close

Enter

Log in using OpenID

22/08/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 22/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/31
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Selçuk KESER
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Doç. Dr. Atilla ALPAY
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
(Dekan Vekili)
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
(Dekan V.)-(İzinli)
(Üye)
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN (Üye)-(İzinli)
(Üye)
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
(Üye)-(İzinli)
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(İzinli)
SALİHOĞLU
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk KESER Başkanlığında 22/08/2014 tarihinde
saat 14:00’te Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 15.08.2014 tarih, 84644672/1803 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Yavuz ÖNEL’in görev süresinin 02.09.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Yavuz ÖNEL’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
02.09.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Aysun YILDIZ’ın 31.07.2014 tarihli dilekçesi ve Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm
Başkanlığı’nın 19.08.2014 tarih, 17267245-1808 sayılı yazısı ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.08.2014 tarih, 29808450-1806 sayılı yazısı ile ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Aysun YILDIZ’ın Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4.
fıkrasının b bendi uyarınca tıpta uzmanlık eğitimine başka bir kurumda devam etmek talebinin
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yetersiz sayıda
araştırma görevlisi olması nedeniyle uygun olmadığına ve Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık
Kuruluna gönderilmek üzere Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 22/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/31
3-
Fakültemiz 14.08.2014 tarih, 2014/30-13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
komisyonun toplantı tutanağı okundu.
Fakültemiz 2., 3., 4. ve 5. Sınıfına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler arasından
yapılan değerlendirme sonucunda; kontenjan dahilinde aşağıda isimleri belirtilen asil ve yedek
öğrencilerin belirlenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2. Sınıf İçin:
Sıra
1. Asil
Adı Soyadı
VEYSELAKÇA
ÖSYS Puanı
2. Asil
3. Asil
4. Asil
ŞERİF TUĞBERK GEZMEZ
ÖMER ALTUN
BÜŞRA OKUMUŞ
483,772268
483,73537
483,63285
1. Yedek
SED
2. Yedek
3. Yedek
4. Yed
ÇAĞLA UZALP
AYŞEGÜL ÇAY
456,86552
455,16342
Adı Soyadı
MUHAMMED KOÇİNKAĞ
MERVE NUR AK
ÖSYS Puanı
509,384
508,9
3. Asil
4. Asil
FATİH GÖKHAN PASKAL
BENGÜ NUR BARIŞ
507,848
507,758
1. Yedek
AH
2. Yedek
3. Yedek
4. Yedek
GÜLSÜM PEKDEMİR
MERVE KÖMÜR
DENİZ ÖZTAŞAN
504,892
502,828
483,74312
Adı Soyadı
FATİH İLŞAD AKIN
FİLİZ ALTIN
ÖSYS Puanı
508,969
50
3. Sınıf İçin:
Sıra
1. Asil
2. Asil
4. Sınıf İçin:
Sıra
1. Asil
2. Asil
ÖSYS Yılı
3,77850
AYDIN
012
2012
2012
2012
464,67259
2012
2013
2013
EMİNE BADEM
454,90574
2013
ÖSYS Yılı
2011
6
2011
2011
2011
T GÖKYER
507,644
2011
2011
2011
2012
3. Asil
4. Asil
TUĞÇE TOPÇU
TUNAHAN ATEŞ
507,801
507,760
ÖSYS Yılı
2011
,965
2011
2011
2011
1. Yedek
2. Yedek
3. Yedek
4. Yedek
LÜTFİYE YARDIM
TURHAN ABAK
ELİF ŞAHİN
ABDULLAH ÇELİK
507,604
507,098
506,738
506,157
2011
2011
2011
2011
5. Sınıf İçin:
Sıra
1. Asil
Adı Soyadı
ÖZGÜN TOLGA AKTAŞ
ÖSYS Puanı
517,785
ÖSYS Yılı
2010
Başarı Sırası
8615
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2. Asil
3. Asil
4. Asil
ERHAN CELAL BAHÇEKAPILI
GÖKHAN COŞKUN
SİNAN ÇOLAK
348,502
348,216
348,123
2009
2009
2009
10006
10217
10289
1. Yedek
2. Yedek
3. Yedek
SERHAT AKÇAALAN
YAVUZ SELİM KOCA
YUSUF UYGUR
510,991
343,037
502,115
2010
2009
2010
11100
14691
14756
TOPLANTI TARİHİ : 22/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/31
4-
Fakültemiz 14.08.2014 tarih, 2014/30-14 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
komisyonun toplantı tutanağı okundu.
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. ve 3. Sınıfına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler
arasından yapılan değerlendirme sonucunda; kontenjan dahilinde aşağıda isimleri belirtilen asil
ve yedek öğrencilerin belirlenmesine ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na
gönderilmek üzere Üniversitemiz Rektörlük Makamına arzına,
2. Sınıf İçin:
Sıra
1. Asil
2. Asil
1. Yedek
2. Yedek
3. Sınıf İçin:
Sıra
1. Asil
2. Asil
1. Yedek
2. Yedek
5-
Adı Soyadı
SEDA AYDIN
DUYGU ÖZDEMİR
İBRAHİM HALİL İPEK
MURADİYE CENGİZ
Adı Soyadı
BEYZA AKTAY
ERSUN DURMUŞ
MERVE GÜLTEKİN
AYŞE SATILMIŞOĞLU
ÖSYS Puanı
464,67259
451,06573
ÖSYS Yılı
2012
2013
450,78699
447,24104
2013
2013
ÖSYS Puanı
483,076
483,033
ÖSYS Yılı
2011
2011
482,73621
482,162
2012
2011
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 137107101007 numaralı Faranak ROUZAHKHAN AZAD’ın
22.08.2014 tarihli dilekçesi ve eki okundu.
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 137107101007 numaralı Faranak ROUZAHKHAN AZAD’ın,
kendi isteği ile kaydının silinmesine, dilekçesinde belirtilen belgelerin kendisine teslimine ve
Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 137107101006 numaralı Roshanak ROUZAHKHAN AZAD’ın
22.08.2014 tarihli dilekçesi ve eki okundu.
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 137107101006 numaralı Roshanak ROUZAHKHAN AZAD’ın,
kendi isteği ile kaydının silinmesine, dilekçesinde belirtilen belgelerin kendisine teslimine ve
Rektörlük Makamına arzına,
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 22/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/31
7-
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarihli 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararı okundu.
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarih ve 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararında yer alan
“Uzmanlık öğrencilerinin ne kadar süre ile ve ne şekilde acil servislerde çalıştırılacağının
kurumların akademik kurullarınca belirlenerek karar altına alınması” ifadesi uyarınca 01-30 Eylül
2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde
aşağıda isimleri belirtilen araştırma görevlilerinin görev almasına ve ilgililere tebliğine,
Ünvanı:
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Ünvanı:
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Adı Soyadı:
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Anabilim Dalı
Samet DALGAR - Adli Tıp
Engin Denizhan DEMİRKIRAN-Üroloji
Eren Görkem GÜN-Beyin ve Sinir Cerrahisi
Kemal KARAGÖZOĞLU- İç Hastalıkları
Alper MENGİ-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dilara ÖZAYDIN- Kadın Hastalıkları ve Doğum
Elif KAHRAMAN –İç Hastalıkları
Mehmet Malik BEREKET-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kazım Güven ÖZMEN-Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dicle İNAN –Halk Sağlığı
Adı Soyadı:
Anabilim Dalı
Dr. Leman Elif ERDOĞAN- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Selçuk ÖZKAN- Genel Cerrahi
Dr. Erkan ÇELİK-Göz Hastalıkları
Dr. Oytun AYDOĞAN-Göğüs Hastalıkları
Dr. Raşit UZUN- Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
Dr. Mihriban ÇIĞCİ- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro
Dr. Dilara ÖZAYDIN-Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dr. Esin SAYIN- Halk Sağlığı
Dr. Tuğçe KÖKSAL- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dr. Deniz BAYÇELEBİ-Tıbbi Patoloji
Tarih:
Saat:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
06.09.2014
06.09.2014
07.09.2014
07.09.2014
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
08:30-08:30
08:30-08:30
08:30-08:30
08:30-08:30
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
12.09.2014
13.09.2014
14.09.2014
Saat:
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
08:30-08:30
08:30-08:30
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ünvanı:
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Adı Soyadı:
Anabilim Dalı
Tarih:
Akın SEZGİN- Ortopedi ve Travmatoloji
15.09.2014
Tolga KANSIZ- Anesteziyoloji ve Reanimasyon
15.09.2014
Ali GENÇOĞLU- Genel Cerrahi
16.09.2014
Raşit UZUN- Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
16.09.2014
İrem ARAS-Göz Hastalıkları
17.09.2014
Kemal KARAGÖZOĞLU- İç Hastalıkları
18.09.2014
Cengiz YÜKSEL-Halk Sağlığı
19.09.2014
Kazım Güven ÖZMEN- Kadın Hastalıkları ve Doğum
19.09.2014
Leman Elif ERDOĞAN- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
20.09.2014
Ramazan GÜLER-Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi
21.09.2014
Eylül YAĞICIBULUT EREN- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 21.09.2014
Saat:
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
16:00-08:30
08:30-08:30
08:30-08:30
08:30-08:30
TOPLANTI TARİHİ : 22/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/31
Ünvanı:
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Adı Soyadı:
Anabilim Dalı
Tarih:
Saat:
Raşit UZUN- Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
22.09.2014 16:00-08:30
Aslı YALÇIN –Anesteziyoloji ve Reanimasyon
22.09.2014 16:00-08:30
Sultan AYDIN-Halk Sağlığı
23.09.2014 16:00-08:30
Elif KAHRAMAN-İç Hastalıkları
24.09.2014 16:00-08:30
Aysun YILDIZ-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
24.09.2014 16:00-08:30
Rağıp SARIİSMAİLOĞLU- Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikro 25.09.2014 16:00-08:30
Engin Denizhan DEMİRKIRAN-Üroloji
25.09.2014
16:00-08:30
Akın SEZGİN- Ortopedi ve Travmatoloji
26.09.2014
16:00-08:30
Kemal KARAGÖZOĞLU-İç Hastalıkları
27.09.2014
08:30-08:30
Raşit UZUN-Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
27.09.2014
08:30-08:30
Nafiye YAĞLI-Tıbbi Mikrobiyoloji
28.09.2014
08:30-08:30
Ünvanı:
Adı Soyadı:
Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Leman Elif ERDOĞAN- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tarih:
29.08.2014
Saat:
16:00-08:30
Arş. Gör. Dr. Dilara ÖZAYDIN- Kadın Hastalıkları ve Doğum
Arş. Gör. Dr. Funda EKİMCİ DENİZ-Aile Hekimliği
30.08.2014
30.08.2014
16:00-08:30
16:00-08:30
Oybirliği ile karar verildi.
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 22/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/31
Toplamı 6 sayfa olan 22.08.2014 tarih ve 2014/31 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 7 (yedi) adet karar vardır.
Prof. Dr. Selçuk KESER
Dekan Vekili
Prof. Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content