close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Sahabe Efendilerimizden Bazıları Hakkında Kısa Bilgiler
Hz. Haris Bin Süreka (r.a.)
Ensardan ilk şehit olan sahabe
Hz. Ebu Seleme (Abdullah) (r.a.)
Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe
Hz. Nesibe Hatun (r.a.)
Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere
siper olan hanım sahabe
Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
En çok hadis rivayet eden sahabedir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok
sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374
hadis rivayet eden sahabe kimdir?
Hz. Talha Bin Ubeydullah (r.a.)
Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip
çolak kalan sahabe
Hz. Abdullah b. EbuBekir (r.a.)
Sevr mağarasına müşrikler hakkında
Efendimize (sav) bilgi götüren sahabe
Hz. Zübeyr Bin Avvam (r.a.)
Allah yolunda ilk kılıc çeken sahabe
Hz. Musab Bin Umeyr (r.a.)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk diplomatı.
Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa
namazı kıldıran sahabi
Hz. Hz. Mihca (r.a.)
Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe
Hz. Abdullah Bin Zeyd (r.a.)
Ezanı rüyasında ilk gören sahabe
Hz. Eyyub El Ensari (r.a.)
İstanbul’da metfun meşhur sahabe
Hz. Zeyd (r.a.)
Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe
Hz. Abdullah bin Mesut (r.a.)
Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan
okuyan sahabe
Hz. Kab b. Malik (r.a.)
Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz
(s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet
nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı
sahabe
Hz. Zeyd bin Sabit. (r.a.)
Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline
getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama
komisyonunun başkanı olan sahabe
Hz Osman (r.a.)
“Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakablı, Meleklerin
bile hayâ ettiği sahabe
Hz. Ebu Zer Gifari (r.a.)
Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe
İllallah” diyen sahabe
Hz. Abdullah Bin Cübeyr (r.a.)
İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı)
adıyla meşhur olan sahabe
Hz. Ebu Basir (r.a.)
İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe
Hz. Dıhyetül Kelbi (Dıhye İbni Halife) (r.a.)
Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna
onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe
Hz. Osman Bin Talha (r.a.)
Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) Kabe’nin anahtarını verdiği sahabe
Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)
Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin
demir halkalarının mübarek yüzüne batması
üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu
yaparken iki dişi kırılan sahabe
Hz. Saat Bin Muaz (r.a.)
Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe
Hz. Muaz Bin Cebel (r.a.)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni
seviyorum dediği sahabe
Hz. Huzeyfe (r.a.)
Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında
düşmanı gözetlemek için görevlendirdiği, aynı
zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır
katibini sabahe
Sahabe Efendilerimizden Bazıları Hakkında Kısa Bilgiler
Hz. Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
Hz. Osman ’ı halife ilan eden sahabe
Hz. Habbab b.Eret (r.a.)
slâm’dan dönmesi için müşrikler tarafından
yanmakta olan bir ateşin üzerine sırt üstü
yatırılan ama yine de dininden vazgeçmeyen
sahabe
Hz. Ebu Lübabe (r.a.)
Tevbesi ile meşhûr sahâbe
Hz. Erkam b. Ebi'l Erkam (r.a.)
Evi ilk vakıf olan sahâbe
Hz. Hubeyb bin Adiyy (r.a.)
Darağacında ilk namaz kılan sahâbe
Hz. Es'ad bin Zürare (r.a.)
Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan
sahâbî
Hz. Kab bin Malik (r.a.)
Peygamber efendimizin şâirlerinden olan
sahabi
Hz. Muaz bin Cebel (r.a.)
Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî
Hz. Sehl bin Sa'd (r.a.)
Medîne'de en son vefât eden sahâbî
Hz. Selman-ı Farsi (r.a.)
Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî
Hz. Osman bin Maz'un (r.a.)
Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbe
Hz. Hatib bin Ebi Beltea (r.a.)
Peygamber efendimizin elçilerinden olan
sahabi
Hz. Übeyy bin Ka'b (r.a.)
Kırâati ile meşhûr sahâbe
Hz. İmran bin Husayn (r.a.)
Meleklerle konuşan Sahâbî
Hz. Velid bin Velid (r.a.)
Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbe
Hz. Kab bin Züheyr (r.a.)
Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî
Hz. Beşir bin Sad (r.a.)
Hz. Ebû Bekire ilk bîât eden sahabe
Hz. Ümmi Hiram (r.a.)
Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi
Hz. Hamza (r.a.)
Şehidlerin efendisi sahabe
Hz. Zeyd bin Harise (r.a.)
İlk îman eden azatlı köle sahabi efendimiz
Hz. Abdullah bin Abbas (r.a.)
Tefsîr âlimlerinin şâhı sahabe
Hz. Zeyt bin Sabit (r.a.)
En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî
Hz. Abdullah bin Amr bin As (r.a.)
Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbe
Hz. Ebu bekir (r.a.)
Sadakati ile tanınan sahabi
Hz. Abdullah bin Süheyl (r.a.)
Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbe
Hz. Ömer (r.a.)
Adaleti ie biline sahabi
Hz. Abdullah bin Zübeyr (r.a.)
Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî
Hz. Halid bin Velid (r.a.)
Komutanlığı ile tanınan sahabi
Hz. Asım bin Sabit (r.a.)
Arıların koruduğu sahâbî
Hz. Ebu Ubeyde bin Cerra (r.a.)
Ümmetin emini olan sahabi
Hz. Bilal-i Habeşi (r.a.)
Peygamber efendimizin müezzini sahabi
Hz. Zeyd b Harise (r.a.)
Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabi
Hz. Enes Bin Malik (r.a.)
Resûlullahın hizmetini gösren sahabi
Hz. Yasir (r.a.)
İslamın ilk şehidi sahabi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content