close

Enter

Log in using OpenID

Ağ İşletmenliği Dalı İBE Planı 2014-2015

embedDownload
MEZİTLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AĞ İLETMENLİĞİ DALI
22-26 EYLÜL
15-19 EYLÜL
SAAT
HAFTA
12.MLBA SINIFI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
İŞLEM BASAMAKLARI / HEDEF VE DAVRANIŞLAR
MODÜL VE ÖĞRENME FAALİYETİ
ÖĞRENME ÖĞRETME KULLANILAN EĞİTİM
YÖNTEM VE
TEKNOLOJİLERİ ARAÇ DEĞERLENDİRME
TEKNİKLER
VE GEREÇLERİ
Mesleki Gelişim Dersi
MODÜL : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
1. İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini 2. Meslek hastalıkları
12
alabilecek
3. Kaza ve yaralanma
4. Yangın
5. İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler
İş güvenliği mevzuatı
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
Anakartı montaja hazırlayabilecektir.
MODÜL 1: İÇ DONANIM BİRİMLERİ
Anakarta işlemciyi monte edebilecektir.
ANAKARTLAR’ı inceleme
8 Bellek birimlerini anakart üzerine monte edebilecektir.
İŞLEMCİLER’i inceleme
Anakartı kasa içine monte edebilecektir
BELLEK BİRİMLERİ’ni inceleme
Disk sürücülerini monte edebilecektir.
KASALAR’ı i inceleme
DİSK SÜRÜCÜLERİ’ni inceleme
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine monte
Egzersizleri
edebilecektir.
MODÜL 1: İÇ DONANIM BİRİMLERİ
12
İç donanım birimlerimi birbirine bağlayabilir.
DONANIM KARTLARI’nı inceleme
İç donanım birimlerini bir araya getirip
çalıştırma
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
12 Klavye, fare ve güç kablosunu bağlayabilecektir.
MODÜL 2: DIŞ DONANIM BİRİMLERİ
Klavyeleri inceleme
Fareleri inceleme
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
29 EYLÜL - 03 EKİM
Görüntüleme birimlerinin bağlantısını yapabilecektir.
8 Yazıcıların bağlantısını yapabilecektir.
8
Görüntü işleme cihazlarının bağlantılarını
yapabilecektir.
8 Dış donanım birimlerinin montajını yapabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 2: DIŞ DONANIM BİRİMLERİ
Görüntüleme Birimleri’ni inceleme
Yazıcılar’ı inceleme
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 2: DIŞ DONANIM BİRİMLERİ
Tarayıcıları inceleme
Kamera’ları inceleme
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 2: DIŞ DONANIM BİRİMLERİ
Dış donanım birimlerini daha önce
hazırlanan iç donanım birimleriyle
bütünleştirme
8 İşletim sistemini kurabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 3: İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU
İşletim Sistemi kurulumlarını(Win7,Pardus)
bilgisayar üzerinde uygulama
06-10 EKİM
Bilgisayarın ilk açılış ayarlarınıyapabilecektir.
16 İşletim sistemini kurabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 3: İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU
POST(İlk açılış) ayarlarını bilgisayar üzerinde
uygulama
İşletim Sistemi kurulumlarını(Win
7)bilgisayar üzerinde uygulama
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
13-17 EKİM
12
Sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu
yapabilecektir.
İşletim sisteminin denetim masasını kullanabilecektir.
12 Sistem güvenliğini sağlayabilecektir.
20-24 EKİM
İşletim sisteminin denetim masasını kullanabilecektir.
8 Sistem güvenliğini sağlayabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 3: İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU
İşletim sistemi kurulduktan sonra
sürücülerin ve yardımcı yazılımların
kurulumunu yapma
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 4: İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞMİŞ
ÖZELLİKLERİ
İşletim Sistemi GELİŞMİŞ
ÖZELLİKLERİNİ(Denetim Masası) bilgisayar
üzerinde uygulama
İşletim Sistemi Sistem Güvenliğini sağlamayı
(Antivirüs,Antispam vb.) bilgisayar üzerinde
uygulama
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Anlatım,
Egzersizleri
Göstererek yaptırma,
MODÜL 4: İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞMİŞ
Bilgisayarda
ÖZELLİKLERİ
uygulama
İşletim Sistemi GELİŞMİŞ
ÖZELLİKLERİNİ(Denetim Masası) bilgisayar
üzerinde uygulama
İşletim Sistemi Sistem Güvenliğini sağlamayı
(Antivirüs,Antispam vb.) bilgisayar üzerinde
uygulama
8 Ağ tasarımı yapabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri MODÜL 5: AĞ TEMELLERİ
En az 2 bilgisayar üzerinde kablolu ağ
tasarımı uygulaması yapma
8 Ağ tasarımı yapabilecektir.
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri MODÜL 5: AĞ TEMELLERİ
En az 2 bilgisayar üzerinde kablosuz ağ
tasarımı uygulaması yapma
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
IM
03-07 KASIM
27-31 EKİM
8 Kablolama yapabilecektir.
8
Ağa uygulanacak IP sınıfınıbelirlemek
IP adresi oluşturmak
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 5: AĞ TEMELLERİ
Ağ bağlantısı yapılan en az 2 bilgisayar için
Kablolama işlemlerinin yapılması
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Egzersizleri
MODÜL 5: AĞ TEMELLERİ
Ağ bağlantısı yapılan en az 2 bilgisayar için
TCP/IP Protokolunünözelliklerinin
uygulanması
8 Algoritma ve akış diyagramı hazırlayabilecektir.
Programlamanın Temelleri Dersi Egzersizleri
MODÜL 1: KODLAMAYA HAZIRLIK
Algoritma ve Akış Şemaları konularının
gözden geçirilmesi
8 Değişken ve sabit kullanabilecektir.
Programlamanın Temelleri Dersi Egzersizleri
Anlatım,
MODÜL 2: BASİT KODLAR
Göstererek yaptırma,
Değişkenler,sabitler ve operatörler
Bilgisayarda
konularının gözden geçirilmesi
uygulama
8 Operatörlerikullanabilecektir.
Programlamanın Temelleri Dersi Egzersizleri
MODÜL 2: BASİT KODLAR
Değişkenler,sabitler ve operatörler
konularının gözden geçirilmesi
8 Belge denetimini yapabilecektir.
Programlamanın Temelleri Dersi Egzersizleri
MODÜL 2: BASİT KODLAR
Değişkenler,sabitler ve operatörler
konularının gözden geçirilmesi
Sayfa düzenlemesini yaparak yazdırma işlemlerini
8 gerçekleştirebilecektir.
Tablo işlemlerini yapabilecektir
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 1: KELİME İŞLEMCİ (WORD)
Word arayüzünde Belge Denetimi,Sayfa
Yapısı ve Tablo İşlemleri ile ilgili örnek
uygulamalar yapma
29 EKİM CUMHURİYET
BAYRAMI
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
10-14 KASIM
Nesne işlemlerini yapabilecektir.
8 Kelime işlemcinin ileri işlevlerini kullanabilecektir.
Araç çubuklarını ve menüleri özelleştirebilecektir.
Nesne işlemlerini yapabilecektir.
8 Kelime işlemcinin ileri işlevlerini kullanabilecektir.
Araç çubuklarını ve menüleri özelleştirebilecektir.
17-21 KASIM
8
Elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı
düzenlemelerini yapabilecektir.
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 1: KELİME İŞLEMCİ (WORD)
Word arayüzündeNesne İşlemleri,Gelişmiş
İşlevler ve Araç,Menü çubuklarını
Özelleştirme ile ilgili örnek uygulamalar
yapma
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 1: KELİME İŞLEMCİ (WORD)
Word arayüzündeNesne İşlemleri,Gelişmiş
İşlevler ve Araç,Menü çubuklarını
Özelleştirme ile ilgili örnek uygulamalar
yapma
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 2: ELEKTRONİK TABLOLAMA (EXCEL)
Anlatım,
EXCEL arayüzündeÇalışma Alanını Tanıma
Göstererek yaptırma,
,Veri İşlemleri ve Biçimlendirme İşlemleri
Bilgisayarda
ile ilgili örnek uygulamalar yapma
uygulama
Veri işlemlerini yapabilecektir.
Biçimlendirme işlemlerini yapabilecektir.
8 Formül işlemlerini yapabilecektir.
Fonksiyon işlemlerini yapabilecektir.
Grafik işlemlerini yapabilecektir.
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 2: ELEKTRONİK TABLOLAMA (EXCEL)
EXCEL arayüzündeSayfa ve Yazdırma
Ayarları ,Formüller ,Fonksiyonlar ve Grafik
İşlemleri ile ilgili örnek uygulamalar yapma
Veri işlemlerini yapabilecektir.
Biçimlendirme işlemlerini yapabilecektir.
8 Formül işlemlerini yapabilecektir.
Fonksiyon işlemlerini yapabilecektir.
Grafik işlemlerini yapabilecektir.
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 2: ELEKTRONİK TABLOLAMA (EXCEL)
EXCEL arayüzündeSayfa ve Yazdırma
Ayarları ,Formüller ,Fonksiyonlar ve Grafik
İşlemleri ile ilgili örnek uygulamalar yapma
ATATÜRK HAFTASI
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
24-28 KASIM
Çalışma alanı düzenlemelerini
yapabilecektir.
8
Slâyt işlemlerini yapabilecektir.
Tasarım düzenlemelerini yapabilecektir
Paket Programlama Dersi Egzersizleri
Modül 3: SUNU HAZIRLAMA (POWER
POİNT)
POWERPOİNT arayüzündeÇalışma Alanını
Tanıma,Slayt İşlemleri ve Tasarım İşlemleri
ile ilgili örnek çalışmalar yapma
Nesne işlemlerini yapabilecektir.
8
Gösteri ayarlarını yapabilecektir
POWERPOİNT arayüzündeNesne İşlemleri
ve Gösteri Ayarları ile ilgili örnek çalışmalar
yapma
01-05 ARALIK
8 Öğrendikleri ile ürün ortaya koyabilmek
Mantıksal kapı devrelerini kurabilecektir.
Boolean matematiği kullanarak sadeleştirme
8 yapabilecek ve devre tasarlayabilecektir.
Karnaugh haritaları kullanarak sadeleştirme yapabilecek
ve devre tasarlayabilecektir.
POWERPOİNT arayüzündeNesne İşlemleri
ve Gösteri Ayarları ile ilgili örnek çalışmalar
Anlatım,
yapma
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
Temel Elektronik ve Ölçme Dersi
uygulama
Egzersizleri
Modül 1: TEMEL MANTIK DEVRELERİ
Mantıksal kapı devrelerinin ,Boolean
Matematiği kurallarının ve Kranugh
haritaları kullanımlarının gözden geçirme
kısa notlar alma
8 Aşama aşama problemi çözüp ürünü hazırlayabilecektir. Mantık devreleri ile örnek çalışmalar yapma
8 Aşama aşama problemi çözüp ürünü hazırlayabilecektir. Mantık devreleri ile örnek çalışmalar yapma
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
08-12 ARALIK
İhtiyaca uygun işletim sistemini belirlemek
AKK işletim sistemi kurulum ayarlarını yapmak
8
1. Masaüstü işlem komutlarını kullanmak
2. Masaüstü yönetimini gerçekleştirmek
1. Dosya işlem komutlarını kullanmak
2. Dizin yönetimini gerçekleştirmek
"3. Temel yazıcı işlemlerini gerçekleştirmek
4. Arşivleme ve yedekleme komutlarını kullanmak"
8
Kelime işlemci editörünü kullanmak
Hesap tablosu ve Sunum hazırlama programını
kullanmak
Ağ programlarını kurmak
1. A. K. K. İşl. Sistemi Kurulumu
a. Linux Türleri
b. Kuruluma Hazırlık
c. Sistem Kurulumu
d. Disk Bölümlendirme ve Biçimlendirme
e. Sistem Yöneticisi
f. Kullanıcı Ekleme
g. Sistem Yükleyicisi
h. Kurulumun
Tamamlanması
"2. TEMEL MASAÜSTÜ KAVRAM VE
İŞLEMLERİ
2.1. X-Window2.2. Sisteme Giriş"
2.3. Temel Masaüstü Ayarları 2.4.
Masaüstü Bileşenleri
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
2.5. Masaüstü Kısa yolları 2.6. Sistemden
uygulama
Çıkış
"3. DOSYA SİSTEMİ ve ÇALIŞMA MANTIĞI
3.1. Dosya Sistemi 3.2. Dizin Hiyerarşisi"
3.3. Dosya ve Dizin İşlemleri
"3.4. Temel Yazıcı İşlemleri
3.5. Temel Arşivleme ve Yedekleme
Komutları"
4. TEMEL ARAÇ VE UYG. 4.1. Hesap
Makinesi 4.3. Writer
4.4. Calc Hesap Tablosu Programı 4.5.
Impress: Sunum programı
5. TEMEL AĞ PROG. VE AĞ AYARLARI
5.1. Ağ Konfigürasyon Dosyaları ve
Scriptleri"
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
Ağ komutlarını kullanmak
Ağ ayarlarını düzenlemek
Ağ komutlarını kullanmak
8
Modem ayarlarını yapmak
Bağlantı türlerini ayarlamak
Komut satırını kullanma
15-19 ARALIK
Komut satırını kullanma
İsteğe uygun kullanıcı eklemek
Komut satırını kullanma
İsteğe uygun kullanıcı eklemek
8
Kullanıcı ve grup işlemlerini hatasız yapmak
AKK İşletim sistemi editörlerini kullanmak ve
AKK İşletim sistemi editörlerini kullanmak ve
dosyaları düzenlemek
AKK İşletim sistemi editörlerini
kullanmak ve dosyaları düzenlemek
AKK İşletim sistemi editörlerini kullanmak ve
8 dosyaları düzenlemek
AKK İşletim sistemi editörlerini kullanmak ve
dosyaları düzenlemek
Paket yöneticisini kullanmak
Paket yöneticisini kullanmak
8 Komut satırını kullanmak
Paket yöneticisini kullanmak
5.2. Temel Ağ Komutları ve Programları
5.3. Temel E-posta ve Haber Grubu Araçları
5.4. Ağ Ayarları ve Ağ Programları
6. İNTERNET BAĞLANTISI 6.1. Modem
Ayarları
6.2. Ağ Tarayıcısı
6.2. Ağ Tarayıcısı
1. TEMEL KULLANICI VE GRUP İŞLEMLERİ
1.1. Kullanıcı ve Grup Kavramları
1.2. Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri
oluşturmak
silmek
değiştirmek
1.3. Kullanıcı ve Grup Hakları
1.3. Kullanıcı ve Grup Hakları
1.3. Kullanıcı ve Grup Hakları
2. A.K. İŞL. SİS. EDİTÖRLERİ
2. A.K. İŞL. SİS. EDİTÖRLERİ
2. A.K. İŞL. SİS. EDİTÖRLERİ
2.1.1. VIM
2.1.2. Nano
2.1.3. KWrite
2.1.3. KWrite
2.1.4. Kate
2.1.4. Kate
3. PROGRAM KURMA VE GÜNCELLEME
3.1. Program Kurma
3.1.1. Paket Yöneticisi
3.1.2. Kaynak Paket ve İkili Paket
"3.1.3. Paket Depoları
3.1.4. Program Kurulumu"
3.1.5. Depo Ekleme ve Kaldırma İşlemleri
3.2. Program Kaldırma
3.3. Program Güncelleme
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
22-26 ARALIK
Komut satırını kullanmak
8 Dosya-dizin işlemlerini hatasız olarak yapmak
Dosya-dizin işlemlerini hatasız olarak yapmak
8
8
29 ARALIK - 02 OCAK
8
8
1. KABUK İŞLEMLERİ 1.1. Kabuk
"1.2. Komut Satırı ve
Programlara Parametre Gönderme"
1.3. Standart Giriş/Çıkış ve Yönlendirme
1.4. Temel Filtre Komutları
1.5. Dosyaların Taranması
1.6. Boru (Pipe) İşlemleri
1.7. Temel Kabuk Programlama
1.7. Temel Kabuk Programlama
2.1. Dosya ve Dizin Paylaşımı
2.2. Paylaştırılan Dosyalara Erişim
2.2. Paylaştırılan Dosyalara Erişim
Dizin izin işlemlerini isteğe uygun yapmak
2.2. Paylaştırılan Dosyalara Erişim
Dosya-dizin paylaşımını isteğe uygun yapmak
2.2. Paylaştırılan Dosyalara Erişim
Ağ ortamında isteğe uygun makineler arasında
2.3. Paylaştırılan Yazıcılara Erişim
iletişimi hatasız düzenlemek
2.3. Paylaştırılan Yazıcılara Erişim
2.3. Paylaştırılan Yazıcılara Erişim
2.3. Paylaştırılan Yazıcılara Erişim
2.4. Dosya Paylaşım Programları
Ağ protokollerinin etkinleştirilmesini yapmak
2.4.1. Apollon
2.4.2. Ktorrent
MODÜL 1 : AĞ YAPILARI
"1. AĞ SİSTEMLERİ
Ağı tasarlanacak sistemin özelliklerini belirlemek ve not
1.1. Ağ Tarihçesi
almak
1.2. İletişim
"Ağ türünü belirlemek
seri,paralel ve eşten eşe bağlantı"
Ağ tasarımını elle veya program yordamıyla çizmek"
"1.3. Ağ Çeşitleri
lan,man,wan,vpn ve san"
"1. Ağ çeşidini belirlemek
"2. AĞ CİHAZLARI
2. Kullanılacak cihazları belirlemek
2.1. Hub
3. Cihazların konulacağı yerleri
2.2. Switch"
belirlemek
"2.3. Router
4. Cihaz bağlantılarını belirlemek"
2.4. Access Point
2.5. Modem"
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
29 ARALI
8
Ağ sistemine uygun ağ çeşidini belirlemek
Ağ kablosu hazırlamak
05-09 OCAK
"1. Kablo kesmek
2. Standartlara uygun kablo hazırlamak
8 3. Test işlemleri yapmak"
"1. Fiber optik kablo yapmak
2. Fiber optik aparatlarını kullanmak"
8
WAN teknolojilerinin farklarını belirlemek
WAN cihazlarının bağlantılarını yapmak
"1. AĞ TOPOLOJİLERİ
1.1. Bus
1.2. Yıldız
1.3. Ağaç"
"1.4. Ring
1.5. Mesh
2. BAKIR KABLOLAR
2.1. Koaksiyel
2.2. TwistedPair (Bükümlü Çift)
2.2.1. UTP
2.2.2. STP"
MODÜL 2: YEREL AĞ SİSTEMLERİ
"2.2.3. Kablolama standartları568A 568B
2.2.4. Kablo bağlantı türleriDüz (Patch)
Çapraz (Cross)
2.3. Diğer elemanlarKonnektörler Ağ
tasarım aletleri Kablo test işlemleri ve
cihazları"
"3. FİBER (OPTİK) KABLOLAR
3.1. Tek ModluFiber3.2. Çok Modlu Fiber
3.3. Diğer Optik elmanlar3.3.1. İletim
Elemanları
3.3.2. Fiber Optik Ek Pano elemanları"
MODÜL 3: GENİŞ ALAN AĞ SİSTEMLERİ
1. WAN TEKNOLOJİLERİ
1.1. X.25
1.2. ATM1.3. FrameRelay"
"1.4. DSL1.5. Metro Ethernet
2. WAN CİHAZLARI2.1. ADSL Modem
2.1.1. ADSL Modem"
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
12-16 OCAK
WAN cihazlarının bağlantılarını yapmak
"1. AUI port bağlantılarını yapmak
2. Seri bağlantıları yapmak
3. BRI bağlantılarını yapmak
8 4. DSL bağlantılarını yapmak
5. Konsol bağlantı kablosunu seçmek
6. Konsol bağlantısını yapmak
7. Hyper Terminal’i Çalıştırmak
8. Hyper Terminalde Ayarlama yapmak"
8
Kablosuz LAN standardını seçmek
Kablosuz ağ donanımlarını belirler
8
Kişisel alan ağlarını kullanmak
Bluetooth cihazlarını kurmak.
2.2 Yönlendirici
"YÖNLENDİRİCİ ARAYÜZLERİ
3.1. AUI
3.2. Seri Bağlantıları
3.3. BRI Bağlantıları
3.4. DSL Bağlantıları
3.5. Konsol Bağlantıları
MODÜL 4: KABLOSUZ AĞLAR
"1. KABLOSUZ AĞLAR
1.1. Kablosuz LAN Standartları
1.1.1. 802.11a Standardı
1.1.2. 802.11b Standardı
1.1.3. 802.11g Standardı
1.1.4. 802.11n Standardı"
"1.2. Kablosuz Cihazlar
1.2.1. Modem
1.2.2. Erişim Noktası"
"2. KİŞİSEL ALAN AĞLARI
2.1. Wi-Fi"
"2.2. Bluetooth
2.3. CSMA/CA
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
12-16 OCAK
19-23 OCAK
"1. Simülasyon programını bilgisayara kurmak
2. Simülasyonu programını çalıştırmak
3. Programın genel menü işlemlerini yapmak
4. Programın ek bileşenlerini kullanmak
5. Cihazlar eklemek ve çıkarmak
6. Cihazlar arası bağlantıları yapmak"
"1. Simülasyon programını çalıştırmak
8 2. LAN cihazlarını belirlemek
3. İki farklı LAN oluşturmak
4. Anahtar - Yönlendirici bağlantılarını yapmak
5. PC-Anahtar bağlantılarını yapmak
6. PC ip yapılandırmalarını yapmak
7. Yönlendirici yapılandırmasını yapmak
8. Yönlendirme yapmak
9. LAN’ ınçalışırlığını test etmek"
MODÜL 5: AĞ SİMÜLASYONU
1. AĞ SİMÜLASYON PROGRAMLARI
1.1. Simülasyon programı kurulumu 1.2.
Genel işlemler 1.3. Ek bileşenler
1.4. Cihazlar Yönlendirici (Router) Anahtar
(Switch) Dağıtıcı (Hub) Kablosuz cihazlar
(Wireless) WAN cihazları PC ve son kullanıcı
cihazları
1.5 Bağlantılar"
"2. LAN SİMÜLASYONU
2.1. LAN cihazları
2.2. Anahtar – Router bağlantısı
2.3. PC – Anahtar bağlantısı
2.4. PC yapılandırması
2.5. Router yapılandırması
2.6. Yönlendirme yapılandırması
2.7. Test işlemleri"
8 "1. Simülasyon programını çalıştırmak
2. WAN cihazlarını belirlemek
3. Ġki farklı LAN oluşturmak
4. Yönlendirici – Yönlendirici bağlantısını yapmak
5. DCE- DTE bağlantılarını belirlemek
6. Anahtar - Yönlendirici bağlantılarını yapmak
7. PC – Anahtar bağlantılarını yapmak
8. PC ip yapılandırmalarını yapmak
9. Yönlendirici yapılandırmasını yapmak
8 10. Yönlendirme yapmak
11. WAN’ ınçalışırlığını test etmek"
"1. Simülasyon programını çalıştırmak
2. Kablosuz cihazları belirlemek
3. Kablosuz modemi yapılandırmak
4. Erişim noktalarını yapılandırmak
5. PC kablosuz ayarlarını yapmak
6. Ağ SSID sini belirlemek
7. WEP Şifrelemesini yapmak
8. Bağlantıları test etmek"
"3. WAN SİMÜLASYONU
3.1. WAN cihazları
3.2. Yönlendirici – Yönlendirici bağlantısı
3.3. DCE ve DTE bağlantıları
3.4. Anahtar – Yönlendirici bağlantısı
3.5. PC – Anahtar bağlantısı
3.6. PC yapılandırması
3.7. Yönlendirici yapılandırması
3.8. Yönlendirme yapılandırması
3.9 Test işlemleri
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ"
"4. KABLOSUZ AĞ SİMÜLASYONU
4.1. Kablosuz cihazlar
4.1.1. Kablosuz Modem
4.1.2. Erişim noktası
4.1.3. PC kablosuz bağlantısı
4.2. Kablosuz cihaz bağlantı ayarları
4.3. Kablosuz cihaz ağ ayarları
4.4. Kablosuz ağ güvenlik ayarları
4.5. Kablosuz ağ test işlemleri"
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
"1. Ethernet Kartını tanıtmak
2. Ethernet sorunlarını tespit etmek
3. Ethernet Sorunlarını gidermek"
8
"4. Mimariye göre ethernet kartını seçmek
5. Ethernet kartına göre kabloyu seçmek
6. Ethernet kartına göre konektörü seçmek"
MODÜL 6: ETHERNET
"1. ETHERNET TEKNOLOJİSİ
1.1. MAC Adresi
1.2. Ethernet Çerçeve Yapısı"
"1.3. CSMA/CD
1.4. Çatışma Etki alanı
1.5. Yayın etki alanı"
7. Ethernet Bağlantılarını yapmak
"1. Uygun Ethernet teknolojisini seçmek
2. Ethernet teknolojisine uygun cihazları seçmek
8
3. Ethernet teknolojisine uygun ağ kablosunu seçmek
4. Cihazların bağlantısını yapmak
5. Ağ cihazlarının çalışırlığını test etmek"
1.6 Ethernet ağda ağ cihazlarının çalışması
"2. ETHERNET LAN TEKNOLOJİLERİ
2.1. 10 Mbps Ethernet (10 Base)
2.2. 100-Mbps Ethernet (100 Base)
2.3. 1000 Mbps Ethernet (Gigabit) (1000
Base)
2.4. 10-Gigabit Ethernet (10 GBase)"
2014-2015 YARIYIL TATİLİ
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
09-13 ŞUBAT
"1. Ağ saldırılarını engellemek
2. Ağ iletişim tehditlerini engellemek
3. Ağ saldırılarını engelleyici yazılımları kurmak ve
ayarlamak"
"4. Ağ güvenlik önlemlerini almak
8 5. Ağ güvenliği yazılımlarını temin etmek
6. Güvenlik duvarı programı kurmak
7. Spamfilitresini kullanmak
8. Sistem güncellemelerini ve yamaları yapmak"
"9. Casus yazılım koruma yazılımı kurmak
10. Açılır pencere engelleyiciyi kullanmak
MODÜL 7: AĞ GÜVENLİĞİ
"1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1.1. Ağ saldırıları
1.1.1. Bilgi hırsızlığı 1.1.2. Kimlik hırsızlığı
1.1.3. Veri kaybı ve veri kullanma 1.1.4.
Hizmet aksatma
1.1.5. Saldırı kaynakları
1.2. Ağ iletişim tehditleri
1.2.1. Harici ve dahili tehditler 1.2.2.
Sosyal mühendislik
1.2.3. Sahte senaryo uydurma
1.3. Saldırı yöntemleri
1.3.1. Hizmet reddi (DoS)
1.3.2.
Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS)
1.3.3. Deneme yanılma
1.3.4.
Casus yazılımlar
1.3.5. İzleme tanımlama bilgileri 1.3.6.
Reklam yazılımları
1.3.7. Açılır pencereler
1.3.8.
Spam
1.4. Güvenlik önlemleri
1.4.1. Tanımlama ve kimlik doğrulama
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
09-13 ŞUBAT
2. GÜVENLİK ARAÇLARI VE UYGULAMALAR
2.1. Güvenlik duvarı 2.2. Spam filitresi
2.3. Yamalar ve güncellemeler"
" 2.4. Casus yazılımlardan korunma
yazılımları
11. Antivirüs yazılımını kurmak ve ayarlamak
2.5. Açılır pencere engelleyicileri
12. Programla"
2.6. Antivirüs yazılımları"
"1. Kablosuz cihaza bağlanmak
"3. KABLOSUZ ORTAM GÜVENLİĞİ
8 2. Kablosuz cihazın SSID sini değiştirmek
3.1. Kablosuz LAN da güvenlik
3. Kablosuz cihazın kimlik doğrulamasını yapılandırmak 3.2. SSID
4. Kablosuz cihaza bağlantı şifresi oluşturmak
3.3. WLAN a saldırılar
5. Kablosuz cihazın trafik filtreleme ayarlarını yapmak" 3.4. WLAN a erişimi sınırlama
3.5. WLAN da kimlik doğrulama
3.6. WLAN da şifreleme
3.6.1. WEP
3.6.2. WPA
3.7. WLAN da trafik filtreleme"
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
Ağa uygulanacak IP adres sınıfını belirlemek
8 IP adresi oluşturmak
NAT işlemi yapmak
6-20 ŞUBAT
IPv6 yapısını incelemek
"1. Ağ komşuları penceresini açmak
2. Sistemin IP Adresini göstermek
3. IP adresini otomatik girmek
8 "4. Sisteme IP adresini elle girmek
5. Alt ağ maskesini girmek
6. Varsayılan ağ geçidini girmek
7. DNS sunucu adresini girmek
8. Girilen bilgilerin doğruluğunu test etmek"
MODÜL 8: TCP/IP PROTOKOLÜ
"1. TCP/IP ADRESİNİN SINIFLARI
1.1. Ipv4
1.1.1. IP yapısı
1.1.2. Ipv4 Yayınlar (CAST)
1.1.2.1. Unicast
1.1.2.2. Broadcast
1.1.2.3. Multicas"
"1.1.3. Adres Türleri
1.1.3.1. Özel Adresler
1.1.3.2. Genel Adresler
1.1.4. IP Sınıfları ve Subnet Mask
1.1.4.1. A Sınıfı
1.1.4.2. B Sınıfı
1.1.4.3. C Sınıfı
1.1.4.4. D Sınıfı
1.1.4.5. E Sınıfı
1.1.5. Alt ağlar
1.1.5.1. Alt ağ oluşturma
1.1.5.2. Alt Ağlar Arası İletişim
1.1.6. NAT işlemleri
1.1.6.1. Statik NAT
1.1.6.2. Dinamik NAT"
1.2. Ipv6 Adresleri
"2. TCP/IP ADRESLEME
2.1. IP Adresi atama
2.1.1. Statik ve dinamik IP ataması
"
2.1.2. DHCP
2.2. Ipconfig komutu ve parametreleri"
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
16-20 ŞUBAT
8
Alt ağ maske adresi oluşturmak
Alt ağ oluşturma yazılımını kullanmak
Sistem yapılandırma ve test komutlarını kullanmak
8 Komutları kullanarak sistemi
test etmek
MODÜL 9: ALT AĞLAR
"1. ALT AĞLAR
1.1. Alt ağ oluşturma
1.2. Alt ağ maske adresi oluşturma
1.3. Alt ağ maskesi uygulaması
1.3.1. A sınıfı ağların alt ağlarının
oluşturulması
1.3.2. B sınıfı ağların alt ağlarının
oluşturulması
1.3.3. C sınıfı ağların alt ağlarının
oluşturulması"
"1.4. AND işlemi ile hesaplanma
1.5. Alt ağ oluşturma programları"
"2. AĞ TESTİ
2.1. Ağ test komutları ve parametreleri
2.1.1. Ping
2.1.2. Ipconfig
2.1.3. Tracert
2.1.4. Nbstat"
"2.1.5. Netstat
2.1.6. Arp
2.1.7. Nslookup"
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
23-27 ŞUBAT
İletim katmanı portlarını kullanmak
8 " Tüm portları test etmek
Bilgisayarı ağa bağlamak"
MODÜL 10: AĞ HİZMETLERİ
"1. İLETİM KATMANI PROTOKOLLERİ
1.1. İstemci / Sunucu ilişkisi
1.2. İletim Katmanı Protokolleri
1.2.1. TCP
1.2.1.1. TCP Protokolünün Yapısı
1.2.1.2. TCP ile Ġletişim
1.2.1.3. Veri Transferi
1.2.1.4. Akış Kontrolü
1.2.1.5. Servis Saldırıları
1.2.2. UDP
1.2.2.1. UDP Protokolünün Yapısı
1.2.2.2. UDP ile Ġletişim
1.3. İletim Katmanı Portları
1.4. İletim Katmanı Servisleri
1.5. Servis Portları"
"1.6. İstemci Portları
1.6.1. Port Numaraları"
"1. FTP’yi Kullanmak
2. TFTP’yi Kullanmak
3. HTTP’yi kullanmak"
8
"4. IM istemci ve sunucları kullanmak
5. VoIP kullanmak
6. E-posta istemci ve sunucuları kullanmak"
"2. UYGULAMA KATMANI UYGULAMALARI
2.1. TCP/IP Uygulama Katmanı
2.2. Uygulama Katmanı Protokolleri ve
hizmetleri
2.2.1. DNS
2.2.2. FTP ve TFTP istemci ve sunucular
2.2.3. Web istemci ve sunucular (http)
2.2.4. E-Posta istemci ve sunucular"
"2.2.5. Anlık mesajlaşma istemci ve
sunucular (IM)
2.2.6. Ses istemci ve sunucular (VoIP)
2.2.7. Bağlantı noktası numaraları
"1. OSI modeli katmanlı yapısını kullanmak
2. TCP/IP katman yapısını kullanmak
8
3. Ağ cihazlarının hangi katmanlarda çalıştığını
listelemek
"3. MODELLER VE PROTOKOLLER
3.1. OSI modeli ve katmanları
3.2. TCP/IP modeli ve katmanları
3.3. Protokollerin etkileşimi
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
18 MART ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNİ ANMA
GÜNÜ
8 Yönlendirici bağlantılarını yapmak
02-06 MART
8
Yönlendirici bağlantılarını yapmak Yönlendirici
yazılımını başlatmak
MODÜL 11: YÖNLENDİRİCİLER
"1. YÖNLENDİRİCİ
1.1. WAN’ lar
1.1.1. WAN’lara Giriş
1.1.2. Yönlendiriciler
1.1.3. LAN ve WAN’larda yönlendiriciler
1.1.4. Wan’da yönlendiricilerin rolü
"1.2. Yönlendiricilerin yapısı ve bağlantıları
1.2.1. Yönlendirici iç bileşenleri
Anlatım,
1.2.2. Yönlendirici fiziksel özellikleri
Göstererek
yaptırma,
1.2.3. Yönlendirici port bağlantıları
Bilgisayarda
1.2.4. Yönlendirici konsol bağlantılar
uygulama
2. ROS (YÖNLENDİRİCİ İŞLETİM SİSTEMİ)
YAZILIM İŞLETİMİ
2.1. ROS Kullanmı
2.1.1. ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi)
Yazılımının Amacı
2.1.2. Yönlendiricilerde Arayüz Kullanımı
2.1.3. Yönlendirici Kullanıcı ArayüzModları
2.1.4. ROS (Yönlendirici İşletim Sistemi)
Yazılım Özellikleri
2.1.5. ROS (Yönlendirici İşletim
Sistemi)Yazılımı Çalıştırma
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
09-13 MART
8 Yönlendirici yazılımını başlatmak
2.2. Yönlendiricilerin Başlatılması
2.2.1. Yönlendiricilerin Ġİk Defa Açılımı
2.2.2. Yönlendirici Açılış Modları
2.2.3. Yönlendirici Led Göstergeleri
2.2.4. Konsol Oturumu Kurma
2.2.5. Yönlendirici Oturum Açma
2.2.6. Kısayol Tuşları
2.2.7. Önceki Komutları Geri Çağırma
2.2.8. Komut Satırı Hatalarında Sorun
Giderme
2.2.9. Sürüm Gösterme Komutu (Show
Versiyon)
8 Yönlendiriciyi ayarlamak
"3. YÖNLENDİRİCİ KOMUTLARI
3.1. CLI komut modları
3.2. Yönlendiricinin adlandırılması
3.3. Yönlendirici şifreleme
3.4. Show komutlarını inceleme
3.5. Seri arayüz Yapılandırma
3.6. Yapılandırma değişikliklerini yapma
3.7. Ethernet arayüzü yapılandırma
8 Konfigürasyon tanımlamaları yapmak
"4. YÖNLENDİRİCİ YAPILANDIRMASI
4.1. Yapılandırma standartlarının önemi
4.2. Arayüz tanımlamaları ve yapılandırma
4.3. Bağlantı mesajları
4.4. Açılış mesajı
8 Konfigürasyon tanımlamaları yapmak
"4.5. Günün mesajı
4.6. Ana makine (Host) ismi çözünürlüğü
"4.7. Kullanıcı tablo ayarları
4.8. Yapılandırma dosyalarının yedeklenme
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
16-20 MART
"1. Yönlendiriciyi başlatmak
2. Açılış komutları ile yönlendiriciyi başlatmak"
8
"3. Yapılandırmayı değiştirmek
4. Açılış problemlerini gidermek
"1. Yönlendiriciyi başlatmak
2. Yapılandırma dosyasının yedeğini almak"
8
"3. ROS ’u geri yüklemek
4. Dosya sistemini kontrol etmek"
8
23-27 MART
8
"1. Komut satırını çalıştırmak
2. Yönlendirme Tablosunu görüntülemek
3. Yol üzerindeki yönlendiricileri tespit etmek
Yol tanımlama protokollerini kullanmak
8 Yol tanımlama protokollerini kullanmak
8
Yol tanımlama protokollerini kullanmak
Sabit yönlendirme yapmak
AN
Sabit yönlendirme yapmak
8
Dinamik yönlendirme yapmak
MODÜL 12: YÖNLENDİRİCİ DOSYA SİSTEMİ
"1. YÖNLENDİRİCİ ÖNYÜKLEME
1.1. Yönlendirici açılışı
1.2. ROS önyükleme
1.3. Açılış komutu"
1.4. Yapılandırmayı değiştirme
1.5. Yönlendirici işletim sisteminin açılış
hataları
"2.3. ROS ’u geri yükleme
2.4. Dosya sistemini kontrol etme
MODÜL 13: YÖNLENDİRME TEMELLERİ
"1. YÖNLENDİRME KATMANI
1.1. Yönlendirilebilir ve yönlendirilmiş
Protokoller
1.2. Yönlendirilmiş Protokol (IP)
1.3. IP Paketlerinin Yapısı
"2. YOL TANIMLAMA PROTOKOLLERİ
2.1. Yönlendirme
2.2. Yönlendirme ve anahtarlama
karşılaştırılması
"2.3. Yönlendirilmiş ve yönlendirme
karşılaştırılması
2.4. Yönlendirme tablosu"
"2.5. Yönlendirme algoritmaları
2.5.1. Bağlantı durumu yönlendirmesi
2.5.2. Uzaklık Vektörü yönlendirmesi
"2.6. Metrik değer parametreleri
MODÜL 14: YÖNLENDİRME TÜRLERİ
"1. SABİT YÖNLENDİRME
1.1. Sabit Yönlendirme
1.2. Iproute komutu
1.3. Sabit yönlendirme sorunları
"2. DİNAMİK YÖNLENDİRME
2.1. Yönlendirme iletişim kuralları
ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNİ ANMA
GÜNÜ
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
30 MART - 03 NİSAN
8 Dinamik yönlendirme yapmak
8 RIP yönlendirmesini yapılandırmak
06-10 NİSAN
8
RIP yönlendirmesini yapılandırmak
IGRP yönlendirmesini yapılandırmak
8 Yönlendirme tablosunu yapılandırmak
8 Kurulum öncesi hazırlıkları tamamlar
"2.2. Özerk sistemler
2.3. Yönlendirme iletişim kurallarının ve
özerk sistemlerin amacı
"2.4. Yönlendirme iletişim kuralları
sınıflarının tanımlanması
2.5. Uzaklık vektörü yönlendirme iletişim
kuralı özellikleri ve örnekleri"
2.6. Bağlantı-durum (link-state)
yönlendirme iletişim kuralı özellikleri ve
örnekler
MODÜL 15: UZAKLIK VEKTÖRÜ
YÖNLENDİRME
"1. RIP YÖNLENDİRME
1.1. Uzaklık vektörü yönlendirme
1.2. RIP"
"1.2.1. RIP yönlendirme
1.2.2. RIP yapılandırması
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
1.2.3. RIP sorunlarının tespiti ve giderilmesi
Bilgisayarda
"2. IGRP YÖNLENDİRME
uygulama
2.1. IGRP yapılandırması
2.2. IGRP sorunlarının tespiti ve giderilmesi"
2.3. RIP’ i IGRP’ ye Dönüştürme
"3. YÖNLENDİRME TABLOSU
3.1. Yönlendirme yolunu görüntüleme
3.2. Ağ geçidini belirleme"
"3.3. Paketlerin iletimi
3.4. Yönlendirmeleri gösterme
MODÜL 1: SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ
"1. KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK
1.1. Genel olarak Windows Server 2008
özellikleri
1.2. Teknik Özellikler
1.3. Gereksinimler
1.3.1. Yazılım gereksinimleri
1.3.2. Donanım gereksinimleri
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
13-17 NİSAN
8 Sunucu işletim sistemini kurar ve yapılandırır
"2. SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİNİ KURULUMU
VE YAPILANDIRMA
2.1. Windows Server 2008 normal kurulum
2.2. Unattended (yalnız) kurulum
2.3. Kurulum sonrası temel yapılandırma
2.4. Kontrol panel öğeleri ve özellikleri
2.5. Dosya, paylaşım ve NTFS
8 Sunucu işletim sistemini kurar ve yapılandırır
"2.6. Server Yedekleme (Backup) yönetimi
2.7. Disk Yapılandırması (RAID)
2.7.1. RAID 0
2.7.2. RAID 1
2.7.3. RAID 5
8 Güncel sunucu işletim sistemlerini günceller
3. GÜNCEL SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ
3.1. Windows Server ailesi
3.2. Windows Server 2008 versiyonları
3.3. Güncellemeler ve Servis paketleri
(Service Pack)
20-24 NİSAN
8 Sunucu yönetir
8 Sunucu çekirdeğini kurar ve yapılandırır
MODÜL 2: SUNUCU ROLLERİ
"1. SUNUCU YÖNETİMİ
1.1. Özet Sunucu Bilgisi
1.2. Özet rol bilgisi
1.3. Özet özellik bilgisi
1.4. Önceki yapılandırma görevleri
1.5. Sunucu Yönetim sihirbazı
1.6. Sunucu yönetim komut satırı
uygulamaları
2. SUNUCU ÇEKİRDEĞİ
2.1. Server Core kurulumu
2.2. Server Core Temel yapılandırma
2.3. Server Core üzerinde rol ve özellik
yüklenmesi
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMI
8
Sunucu çekirdeğini kurar ve yapılandırır
Web sunucuyu yönetir
27 NİSAN - 1 MAYIS
Web sunucuyu yönetir
8 Yazıcı sunucusunu yapılandırır
Terminal sunucuyu yönetir
8 Dosya servisini yönetir
8 Sunucu yayılma servisini kullanır
"2.4. Server Core üzerinde Domain
kurulumu
2.5. Windows PowerShell
2.5.1. Temel Komutlar
3. WEB SERVER (IIS)
3.1. IIS kurulumu ve yönetimi
3.2. Web servisi kurulumu ve yayımlama
yapılandırması
3.3. FTP servisi ve yayımlama
yapılandırması
"4. YAZICI SUNUCUSU
4.1. Yazıcı sunucusu4.2. LDP servisi
4.3. Ġnternetyazdırma4.4. Yazıcı
migrasyonu
5. TERMİNAL SUNUCU
5.1. Terminal Server5.2. Terminal Server
yapılandırır
5.3. Lisanslama
MODÜL 3: SUNUCU SERVİSLERİ
"1. DOSYA SERVİSİ
1.1. Dağıtılmış dosya Sistemi (Distributed
File System)
1.2. Dosya sunucu kaynak yönetimi
"1.3. Paylaşım ve Depolama Yönetimi
1.4. Ağ Dosya sistemi servisi
1.5. Windows arama servisi
"2. SUNUCU YAYILMA (DEPLOYMENT)
SERVİSİ
2.1. Windows Deployment Servis (WDS)
kurulumu ve yapılandırması2.2. Ġmaj
Yükleme
2.3. Bootimajı2.4. Çoklu yayın gönderme
2.5. Komut satırından WDS yönetimi
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI
04-08 MAYIS
8 Diğer servisleri yönetir
3. DİĞER SERVİSLER
3.1. Streaming Media Servisi (Ortam akış
Servisi)
3.2. Windows Sharepoint (Paylaşım noktası)
servisleri"
3.3. Windows Server Performans yönetimi
8 Ağ paylaşımını yönetir
MODÜL 4: SUNUCU AĞ MİMARİSİ
"1. AĞ PAYLAŞIMI
1.1. Ağ paylaşım merkezi1.2. Ağ gezgini
1.3. Dosya paylaşımı1.4. PublicFolder
1.5. Yazıcı paylaşımı1.6. ġifre korumalı
dosya paylaşımı
1.7. Ağ haritası
8
11-15 MAYIS
8
IPv6 ağ yapısını yönetir
DNS yönetir
"2. IPV6 AĞ YAPISINI
2.1. IPv62.2. IPv6 ile IPv4 karşılaştırılması
2.3. IPv6 yapısı"
"3. DNS3.1. Global NamesZone
3.2. Background ZoneLoading
3.3. RODC desteği
DHCP yönetir
Ağ yük dengelemesini yönetir
4. DHCP
4.1. DHCPv6 Modu
4.2. NAP (Network Access Protection)
Desteği ile DHCP zorlamak"
"5. AĞ YÜK DENGELEMESİ
5.1. Network LoadBalancing
5.2. Failover Kümeleme (Clustering)
5.3. NFS (Network File System – Ağ Dosya
Sistemi)
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
11-15 MAYIS
8 Active Directory‟i kurar
8 Active Directory‟i yönetir
8 Grup politikalarını düzenler
18-22 MAYIS
8
Kullanıcı hesap kontrollerini yapar
Disk sürücü güvenliğini sağlar
MODÜL 5:SUNUCUDA ACTIVE DIRECTORY
YAPISI
"1. ACTIVE DIRECTORY
1.1. Active Directory Domain servislerini
1.2. Active Directory Federation
(Federasyon) servisleri"
"1.3. Active Directory Lightweight Servisi
1.4. Active Directory Rights Management
Servisi
"2. ACTIVE DIRECTORY YÖNETİMİ
2.1. Yerleşik kullanıcı ve gruplar
2.2. Kullanıcılar ve gruplar oluşturur"
"2.3. Kullanıcı ve grupları yönetir
2.4. Yetki delegasyonu düzenler
"3. GRUP POLİTİKALARI
3.1. Grup policy (politika) ayarları
3.2. Başlangıç GPO
3.3. GPO Filtresi
3.4. Çoklu Lokal GPO (LGPO
MODÜL 6: SUNUCU GÜVENLİĞİ
"1. KULLANICI HESAP KONTROLLERİ
1.1. UAC (User Account Control)
aktifleştirmek
1.2. UAC için GPO ayarları
1.3. Secure Desktop (Güvenli Masaüstü)
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ"
"2. DİSK SÜRÜCÜ GÜVENLİĞİ
2.1. TPM (Trusted Platform Module –
Güvenli Platform Modülü)
2.2. Bitlocker sistemi
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
ATATÜRK 'Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
25-29 MAYIS
8
Disk sürücü güvenliğini sağlar
Gelişmiş güvenlik önlemleri alır
8 Ağ politikaları geliştirir
"4. AĞ POLİTİKALARI
4.1. Ağ Politika Sunucu (NPS)
4.2. Sağlıklı kayıt yetkilisi (HRA –
HealthRegistrationAuthority)"
4.3. Sunucu Güvenlik Belgesi yetkilendirme
protokolü (HCAP – Host
CredentialAuthorization Protocol)
8 Sanal sunucular oluşturur
MODÜL 7:İLERİ DÜZEY SUNUCU YÖNETİMİ
"1. SANALLAŞTIRMA
1.1. Hyper-V nedir
1.2. Hyper-V yenilikleri
1.3. Hyper-V kurulumu ve yapılandırması
1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ"
"1.4. Kurulum sonrası işlemler
1.5. Lisanslama gereksinimi
1.6. Lisanslama işlemleri
Sanal sunucular oluşturur
8
Güncelleştirme sunucusu kurar
01-05 HAZİRAN
"2.3. Bitlocker Sistem gereksinimleri
2.4. ġifreleme
2.5. Kimlik doğrulama metodları
2.6. Bitlocker GPO ayarları"
"3. GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
3.1. Windows Güvenlik duvarı (Firewall)
3.2. Gelen – Giden trafiği filtreleme
3.3. Bağlantı güvenlik kuralları
3.4. Güvenliğin monitör edilmesi
8 Güncelleştirme sunucusu kurar
"1.7. Hyper-V imaj alma işlemi
1.8. Hyper-V bakımı
"2. GÜNCELLEŞTİRME SUNUCUSU
2.1. WSUS Kurulumu
2.2. WSUS nedir?
2.3. WSUS Kurulumu ve yapılandırma
2.4. Kullanıcı yapılandırması
8 Proje ödevleri değerlendirme
PROJE ÖDEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
8 Proje ödevleri değerlendirme
PROJE ÖDEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
08-12 HAZİRAN
8 Proje ödevleri değerlendirme
PROJE ÖDEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
8
Tüm çalışma yılı değerlendirilir.Gözden kaçan noktalar
belirtilir.
TÜM YILIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
DİLEK VE TEMENNİLER
8
Tüm çalışma yılı değerlendirilir.Gözden kaçan noktalar
belirtilir.
TÜM YILIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
DİLEK VE TEMENNİLER
Anlatım,
Göstererek yaptırma,
Bilgisayarda
uygulama
Modül,
Bilgisayar,
Projeksiyon.İlgili
İnternet Siteleri
Planın yapılmasında; 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin genel esasları ile18.01.1982 tarihli 2104 sayılı Tebliğler Dergisi ile mayıs 1998 tarihli 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde Yayınlanan
Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere göre işlenişi, dikkate alınarak hazırlanmıştır. Plan 2551 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim
Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge" esas alınarakhazırlanmıştır.MEGEP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ve AĞ İŞLETMENLİĞİ DALI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
MODÜLLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.
UYGUNDUR
TUNCER ÇÖĞÜR
OKUL MÜDÜRÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
510 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content