close

Enter

Log in using OpenID

Adı Soyadı Öğrenci No Puan Adı Soyadı Öğrenci No Puan M

embedDownload
Adı Soyadı
Öğrenci No
Adı Soyadı
Puan
Öğrenci No
Puan
M TAYFUR KARANFĠL
08060281
50
SERMET MERT GÜLER
11060302
70
RIDVAN ALTUNDAL
10060051
80
RÜSTEM RÜSTEMLĠ
11060842
90
BARAN KIZILIRMAK
10060399
90
N *ALĠ ENES GÜNDÜZ
12060353
90
YASEMĠN ġEN
10060813
90
MÜMĠN GÜNGÖR
12060357
90
BAYRAM ACAR
11060003
70
HATĠCE GÜRBÜZ
12060362
40
EMRE ġÜKRÜ ACAR
11060004
90
EMĠNE MELĠKE ĠNCE
12060384
70
AHMET AKSAÇ
11060021
90
ġEYMA KADIOĞLU
12060391
100
ĠREM ALPÖZEN
11060047
70
ERHAN KALKAN
12060393
100
IġILAY ALĠġAR
11060059
90
GÜLġAH KAMAR
12060396
80
GAYE EYLEM DANIġ
11060174
80
BURKAY CAN KARA
12060405
90
BUġRA DEMĠR
11060180
90
ESRA KARAHAN
12060411
90
ZĠYA DOĞAN
11060210
80
AHMET KARAKAġ
12060413
100
SÜLEYMAN EDĠZ
11060228
80
EBRU KARAN
12060417
100
SERVET CAN ENGĠN
11060236
40
ENES KARGIN
12060423
80
HARUN KARAKAYA
11060366
90
MELODĠ KARGITUĞ
12060424
90
NESLĠHAN KAYA
11060382
60
ZEKĠYE KARTAL
12060427
90
EBUBEKĠR SIDDIK KIRAÇOĞLU 11060408
90
MERVE NUR KATIRCIOĞLU
12060431
100
HATĠCE KAVĠCĠ
12060433
100
SERAY KAYA
12060438
90
KÜBRA KAZANCI
12060447
90
ZÜLAL KOYUNCU
11060430
80
ALAEDDĠN KÜYÜK
11060458
100
CANAN KĠPĠCĠ
11060462
70
EZGĠ PEHLĠVAN
11060496
100
BURAK KILIÇ
12060460
80
ELĠF SARIYÜCE
11060515
90
BETÜL KIRAÇ
12060463
80
HÜMEYRA SEZER
11060529
100
AYġE KIYKAÇ
12060466
80
MELTEM YAREN
11060634
100
HALĠME KOCAPINAR
12060470
70
YUSUF EMĠN ÇELĠK
11060715
90
GÖKHAN KOCAPĠÇAK
12060471
100
FURKAN ÖZDEMĠR
11060754
90
ĠBRAHĠM KONUR
12060479
80
GÜZIN ÖZTÜRK
11060781
80
HAYRĠYE KORKMAZ
12060480
90
JAMĠLA MAMMADOVA
11060835
60
AHMET KOYUN
12060481
90
MUHAMMED EMEKÇĠ
11060873
50
AYġE TUBA KÖSEOĞLU
12060485
80
EBRU NUR KARATAġ
11060893
90
TANER KURU
12060492
80
YASĠN NACĠ AĞAROĞLU
12060007
80
MERVE SÜMEYYE KUġ
12060494
70
BÜġRA AK
12060008
90
KÜBRA KUTLU
12060495
90
DĠLARA AKILLI
12060020
100
AYLĠN LAMA
12060504
90
CEMRE AKSU
12060034
90
TAHSĠN MAVZER
12060509
90
MERYEM MĠRAY ARAS
12060050
70
MUSTAFA MERAL
12060511
90
M RAġĠT ARZIK
12060062
100
HASAN HÜSEYĠN MORGAZ
12060515
100
BEYZA AġKIN
12060070
90
FURKAN MURATOĞULLARI
12060518
90
ALĠ ATAK
12060072
100
MĠNE MUTLU
12060520
80
HAKAN ATAKER
12060073
90
HAVVA FEYZANUR ODABAġ
12060524
90
AYSUN AVCĠ
12060079
80
AHMET SERKAN ÖKSÜZ
12060539
90
MUHĠTTĠN AY
12060082
80
HANDE ÖNCÜ
12060544
90
SELĠN AYAZ
12060085
90
SAMED ÖZBULUT
12060553
90
ABDÜLKADĠR AYDIN
12060087
90
AYBÜKE ÖZDEMĠR
12060558
90
FATMA BETÜL AYDOS
12060092
90
NAZMĠYE ÖZDEMĠR
12060561
60
KORCAN S AYTAÇ
12060097
90
NURSEL ÖZDEMĠRSU
12060563
100
DĠDEM AYTEKĠN
12060098
90
FUNDA ÖZDEN
12060564
90
FUAT BALABAN
12060105
50
EDĠBE ZEYNEP ÖZDENER
12060566
90
ONUR B* AN
12060107
90
FARUK BURAY ÖZGER
12060574
90
FADĠME BAYAR
12060114
60
ÖZGE ÖZĠL
12060575
60
BURAK BAYDAR
12060115
100
ġENAY PALABIYIK
12060601
90
OZAN CAN BEKLER
12060126
80
MELĠKE PARLAK
12060603
90
BURAK BĠLĠR
12060131
70
MERVE PEKDEMĠR
12060605
70
HÜSEYĠN BĠNGÖL
12060133
80
AHMET TURAN POLAT
12060609
70
UĞUR CEM BĠRĠCĠK
12060134
60
SÜMEYYE SABANCI
12060613
90
ALPARSLAN BOZ
12060138
70
RÜMEYSA ĠREM SEMĠZ
12060635
90
BURAK BOZDOĞAN
12060139
90
CEREN SÜRGĠT
12060650
80
GAMZE BOZKURT
12060143
90
MERVE ġAHĠN
12060657
90
DENĠZ BÜLBÜL
12060147
80
GÜLER BERNA ġENTÜRK
12060666
90
MELĠNDA BÜYÜKTAġ
12060151
70
FATMA SEDEF ġEVĠKER
12060668
80
BÜNYAMĠN CENGĠZ
12060160
80
MELĠH ġĠRĠN
12060671
90
NURġEN CEYLAN
12060165
100
RAHMĠ TANOĞLU
12060678
100
BURCU CĠHAN
12060166
80
MAHĠDE TANRIVERDĠ
12060680
90
AYġE NUR COġKUN
12060169
70
SUNA TEMELCĠOĞLU
12060695
90
KÜBRA CÖMERT
12060170
90
SENA TERCAN
12060697
90
MAHSUM ÇALIMLI
12060181
80
ALĠME TERZĠ
12060698
100
ALĠ ÇATAN
12060190
70
CANSU TĠRYAKĠ
12060701
100
ÖMER ÇAVUġ
12060191
60
UĞURCAN TOSUN
12060712
100
ENSAR ÇEKĠÇ
12060196
80
SEDA TOSUN
12060713
90
YAĞMUR ESĠN ÇELĠK
12060203
80
NUMAN EMRE TURAL
12060715
90
EZGĠ ÇELĠK
12060204
90
NĠSA NUR TÜRKOĞLU
12060725
80
NURSENA ÇINAR
12060214
100
AYġE SEMA UÇAKCIOĞLU
12060726
90
VEDAT ÇĠNGÜ
12060219
70
MUHAM*D ULUġEN
12060729
100
AYġENUR ÇOġKUN
12060222
80
MELĠSA BURÇAK UNCU
12060730
90
ELĠF SĠNEM ÇÖZEN
12060223
100
NURGÜL USTA
12060733
70
ABDURRAHMAN DEMĠRCĠ
12060243
90
MUHAMME EMĠN UYSAL
12060737
90
FURKAN DENĠZ
12060251
90
FATMA NUR UZUN
12060741
90
GÖZDE DĠLAVER
12060253
90
BÜġRA NUR ÜNÜKÜR
12060747
80
ġEYDA DĠNÇ
12060255
80
FURKAN ÜZÜMCÜ
12060751
80
GÜNER DOĞAN
12060260
80
BETÜL YARIM
12060759
100
MAHĠDE TUBA DOĞAN
12060266
70
SELĠN YAVUZ
12060763
70
HASĠBE DOĞRU
12060270
100
HAKAN YILAR
12060773
80
MERVE DUDAK
12060277
70
NESLĠHAN YILDIZ
12060782
80
GÖKTUĞ ERAY DUMAN
12060279
100
GÜLĠZAR YILDIZ
12060788
80
MUSTAFA EKĠCĠ
12060290
90
HĠLAL YILDIZLI
12060790
100
AHMET FARUK ERBĠL
12060295
90
ÖZGE YILMAZ
12060793
100
ĠBRAHĠM ERĠKLĠ
12060303
100
ELĠF YILMAZ
12060794
50
SELĠN EROĞLU
12060306
80
12060817
90
MERVE EROL
12060308
70
ESLEM YÜRÜKÇÜ
BĠLGEHAN
ZEKERĠYABEYOĞLU
12060818
70
MERĠÇ ERSA N
12060309
90
MELTEM AKÇARLI
12060824
90
EGE GÖRKEM ERTÜRK
12060315
70
TZANSOU GKEMPRO
12060908
30
SANĠ * ERZĠ
12060318
90
LALE AYDIN
12060910
70
BÜġRA FĠLĠZ
12060326
100
TUĞÇENUR CANLI
12060940
100
RUMEYSAEZGĠ GÜLAY
12060345
80
BETÜL GÜNGELEN
12060945
100
MELĠKE GÜLMEZ
12060349
70
BURCU SARIGÖL
14060896
50
YAĞIZ GÜNDOĞDU
12060351
70
EBRU ALASULU
14060902
70
NURDAN AĞCA
92060253
100
MEHMET GEDĠKOĞLU
75060601
90
HÜSEYĠN PEHLĠVAN
82061233
90
MAHMUT GELEN
86060727
50
CENGĠZ AġKAR
86060915
80
ĠSMAĠL YILMAZ DALKILIÇ
87060005
90
VOLKAN ÖZDEMĠR
98060254
60
ADNAN DOĞAN
70
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content