close

Enter

Log in using OpenID

466 - Afyon Kocatepe Üniversitesi

embedDownload
Toplantı Tarihi: 07.05.2014
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı Sayısı : 466
Karar 2014/132 :
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Afyon Kocatepe Üniversitesi-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ortak
doktora programı 123323001 nolu öğrencisi Mustafa EVCİMEN’in tez konusunun “Kadmiyum Maruziyeti
Uygulanan Ratlarda Polydatin ve Üzüm Çekirdeği Ekstraktının Kan, Karaciğer, Böbrek ve Beyin Dokuları
Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak ve Oksidan-Antioksidan Göstergelerle Araştırılması” olarak Etik
Kurul Kararı eklenerek kabulüne,
Karar 2014/133 :
Veteriner Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programı 113321010 nolu öğrencisi
Handan EVSEN’in tez konusunun “Balık Yağı ve Mısır Şurubunun Ratlarda Obezite Oluşumundaki Rolü ve
Zencefil ile Nikotinin Obezite olan Ratlardaki Antiobezite Etkilerinin Belirlenmesi” olarak değişikliğinin Etik
Kurul Kararı eklenerek kabulüne,
Karar 2014/134 :
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı doktora programı 103337001 nolu
öğrencisi Eyüp Eren GÜLTEPE’nin tez konusunun “Süt İneklerine Kuru Dönem Boyunca Organik Krom
İlavesi Yapılmasının Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri” olarak değişikliğinin Etik Kurul Kararı
eklenerek kabulüne,
Karar 2014/135 :
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı doktora programı 103337001 nolu
öğrencisi Eyüp Eren GÜLTEPE için oluşturulan Tez İzleme Komite üyeliğinden Doç.Dr.Mehmet
YARDIMCI’nın kurumdan ayrılması nedeniyle yerine Doç. Dr. E.Hesna KANDIR’ın atanarak Tez İzleme
Komite üyesi değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
Tez İzleme Komitesi
Danışman: Prof.Dr.İsmail BAYRAM
Doç. Dr. İ.Sadi ÇETİNGÜL
Doç. Dr. E.Hesna KANDIR
Karar 2014/136 :
Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerinin tez
konularının;
Ömer GÜMÜŞTAŞ
“Mısır Tanesinde ADF Analizi için NIR Kalibrasyonu Oluşturulması”
Müşerref CİNGÖZ
“Mısır Tanesinde Ham Protein Analizi için NIR Kalibrasyonu Oluşturulması”
Ali Metehan ÇULFA
“Mısır Tanesinde Ham Selüloz Analizi için NIR Kalibrasyonu Oluşturulması”
Gökhan SAĞLAM
“Mısır Tanesinde Kuru Madde ve Ham Kül Analizleri için NIR Kalibrasyonu
Oluşturması”
Fatma Senem YILDIRIM
“Mısır Tanesinde Ham Yağ Analizi için NIR Kalibrasyonu Oluşturulması”
Ercan TOMAS
“Mısır Tanesinde Nişasta Analizi için NIR Kalibrasyonu Oluşturulması”
Cemal Emre DOĞUSOYLU “Mısır Tanesinde NDF Analizi için NIR Kalibrasyonu Oluşturulması” olarak
kabulüne;
Mehmet TAYTAK
“Süt İneklerinde Süt Üre Nitrojen Düzeyi İle Beslenme Hastalıkları
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” olarak Etik Kurul Kararı eklenerek
kabulüne;
Karar 2014/137 :
Veteriner Medikal Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı doktora programı 103333012 nolu öğrencisi Fahriye
ZEMHERİ, 103333011 nolu öğrencisi Serkan EROL ve 103333010 nolu öğrencisi Elvan AKGÜL’ün Afyon
Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 49.Maddesine göre yapılan Tez
İzleme Komite Tutanakları görüşülmüş başarılı olmuşlardır,
Karar 2014/138 :
Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı Doktora Programı 123307001 nolu öğrencisi Damla ARSLAN’ın
22.04.2014 tarihli dilekçesi görüşülmüş, 23 Haziran-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Erasmus Staj
Hareketliliği programı kapsamında yurt dışında yapacağı çalışma “Tez Hazırlık Çalışması” dersinin 1(bir)
ECTS olarak kabul edilmesinin,
Karar 2014/139 :
Tıp Biyokimya Anabilim Dalı yüksek lisans programı 113301002 nolu öğrencisi Mehmet Ali TELLİ’nin
Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereğince
Tez Savunma Sınav jüri üyelerinin, sınav tarihinin ve yerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
sınav tarihi 12.06.2014,saat,10:00’da,Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.D. Toplantı Salonu’nda yapılmasına,
ASİL JÜRİ : Prof.Dr.Tülay KÖKEN
YEDEK JÜRİ: Yrd.Doç.Dr.Serap ONRAT
Prof.Dr.Ahmet KAHRAMAN
Yrd.Doç.Dr.Gülşah AŞIK
Doç.Dr.Nuray ÖZTAŞAN
Karar 2014/140 :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Süleyman Demirel Üniversitesi Spor
Bilimleri Anabilim Dalı arasında yürütülmek üzere ortak yüksek lisans programının açılması talebinin
kabulüne, Üniversitemiz Senatosuna sunulmasının,
Karar 2014/141 :
Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Recep ASLAN’ın 18.04.2014 tarihinde YÖK Sağlık
Bilimleri Etik Kurulunda görevli olduğundan dolayı yapamadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekliyle
yapılmasının,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Ders Saati
Biyoritimler Fizyolojisi
18.04.2014
21.04.2014
08.30-11.20
Karar 2014/142 :
Veteriner Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Korhan ALTUNBAŞ’ın 14-18 Nisan
2014 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesinde görevlendirildiğinden dolayı yapamadığı derslerin telafi
programının aşağıdaki şekliyle yapılmasının,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Ders Saati
Hücre Siklusu
16.04.2014
03.05.2014
14:00-17:20
Hücre İskeleti
17.04.2014
03.05.2014
08:30-12:20
Bilimsel Yenilikler
18.04.2014
04.05.2014
08:30-12:20
Hücre Ad.Mol. ve Hücre Bağ.
14.04.2014
05.05.2014
13:00-13:50
Karar 2014/143 :
Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Hatice ÇİÇEK’in 12-17 Mayıs 2014 tarihleri
arasında “LLP Erasmus Teaching Staff Mobility” programı kapsamında Almanya’da bulunacağından dolayı
yapamadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekliyle yapılmasının,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Ders Saati
Zoonoz Arthropot ve Prot.
12.05.2014
24.05.2014
08:30-12:20
Keneler ve Medikal Önl.
13.05.2014
24.05.2014
13:00-16:00
Uzmanlık Alan Dersi
14.05.2014
25.05.2014
08:30-12:20
Tez Çalışması
14.05.2014
25.05.2014
13:00-13:50
Tez Hazırlık Çalışması
15.05.2014
25.05.2014
14:00-14:50
Uzmanlık Alan Dersi
16.05.2014
25.05.2014
15:00-12:20
Karar 2014/144 :
Veteriner Hayvan Besleme Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.İsmail BAYRAM’ın
20-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında İspanya-Murcia kentinde EAEVE Toplantılarına görevlendirildiğinden
dolayı yapamadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekliyle yapılmasının,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Ders Saati
Besi Sığırlarının Beslenmesi
20.05.2014
31.05.2014
08:30-12:20
Koyun Besleme İlkeleri
20.05.2014
31.05.2014
08:30-12:20
Rasyon Haz.Ana İlkeler
21.05.2014
27-28.05.2014
08:30-12:20
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
21.05.2014
23.05.2014
29.05.2014
25.05.2014
08:30-12:20
08:30-12:20
Karar 2014/145 :
Tıp Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet SONGUR, 29.04.2014 tarihinde TÜBİTAK Proje
Önerilerini Değerlendirme Paneli’ne 05-08 Mayıs 2014 tarihinde 8.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine
katılacağından dolayı yapamadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekliyle yapılmasının,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Ders Saati
Toraks ve Abdomen Böl.Kes.Ant.
29.04.2014
02.05.2014
08:30-12.20
Pelvis ve Perine Bölg.Kest.Ant .
29.04.2014
02.05.2014
13:00-14.50
Pelvis ve Perine Bölg.Kest.Ant.
05.05.2014
16.05.2014
08:30-12.20
Tez Çalışması
05.05.2014
16.05.2014
11:30-15.20
Uzmanlık Alan Dersi
05.05.2014
16.05.2014
16:00-23.50
Toraks ve Abdomen Böl.Kes.Ant.
06.05.2014
17.05.2014
08:30-12.20
Pelvis ve Perine Bölg.Kest.Ant.
06.05.2014
17.05.2014
13:00-14.50
Tez Çalışması
08.05.2014
17.05.2014
10:30-12.20
Araştırma Yöntemleri
08.05.2014
17.05.2014
13:00-15.50
Uzmanlık Alan Dersi
08.05.2014
17.05.2014
16:00-23.50
Karar 2014/146 :
Veteriner Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Hasan ÇİÇEK’in
12-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında “LLP Erasmus Teaching Staff Mobility” programı kapsamında
Almanya’da bulunacağından dolayı yapamadığı derslerin telafi programının aşağıdaki şekliyle yapılmasının,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Ders Saati
Proje Çalışması
12.05.2014
20.05.2014
18:00-18:50
Araştırma Yöntemleri
12.05.2014
20.05.2014
19:00-21:50
Ekonomik Kalkınma ve Hayv. Sek.
12.05.2014
20.05.2014
22:00-23:50
Hayvansal Üretim İşletmeciliği
12.05.2014
21.05.2014
18:00-19:50
Hayvan ve Hayvansal Ürün Paz.
12.05.2014
21.05.2014
20:00-20:50
Uzmanlık Alan Dersi
13.05.2014
21.05.2014
21:00-23:50
Uzmanlık Alan Dersi
13.05.2014
22.05.2014
18:00-22:50
Hayvancılığa Dayalı San. İşlet.
14.05.2014
22.05.2014
23:00-23:50
Hayvancılığa Dayalı San. İşlet.
14.05.2014
23.05.2014
18:00-18:50
Hayvansal Üretimde Planlama
4.05.2014
23.05.2014
19:00-21:50
Hayvan ve Hayvansal Ürün Paz.
14.05.2014
23.05.2014
22:00-22:50
Hayvan ve Hayvansal Ürün Paz.
15.05.2014
23.05.2014
23:00-23:50
Hayvancılık Sekt. Örgütlenme
15.05.2014
24.05.2014
08:30-09:20
Tez Çalışması
16.05.2014
24.05.2014
09:30-10:20
Hayvancılık Sekt. Örgütlenme
16.05.2014
24.05.2014
10:30-11:20
Karar 2014/147 :
Tıp Anatomi Anabilim Dalı yüksek lisans programı 113322005 nolu öğrencisi Özlem YÜCEL’in Afyon
Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. Maddesi gereğince Tez
Savunma Sınav jüri üyelerinin, sınav tarihinin ve yerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne,
sınav tarihi 23.05.2014, saat,11:00’da, Tıp Fak.Anatomi Anabilim Dalı’nda yapılmasına,
ASİL JÜRİ : Prof.Dr.Ahmet SONGUR
YEDEK JÜRİ: Yrd.Doç.Dr.Muhsin TOKTAŞ
Doç.Dr.Murat YAĞMURCA
Yrd.Doç.Dr.Ozan TURAMANLAR
Yrd.Doç.Dr.Yücel GÖNÜL
Oy birliği ile kabulüne,
Birol EROL
Enstitü Sekreteri v.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content