close

Enter

Log in using OpenID

05/09/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
(Dekan Vekili)
Prof. Dr. Rafet KOCA
(Üye)-(Görevli)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 05/09/2014 tarihinde
saat 14:00’te Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 48680909-1886 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel
ÜSTÜNDAĞ’ın, 08/09/2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan
Doçentlik Sözlü Sınavında jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluklu
ve yevmiyeli olarak Ankara’da görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı
Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 48680909-1892 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel
ÜSTÜNDAĞ’ın, 24-28/09/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Magosa’da
düzenlenecek olan “11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi”ne katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı
olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 48680909-1891 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel
ÜSTÜNDAĞ’ın, 18-22/10/2014 tarihleri arasında Austria/Vienna’da düzenlenecek olan “UEG Week
Vienna 2014”e katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün
süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 48680909-1890 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel
ÜSTÜNDAĞ’ın, 07-11/11/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri/Boston’da
düzenlenecek olan “The Liver Meeting 2014-AASLD 65th Annual Meeting of the American
Association for the Study of Liver Diseases”e katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi
uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine
ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih ve 48680909-1885 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Tarık AKAR’ın, 24-28/09/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Magosa’da
düzenlenecek olan “11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi”ne katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı
olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Mezuniyet Sonrası Eğitim toplantıları etkinlikleri çerçevesinde Başkent Üniversitesi
İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. Demet OFLUOĞLU ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar TATAR’ın “Nörolojik Hastalıklarda Alt
Ekstremite Ortez Reçeteleme” konusunda konferans vermek üzere 27/09/2014 tarihinde yol hariç
1 (bir) gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak Fakültemizde görevlendirilmelerinin uygunluğuna
ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Hazırlık Sınıfı öğrencisi 130107101088 numaralı Özge COŞAN’ın 03.09.2014 tarihli
dilekçesi okundu.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaydını donduran Fakültemiz Hazırlık Sınıfı öğrencisi
130107101088 numaralı Özge COŞAN’ın, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaydının açılmasının
uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
8-
Fakültemiz 1. sınıf öğrencisi 137107101020 numaralı öğrenci Pegah REZAEİ’nin 04.09.2014
tarihli dilekçesi okundu.
Fakültemiz 1. sınıf öğrencisi 137107101020 numaralı öğrenci Pegah REZAEİ’nin, kendi isteği ile
kaydının silinmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
9-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.09.2014 tarih, 46148110-8831 sayılı yazısı ile
eki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih,
79594239-2996-9246 sayılı yazısı okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıfa yatay
geçiş yapan Fakültemiz öğrencilerinden 110107101032 numaralı Esin ALURAL’ın kaydının
silinmesine, dosyasının ilgili Üniversiteye gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
10-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.09.2014 tarih ve 17267245-1914 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Ezel GÜNAY’ın, “Patellofemoral Ağrı Sendromunda Kinezyotaping Uygulamasının Etkinliği” başlıklı
tezi için 26/04/2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık Tezi ve
Değerlendirilmesi” başlıklı Madde 19 – (1)’in 3. bendi uyarınca tez savunma sınavı asil ve yedek
jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere
jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 10:00 olarak
belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Selda SARIKAYA
Doç. Dr. Şenay ÖZDOLAP
Doç. Dr. Barın SELÇUK
YEDEK ÜYELER :
Prof. Dr. Nigar DURSUN
Prof. Dr. Erbil DURSUN
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
11-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.09.2014 tarih ve 17267245-1914 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Ezel GÜNAY’ın, 26/04/2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık
Tezi ve Değerlendirilmesi” başlıklı Madde 19 – (1)’in 3. bendi uyarınca 25 Eylül 2014 Perşembe
günü yapılacak olan tez savunma sınavına asil üye olarak seçilen Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Barın SELÇUK
Fakültemize davet edilmesine, adı geçen öğretim üyesinin 2547 sayılı Yasanın 39. maddesi
uyarınca 25 Eylül 2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak
Zonguldak’ta görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
12-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 21.07.2014 tarih ve 85188590-1916 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. N. Aydın
MUNGAN’ın, 12-15/10/2014 tarihleri arasında İskoçya/Glaskow’da düzenlenecek olan “SIU 2014
World Congress of Urology”na katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç
4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
13-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 04.09.2014 tarih, 46148110-8832 sayılı yazısı ile
eki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 29.08.2014 tarih,
79594239-2999-9249 sayılı yazısı okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıfa yatay
geçiş yapan Fakültemiz öğrencilerinden 120107101010 numaralı Betül MEMİŞ’in kaydının
silinmesine, dosyasının ilgili Üniversiteye gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
14-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.09.2014 tarih ve 84644672-1918 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. A. Eksal KARGI’nın, 11/09/2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınavında jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç
1 (bir) gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli olarak İzmir’de görevlendirilmesine, harcırahının
Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
15-
Fakültemiz 03.08.2014 tarih, 2014/30-13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
komisyonun toplantı tutanağı okundu.
a)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın
26/06/2014 tarih, 75850160-301.06.01/38204 sayılı “Suriye ve Mısır Yatay
Geçiş”
konulu
yazısı
ve
aynı
kurumun
11/07/2014
tarih,
75850160-301.06.01/41008 sayılı “Yatay Geçiş” konulu yazıları doğrultusunda,
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Tıp eğitimi gören, Fakültemize yatay geçiş için
müracaat eden ve yatay geçiş için istenilen müracaat belgeleri tam olan veya
belgelerinde eksiklik olduğu halde kayıt için gelirken eksik belgelerini
tamamlamak ve kayıt için istenilen belgeleri de getirmek şartıyla aşağıda isimleri
belirtilen 9 (dokuz) öğrencinin, İntibak Komisyonu’nun kararları saklı kalmak
koşuluyla yatay geçişlerinin kabul edilebileceği sınıflar (dönem) aşağıda
belirtilmiş olup bu haliyle kabulüne,
Sıra
Geldiği Ü.
1
Tişrin Ü.
2
Al Furat
3
4
5
Al Furat
Aleppo-Halep
Aleppo-Halep
6
7
8
9
Aleppo-Halep
Al Baas Ü.
Şam Ü.
Al Baath Ü.
Adı Soyadı
ATAA (Mohammed)
UMMUHAN
AL ABDALLAH AL
ALEWAY
SELMA YUSUFOĞLU
UDEY ZEKERİYA
ABDULAZİZ ALEISSA
AL-RAEI
ANAS MOHAMMAD
MOSAB HASWA
EİHAB ALSEHLİ
GHAITH HEJAZI
Suriye
Kabul Edilebileceği Sınıf
1
Suriye
1
Türk
Suriye
Suriye
1
2
3
Suriye
Suriye
Suriye
Suriye
3
Uyruğu
4
4
5
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
b) 02/05/2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 13/09/2014 tarih ve
75850160-301.06.4900 sayılı “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama
Esasları” konulu yazısı doğrultusunda yatay geçiş için Fakültemize müracaat eden
öğrencilerin belgeleri değerlendirilmiş ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin
kabulüne,
1. Sınıf İçin:
SıraAdı Soyadı
Asil.
SAĞNAK HEKİMOĞLU
1
ZEYNEP TEKELİ
2
RABİA SENA YILDIRIM
3
EFEKAN İYİİŞ
4
GÜLŞEN AKIN
5
ÖZGÜR TATLI
6
BERKAN ÖZKAN
7
MUZAFFER FATİH TÜRK
8
MUSTAFA TEMEL
9
ŞÜHEDA TOPUZ
10
SAMET ÖZBAYRAK
11
ZEYNEP EĞİLMEZ
12
EMRE ARICAN
13
14
ÖZNUR DURAK
2. Sınıf İçin:
SıraAdı Soyadı
Asil.
MİHRİBAN SEVİNÇ
1
2
3
4
Geldiği Ü.
Gel.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
TOBB ETÜ.
S.DEMİREL
TIP
TIP
470,56113
464,43370
2013
2013
Mevlana
HACETTEPE
TIP
E.Elkt.Müh.
461,81366
459,24572
2013
2013
KOCAELİ
ÖZYEĞİN Ü
DİŞ
Mimarlık
459,19963
458,85634
2013
2013
HACETTEPE
KARABÜK
E-Elkt.Müh.
TIP
458,70586
458,48627
2013
2013
MARMARA
HACETTEPE
DİŞ
HUKUK
458,21641
457,88911
2013
2013
MARMARA
İTÜ-Mim.Fk.
DİŞ
Mim.(ing)
457,65831
520,006
2013
2011
İTÜ-Müh.
Müh.
Mol.Biy.Gen.
515,315
518,794
2011
G.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
BOĞAZİÇİ
Geldiği Ü.
2010
Erz.ATATÜRK
TIP
486,77758
2012
OKUMUŞ
MEHMET NEBİ ÇELİK
BERFİN GÜLKAYA
GÜLHANE
TIP
TIP
461,10949
460,77181
2013
2013
AYŞE NUR ŞAHİN
UFUK
TIP
458,96504
2013
Erz.ATATÜRK
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
5
MELTEM SERTER
Kıb.Yakındoğu
TIP
457,61498
2013
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
3. Sınıf İçin:
SıraAdı Soyadı
Asil.
LEVENT ÇAKIR
1
EMRE ÖZ
2
DENİZ ÖZTAŞAN
3
İSMAİL ÇELİK
4
4. Sınıf İçin:
SıraAdı Soyadı
Asil.
MERVE TEKİN YILDIZ
1
Geldiği Ü.
G.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
C.BAYAR
KARABÜK
TIP
TIP
525,879
510,939
2010
2011
KARABÜK
HARRAN
TIP
TIP
483,74312
481,99257
2012
2012
G.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
TIP
350,460
Geldiği Ü.
GAZİANTEP
2009
c) 02/05/2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim
Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 13/09/2014 tarih ve
75850160-301.06.4900 sayılı “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama
Esasları” konulu yazısı doğrultusunda yatay geçiş için Karabük Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne müracaat eden öğrencilerin belgeleri değerlendirilmiş ve aşağıda isimleri
belirtilen öğrencilerin kabulüne,
1. Sınıf İçin:
SıraAsil.
1
Adı Soyadı
SAMET ÖZBAYRAK
Geldiği Ü.
MARMARA
G.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
DİŞ
457,65831
G.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
TIP
486,77758
G.Bölüm
Ö S Y S Ö S Y S
Puanı
Yılı
TIP
507,965
2013
2. Sınıf İçin:
SıraAsil.
1
Adı Soyadı
MİHRİBAN SEVİNÇ
OKUMUŞ
Geldiği Ü.
Erz.ATATÜRK
2012
4. Sınıf İçin:
SıraAsil.
1
Adı Soyadı
FİLİZ ALTIN
Geldiği Ü.
M.KEMAL
2011
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI NO
: 2014/34
d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın
26/06/2014 tarih, 75850160-301.06.01/38204 sayılı “Suriye ve Mısır Yatay Geçiş”
konulu yazısı ve aynı kurumun 11/07/2014 tarih, 75850160-301.06.01/41008
sayılı “Yatay Geçiş” konulu yazıları doğrultusunda, Suriye Arap
Cumhuriyeti’nde Tıp eğitimi gören, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne
yatay geçiş için müracaat eden ve yatay geçiş için istenilen müracaat belgeleri
tam olan veya belgelerinde eksiklik olduğu halde kayıt için gelirken eksik
belgelerini tamamlamak ve kayıt için istenilen belgeleri de getirmek şartıyla
aşağıda isimleri belirtilen 2 (iki) öğrencinin, İntibak Komisyonu’nun kararları
saklı kalmak koşuluyla yatay geçişlerinin kabul edilebileceği sınıflar (dönem)
aşağıda belirtilmiş olup bu haliyle kabulüne,
1. Sınıf İçin:
Adı Soyadı
TİŞRİN
MOHAMED OWAIS OLAYAN
Uyruğu
3. Sınıf İçin:
Adı Soyadı
AL FURAT
SALAH ASEHAIL
Uyruğu
Geldiği Ü.
Geldiği Ü.
Suriye
Suriye
Kabul Edilebileceği Sınıf
1
Kabul Edilebileceği Sınıf
3
Oybirliği ile karar verildi.
9
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 05/09/2014
TOPLANTI NO
: 2014/34
Toplamı 9 sayfa olan 05.09.2014 tarih ve 2014/34 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 15 (onbeş) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Dekan Vekili
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content