close

Enter

Log in using OpenID

1. BÖLÜM (ORTAOKUL DÜZEY)

embedDownload
1. BÖLÜM (ORTAOKUL DÜZEY)
1- Aşağıdakilerden hangisi Araplarca Kutsal sayılan Kabe ile ilgili
görevlerden değildir?
a) Hicabe
b) Hilfu'l-Fudul
c) Sikaye
d) Rifade
2-Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu gagalarında taşıdığı taşlarla
yenerek hezimete uğratan , ebabil kuşlarından bahseden sure
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kureyş Suresi b) Maun Suresi
c) Fil Suresi
d)İhlas Suresi
3-Hz. Peygamberin (s.a.v) doğumu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru
verilmiştir?
a) 12 R. evvel 571
b) 20 R. evvel 571
c) 12 R. evvel 570
d) 12 R. evvel 610
4- Hz. Peygamber (s.a.v)'in doğduğu gecede aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmemiştir?
a) Kisranın sarayının sütunları yıkıldı.
b) Ay yarıldı.
c) Mecusilerin tapındıkları ateş söndü.
d) Sava gölü kurudu.
5-Hz. Peygamber (s.a.v)'in yetim olması sebebiyle süt evlatlığına almakta
tereddüt eden fakat aldıktan sonra çok sevinen ve hanesine bereket gelen
Sa'd oğullarından süt annesi hangisidir?
a) Halime
b) Fatıma
c) Amine
d) Süveybe
7- Hz. Peygamber (s.a.v) annesiyle birlikte Medine'de, babasının kabrini
ziyaret dönüşünde, Ebva'da annesini kaybettikten sonra, O'nu Mekke'ye
getiren ve bu yolculukta kendilerine eşlik eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ümmü Eymen
b) Süveybe
c) Halime
d) Ümmü Cemil
7- Peygamberimiz (s.a.v) amcası Ebu Talib ile birlikte ticaret amacıyla Şam'a
giderken Şam yakınlarındaki Busra kasabasında önceki ilahi kitaplardan
edindiği bilgilerle onun son peygamber olduğunu anlayan ve amcasına onu
Mekke'ye geri götürmesini tavsiye eden din adamı kimdir?
a) Varaka b. Nevfel
b) Rahip Bahira
c) Amr b. Luhay d) Aziz Pavlus
8- Peygamberimiz (s.a.v)'in amcalarından kendisine iman ettikleri kesin
olan iki amcası hangileridir?
a) Ebu Talib - Ebu Lehep
b) Ebu Lehep - Haris
c) Abbas - Hamza
d) Ebu Talib - Haris
9- Savaşılması haram olan Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarında
yapılan, birisine Peygamberimiz (s.a.v)'inde katıldığı, dört yıl süren bu
savaşlara ne denir?
a) Haçlı Seferi
b) Gazve
c) Cihad
d) Ficar Harbi
10- Peygamberimiz (s.a.v) Hz. Hatice validemizle evlenirken, ikisinin yaşı
hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) 25 - 35
b) 20 - 40
c) 25 - 40
d) 25 - 45
11- Son derece güvenilir ve dürüst olduğu için Mekke'lilerin Hz. Muhammed
(s.a.v)'e verdikleri lakab nedir?
a) Hatemul Enbiya b) Muhammedül Emin c) Ebul Kasım d) Habibullah
12- Peygamberimiz (s.a.v)'in aşağıdaki çocuklarından hangisinin annesi Hz.
Hatice değildir?
a) Zeyneb
b) Fatıma
c) Abdullah
d) İbrahim
13- Peygamberimiz(s.a.v)'in iki kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a hangi
lakap verilmiştir?
a) Zil Vecheyn
b) Zinnureyn
c) Emirul Mu'minin
d) İbnu Affan
14- Kabe tamir edilirken Mekke'lilerin yerine koyma şerefine ermek için
kavga ettikleri ve Peygamberimiz (s.a.v)'in hakemliği ile sorunun çözüldüğü
taşın adı nedir?
a) Gök taşı
b) Cennet taşı
c) Ebu Kubeys
d) Hacerul Esved
15- Aşağıdakilerden hangisi ilk inanan müslümanlardan değildir?
a) Hz. Hatice
b) Hz.Ali
c) Hz. Ebubekir
d) Hz. Sa'd b. Muaz
16- Hz. Peygamber(s.a.v) açıktan ilk davetine aşağıdaki mekanlardan
hangisinde yapmıştır?
a) Kendi evinde
b) Darul - Erkam'da
c) Kabe'de d)Safa Tepesinde
17- Hz. Peygamber (s.a.v)'in davetine şiddetle karşı çıkan amcasının ismi
nedir?
a) Haris
b) Ebu Lehep
c) Abbas
d) Ebu Sufyan
18- İlk müslümanların toplantı ve ibadet için gizlice toplandıkları yerin adı
nedir?
a) Daru'l - Erkam
b) Daru'n - Nedve
c) Kabe
d)Daru'l Kurra
19- Ebu Cehil'in teklifi üzerine Hz. Muhammed(s.a.v)'i öldürmek için evinden
çıkıp Hz. Muhammed(s.a.v)'in huzurunda iman eden sahabe kimdir?
a) Halid b. Velid
b) Hz. Ebubekir
c) Hz. Ömer
d) Amr ibnul As
20- Taifliler Peygamberimizi taşlarken peygamberimizin sığındığı Utbe ve
Şeybe adlı kişilerin bağında kendisine üzüm ikram eden Addas adlı köle
hangi peygamberin diyarındandı?
a) Hz. Süleyman b) Hz. Yunus
c) Hz. Yusuf
d) Hz. Yahya
21- Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak için müslümanlar ilk defa
nereye hicret ettiler?
a) Taif'e b) Hayber'e
c) Medine'ye
d) Habeşistan'a
22- ilk hicret kafilesi kaç kişiden oluşmuştur?
a) 11 erkek 4 kadın
b) 15 erkek 5 kadın
c) 10 erkek 10 kadın
d) 4 erkek 11 kadın
23- Hicret eden müslümanları hoş karşılayan Habeşistan kralı kimdir?
a) Rustem
b) Sezar
c) Ebrehe
d) Necaşi
24- Müslümanların ilerleyişini durduramayan müşriklerin Haşimoğullarına
karşı ilan ettikleri boykotta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kız alıp vermeyecekler.
b) Onları Mekke'den sürecekler.
c) Onlarla görüşmeyecekler.
d) Alış - veriş yapmayacaklar.
25- Mekke'li müşriklerin müslümanlara karşı boykotu kaç yıl sürmüştür?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 5 yıl
d) 6 yıl
26- Peygamberimiz(s.a.v)'in amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice'nin vefat
ettiklerinden dolayı çok etkilendiği yıla ne ad verilir?
a) Vefat yılı
b) Keder yılı
c) Gam yılı
d) Hüzün yılı
27- Hz. Peygamber insanları hak dine davet etmek için kölesi Zeyd ile
birlikte Mekke dışına ilk ziyaretini nereye yapmıştır?
a) Medine
b) Cidde
c) Taif
d) Riyad
28- Müslümanlar ilk defa ne zaman Kabe'de açıkça namaz kıldılar?
a) Hz. Ebubekir'in müslüman oluşuyla
b) Hz. Ömer'in müslüman oluşuyla
c) Hz. Osman'ın müslüman oluşuyla
d) Hz. Ali'nin müslüman oluşuyla
29- Peygamberimiz gece vakti Mescid-i Haramdan Mescid-i aksaya
götürülmesine ve oradan göğe çıkarılmasına sırasıyla ne ad verilir?
a) Sayr - Uruc
b) Seyahat - İrtifa c) İsra - Mirac d) Zehab - İyab
30- Mirac kendisine anlatıldığında, Muhammed söylüyorsa doğrudur deyip,
sıddık ünvanını alan sahabe kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebubekir
c) Amr b. As
d) Ebu ubeyde b. cerrah
2. BÖLÜM (ORTA DÜZEY)
1- Peygamberimiz kaç yıl Mekke'de peygamberlik yaptı?
a) 10 yıl
b) 15 yıl
c) 13 yıl
d) 14 yıl
2- Peygamberimiz(s.a.v)'in hicret ettiği Medine'de aşağıdaki kabilelerden
hangisi yaşamıyordu?
a) Kureyş kabilesi b) Evs kabilesi
c) Hazrec kabilesi
d) Yahudiler
3- Medinelilerden ilk müslüman olan kimdir?
a) Es'ad b. Zurare
b) Suveyd b. Samit c) Avf b. Haris
d) Ukbe bin Amir
4- Hz. Peygamberin hicretini engellemek isteyen müşrikler Daru'n Nedvede
aşağıdaki kararlardan hangisini almışlardır?
a) Onu zincire vurup zindana atalım.
b) Uzak bir yere sürgün edelim.
c) Onun vücudunu ortadan kaldıralım. (Öldürelim)
d) Ailesi üzerine baskı kurup gitmesini engelleyelim.
5- Hicret ettikte sonra Hz. Peygamber kendisinde bulunan emanetleri
Mekke'deki sahiplerine iade etmek üzere kimi görevlendirmiştir?
a) Hz. Ali b) Zeyd b. Haris
c) Hz. Ebubekir
d) Hz. Ömer
6- Hz. Peygamber (s.a.v)'in hicret esnasında mağara arkadaşı kimdir?
a) Hz. Aişe
b) Hz. Ali
c) Hz. Ebubekir
d) Hz. Hatice
7- İlk cuma namazı nerede kılınmıştır?
a) Mescid-i Haramda
b) Mescid-i Nebevide
c) Mescid-i Kubada
d) Mescid-i Kıbleteynde
8- Peygamberimiz(s.a.v) Medine'ye ilk vardığında kimin evine misafir oldu?
a) İki yetim kardeşin evine
b) Said b. Muaz'ın evine
c) Ebu Eyyub El Ensari'nin evine
d) Zeyd b. Abdullah'ın evine
9- Peygamberimiz(s.a.v) Mescid'i şerifin inşaasına nasıl katkıda bulunmuş?
a) Taş taşıyarak
b) Çamur yaparak
c) Hurma ağacı keserek
d) Mal bağışında bulunarak
10- Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?
a) Hz. Bilal (r.a)
b) Hz. Ali (r.a)
c) Hz. Abdullah B. Zeyd (r.a)
d) Hz. Osman (.ra)
11- Mescid-i Şerif'in bir tarafına evsiz fakirlerin barınması için yapılan
gölgelikte barınanlara ne ad verilir?
a) Ashab-ı Yemin
b) Ashab-ı Suffe
b) AShab-ı Şimal
d) Guraba takımı
12- Hane-i Saadet nedir?
a) Peygamberimizin mescidin bitişindeki evidir
b) Ravza-ı Mutahhara'dır.
c) Mescid-i Nebevi'dir
d) Ashab-ı Suffan'ın kaldığı yerdir
13- Mekke'den göç ederek Medine'ye yerleşen müslümanlara ne ad verilir?
a) Kureyşliler
b) Ensarlar
c) Haznecliler
d) Muhacirler
14- Medine halkına Mekke'den gelenlere her türlü yardımı yapmalarından
dolayı verilen ad nedir?
a) Ensar b) Muhacir
c) Ashabı suffa
d) Sahabe
15- Medine'de Peygamberimiz(s.a.v)'in muhacirlerle ensarlar arasında
kurmuş olduğu tarihin en kuvvetli kardeşlik bağından bahseden Âyet
hangisidir?
a) Bakara Suresi 281. Âyet
b) Yasin Suresi 50. Âyet
c) Enfal Suresi 72. Âyet
d) Maide Suresi 3. Âyet
16- Hz. Ebubekir(r.a) Medine'de neyin ticaretini yapmış?
a) Elbise
b) Yağ
c) Peynir
d) Hurma
17- Peygamberimiz(s.a.v) Medine'ye hicret ederken Medine'de yaşayan
kabilelerden hangisi yahudi değildir?
a) Kaynukaoğulları
b) Nadiroğulları
c)Evs Kabilesi
d) Kureyzaoğulları
18- Bedir Savaşı hicretin kaçıncı yılında olmuştur?
a) 6. yılında
b) 4. yılında
c) 2. yılında
d) 1. yılında
19- Bedir savaşı esirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bütün esirler öldürüldü.
b) Esirler karşılıksız serbest bırakıldı.
c) Hepsi ölünceye kadar esir kaldı.
d) Bir kısmı fidye bir kısmı da Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında
serbest bırakıldı.
20- Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşı sonucunda Mekke'de yaşananlar
arasında sayılmaz?
a) Ebu Lehep üzüntüsünden öldü. b) Kadınlar siyaha bürünüp yas tuttu.
c) Müslümanlarla barış imzalandı. d) Ebu Süfyan Uhud savaşı hazırlıklarını yaptı.
21- Müslümanların kıblesi daha önce Beyti Mukaddes idi. Müslümanların
kıblesinin Kudüsten Kabeye çevrildiğini bildiren ayet hangisidir?
a) Bakara Suresi 133. Âyet
b) Bakara Suresi 144. Âyet
c) Bakara Suresi 155. Âyet
d) Bakara Suresi 156. Âyet
22- Uhud savaşında Peygamberimiz(s.a.v)'in amcası Hz. Hamza'yı şehid eden
kölenin adı nedir?
a) Cahş
b) Ebu Lubabe
c) Vahşi
d) İbnul Mülcem
23- Uhud savaşında savaş müslümanların lehine dönmüşken savaşı
kaybetmelerinin nedeni nedir?
a) Peygamberin sözünü tutmamaları.
b) Mekkelilerin üstün bir orduya sahip olmaları.
c) Müslümanların çok güçsüz olmaları.
d) Müslümanların savaş meydanını terk etmeleri.
24- Hendek savaşında Mekke müşrikleri ile anlaşmak suretiyle Hz.
Peygamber(s.a.v) ile yaptıkları anlaşmayı bozan Kureyzaoğullarına , tevrata
uygun olarak savaşçıların idam edilmesi, kadın ve çocukların esir alınması
ve malların ganimet sayılması cezasını veren hakem kimdir?
a) Abdullah b. Selam
b) Sa'd İbnu Muaz
c) Ebu Eyyub El Ensari
c) Ebu Zer El Gifari
25- Hudeybiye Antlaşmasında, kabul ettikleri ağır antlaşma şartlarına
karşın, müslümanlara bu şartların kendilerine döneceğini ve yakın bir zaferi
haber veren sure hangisidir?
a) Tevbe Suresi
b) Hac Suresi
c) Muhammed Suresi d) Fetih Suresi
26- Peygamberimizin gümüşten kazdırdığı mührün üzerinde ne yazılıydı?
a) Muhammedun Resulullah
b) Nebiyullah
c) Rahmeten Lil Alemin
d) Muhammed Bin Abdullah
27- Hayber Fethinde, Hayber Fatihi ünvanına layık görülen sahabe kimdir?
a) Halid Bin Velid
b) Üsame Bin Zeyd
c) Hz. Ali
d) Cafer-i Tayyar
28- aşağıdakilerden hangisi Hz. Resulullah (sav) in mute savaşında sırayla
tayin ettiği komutanlardan değildir
a) Halid Bin Velid b) Zeyd Bin Haris c) Cafer-i Tayyar d) Abdullah Bin Revaha
29- Taif kuşatmasında Hevazin'den alınan ganimetler taksim edilirken "Beni
Muhammed'e götürün" diyen ve Hz. Muhammed'in kendisini gördüğünde
gözyaşlarını tutamadığı , hırkasını yere serip onu üzerinde oturttuğu ve
kendisine izzet ve ikram ettikten sonra serbest bıraktığı bayan kimdir?
a) Cariyesi Ümmü Eymen b) Süt kardeşi Şeyma c) Ümmü Fadıl d) Ümmü Cemil
30- Peygamberimiz (s.a.v) 8 yaşında dedesini kaybettikten sonra
amcalarından hangisinin himayesinde kalmıştır?
a) Ebu Leheb
b) Abbas
c) Hamza
d) Ebu Talib
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content