem tazminatı karşılığı
1.370.563
3.911.524
31 Aralık 2013 itibariyle, kullanılmamış izin karşılığı ve kıdem tazminatı karşılığı hesabının dönem içi hareketi
aşağıdaki gibidir:
Kullanılmamış izin hakları
Kıdem tazminatı karşılıkları - kısa vadeli
1 Ocak 2013
Dönem
içerisindeki
artışlar
1.137.658
2.773.866
707.797
-
(474.892)
(2.773.866)
1.370.563
-
3.911.524
707.797
(3.248.758)
1.370.563
1 Ocak 2012
İktisaplar
Ödemeler
-
1.536.222
2.773.866
(398.564)
-
1.137.658
2.773.866
-
4.310.088
(398.564)
3.911.524
Kullanılmamış izin hakları
Kıdem tazminatı karşılıkları - kısa vadeli
b)
Ödemeler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Uzun vadeli
Kıdem tazminatı karşılığı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.845.788
4.878.799
5.845.788
4.878.799
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya
istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı
ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 3.438 TL (31 Aralık 2012: 3.033 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Grup yönetimi geçmiş deneyimlerinden edindiği bilgilere dayanarak kıdem tazminatı almaya hak kazanacak
çalışanların hak kazandıkları menfaatleri UMS 19 uyarınca, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları
kullanılarak iskonto işlemine tabi tutmuş ve indirgenmiş net değerleri üzerinden mali tablolarına yansıtmıştır.
Oluşan tüm yeniden değerleme ölçüm kayıp kazançları konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır
41
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012
varsayımları aşağıdaki gibidir:
tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
%9,80
%6,00
%8,75
%5,00
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
İskonto oranı
Tahmin edilen maaş artış oranı
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir :
Dönem başı
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ayrılanlara ödenenler
Aktüeryal zarar
Dönem sonu
4.878.799
1.201.124
531.491
(3.610.515)
2.844.889
2.873.296
1.485.764
1.046.504
(2.050.893)
1.524.128
5.845.788
4.878.799
Kullanılan iskonto oranı %1 değişseydi finansal tablolara olan etkisi aşağıdaki gibidir:
Artış
Dönem giderine etkisi
586.308
586.308
Azalış
(707.172)
(707.172)
Kullanılan maaş artış oranı %1 değişseydi finansal tablolara olan etkisi aşağıdaki gibidir:
Artış
Dönem giderine etkisi
25.
727.559
Azalış
(610.618)
727.559
(610.618)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
(19.002.924)
(4.045.401)
(23.048.325)
42
(20.343.533)
(5.629.087)
(25.972.620)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26.
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir :
Devreden katma değer vergisi
İş avansları
Gelir tahakkukları
Diğer çeşitli dönen varlıklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
38.490.923
236.277
131.865
312.708
15.664.004
220.747
25.506
409.796
39.171.773
16.320.053
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.403.203
139.520
3.651.807
16.172
3.542.723
3.667.979
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:
Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler
Diğer çeşitli borçlar
27.
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
a.
Sermaye
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kr nominal
değerde olan, 9.207.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Şirket’in ortaklık yapısının detayı 1 nolu dipnotta
belirtilmiştir.
b.
Sermaye yedekleri
Şirket’in geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği sermaye artırımları neticesinde 227.203 TL tutarında paylara ilişkin
primleri bulunmaktadır.
c.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 232.884 TL tutarında yasal yedek tutarı
bulunmaktadır.
d.
Kar yedekleri - geçmiş yıl kar/zararları
Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler
Şirket’in tarihi ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5’i birinci yasal yedekler
olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kar
dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş
sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiği noktada zararları
kapatmak için kullanılabilirler.
43
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde ve çeşitli SPK kararlarıyla belirtildiği üzere hisse
senetleri borsada işlem gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı varsa geçmiş yıl zararları
düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın %20’sinden az olamaz. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim
ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü; tamamen nakden dağıtma, tamamen hisse
senedi olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde
bırakma, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir.
SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna
ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir
kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer
alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide finansal
tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak
temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı;
nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları,
nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Boyner’in yasal kayıtlarında yer alan yedekler, geçmiş yıl
zararları ve dönem karları aşağıdaki gibidir :
31 Aralık 2013
Ödenmiş Sermaye
Paylara ilişkin primler
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Birikmiş zararlar, net
Net dönem karı
e.
31 Aralık 2012
92.070.000
227.203
232.884
902.007
(5.780.433)
37.943.568
92.070.000
227.203
232.884
902.007
(13.783.018)
8.002.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
Gelir tablosu ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artış/(azalışları) toplu olarak
aşağıda belirtilen fonlarda izlenmektedir:
Yeniden Değerlendirme ve Sınıflandırma Kayıpları
31 Aralık 2013
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp
31 Aralık2012
(3.918.162)
(1.642.251)
(3.918.162)
(1.642.251)
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında
sunulmuştur.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
UMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının
hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların gelir tablosunda muhasebeleştirilmesine izin
vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde
“Aktüeryal kayıp” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
niteliktedir.
44
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27.
SERMAYE , YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
f.
Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu
kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özkaynak hesap
grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların
net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısım dönem karı / (zararı)
kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında kontrol gücü olmayan pay adıyla gösterilir.
Kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleşen işlemler, Not 3’de anlatılmıştır.
28.
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satış gelirleri (net)
1 Ocak 31 Aralık 2013
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Satışlardan iadeler (-)
Satış indirimleri (-)
1 Ocak 31 Aralık 2012
1.558.432.276
204.815
(130.162.778)
(12.815.075)
1.033.284.611
327.827
897.148
(82.676.966)
(16.741.640)
1.415.659.238
935.090.980
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Satılan malın maliyetine ilişkin detay aşağıdaki gibidir :
Dönem başı ticari mal
Dönem içi alımlar
İktisaplar
Sayım farkları
Dönem sonu ticari mal
45
(259.371.487)
(981.361.778)
2.724.657
362.464.429
(146.176.081)
(633.518.573)
(66.928.705)
938.236
259.371.487
(875.544.179)
(586.313.636)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29.
PAZARLAMA GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
a)
Pazarlama giderleri
Personel ücret ve giderleri
Kira giderleri
Satış, komisyon ve prim giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Amortisman ve itfa giderleri
Ortak yönetim giderleri
Reklam tanıtım giderleri
Diğer giderler
b)
1 Ocak 31 Aralık 2012
115.332.737
98.218.128
80.350.565
50.884.806
29.726.083
20.960.286
16.217.003
3.358.357
73.209.718
66.431.677
42.605.464
28.291.944
18.776.213
14.032.220
11.951.716
5.564.478
415.047.965
260.863.430
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
40.440.022
11.341.076
10.697.494
7.572.965
6.672.147
1.749.325
1.116.422
324.032
3.290.498
31.405.902
7.400.561
5.809.179
3.344.281
5.293.512
1.058.870
1.338.842
400.821
2.751.492
83.203.981
58.803.460
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
29.726.083
6.672.147
18.776.213
5.293.512
36.398.230
24.069.725
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
115.332.737
40.440.022
73.209.718
31.405.902
155.772.759
104.615.620
Genel yönetim giderleri
Memur ücret ve giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Kira giderleri
Holding hizmet payı
Amortisman ve itfa giderleri
Seyahat giderleri
Dava karşılıkları
Kıdem tazminat karşılığı
Diğer giderler
30.
1 Ocak 31 Aralık 2013
ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
Amortisman ve itfa giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
46
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
a)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Vade farkı geliri
Reeskont faiz gelirleri
Marka lisans gelirleri
Satıcı firma katılım payları
Kambiyo karları
Komisyon gelirleri
Dekorasyon katılım gelirleri
Bilgi sistemleri hizmet gelirleri
Diğer
b)
1 Ocak 31 Aralık 2012
16.653.631
14.053.064
11.032.969
1.870.787
1.723.951
1.578.700
1.367.700
803.533
3.824.339
9.957.741
11.302.291
9.397.791
9.214.469
589.931
842.376
2.045.547
775.110
4.269.241
52.908.674
48.394.497
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
25.550.852
7.579.355
2.724.656
1.715.530
1.396.287
838.745
360.098
4.621.132
12.760.734
10.159.438
1.258.044
683.405
10.956.910
673.395
685.216
2.883.326
44.786.655
40.060.468
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
653.125
-
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
1.782.229
2.208.034
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Vade farkı giderleri
Reeskont faiz giderleri
Stok sayım farkları
Lisans kullanım hakları
Şirket alımı ile ilgili alınan hizmetler
Şüpheli alacak karşılığı
Kambiyo zararları
Diğer
32.
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİR VE GİDERLER
a)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Sabit kıymet satış karı
b)
1 Ocak 31 Aralık 2013
Yatırım faaliyetlerinden giderler
Sabit kıymet satış zararı
47
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
33.
FİNANSMAN GELİRLERLERİ VE GİDERLERİ
a)
Finansman gelirleri
Vade farkı gelirleri
Faiz gelirleri
b)
1 Ocak 31 Aralık 2012
1.738.233
1.037.436
129.023
2.775.669
129.023
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
19.442.064
11.440.659
3.428.346
2.796.843
1.597.560
531.493
11.184.508
4.888.321
2.505.624
1.899.575
1.046.504
39.236.965
21.524.532
Finansman giderleri
Kredi faiz ve kur farkı gideri
Tahvil faiz gideri
Komisyonlar
Kredi kartı alacakları kırdırma giderleri
Vade farkı giderleri
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin faiz maliyeti
34.
1 Ocak 31 Aralık 2013
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLER VE DURDURULAN
FAALİYETLER
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle satış amacıyla elde tutulan varlık ve durdurulan faaliyet
bulunmamaktadır.
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi yönetmelik ve kanunları
dahilinde vergilendirilmeye tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden
dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında
geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir.
Türkiye’de vergi mevzuatı, Şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izin
vermemektedir. Bu yüzden mali tablolara yansıtılan vergi karşılığı, şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır.
1 Ocak 31 Aralık 2013
Ödenecek kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
1 Ocak 31 Aralık 2012
7.389.716
(4.361.822)
6.115.187
(4.221.075)
3.027.894
1.894.112
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ait konsolide kapsamlı gelir tablosunda yer
alan vergi giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Gelir tablosuna yansıtılan vergi gideri
48
(10.183.428)
766.792
(6.115.187)
(103.286)
(9.416.636)
(6.218.473)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Vergi öncesi dönem karının toplam vergi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Vergi öncesi kar
%20 oranında kurumlar vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
hesaplanmayan geçmiş dönem zararları
Diğer
12.394.731
(2.478.946)
(2.330.863)
13.840.940
(2.768.188)
(3.328.173)
(2.406.617)
(1.972.810)
(122.112)
Toplam vergi gideri
(9.189.236)
(6.218.473)
Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi
oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)’nün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kümülatif
Varlık /
Kümülatif
Varlık /
değerleme farkları
( yükümlülük) değerleme farkları
(yükümlülük)
Maddi / maddi olmayan duran varlıklar
Ticari borç/alacak ve senetleri reeskontu. net
Stoklar
Çalışanlara sağlanan faydalar
Finansal borçlar
Şüpheli alacak karşılığı
Dava karşılıkları
Satış iadeleri karşılığı
Geçmiş yıl vergi zararı
Borç karşılıkları
Kullanılmayan hediye çekleri karşılığı
Satış primleri
Gelecek aylara ait giderler /gelirler. net
Diğer
Ertelenmiş vergi varlığı / (yükümlülüğü). net
(107.437.727)
(11.724.997)
12.824.543
7.224.395
(259.115)
3.862.484
1.220.867
24.447.181
874.708
(3.715)
(21.730.034)
(2.344.999)
2.564.909
1.444.879
(51.823)
772.497
244.173
4.889.436
174.942
(742)
(108.926.439)
(3.272.607)
16.322.268
8.790.322
(116.914)
2.565.020
1.338.842
273.239
2.411.648
429.695
1.787.832
578.515
667.701
-
(21.955.046)
(654.521)
3.264.454
1.758.064
(23.383)
513.004
267.768
54.648
482.330
85.940
357.566
115.703
133.541
-
(68.971.376)
(14.036.762)
(77.150.878)
(15.599.932)
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
7.147.344
(21.184.106)
(68.971.376)
(14.036.762)
5.631.359
(21.231.291)
(77.150.878)
(15.599.932)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemler içindeki ertelenmiş vergi
varlık/(yükümlülükleri) hareketleri aşağıdaki gibidir :
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönem başı
İktisaplar
Dönem vergi geliri/(gideri)
Özkaynaklarla ilişkilendirilen tutar
Şirket birleşmesi ile edinilen ertelenmiş vergi yükümlülüğü /varlığı, net
(15.599.932)
994.192
568.978
-
(1.220.755)
5.916.590
(103.286)
304.826
(20.488.493)
Dönem sonu
(14.036.762)
(15.599.932)
49
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
35.
GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
(Devamı)
Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi konusunda
yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile cari vergi
yükümlülüklerin ifa edilmesinin eşanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli olduğundan mahsup
edilmiştir.
Her bilanço tarihi itibariyle, kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı yeniden gözden geçirilmektedir.
Gelecekte elde edilecek mali karın ertelenen vergi varlığının kazanılmasına imkan vermesinin muhtemel olması
durumunda, önceki dönemlerde kayıtlara yansıtılmayan ertelenen vergi varlığı kayıtlara yansıtılır.
Grup, kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek düzeyde bir mali karın oluşma olasılığını
değerlendirirken,
-
Kullanılmayan mali zararlardan yararlanılabilecek kadar mali kar yaratacak düzeyde vergilendirilebilir
geçici farklara sahip olup olmadığı,
Kullanılmayan mali zararların kullanım süreleri dolmadan önce, mali kara sahip olunmasının muhtemel
olup olmadığı,
Kullanılmayan mali zararların nedenlerinin belirlenebilir olması ve bunun tekrarlanmasının beklenip
beklenmediği,
Kullanılmayan mali zararların kullanılabileceği dönemde mali kar yaratacak vergi planlama fırsatlarının
şirket açısından mümkün olup olmadığı hususlarını dikkate alarak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
kullanılmayan mali zararlar üzerinden hesaplanarak ertelenmiş vergi aktif finansal tablolara yansıtılmıştır.
YKM AŞ’nin mali zararları ve son indirim tarihleri aşağıdaki gibidir:
2013
2012
2011
İndirilebilir geçmiş
yıl zararları
Son indirim
tarihi
22.035.533
2.352.181
59.467
31 Aralık 2018
31 Aralık 2017
31 Aralık 2016
24.447.181
36.
PAY BAŞINA (KAYIP)/KAZANÇ
Hisse adet başına (kayıp)/kazanç miktarı, TL tutarındaki net dönem karının/(zararının) Şirket hisselerinin dönem
içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplaması aşağıdaki gibidir :
Pay başına düşen net (zarar)/kar
Pay başına kazanç
Dönem boyunca mevcut olan
hisselerin ortalama sayısı
(tam değeri)
Ana şirket hissedarlarına ait
net dönem karı
Pay başına kazanç
50
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
9.207.000.000
9.207.000.000
10.882.177
7.577.092
0,00118
0,00082
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Boyner’in ana ortakları Altınyıldız A.Ş. ve Altınyıldız A.Ş.’nin ana ortağı olan Boyner Holding’tir. Konsolide
finansal tablolar için Boyner Holding ve onların iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile diğer Boyner Holding
şirketlerinin bakiyeleri ayrı kalemler olarak gösterilmiş ve bu şirketler ilişkili şirketler olarak adlandırılmıştır.
Grup’un ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir :
31 Aralık 2013
Ticari
Ticari
olmayan
İlişkili taraflardan alacaklar
Beymen (2)
Fırsat Elektronik (2)
Ran Konfeksiyon (2)
Boyner Bireysel Ürünler Satış
ve Paz. A.Ş. (Boyner Bireysel) (2)
Altınyıldız A.Ş. (1)
2.658.880
1.401.535
32.126
-
612
-
75.118.480
-
-
6.155.149
75.118.480
4.092.541
-
915.713
278.205
40.174.568
(2)
(3)
Ticari
olmayan
-
İlişkili taraflara borçlar
Ay Marka Mağazacılık A.Ş. (Ay Marka) (2)
31.871.416
BR Mağazacılık (2)
5.339.645
Alsis Sigorta Acenteliği A.Ş (Alsis) (2)
850.099
Beymen (2)
684.766
Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon
A.Ş. (Altınyıldız Tekstil)(2)
234.206
Fırsat Teknoloji A.Ş. (2)
518
Benetton Giyim San. ve Tic. A.Ş (Benetton) (3)
Sağlık Tekstil (2)
Bofis (3)
Boyner Bireysel (2)
-
(1)
Ticari
3.936.478
2.203.332
14.727
31 Aralık 2013
Ticari
Ticari
olmayan
Ortaklara borçlar
Boyner Holding (1)
Altınyıldız A.Ş. (1)
31 Aralık 2012
Ticari
Ticari
olmayan
-
1.092.988
181.647
-
-
15.133.510
2.600.714
507.666
117.865
-
-
436.297
94.932
35.481
5.085
-
-
20.206.185
-
Şirket ortakları (kısa ve uzun vade toplam olarak gösterilmiştir. Not 11)
Diğer ilişkili taraflar
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflar listesinden çıkarılan şirketler.
51
31 Aralık 2012
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla olan işlemlerin detayı aşağıdaki gibidir :
Hizmet alımları
Boyner Holding(1) (*)
Alsis Sigorta(2)
Ay Marka(2)
BYN Gayrimenkul(2)
Fırsat Elektronik(2)
Altınyıldız Tekstil(2)
Citibank N.A(2)
Boğaziçi Yatçılık(2)
Boyner Bireysel(2)
Bofis(3)
Diğer (**)
Mal alımları
Ay Marka(2)
Beymen(2)
BR Mağazacılık(2)
Altınyıldız A.Ş.(1)
Boyner Holding(1)
Fırsat Elektronik(2)
Sağlık Tekstil(2)
Benetton(3)
Faiz/Diğer giderler
Boyner Holding(1)
Beymen(2)
Altınyıldız Tekstil(2)
(1)
(2)
(3)
(*)
(**)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
5.921.308
2.789.016
775.160
432.770
371.092
367.978
85.739
28.200
1.398
-
3.120.340
2.132.588
232.902
223.941
27.200
56.099
452.749
619.125
28.041.355
12.484.529
11.772.282
522.832
23.160
6.032
-
32.402.946
12.026.931
6.060.914
27.910
354.205
20.625
1.918.901
22.970
296.951
295.652
144.252
312.794
Şirket ortakları
Diğer ilişkili taraflar
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflar listesinden çıkarılan şirketler.
Holding danışmanlık payı gideri olup, söz konusu tutar Şirket’in Boyner Holding’den aldığı hukuk ve
finansal danışmanlık, finansal araştırma, kaynak sağlama hizmeti karşılığı olarak Şirket’in payını ifade
etmektedir.
Neylan Dinler, Latife Boyner, Lerzan Boyner, Z. Leman Halulu’ya ödenen kira giderleridir.
52
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
Mal satışları
Fırsat Elektronik(2)
Beymen(2)
Ran konfeksiyon(2)
Boyner Holding(1)
Boyner Bireysel(2)
Ay Marka
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
3.751.050
2.258.712
504.097
139.381
5.130
1.140
2.870.057
887.441
652.462
95.638
16.991
-
966.911
-
7.573.145
3.481.232
357.776
100.550
39.004
-
6.209.644
8.135.110
526.590
24.756
285
1.602
Hizmet satışları
Altınyıldız A.Ş.
Diğer gelirler
Beymen(2)
Ay Marka(2)
Boyner Holding(1)
Fırsat elektronik(2)
BR Mağazacılık(2)
Sağlık Tekstil
Benetton(3)
(1)
(2)
(3)
Şirket ortakları
Diğer ilişkili taraflar
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle ilişkili taraflar listesinden çıkarılan şirketler.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan kaynaklanan şüpheli alacaklar
bulunmamaktadır.
Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
31 Aralık 2013 itibariyle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve
primler 6.642.905 TL (31 Aralık 2012: 4.595.194 TL) olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen primler
131.165 TL (31 Aralık 2012: 90.494 TL)’dir. Üst yönetim kadrosuna 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 itibariyle
kıdem tazminatı ödenmemiştir.
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal risk yönetimi amaçları ve politikaları
Grup’un kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu
araçları kullanmaktaki asıl amaç Grup’un operasyonları için finansman yaratmaktır. Grup ayrıca direkt olarak
faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket
yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Şirket ayrıca finansal araçların kullanılmasından
ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup’un çoğunlukta ABD Doları ve çok az bir miktar da EURO ve Pound varlık ve
yükümlülüklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Grup’un ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un değerleme para birimi
dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi
kullanmasından kaynaklanmaktadır.
53
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Grup’un 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki net yabancı para pozisyonu yaklaşık olarak sırasıyla,
3.810.316 TL ve 2.999.105 TL uzun (aktif) pozisyondur.
Toplam bazında;
31 Aralık 2013
(TL Tutarı)
31 Aralık 2012
(TL Tutarı)
A. Döviz cinsinden varlıklar
B. Döviz cinsinden yükümlülükler
3.900.727
(90.411)
3.772.240
(773.135)
Net döviz pozisyonu (A+B)
3.810.316
2.999.105
Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 397.483
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
2.719.199
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
3.116.682
5. Ticari alacaklar
784.046
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
784.046
9. Toplam varlıklar (4+8)
3.900.728
10. Ticari borçlar
90.411
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
90.411
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
90.411
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
3.810.316
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
1.091.118
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri (Not 7)
23. İhracat
205.828
24. İthalat
22.141.009
54
ABD Doları
EURO
GBP
133.150
1.137.570
1.270.720
1.270.720
16.214
16.214
-
37.639
99.194
136.833
267.000
267.000
403.833
16.852
16.852
-
790
790
790
1.800
1.800
-
16.214
16.852
1.800
-
-
-
1.254.506
386.981
-1.010
116.936
287.787
-1.010
109.206
11.219.127
-
-
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2012
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa. banka hesapları dahil) 898.088
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
2.481.418
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
3.379.506
5. Ticari alacaklar
392.734
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
392.734
9. Toplam varlıklar (4+8)
3.772.240
10. Ticari borçlar
164.669
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
608.466
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
773.135
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
773.135
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
2.999.105
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
517.687
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri (Not 7)
23. İhracat
326.464
24. İthalat
11.513.278
55
ABD Doları
EURO
GBP
471.168
890.769
1.361.937
1.361.937
28.872
28.872
28.872
23.325
379.952
403.277
167.000
167.000
570.277
43.254
258.734
301.988
301.988
1.160
1.160
1.160
4.000
4.000
4.000
-
-
-
1.333.065
268.289
(2.840)
(111.663)
(2.840)
442.296
183.535
6.450.743
-
-
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Aşağıdaki tabloda. TL’deki %10 oranındaki bir değer kaybının. vergi öncesi kar seviyesinde etkisi
gösterilmektedir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
31 Aralık 2013
Kar/zarar
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
267.749
(267.749)
267.749
(267.749)
113.637
(113.637)
113.637
(113.637)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
(355)
355
(355)
355
381.031
(381.031)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Aralık 2012
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
237.632
237.632
(237.632)
(237.632)
63.094
63.094
(63.094)
(63.094)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
(815)
(815)
Toplam (3+6+9)
299.911
56
815
815
(299.911)
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Fiyat riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para biriminden
borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak
yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme metotları
vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.
Faiz riski
Grup, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan
faiz oranı riskine açıktır. Grup bu riski, faiz oranına duyarlı olan yükümlülüklerinin bir bölümünü nakit akış
riskinden korunma amacıyla türev işlemlerine girmek suretiyle yönetmektedir.
Faiz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.412.269
30.099.310
363.822.235
232.804.572
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
Vergi öncesi kar üzerinde etkisi
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Faiz artışı
%0.5
158.852
116.402
Kredi riski
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın
finansal zarara uğrama riskidir. Grup, kredi riskini, belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve
üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.
Grup’un satışlarının çoğunluğunu banka kredi kartları ile kalan kısmı nakit ve diğer enstrümanlarla
gerçekleşmektedir. Bu alacakların nihai tüketiciden tahsilatı kart sahibi bankaların sorumluluğunda olup Grup
için herhangi bir tahsil riski oluşturmamaktadır. Grup’un bu kart alacaklarından dolayı muhatabı ilgili
bankalardır. Grup kredi kart ve nakit dışında kalan diğer satışları için de gerekli gördüğü durumlarda teminat
almaktadır.
57
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
31 Aralık 2013
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı(2)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
-Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
-Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
Bankalardaki
mevduat
Türev
araçlar
Diğer
12.016.759
851.100
75.118.480
-
439.937
-
19.672.028
-
-
-
6.155.149
-
11.970.410
804.751
75.118.480
-
439.937
-
19.672.028
-
-
-
-
46.349
46.349
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlişkili taraf
Diğer alacaklar
Diğer taraf
Bankalardaki
mevduat
Türev
araçlar
Diğer
-
19.002.924
(19.002.924)
Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraf
Diğer taraf
(1)
(2)
Diğer alacaklar
Diğer taraf
6.155.149
-
31 Aralık 2012
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı(2)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vade
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
İlişkili taraf
4.092.541
-
67.074.290
27.571.502
-
5.234.567
-
4.312.634
-
-
-
4.092.541
67.074.290
-
5.234.567
4.312.634
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(20.343.533)
20.343.533
-
Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve Direkt Borçlanma Sistemi (DBS) bakiyelerinden oluşmaktadır.
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
46.349
-
-
Toplam vadesi geçen alacaklar
46.349
-
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-)
46.349
-
58
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle
düşürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre
dikkate alınarak gösterilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan finansal varlık ve yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli
olarak sınıflandırılmıştır. Likidite tablosunda, türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı
bilanço tarihinden yazılı ve sözlü sözleşmeler kapsamındaki vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak ve
sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakit akışları dikkate alınarak gösterilmiştir. Türev finansal yükümlülükler
için ise işletmenin likidite yönetiminde esas aldığı vade kullanılmıştır.
31 Aralık 2013
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca vadeler) vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Sözleşme
uyarınca nakit
Defter çıkışlar toplamı
değeri (=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
455.986.649
511.730.796
100.000.000
32.132.839
371.956.240
20.000.000
73.236.883
138.592.899
-
350.616.928
1.181.657
80.000.000
-
Sözleşme
uyarınca nakit
Defter çıkışlar toplamı
değeri (=I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
32.999.776
408.733.711
42.780.376
-
256.824.855
-
-
367.234.504
502.518.785
79.903.450
31 Aralık 2012
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca vadeler) vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
262.903.882
403.607.706
332.605.007
408.733.711
Sermaye yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri. ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını
sağlayabilmektir.
Grup sermaye yönetiminde, sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak borç sermaye oranını izlemektedir. Bu
oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur.
31 Aralık 2013
Ticari ve finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Not 6)
Net borç
Toplam özsermaye
Net borç/özsermaye oranı
59
31 Aralık 2012
869.753.289
(213.093.722)
656.659.567
668.476.107
(141.044.983)
527.431.124
58.137.878
11,29
129.257.570
4,08
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
39.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Grup, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek
yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde
edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir.
Finansal tablolarda maliyet veya etkin faiz yöntemi ile hesaplanan iskonto edilmiş maliyet ile taşınan finansal
varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerleri:
Finansal varlıklar - Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit ve nakit
eşdeğeri varlıklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin rayiç değerlerine
yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan
değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı,
rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade
edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli USD cinsinden banka kredilerinin faiz
oranları değişen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için bu kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları
değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Kısa vadeli sabit faizli TL kredilerinin ise vadelerinin kısa olması nedeniyle
taşınan değerlerinin rayiç değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle, Grup’un gerçeğe uygun değer ile takip ettiği varlıkları ve
yükümlülükleri bulunmamaktadır.
40.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.’nin 27 Ocak 2014 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre,
kayıtlı sermaye tavanı izin verilen süresi olan 5. senenin dolması sebebiyle yeniden kayıtlı sermaye sistemine
geçilmesine, 100 Milyon TL olarak yer alan kayıtlı sermaye tavanının arttırılarak 250 Milyon TL olarak
belirlenmesine, bu tavanın 2014-2018 yılları için geçerli olmasına ve bu konunun Genel Kurul’a sunulmasına
karar verilmiştir.
41.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
……………………………
60
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 994 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content