close

Enter

Log in using OpenID

2015 Fiyat Listesi - Aktif Ofis Mobilyaları

embedDownload
XIII. EGE ROMATOLOJİ GÜNLERİ
9-12 NİSAN 2015
BİLİMSEL PROGRAM
09 Nisan 2015, Perşembe
10.00-11.00 İmmünolojiye Giriş: Doğal İmmün Sistem ve Patolojileri
10.00-10.30 Doğal ve Edinsel İmmün Yanıt: Farklılıklar ve Etkileşimler
Doğal immün sistemin patolojileri: Otoinflamasyon kavramı ve inflamazom ile
10.30-11.00
ilişkili hastalıklar
Taşkın Şentürk, Ali Kokuludağ
Vedat Bulut
Servet Akar
11.00-11.30 Kahve Arası
11.30-13.00 Self tolerans ve otoimmünite
Nurşen Düzgün, Eren Erken
11.30-12.00 İmmün tolerans: T ve B hücre reseptör çeşitliliği ve tolerans mekanizmaları
12.00-12.45 İmmün toleransın kaybolması ve otoimmünite
12.45-13.00 Tartışma
Aytül Sin
Ahmet Gül
13.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 Antijen sunumu, T hücreleri ve Ko-stimulasyon
Antijen işlenmesi, sunulması ve MHC: Bu süreçteki sorunların romatolojik
14.00-14.30
hastalıkların patogenezine yansıması
14.30-15.00 T hücreler: gelişim, aktivasyon ve farklı T hücre alt gruplarına farklılaşma
15.00-15.30
Ko-stimulasyon ve otoimmün romatolojik hastalıkların tedavisinde kostimulasyon blokajı aracılı tedaviler
Mehmet Şahin, Göksal Keskin
Güher Saruhan Direskeneli
Günnur Deniz
Melike Melikoğlu
15.30-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 B hücreleri
16.00-16.30 B hücreler: gelişim, aktivasyon, farklılaşma ve regülasyon
Refik Ali Sarı, Sedat Kiraz
Şule Kurhan Yavuz
16.30-17.00 Otoimmün romatolojik hastalıkların tedavisinde B hücre blokajı aracılı tedaviler
Nuran Türkçapar
17.00-17.30 Kahve Arası
17.30-19.00 Romatolojide sitokinler ve sitokin inhibitörü tedaviler
Gülay Kınıklı, Sema Yılmaz
17.30-18.00 Romatolojik hastalıkların patogenezlerinde rol oynayan başlıca sitokinler
18.00-18.30
Anti-sitokin tedaviler boy ölçüşüyor:IL-1, TNF ve IL-6 inhibitör tedavilerinin
birbirine üstünlükleri ve farklılıkları? Hangi patolojide hangisini tercih edelim?
Ayşegül Yücel Atak
Ender Terzioğlu
18.30-19.00 Tartışma
19.00-20.00 Akşam yemeği
Gürbüz Gümüşdiş
20.00
AÇILIŞ
Açılış Konuşmaları
Teşekkür ve Plaketler
Zeybek Gösterisi
21.00
Nostaljik Serbest Kürsü: Anılar ve Usta Hocalardan Genç Romatologlara
Mesajlar
Gürbüz Gümüşdiş, Hasan Yazıcı, Orhan Aral
10 Nisan 2015, Cuma
08.30-10.00 Panel
Hücre içi sinyal iletim yolakları ve romatolojide bu yolakların inhibisyonu aracılı
08.30-09.00
tedavi yaklaşımları
İnterferon imzası ve plazmositoid dendritik hücreler: Sistemik lupus
09.00-09.30
eritematozus patogenezinden bir kesit
09.30-10.00 Romatolojide Regulatuvar Hücreler: Güncelleme
1/3
Ahmet Mesut Onat, Eftal Yücel
Haner Direskeneli
Salih Pay
Abdurrahman Tufan
XIII. EGE ROMATOLOJİ GÜNLERİ
9-12 NİSAN 2015
BİLİMSEL PROGRAM
10.00-10.30 Poster Turu
Timur Pırıldar, Veli Çobankara
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 PFIZER UYDU SEMPOZYUMU
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 BMS UYDU SEMPOZYUMU
Lale Öcal, Sebahattin Yurdakul
14.00-14.45 Romatoloji Pratiğinde 3 Soru, 3 Cevap
14.00-14.15 Bağ dokusu hastalıkları niçin kadınlarda daha sık? Tek sorumlu hormonlar mı?
Ömer Nuri Pamuk
14.15-14.30
Siklofosfamid tedavisi alması gereken genç kadın hastada infertilite riskini en
aza indirmek için ne yapabiliriz?
Sevil Kamalı
14.30-14.45
Siklofosfamid verilen hastalarda hemorajik sistit riski açısından günümüzde
MESNA kullanılıyor mu? Nasıl kullanılıyor? Bu konuda görüş birliği var mı?
Selim Nalbant
14.45-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00 Romatologlar için antikoagulan testler ve antikoagulan ajanlar: Güncelleme
Lupus antikogulan testi: Prensibi nedir? Hangi yöntemlerle yapılıyor? Elimize
gelen sonucu nasıl değerlendirelim?
Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi alan hasta, tedavinin etkinliği ve yan etki
15.30-15.45
riskleri açısından nasıl izlenmeli?
15.45-16.00 Romatologlar için yeni oral antikoagulan ajanlar güncelleme
15.15-15.30
16.00-17.00
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00
Akut dönemde osteoporotik kompresyon fraktürüne yaklaşım
İleri tetkik istenmesi ve tıbbi tedavinin düzenlenmesi
Fizik tedavi, korse ve rehabilitasyonun yeri
Hangi durumda ve nasıl bir cerrahi yaklaşım?
İsmail Şimşek, Emire Seyahi
Bahar Artım Esen
Burak Erer
Gülen Hatemi
Şeminur Haznedaroğlu, Süleyman Özbek
Berna Göker
Cihat Öztürk
Taşkın Yurtseven
17.00-17.20 Kahve Arası
17.20-18.20
17.20-17.40
17.40-18.00
18.00-18.20
Güncel Osteoporoz Tedavisi
Tedavi altındaki hastada tedaviye alınan yanıtı nasıl izleyelim?
Kortikosteroid osteoporozu: Koruyucu önlemler ve tedavi
RANK Ligand inhibisyonu aracılı osteoporoz tedavisi
İhsan Ertenli, Yeşim Kirazlı
Sibel Eyigör
Simin Hepgüler
Timuçin Kaşifoğlu
11 Nisan 2015 Cumartesi
08.00-09.00 ABBVIE UYDU SEMPOZYUMU (Kahvaltılı)
09.00-10.30 Pediyatrik Romatoloji Paneli
Çocuklarda periyodik ateş ataklarına yaklaşım ve ayırıcı tanı
Juvenil Still Hastalığı mı? Makrofaj Aktivasyon Sendromu mu? Ayrım ve ayırıcı
tanı
Huri Özdoğan, İzzet Fresko
Balahan Makay
Çocuklarda görülen vaskülitler hangi yönleriyle erişkinlerden farklılık gösteriyor?
Güzide Aksu
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.00 MSD UYDU SEMPOZYUMU
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 UCB UYDU SEMPOZYUMU
2/3
Erbil Ünsal
XIII. EGE ROMATOLOJİ GÜNLERİ
9-12 NİSAN 2015
BİLİMSEL PROGRAM
Biyolojik tedavi altında remisyon veya düşük hastalık aktivitesine ulaşan
olguda tedaviye nasıl tedavi edelim?
14.00-14.20 Romatoid artrit cephesinde durum
14.20-14.40 Aksiyal spondilartrit ve ankilozan spondilit cephesinde durum
14.40-15.00 Psoriyatik artrit cephesinde durum
14.00-15.00
Vedat Hamuryudan, Nurullah Akkoç
Pamir Atagündüz
Fatoş Önen
Sibel Zehra Aydın
15.00-15.30 Kahve Arası
Panel: Bağ Dokusu Hastalıkları Pulmoner Tutuluş: Romatolog ve Radyolog
Gözüyle Yaklaşım
15.30-15.45 Hangi romatolojik hastalıklar pulmoner tutuluş yapabilir?
Pulmoner tutuluşun saptanmasında görüntüleme yöntemlerinin katkısı: Basit
15.45-16.10 Radyolojik Anatomi. Ne zaman normal BT, ne zaman ince kesit BT, ne zaman
kontrast inceleme?
15.30-16.45
16.10-16.45 Radyolog gözüyle, romatolojik hastalıklarda pulmoner tutuluşun ayırıcı tanısı
16.45-18.00
Romatolojide Pulmoner Hipertansiyon Tedavisi: Seçenekler ve uygun
kullanımı
16.45-17.00
Prostoglandin analogları (damardan infüzyon ve/veya inhalasyon şeklinde)
17.00-17.15 Endotelin reseptör antagonistleri
17.15-17.30 Sıklık GMP üzerinden etkili ajanlar
17.30-18.00 Hangi tedavi ajanı ile başlayalım; monoterapi versus kombine tedavi
19.30
Recep Savaş, Nevsun İnanç
Mehmet Soy
Naim Ceylan
Selen Bayraktar
Murat İnanç, Ayhan Dinç
Süleyman Serdar Koca
Aşkın Ateş
Şenol Kobak
Ali Akdoğan
Akşam yemeği için otelden transfer
12 Nisan 2015 Pazar
08.30-09.10 Romatolojide akılcı ilaç kullanımı
08.30-08.50 Anti-TNF ajanların akılcı kullanımı
08.50-09.10 Anti-TNF dışı biyolojik ajanların akılcı kullanımı
09.10-10.10
09.10-09.30
09.30-09.50
09.50-10.10
Murat Turgay, İbrahim Kıyıcı
Hakan Erdem
Ayşe Cefle
Romatoloji pratiğinde önemi gözden kaçabilen biyokimya tetkikleri
Alkalen fosfataz düşüklüğü ve yüksekliğine yaklaşım
Ferritin yüksekliğine yaklaşım
Serum protein elektroforezinin yorumu ve ipuçları
Yaşar Karaaslan, Ercan Tunç
Mehmet Sayarlıoğlu
Umut Kalyoncu
Ediz Dalkılıç
10.10-10.30 Kahve Arası
10.30-11.00 Romatoid Artrit ve Gebelik
Niçin romatoid artrit olgularının çoğu gebelikte remisyona giriyor, fakat post10.30-10.45
partum dönemde alevleniyor?
10.45-11.00
Romatoid artrit olgusunda gebelikte ve laktasyonda hangi ilaçlar daha güvenli?
Üçlü DMARD kombinasyonu ile DAS28 skoru 6.1 olan 30 yaşındaki RA olgusu
gebelik istiyor. Nasıl yaklaşalım?
Hangi DMARD ne kadar önce kesilmeli? Leflunomid alıyorsa arındırma işlemi
11.00-11.15
nasıl yapılır?
Bu hastayı gebelik öncesinde, gebelik sırasında ve postpartum/laktasyon
11.15-11.30
döneminde nasıl tedavi edelim?
11.00-11.45
11.30-11.45 Düşük doz steroid ve hidroksiklorokin tedavisi yetersiz kalıyorsa ve gebelik
gecikiyorsa, en azından gebelik gerçekleşene kadar biyolojik verilebilir mi?
11.45
KAPANIŞ.
3/3
Cemal Bes, Nurdan Kotevoğlu
Mehmet Akif Öztürk
Merih Birlik
Ahmet Işık, Şule Apraş
Figen Tarhan
Zeynep Özbalkan Aşlar
Bünyamin Kısacık
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content