close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları

embedDownload
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2013-2014 Bahar Dönemi Birinci Öğretim Bütünleme Tarihleri
Dersin Adı
Osmanlı Türkçesi II
I. Sınıf
II. Sınıf
III.
Sınıf
IV.
Sınıf
Tarih
Saat
Yer
Gözetmen
23.06.2014 16.00
D9
H. ATLAR
Edebiyat Bilgi Ve Kuramları II 23.06.2014 13.00
D9
M. MARANGOZ
Türk Dil Bil. II: Şekil Bilgisi 24.06.2014 10.00
D9
İ. O. YILDIRIM
İngilizce
24.06.2014 11.00
Atatürk İlk Ve İnkılâp Tarihi II 25.06.2014 11.00
Yazılı Anlatım II
25.06.2014 10.00
D9
D9
D9
H. ATLAR
İ. O. YILDIRIM
H. ATLAR
Eğitim Psikolojisi
26.06.2014 11.00
D9
E. DUYAN
Sözlü Anlatım II
27.06.2014 11.00
D9
E. DUYAN
Bilgisayar II
23.06.2014 11.00
D9
H. ATLAR
Genel Dilbilimi
23.06.2014 17.00
D8-D9
H. ATLAR-E. DUYAN
Türk Dil Bilgisi IV: Cümle
Bilgisi
Türk Halk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı II
24.06.2014 13.00
D9
M. MARANGOZ
24.06.2014 08.00
25.06.2014 08.00
D9
D9
E. DUYAN
İ. O. YILDIRIM
Yeni Türk Edebiyatı II
26.06.2014 09.00
D9
İ. O. YILDIRIM
Etkili İletişim
27.06.2014 16.00
Öğretim Tek Ve Mat Tasarımı
-----
D9
---
M. MARANGOZ
---
Dünya Edebiyatı
23.06.2014 15.00
D8-D9-D10
E. DUYAN- H. ATLAR- M. MARANGOZ
Vatandaşlık Bilgisi
23.06.2014 14.00
D9
İ. O. YILDIRIM
Türk Kültür Tarihi
24.06.2014 09.00
D9
M. MARANGOZ
Yazma Eğitimi
25.06.2014 14.00
D9
H. ATLAR
Özel Öğretim Yöntemleri II
Konuşma Eğitimi
25.06.2014 --26.06.2014 14.00
---
---
D9
İ. O. YILDIRIM
Çocuk Edebiyatı
27.06.2014 14.00
D9
M. MARANGOZ
Söz Dizimi İncelemeleri
24.06.2014 11.00
D9
H. ATLAR
24.06.2014 16.00
D9
E. DUYAN
23.06.2014 14.00
D9
İ. O. YILDIRIM
Çağdaş Türk Hikaye ve Romanı 26.06.2014 16.00
D9
M. MARANGOZ
Türk Eğitim Sistemi Ve Okul
Yönetimi
Dil Ve Kültür
Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ
Arş. Gör. İlker Ozan YILDIRIM
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2013-2014 Bahar Dönemi İkinci Öğretim Bütünleme Tarihleri
III.Sınıf
Dünya Edebiyatı
23.06.2014 15.00
D8-D9-D10
E. DUYAN- H. ATLAR- M. MARANGOZ
Vatandaşlık Bilgisi
23.06.2014 14.00
D9
İ. O. YILDIRIM
Türk Kültür Tarihi
24.06.2014 09.00
D9
M. MARANGOZ
Yazma Eğitimi
25.06.2014 14.00
D9
H. ATLAR
25.06.2014
---
---
Özel Öğretim Yöntemleri II
IV.Sınıf
---
Konuşma Eğitimi
26.06.2014 14.00
D9
İ. O. YILDIRIM
Çocuk Edebiyatı
27.06.2014 14.00
D9
M. MARANGOZ
Söz Dizimi İncelemeleri
24.06.2014 11.00
D9
H. ATLAR
16.00
D9
E. DUYAN
23.06.2014 14.00
D9
İ. O. YILDIRIM
09.00
D9
M. MARANGOZ
Çağdaş Türk Hikaye ve Romanı 26.06.2014 16.00
D9
M. MARANGOZ
Türk Eğitim Sistemi Ve Okul
Yönetimi
Dil Ve Kültür
24.06.2014
Türkçenin Çağdaş Sorunları 24.06.2014
Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ
Arş. Gör. İlker Ozan YILDIRIM
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI BAHAR DÖNEMİ
BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1.VE 2. ÖĞRETİM
BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Dersin Adı
Bilgisayar II
Temel Matematik II
Yabancı Dil II
Genel Coğrafya
Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II
Eğitim Psikolojisi
Genel Kimya
Türk Tarihi ve Kültürü
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Tarih
23.06.2014
23.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
26.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
Saat
11.00
10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
9.00
10.00
11.00
Yer
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
Gözetmen
Abdullah Eker
Zeynel Amaç
Esranur Özkan
Esranur Özkan
Zeynel Amaç
Zeynel Amaç
Abdullah Eker
Zeynel Amaç
Esranur Özkan
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Sanat Eğitimi
Türk Dili II: Cüm.- Met. Bil
Güzel Yazı Teknikleri
Öğretim Tekn. ve Mat Tas.
Fen ve Teknoloji Lab. II
23.06.2014
9.00
AMFİ
Esranur Özkan
23.06.2014
24.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
13.00
9.00
13.00
9.00
13.00
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
AMFİ
Ebru Külekçi
Zeynel Amaç
Ebru Külekçi
Ebru Külekçi
Esranur Özkan
Çocuk Edebiyatı
Türkiye Coğ. ve Jeopolitiği
26.06.2014
27.06.2014
10.00
9.00
AMFİ
AMFİ
Zeynel Amaç
Esranur Özkan
Müzik Öğretimi
Beden Eğt. ve Oyun
Öğretimi
27.06.2014
27.06.2014
10.00
13.00
--------
-------------
Erken Çocukluk Eğitimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Matematik Öğretimi II
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
16.00
14.00
16.00
AMFİ
D6
AMFİ
Zeynel Amaç
Ebru Külekçi
Esranur Özkan
Türkçe Öğretimi
Fen ve Teknoloji Öğretimi
II
26.06.2014
27.06.2014
16.00
16.00
AMFİ
AMFİ
Ebru Külekçi
Abdullah Eker
Vatandaşlık Bilgisi
Birleştirilmiş Sınıflarda
Öğretim
Türk Eğitim Sistemi ve
Okul Yönetimi
İlköğretimde Kaynaştırma
23.06.2014
23.06.2014
14.00
15.00
AMFİ
AMFİ
Ebru Külekçi
Ebru Külekçi
24.06.2014
16.00
AMFİ
Abdullah Eker
25.06.2014
14.00
AMFİ
Abdullah Eker
Seçmeli Bilim Tarihi
26.06.2014
14.00
AMFİ
Ebru Külekçi
Eğitim Felsefesi
24.06.2014
17.00
Amfi
-----
Program Geliştirme
24.06.2014
17.00
D-9
----
Ölçme Değerlendirme için
İstatistik
24.06.2014
17.00
Amfi
Abdullah Eker
Gözetmen
Abdullah Eker
Abdullah Eker
Esranur Özkan
Zeynel Amaç
-----------
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
BÜTÜNLEME TARİHLERİ
I. Sınıf
Dersin Adı
Genel Fiziki Coğrafya
Ekonomi
Felsefe
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Yabancı Dil II
Bilgisayar II
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı
Tarih
23.06.2014
24.06.2014
26.06.2014
27.06.2014
25.06.2014
24.06.2014
23.06.2014
26.06.2014
Saat
08.00
14.00
08.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
II.
Sınıf
Vatandaşlık Bilgisi
Türk Kültür Tarihi
Antropoloji
Ortaçağ Tarihi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Genel Beşeri ve Ekon. Coğrafya
Bilim, Teknoloji ve Sos. Değişme
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
23.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
14.00
09.00
14.00
10.00
10.00
09.00
…..
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
D-6
…
Çağdaş Dünya Tarihi
Türk Modernleşme Tarihi
(A.Seçmeli)
II. Dünya Savaşı Sonrasında
Türkiye (A.Seçmeli)
Şehir Coğrafyası(A.Seçmeli)
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II
Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı
Edebiyat İncelemesi
Siyasi Coğrafya
Osmanlı Türkçesi
23.06.2014
24.06.2014
15.00
14.00
D-6
24.06.2014
14.00
Amfi
24.06.2014
26.06.2014
23.06.2014
27.06.2014
14.00
15.00
16.00
14.00
Amfi
25.06.2014
25.06.2014
17.00
13.00
D-6
D-6
Özel Öğretim Yöntemleri-I
……
……
…..
……….
Rehberlik
Türk Eğitim Sist. ve Okul Yönt.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
İnsan İlişkileri ve İletişim
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
27.06.2014
17.00
16.00
17.00
……
D-6
D-6
D-6
…..
………..
III.
Sınıf
IV.
Sınıf
Yer
Gözetmenler
……..
Amfi
D-6
D-6
D-6
T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ
23.06.14
Saat
10:00
D7
Dersin hocası
R.ŞUBAŞ
23.06.14
11:00
D7
C. AKTÜRK
24.06.14
13:00
D7
F.G. BİLGEN
24.06.14
11:00
D7
E.PEKSOY
25.06.14
11:00
D7
H.İNCE
26.06.14
11:00
D7
Y.B.DOĞAN
27.06.14
11:00
D7
B. ÖZKAN
Vatandaşlık Bilgisi
23.06.14
14:00
D7
M.KABACIK
Öğretim tek. Mat.
23. 06.14
15:00
Öğrt el. odası
L. YURTSEVEN
Erken Çoc. Dön. Geliş. II
24.06.14
10:00
D7
H.UZUN
Çocuk Edebiyatı
25.06.14
10:00
D7
R.ŞUBAŞ
Çocuk Ruh Sağlığı
26.06.14
10:00
D7
D.ÖZBAŞ
Matematik Eğitimi
27.06.14
10:00
D7
Y.DOĞAN
Drama
27.06.14
13:00
Öğrt el. odası
R.ŞUBAŞ
Materyal Geliştirme
23.06.14
15:00
Öğrt el. odası
R.ŞUBAŞ
Özel Öğretim Yönt. II
25.06.14
16:00
D7
H.UZUN
Müzik Eğitimi II
24. 06.14
15:00
Öğrt el. odası
R.ŞUBAŞ
Özel Eğitim
24.06.14
16:00
D7
H.UZUN
Ölçme ve Değerlendirme
23.06.14
16:00
D7
D. YAŞAR
İstatistik
26.06.14
17:00
D7
N. İLHAN
Etkili iletişim
27.06.14
16:00
D7
R.YAŞAR
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
24.06.14
14:00
D7
H. AKAR
İlköğ. Hazırlık ve İlköğ.
Programları
25.06.14
14:00
D7
M. YAVUZEKİNCİ
Seç (Okul Önc. Eğit. Davranış
Değiştirme)
26.06.14
14:00
D7
Y.B.DOĞAN
Seç (Okul Önc. Proje Yaklaşımı)
26. 06.14
15:00
D7
H.UZUN
Dersin Adı
Seç (Çocuğu Tanıma Teknikleri)
Bilgisayar II
Anne-Çocuk Sağ. ve İlky.
I.Sınıf
Yabancı Dil II
Atatürk İlk ve İnk. Tar. II
Eğitim Psikolojisi
Türkçe II: Sözlü Anlatım
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Tarih
Yer
Yrd. Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Okul Öncesi Öğretmenliği ABD
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
2013-2014 BAHAR BÜTÜNLEME SINAVI TAKVİMİ
1.SINIF
Sınav Yeri
Kod
Ders
Tarih
EFFB 108
Genel Kimya Lab-II
23.06.2014
D2 - D3
09:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 110
Genel Matematik-II
24.06.2014
D2, D3
09:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 102
Genel Fizik-II
25.06.2014
D1 - D2
09:00
Özge Ç. –M.Özdemir
AİİT 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
25.06.2014
D2 - D3
11:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 104*
Genel Fizik Lab.-II
26.06.2014
D2 - D3
09:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFMB 102
Eğitim Psikolojisi
26.06.2014
D2 - D3
11:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFSA 102
Türkçe II: Sözlü Anlatım
27.06.2014
D2 - D3
11:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 106
Genel Kimya-II
27.06.2014
D1 - D2 - D3
13:00
Özge Ç. –M.Özdemir
Kod
Ders
Tarih
2.SINIF
Sınav Yeri
Saat
Gözetmen
EFBL 200
Bilgisayar-II
23.06.2014
D2 - D3
11:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 210
Fen-Teknoloji Program ve Planlm*
23.06.2014
D2 - D3
13:00
Özge Ç. –M.Özdemir
İNG 102
İngilizce-II
24.06.2014
D2 - D3
11:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 206
Modern Fiziğe Giriş
24.06.2014
D2 – D3
13:00
Özge Ç. –M.Özdemir
GK SEÇML
Çevre Sorunları
25.06.2014
Amfi - D6
15:00
Özge Ç. –M.Özdemir
GK SEÇML
Fizik ve Hayat
25.06.2014
Amfi - D6
18:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 208
Genel Kimya-IV (Organik Kimya)
26.06.2014
D2 - D3
13:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 202
Genel Biyoloji-II
27.06.2014
D2 - D3
09:00
Özge Ç. –M.Özdemir
EFFB 204
Genel Biyoloji Lab-II
27.06.2014
D2 - D3
15:00
Özge Ç. –M.Özdemir
Kod
Ders
Tarih
Saat
Gözetmen
EFFB 308
Yer Bilimi
23.06.2014
D1
15:30
Özge Ç.
EFFB 306
Çevre Bilimi
24.06.2014
D1
14:30
M.Özdemir
EFFB 302
Genetik ve Biyoteknoloji
24.06.2014
D1
16:00
Özge Ç.
EFMB 303
Ölçme ve Değerlendirme
25.06.2014
D1
13:00
M.Özdemir
EFFB 304
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
25.06.2014
D1
16:00
Özge Ç.
EFFB 310*
Fen Öğretimi Lab.Uygulamaları-II
26.06.2014
D1
15:00
M.Özdemir
EFFB 312*
Özel Öğretim Yöntemleri-I
27.06.2014
D1
16:30
Özge Ç.
EFTH 300*
Topluma Hizmet Uygulaması
27.04.2014
D1
17:00
3.SINIF
Sınav Yeri
Saat
Gözetmen
NOT: TÜM ÖĞRENCİLERİN SINAVDAN EN AZ 10 DK ÖNCE DERSLİKLERDE
SINAVA HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nail İlhan
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ
Gözetmenler
Eğitim Felsefesi
Ölçme ve Değerlendirme için Temel
İstatistik
Program Geliştirme
24.06.2014
26.06.2014
17.00
17.00
Amfi
D-9
24.06.2014
17.00
Amfi
GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ
Gözetmenler
Çevre sorunları
Fizik ve Hayat
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi
Temel İstatistik
25.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
15.00
18.00
16.00
17.00
D-6
D-9
D-5
D-9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
476 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content