close

Enter

Log in using OpenID

2011-2012 eğitim-öğretim yılı 5. sınıf klinik gruplar

embedDownload
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIF KLİNİK GRUPLAR
A
801070001
801070002
801070003
801070004
801070005
801070006
801070007
801070008
801070009
801070010
801070011
801070012
801070013
801070014
801070016
801070017
801070018
801070019
801060117
I. GRUP (PROTEZ)
B
MELĠH KAYA
801070020
YAKUP SOYDEMĠR
801070021
CEMĠLE ZEYNEP HIZALAN
801070022
MERVE ÖZKAN
801070023
AYġENUR UZUN
801070024
YEġĠM YASEMĠN GÖLLERLĠ
801070025
NESLĠHAN ÖZDEMĠR
801070026
YASEMĠN TUNA
801070027
ARDA ÖZTAN
801070028
BEGÜM OKATAN
801070029
HĠLAL GÜLGEZEN
801070030
TUNA ÇAKAR
801070031
ESĠN SARIKAYA
801070033
AYġENUR BAHÇE
801070034
AYġE NUR ERDEN
801070035
NESLĠHAN ERDOĞAN
801070036
GÜLAY ALTAN
801070037
ÇAĞRI AKÇAY
801070038
SONER DEMĠR
801070118
801558681 MUTLU ŞAHİN (AF ÖĞR.)
TAYGUN ALTINDĠġ
SEDEF SERA HEPDARCAN
AHMET CAN YILMAZ
SERVET AKYILDIZ
AHMET TOSUN
AYKUT KANAT
TUNAHAN KANYILMAZ
MERĠÇ TÜMOĞLU
GÜLÜZAR GÜL ERASLAN
SERAP MÜEZZĠNOĞLU
ĠREM TOKGÖZ
HANDE ERENER
HATĠCE YALNIZ
DĠLARA AYVERDĠ
ZEYNEP BEYZA ÖZDEN
MEHMET ABDULLAH ÖZTÜRK
HASAN YAZICI
ĠSMAĠL CEM ÖZGÜVEN
TUĞÇE ESMERAY
801557572 SERAP PEKER (AF ÖĞR.)
A
801070039
801070040
801070041
801070042
801070043
801070044
801070045
801070046
801070049
801070050
801070051
801070052
801070053
801070054
801070055
801070056
801070058
801070060
II. GRUP (PERİO-CERRAHİ-İMPLANT)
B
CAN GEZCĠ
801070061 BETÜL AS
DENĠZ AYDIN
801070062 KEMAL KARAKÖSE
ELĠS ESEN
801070063 UĞRAġ GÜLKANAT
PELĠN ACAR
801070064 TUBA ARSLAN
GENCAY GENÇ
801070065 NAZLI AKÇAY
BURCU BACAKSIZ
801070066 NURAY CORDANOĞLU
BEGÜM HASEKĠ
801070067 KATĠBE TUĞÇE ÜZMEZ
ZELĠHA BETÜL ÖZSAĞIR
801070068 HANDAN YILDAR
SELĠN TEZCAN
801070069 MUSTAFA YILDIRIM
CANSU KONSOL
801070070 ERKAN BÜTÜN
ZEYNEP SEDA PEKÇETĠN
801070072 SAMET BĠÇER
SAFĠYE ESRA SARPER
801070073 ADALET ÇELEBĠ
HAFĠZE HANDE YALDIZ
801070074 SALĠHA YAĞMUR YILDIZ
KEZĠBAN ÖZGE ĠLBAġ
801070075 HATĠCE ÇARġANBALI
MELĠKE YILMAZ
801070076 GÖKHAN SEL
SEVGĠ AK
801070077 CAN TAT
YELDA ERDEM
801070078 GÜLCAN BAġBÖYÜK
DUYGU YALÇINKAYA
801070082 GAMZE BĠÇKĠN
801554948
801555167
RUPEN MANUELYAN (AF ÖĞR.)
HÜMEYRA ÖRENLİLİ (AF ÖĞR.)
0801554948 RUPEN MANUELYAN DEVAM ŞARTI ARANMAKSIZIN FİNAL SINAVLARINA SEVK EDİLECEKTİR.
0801556582 HÜSEYİN ZÜLFİKAR ÇAKMAK DEVAM ŞARTI ARANMAKSIZIN FİNAL SINAVLARINA SEVK EDİLECEKTİR.
801556582 HÜSEYİN ZÜLFİKAR ÇAKMAK (AF ÖĞR.)
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. SINIF KLİNİK GRUPLAR
A
801070083
801070084
801070086
801070087
801070088
801070089
801070090
801070091
801070092
801070093
801070094
801070095
801070096
801070097
801070099
801070100
801070101
801070102
NĠL YÜKSEKKAYA
AYKUT KAHVECĠ
RUKĠYE ALÇĠN
NAZLI DURMUġ
ESER TUTUġ
HÜSEYĠN MOLLA
NĠHAN ĠFLAH
EKĠN AKTÜRK
GÜLTEN CEBECĠ
ANIL GÜREL
SELEN BOZKAYA
GÜL TAġ
TANER TOPAL
ALP DORUK BĠRLĠ
GÖKBERK YILMAZ
SEVĠM TATLI
ÖZLEM ÜSTÜN
NAGEHAN BAKĠ
III. GRUP (TEDAVİ-ENDODONTİ)
B
801070103 AYDAN BOZTUNA
801070104 SELĠN EREN
801070105 KERAMETTĠN SAFA KARSLIOĞLU
801070106 BURAKHAN HAKAN TANIġIK
801070107 MERVE KARABACAK
801070108 FARUK KOCAMAN
801070109 ĠSMĠHAN KAYHAN
801070110 ABDULLAH FEHMĠ MUDANYALI
801070111 VOLKAN KIDIL
801070112 HĠLMĠ KEMAL ġEN
801070113 ÖMER ALPEREN KIRMIZIGÜL
801070114 KEMAL KUL
801070115 ZEHRA NUR ÇANAK
801070116 SUZAN BAYER
801070117 HATĠCE TÜRKOĞULLARI
801070119 SERHAT KEMAL ġAHĠN
801070120 MUSTAFA ERDAL YILDIRIM
801070121 AYKUT TAN
A
801070122
801070123
801070124
801070125
801070126
801070127
801070128
801070129
801070131
801070132
801070133
801070134
801070137
801070138
801070142
801070143
801070144
801070145
801070148
IV. GRUP (PEDODONTİ-ORTODONTİ)
B
MERVE NUR AYDIN
801070150 FATMA ÖNER
KAYHAN ÇETĠN
801070151 MUSTAPHA NABTI
AHMET ONUR
801070153 AYKUT POġUL
ECE BARÇA
801070154 TUGAY ġĠġÇĠ
ECE BAY
801070156 MUSTAFA YAġAR EVREN
ELĠF NĠHAN KÜÇÜKYILDIZ
801070158 NAZANIN DANESHVAR
HASAN ĠNCEOĞLU
801070161 GÜLAY DUMANLI
ÖZGÜR GÖZLÜKLÜ
801070162 HĠLAL GÜZEL
AYLA YILMAZ
801070163 SELĠN SAYGINSOY
MEHMET NEZĠR KARACA
801040149 HAMRIN MOHAMMAD
MEHMET GAFUR ARICI
801050023 MUSTAFA S. BİLGİÇ
ZEYNEP ÇOBAN
801050040 MUHAMMED E. ÖZDEMĠR
AYTEN ZĠYA ALĠ
801050144 HAMĠT ABDULVAHĠT
GKIOLCHAN CHATZI
801060002 RECEP SEDAT YILMAZ
ELVEDĠN TOKAY
801060021 ERAY ALKAN
MOHAMMAD FARYABI
801060032 AHMET ÇAĞATAY KAVAZ
HUSSEIN MUCHUKA
801060036 ALĠ DOĞUġ YILMAZ
NOURTZAN KECHAGĠA
801060126 ELĠF ÖZEL
AIDA NURKOVĠÇ
801060136 ALPAR MOHAMMADĠ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF KLİNİK GRUPLAR
801080001
801080002
801080003
801080004
801080005
801080006
801080007
801080008
801080009
801080010
801080011
801080012
801080013
801080014
801080015
801080016
801020144
I. PERİYOT (Cerrahi)
MURAT UYAR
801080017 MERT ÖNTÜRK
ĠLHAN ALTINSOY
801080020 UĞUR BOZKURT
ALĠ CAN YENĠ
801080021 CANSU MUTLU AYHAN
DĠLARA ġEYMA ALPKILIÇ
801080022 BUSE BAġAK YILMAZ
MAHMUT KEMAL NALBANTOĞLU
801080024 BĠLGEN KARAKUġ
CEREN GÖKÇE
801080025 MELTEM EYĠCĠ
BÜġRA PARLAK
801080026 DĠDEM ESER
MELĠKE KAHRAMAN
801080027 GĠZEM HALĠS
NAZĠF BURÇAK KARA
801080028 SĠBEL ÇEBĠ
DENĠZ ERBĠL
801080029 SĠNEM AYDIN
HATĠCE NEġE DURMUS
801080030 ĠNCĠ YÜKSEL
BERK BURSALI
801080032 EBRU AKGÜL
DOĞUġ AY
801080033 SEVGĠ EBRU MUTLU
MÜMĠN ÇALIK
801080035 SEMA KARAER
TUFAN GÜZEL
801080036 GÜLSÜM KUTLU
FATMA YILDIRIM
801080037 DOĞAÇ MEVLÜT SALTAN
SERDAR HEPġENOĞLU
801070157 SALAMATJAN TORAYEV
801080038
801080039
801080040
801080041
801080042
801080043
801080044
801080045
801080046
801080047
801080048
801080050
801080051
801080052
801080053
801080054
801070059
MURAT CENGĠZHAN YAġ
NURDĠDE URAL
ÖZGE KÖY
REYYAN LÜLECĠ
ÖZLEM ĠNCE
BÜġRA BOZACIOĞLULLARI
AYġEGÜL AYDIN
BURCU BEYGU
BELĠZ ÖZEL
RECEP ONUR GÜNEġ
EDA CANSU CENGĠZ
MEHMET MURAT KURT
NURDAN ÜSTÜN
ġEYMA KESKĠN
DEVALĠ ÖZTUNÇ
ABDULLAH IġIK
MUSTAFA TUNÇ
II. PERİYOT (Protez)
801080055 ELĠF ġEYDA BĠLGĠN
801080056 MERVE BALCI
801080057 DUYGU SARITEMUR
801080058 ALĠ BARAN KARAOĞLU
801080059 CENGĠZ AYDIROĞLU
801080060 MAHMUT KAYAALTI
801080061 MERVE AKKILIÇ
801080062 HAZAL ÖZCAN
801080063 ALĠ BATUHAN ÖZDRAMA
801080064 YÜKSEL EREN
801080065 ÜLFET ADIGÜZEL
801080066 MÜJDE TIRNAKSIZ
801080067 GÜL ORHAN
801080068 FATMA GERÇEK
801080069 HĠLAL EKġĠ
801080070 METE ÖZÇÖREK
801557525 ERGUN UĞUR KURNALI (AF ÖĞR.)
801990134 ALP BORA (REZA FARAJİ)(AF ÖĞR.)
801556610 EMİN YAVUZ ARSLAN (AF ÖĞR.)
801010061 ÖZNUR EROĞLU (AF ÖĞR.)
801080071
801080072
801080073
801080074
801080075
801080079
801080080
801080081
801080082
801080083
801080084
801080086
801080087
801080088
801080089
801080090
III. PERİYOT (perio-oral diagnoz-radyoloji)
SELAHATTĠN TOPRAK
801080091 CANSU ÇELĠK
MUSTAFA KEMAL ERENLER 801080092 EMRE KIRMIZITAġ
SERAP CEBECĠ
801080093 AHMET UĞAN
TUGAY BARIġ
801080094 MUSTAFA PEKMEZCĠ
EDĠBE ĠNAN
801080095 MÜGE YAVAġ
RÜYA ULUÖZ
801080096 VEYSEL GÜNER
MUHLĠSE ĠLHAN
801080097 MUSTAF ġAMĠL ASAL
MERVE USLU
801080098 MERVE ÇAYIRCI
NUR ġERĠFE ĠSKENDEROĞLU 801080099 MELĠS ÜÇÜNCÜOĞLU
ALPER ÖZBAġLI
801080100 RABĠA MELĠKE GÖNENLĠ
NURDAN YILDIZ
801080101 BÜġRA BOSTANCI
GAMZE ÖNEY
801080102 HAMZA KESKĠN
MERVE DÖNMEZ
801080103 ġEYMA ANDIRIN
AHMET KARAMAN
801080104 MERVE TURAN
SERDAR EKĠCĠ
801080105 EZGĠ YILMAZ
ONUR ERDEM ERDUR
801080106 FERAH MUTLU SEVĠM
801010107 FERHAT FİDAN (AF ÖĞR.)
801080107
801080108
801080109
801080110
801080111
801080112
801080113
801080114
801080115
801080116
801080117
801080118
801080119
801080120
801080121
801080122
IV. PERİYOT (tedavi-endodonti)
AHMET BALIKÇI
801080123 GĠZEM SILA ÇĠFTÇĠ
GÖKHAN ÖĞRENĠR
801080124 FERDĠ ÇELĠK
YĠĞĠT ALĠ ÖZKUBAT
801080125 MAHMUT EKREM MUTLUER
NĠDA TURAN
801080126 ARMAĞAN BĠRCE SEVGĠLĠ
BĠLGEHAN EMRE ÖZKAYA
801080127 FATĠH ATMACA
EDĠP ÖZDEN
801080128 RAMAZAN TAġYAPAN
AHMET UĞUR ÇĠTĠL
801080129 ABDULLAH KONGÖZ
SABRĠ ASLANCI
801080130 TUĞÇE ATÇAKAN
SUAT ÇĠFTÇĠ
801080132 EMRE YOLDAġ
MURAT ÖZER
801080133 UMUT BAYSAL
ÖKKEġ EKĠN
801080134 HABĠP BOYBAY
HAKAN YILMAZ
801080135 SÜLEYMAN UNUTULMAZ
CEVAT TUĞRUL TURGUT
801080136 FARUK FURKAN ġAHĠN
MURAT GÜNGÖR
801080137 NURULLAH MANBAKĠ
MEHMET TÜRKTUNÇ
801558321 SELDA SÜRMELĠ AYDIN
EMRE ÖZÇOBAN
801010002 AYġE UFUK KOCA
801558646 FATMA ZEHRA YÜCEL (AF ÖĞR.)
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF KLİNİK GRUPLAR
801080139
801080141
801080142
801080143
801080144
801080145
801080146
801080147
801080148
801080149
801080150
801080151
801080152
801080153
801080154
801080175
V. PERİYOT (pedodonti-ortodonti)
TANER KAYA
801080155 ARASH TĠZRO
EREN USLU
801080156 MOUZAFER MOUSTAFA
ĠSMAĠL KAPLAN
801080159 JERINA DULE
HASAN KILINÇ
801080169 ĠBRAHĠM HALĠL TEPE
CEVAHĠR TAġKIN
801080170 ASLAN JAHANDĠDEH
AYġE AYDIN
801080171 EKĠN BEġĠROĞLU
HAFĠZE ZEYNEP GÜR
801080173 SÜMEYYA ġĠN
CĠHAN DAĞLI
801080174 MUHAMMED B. BĠNGÜL
BĠLAL TULUMLU
801050089 ÖZGÜR S. DOĞRAMACI
METĠN DEMĠREL
801060042 ERDAL AKDENĠZ
ÖZGE ÖZER
801060075 MUSTAFA BURAK DEMĠREL
FEYZA BĠNĠCĠ
801070071 MEHMET KILIÇÇALAN
MÜGE ÇĠMEN
801070130 AHMET FATĠH KILINÇ
ĠSA ÖZTÜRK
801070139 FERĠD DADAġLI
RAMAZAN GÜÇLÜGĠL
801070152 CHOUSEĠN NTELĠ ACHMET
ELİF ÖZÇELİK
801070159 HESHAM MOHAMED NĠMER
801080176 ÇİĞDEM KAHRAMAN
801080177 VELĠ KIFIL
YARIYILLIK DERSLER İÇİN;
0801080001-0801080090 DAHİL OLMAK ÜZERE 4. SINIF A ŞUBESİ PROGRAMINA
0801080091 VE SONRASINDAKİ ÖĞRENCİLER 4. SINIF B ŞUBESİ PROGRAMINA UYACAKLARDIR.
1. PERĠYOT
CERRAHĠ
2. PERĠYOT
A ŞUBESİ
Ağız Hastalıkları
3. PERĠYOT
Çene Yüz Cerrahisi
PROTEZ
1. Yarıyıl
Dahiliye
Dermatol
oji
Genel
Cerrahi
Adli Tıp
2.Yarıyıl
Nöroloji
Psikiyatri
KBB
Göz Hastalıkları
DiĢhekimliği Tarihi
Total Parsiyel Protezler
Kuron Köprü Protezi
PERĠODONTOLOJĠ
ORAL DĠAGNOZ VE
RADYOLOJĠ
5. PERĠYOT
B ŞUBESİ
4. PERĠYOT
KONSERVATĠF DĠġ TED.
Nöroloji
ENDODONTĠ
PEDODONTĠ
Psikiyatri Dermatoloji
KBB
Genel Cerrahi
Göz
Hastalıkla
rı
Adli Tıp
ORTODONTĠ
DiĢhekimli
ği Tarihi
Dahiliye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
47
File Size
382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content