close

Enter

Log in using OpenID

Yerleştirme Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız

embedDownload
Adı
ABDULLAH
ABDULSELAM
ABĠDE
ASĠYE NUR
ASLI
ASLI
ASLI
ASLICAN
ASLIHAN
AYÇA DĠLARA
AYSEL
AYSUN
AYġE
AYġE
AYġE NUR
AYġE VERANUR
AYġEGÜL
AYġEGÜL
AYġEGÜL
AYġENUR
AYTEN MERVE
BAġAK
BEGÜM
BERFĠN
BETÜL
BĠRKAN
BURAK
BUSE
BÜġRA
BÜġRA
BÜġRA
BÜġRA
BÜġRA
ÇĠĞDEM
ÇĠĞDEM
DEFNE KAFĠYE
DĠLEK
DURDANE
DURDANE
DURDANE
DURDANE ġELALE
DURDU
EBRU
EBRU
ELĠF DUYGU
ELĠF TUĞÇE
EMĠN
EMĠNE
EMĠNE
EMĠNE
EMĠRCAN
ERAY NUR
ESRA
ESRA
EYLÜL
EZGĠ
FATMA
FATMA NUR
FATMANUR
FEYZA NUR
FULYA
GAMZE
GĠZEM
GĠZEM
GURBET
HACER HÜMEYSA
HAMĠDE BUSE
HATĠCE
HAVVA
HAVVA DÖNE
HĠLAL
Soyadı
ARSLAN
EKĠNCĠ
ġĠMġEK
YAVUZ
BAġARAN
ATEġ
TAN
ALKAġĠ
YAVUZ
ARGUN
ĠNAÇ
DANABAġI
DURSUN
KESKĠN
SAPITMAZ
GEZER
YILDIZ
KEġ
FĠDAN
DOĞAN
AYKAÇ
BĠLKĠÇ
HĠLALOĞULLARI
DALAN
KIR
AKDAġ
KIR
ÖZGÜL
KOCAOĞLU
DOVAN
AġIK
GÜRKAN
KULOĞLU
DEMĠR
FIRAT
DEMĠRKAN
DÖLEK
GÖÇER
SAK
DOĞANER
TÜNGAÇ
MAVĠOĞLU
GÜLEÇ
KAÇAR
ARSLAN
SÜSLÜ
GÜVENÇ
ÖZCÖMERT
ONGUN
DAĞLI
YILDIRIM
GÜNDEM
ARSLAN
TORAMAN
ÇATĠK
AKGÜN
BĠLGĠ
TABAK
ġEREMET
ġAHĠN
KISILMIġ
GÖK
TEKĠN
HAKAN
ÖNGÖR
ÖZEN
ÖZTÜRK
BENER
GÖK
POLAT
KIR
ÜNĠVERSĠTE
KOCAELĠ ÜNĠ. Arslanbey MYO
EGE ÜNĠ. Bayındır MYO
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠ. Isparta Sağlık Hizmetleri MYO
ÇUKUROVA ÜNĠ. Adana Sağlık Yüksekokulu
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠ. Sağlık Bilimleri Fakültesi
SELÇUK ÜNĠ. Sağlık Bilimleri Fakültesi
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
CELÂL BAYAR ÜNĠ. Soma MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
AHĠ EVRAN ÜNĠ. Sağlık Yüksekokulu
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
BATMAN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
KARABÜK ÜNĠ. Sağlık Yüksekokulu
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
AKSARAY ÜNĠ. Aksaray Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠ. Muğla Sağlık Hizmetleri MYO
GAZĠANTEP ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
KARABÜK ÜNĠ. Sağlık Yüksekokulu
MARDĠN ARTUKLU ÜNĠ. Midyat MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
EGE ÜNĠ. Bayındır MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
OKAN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
AKSARAY ÜNĠ. Güzelyurt MYO
ULUDAĞ ÜNĠ. YeniĢehir Ġbrahim Orhan MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
HACETTEPE ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
ONDOKUZ MAYIS ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
ÇUKUROVA ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠ. Türkoğlu MYO
GAZĠANTEP ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
KARABÜK ÜNĠ. Sağlık Yüksekokulu
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠ. Eğirdir MYO
ERCĠYES ÜNĠ. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
ULUDAĞ ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
NĠĞDE ÜNĠ. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO
ULUDAĞ ÜNĠ. Gemlik Asım Kocabıyık MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠ. Tefenni MYO
ULUDAĞ ÜNĠ. Gemlik Asım Kocabıyık MYO
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
EGE ÜNĠ. Bayındır MYO
ĠSTANBUL ÜNĠ. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
MUSTAFA KEMAL ÜNĠ. Altınözü Tarım Bilimleri MYO
HARRAN ÜNĠ. ġanlıurfa Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
CELÂL BAYAR ÜNĠ. Soma MYO
NĠĞDE ÜNĠ. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
TOROS ÜNĠ. MYO
DOKUZ EYLÜL ÜNĠ. Edebiyat Fakültesi
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
ADNAN MENDERES ÜNĠ. Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠ. Edebiyat Fakültesi
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
KOCAELĠ ÜNĠ. Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
ÇUKUROVA ÜNĠ. Yumurtalık MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
Program Adı
Bitki Koruma
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Fizyoterapi
HemĢirelik (ĠÖ)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Çocuk GeliĢimi (%50 Burslu)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Çocuk GeliĢimi
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Fizyoterapi
Çocuk GeliĢimi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
YaĢlı Bakımı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Sosyal Hizmetler
Ameliyathane Hizmetleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi (ĠÖ) (Ücretli)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ameliyathane Hizmetleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Ameliyathane Hizmetleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ameliyathane Hizmetleri
Bitki Koruma
Gıda Teknolojisi
Çocuk GeliĢimi
AĢçılık (ĠÖ)
Ameliyathane Hizmetleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Gıda Teknolojisi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Bahçe Tarımı
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
Yerel Yönetimler
Bahçe Tarımı
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Seracılık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Çocuk GeliĢimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Çocuk GeliĢimi (%50 Burslu)
Müzecilik
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Evde Hasta Bakımı
Tarih (ĠÖ)
Gıda Teknolojisi
Sosyal Hizmet
Organik Tarım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
HĠLAL
HÜLYA
HÜRÜ
ĠBRAHĠM
ĠBRAHĠM
ĠLKNUR
ĠPEK
ĠSMAĠL HAKKI
KÜBRA
KÜBRA
LEYLA
LEYLA
MEHMET
MELĠKE
MELĠKE
MELĠKE
MELĠS
MELĠSA
MERVE
MERVE
MERVE
MERVENUR
MERYEM
MUHĠBE
MUHLĠSE SÜMEYYE
MUSTAFA MUCAHĠT
NALAN
NAZLI
NAZMĠYE SILA
NESLĠHAN
ÖYKÜM
ÖZGE
ÖZLEM
ÖZNUR
PAKĠZE
RÜMEYSA
SEFA
SEHER
SELĠN
SELVER
SEMA
SEVGĠ
SEVĠM
SĠBEL
SĠNEM
SULTAN
SULTAN
SUNA
ġEBNEM
TAHSĠN
TEVFĠK CEREN
ÜLGER
ÜMMÜGÜLSÜM
YAHYA SÜLEYMAN
YAREN
YASĠN ERTUĞRUL
YONCA
YONCA
ZEYNEP
ZEYNEP KADER
ER
BOSTAN
SARI
KERTLEK
KIRMA
YILDIRIM
DOĞAN
DĠNÇ
BAYAM
ALTUNOK
AYKUT
EKĠNCĠ
ÜLKÜ
ÖZTEKĠN
DURGUN
DOĞAN
BARLAS
KAYA
PIRLANT
KARAZOR
ALOĞLU
BORTAġ
KAYSERĠ
DOĞRUL
DOKUMACI
KUġCA
ÖNEN
DEMĠRTAġ
KARA
KURNAZ
ÖNAL
ġĠMġEK
DEMĠR
ĠLĠġĠK
KELEġ
GÜNDÜZ
BĠLĠCĠ
BĠNTEPE
AKYIL
CAN
MĠÇOOĞULLARI
ACARAKÇAY
KURT
KOCA
GĠZLĠ
ÖZTÜRK
KARADAĞ
KOCAKAYA
ÖZ
EVCĠ
DĠKMEN
SAYGILI
AKIN
BÜLBÜL
AKAY
URAL
GÜNDÜZ
AKYOL
KUZU
DOĞANER
CUMHURĠYET ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠ. Fethiye Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri MYO
SĠĠRT ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sosyal Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
ĠNÖNÜ ÜNĠ. Battalgazi MYO
AVRASYA ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
GAZĠANTEP ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
KOCAELĠ ÜNĠ. Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO
EGE ÜNĠ. Bayındır MYO
ANADOLU ÜNĠ. Açıköğretim Fakültesi
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
CELÂL BAYAR ÜNĠ. Soma MYO
HARRAN ÜNĠ. Ziraat Fakültesi
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
KOCAELĠ ÜNĠ. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
EGE ÜNĠ. Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
TOROS ÜNĠ. MYO
GAZĠANTEP ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
ADNAN MENDERES ÜNĠ. Söke Sağlık Hizmetleri MYO
ERZĠNCAN ÜNĠ. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
ULUDAĞ ÜNĠ. Gemlik Asım Kocabıyık MYO
MERSĠN ÜNĠ. Silifke MYO
SĠĠRT ÜNĠ. Eruh MYO
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
NĠĞDE ÜNĠ. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ULUDAĞ ÜNĠ. Orhangazi MYO
ADNAN MENDERES ÜNĠ. Aydın Sağlık Hizmetleri MYO
ANADOLU ÜNĠ. Açıköğretim Fakültesi
GAZĠANTEP ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sosyal Bilimler MYO
ADNAN MENDERES ÜNĠ. KöĢk MYO
BATMAN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
AKDENĠZ ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
ADIYAMAN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
GAZĠANTEP ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
SELÇUK ÜNĠ. Karapınar Aydoğanlar MYO
NĠĞDE ÜNĠ. Bor MYO
Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Teknik Bilimler MYO
BÜLENT ECEVĠT ÜNĠ. Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
KARABÜK ÜNĠ. Sağlık Yüksekokulu
MERSĠN ÜNĠ. Mut MYO
KOCAELĠ ÜNĠ. Arslanbey MYO
ĠSTANBUL ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
AKSARAY ÜNĠ. Aksaray Teknik Bilimler MYO
AKSARAY ÜNĠ. Güzelyurt MYO
YALOVA ÜNĠ. Yalova MYO
ÇAĞ ÜNĠ. MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
YAKIN DOĞU ÜNĠ.
MERSĠN ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
SELÇUK ÜNĠ. Sağlık Hizmetleri MYO
Diyaliz (ĠÖ)
HemĢirelik
Ġlk ve Acil Yardım
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Ameliyathane Hizmetleri
Süs Bitkileri YetiĢtiriciliği
Ġlk ve Acil Yardım (Ücretli)
Fizyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠÖ)
Tarım Ekonomisi
Gıda Teknolojisi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ)
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Diyaliz
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ameliyathane Hizmetleri
Kamu Yönetimi (ĠÖ)
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Bahçe Tarımı
Organik Tarım
Sosyal Hizmetler (ĠÖ)
Ġlk ve Acil Yardım (ĠÖ)
Gıda Teknolojisi
Kamu Yönetimi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ġlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Fizyoterapi
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Gıda Teknolojisi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Ġlk ve Acil Yardım
Gıda Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Çocuk GeliĢimi (ĠÖ)
Gıda Teknolojisi
Bitki Koruma
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Gıda Teknolojisi
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Adalet (%50 Burslu)
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
Perfüzyon Teknikleri
Ameliyathane Hizmetleri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content