close

Enter

Log in using OpenID

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 13

embedDownload
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
13
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S E MP OZ Y U M
14.00 - 15.15
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
Koroner girişimlerde yardımcı yöntemler
Oturum Başkanları: Giray Kabakçı, Fehmi Mercanoğlu
BU
L
14.00-14.15
IFR ve FFR: Ölçüm tekniği, kullanımı, en çok yapılan hatalar
Murat Sezer
Öğrenim hedefi: Koroner girişimlerde karar verme ve yönlendirmede sıkça kullanılan IFR ve FFR’ın ölçüm tekniği, klinik kullanımını ve ölçümde yapılan hatalar tatışılacak
14.15-14.30
IVUS: Görüntülerin yorumlanması, kullanılması
Atilla İyisoy
Öğrenim hedefi: Koroner girişimlerde IVUS ile elde edilen görüntülerin yorumlanması ve klinik kullanımı tartışılacak
14.30-14.45
OCT: Görüntülerin yorumlanması, kullanılması
Gültekin Hobikoğlu
Öğrenim hedefi: Koroner girişimlerde OCT ile elde edilen görüntülerin yorumlanması ve klinik kullanımı tartışılacak
14.45-15.00 Olgu -1: IFR, FFR yapılan hasta
Murat Sucu
Olgu -2: IVUS yapılan hasta
Bilal Boztosun
Olgu -3: OCT yapılan hasta
Kürşat Tigen
15.00-15.15Tartışma
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
16
İST
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S E MP OZ Y U M
KA
RA
14.00-14.15
ESC 2013 KRT kılavuzunda neler değişti ve sorunlar çözüldü mü?
Cengiz Ermiş
Öğrenim hedefi: KRT’nde 2013 ESC kılavuzunda ne gibi yenilikler olduğu tartışılacak. Uygulamada yapılan hatalar değerlendirilecek
14.15-14.30
KRT implantasyonu sonrası “super-responder” olup ejeksiyon fraksiyonu normale yaklaşan olgularda ve “non-responder” olgularda ne yapalım?
Özgür Aslan
Öğrenim hedefi: KRT’yen çok iyi yanıt veren ve yanıt vermeyen hastalarda yaklaşımımızın ne olması gerektiği ele alınacak.
14.30-14.45
“Cihazla ilişkili enfeksiyon” ile nasıl mücadele edelim, önlemek mümkün mü, ampirik tedavisi var mı?
Dursun Aras
Öğrenim hedefi: KRT implante edilmiş olgularda enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için neler yapabileceğimiz ele alınacak
14.45-15.00
İzlemde karşılaşılabilecek sorunlara tecrübeli gözle yaklaşım?
Ahmet Vural
Öğrenim hedefi: KRT implante edilmiş hastalarda izlemde enfeksiyon dışında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların giderilmesi tartışılacak
15.00-15.15Tartışma
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
17
PERŞEMBE
14.00 - 15.15
AN
ÖĞLEDEN SONRA
Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde (KRT) gelinen nokta
Oturum Başkanları: Remzi Karaoğuz, Bülent Özin
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
O RTAK OTU RU M
14.00 - 15.15
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği - TKD Ortak Oturumu
İlaç salınımlı stent takılmış koroner arter hastalarında tartışmalı konular
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Salim Berkinbaev, Erkin Mirrakhimov
TA
LY
A
14.00-14.15
Subakut stent trombozu ile gelen hastada yaklaşım
Firdovsi İbrahimov
Öğrenim hedefi:İlaç salınımlı stent takılmış ve subakut stent trombozu ile gelen bir hastada olası stent trombozu nedenleri ve tedavi yaklaşımları tartışılacak
14.15-14.30
Atriyal fibrilasyonu olan ve oral antikoagulan kullanan hastada antitrombotik tedavi nasıl yapılmalı?
Nurlan Abdikaliyev
Öğrenim hedefi: Atriyal fibrilasyonu olan ve oral antikoagulan kullanan hastada ilaç salınımlı stent takıldığı zaman ikili-üçlü antitrombotik ilaç süresi ile kanama ve tromboz açısından dikkat edilecek hususlar tartışılacak
14.30-14.45
Üçüncü kuşak ilaç salınımlı stentler ve eriyebilir skafold sonrası optimal ikili antitrombosit tedavi süresi ne kadar olmalıdır?
Mehman Mamedov
Öğrenim hedefi: Yeni nesil ilaç salınımlı stentler ve eriyebilir skafold sonrası optimal ikili antitrombosit kullanım süresinin ne kadar olması gerektiği tartışılacak
14.45-15.00
Kalp dışı cerrahi girişim yapılacak hastalara yaklaşım nasıl olmalıdır?
Kulzida Koshumbaieva
Öğrenim hedefi: İlaç salınımlı stent takılmış bir hastada kalp dışı cerrahi uygulanacağı zaman kanama ve tromboz açısından dikkat edilmesi gereken hususlar ve öneriler tartışılacak
15.00-15.15Tartışma
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
18
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
AŞ
ÖĞLEDEN SONRA
KA
BA
T
PERŞEMBE
İnteraktif vaka oturumu - 1
Dirençli HT olan vaka tartışması
Oturum Başkanı: Nail Çağlar
N AS IL YAPALIM?
14.00 - 15.15
Konuşmacı: Hüseyin Uğur Yazıcı
Panelistler: Mehdi Zoghi, Hale Yılmaz, Fatih Koç
Öğrenim hedefi: Bu oturumun sonunda katılımcılar dirençli hipertansiyon tanımını
söyleyebilmeli, bu hastaları üst merkezlere göndermeden önce diyet ve ilaç
uyumunu, beyaz önlük hipertansiyonunu değerlendirebilmeli ve uygun ilaç
kombinasyonlarını söyleyebilmelidir.
İnteraktif vaka oturumu - 2
Hipertansif acil vaka tartışması
Oturum Başkanı: Okan Erdoğan
Konuşmacı: Ali Yıldız
Panelistler: Mehmet Kayrak, Burak Akçay, Halil Tanboğa, Fatma Basar
Öğrenim hedefi: Bu oturumun sonunda katılımcılar (özellikle aile hekimleri, iç
hastalıkları ve kardiyolojide eğitim gören tıpta uzmanlık öğrencileri ve bu alanların
uzmanları), hipertansif “emergency/urgency” kavramlarını, inme gibi özel
durumlarda kanbasıncını ne kadar ve nasıl düşürmesi gerektiğini ve kimlere gereksiz
ilaç vermemesi gerektiğini söyleyebilmelidir.
Kardiyak arrest ve kardiyopulmoner resusitasyon kursu
Oturum Başkanı: Bahar Boydak
K UR S
14 .0 0 - 1 5.15
LE
FK
OŞ
A
Konuşmacı: Zeynep Çakır
Öğrenim hedefi: Kardiyopulmoner resusitasyona yaklaşım maket üzerinde
uygulamalı olarak tartışılacak
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
19
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 1
14.00 - 15.15
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
En iyi 10 sözlü bildiri oturumu 1
Oturum Başkanları: Necip Alp, Ramazan Özdemir
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
20
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SA
RA
YB
O
SN
A
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
ŞK
EK
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 2
PERŞEMBE
14.00 - 15.15
Bİ
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
En iyi 10 sözlü bildiri oturumu 2
Oturum Başkanları: Ali Rıza Erbay, Ahmet Narin
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
21
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 3
14.00 - 15.15
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
Koronerden karotise vasküler girişimler
Oturum Başkanları: Şule Korkmaz, Berkten Berkalp
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
22
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BA
KÜ
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
M
AT
I
S Ö Z LÜ OLGU S U N U MLARI 1
PERŞEMBE
14.00 - 15.15
AL
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 1
Girişimsel olgular
Oturum Başkanları: Tayfun Şahin, İbrahim Demir
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
23
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
Geçmişten geleceğe akut ve kronik kalp yetersizliği yönetimi (KY)
Oturum Başkanları: Mehmet Eren, Yüksel Çavuşoğlu
BU
L
15.45-16.00
Kalp yetersizliğinde yeni tedavi seçenekleri
Gerasimos Flippatos
Öğrenim hedefleri: KY tedavisinde nispeten yeni olan, az bilinen ilaçların püf noktaları: Tolvaptan, eplerenon, ivabradin, yeni antitrombotik ajanlar
16.00-16.15
Kalp yetersizliği tedavisinde yakın geleceğe bir bakış
Mehmet Birhan Yılmaz
Öğrenim hedefleri: Akut ve kronik KY tedavisinde umut vaat eden ve çalışmaları devam eden ilaçlar: LCZ696, Clevidipin, serelaksin, ularitid, omecamtiv mecarbil
16.15-16.30
Sol ventrikül yardımcı cihazlar kalp naklinin yerine geçiyor mu?
Davor Milicic
Öğrenim hedefi: İmplante edilebilir yardımcı cihazların kalp yetmezliği tedavisinde
kullanımı ve etkinliğinin kalp nakli ile karşılaştırması
16.30-16.45
Kalp yetmezliğinde hastane sonrası takip programları ve etkinliği
Özlem Soran
Öğrenim Hedefi: Dekompanse kalp yetmezliği tedavisi sonrası taburcu olan
hastaların hastane sonrası programları ve bunların etkisi
16.45-17.00Tartışma
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
24
İST
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
K ARŞ IT GÖRÜ Ş
AN
KA
PERŞEMBE
15.45 - 17.00
ÖĞLEDEN SONRA
Çok damar hastalığı olan stabil koroner arter hastalarında
revaskülarizasyon stratejisi
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Ethem Kumbay
RA
Koroner arter bypass greftleme (CABG) ilk tercih olmalı
İlke Sipahi
Perkütan koroner girişim (PKG) ilk tercih olmalı
Vedat Aytekin
Öğrenim hedefleri: Stabil koroner arter hastalığında çok damar hastalığında perkütan koroner girişimin avantaj ve dezavantajları bakıımından değerlendirilmesi
Dislipidemi tedavisinde...
Oturum Başkanı: Nevres Koylan
Dislipidemi tedavisinde spesifik LDL-K hedefli tedavi yapılmalı
Hakan Karpuz
Dislipidemi tedavisinde statin doz odaklı tedavi yapılmalı
Sadi Güleç
Öğrenim hedefleri: Yeni çalışmalar ışığında dislipidemi tedavisinde tedavi hedefine
ulaşmada izlenecek stratejilerin karşılaştırılması, avantajları ve dezavantajları
yönünden ele alınması
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
25
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
Kapak hastalıklarında olası tuzaklar ve yönetimi
Oturum Başkanları: Ali Aydınlar, Mustafa Aydın
AN
TA
LY
A
15.45-16.00
Çoklu kapak hastalıklarının yönetimini nasıl yapalım
Abdi Bozkurt
Öğrenim hedefleri: kapak hastalıklarının birbirleri ile etkileşimi, değerlendirmede dikkat edilmesi gereken fizyopatolojik mekanizmalar, girişim türü ve hedef kapak hangisi olmalı?
16.00-16.15
Kapak hastalıklarının değerlendirilmesinde stres testi
Dilek Yılmaz
Öğrenim hedefleri: Kapak hastalıklarında stres testlerinin tanısal ve prognostik önemi var mıdır?
16.15-16.30
Mitral yetersizliğinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesinde tuzaklar
Ergün Topal
Öğrenim hedefleri: Mitral yetersizliği derecesini belirlemede kullanılan yöntemlerin yanıltıcı olabilecek yönleriyle birlikte değerlendirilmesi
16.30-16.45 Hastalığın derecesini etkileyebilecek komorbidite varlığında yönetimi nasıl yapalım?
Alpay Turan Sezgin
Öğrenim hedefleri: Kapak hastalığının derecesini etkileyebilecek durumların
belirlenmesi, kan basıncı düzeyi, anemi, hipertiroidi gibi durumların darlık veya
kaçak üzerine etkilerinin vurgulanması, değerlendirmenin komorbid durumun
giderilmesinden sonra tekrar değerlendirme yapılmasının önemi
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
26
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
N AS IL YAPALIM?
PERŞEMBE
15.45 - 17.00
ÖĞLEDEN SONRA
T
BA
KA
AŞ
Asemptomatik kapak hastalıklarında ekokardiyografide cerrahi
zamanlamaya nasıl karar verelim?
Oturum Başkanı: Mehmet Özkan
Konuşmacı: Köksal Ceylan
Panelistler: Öykü Gülmez, Hüseyin Bozbaş, Murat Yüce
Öğrenim hedefi: Ciddi organik mitral yetersizliği, ciddi mitral darlığı, ciddi aort darlığı,
aort yetersizliği, çoklu kapak hastalığı olan asemptomatik hastalarda cerrahi
zamanlamasına nasıl karar verileceği tartışılacak
Kalp hastalarında diyabeti nasıl tedavi edelim?
Oturum Başkanı: Özcan Yılmaz
Konuşmacı: Ramazan sarı
Öğrenim hedefi: Kardiyologlar için diyabet hakkında bilinmesi gerekenler
özetlenecek (sınıflaması, tanısı, oral antiyabetiklerle tedavi, ne zaman insülin
başlanacağı ve diyetin nasıl olacağı tartışılacak)
LE
FK
OŞ
A
15.45-16.00 Karotis girişimleri
Ekrem Yeter
Öğrenim hedefi: Kayıtlı olgular üzerinden karotis girişim tekniğinin adım adım gösterilmesi
KU R S
1 5.45 - 17 .0 0
Periferik girişimlerinde teknik
Oturum Başkanları: Cevat Kırma, Ramazan Akdemir
16.00-16.15
Subklavian ve visseral arter girişimleri
Ersan Tatlı
Öğrenim hedefi: Kayıtlı olgular üzerinden subklavian ve viseral arter girişim tekniğinin adım adım gösterilmesi
16.15-16.30 Yüzeyel femoral arter girişimlerinde teknik
Selçuk Pala
Öğrenim hedefi: Kayıtlı olgular üzerinden SFA girişim tekniğinin adım adım gösterilmesi
16.30-16.45 Diz altı girişimlerde teknik
Şakir Arslan
Öğrenim hedefi: Kayıtlı olgular üzerinden dizaltı girişim tekniğinin adım adım gösterilmesi
16.45-17.00Tartışma
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
27
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 4
15.45 - 17.00
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 4
TAVI: Başarılar, sorunlar
Oturum Başkanları: Tahir Durmaz, Dayimi Kaya
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
28
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SA
RA
YB
O
SN
A
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
ŞK
EK
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 5
PERŞEMBE
15.45 - 17.00
Bİ
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 5
Kardiyak görüntüleme - 1
Oturum Başkanları: Tevfik Fikret İlgenli, Nihal Akar Bayram
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
29
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 6
15.45 - 17.00
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 6
Kardiyak görüntüleme - 2: İleri eko uygulamaları
Oturum Başkanları: Hayrettin Karaeren, Hasan Hüseyin Telli
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
30
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BA
KÜ
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
M
AT
I
S Ö Z LÜ OLGU S U N U MLARI 2
PERŞEMBE
15.45 - 17.00
AL
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 2
Koroner harici girişimsel olgular
Oturum Başkanları: Mustafa Akın, Ali Ergin
17.00-17.30 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
31
32
U Y D U S E MP OZ Y U M
U Y DU S E MP O Z Y U M
U Y DU S E MP O Z YU M
17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
17. 30 - 1 8 .30
PERŞEMBE
ÖĞLEDEN SONRA
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
Uydu Sempozyumu 1
Uydu Sempozyumu 2
Uydu Sempozyumu 3
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
İST
AN
BU
AN
L
KA
AN
RA
TA
LY
A
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
ACC - TKD Ortak Oturumu (ACC Update)
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, John Harold
İST
AN
BU
L
ORTAK OTU RU M
09.00-09.15
İleri evre kalp yetersizliğinde izlem ve tedavi
Biykem Bozkurt
Öğrenim hedefleri: İleri evre kalp yetersizliğinin tanımı, palyatif ve küratif izlem,
tedavi seçenekleri
09.15-09.30
Gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler kayıt çalışmaları ve araştırmalar
K.H. Simm
Öğrenim hedefi: Gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler sisteme ilişkin kayıt ve araştırmalarda son durum
09.30-09.45 Sutureless AVR, where do they stand in the era of TAVI?
Hani Najm
Öğrenim hedefi:
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
33
CUMA
08.45-09.00 TAVR’de yeni ufuklar
Murat Tuzcu
Öğrenim hedefi: Transkateter aortik valv replasmanında (TAVR) yeniliklere genel bakış
SABAH
08.30 - 09.45
08.30-08.45 Kardiyolojide dijital devrim
John Harold
Öğrenim hedefi: Kardiyovasküler tıp alanında teknolojik gelişmelere genel bakış
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
Aort darlığı: Anatomiden tedaviye görüntüleme
Oturum Başkanları: Zehra Buğra, Leyla Elif Sade
AN
KA
RA
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
CUMA
SABAH
08.30-08.45 Aort kapak anatomisinin ve fizyolojisinin görüntüleme yöntemleriyle
değerlendirilmesi
Saide Aytekin
Öğrenim hedefleri: Aort kapak anatomisinin ve fizyolojisinin ekokardiyografi,
bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme yöntemleriyle
değerlendirilmesi
08.45-09.00
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu, düşük gradiyentli hastada değerlendirme
İrem Dinçer
Öğrenim hedefleri: Ejeksiyon fraksiyonu düşük olan ve düşük gradiyent tespit
ettiğimiz hastalarda aort darlığının ciddiyetinin belirlenmesi
09.00-09.15 Normal ejeksiyon fraksiyonlu düşük debili hastada değerlendirme
Özgül Uçar
Öğrenim hedefleri: Ejeksiyon fraksiyonu normal olan düşük gradiyentli hastalarda
kardiyak debinin belirlenmesi, düşük debili hastalarda aort darlığının ciddiyetinin
belirlenmesi
09.15-09.30
TAVİ öncesi ve TAVİ sırasında görüntüleme
Cemil Gürgün
Öğrenim hedefleri: TAVİ öncesinde uygun hastanın uygun kapağın ve uygun giriş yerinin belirlenmesinde, işlem sırasında ve işlemden sonra komplikasyonların
değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemlerinin kullanımı
09.30-09.45
Yeni kapak hastalıkları kılavuzları doğrultusunda aort darlığına yaklaşım
Aytül Belgi
Öğrenim hedefleri: ESC ve ACC/AHA kılavuzlarına göre aort darlığı olan hastaların
tedavisi ve takibinin yapılması
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
34
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
TA
LY
A
08.30-08.45
İleri lipit testlerine gerek var mı?
Hakan Özhan
Öğrenim hedefi: Tedavinin planlanmasında ve prognoza etkisi açısından ileri lipit
testleri gerekli midir planlanması
08.45-09.00
Hipertrigliseridemi tedavi edilmeli mi?
Meral Kayıkçıoğlu
Öğrenim hedefi: Trigliserid yüksekliği kardiyovasküler bir risk faktörü müdür, son
çalışmalar ve güncel klavuzlar ışığında tedavi edilmeli midir anlatılması
09.00-09.15
Rezidüel risk tedavi hedefi olmalı mı?
Murat Tulmaç
Öğrenim hedefi: Rezidüel risk nedir? Hangi hastalar ne zaman tedavi edilmelidir?
Rezidüel risk tedavisinde hedef değer ne olmalıdır?
09.15-09.30
Dislipidemi tedavisinde fibrat, niasin, ezetimibin rolü var mı? Son çalışmalara
göre fibratlar niasin ve ezetemib prognoza etki etmekte midir?
Remzi Yılmaz
Öğrenim hedefi: Güncel kılavuzlara göre tedavideki yerleri nelerdir?
CUMA
S E MP OZ Y U M
AN
SABAH
08.30 - 09.45
Sekonder önlemede gri noktalar
Oturum Başkanları: Şule Karakelleoğlu, Mustafa Şan,
09.30-09.45Tartışma
NA SI L YA PAL I M?
08.3 0 - 0 9 .45
Statin intoleransı: Nasıl başa çıkalım?
Oturum Başkanı: Feridun Koşar
AŞ
KA
BA
T
Konuşmacı: Ceyhun Ceyhan
Panelistler: Hamza Duygu, Hekim Karapınar, Haksun Ebinç
Öğrenim hedefleri: Statin alan hastalarda görülebilen kas toksisitesi ve statin
intoleransı gelişmesi durumunda yapılması gerekenler
Senkop hastasına yaklaşım
Oturum Başkanı: Cengizhan Türkoğlu
Konuşmacı: Mehmet Yazıcı
Panelistler: Turan Erdoğan, Alim Erdem, Yahya İslamoğlu, Serdar Soydinç
Öğrenim hedefi: Senkop nedenleri, senkop için klinik ve EKG yüksek risk
göstergeleri, tilt table testi ve EPS’nin kullanımı ile tedavi algoritmaları tartışılacak
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
35
24 Ekim 2014, Cuma
K U RS
EVAR - TEVAR Kursu
Oturum Başkanları: Selçuk Pala, Bilal Boztosun
CUMA
S E MP O Z Y U M
FK
A
SA
RA
YB
OS
NA
08.30-08.45
Hastanız için işlem çok riskli, ilaç tedavisi ile idare edelim
Servet Altay
Öğrenim hedefi: Kronik böbrek yetersizliği (KBY)bulunan hastalar ile yaşlı hastalar
gibi hem yüksek riskli hem de işlem ile elde edeceği yarar daha fazla olan hasta
gruplarında invaziv/medikal tedavi kararına nasıl varılması gerektiğinin tartışılması
08.45-09.00
Tedavisiz göndermek olmaz, en azından ASA vereyim. Aydan aya
penisilin de iyi fikir
Rida Berilğen
Öğrenim hedefi: Kapak hastalıklarında antiagregan ve antikoagülan tedavi, ARA ve
endokardit profilaksisi
09.00-09.15 Hasta için yapılabilecek çok şey var, her şey daha bitmedi - TAVR
Çağlar Özmen
Öğrenim Hedefi: TAVR’ye kimi, nasıl yönlendirelim?
09.15-09.30 Hasta için yapılabilecek çok şey var, her şey daha bitmedi - Mitraklip
Zeynep Yapan Emren
Öğrenim Hedefi: Mitraklip’e kimi, nasıl yönlendirelim?
09.30-09.45 Tartışma
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
36
OŞ
‘in koşulsuz eğitim desteği ile gerçekleştirilmektedir.
Genç kardiyologlar oturumu: Doğru bildiğimiz yanlışlar
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Mahmut Şahin
08.30 - 09.45
LE
Öğrenim hedefi:
Bu kurs
SABAH
08.30 - 09. 45
BİLİMSEL PROGRAM
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
BU
L
10.15-10.30
Hız kontrolü mü? Ritim kontrolü mü?
Erdem Diker
Öğrenim hedefi: Son veriler ışığında AF’de hız kontrolünün mü yoksa ritim
kontrolünün mü daha ön plana çıktığı tartışılacak. Yeni veriler AFFIRM sonuçlarını
destekliyor mu?
10.30-10.45
Antiaritmik ilaç seçimi nasıl olmalı?
İlknur Can
Öğrenim hedefi: AF’de gerek ritim gerekse hız kontrolünde hasta özelliklerine göre
ilaç seçiminin nasıl olması gerektiği ele alınacak
10.45-11.00
Hangi hastalara kateter ablasyon uygulanmalı? Başlıca ablasyon teknikleri ve
sonuçları nelerdir?
Kudret Aytemir
Öğrenim hedefi: Hangi hastaların özellikle kateter ablasyondan yarar görecekleri ve
ayrıntıya girmeden sık kullanılan teknikler ile sonuçları hakkında bilgi verilecek
11.00-11.15
İnmeden korumada antikoagülasyon nasıl yapılmalı? Girişimsel tekniklerin
yeri var mı?
Murat Özdemir
Öğrenim hedefi: Güncel bilgiler ışığında AF’de inme korumasında ilaçların ve
girişimsel tedavilerin önemi özetlenecek
11.15-11.30Tartışma
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
37
CUMA
S E MP OZ Y U M
İST
AN
SABAH
10.15 - 11.30
Atriyal fibrilasyon 2014
Oturum Başkanları: Ali Oto, İzzet Tandoğan
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
2014’de pulmoner hipertansiyonda neredeyiz?
Oturum Başkanları: Serdar Küçükoğlu, Sümeyye Güllülü
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
CUMA
SABAH
10.15-10.30
KA
RA
Yeni pulmoner hipertansiyon kılavuzları ne getiriyor?
Nazzarano Galie
Öğrenim hedefi: Nice 2013 PH Dünya Sempozyumu’nun temel kavramlara, tanı ve
tedavilere getirdiği katkılarının irdelenmesi
10.30-10.40IPAH
Bülent Mutlu
Öğrenim hedefi: IPAH tanı ve tedavisinde güncel algoritmalarının özetlenmesi
10.40-10.50
APAH Konjenital
Sanem Nalbantgil
Öğrenim hedefi: Doğumsal kalp hastalığıyla ilişkili PAH alt gruplarında ayırdedici
hemodinamik kriterlerin ve şant kapatma endikasyonlarının özetlenmesi
10.50-11.00KTEPH
Cihangir Kaymaz
Öğrenim hedefi: Akut PE’den KTEPH’a dönüşüm riskinin ortaya konulması,
kanıta dayalı tıp ışığında güncel medikal tedavilerin ve cerrahi endarterektomi
seçeneklerinin ele alınması
11.00-11.10
Sol kalp yetmezliğine bağlı PH
Tamer Sayın
Öğrenim hedefi: Grup 2 PH tanısında hemodinamik belirteçlerin ve medikal
tedavilerdeki son durumun gözden geçirilmesi
11.10-11.30Tartışma
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
38
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
TA
LY
A
10.15-10.30
Ciddi KOAH varlığında KY yönetimi
Burcu Demirkan
Öğrenim hedefleri: KOAH’ın KY hastalık yüküne (hem akut KY hem de kronik KY’de)
etkisi, katkısı, tedavide püf noktalar, beta blokerler güvenilir mi?, betamimetiklerden
sakınılmalı mı?
10.30-10.45
Ciddi kardiyorenal hastalıkta KY yönetimi
İzzet Erdinler
Öğrenim hedefleri: eGFR’nin düşük olduğu durumlarda dikkat edilecek hususlar
nelerdir, kanıta dayalı tıp esaslarına göre prognoza etkisi nedir?
10.45-11.00
Ciddi anemi varlığında KY yönetimi
Nesligül Yıldırım
Öğrenim hedefleri: Akut ve kronik KY’de anemi sıklığı nedir? Tanısı nasıl konulur
(hemoglobin, transferin satürasyonu), hastalık yüküne katkısı nedir (innocent
bystander?) ve nasıl mücadele edilir?
11.00-11.15
Elektrolit imbalansı varlığında KY yönetimi
Önder Öztürk
Öğrenim hedefleri: Hiponatremi, hipokalemi, hiperkalemi, hipomagnezemi konuları
açıklanıp değerlendirilecek
CUMA
S E MP OZ Y U M
AN
SABAH
10.15 - 11.30
Ciddi komorbidite varlığında kalp yetersizliği (KY) yönetimi
Oturum Başkanları: Nizamettin Toprak, Hasan Gök
11.15-11.30 Aritmi varlığında KY yönetimi
Mehmet Kanadaşı
Öğrenim hedefleri: Akut ve kronik KY hastalarında yüksek ventrikül hızlı AF,
hemodinamiyi bozmayan uzun süreli VT varlığında ve diğer aritmilerde nasıl
davranalım?
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
39
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
EKG okumada zorlandığımız durumlar
Oturum Başkanı: İnci Fıratlı
AŞ
KA
BA
T
N AS IL YAPALIM?
10.15 - 11.30
CUMA
SABAH
Konuşmacı: Ahmet Alpman
Panelistler: Duhan Fatih Bayrak, Enis Oğuz, Mevlüt Koç
Öğrenim hedefleri: Sağ ventrikül pacing ritmi ve sol dal blokunda Mİ tanısı; geniş
QRS’li taşikardide SVT-VT ayrımı; dar QRS’li taşikardi- preeksitasyon sendromu ayırıcı
tanısı; uzun QT, Brugada, erken repolarizasyon ayırımı gibi EKG okumada
zorlandığımız durumlar tartışılacak.
Bir belirsizlik alanı: Sol kalp hastalığına bağlı PH (grup 2)
Oturum Başkanları: Talat Tavlı, Abdullah Doğan
Ayırıcı tanı ve prognozu belirlemede
Bahri Akdeniz
Öğrenim hedefi: Grup 2 PH olgularında ayırıcı tanı ve risk belirleme algoritmalarının
gözden geçirilmesi
Klinik ve noninvaziv belirleme
Gülten Taçoy
Öğrenim hedefi: Grup 2 PH tanısında kullanılan klinik ve noninvaziv belirteçlerin
ele alınması
Hemodinamik değerlendirme
Mehmet Akbulut
Öğrenim hedefi: Grup 2 PH ve orantısız PH ayrımında güncellenmiş diyagnostik ve
prognostik hemodinamik kriterlerin irdelenmesi
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
40
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
FK
OŞ
A
08.30-08.45 TKYK ne yapıyor?
Haldun Müderrisoğlu
08.45-09.00 Türkiye’de kardiyoloji eğitimi ne durumdadır?
Armağan Altun
09.00-09.15 TKYK sınavlarında başarısızlık nedenleri nelerdir?
Dilek Ural
CUMA
S E MP OZ Y U M
LE
SABAH
10.15 - 11.30
Türkiye’de kardiyoloji eğitimi
Oturum Başkanları: Nail Çağlar, Aylin Yıldırır
09.15-09.30 Türkiye’de kardiyoloji eğitimine ve TKYK faaliyetlerine genç kardiyologlar
nasıl bakıyor?
Uğur Can Polat
09.30-09.45Tartışma
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
41
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 7
10.15 - 11.30
CUMA
SABAH
SÖZLÜ BİLDİRİLER 7
Atriyal fibrilasyon
Oturum Başkanları: Ali Serdar Fak, Erdal Duru
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
42
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
Bİ
ŞK
EK
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
BA
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 8
KÜ
CUMA
SABAH
10.15 - 11.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER 8
Lipitler, metabolik sendrom ve statin
Oturum Başkanları: Çağdaş Özdöl, Mustafa Gür
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
43
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S Ö Z LÜ OLGU S U N U MLARI 3
10.15 - 11.30
CUMA
SABAH
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 3
Aritmi ve pacemaker uygulamaları ile ilgili vaka takdimleri
Oturum Başkanları: Bülent Özin, İbrahim Başarıcı
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
44
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AL
M
AT
I
U Y D U S E MP OZ Y U M
U Y D U S E MP OZ Y U M
İS
TA
N
BU
L
Konuşmacı: Neil Poulter
BAYER - Uydu Sempozyumu
Aklın yolu 1x1: Non-valvüler AF’da inmenin önmesinde günde tek doz
Moderatör: Kamil Adalet
CUMA
U Y DU S E MP O Z YU M
SERVIER - Uydu Sempozyumu
Coversyl Plus / Coveram uydu sempozyumu
Moderatör: Oktay Ergene
AN
KA
RA
Konuşmacılar: Fehmi Mercanoğlu, Bülent Özin
A. İBRAHİM - Uydu Sempozyumu
Ölümcül bir birliktelik: Kalp yetersizlği ve hiponatremi, ilk yerel veriler ve
evrensel savaşım ilkeleri
Moderatör:
Kalp yetersizliği ve hiponatremi birlikteliğinde ilk yerel veriler
Zeki Öngen
Kalp yetersizliği ve hiponatremi tedavisinde Tolvaptan
Koichiro Kinugawa
A
LY
TA
AN
11 .4 5 - 1 2.45
24 Ekim 2014, Cuma
SABAH
11.45 - 12.45
11.45 - 12.45
BİLİMSEL PROGRAM
12.45-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
45
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
ST yükselmesiz akut koroner sendrom
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Mahmut Şahin
S E MP OZ Y U M
14.00 - 15.15
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
14.00-14.15
İST
AN
BU
L
En uygun antitrombosit ilaç seçimi nasıl olmalı?
Mustafa Kemal Erol
Öğrenim hedefi: Antitrombosit ilaçların birbirine göre farklılık yaratan temel
farmakolojik özellikleri ve klinik kanıtlar dikkate alınarak hastaya göre en uygun
tedavinin seçilmesi
14.15-14.30 En uygun antikoagulan ilaç seçimi nasıl olmalı?
Muzaffer Değertekin
Öğrenim hedefi: Antikoagülan tedavi seçenekleri, hastaya göre antikoagülan tedavi
seçimi, antikoagülan ve antirombosit tedavi kombinasyonları konusunda bilinmesi
gerekenler
14.30-14.45
En uygun girişimsel tedavi zamanlaması nasıl olmalı?
Ramazan Özdemir
Öğrenim hedefi: Girişimsel tedavi hangi hastalarda seçilmeli; kimlere ne zaman
yapılmalı sorularının cevaplanması
14.45-15.00 Zor senaryo-1: Atriyal fibrilasyonu olan, oral antikoagulan kullanan hasta
Ertan Ural
Öğrenim hedefi: Atriyal fibrilasyonu olan, antikoagülan tedavi alan hastalarda stent
seçimi; girişim sırasında ve sonrasında antiagregan ve antikoagülan tedavide
stratejiler
15.00-15.15
Zor senaryo-2: Kanama gelişen hastalarda yaklaşım, algoritma?
Aylin Yıldırır
Öğrenim hedefi: Akut koroner sendrom tedavisi uygulanan ve kanama gelişen
hastalarda algoritmalara dayalı yaklaşımlar ve ve transfüzyon önerileri
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
46
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S E MP OZ Y U M
AN
KA
RA
14.00-14.15
Kardiyak tamponat
Elif Eroğlu
Öğrenim hedefleri: Kardiyak tamponat tanısı koymada ve sıvının boşaltılmasında
görüntülemenin rolü
14.15-14.30
Pulmoner emboli
Gülten Taçoy
Öğrenim hedefleri: Pulmoner emboli tanısı koymada, tedavi stratejisinin
belirlenmesinde görüntüleme yöntemlerinin rolü
14.30-14.45
Akut aort sendromları
İbrahim Özdoğru
Öğrenim hedefleri: Akut aort diseksiyonu, aortik intramural hematom ve ülsere
aterosklerotik plakların değerlendirilmesinde görüntüleme yöntemlerinin kullanımı
15.00-15.15
Akut kapak patolojileri
Ali Deniz
Öğrenim hedefleri: Natif ve protez kapaklarda gelişebilecek akut yetersizlikler,
trombüs, vejetasyon gibi akut tıkayıcı durumların değerlendirilmesinde
ekokardiyografinin rolü
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
47
CUMA
14.45-15.00 Akut koroner sendrom
Ebru Tekbaş
Öğrenim hedefleri: Akut koroner sendrom ayırıcı tanısında görüntüleme yöntemlerinin rolü
ÖĞLEDEN SONRA
14.00 - 15.15
Acil kardiyak durumlarda görüntülemenin rolü
Oturum Başkanları: Nurgül Keser, Selim Yalçınkaya
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
ÖĞLEDEN SONRA
S E MP OZ Y U M
14.00 - 15.15
Ülkemizde kardiyovasküler hastalıklar araştırma perspektifi
Oturum Başkanları: Bilgin Timuralp, Faruk Erzengin
CUMA
TA
LY
A
14.00-14.20 Ulusal akademik Ar-Ge destekler
Mehmet Ufuk Atay
Öğrenim hedefleri:
14.20-14.40
Bilimsel araştırma metodolojisi nasıl olmalı?
Mutlu Hayran
Öğrenim hedefleri: Hipotez nasıl kurulur, nasıl test edilir, örneklem büyüklüğü nasıl
hesaplanır, etik onay hangi durumlarda gereklidir?
14.40-15.00
Yüksek impaktlı dergiye yayın nasıl kabul ettirilir?
Gulmira Kudaiberdieva
Öğrenim hedefleri: Editörün dikkatini nasıl çekerim, püf noktalar (özet, giriş ve
tartışma) nelerdir?
15.00-15.15Tartışma
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
48
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
T
BA
KA
AŞ
Nasıl Yapalım? Kardiyoloğun korkusu: Revaskülarizasyon endikasyonu
olmayan orta derecede darlık yapan aterosklerotik plaklar ve hassas plak
Oturum Başkanı: Sait Alan
Konuşmacı: Alper Kepez
N AS IL YAPALIM?
Panelistler: İlyas Akdemir, Mustafa Yılmaz, Metin Gürsürer
Öğrenim hedefi: Miyokard enfarktüsünün önemli nedenlerinden olan orta derecede darlık yapan aterosklerotik plakları olan hastalarda tedavi yaklaşımının nasıl olacağı; yine miyokard enfarktüsünün diğer bir önemli nedeni olan hassas, duyarlı plak tanısında kullanılabilecek girişimsel ve girişimsel olmayan yöntemlerin neler olduğu ve bunların klinik uygulanabilirlikleri tartışılacak
Sağ kalp hemodinamisini nasıl değerlendirelim?
Oturum Başkanı: Necmi Ata
ÖĞLEDEN SONRA
14.00 - 15.15
CUMA
Sağ kalp hemodinamisinin ekokardiyografiyle değerlendirilmesi
Hakan Tıkız
Öğrenim hedefleri: Sağ kalbe ait hemodinamik parametrelerin ekokardiyografi ile
değerlendirilmesi
Sağ kalp hemodinamisinin kateterle değerlendirilmesi
Barış Kaya
Öğrenim hedefleri: Sağ kalbe ait hemodinamik parametrelerin invazif olarak
değerlendirilmesi
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
49
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
K U RS
14.00 - 15.15
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
Kardiyak Rehabilitasyon Kursu - 1
Oturum Başkanları: Hülya Arıkan, Mehmet Uzun
LE
FK
OŞ
A
14.00-14.15
Kardiyak rehabilitasyon tanımı, evreleri, endikasyonları, kanıtları
Meral Boşnak
Öğrenim hedefi: Kardiyak rehabilitasyonun tanımını öğrenmesi, evreleyebilmesi,
hangi hastalara yapılabileceğini, hangi hastalara yapılamayacağını öğrenmesi,
alternatif modelleri öğrenmesi
14.15-14.30
Kardiyak rehabilitasyonda organizasyon ve program oluşturma
Mehmet Uzun
Öğrenim hedefi: Kardiyak rehabilitasyon biriminin özelliklerini, nasıl kurulacağını,
nasıl işletileceğini ve hasta programının nasıl oluşturulacağını öğrenmesi
14.30-14.45
Hasta eğitimi ve davranış değişikliği geliştirme
Hilal Uysal
Öğrenim hedefi: Hasta eğitiminin amacını, nasıl yapılacağını, davranış
değişikliklerinin nasıl teşvik edilebileceğinin öğrenilmesi, kalp hastalarının neler
bilmesi gerektiğinin öğrenilmesi
14.45-15.00 Kalp hastalarında evde bakım
Nuray Enç
Öğrenim hedefi: Kalp hastalarının evde bakımı sırasında dikkat edilecek konuların
öğrenilmesi
15.00-15.15
Kalp hastalarında psikososyal yaklaşım ve iletişim
Hilal Uysal
Öğrenim hedefi: Kalp ve damar hastalarında sık görülen psikolojik problemlerin ve
bunlarla baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
50
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
Bİ
ŞK
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 9
EK
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
14.00 - 15.15
SÖZLÜ BİLDİRİLER 9
Aritmi: Ablasyon, pacemaker
Oturum Başkanları: Dursun Aras, İzzet Erdinler
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
51
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 1 0
14.00 - 15.15
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 10
Kalp yetersizliği-kalp hızı denklemi: Hızı ne kadar düşürelim?
Oturum Başkanları: Kadir Gürkan, Tayfun Şahin
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
52
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BA
KÜ
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
AL
M
S Ö Z LÜ OLGU S U N U MLARI 4
AT
I
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
14.00 - 15.15
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 4
TAVI uygulamaları: Olgu bildirileri
Oturum Başkanları: Sema Güneri, Giray Kabakçı
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
53
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
ÖĞLEDEN SONRA
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
En üzücü ölüm ani olanıdır. Ancak çoğu önlenebilir, nasıl?
Oturum Başkanları: Sedat Köse, Mesut Demir
CUMA
BU
L
08.30-08.45
Gençlerde ve sporcularda ani ölüm
Bülent Görenek
Öğrenim hedefleri: Gençlerde özellikle de sporcularda AKÖ’lerin sebepleri, nasıl
öngörülebileceği ve tedavi yaklaşımları anlatılacak
08.45-09.00
Akut miyokard infarktüsünde hayatı tehdit edici aritmiler
H. Murat Özdemir
Öğrenim hedefleri: Akut miyokard infarktüsünde gelişen ciddi ventiküler aritmiler ve
kalp bloklarının nedenleri ve güncel tedavi yaklaşımları ele alınacak
09.00-09.15 Yapısal kalp hastalığı olanlarda aritmik cihaz tedavileri
Kamil Adalet
Öğrenim hedefleri: Yapısal kalp hastalığı olan kişilerde PM, ICD,KRT tedavileri
tartışılacak
09.15-09.30
Sürekli ventrikül aritmileri olanlarda katater ablasyon tedavisi
Ata Kırılmaz
Öğrenim hedefleri: Ciddi, ilaçlara yanıtsız ventikül aritmilerinde katater ablasyon
endikasyonları ve ayrıntıya girmeden yöntemleri ele alınacak
09.30-09.45Tartışma
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
54
İST
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
KA
RA
15.45-16.00
En iyi kılavuz kateter desteği nasıl elde edilir?
Oben Döven
Öğrenim hedefi: Başlıca kılavuz kateter çeşitleri gösterilerek olguya göre en iyi
kılavuz kateter seçiminin nasıl yapılacağı tartışılacak
16.00-16.15
Kronik total oklüzyon (KTO) dışı olgularda kılavuz tel seçiminde nelere dikkat edelim? Lezyon distaline kolayca nasıl geçelim?
Nezihi Barış
Öğrenim hedefi: KTO dışı olgularda kullanılan rutin kılavuz tellerinin neler olduğu,
olguya göre nasıl seçileceği ve teli lezyonun distaline geçirmede zorlanıldığında
kullanılacak teknikler tartışılacak
16.15-16.30
Balon veya stent kılavuz tel üzerinde lezyonu geçemiyor: Ne yapalım?
M. Kemal Batur
Öğrenim hedefi: Kılavuz telin lezyonun distaline geçtiği, ancak balon veya stentin
lezyon distaline geçemediği durumlarda kullanılacak teknikler ve yardımcı
malzemeler tartışılacak
16.30-16.45
Bifurkasyonda yan dala tel veya balon geçmiyor: Ne yapalım?
Ilgın Karaca
Öğrenim hedefi: Bifurkasyon lezyonlarında stent öncesi ve sonrası yan dala tel veya
balon geçirilemediği durumlarda kullanılan teknikler ve yardımcı malzemeler tarışılacak
16.45-17.00
Majör diseksiyon, koroner rüptür: Öngörebilir miyiz? Ne yapalım?
Ramazan Topsakal
Öğrenim hedefi: Primer kroner girişim (PKG) komplikasyonlarından majör diseksiyon ve koroner rüptür gelişiminin öngörücüleri ile tedavide neler yapılabileceği rtışılacak
CUMA
S E MP OZ Y U M
AN
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ÖĞLEDEN SONRA
15.45 - 17.00
Koroner girişimlerde püf noktalar
Oturum Başkanları: Cüneyt Türkoğlu, Oktay Sancaktar
55
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli 2014 kılavuzu
Oturum Başkanları: Atiye Çengel, Abdurrahman Oğuzhan
TA
LY
A
15.45-16.00
DVT tanısı ve tedavisi
Murat Başkurt
Öğrenim hedefleri: DVT için risk faktörleri, tanı testlerinin seçimi, tedavi
yaklaşımlarının bilinmesi
16.00-16.15
Pulmoner emboli tanısında basamak basamak yaklaşım nasıl olmalı?
Turgut Karabağ
Öğrenim hedefleri: Pulmoner emboli şüphesi olan hastada başlangıç risk sınıflaması,
klinik tahminde kullanılan skorlar, risk sınıflaması ve klinik skorlar dikkate alınarak
tanı testlerinin seçilmesi ve tanısal yaklaşım algoritmaları
16.15-16.30
Pulmoner embolide tıbbi tedavi: Kime? Ne zaman? Nasıl?
Kurtuluş Özdemir
Öğrenim hedefleri: Prognostik skorlamalara göre risk, risk düzeyine göre tedavi
yaklaşımının belirlenmesi, antikoagülan tedavide DVT tedavisindeki önerilere ek
olarak bilinmesi gerekenlerin özetlenmesi; trombolitik tedavinin kimlere nasıl verileceği
16.30-16.45
Pulmoner embolide girişimsel ve cerrahi tedavi: Kime? Ne zaman? Nasıl?
Mehmet Akif Düzenli
Öğrenim hedefleri: Cerrahi embolektomi, perkütan kateter aracılı tedavi yöntemleri
ve venöz filtrelerinin pulmoner emboli tedavisinde yerinin öğrenilmesi
16.45-17.00Tartışma
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
56
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
Diyastolik kalp yetersizliğini nasıl tanırım, nasıl tedavi ederim?
Oturum Başkanı: Asuman Kaftan
AŞ
KA
BA
T
N AS IL YAPALIM?
15.45 - 17.00
Konuşmacı: Lütfi Bekar
Panelistler: Hakan Altay, Serkan Topaloğlu, Güliz Kozdağ
Öğrenim hedefleri: Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği tanısında farklı
parametrelerin kullanımı, yakınmalar, bulgular, eşlik eden hastalıklar, tedavi
yöntemleri ve prognoz
Bir kardiyolog ekokardiyografi dışı görüntüleme tetkiklerini
ne zaman istemeli, nasıl kullanmalı?
Oturum Başkanı: Mahmut Açıkel
Öğrenim hedefleri: BT, MR, SPECT-PET gibi tetkiklerin yardımcı olduğu, istenilmesi
gerektiği durumların neler olduğu ve bu tetkiklerden elde edilen verilerin nasıl (tarama testi olarak, akut koroner sendromda, revaskülarizasyon sonrası ve canlılık
araştırmasında) kullandığı tartışılacak
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
57
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
Konuşmacı: Asife Şahinarslan
Panelistler: Selen Yurdakul, İbrahim Özdoğru, Şennur Ünal Dayi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
K U RS
15.45 - 17.00
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
Kardiyak Rehabilitasyon Kursu - 2
Oturum Başkanları: Nurcan Arat, Çavlan Çiftçi
FK
OŞ
A
15.45-16.00
Egzersiz terminolojisi, tipleri, ölçüm yöntemleri ve kardiyovasküler yanıt
Mustafa Yıldız
Öğrenim hedefi: Egzersizle ilgili terimlerin öğrenilmesi, egzersiz tiplerinin
öğrenilmesi, fiziksel aktivitenin nasıl değerlendirileceğinin öğrenilmesi, egzersize
kalbin, damarların ve rehabilitasyon için önemli diğer sistemlerin nasıl yanıt
verdiklerinin öğrenilmesi
16.00-16.15
Egzersiz reçetesi, kontrendikasyonları, egzersiz sırasında gelişebilecek
komplikasyonlar, komplikasyonlara yaklaşımlar
Mehmet Uzun
Öğrenim hedefi: Egzersizin sakıncalı olduğu hasta grubunun, egzersiz sırasında
gelişebilecek komplikasyonların ve bu komplikasyonlara nasıl yaklaşımda
bulunulabileceğinin öğrenilmesi, kardiyak rehabilitasyon programına alınan hastanın
birimdeki egzersizleri nasıl yapacağının öğrenilmesi
16.15-16.30
Kardiyak rehabilitasyonda egzersiz testleri
Nurcan Arat
Öğrenim hedefi: Egzersiz test tiplerinin neler olduğunun, nasıl yapılacağının ve nasıl
yorumlanacağının öğrenilmesi
16.30-16.45
Koroner yoğun bakımda kardiyak rehabilitasyon nasıl olmalı?
Hülya Arıkan
Öğrenim hedefi: Koroner yoğun bakım hastalarında fiziksel aktivite ve hasta eğitim
içeriğinin öğrenilmesi
16.45-17.00
Akut koroner sendromlarda perkütan girişim sonrasında ve kalp yetmezliğinde
faz II-III rehabilitasyon nasıl olmalı?
Meral Boşnak
Öğrenim hedefi: Akut koroner sendromlardan sonra (koroner yoğun bakım sonrası),
perkutan girişimlerden sonra ve kalp yetmezliğinde dekompensasyon sonrası
kompensasyon döneminde rehabilitasyonun genel ilkelerinin ve dikkat edilmesi
gereken konuların öğrenilmesi
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
58
LE
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
SA
RA
YB
O
SN
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 1 1
A
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
15.45 - 17.00
SÖZLÜ BİLDİRİLER 11
Kalp yetersizliğinde yeni göstergeler, yeni tedaviler ve EECP
Oturum Başkanları: Günser Şurdum Avcı, Özhan Göldeli
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
59
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 1 2
15.45 - 17.00
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ BİLDİRİLER 12
Antikoagülan ve antitrombotik tedavi: Yeni ilaçlar yeni umutlar
Oturum Başkanları: Emrullah Başer, Sibel Enar
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
60
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
Bİ
ŞK
EK
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
BA
S Ö Z LÜ BİLD İRİLE R 1 3
KÜ
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
15.45 - 17.00
SÖZLÜ BİLDİRİLER 13
Protez kapak: Sorunlar, çözümler
Oturum Başkanları: Hatice Şaşmaz, Mustafa Gökçe
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
61
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
S Ö Z LÜ OLGU S U N U MLARI 5
15.45 - 17.00
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 5
Kapak hastalıklarında girişim : Olgu bildirileri
Oturum Başkanları: Cüneyt Türkoğlu, Mustafa Aydın
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
62
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AL
M
AT
I
U Y D U S E MP OZ Y U M
U Y DU S E MP O Z Y U M
U Y DU S E MP O Z YU M
AMGEN - Uydu Sempozyumu
BAYER - Uydu Sempozyumu
Current developments in CTEPH
Moderatör: Cihangir Kaymaz
PEA
Bedrettin Yıldızeli
CTEPH management & medical treatment
Pavel Jansa
NOVARTİS - Uydu Sempozyumu
Moderatör:
İST
AN
BU
L
AN
KA
RA
CUMA
17. 15 - 1 8 .15
24 Ekim 2014, Cuma
ÖĞLEDEN SONRA
17.15 - 18.15
17.15 - 18.15
BİLİMSEL PROGRAM
AN
TA
LY
A
Konuşmacılar: Lale Tokgözoğlu, Biykem Bozkurt, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Eren,
Mehmet Birhan Yılmaz, İbrahim Sarı, Osman Akın Serdar, Ahmet Ekmekçi, Flippatos
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
63
BİLİMSEL PROGRAM
24 Ekim 2014, Cuma
LE
FK
O
U Z MAN IN A D AN I Ş
ŞA
CUMA
ÖĞLEDEN SONRA
18.45 - 20.00
SERVIER - UZMANINA DANIŞ
Oturum Başkanları:
64
U Z MA N I N A DA N I Ş
1 8.45 - 20 .0 0
MENARINI - UZMANINA DANIŞ
Oturum Başkanları:
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SA
RA
YB
O
SN
A
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
Yeni lipit kılavuzları ne diyor?
Oturum Başkanları: Vedat Sansoy, Murat Ersanlı
İST
AN
BU
L
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
15.45-16.00 IAS kılavuzu
Bülent Behlül Altunkeser
Öğrenim hedefi: IAS kılavuzları eşliğinde dislipidemi tanı ve tedavisine yaklaşımın
değerlendirilmesi
16.00-16.15 ATP 4 kılavuzu
Merih Kutlu
Öğrenim hedefi: ATP 4 kılavuzları eşliğinde dislipidemi tanı ve tedavisine yaklaşımın
değerlendirilmesi
16.15-16.30 ESC kılavuzu
Zeljko Reiner
Öğrenim hedefi: ESC Kılavuzları eşliğinde dislipidemi tanı ve tedavisine yaklaşımın
değerlendirilmesi
16.30-16.45
Son söz
Lale Tokgözoğlu
Öğrenim hedefleri: IAS, ATP 4 ve ESC Kılavuzları eşliğinde dislipidemi tanı ve
tedavisine yaklaşımın değerlendirilmesi
16.30-16.45Tartışma
SABAH
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
CUMARTESİ
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
65
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
SABAH
CUMARTESİ
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
Yapısal girişimlerde görüntüleme; her girişimciye bir görüntülemeci lazım
Oturum Başkanları: Mehmet Özkan, Kenan Övünç
KA
RA
08.30-08.45
Atriyal septal defekt ve patent forman ovale kapatılması işlemlerinde
görüntülemenin rolü
Yusuf Tavil
Öğrenim hedefleri: Septumun ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi, ASD
ve PFO işlemleri için uygun adayların belirlenmesi; işlem sırasında ve işlemden sonra
takipte ekokardiyografinin rolü
08.45-09.00
TAVI’de multimodalite görüntülemenin önemi
Necla Özer
Öğrenim hedefleri: TAVI için uygun hasta seçimi, görüntüleme ile uygun kapak
seçimi, giriş yolunun belirlenmesi, işlem sırasında ve işlemden sonra takipte, işleme
bağlı komplikasyonların belirlenmesinde bilgisayarlı tomografi ve ekokardiyografinin rolü
09.00-09.15
Mitral klip için uygun hasta seçimi ve işlem sırasında ekokardiyografinin önemi
Emine Bilen
Öğrenim hedefleri: Mitral klip işlemleri öncesinde klip için uygun hastanın
belirlenmesi ve işlem sırasında ekokardiyografinin rolü
09.15-09.30
Paravalvular kaçak kapatılmasında ekokardiyografi kullanımı
Mehmet Akif Vatankulu
Öğrenim hedefleri: Paravalvüler kaçakların ekokardiyografik olarak değerlendirilmesi,
kapatma işlemi sırasında ve sonrasında takip
09.30-09.45
Ablasyon işlemlerinde görüntüleme ile nelere bakalım?
Bahar Pirat
Öğrenim hedefleri: Ablasyon işlemleri için gerekli olan anatomik yapıların
ekokardiyografik ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi, işlem sırasında ve
işlemden sonra görüntülemenin rolü
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
66
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
Kardiyologlara kateter laboratuarında yeni alanlar
Oturum Başkanları: Hasan Fehmi Töre, Ömer Göktekin
AN
TA
LY
A
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
08.30-08.45 Pulmoner embolinin kateterle tedavisi
Mehmet Güngör Kaya
Öğrenim hedefi: Pulmoner embolide trombektomide kullanılan kateterler ve teknikler
tartışılacak
08.45-09.00
Derin ven trombozunun girişimsel tedavisi: Gerçek mi? Fantezi mi?
Ömer Gedikli
Öğrenim hedefi: DVT’de trombektomide ve tromboliziste kullanılan kateterler ve
teknikler tartışılacak
09.00-09.15 Diz altı girişimler: Gittikçe yaygınlaşıyor
Fehmi Kaçmaz
Öğrenim hedefi: Diz altı girişimlerde kullanılan teknikler ve kullanılan malzemeler
tartışılacak
09.15-09.30
Yeni bir primer tedavi: Akut inmenin kateterle tedavisi
Mehmet Ergelen
Öğrenim hedefi: Akut inme sırasında trombektomi ve tromboliziste kullanılan
kateterler ve teknikler tartışılacak
N A SI L YAPA LI M?
AŞ
KA
SABAH
Tanı ve tedavisinde zorlandığımız kardiyomiyopatiler
Oturum Başkanı: Zerrin Yiğit
CUMARTESİ
08 .3 0 - 0 9.45
09.30-09.45Tartışma
BA
T
Konuşmacı: Nurten Sayar
Panelistler: Seden Çelik, Nurcan Arat Koç, Aysel Aydın Kaderli
Öğrenim hedefleri: Non-kompaktion, kanser tedavilerine bağlı kardiyomiyopati,
amiloidoz, restriktif kardiyomiyopati,Takatsubo kardiyomiyopati, aritmojenik sağ
ventrikül displazisi gibi tanı ve tedavisinde zorlanılan kardiyomiyopatilerde
yaklaşımın nasıl olması gerektiği tartışılacak.
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
67
25 Ekim 2014, Cumartesi
Temel üç boyutlu ekokardiyografi
Oturum Başkanları: Omaç Tüfekçioğlu, Leyla Elif Sade
K U RS
08.30 - 09.45
BİLİMSEL PROGRAM
SE MP O Z Y U M
SABAH
0 8.30 - 09.45
08.30-08.45
CUMARTESİ
FK
OŞ
A
Öğrenim hedefleri: Temel teknik özellikler, görüntü elde edilmesi, artefaktlar, sol
ventrikülün değerlendirilmesi, sağ ventrikülün değerlendirilmesi, kapakların
değerlendirilmesi
Akılcı ilaç ve sağlık ekonomisi
Oturum Başkanları: Cevdet Erdöl, İbrahim Keleş
SA
RA
YB
OS
NA
Stabil koroner arter hastalığında tedavi seçimleri ve maliyet
Özlem Soran
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında tedavi seçimleri ve maliyet konusunda bilgi paylaşılması
08.45-09.00 Maliyet ve verimlilik
Hüseyin Senocak
Öğrenim hedefi: Maliyet ve verimlilik üzerine yapılan çalışmaların paylaşılması
09.00-09.15
Girişimsel kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı
Yücel Balbay
Öğrenim hedefi: Girişimsel kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı nedir.? Kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmek gerekir?
09.15-09.30
Girişimsel olmayan kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı
Cafer Sadık Zorkun
Öğrenim hedefi: Girişimsel olmayan kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı nedir.? Kardiyolojide akılcı ilaç kullanımı nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmek gerekir ?
09.30-09.45Tartışma
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
68
LE
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
Bİ
ŞK
EK
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 1 4
08.30 - 09.45
SÖZLÜ BİLDİRİLER 14
Koroner arter hastalığı: STEMI, yeni riskler
Oturum Başkanları: Erdem Kaşıkçıoğlu, Ender Semiz
SABAH
CUMARTESİ
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
69
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 1 5
SABAH
CUMARTESİ
08.30 - 09.45
SÖZLÜ BİLDİRİLER 15
Girişimsel kardiyoloji: Yeni biyokimyasal risk göstergeleri
Oturum Başkanları: Tayfun Açıl, Talantbek Batıraliyev
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
70
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BA
KÜ
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
ESC - TKD Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Fausto Pinto
İST
AN
BU
L
ORTAK OTU RU M
10.15 - 11.30
10.15-10.30 Yeni ESC yeni kılavuzlarından neler öğrendik?
Dilek Ural
Öğrenim hedefi: Yeni Esc kılavuzundan öğrenilen bilgilerin paylaşılması
10.30-10.45 Yüksek riskli hastada kardiyovasküler rehabilitasyon
Jean Paul Schmid
Öğrenim hedefi: Yüksek riskli hastada kardiyovasküler rehabilitasyon
10.45-11.00
Diabette kardiyovasküler korunma
Diederick E. Grobbe
Öğrenim hedefi: 2014 yılı içinde yayınlanan son 4 kılavuzun getirdikleri ve
farklılıkları tartışılacak
11.00-11.15 Ekokardiyografide yenilikler
Jeroen Bax
Öğrenim hedefi: Ekokardiyografide yenilikler
11.15-11.25 25’e 25 insiyatifi
Luigi Badano
Öğrenim hedefi: 25’25 insiyatifi hakkında bilgi paylaşılması
11.25-11.30Discussion
CUMARTESİ
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SABAH
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
71
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
SABAH
CUMARTESİ
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
ST yükselmeli akut koroner sendrom
Oturum Başkanları: Serdar Aksöyek, Sabahattin Umman
KA
RA
10.15-10.30
Hastane öncesi
Kani Gemici
Öğrenim hedefi: Hastane öncesi tanı ve tedavi; hastane öncesi fibrinoliz; şikayetlerin
başlamasından sonraki zamanlama tanımları ve optimum süreleri ile optimum
süreleri elde etme stratejileri; reperfüzyon stratejisi esas alınarak transfer
10.30-10.45
En iyi antitrombosit, antikoagulan ilaç seçimi nasıl olmalı?
Oğuz Yavuzgil
Öğrenim hedefi: Antitrombosit ve antikoagülan ilaç seçenekleri, hastaya ve işleme
uygun ilaç seçimi ile ilgili yaklaşımlar
10.45-11.00
Primer PKG’de trombüs aspirasyonun yeri var mı? No re-flow nasıl önlenir,
nasıl tedavi edilir?
Beyhan Eryonucu
Öğrenim hedefi: Primer PKG’de trombektomi ile ilgili veriler; kimlere uygulanmalı;
no-reflow için öngördürücüler, korunma ve tedavi
11.00-11.15
Primer PKG’de stent seçimi nasıl olmalı?
Niyazi Güler
Öğrenim hedefi: Primer PKG’de stent seçimi; self-expandable ve eriyebilen stentler
ile ilgili veriler ışığında bu stentlerin primer PKG’de kullanımının değerlendirilmesi
11.15-11.30
Bosna-Hersek ‘te primer PKG ağı: Problemler ve çözümler
Mehmed Kulic
Öğrenim hedefi: Stent for life projesinin Bosna Hersek’te uygulmasında karşılasılan
problemler ve çözümlerinin paylaşılması
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
72
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
Kardiyolojide temel tanı ve tedavi yöntemleri
Oturum Başkanları: Necmi Değer, Bülent Boyacı
10.15-10.30
AN
TA
LY
A
Juguler ve subclavian ven kateterizasyonu
Timuçin Altın
Öğrenim hedefi: Juguler ve subklavian ven kateterizasyon teknikleri; işlem sırasında
ve sonrasında sık görülebilecek problemlerin erken tanınması ve bu problemlere
yönelik yaklaşımlar
10.30-10.45Perikardiyosentez
Yüksel Kaya
Öğrenim hedefi: Perikardiyosentez tekniği, işlem sırasında ve sonrasında sık
görülebilecek problemlerin erken tanınması ve bu problemlere yönelik yaklaşımlar
10.45-11.00 Geçici kalp pili takılması
Ebru Akgül
Öğrenim hedefi: Teknik, geçici pil ayarları, sık görülen problemler
11.00-11.15
İntraaortik balon pompası (İABP)
Hüseyin Arınç
Öğrenim hedefi: İABP uygulamasının endikasyon ve kontrendikasyonları, İABP
takılmasında teknik, püf noktaları, takipte dikkat edilmesi gereken noktalar
11.15-11.30Tartışma
CUMARTESİ
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SABAH
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
73
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
Akut ve kronik kalp yetersizliğinde tanısal yöntemler
Oturum Başkanları: Necip Alp, Nazmi Gültekin
AŞ
KA
BA
T
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
10.15-10.30 EKG ve göğüs radyografisi
Hüseyin Aksu
Öğrenim hedefleri: EKG’nin ayırıcı tanıdaki yeri, AC filmi tanısal sürecimizi nasıl etkiliyor?
10.30-10.45Biyobelirteçler
Timur Selçuk
Öğrenim hedefleri: Natriüretik peptitler ve diğerleri, yeterince kullanıyor muyuz?
Nerede kullanılmalı?
10.45-11.00
Ekokardiyografi ve torasik ultrason
Yeşim Güray
Öğrenim hedefleri: Akut ve kronik KY’de pratik ekokardiyografik inceleme, torasik
ultrason, lung comet
SABAH
CUMARTESİ
11.00-11.15 Ekokardiyografi dışı görüntüleme yöntemleri
Tuncay Hazırolan
Öğrenim hedefleri: MR ve diğer yöntemler, noncompaction ve aritmojenik sağ
ventrikül displazisi ayırıcı tanısı vs.
11.15-11.30Tartışma
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
74
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
K U RS
10.15 - 11.30
Kalp Pili - ICD-KRT Kursu
Oturum Başkanları: Mesut Demir, Özgür Arslan
LE
FK
OŞ
A
10.15-10.30
Yanlış şoklama nedenleri
Basri Amasyalı
Öğrenim hedefi: Olgularla ICD’li olgularda yanlış ve uygunsuz şoklama sebepleri ve
çözümü tartışılacak.
10.30-10.45
KRT’de “optimal pacing”
Tuğrul İnanç
Öğrenim hedefi: KRT’li hastalarda “optimal pacing”in nasıl yapılması gerektiği,
AF’de “pacing” gibi konular ele alınacak
10.45-11.00
Cihaz kaynaklı aritmiler
Ahmet Kaya Bilge
Öğrenim hedefi: Cihazların sebep olduğu supraventriküler ve ventriküler aritmilerin
değerlendirilmesi ve sorunların nasıl çözüleceği tartışılacak
11.00-11.15 Cihazlarda yeni teknoloji
Nihat Şen
Öğrenim hedefi: Kablosuz ICD gibi güncel konular ve teknolojik yenilikler özetlenecek
11.15-11.30Tartışma
KU R S
RA
YB
OS
NA
10.15-10.30
Transkateter aort valve implantasyonu nedir? Hasta hazırlığı ve servis süreci
Naime Arslan
Öğrenim hedefi: Transkatater aort valve implantasyonunun ne olduğu, hasta hazırlığı ve servis süreci hakkında bilgi paylaşılması
10.30-10.45
TAVİ’de kullanılan malzemeler, sterilizasyon, oda düzeni, komplikasyon
yönetimi aort kapak hazırlığı, işlem videosu
Ahmet Kara
Öğrenim hedefi: Tavi’de kullanılan malzemeler,sterilazsyon,oda düzeni, komplikasyon yönetimi aort kapak hazırlığı , işlem videosu hakkındaki bilgilerin paylaşılması
10.45-11.00Tartışma
11.00-11.30Uygulama
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
75
SABAH
10.1 5 - 1 1 .30
SA
CUMARTESİ
Uygulamalı TAVİ Hemşireliği ve Teknisyenliği Kursu
Oturum Başkanları: Ahmet Kara, Hikmet Yorgun
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 1 6
SABAH
CUMARTESİ
10.15 - 11.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER 16
Kan kimyasından kardiyolojiye: Yeni göstergeler - 1
Oturum Başkanları: Dursun Atılgan, Fatih Yalçın
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
76
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
Bİ
ŞK
EK
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
BA
KÜ
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 1 7
10.15 - 11.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER 17
Kan kimyasından kardiyolojiye: Yeni göstergeler - 2
Oturum Başkanları: Atilla Bitigen, Serkan Topaloğlu
SABAH
CUMARTESİ
11.30-11.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
77
U Y D U S E MP OZ Y U M
U Y D U S E MP OZ Y U M
U Y DU S E MP O Z YU M
11.4 5 - 1 2 .45
BU
L
Konuşmacılar: Ahmet Temizhan, Sadi Güleç
BOEHRINGER INGELHEIM - Uydu Sempozyumu
İskemik inmeye karşı tek yürek
Moderatör:
Konuşmacılar: Kamil Adalet, Sinan Aydoğdu, Zeki Öngen, Murat Özdemir
ASTRA ZENECA - Uydu Sempozyumu
Moderatör: Mahmut Şahin
Konuşmacılar: Enver Atalar, Muzaffer Değertekin
12.45-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
78
İST
AN
A
SABAH
BMS/PFIZER - Uydu Sempozyumu
Moderatör: Erdem Diker
R
KA
CUMARTESİ
25 Ekim 2014, Cumartesi
AN
11.45 - 12.45
11.45 - 12.45
BİLİMSEL PROGRAM
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AN
TA
LY
A
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
ORTAK OTU RU M
14.00 - 15.15
Joint EAPCI - EuroPCR Session
Oturum Başkanları: Oktay Ergene, William Wijns
14.00-14.30
İST
AN
BU
L
How to treat bifurcation lesions
Haitam Amin
Learning objectives: How to decide one stent technique in clinical practice?: Patient
selection and proper technique by case examples
14.30-14.45 How to decide two stent technique in clinical practice: Patient selection and
proper technique by case examples
Ömer Göktekin
14.30-14.45 Routine, selective or never aspiration thrombectomy during STEMI PCI:
TAPAS to TOTAL
William Wijns
14.45-15.00 How to evaluate and improve of microcirculation during STEMI PCI: Current
and newer marker and their impact on outcome
Murat Sezer
15.00-15.15Discussion
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
79
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
Son hipertansiyon kılavuzları ne diyor?
Oturum Başkanları: Sema Güneri, Aytaç Öncül
AN
KA
RA
S E MP OZ Y U M
14.00 - 15.15
Panelistler: Doğan Erdoğan, Cihangir Uyan, Fatih Özçelik, Ali Metin Esen
14.00-14.15
NICE - CHEP kılavuzu
Filiz Özerkan
Öğrenim hedefi: Hipertansiyon tanısı, risk belirleme, yaş grubu ve eşlik eden
hastalıklara göre hedef kan basıncı değerleri ile ilaç seçimindeki algoritmalar
NICE - CHEP kılavuzuna göre tartışılacak
14.15-14.30
JNC8/ ISH / ASH kılavuzu
Alparslan Birdane
Öğrenim hedefi: Hipertansiyon tanısı, risk belirleme, yaş grubu ve eşlik eden
hastalıklara göre hedef kan basıncı değerleri ile ilaç seçimindeki algoritmalar
JNC8/ ISH / ASH kılavuzuna göre tartışılacak
14.30-14.45
ESC kılavuzu
Fatih Sinan Ertaş
Öğrenim hedefi: Hipertansiyon tanısı, risk belirleme, yaş grubu ve eşlik eden
hastalıklara göre hedef kan basıncı değerleri ile ilaç seçimindeki algoritmalar
ESC kılavuzuna göre tartışılacak
14.45-15.00
Son söz
Barış İlerigelen
Öğrenim hedefi: Değişik kılavuzlara göre bildirilen hipertansiyon tanısı, risk
belirleme, yaş grubu ve eşlik eden hastalıklara göre hedef kan basıncı değerleri ile
ilaç seçimindeki algoritmalardan hangilerinin ülkemiz gerçeğine yakın ve
uygulanabilir olduğu uzman görüşü olarak dile getirilecek
ÖĞLEDEN SONRA
15.00-15.15Tartışma
CUMARTESİ
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
80
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
O R TAK OTU RU M
14.00 - 15.15
A
LY
TA
AN
Türk Kardiyoloji Derneği - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Ortak Oturumu
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Ali Gürbüz
14.00-14.15
Minimal invaziv kalp cerrahisinde güncel durum
Barış Çaynak
Öğrenim hedefi: Kalp cerrahisinde kullanılan minimal invaziv yöntemlerin neler
olduğu, uygulama endikasyonları ve sonuçları tartışılacak
14.15-14.30
Kalp yetmezliğinde ventrikül destek cihazları ile tedavi: Kime, ne zaman?
Ahmet Temizhan
Öğrenim hedefi: Kalp yetmezliğinde ventrikül destek cihazı kullanım endikasyonları,
hangi hastaya, ne zaman kullanılacağı tartışılacak
14.30-14.45
Kalp yetmezliğinde ventrikül destek cihazları ile tedavi: Güncel teknoloji ve
tedavinin başarısı
Rüçhan Akar
Öğrenim hedefi: Kalp yetmezliğinde günümüzde kullanılan ventrikül destek
cihazlarının neler olduğu, klinik sonuçları ve tedavi başarısı tartışılacak
14.45-14:55
Protez kapak trombüsünde hangi yaklaşım?
Tıbbi yaklaşım daha iyidir
Nevnihal Eren
Öğrenim hedefi: Kardiyolog gözüyle protez kapak trombüsünde kullanılan tıbbi
tedavilerin, bunların sonuçlarının neler olduğu ve cerrahi tedaviye üstünlükleri anlatılacak
14:55-15.05
Cerrahi tedavi daha iyidir
Sadettin Dernek
Öğrenim hedefi: Cerrah gözüyle protez kapak trombüsünde kullanılan cerrahi
yöntemlerin, bunların sonuçlarının neler olduğu ve tıbbi tedaviye üstünlükleri anlatılacak
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
15.05-15.15Tartışma
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
81
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
14.00 - 15.15
Prostetik kapak komplikasyonları
Oturum Başkanları: Cahide Soydaş Çınar, Haşim Mutlu
KA
BA
T
14.00-14.15
Protez kapak üzerinde gradiyent artışı, hasta-kapak uyumsuzluğu
Dilek Yeşilbursa
Öğrenim hedefi: Protez kapak üzerinde gradiyent artışının olası nedenleri,
görüntüleme yöntemleriyle ayırıcı tanısı ve hasta kapak uyumsuzluğunda yaklaşım
14.15-14.30
Biyoprotez kapak dejenerasyonu
Ayça Boyacı
Öğrenim hedefi: Biyoprotez kapak hastalarının takibi, görüntüleme yöntemleriyle
dejenerasyon tanısı ile tedavi zamanlaması ve yaklaşımlarının tartışılması
14.30-14.45
Prostetik kapak trombozunda yaklaşım
Gökhan Kahveci
Öğrenim hedefi: Prostetik kapak trombozunun görüntüleme yöntemleriyle tanısı ve
tedavi yaklaşımlarının tartışılması
14.45-15.00
Protez paravalvüler kaçaklarda yaklaşım
Mustafa Yıldız
Öğrenim hedefi: Paravalvüler kaçakların görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi
ve tedavi yaklaşımları
15.00-15.15Tartışma
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
82
AŞ
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
25 Ekim 2014, Cumartesi
Biraz da istatistik: Makale istatistiklerinde temel kavramlar ve yorumlama
Oturum Başkanları: Mustafa Kılıçkap, Cem Barçın
K U RS
14.00 - 15.15
BİLİMSEL PROGRAM
SE MP O Z Y U M
FK
OŞ
A
Öğrenim hedefleri: Genel istatistiksel kavramlar, epidemiyolojik çalışmalar ve
randomizasyon, tanı testlerinde kullanılan istatistiksel kavramların, risk ölçülerinin ve
kardiyoloji literatüründe sık görülen istatistiksel yöntemlerin yorumlanması
Koroner arter hastalığında: Kanıt temelli öneriler
Oturum Başkanları: Engin Bozkurt, Zeynep Özer
14.0 0 - 15.15
LE
SA
RA
YB
OS
NA
08.45-09.00
Egzersiz önerileri
Kadriye Tombak
Öğrenim Hedefi: Koroner arter hastalığında yayınlanan son kılavuzlar doğrultusunda
egzersiz önerilerini paylaşmak
09.00-09.15
Cinsel yaşam önerileri
Nuran Tosun
Öğrenim hedefi: Koroner arter hastalığında yayınlanan son kılavuzlar doğrultusunda
cinsel yaşam önerilerini paylaşmak
09.15-09.30
İş yaşamına yönelik öneriler
Sıdıka Oğuz
Öğrenim hedefi: Koroner arter hastalığında yayınlanan son kılavuzlar doğrultusunda
iş yaşamına yönelik önerileri paylaşmak
09.30-09.45Tartışma
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
83
CUMARTESİ
Beslenme önerileri
Gökçen Garipoğlu
Öğrenim hedefi: Koroner arter hastalığında yayınlanan son kılavuzlar doğrultusunda
beslenme önerilerini paylaşmak
ÖĞLEDEN SONRA
08.30-08.45
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 1 8
14.00 - 15.15
SÖZLÜ BİLDİRİLER 18
Pulmoner hipertansiyon
Oturum Başkanları: Omaç Tüfekçioğlu, Bahadır Dağdeviren
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
84
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BA
KÜ
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
AL
M
AT
I
S Ö Z LÜ O LGU S U N U MLARI 6
14.00 - 15.15
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 6
Pulmoner dolaşımla ilgili nadir olgu bildirileri
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Serdar Küçükoğlu
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
15.15-15.45 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
85
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
Transkateter kapak tedavileri
Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Engin Bozkurt
İST
AN
BU
L
15.45-16.00
TAVİ: Uygun hasta seçimi, kayıtlı vaka ile uygulama tekniği
Dayimi Kaya
Öğrenim hedefi: TAVİ endikasyonları gözden geçirilerek kayıtlı bir vaka eşliğinde
pratik uygulama tekniği anlatılacaktır.
16.00-16.15
TAVİ: İşlem komplikasyonları, işlem sonrası ve geç dönem takibi
Telat Keleş
Öğrenim hedefi: TAVİ işlemi sırasında karşılaşılan başlıca komplikasyonlar ve bunları
önlemenin yolları, ayrıca işlem sonrası hastane içinde ve geç dönemde hasta
takibinin nasıl yapılacağı tartışılacaktır.
16.15-16.45
Transkateter mitral kapak tamiri: Uygun hasta seçimi, kayıtlı vaka ile
uygulama tekniği
Mehmet Bilge
Öğrenim hedefi: Başlıca transkateter mitral kapak tamiri teknikleri ve endikasyonları
gözden geçirilerek kayıtlı bir vaka eşliğinde pratik uygulama tekniği anlatılacaktır.
16.45-17.00 Paravalvüler kaçakların transkateter tedavisi
Aydın Yıldırım
Öğrenim hedefi: Paravalvüler kaçaklarda hangi hastaların transkateter tedaviye
uygun olduğu anlatılarak kayıtlı bir vaka eşliğinde pratik uygulama tekniği gözden
geçirilecektir.
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
86
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
Stabil koroner arter hastalığında; doğrular ve yanlışlar
Oturum Başkanları: Mustafa Akın, Ayhan Usal
AN
KA
RA
15.45-16.00
Hipertansif hastada kan basıncını kaça kadar düşürelim? J eğrisi var mı?
Alpaslan Birdane
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında kan basıncı hedefi ne olmaldıır?
Kan basıncını çok düşürmek tehlikeli midir?
16.00-16.15
Hedef sadece LDL-K mi olmalı? HDL ve TG için ne yapalım?
Gürkan Acar
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında hedefsadece LDL mi olmalıdır?
Düşük HDL ve yüksek TG değerlerini tedavi edelim mi?
16.15-16.30 Refrakter anginada tedavi seçenekleri
Hüseyin Uyarel
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında refrakter anjinanın tedavisi nasıl
olmalıdır?
Hangi asemptomatik hastaya revaskülarizasyon?
Sabri Demircan
Öğrenim hedefi: Hangi asemptomatik hastaya revaskülarizasyon yapılması gerektiğinin tartışılması.
16.45-17.00
Nükleer veya bilgisayarlı temografi için hangisini kullanmalıyız
Amerikan Nükleer Tıp Derneği
Tali Sharir
Öğrenim hedefleri: Stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda, hipertansiyon
tedavisine kan basıncı hedefi, dislipidemi tedavisinde LDL, HDL ve TG hedefleri,
refrakter anjinanın güncel tedavisi, asemptomatik hastalarda ne zaman
revaskülarizasyon gerekli, KAH gelişimi için yüksek riskli asemptomatik hastalar ne
zaman taranmalı, elektif kalp dışı cerrahi öncesi değerlendirmede dikkat edilmesi
gereken ususlar (ASCERT / SYNTAX / FAME / FREEDOM)
CUMARTESİ
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ÖĞLEDEN SONRA
16.30-16.45
87
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
Yeni oral antikoagülanlar
Oturum Başkanları: Giray Kabakçı, Adnan Abacı
İlaca özgü özelliklerin karşılaştırılması
Hakan Kültürsay
Yeni oral antikoagülanların ilaca özgü farmakokinetik özellikleri, ilaç etkileşimleri,
yemeklerle birlikte alınıp alınmaması, ve antikoagülan etkinliklerinin ölçümünde
kullanılan tetkiklerin etkinliklerinin bilinmesi
16.00-16.15
Atriyal fibrilasyon ve koroner arter hastalığında yapılan çalışmaların sonuçları,
klinik açıdan çıkarımlar
Enver Atalar
Öğrenim hedefi: Atriyal fibrilasyon ve koroner arter hastalığında yeni oral
antikoagülanlarla (YOAK) yapılan çalışma sonuçları; bu çalışma sonuçlarına göre
klinik çıkarımlar; yeni oral antikoagülanların antiagregan tedavilerle kombinasyonu
16.15-16.30 Kanama, perkütan ve cerrahi girişim durumunda yaklaşım
Zeki Öngen
Öğrenim hedefi: Yeni oral antikoagülan kullanan hastalarda kanama gelişmesi
durumunda yapılması gerekenler, perkütan girişimler (koroner, elektrofizyolojik) ve
cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında
yaklaşımlar
Doz hataları, böbrek yetmezliği ve ilaç değişimi (switching) durumunda yaklaşım
Seçkin Pehlivanoğlu
Öğrenim hedefi: Yeni oral antikoagülan kullananlarda doz hataları durumunda
yaklaşımlar, böbrek yetmezliği varlığında kullanım ve bir antikoagülandan diğerine
değişim yapılması durumunda pratik öneriler
16.45-17.00Tartışma
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
TA
LY
A
15.45-16.00
16.30-16.45
88
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
Olgu Odaklı
Oturum Başkanları: Mustafa Demirtaş, Osman Yeşildağ
AŞ
KA
BA
T
N AS IL YAPALIM?
15.45 - 17.00
Konuşmacı: Ahmet Avcı
Panelistler: Enver Sinan Albayrak, Zuhal Arıtürk Atılgan, Gülizar Sökmen, Necati Dağlı
Vaka: Kırk yaşında, erkek hasta, hiç bir risk faktörü yok. Göğüs ağrısı
sebebiyle koroner anjiyografi yapılıyor. Sağ koroner arterde % 40 darlık tespit
ediliyor, diğer koronerleri normal.
LDL-K: 103 mg/dl, Trigliserit: 390 mg/dl, HDL-K: 33mg/dl
Öğrenim hedefleri: Olgu üzerinden panelistler eşliğinde 40 yaşında, risk faktörü
olmayan bir hastaya yaklaşımın tartışılması
Sağ kalp ve pulmoner dolaşımın değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Sinan Üner, İbrahim Demir
Pulmoner vasküler dolaşımın değerlendirilmesi
Mustafa Çalışkan
Öğrenim hedefi: Pulmoner vasküler dolaşımın değerlendirilmesinde kullanılan
görüntüleme ve girişimsel yöntemler ile bunlardan elde edilen verilerin klinik
kullanımının tartışılması
Sağ kalbin değerlendirilmesi
Fatih Yalçın
Öğrenim hedefi: Sağ kalbin yapı ve fonksiyonlarının değerlendirmesinde kullanılan
görüntüleme ve girişimsel yöntemler ile bunlardan elde edilen verilerin klinik
kullanımının tartışılması
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
89
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
Medyada çok tartışılan sorulara bilimsel yanıtlar
Oturum Başkanları: Taner Gören, Sebahattin Ateşal
FK
OŞ
15.45-16.00
Yumurta, et, çikolata yiyelim mi?
Ersel Onrat
Öğrenim hedefleri: Günlük hayatımızda yumurta, et tüketimimiz nasıl olmalıdır,
çikolata tüketmek faydalı mıdır sorularına yanıt vermek
16.00-16.15
Sağlığımızı koruyarak zayıflamak mümkün mü? Nasıl?
Bengi Başer
Öğrenim hedefleri: Obezite ile savaşırken sağlığımız daha da bozulabilir mi?
Sağlığımızı koruyarak nasıl zayıflayalım sorularına yanıt vermek
A
16.15-16.30 Hastamız vitamin ve balık yağı kullansın mı?
Zeynep Tartan
Öğrenim hedefleri: Kardiyovasküler korunmada vitaminlerin rolü var mıdır, balık yağı
faydalı mıdır vitaminleri ve balık yağını hangi durumlarda önerelim sorularına yanıt
vermek
16.30-16.45
Statinler hakkında çok konuşulanlar
Tarkan Tekten
Öğrenim hedefleri: Medyada sıkça tartışılan statinler faydalı mıdır, kanser yapar mı,
karaciğere zararlı mıdır, şeker hastalığı yapar mı gibi sorulara yanıt vermek
16.45-17.00
Bitkisel ürünler faydalı mı zararlı mı?
Levent Şahiner
Öğrenim hedefleri: Kardiyovasküler birincil ve ikincil korunmada bitkisel ürünlerin rolü
var mıdır fayda umuyorken zararlı olabilir miyiz?
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
90
LE
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
S E MP OZ Y U M
15.45 - 17.00
Kalp yetersizliği olan hastalarda hemşirelik bakımı
Oturum Başkanları: Serap Özer, Rıfat Eralp Ulusoy
SA
RA
YB
OS
NA
10.15-10.30
Öz bakım
Birgül Armutcu
Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliğinin bakım yönetimi sürecindeki temel prensiplerden
biri olan öz bakımın kolaylaştırılması için gerekli ilkeleri öğrenmek
10.30-10.45
Palyatif bakım
Yasemin Tokem
Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliği olan hastaların ve yakınlarının sadece terminal
dönemde değil tedavinin devam ettiği süre boyunca da yaşam kalitelerini arttırma
stratejilerini öğrenmek
10.45-11.00
Tele - izlem
Fisun Şenuzun Aykar
Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliği olan hastanın bakımı önerilen kılavuzlar
doğrultusunda yenilikleri takip ederek gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda hedef;
bahsedilen yeniliklerden biri olan tele-izlem kavramını öğrenmek
11.00-11.15
İlaç kullanımı ve ilaç etkileşimleri
Serkan Yüksel
Öğrenim hedefi: Kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan ilaçların uygulanmasında
dikkat edilmesi gereken noktaları ve bu ilaçların etkileşime girdiği ilaçları öğrenmek
11.15-11.30Tartışma
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
91
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 1 9
15.45 - 17.00
SÖZLÜ BİLDİRİLER 19
Akut koroner sendromlar
Oturum Başkanları: Bekir Sıtkı Cebeci, Tahsin Bozat
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
92
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
Bİ
ŞK
EK
BİLİMSEL PROGRAM
23 Ekim 2014, Perşembe
BA
KÜ
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 0
15.45 - 17.00
SÖZLÜ BİLDİRİLER 20
Enfektif endokardit ve cihaz enfeksiyonları
Oturum Başkanları: Fehmi Mercanoğlu, Enis Oğuz
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
93
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
S Ö Z LÜ O LGU S U N U MLARI 7
15.45 - 17.00
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 7
Nadir görülen ilginç vakalar - 2
Oturum Başkanları: Necla Özer, Selen Yurdakul
17.00-17.15 KAHVE MOLASI
94
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AL
M
AT
I
U Y D U S E MP OZ Y U M
U Y DU S E MP O Z Y U M
Uydu Sempozyumu 13
BU
SERVIER - Uydu Sempozyumu
Vastarel MR
Moderatör: Lale Tokgözoğlu
L
Konuşmacı: Fausto Pinto
AN
TA
LY
A
Uydu Sempozyumu 15
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
U Y DU S E MP O Z YU M
İST
AN
RA
KA
17. 15 - 1 8 .15
25 Ekim 2014, Cumartesi
AN
17.15 - 18.15
17.15 - 18.15
BİLİMSEL PROGRAM
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
95
BİLİMSEL PROGRAM
25 Ekim 2014, Cumartesi
U Z MAN IN A D AN I Ş
CUMARTESİ
ÖĞLEDEN SONRA
18.15 - 19:30
ACTELION - UZMANINA DANIŞ
Oturum Başkanları:
96
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
LE
FK
O
ŞA
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
L
BU
N
TA
İS
2013 ESC kılavuzu ışığında stabil koroner arter hastalığına yaklaşım ve
yeni Amerikan kılavuzunun getirdikleri?
Oturum Başkanları: Eralp Tutar, Yılmaz Nişancı
08.30-08.45
Nasıl tanıyalım?
Sinan Dağdelen
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığı tanısının klinik, laboratuar ve
görüntüleme yöntemleriyle nasıl konacağı 2013 ESC kılavuzuna göre tartışılacak
08.45-09.00
Optimal medikal tedavi değişti mi?
Mustafa Özcan
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığıda optimal medikal tedavinin nasıl
yapılacağı ve tedavideki son yenilikler 2013 ESC kılavuzuna göre tartışılacak
09.00-09.15
Kime, hangi revaskülarizasyon?
Hakan Güllü
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında revaskülarizasyon zamanlaması ve
çeşidi 2013 ESC kılavuzuna göre tartışılacak
09.15-09.30
Yaşam tarzı değişikliği
Sinan Dağdelen
Öğrenim hedefi: Stabil koroner arter hastalığında yaşam tarzı değişikliklerinin neler
olduğu ve pratik uygulama yöntemleri 2013 ESC kılavuzuna göre tartışılacak
09.30-09.45
Koroner kalp hastalığı risk belirlemesi ve kolesterol tedavisine yeni Amerikan
kılavuzunun getirdikleri: Beğeniler ve itirazlar (New American guidelines on
CHD risk estimation and cholesterol treatment: applauses and controversies)
Mirza Dilic
Öğrenim hedefi: KKH risk belirlemesi ve kolesterol tedavisine önemli değişiklikler
getiren yeni Amerikan kılavuzuna ilişkin beğeniler ve itirazlar tartışılacak
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
97
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
Kaydedilmiş vakalar ile kompleks koroner girişim teknikleri
Oturum Başkanları: Erdoğan İlkay, Bekir Sıtkı Cebeci
KA
RA
08.30-08.45
Bifurkasyon girişimleri
Timur Timurkaynak
Öğrenim hedefleri: Koroner bifurkasyon girişimlerinde kullanılan başlıca teknikler
kaydedilmiş olgular eşliğinde gözden geçirilecek
08.45-09.00
Ana koroner girişimleri
Mehmet Aksoy
Öğrenim hedefleri: Sol ana koroner girişim endikasyonları, uygulamada kullanılan
teknikler ve püf noktalar kaydedilmiş olgular eşliğinde gözden geçirilecek
09.00-09.15
KTO’da 2014’de kullanılan başlıca kılavuz teller neler? Seçim nasıl olmalı?
Tevfik Gürmen
Öğrenim hedefleri: KTO işlemlerinin temeli ve püf noktası hangi aşamada hangi
kılavuz telin seçileceğidir. Bu sunuda 2014 yılında kullanılan başlıca kılavuz teller
gözden geçirilerek bunlar arasında seçimin nasıl yapılacağı tartışılacaktır.
09.15-09.30
KTO’da kaydedilmiş vakalarla antegrad/retrograd/hibrid yaklaşım tekniği
Ömer Göktekin
Öğrenim hedefleri: KTO işlemlerinde kullanılan başlıca antegrad/retrograd/
hibrid yaklaşım teknikleri gözden geçirilerek hangi aşamada hangi tekniğin
kullanılması gerektiği tartışılacaktır.
09.30-09.45Tartışma
SABAH
PAZAR
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
98
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
Türkiye’de son yıllarda yapılan ulusal ölçekli projelerde son durum
Oturum Başkanları: Ali Oto, Vedat Sansoy
08.30-08.45
AN
TA
LY
A
Kalp yetersizliği
Mehmet Eren
Öğrenim hedefleri: Akut ve kronik KY’de ülkemizin durumu (HAPPY, TAKTİK,
Beta-GenTürk, Hit-Point), gelecek bakışı (TREAT-HF)
08.45-09.00 Pulmoner hipertansiyon
Cihangir Kaymaz
Öğrenim hedefleri: Pulmoner hipertansiyon alanında ülkemizin durumu, gelecek bakışı
09.00-09.15
Kapak hastalıkları
Recep Demirbağ
Öğrenim hedefleri: Ülkemizde kapak hastalıklarının sıklığı, dağılımı, genel
kardiyovasküler hastalık yüküne katkısı ve prognozu
09.15-09.30 METSAR 10 yıllık izlem sonuçları
Aytekin Oğuz
Öğrenim hedefleri: METSAR 10 yıllık izlem sonuçlarının paylaşılması
09.30-09.45Tartışma
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
99
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
08.30 - 09.45
Akut kalp yetersizliğinde cihaz desteği
Oturum Başkanları: Osman Akın Serdar, Hüseyin Yılmaz
KA
BA
T
Öğrenim hedefleri: Akut KY yönetiminde yer bulan geleneksel ve yeni cihazların
pratik kullanımı
08.30-08.45
Akut kalp yetersizliğinde solunum desteği
Dursun Dursunoğlu
Öğrenim hedefleri: Akut kalp yetersizliğinde CPAP, BIPAP, adaptif servoventilasyon,
mekanik ventilasyon uygulama endikasyonları
08.45-09.00 Akut kalp yetersizliğinde konjesyon yönetimi
Mehmet Bostan
Öğrenim hedefleri: Akut kalp yetersizliğinde ultrafiltrasyon ve BİVA pratikte nasıl kullanılır?
09.00-09.15
Akut kalp yetersizliğinde hemodinamik monitorizasyon
Ümit Güray
Öğrenim hedefleri: Akut kalp yetersizliğinde pulmoner arter kateteri, noninvazif
kardiyak debi cihazları, örneğin Nexfin vs. nasıl kullanılır, nasıl yorumlanır?
09.15-09.30
Akut kalp yetersizliğinde ventrikül destek cihazları
Ahmet Ekmekçi
Öğrenim hedefleri: Akut kalp yetersizliğinde ventrikül destek cihazlarını ne zaman,
nasıl kullanalım? (IABP, ECMO, miniVAD, circuLITE v.d.)
09.30-09.45Tartışma
SABAH
PAZAR
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
100
AŞ
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
SA
RA
YB
O
SN
A
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 1
08.30 - 09.45
SÖZLÜ BİLDİRİLER 21
Hipertansiyon
Oturum Başkanları: Aytaç Öncül, Hüseyin Uyarel
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
101
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 2
08.30 - 09.45
SÖZLÜ BİLDİRİLER 22
Nonkoroner girişimler
Oturum Başkanları: Kudret Aytemir, Fethi Kılıçaslan
SABAH
PAZAR
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
102
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
Bİ
ŞK
EK
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
BA
KÜ
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 3
08.30 - 09.45
SÖZLÜ BİLDİRİLER 23
Nonkoroner girişimler ve kardiyovasküler cerrahi
Oturum Başkanları: Rüchan Akar, Ömer Gedikli
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
103
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S Ö Z LÜ O LGU S U N U MLARI 8
08.30 - 09.45
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 8
Akut koroner patolojiler: Olgu bildirileri
Oturum Başkanları: Ayhan Usal, Hasan Pekdemir
SABAH
PAZAR
09.45-10.15 KAHVE MOLASI
104
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AL
M
AT
I
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
Bu komplikasyonu nasıl yönettim? Hatalarımdan neler öğrendim?
Oturum Başkanları: Alev Arat, Oğuz Caymaz
İST
AN
BU
L
Konuşmacılar: Nuri Kurtoğlu, Serdar Sevimli, Harun Kılıç, Mustafa Gür, Teoman Kılıç
Şenol Demircan, Atilla Bitigen, Necip Ermiş
Panelistler: Hüseyin Oflaz, Mustafa Tuncer, Alper Onbaşılı, Ercüment Yılmaz,
Mehmet Melek
Öğrenim hedefleri: Girişimsel işlemler sırasında karşılaşılan komplikasyon örnekleri
gösterilerek, bu komplikasyonların nedenleri ve önlenebilirliği tartışılacak
A’dan Z’ye hipertrofik kardiyomiyopati
Oturum Başkanları: Ali Ergin, Zumreta Kujlugic
AN
KA
RA
S EMPO Z YU M
1 0 .15 - 11.3 0
10.15-10.30 Miyokard hipertrofisi: Fizyolojik mi? Patolojik mi? Nasıl ayırt edelim?
Mustafa Cemri
Öğrenim hedefi: Fizyolojik ve patolojik hipertrofi ayırımında kullanılan kriterlerin
anlatılması
10.30-10.45 Sol ventrikül çıkış yolu darlığında tıbbi tedavi nasıl olmalı?
Nihat Kalay
Öğrenim hedefi: Sol ventrikül çıkış yolunda darlığı olan hastalarda tıbbi tedavi
seçenekleri
10.45-11.00
Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide kime septal ablasyon?
Kime miyektomi?
Ertuğrul Ercan
Öğrenim hedefi: Perkütan septal ablasyon ve cerrahi miyektomi gibi gradient azaltıcı
tedavilerin genel endikasyonları, perkütan septal ablasyon ve cerrahi tedavinin
sonuçları ve bu sonuçlar ışığında kimlere perkütan septal ablasyon, kimlere
miyektomi yapılacağının bilinmesi
11.00-11.15
Hangi hastalar ani ölüm riski altında? Kime ICD implantasyonu yapılmalı?
Cengiz Çeliker
Öğrenim hedefi: Hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda ani ölüm açısından risk
belirlenmesi ve ICD endikasyonlarının kavranması.
11.15-11.30Tartışma
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
105
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
Akut koroner sendromlarda yanıtı bilinmeyen soru kaldı mı?
Oturum Başkanları: Sinan Aydoğdu, Adalet Gürlek
TA
LY
A
10.15-10.30
ST yükselmesiz AKS: Çok damar hastalığında ilk seçenek PKG mı KABG mi?
Tuğrul Okay
Öğrenim hedefi: Çok damar hastalarında sık görülen ST yükselmesiz AKS’de, akut
durumdan sorumlu damarın açılması yeterli mi yoksa KABG ile tam
revaskülarizasyon mu prognoz açısından daha olumlu, bunun tartışılması
10.30-10.45
ST yükselmeli AMİ: Çok damar hastalığında birincil PKG’de hedef İRA mı hepsi mi?
Turgay Çelik
Öğrenim hedefi: Kılavuzların birincil PKG’de İRA açılmalı demesine karşın kılavuz
değiştirecek veriler olup olmadığının tartışılması
10.45-11.00
hsTn çağında ne zaman kimyasal infarkt ne zaman gerçek infarkt?
Enbiya Aksakal
Öğrenim hedefi: hsTn ile çok küçük kalp kası yıkımlarının saptanabildiği
biyokimyasal gelişmeler miyokard infaktüsü tanı ölçütlerini değiştirmeli mi?
11.00-11.15
Daha çok antitrombotik: Ufukta P2Y12 reseptörü dışında hedef var mı?
Orhan Maden
Öğrenim hedefi: YOAK ve öbür antitrombosit reseptör blokerleri konusunda ümit
veren bulgular olup olmadığının tartışılması
SABAH
PAZAR
11.15-11.30Tartışma
106
AN
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
Olgu sunumu
Oturum Başkanı: M.Sıddık Ülgen
AŞ
KA
BA
T
N AS IL YAPALIM?
10.15 - 11.30
Panelistler: Mustafa Gökçe, Hakan Dinçkal, Mustafa Akçakoyun
Çoklu risk faktörü olan stabil KAH hastasına yaklaşım
Bahadır Dağdeviren
Öğrenim hedefi: Çoklu risk faktörü olan stabil koroner arter hastasının tedavisinin
planlanması, ek risk faktörlerinin yönetimi, revaskülarizasyon ihtiyacının belirlenmesi
Kronik KY’nin hastane sonrası tedavisinde gözardı edilen dramatik
gerçekler ve KY tedavisinde ince ayar
Oturum Başkanı: İrfan Sabah
Konuşmacı: Rasim Enar
Öğrenim hedefleri: Kalp yetersizliğinde kullanılan ana ilaçların (BB, ACEİ/ARB,
AA, diüretik, digoksin) farmakokinetik etkilerin göz ardı edilmesi sonucu
beklenen hemodinamik iyileşme ve sağ kalım etkilerinin sağlanamaması ve bunun
çözüm yolları; farmakokinetiğine etkili genetik özelliklerin, bireysel farklılıkların neler
olduğu, bunların nasıl öngörülüp tanınabileceği; takipte titrasyon ve pozoloji
düzenlemelerinin nasıl yapılacağı; non-kardiyak ilaç etkileşiminin neler olduğu ve
akılcı ilaç kullanımı tartışılacak.
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
107
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S E MP OZ Y U M
10.15 - 11.30
Gebelikte kalp hastalıklarının yönetimi
Oturum Başkanları: Nurgül Keser, Bekir Yılmaz Cingözbay
FK
OŞ
A
10.15-10.30
Kalp için önemli bir stres testi: Gebelik
Nilüfer Ekşi Duran
Öğrenim hedefi: Gebelikte ve puerperal dönemde görülen fizyolojik hemodinamik,
hemostatik ve metabolik değişikliklerin kavranması
10.30-10.45
Gebelikte kalp hastalığı varlığında riskin belirlenmesi
Sibel Turhan
Öğrenim hedefi: Gebelerde maternal ve neonatal risk sınıflamaları ve gebelik için
kontrendikasyonların bilinmesi
10.45-11.00
Kalp hastalığı olanlarda doğum eyleminin planlanması, doğum esnasında ve
postpartum dönemde görülebilecek komplikasyonların önlenmesi
Hasan Ali Gümrükçüoğlu
Öğrenim hedefi: Kalp hastalığına göre doğum şeklinin, zamanlamasının planlanması,
doğumda ve sonrasında görülebilecek problemlerden korunma (antikoagülan tedavi
yaklaşımları hariç).
11.00-11.15
Gebelikte en önemli mortalite nedenlerinden birisi: Antikoagülan rejiminin
uygun yapılmaması
İbrahim Halil Kurt
Öğrenim hedefi: Gebelikte uygulanabilecek antikoagülan tedavi rejimlerinin
avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte kavranması
SABAH
PAZAR
11.15-11.30Tartışma
108
LE
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
SA
RA
YB
O
SN
A
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 4
10.15 - 11.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER 24
Koroner arter hastalığı: Kan kimyasından EECP tedavisine
Oturum Başkanları: Özlem Soran, Mehmet Yazıcı (Bolu)
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
109
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 5
SABAH
PAZAR
10.15 - 11.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER 25
Oturum Başkanları: Doğan Erdoğan, Onur Akpınar
110
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
Bİ
ŞK
EK
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
BA
KÜ
S Ö Z LÜ Bİ LD İRİLE R 2 6
10.15 - 11.30
SÖZLÜ BİLDİRİLER 26
Oturum Başkanları: Osman Yeşildağ, Serkan Bulur
SABAH
PAZAR
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
111
BİLİMSEL PROGRAM
26 Ekim 2014, Pazar
S Ö Z LÜ O LGU S U N U MLARI 9
SABAH
PAZAR
10.15 - 11.30
SÖZLÜ OLGU SUNUMLARI 9
Nadir görülen ilginç vakalar - 1
Oturum Başkanları: Necmi Ata, Abdurrahman Oğuzhan
112
30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AL
M
AT
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
2 448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content