close

Enter

Log in using OpenID

(5900) -Öğretmen - Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C
N İĞ DE VALİ LİĞİ
İ L Mİ LLİ EĞİ Tİ M MÜDÜRLÜĞ Ü
SIRA
ADI SOYADI
ATAMA BRANŞ I /
ESKİ GÖREV
BRANŞ I
ESKİ
ESKİ GÖREV YERİ
KADRO/GÖREVİ
ATAMA BRANŞ I /
YENİ GÖREV
BRANŞ I
1
DAVUT UĞURLU
Beden Eğ itimi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Beden Eğ itimi
(5900) -Öğ retmen (721150) -Konaklı Ortaokulu
2
EYLEM ADEM
Beden Eğ itimi
3
FERUDUN SOYAK
Beden Eğ itimi
4
İLKNUR KEPEZ
Beden Eğ itimi
5
LÜTFİ BEŞ ER
Beden Eğ itimi
6
MEHMET KÜÇÜK
Beden Eğ itimi
7
OSMAN GÜNEY
Beden Eğ itimi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(757282) -Melikşah
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen /
-MERKEZ/(747195)-Emin-E
(9501)-Müdür
mine Teoman Özel Eğ itim
Yardımcısı
Uygulama Merkezi I.
Kademe
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(721467)-Aşlama
Mukadder-Murat
Bayatlı Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9501)-Müdür
(711669)-Değ irmenli
Yardımcısı
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(9501)-Müdür
(717597) - Kitreli lOO.Yıl
Yardımcısı
Fatih Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(9500) - Müdür
(715332) - Toki Ortaokulu
8
ÖMER AKTA Y
Beden Eğ itimi
9
SEVDA TANGÜLER
Beden Eğ itimi
10
YAVUZ DURUMEL
Beden Eğ itimi
11
DURAN OCAK
Bilişim
Teknolojileri
12
MAKBULE YAŞ AR
Biyoloji
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712120)-Yeşilgö
lcük Ş ehit Osman
Turgut Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(747195)-Emin-E
mine Teoman Özel Eğ itim
Uygulama Merkezi I.
Kademe
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(189459)-Niğ de
Anadolu İmam Hatip Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(189459)-Niğ de
Beden Eğ itimi
Beden Eğ itimi
Beden Eğ itimi
YENİ
YENİ GÖREV YERİ
ATAMA NEDENİ
ATAMA BİÇİMİ HİZMET
PUANI
KADRO/GÖREVİ
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (189423)-Niğ de Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 747195)-Emin-Emine
Teoman Özel Eğ itim
Uygulama Merkezi I.
Kademe
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 739261)-Elmalı Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
230
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
218
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
203
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
108
Beden Eğ itimi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712169)- 19 Mayıs Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
299
Beden Eğ itimi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (721359) - Gazi Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
284
Beden Eğ itimi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757282) -Melikşah
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (752552) -Yeşilgölcük İmam
Hatip Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
277
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
211
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
99
Beden Eğ itimi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
226
Bilişim
Teknolojileri
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
709131)-Ali Ulvi Ankan
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
77
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
144
Beden Eğ itimi
Beden Eğ itimi
Biyoloji
YOLLUK
EĞİ Tİ M ÖĞ RETİ M YILI (4) NO'LU ÖĞ RETMEN ONAY Lİ STESİ
1/25
Anadolu İmam Hatip Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (972375) - Bor Atatürk
Anadolu Lisesi
13
MEHTAP ALAN
Biyoloji
14
NEVA AKDOĞAN
Biyoloji
15
PERVİN GÖKALP
Biyoloji
16
YEŞ ER DİKYURT
Biyoloji
17
EMİNE AKIN YALÇIN
Coğ rafya
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Coğ rafya
(5900) -Öğ retmen (189423)-Niğ de Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
18
FATMA GÖKLER
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
19
HACI ÖZMEN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721344)-Mevlana Ortaokulu
20
İSTİKLAL SOYLU
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
MEHMET ULUSOY
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
(51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(972758) - Çiftlik Anadolu
Lisesi
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712205) - Atatürk Ortaokulu
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
21
(5900) -Öğ retmen /
(9501)-Müdür
Yardımcısı
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
22
MUSTAFA ERDOĞAN
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
23
OSMANZER PEKER
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
24
SÜLEYMAN AŞ IK
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
25
DENİZ ÇEVİKER
Felsefe
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712169)- 19
Mayıs Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721362)-Fesleğ en Eczacı
Necla Filibeli Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711797)-Hazım Tepeyran
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(189459)-Niğ de
Anadolu İmam Hatip Lisesi
26
SELÇUK GÜVEN
Felsefe
27
ABDÜLHAK EROL
Fen
Biyoloji
Biyoloji
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(189459)-Niğ de
Anadolu İmam Hatip Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Biyoloji
(5900) -Öğ retmen (189447)-Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Biyoloji
(5900) -Öğ retmen (189423)-Niğ de Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
Din Kült. ve
Ahl.Bil.
Felsefe
Felsefe
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)
-ULUKIŞ LA/(972757)-Uluk
(9500) - Müdür
ışla 75. Yıl Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Fen
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (190391) - Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
967713)-Cumhuriyet
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(967551)-Mehmet Akif
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(189435)-Hüdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(967551)-Mehmet Akif
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
720915)-23 Nisan Havacılar
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(751030)-Atatürk Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(712200) - Asım Eren
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711680)-Dr. Sadık Ahmet
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (190378) - Bor İrfan İlk
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(973877) - Bor Fen Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
202
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
72
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
243
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
235
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
153
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
107
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
149
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
153
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
286
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
122
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
169
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
154
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
110
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
296
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
430
2/25
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
28
ADEM DİNÇER
29
DOĞAN GİRAY
30
EMRE AKDOĞAN
31
GÖKHAN YAVUZ
32
HURİYE ARSLAN
33
MEHMET DİLBER
34
MUSTAFA DEMİRDİRE K
35
MUSTAFA ÖRTLEK
36
ÖZLEM KIYILDI
37
SEMA ÇELİK ELİTAŞ
38
SEVİLAY KIZIL
39
Ş ENTÜRK POLAT
40
HALİL NURİ EKER
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fizik
41
İLKNUR SIZIR
Fizik
42
TUBA DEMİRTAŞ
Fizik
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(9502) - Müdür
Başyardımcısı
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
(189472)-Mesleki Eğ itim
Merkezi
(51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(711627)-Bağ lama Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)
(9501)-Müdür
-ULUKIŞ LA/(322356)Yardımcısı
Ulukışla 75 .Yıl Çok
Programlı Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(712288) - Kemerhisar Hisar
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(721314) -Gümüşler
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen -ALTUNHİSAR / (709211) Karakapı Durmuş Balarban
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(709098) -Alay Ş ehit Oktay
Önder Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711954) -Memnune-Türker
Altuncu İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9501)-Müdür
(967551)-Mehmet Akif
Yardımcısı
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(711680)-Dr.
Sadık Ahmet İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (322822) -Niğ de Fen Lisesi
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(712257) - Çukurkuyu Fatih
Ortaokulu
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
217
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
165
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (721344)-Mevlana Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
160
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
243
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen AR/ (714532) - İmam Hatip
Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
40
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (721314)-Gümüşler
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (721359) - Gazi Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
143
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
203
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
165
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen
Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fizik
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
207
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 853538)-Atatürk Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
237
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712169)- 19 Mayıs Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
216
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 720915)-23 Nisan Havacılar
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
967713)-Cumhuriyet
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(189423)-Niğ de Mesleki ve
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
269
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
278
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
209
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
237
Fizik
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(752033)-Niğ de
Güzel Sanatlar Lisesi
Fizik
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)
(9501)-Müdür
-ULUKIŞ LA/(972757)-Uluk
3/25
43
CEBRAİL GÜNER
Görsel Sanatlar
44
EMİNE KARİP
Görsel Sanatlar
45
ERHAN YÜKSEL
Görsel Sanatlar
46
ESİN ÜNLÜ
Görsel Sanatlar
47
ÜMRAN TÜRKMEN
Görsel Sanatlar
48
BUKET İSTEKLİ
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
49
FIRAT KILAVUZ
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
50
GAMZE AYDIN
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
51
HAKAN KARATAŞ
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
52
İBRAHİM MANÇU
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
53
İLHAN GÜLER
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
54
NESLİHAN MERCAN
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
55
OSMAN KAYA
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
56
ÖZER ÇATIKKAŞ
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
57
RUKİYE TOKATLI
BİRCAN
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
Yardımcısı
ışla 75. Yıl Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712120)-Yeşilgö
lcük Ş ehit Osman
Turgut Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721399)-Dündarh 100 .Yıl
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(350990)-Edikli
Çok Programlı Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (189435)-Hüdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (758045)-Niğ de Yunus Emre
Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721047)-Pınarcık Mustafa
Ş ahin Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (748264)- lOO.Yıl Yatılı
Bölge Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (715341)-ObrukMustafa ve
Sebahat Ergin Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711797)-Hazım Tepeyran
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712288) - Kemerhisar Hisar
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721119) -Murtaza ve Naile
Uyanık Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711755) -Hacıabdullah Ş ehit
Doğ an Demir Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711849)-Kanuni Sultan
Teknik Anadolu Lisesi
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(715344)-Mehmet Güleç
Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
142
Görsel Sanatlar (5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (752552) -Yeşilgölcük İmam
Hatip Ortaokulu
Görsel Sanatlar (5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(189435)-Hüdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Görsel Sanatlar (5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(751030)-Atatürk Anadolu
Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
111
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
181
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
182
Görsel Sanatlar (5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/
(721215) -Kemal Aydoğ an
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
747001)-Hüdavend Hatun
İşitme
Engelliler Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(757282) -Melikşah
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
251
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
115
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
120
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
141
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
92
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712260) - Fahri Kirt
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
İlköğ retim
853538)-Atatürk Ortaokulu
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
144
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
487
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
İlköğ retim
853538)-Atatürk Ortaokulu
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
196
İlköğ retim
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
İlköğ retim
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
111
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
107
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
İlköğ retim
(709252) -İmam Hatip
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
140
Görsel Sanatlar (5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
(5900)-Öğ retmen /
İlköğ retim
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
İlköğ retim
(5900)-Öğ retmen /
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
(5900)-Öğ retmen /
İlköğ retim
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
İlköğ retim
(5900)-Öğ retmen /
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
(5900)-Öğ retmen /
İlköğ retim
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
4/25
58
SERGÜL ÇELİKTEN
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
59
TUBA YILMAZ
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
60
YUNUS
EMRE DEMİRDELEN
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
61
ZARİF PINAR BALCILAR
İlköğ retim
Matematik Öğ r.
62
DUYGU SOMUN
İngilizce
63
ELİF ÖZENÇ EVİN
İngilizce
64
GÖKHAN BAŞ
İngilizce
65
GÜLDEN ÖZ
İngilizce
66
KADİR KALE
İngilizce
67
MELTEM SİBEL TANIK
DEMİR
İngilizce
68
MİNE YURDAGÜL
İngilizce
69
NAİBE FUNDA DOST
İngilizce
70
NURAN TÜRKER
İngilizce
71
PELİN ERDOĞAN
İngilizce
72
SEHER SAYIN
İngilizce
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711682) -Dumlupınar
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711951) -Mehmet ve Emet
Aydoğ an İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(715372)-Hacı Ali Sebat
Çorum Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711766)-Halil Kitapçı
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711797)-Hazım Tepeyran
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (190391) - Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(962156)-75. Yıl
Mehmet Göker Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen
-ALTUNHİSAR/ (325086)
-Altunhisar75.YılÇok
Programlı Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(5900) -Öğ retmen
(746661)-Çardak Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(721119) -Murtaza ve Naile
Uyanık Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(715332) - Toki Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(712288) - Kemerhisar Hisar
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(6)
(5900) -Öğ retmen -ULUKIŞ LA/(715693)-Hüsn
iye Ortaokulu
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
İlköğ retim
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen 712169)- 19 Mayıs Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
187
İlköğ retim
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
97
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
İlköğ retim
853538)-Atatürk Ortaokulu
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
180
İlköğ retim
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
Matematik Öğ r. (5900)-Öğ retmen
709131)-Ali Ulvi Ankan
Ortaokulu
İngilizce
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
72
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
54
İngilizce
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (190413)-Bor Anadolu İmam
Hatip Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
105
İngilizce
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(972977) -Remide Yılmaz
Atabek Anadolu Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
114
İngilizce
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen
AR/ (714532) - İmam Hatip
Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
50
İngilizce
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (721344)-Mevlana Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712176)-23 Nisan Havacılar
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712102)-Selçuk İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 381059)-Faik Ş ahenk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)-ULUKIŞ LA
(5900)-Öğ retmen
/(747755)-Mustafa
Küçükavşar YatılıBölge
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
128
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
148
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
165
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
134
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
79
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
65
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
149
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
İngilizce
(51)-NİĞDE/(1)
-MERKEZ/(721430)-Çayırlı
Ş ehit Ayhan Karagöz
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / İngilizce
(5900) -Öğ retmen
(189435)-Hüdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
5/25
Lisesi
İngilizce
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(300529) - Bor Akın Gönen
Anadolu Lisesi
73
SEMİHA YENİ
İngilizce
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
74
SERAP ERDOĞAN
İngilizce
75
SEVDA ATA
İngilizce
76
Ş ERİFE GÜVEN
İngilizce
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / İngilizce
(5900) -Öğ retmen
(189447)-Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
İngilizce
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(972375) - Bor Atatürk
Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / İngilizce
(5900) -Öğ retmen
(711907)-Kemal Çetintürk
İlkokulu
77
YASEMİN ÖZTÜRK
İngilizce
78
ZUHAL İŞ BAŞ AR
İngilizce
79
HAKAN Ş ENOL
Kimya/Kimya
Teknolojisi
80
PINAR YILDIRIM
Kimya/Kimya
Teknolojisi
81
HULUSU Ş AHİN
Matematik
82
MERAL MUMCU
Matematik
83
MURAT KARALAR
Matematik
84
REYHAN DOĞAN
KUZUCU
Matematik
85
SÜHAN
MUSTAFA Ş AHİN
Matematik
86
TURAN ÇALIK
Matematik
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711755) -Hacıabdullah Ş ehit
Doğ an Demir Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(9501)-Müdür
-MERKEZ/(747001)-Hüdave
Yardımcısı
nd Hatun İşitme Engelliler
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen -ÇAMARDI/ (814561) Çamardı75.Yıl Ş ehit
Üsteğ men Murat Erdem Çok
Programlı Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (189423)-Niğ de Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (189447)-Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (758043)-Bor TOKİ Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (190413)-Bor Anadolu İmam
Hatip Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (972978) -Fatih Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(967551)-Mehmet Akif
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
853538)-Atatürk Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
164
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
124
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)-MERK
(5900)-Öğ retmen EZ / (758045)-Niğ de Yunus
Emre Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(189435)-Hüdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 381059)-Faik Ş ahenk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
962618)-Atatürk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
102
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
49
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
141
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
125
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
292
Kimya/Kimya
Teknolojisi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)-ÇAMARDI/
(5900)-Öğ retmen
(190508)-Çamardı Anadolu
İmam Hatip Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
72
Matematik
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(189435)-Hüdavend Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
962618)-Atatürk Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
161
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
229
Matematik
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
248
Matematik
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
65
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
248
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
140
İngilizce
İngilizce
Kimya/Kimya
Teknolojisi
Matematik
Matematik
Matematik
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(973877) - Bor Fen Lisesi
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(972375)-Bor Atatürk
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
967713)-Cumhuriyet
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
6/25
(5900) -Öğ retmen
(324904) - Prof. Dr. Ali
Yaramancı Çok Programlı
Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Müzik
(5900) -Öğ retmen (711627)-Bağ lama Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Okul Öncesi
(5900) -Öğ retmen (711736) -Gazi İlkokulu
Öğ rt
87
EBRU AYSUN KONUŞ
Müzik
88
ASLI OCAK
Okul Öncesi
Öğ rt
89
ELMAS ÇELİK
Okul Öncesi
Öğ rt
90
ESRA ERDOĞAN
Okul Öncesi
Öğ rt
91
GAMZE KILINÇER
Okul Öncesi
Öğ rt
92
GÖKÇE TOKER
Okul Öncesi
Öğ rt
93
HİLAL Ş ENEL
Okul Öncesi
Öğ rt
94
MELİHA YARANGÜME
Okul Öncesi
Öğ rt
95
MUNİSE ERKOL
Okul Öncesi
Öğ rt
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK / Okul Öncesi
(5900) -Öğ retmen (712648) - Divarh İlkokulu Öğ rt
96
NESLİHAN POLAT
Okul Öncesi
Öğ rt
97
NİĞAR ATAÇ ULUPINAR
Okul Öncesi
Öğ rt
98
NİMET ALTUNEL
Okul Öncesi
Öğ rt
99
NURAN KILAVUZ
Okul Öncesi
Öğ rt
100
NURİYE ÖRS
Okul Öncesi
Öğ rt
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711819) -İçmeli Ş ehit Davut
Yıldız İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711774)-Hasaköy Ş ehit
Cemal Özcan İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK
(5900) -Öğ retmen /(712635) - Bozköy
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712098)-Sazlıca
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711806) -Himmetli İlkokulu
101
RAZİYE İPEK DEMİROK
Okul Öncesi
Öğ rt
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712317) - Mehmet Rasim
Dede İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen -ALTUNHİSAR/ (709225) Karakapı İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711867) -Karaatlı Ş ehit
Ş ahin Yılmaz İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)
(5900) -Öğ retmen -ULUKIŞ LA/(712583)-Hüsn
iye İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (973322) -Niğ de Üniversitesi
Emine Çetintürk Anaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711703)-Edikli Osman Gazi
İlkokulu
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Okul Öncesi
(5900) -Öğ retmen
(711849)-Kanuni Sultan
Öğ rt
Süleyman Ortaokulu
(962616)- Sevim ve Abdullah
Altundal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(721359) - Gazi Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
750182)-Nasreddin Hoca
Anaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (974568) -Papatya Anaokulu
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
243
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
114
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
147
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
750182)-Nasreddin Hoca
Anaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
750182)-Nasreddin Hoca
Anaokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712307)-Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711720)-Alpaslan İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
112
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
114
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
104
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
145
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
747195)-Emin-Emine
Teoman Özel Eğ itim
Uygulama Merkezi I.
Kademe
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711907)-Kemal Çetintürk
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712098)-Sazlıca İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
108
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
111
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
93
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (973322) -Niğ de Üniversitesi
Emine Çetintürk Anaokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(973408) - Ş ehit Cihangir
Bekiş Anaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 750182)-Nasreddin Hoca
Anaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711720)-Alpaslan İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
103
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
102
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
121
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
118
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
272
7/25
102
SULTAN KENDİRLİ
Okul Öncesi
Öğ rt
103
Ş ULE HAYIRLIOĞLU
Okul Öncesi
Öğ rt
104
TUĞBA ÖZDEMİR BAŞ
Okul Öncesi
Öğ rt
105
ZÜMRÜT ULAŞ
Okul Öncesi
Öğ rt
106
YILDA ASLAN
Özel Eğ itim
107
ZEHRA YILDIZ
Özel Eğ itim
108
AYFER KARA
Rehberlik
109
AYŞ E UYSAL
Rehberlik
110
AYŞ E GÖZDE YAKA
Rehberlik
111
MEHMET ÇOBAN
Rehberlik
112
MERYEM AKSOYLU
Rehberlik
113
RECEP ERDEM
Rehberlik
114
SONER GÖZDE
Rehberlik
115
Ş EVKAT Ş ULE GÜN
Rehberlik
116
TOLGAHAN Şİ MŞ EK
Rehberlik
117
TUBA BALDIR
Rehberlik
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711946)-Kömürcü
Çanakkale Ş ehitleri İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712246) - Bekir Sami Baran
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711907)-Kemal Çetintürk
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(747282) -Emin-Emine
Teoman Özel Eğ itim
Uygulama Merkezi II.
Kademe
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(748433)-Cemil
Meriç Görme Engelliler
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(750181)-75.YÜ Dr.Feriha
Celal Çığız Anaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen
-ALTUNHİSAR/ (819779) Zübeyde Hanım Anaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(970055)-Gönül
Çiçeğ i Anaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(752633)-Atatürk
Eğ itimciler Anaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen
-ÇAMARDI/(972217)-Elma
Çiçeğ i Anaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721344)-Mevlana Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(189459)-Niğ de
Anadolu İmam Hatip Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(963973)-Elma
Ş ekeri Anaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(748433)-Cemil
Meriç Görme Engelliler
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712317) - Mehmet Rasim
Dede İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (711736) - Gazi İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
108
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
93
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
133
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 750182)-Nasreddin Hoca
Anaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712102)-Selçuk İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
141
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
126
Özel Eğ itim
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (721359) - Gazi Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
257
Rehberlik
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712260) - Fahri Kirt
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen AR/ (709275) - Mustafa
Necati Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711900)-Kemal Aydoğ an
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
709215)-Asım ve Zeynep
Ecemiş İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)-ÇAMARDI/
(5900)-Öğ retmen
(718277)-Nazmiye Pınar
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712102)-Selçuk İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
213
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
55
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
141
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
185
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
71
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
243
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
177
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
63
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
121
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
98
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Okul Öncesi
Öğ rt
Özel Eğ itim
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
8/25
(5900) -Öğ retmen
118
AHMET AŞ GA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
119
AHMET DOĞAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
120
AHMET DORA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
121
AHMET Ş AHİNÜÇER
Sınıf
Öğ retmenliğ i
122
ALİ YÜCEL
Sınıf
Öğ retmenliğ i
123
ARİF KOYUNCU
Sınıf
Öğ retmenliğ i
124
ARİFE DERİN ALP
Sınıf
Öğ retmenliğ i
125
AYHAN BİRCAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
126
BAHTİYAR ÇEVİK
Sınıf
Öğ retmenliğ i
127
BÜLENT CENGİZ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
128
BÜLENT US
Sınıf
Öğ retmenliğ i
129
ÇETİN DAYA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
130
DEMET AYDOĞAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
131
DİLEK KABAKÇIOĞLU
Sınıf
Öğ retmenliğ i
132
DOĞAN GÜNEŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
133
EBRU YARAMANCI
Sınıf
Öğ retmenliğ i
-MERKEZ/(750182)-Nasred
din Hoca Anaokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712312)-Mehmet Güleç
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712279) - Kayı İlkokulu
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
354
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
248
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
276
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
280
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
148
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (711736) - Gazi İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
297
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711946)-Kömürcü Çanakkale
Ş ehitleri İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711700)-Edikli Ş ehit Ayhan
Ankan İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711682)-Dumlupınar
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/
(5900)-Öğ retmen (712143) -Yıldıztepe Ş ehit
Ahmet Saltık İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712261)-Dr. Servet Çetin
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712354)-Zaferİlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
90
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
225
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
274
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
196
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
303
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
515
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
159
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
258
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
301
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
257
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711630) -Bağ lama Ş ehit
Adnan Savaş İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(189531)-İl Milli
Eğ itim Müdürlüğ ü
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (708772) -Ağ caşar Ş ehit
Mustafa Memiş İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711740)-Gösterli İlkokulu
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711647)-ÇarıklıMehmet
Babar İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9501)-Müdür
(711849)-Kanuni Sultan
Yardımcısı
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711916) -Kiledere Ş ehit
Bülent Tunçbilek İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (748264)- lOO.Yıl Yatılı
Bölge Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712260) - Fahri Kirt
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711946)-Kömürcü
Çanakkale Ş ehitleri İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat Öğ retmenliğ i
Ortaokulu
Sınıf
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat Öğ retmenliğ i
(757282) -Melikşah
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711944)-Koyunlu Namık
Kemal İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711680)-Dr. Sadık Ahmet
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711951)-Mehmet ve Emet
Aydoğ an İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712205) - Atatürk Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711694)-Edikli Atatürk
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712304) - Mahmut Özenç
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711900)-Kemal Aydoğ an
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711907)-Kemal Çetintürk
9/25
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(5900) -Öğ retmen (712646) - Ş ehit Ş akir Tekin
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711689) -Dündarh 100. Yıl
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
134
EMEL YAKAR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
135
EMRAH ARSLAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
136
EROL KARTUN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
137
FATİH AYDOĞDU
Sınıf
Öğ retmenliğ i
138
FATMA BULUT
Sınıf
Öğ retmenliğ i
139
FATMA TATAR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
140
FATMA YÜCEL
Sınıf
Öğ retmenliğ i
141
GENÇ
OSMAN ATILGAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
142
GÜLŞ AH ÇAVDARCI
Sınıf
Öğ retmenliğ i
143
HADİYE YALIN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen -ÇAMARDI/(712455)-Bade
mdere Ş ehit Nuri Dayan
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711916) -Kiledere Ş ehit
Bülent Tunçbilek İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711731) -Fesleğ en Eczacı
Necla Filibeli İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711981) -Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
144
HAFİZE TÜRKBEN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu Öğ retmenliğ i
145
HALİL KAYA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
146
HANDAN AKKAŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712299) - Kızılca Atatürk
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711940)-Konaklı İlkokulu
147
HASRET ÇİÇEKDAL
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
148
HATUN KESKİN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
149
HÜLYA ATEŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (976625)-Murtaza ve Naile
Uyanık İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen -ÇAMARDI/ (712501)
-Eynelli İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711761) -Hacıbeyli İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen -ÇAMARDI/(712472)-Burç
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)-ULUKIŞ LA
(5900)-Öğ retmen /(712578)-Hasangazi
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711916)-Kiledere Ş ehit
Bülent Tunçbilek İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (976625)-Murtaza ve Naile
Uyanık İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)-ÇAMARDI/
(5900)-Öğ retmen (712450)-Atatürk İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712312)-Mehmet Güleç
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712278) - Karanhkdere
Kılıçlar İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (708772) -Ağ caşar Ş ehit
Mustafa Memiş İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 709215)-Asım ve Zeynep
Ecemiş İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711951)-Mehmet ve Emet
Aydoğ an İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712246) - Bekir Sami Baran
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712347) - Veli Bengü
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712291)-Kemerhisar Sümer
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711981)-Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712176)-23 Nisan Havacılar
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)-ÇAMARDI/
(5900)-Öğ retmen (712495)-Demirkazık
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711916)-Kiledere Ş ehit
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
160
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
109
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
257
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
157
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
288
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
149
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
121
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
278
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
287
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
309
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
482
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
243
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
262
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
297
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
77
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
120
10/25
150
HÜSEYİN GÜZEL
Sınıf
Öğ retmenliğ i
151
HÜSEYİN HALDUN
YÜKSEL
Sınıf
Öğ retmenliğ i
152
IŞ IL HAYTA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
153
KADRİYE YILMAZ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
154
KEMAL ÇINAR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
155
KİFAYET YILMAZ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
156
MAHMUT HAYVA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
157
MEHMET GÜMÜŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
158
MEHMET KARADAŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
159
METİN ACAR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
160
MURAT ATLI
Sınıf
Öğ retmenliğ i
161
MURAT DOĞANAY
Sınıf
Öğ retmenliğ i
162
MUSTAFA BOZAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
163
MUSTAFA ÖZTÜRK
Sınıf
Öğ retmenliğ i
164
MUSTAFA YETGİN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712127)-Yeşilgö
lcük 75. Yıl Türkan Yüksel
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (712087)-Ovacık Ş ehit
Bayram Aksoy İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(5900) -Öğ retmen (712615) - Asmasız İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711916) -Kiledere Ş ehit
Bülent Tunçbilek İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(6)
(5900) -Öğ retmen -ULUKIŞ LA/(712572)-Emin
lik Ş ehit Yıldıray Kılınç
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711981) -Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen -ÇAMARDI/(712542)-Yelat
an Yavuz Sultan Selim
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712260) - Fahri Kirt
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen -ALTUNHİSAR/ (709288) Ulukışla Atatürk İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(711680)-Dr.
Sadık Ahmet İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat
Ortaokulu
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Bülent Tunçbilek İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (976625)-Murtaza ve Naile
Uyanık İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711700)-Edikli Ş ehit Ayhan
Ankan İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711940)-Konaklı İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
245
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
257
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
179
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
182
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711689)-Dündarh 100. Yıl
İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
96
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711900)-Kemal Aydoğ an
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (751832)-Aliya İzzet Begoviç
İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
350
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
257
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 709215)-Asım ve Zeynep
Ecemiş İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712317) - Mehmet Rasim
Dede İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 709215)-Asım ve Zeynep
Ecemiş İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen AR/ (709299) - Yakacık
Cumhuriyet İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711981)-Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712176)-23 Nisan Havacılar
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 709215)-Asım ve Zeynep
Ecemiş İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711951)-Mehmet ve Emet
Aydoğ an İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
339
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
389
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
307
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
177
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
486
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
288
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
317
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
299
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
11/25
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711682)-Dumlupınar
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712354)-Zaferİlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
483
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
534
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711951)-Mehmet ve Emet
Aydoğ an İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (751832)-Aliya İzzet Begoviç
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (712127)-Yeşilgölcük 75. Yıl
Türkan Yüksel İlkokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
280
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
259
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
206
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
184
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711900)-Kemal Aydoğ an
İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
304
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711689)-Dündarh 100. Yıl
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (752831)-Yeşil Burç İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(712087)-Ovacık Ş ehit
Bayram Aksoy İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711916)-Kiledere Ş ehit
Bülent Tunçbilek İlkokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(712253)-Çukurkuyu Dr.
Fatma Erol İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)-ÇAMARDI/
(5900)-Öğ retmen
(712455)-Bademdere Ş ehit
Nuri Dayan İlkokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(712268) - HacıAli Sebat
Çorum İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711954)-Memnune-Türker
Altuncu İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711981)-Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
126
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
240
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
256
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
119
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
204
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
72
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
257
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
264
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
279
Sınıf
Öğ retmenliğ i
165
NEJDET YILMAZ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
166
NERİMAN APAYDIN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(9502) - Müdür
Başyardımcısı
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
167
NESRİN MANGA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
168
NEVİN KOYUNCU
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
169
NİLGÜN SÖK
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
170
NURCAN ÇALGIN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
171
NURGÜL ÇETİN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(9502) - Müdür
Başyardımcısı
172
ONUR PALTA
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
173
ORHAN KİRAZCI
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
174
OSMAN ÇETİN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
175
ÖMERÇELENAY
Sınıf
Öğ retmenliğ i
176
ÖZLEM BOZDAĞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
177
RECEP SANER
Sınıf
Öğ retmenliğ i
178
REZZAN MERİÇ
KARAÇOR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(712215) - Bağ düz İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(888100)-Orhanlı Orhangazi
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4) -ÇAMARDI
(5900) -Öğ retmen
/ (712479)-Celaller Ş ehit
Halil Gelen İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen
-ALTUNHİSAR/ (709225) Karakapı İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen
-ÇAMARDI/ (712501)
-Eynelli İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
179
RUHİYE KOCAASLAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
Sınıf
Öğ retmenliğ i
180
RÜSTEM ERKEN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(9500) - Müdür
(51)-NİĞDE/(1)
-MERKEZ/(189460)-Halk
Eğ itim Merkezi
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712260) - Fahri Kirt
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(4)
-ÇAMARDI/(712450)-Atatü
rk İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)
-MERKEZ/(712181)-5 Ş ubat
Ortaokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712278) - Karanhkdere
Kılıçlar İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712253) - Çukurkuyu Dr.
Fatma Erol İlkokulu
(51)-NİĞDE/(4)
-ÇAMARDI/(748265)-Meh
met Akif Ersoy Yatılı Bölge
Ortaokulu
(51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(712639) - Çardak İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712291)-Kemerhisar Sümer
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(4)
-ÇAMARDI/ (712501)
-Eynelli İlkokulu
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
12/25
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
422
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
144
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
133
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
207
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
426
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
188
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711731)-Fesleğ en Eczacı
Necla Filibeli İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (714785) - Menderes İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
376
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
250
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711981)-Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (708944) -Aktaş Yenimahalle
İlkokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
259
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
241
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
466
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
202
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
199
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
250
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
275
Sınıf
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712291)-Kemerhisar Sümer Öğ retmenliğ i
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen /
(5900)-Öğ retmen
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
249
181
SEHER ÜNEŞİ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
182
SELDA KÜÇÜK
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
183
SELMA KAYAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
184
SERAP ÇAKICI
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
185
SEZGİN DEĞİRMENCİO
ĞLU
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
186
SİBEL BUHUR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
187
SUZAN ÇOMRUK
Sınıf
Öğ retmenliğ i
188
Ş AZİMET GÜNGÖR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
189
Ş EVKET Ş AYAKDOKU
YAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
190
TANER ATAMAN
Sınıf
Öğ retmenliğ i
191
TAYYAR ARI
Sınıf
Öğ retmenliğ i
192
TUĞBA AK DEMİRAY
Sınıf
Öğ retmenliğ i
193
ÜMİT
FUAT KASAPÇOPUR
Sınıf
Öğ retmenliğ i
194
ÜMMÜHAN EŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
195
VEYSEL GÜMÜŞ DAŞ
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711694)-Edikli Atatürk
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(712176)-23
Nisan Havacılar İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711659) -Çayırlı Ş ehit
Ayhan Karagöz İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(888100)-Orhanlı Orhangazi
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen -ALTUNHİSAR/ (709299) Yakacık Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(9502) - Müdür
(190425)-HalkEğ itim
Başyardımcısı
Merkezi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711819) -İçmeli Ş ehit Davut
Yıldız İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen -ALTUNHİSAR/ (712189) Uluören İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712248) - Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712243)-Bayatİlkokulu
196
YASEMİN AVCU
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712317) - Mehmet Rasim
Dede İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(711684) -Dündarlı Atatürk
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712320)-ObrukMustafa ve
Sebahat Ergin İlkokulu
(51)-NİĞDE/(7)
-ALTUNHİSAR/ (709225) Karakapı İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ/
(853538) -Atatürk Ortaokulu
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sınıf
Öğ retmenliğ i
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711900)-Kemal Aydoğ an
İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711647)-ÇarıklıMehmet
Babar İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen AR/ (709288) - Ulukışla
Atatürk İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712215) - Bağ düz İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712312)-Mehmet Güleç
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711659)-Çayırlı Ş ehit Ayhan
Karagöz İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711659)-Çayırlı Ş ehit Ayhan
Karagöz İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712349) - Yunus Emre
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
711682)-Dumlupınar
İlkokulu
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(712349) - Yunus Emre
İlkokulu
13/25
197
YUSUF ALTUNOK
Sınıf
Öğ retmenliğ i
198
CANERÖZDEMİR
Sosyal Bilgiler
199
HAKAN AKBAYRAK
Sosyal Bilgiler
200
RAMAZAN TUNCER
Sosyal Bilgiler
201
TUNA HAN BALKAYA
Sosyal Bilgiler
202
HAKAN DEMİRBAŞ
Tarih
203
NAZMİ ÖZDEMİR
Tarih
204
BANU KATIRCIOĞLU
Teknoloji ve
Tasarım
205
DİLEK DERAN
Teknoloji ve
Tasarım
206
EKREM ARKCI
Teknoloji ve
Tasarım
207
RAMAZAN BALCI
Teknoloji ve
Tasarım
208
BAYRAM ATEŞ OĞLU
Türk Dili ve
Edebiyatı
209
EMİNE Ş AHİN
Türk Dili ve
Edebiyatı
210
ENGİN SAVAŞ ELÇİ
Türk Dili ve
Edebiyatı
211
FATMA AKGÜL
Türk Dili ve
Edebiyatı
212
FEDAYİ DOKUZ
Türk Dili ve
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9500) - Müdür
(711689) -Dündarh 100. Yıl
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9501)-Müdür
(748434) -Cemil Meriç
Yardımcısı
Görme Engelliler Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(721238)-İçmeli
Ş ehit Davut Yıldız Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(9500) - Müdür
(715403) - Bahçeli Gazi
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(712409)-Karaatlı
Fatma-Cuma Ali
Yılmaz Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(9501)-Müdür
-MERKEZ/(189459)-Niğ de
Yardımcısı
Anadolu İmam Hatip Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen
(751028)- Ş ehit Nuri Pamir
Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(709131)-Ali
Ulvi Ankan Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721150) -Konaklı Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(9501)-Müdür
(190401)-Bor Mesleki ve
Yardımcısı
Teknik Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen /
(5900) -Öğ retmen
(51)-NİĞDE/(1)
-MERKEZ/(752033)-Niğ de
Güzel Sanatlar Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (972375) - Bor Atatürk
Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (189447)-Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
711954)-Memnune-Türker
Altuncu İlkokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (752552) -Yeşilgölcük İmam
Hatip Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
258
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
238
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
206
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
458
Sosyal Bilgiler
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
218
Tarih
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (758043) - Bor TOKİ
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 711849)-Kanuni Sultan
Süleyman Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen AR/ (709275) - Mustafa
Necati Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (189447)-Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 752033)-Niğ de Güzel
Sanatlar Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 381059)-Faik Ş ahenk Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
255
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
271
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
219
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
223
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
142
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
243
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
152
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
186
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
173
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
169
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
175
Sınıf
Öğ retmenliğ i
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Tarih
Teknoloji ve
Tasarım
Teknoloji ve
Tasarım
Teknoloji ve
Tasarım
Teknoloji ve
Tasarım
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
14/25
Edebiyatı
(5900) -Öğ retmen
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)
(5900) -Öğ retmen -ÇAMARDI/ (814561) Çamardı75.Yıl Ş ehit
Üsteğ men Murat Erdem Çok
Programlı Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(9501)-Müdür
(190391) - Zübeyde Hanım
Yardımcısı
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (189423)-Niğ de Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900) -Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
Türk Dili ve
Edebiyatı
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK /
(9500) - Müdür
(717636) - Asmasız
Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen -MERKEZ/(721266)-Himme
tli Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(721369)Edikli Ş ehit İhsan
Yarımkulak Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9501)-Müdür
(709098) -Alay Ş ehit Oktay
Yardımcısı
Önder Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711981) -Nezihe ve Tahsin
Kitapçı İlkokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(9500) - Müdür
(721150) -Konaklı Ortaokulu
Türkçe
213
MELEK
MELTEM YILMAZ
Türk Dili ve
Edebiyatı
214
MURAT SOYAK
Türk Dili ve
Edebiyatı
215
ÖZCAN ÖZER
Türk Dili ve
Edebiyatı
216
DENİZ ERKAL
Türkçe
217
DERYA ÇEVİK
Türkçe
218
EDİZ KAYA
Türkçe
219
İSMAİL ÖZKAN
Türkçe
220
KİRAZ ARIBAŞ
Türkçe
221
MEHMET
ABDURRAHMAN PEKE R
Türkçe
222
MİRAYUSLU
Türkçe
223
MUHARREM KÖROĞLU
Türkçe
224
NACİ ÇİÇEKDAL
Türkçe
225
NURAN AKSU
Türkçe
226
OSMAN
MURAT ERDOĞAN
Türkçe
-MERKEZ/(189531)-İl Milli Edebiyatı
Eğ itim Müdürlüğ ü
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türkçe
Türkçe
Türkçe
(5900)-Öğ retmen
(189447)-Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(4)-ÇAMARDI/
(5900)-Öğ retmen (190508)-Çamardı Anadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (962616)- Sevim ve Abdullah
Altundal Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen (757706) -Kırbağ larıAnadolu
İmam Hatip Lisesi
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712288) - Kemerhisar Hisar
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712200) - Asım Eren
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (715344)-Mehmet Güleç
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 712181)-5 Ş ubat Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
37
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
256
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
186
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
144
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
150
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
289
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
160
Türkçe
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(721314)-Gümüşler
Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
126
Türkçe
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen
721119)-Murtaza ve Naile
Uyanık Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(709252) -İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/
(5900)-Öğ retmen (853538) -Atatürk Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
198
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
152
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
296
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
360
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
173
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
136
Türkçe
Türkçe
Türkçe
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(9501)-Müdür
-MERKEZ/(721435)-Çavdar
Yardımcısı
lı Ş ehit Erdal Ünlü Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ / Türkçe
(5900) -Öğ retmen
(721314) -Gümüşler
Ortaokulu
Türkçe
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(1)
(5900) -Öğ retmen
-MERKEZ/(721435)-Çavdar
lı Ş ehit Erdal Ünlü Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(757282) -Melikşah
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen
(712260) - Fahri Kirt
Ortaokulu
15/25
227
RAMAZAN ÖKÇE
Türkçe
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE / (8)-ÇİFTLİK / Türkçe
(5900) -Öğ retmen
(717628) - Çınarlı Ortaokulu
228
SEVİM ÖZDOĞAN
Türkçe
229
SÜMEYRA VAROL
Türkçe
230
Şİ RİN AYDIN
Türkçe
231
VELİ TEMEL
Türkçe
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen
(711642)-Cumhuriyet
İlkokulu
(5900) -Öğ retmen /
(51)-NİĞDE/(7)
(5900) -Öğ retmen
-ALTUNHİSAR/ (709275) Mustafa Necati Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1) -MERKEZ /
(5900) -Öğ retmen (721119) -Murtaza ve Naile
Uyanık Ortaokulu
(5900) -Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(9501)-Müdür
(712317) - Mehmet Rasim
Yardımcısı
Dede İlkokulu
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/(
(5900)-Öğ retmen 721435)-Çavdarlı Ş ehit Erdal
Ünlü Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ /
(5900)-Öğ retmen
(721359) - Gazi Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
77
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
154
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(7)-ALTUNHİS
(5900)-Öğ retmen
AR/ (714532) - İmam Hatip
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(1)-MERKEZ/
(5900)-Öğ retmen (721215) -Kemal Aydoğ an
Ortaokulu
(5900)-Öğ retmen / (51)-NİĞDE/(3)-BOR/
(5900)-Öğ retmen (712205) - Atatürk Ortaokulu
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
28
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
190
İsteğ e Bağ lı
İsteğ e Bağ lı
150
16/25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content