close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı
Konu
:
:
44141763/774.09
Günübirlik Hasta Kayıtları
…………........... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE
Bilindiği üzere 2015 yılı Ocak ayı itibariyle TİG verileri kullanılarak Kurumumuza bağlı
hastanelere Döner Sermaye ve Genel Bütçe Ödeneklerinin dağılımından pay verilmeye
başlanmıştır. Hastanelere yapılacak olan TİG’e dayalı ödeme sistemindeki kriterlerden birisi de TİG
ve TSİM yatan hasta verilerinin kıyaslanmasıdır. Sağlık tesislerinin klinik verileri incelendiği
zaman pek çok tesisin yatan hasta sayılarının TSİM ve TİG verileri arasında uyumsuzluk olduğu ve
bu nedenle hak kayıplarına neden olabildiği tespit edilmiştir.
TİG’de günübirlik tedavi; aynı gün içerisinde tedavisi gerçekleştirilen ve TİG sistemine
yatan hastalarda olduğu gibi kayıt edilen hastaların tedavisidir. Bu vakalarda aynen yatan hastalarda
olduğu gibi verileri ICD-10 AM standartlarına göre kodlanacaktır. Günübirlik olarak hastanelerin
polikliniklerinde, poliklinik alanlarının bulunduğu yerlerde (alçı odası, basit müdahale odası,
müşahade odası, yanık odası görüntüleme ve USG odaları vb) yapılan muayene, teşhis ve tedavi
işlemleri TİG veri giriş programı vasıtasıyla TİG sistemine kaydedilmeyecektir. Bu işlemler uygun
alanlar içerisinde BBaG ve İBaG verisi olarak sisteme gönderilecektir.
Ancak günübirlik de olsa ameliyathane, doğumhane veya servislerdeki özel müdahale
odalarında özellikle anestezi ile yapılan işlemler için hasta dosyası çıkartılarak TİG sistemine kayıt
yapılacaktır. TİG sistemine kayıt yapılırken hastaların günübirlik hasta olduğunu göstermek için;
Günübirlik hastaların kodlanmasında klinik veri giriş programında yer alan hasta yatış bilgileri
bölümündeki hasta tipi mutlaka günübirlik olması gerekmektedir.
Bu detaya dikkat edilmeyerek TİG veri giriş programında bu hastalara ilişkin kayıtlar
yapılırken, hasta tipi bölümünde yatan hasta olarak kayıtların gerçekleştirilmesi de TSİM ve TİG
sistemleri arasındaki yatan hasta sayılarının farklı çıkmasına neden olmakta ve veri uyumsuzluğu
nedeniyle hak kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca normal yatış verilmiş ancak herhangi bir
sebeple 24 saat içinde taburcu ya da başka bir sağlık tesisine sevk olmuş olan diğer sıfır gün yatışlı
hastalar ise sisteme yatan hasta olarak kayıt edilmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda günübirlik yatışlar ve diğer yatan hasta verilerinin sisteme girişi ile ilgili
belirtilen hususlara azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Yanlış veri girişlerinden dolayı
oluşabilecek hak kayıpları sağlık tesis yöneticilerinin sorumluluğunda olacağı için, konuya gereken
ilgi ve hassasiyetin gösterilerek doğru veri girişlerinin sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Merve AKIN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı
DAĞITIM:
Gereği:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
____________________________________________________________________________________________________
Nasuh Akar Mh. 1407. Sk.
Ayrıntılı bilgi için: İstatistik Analiz Raporlama Daire Başkanlığı
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7230be8a-a94f-4bc5-bd41-dc3259a9e889 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
241 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content