close

Enter

Log in using OpenID

KPSS GÜNCEL BİLGİLER - Fem Akademi Maltepe

embedDownload
KPSS GÜNCEL BİLGİLER
SİYASET ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER,











Türkiye 2015'te G-20 dönem başkanlığını üstlenecektir.
Türkiye’yi 1974 Kıbrıs Harekâtı nedeniyle Mayıs 2014'te 90 milyon euro tazminata mahkûm eden uluslararası
kuruluş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi’ne bağlı
olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir.
Bugüne kadar 11 kişi ant içerek cumhurbaşkanlığı yaparken 5 kişi de cumhurbaşkanlığına vekillik etti. Bu
kişilerden ikisi görevleri sırasında doğal nedenlerden hayatlarını kaybetti (Mustafa Kemal Atatürk ve Turgut
Özal), ikisi askerî darbeler sonucu devrildi (Celâl Bayar ve İhsan Sabri Çağlayangil) ve biri Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından görevden alındı (Cemal Gürsel).İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1923'te oy
birliği ile seçildi. 15 yıl 12 gün ile bu görevde en çok kalan kişi olan Atatürk, dört dönem cumhurbaşkanlığı
yaptı. Turgut Özal ise 3 yıl 159 gün cumhurbaşkanlığı yaparak bu görevde en az kalan kişi oldu. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına göre Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı tek dereceli seçim sonucu beş yıllığına görev yapar. Bir kimse en fazla iki
defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanının hastalık, yurt dışına çıkma, ölüm, çekilme veya başka bir
nedenle görevini sürdürememesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekâleten görev yapar.
Cumhurbaşkanı en az 40 yaşında, yükseköğrenim görmüş ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk
vatandaşı olmalıdır.
Anıtkabir komutanlığı tarafından 23 Nisan için hazırlanan Atatürk ve Çocuk adlı kitapta Atatürk’ün soy bağına
yer verildi. Bu bilgiye göre Atatürk’ün baba tarafından dedesi Karaman’dan Kocacık’a göçen Kızıl Oğuz
Yörüklerin ’den anne tarafından dedesi Karaman’dan Rumeli ye gelen Konyarlar Türkmenlerindendir.
TBMM 24. Dönem milletvekilleri görev yapmaktadır, 2011 Türkiye genel seçimleri sonucu Türkiye Büyük
Millet Meclisi giren ve hâlen görevde olan milletvekillerinin görev süresi 2015 yılındaki genel seçimde sona
erecektir.
Kütahya Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını son 8 yılda 2 metrekareden 12 metrekareye
çıkararak, 2015 Avrupa Yeşil Başkenti ’ne aday oldu.
Yeni Büyükşehir olan illerimiz Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu dur. Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan İl Özel İdareleri
kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirildi. Önceden sadece İstanbul
ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri için geçerli olan bu durum şimdi tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli
oldu. Büyükşehir belediyesinin mülki sınırları içinde kalan tüm köy ve belediyelerin kamu tüzel kişilikleri
kaldırıldı. Bunun sonucunda köyler mahalle oldu. Nüfusu 2.000 altına düştüğü için küçük belde belediyeleri
köye dönüştürülmüştür. Ayrıca herhangi bir yerleşim yerinin belediye olabilmesi için nüfusunun 5000’i
geçmesi şartı getirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşuyor. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği adaylar arasından 3
üyeyi seçiyor. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atıyor. Cumhurbaşkanı 4 atamayı doğrudan yapıyor. Bu isimler, üst
kademe yöneticileri, avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi
raportörleri arasından olacak. Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan, 1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü YÖK’ün göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.
Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçiliyor. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak.
Anayasa Mahkemesi 2 daire ve Genel Kurul’dan oluşuyor. Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin
kapatılmasına 17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebiliyor.
HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşuyor, 3 daire halinde çalışıyor. Adalet Bakanı Kurul’un başkanı, Adalet
Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesidir. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı hukukçular ve avukatlar arasından
atayacak. Yargıtay’dan 3 üye, Danıştay’dan 2 üye, Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye seçilecek. 7 üye
KPSS GÜNCEL BİLGİLER

























birinci sınıf adli yargı hâkim ve savcılarından, 3 üye birinci sınıf idari hâkim ve savcılardan olacak. Meslekten
çıkarılan hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek.
TBMM Başkanlığı’na bağlı Kamu Baş Denetçisi dört yıllığına Mehmet Nihat Ömeroğlu seçildi. İdareyle ilgili
şikâyetler yargıya taşınmadan uzlaşmayla çözülmeye çalışılacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TAİ) tarafından üretilen İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) adı ANKA’ dır. İnsansız
hava aracını ABD ve İsrail’den sonra üreten üçüncü ülke Türkiye’dir.
9 Ağustos 2013 tarihinde, Murat Akpınar ve Murat Ağca adlı Türk pilotları Lübnan’da kaçırılmışlardır.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2013’te erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kişi),kadın
nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (38 milyon194 bin 504 kişi) olmuştur.
Yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12 iken, 2013 yılında binde 13,7’ye yükselmiştir.
Türkiye’nin Suriye’ye karşı güvenliğini sağlamak için NATO’dan talep ettiği Patriot füzeleri Almanya, Hollanda
ve ABD’den gelmiş ve Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş’a yerleştirilmiştir.
Türkiye ile Belarus arasında vizeler kaldırılmıştır (28Mart 2013).
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip ili İstanbul, en az nüfusa
sahip ili Bayburt’tur.
Tülay Tuğcu, 2004-2005 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçildi.
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen referandumda sonuç açıklandı. Referandum sonucunda halkın
yüzde 93'ü “evet” oyu kullanarak Rusya’ya katılmayı onayladı.
Tarihte linç girişimiyle öldürülen ilk devlet adamı 'Muammer Kaddafi'dir.
2011 yılında bağımsızlığını kazanan en yeni ülke: Güney Sudan BM tarafından 192. ülke olarak kabul edildi.
Moğolistan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na üye olmuştur.
Temmuz-Aralık 2014 döneminde AB dönem Başkanlığını Yunanistan’dan devralacak olan İtalya üstlenecek.
Norveç’in eski Başbakanı Jens Stoltenberg, NATO’nun yeni Genel Sekreteri oldu. Tüm NATO üyelerinin
onayını alan Stoltenberg, görevini 4-5 Eylül tarihlerinde Güney Galler’de yapılacak NATO zirvesinin ardından
devralacak.
Birleşmiş Milletler Orman Forumu 8-12 Nisan 2014’te İstanbul’da yapılmıştır.
Birleşmiş Milletler (BM) 2014 yılını Kristalografi (Kristal Bilimi) yılı ilan etmiştir.
Kasım 2013'te yapılan seçimle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) başkanlığına Irina
Bokova seçildi.
Dünyada birçok ülkenin tepkisine rağmen Bangladeş’te İslam Cemaati lideri Abdulkadir Molla Aralık 2013'te
idam edilmiştir.
Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela Aralık 2013'te hayatını kaybetmiştir. Mandela 27 yıl hapis
yattıktan sonra Güney Afrika’nın seçilmiş ilk siyahi devlet başkanıdır. Mandela 1993 yılında Nobel Barış
Ödülü’ne layık görülmüştür.
Kasım 2012'de Birleşmiş Milletler ’de üye olmayan gözlemci devlet statüsü verilen Filistin ilk oyunu Kasım
2013'te BM’de yargıç seçiminde kullandı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)'nın 2014 dönem başkanı İsviçre'dir.
G8 ülkeleri, Rusya'nın Kırım'a yaptığı askeri müdahale sonrası zirveyi askıya aldıklarını duyurdu. Haziran
ayında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek G-8 Zirvesi'ne hazırlık çalışmaları Kırım nedeniyle askıya
alınmıştır. G7 Brüksel’de toplanacak. Kırım krizini görüşmek üzere Lahey'de bir araya gelen G-7 ülkelerinin
liderleri, Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan G-8 Zirvesi'ni iptal etme kararı aldı. FAKİRİJA( FRANSA,
ALMANYA, KANADA, İNGİLTERE, RUSYA, İTALYA, JAPONYA, AMERİKA)
Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliğine 28. tam üye olarak katıldı.
En fazla döviz rezervine sahip ülke Çin’dir.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER




6. Balkan Forumu Edirne’de yapıldı.
İslam Zirvesi 2013 yılında Mısır’da yapıldı. İslam Zirvesi 2014 yılında Türkiye’de yapılacak. Genel Sekreteri
İyad Medeni (Suudi Arabistan)
Ocak 2014'te düzenlenen 6. Büyükelçiler Konferansı Ankara, Adana ve Mersin illerinde düzenlenmiştir.
2012 yılı itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 40 bin 480 kişilik artışla, 2013
sonunda 76 milyon 667 bin 864 kişiye ulaşmıştır.
EKONOMİ ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER


(30 Haziran 2012 itibariyle Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim dir.
Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore'nin gelişmekte olan ekonomilerini tarif etmek ve bu ülkelerin
büyüyen ekonomilerinden bahsetmek için bundan sonra bu ülkelere ''MIST ülkeleri'' denecek.

2015 EXPO Fuarı MİLANO da yapılacaktır. EXPO Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra gelen en
büyük ekonomik ve kültürel organizasyondur. EXPO 3-6 ay arasında sürmektedir. İlk EXPO 1851 yılında
Londra’da düzenlenmiştir.
Dünya ekonomi formu Davos'ta (İsviçre) toplanır.
2014 yılında G-20'ye ev sahipliği yapacak ülke Avusturalya, şehir ise Brisbane'dir.
2015 yılında G-20'ye ev sahipliği yapacak ülke Türkiye, şehir ise İstanbul'dur.
Mario Draghi 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Jean-Claude Trichet'in yerine Avrupa Merkez Bankası
Başkanı olarak atanmıştır.
2012 itibariyle IMF Başkanı Christina Lagarde'dir.
Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin görev süresi sona ermiştir. 1 Şubat 2014
tarihinden itibaren FED başkanlığı koltuğuna Bernanke’nin yardımcısı tecrübeli ekonomist Janet Yellen
geçmiştir.
En fazla döviz rezervine sahip ülke Çin’dir.
Birleşmiş Milletlerin her yıl yayımladığı insani gelişme endeksi raporuna göre üye ülkeler arasında gelişmişlik
sıralamasında en gelişmiş ülke Norveç, en az gelişmiş ülke Kongo’dur.
İsviçre’nin Davos kasabası, bu yıl 44. Dünya Ekonomik Forumu’nu ağırlıyor. Siyaset ile iş dünyasının önde
gelen isimlerini bir araya getiren toplantılarda “Yeni Dünya Düzeni ve Etkileri” ana teması konuşuldu.
Dünyanın en büyük güneş enerji santrali Şubat 2014'te ABD'nin California eyaletinde devreye girdi.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor’s (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu
BB’den, BBB+’ya yükseltmiştir (27 Mart2013).
Brüksel merkezli “Avrupalı Tüketicilerin Tercihi” adlı örgütün turizmciler ve tüketiciler arasında yaptığı
oylama sonucunda İstanbul, 20 Avrupa şehri arasından “Avrupa’nın en iyi destinasyonu” seçilmiştir (29 Mart
2013).
2012’de Türkiye, Şanghay İş Birliği Örgütü’ne “diyalog ortağı” olarak kabul edilmiştir.
15 Mayıs 2013’te Türkiye’nin IMF’ye olan son borcunun son taksiti ödenmiştir.
TÜİK verilerine göre İHRACAT da ilk sırayı "Motorlu Kara Taşıtları" aldı
Türkiye’de 2007-2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı uygulanmaktadır.
Türkiye tarihinde ilk defa Mayıs 2014'te Sudan’dan devlet ve özel sektör işbirliğiyle 99 yıllığına tarım arazisi
kiralanmıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının ismi (İMKB) değiştirilerek Borsa İstanbul oldu(BİST).
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılında bir önceki yıla göre 229 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin kişiye
ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti.
TİM verilerine göre 2013 Şubat ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya, en fazla ithalat
yaptığı ülke Rusya’dır.
Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak M. İbrahim Turhan atanmıştır.





















KPSS GÜNCEL BİLGİLER

Merkez Bankası, 5 liralık banknotların hakim rengini mor olarak değiştirmiş ve yeni banknotlar 8 Nisan
2013’te tedavüle çıkarılmıştır.
Ekonomi Başkanları
 Dünya Bankası Başkanı: Jim Yong Kim
 IMF Başkanı: Christine Lagarde
 Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Mario Draghi
 ABD Merkez Bankası Başkanı (FED): Janet Yellen
SPOR ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER



2013 Dünya Akdeniz Oyunları Mersin’de yapıldı.
Fransa’da Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası’nda Makaralı Yay Genç Bayan Milli Takımı, şampiyon oldu.
Nisan 2014'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya’da yapılmıştır. Şampiyonada Taha Akgül
Avrupa Şampiyonu olmuştur.
 Samsun’da bu yıl ikincisi düzenlenen Judo Grand Prix’in son gününde 78 kiloda Gülşah Kocatürk,
üçüncülük maçında Kübra Kara’yı yenerek bronz madalya kazandı. Almanya, 4 altın, 4 Gümüş ve 3 bronz
madalyayla organizasyonun en başarılı ülkesi olurken Türkiye, şampiyonayı üç bronz madalyayla
tamamladı.
 Nisan 2014'te başlayıp atletizmde sezonun 6 büyük maraton yarışından biri olan ve geçen yıl 3 kişinin
öldüğü, 264 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıların yarışın önüne geçtiği Boston Maratonu’nun
118'incisi başladı.
 2014 Dünya Futbol Şampiyonası Brezilya'da düzenlenecek. 2018 Rusya’da 2022 Katar’da düzenlenecek.
2010 Dünya Futbol Şampiyonası Güney Afrika'da düzenlenmişti.
 2014 Kış Olimpiyatları Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Sochi kentinde düzenlendi.
 2016 Yaz Olimpiyatları Brezilya Rio'da yapılacak.
 Türkiye, 2014 yılında düzenlenecek 17. FIBA Bayanlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.
 2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, 30 Ağustos - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında İspanya'da
gerçekleştirilecek olan Dünya Basketbol Şampiyonasıdır.
 2018 dünya futbol şampiyonası Rusya'da yapılacak..
 2014 Kış Olimpiyatları Rusya'nın Soçi şehrinde yapılmıştır.
 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 15. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. Turnuva, 2016 yılının yazında
Fransa'da yapılacaktır.
 2020 Olimpiyat Oyunları Tokyo'da düzenlenecek.
 Mayıs 2014’te Ziraat Türkiye kupası final maçı Eskişehir Spor ile Galatasaray arasında oynanmış ve kupayı
Galatasaray almıştır.
 İstanbul 2020’nin sloganı; “İstanbul 2020 Bridge Together” yani “İstanbul 2020 Birlikte Köprüler
Kuralım.” olmuştur. Ancak final oylamasında Japonya’nın Tokyo şehri 2020 Olimpiyat Oyunlarına ev
sahipliği yapmaya hak kazanmıştır.
 Şampiyonlar Ligi ve Euro 2012’de ülkemizi gururla temsil eden ve büyük bir başarı elde eden hakemimiz,
Cüneyt Çakır’dır.
 Gürcistan’ın Tiflis şehrinde düzenlenen 2013 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp, Avrupa
Şampiyonu olmuştur.
KÜLTÜR - EDEBİYAT ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER


2011 yılı UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmiştir.
2012 yılı UNESCO tarafından Itri yılı ilan edilmiştir.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER


































2013 yılı UNESCO tarafından Piri Reis yılı ilan edilmiştir.
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı(TÜRKSOY) 2014 yılını ünlü Türkmen düşünür Mahtumkulu Firaki yılı ilan
etmiştir.
Nisan 2013’te Akdeniz Üniversitesi’nde dünyada ilk defa kadavradan rahim nakli yapılmıştır. Akdeniz
Üniversitesi daha önce yüz nakilleri ile gündeme gelmişti. Operasyonları yapan Doktor Ömer Özkan’dır.
Standard & Poor’s 4 Haziran 2013 İstanbul’da uluslararası toplantı düzenlemiştir.
Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın birlikte Ocak 2013’te kurduğu askeri birliğin adı Avrasya
Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri’dir.
29 Mayıs 2013’te İstanbul’da temeli atılan 3. Köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak açıklanmıştır.
Gelişmekte olan 8 ülkeyi temsil eden D 8; Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve
Nijerya’dan oluşur.
İstanbul, 2016 Dünya Kitap Başkent’ine adaydır
Türk Kahvesi, 2013 Aralık ayında Türkiye’den UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsil
Listesi’ne kabul edilmiştir.
UNESCO’nun vefatı öncesinde “Yaşayan İnsan Efsanesi” olarak ilan ettiği Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet
Ertaş’tır.
UNESCO tarafından Eskişehir 2013 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti seçilmiştir.
UNESCO 2013’ü Piri Reis’in Haritasının 500 Yılı dolayısıyla anma yılı ilan etmiştir.
UNESCO 2014’ü Matrakçı Nasuh (minyatürcü, hattat, tarihçi ve matematikçi), İsmail Gaspıralı ve Halide Edip
Adıvar yılı ilan etmiştir.
Türkiye’de kullanılmaya başlanan ve birçok devlet tarafından talep edilen milli savaş helikopterimizin ismi
Atak’tır.
50. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun genel klasmanında Orica-Green EDGE takımından Adam Yates birinci
olmuştur.
Sanatçı Ferhat Göçer, Birleşmiş Milletler Yardım Fonu Türkiye Milli Komitesi’nin yeni iyi niyet elçisi olmuştur.
Türkiye’nin ilk kaya gazı kuyusunun, Shell operatörlüğünde Diyarbakır’da açılması için çalışmalara
başlanmıştır.
21 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yürürlüğe giren kanunla Ordu, Türkiye’nin en son büyükşehir
belediyesi olmuştur(30. büyükşehir belediyesi).
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 2013 yılında edebiyat alanında; Türk edebiyatının geniş
kitlelerce benimsenmesine ve toplumumuzda kültür tarihine yönelik ilginin oluşmasına sağladığı önemli
katkılardan dolayı Prof. Dr. İskender Pala’ya verilmiştir.
2013 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü müzik alanında; müziği, yorumu ve söylemiyle farklı
görüşlerden çok sayıda insanı bir araya getirdiği gerekçesiyle merhum Ahmet Kaya’ya verilmiştir.
Dünyaca ünlü Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, ekonomi ve haber dergisi Forbes’ın “En Etkili 100” listesinde 7.
sırada yer almıştır.
FIBA Yönetim Kurulu, Türkiye’nin ‘‘Wild Card’’ alan 4 ülkeden biri olduğunu ve 2014 FIBA Erkekler Dünya
Kupası’nda mücadele edeceğini açıklamıştır. .
Gaziantep Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği (AB) nezdinde yaptığı başvuru sonuçlanmış ve “Antep baklavası/
Gaziantep baklavası” coğrafi işaret (mahreç işareti) olarak AB’de tescil edilmiştir.
Demir İpek Yolu Projesi; Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yapılacaktır.
Dünya Botanik Exposu, 2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de 2007-2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı uygulanmaktadır.
2014-2018 yılları arasında Türkiye’de 10. Kalkınma Planı uygulanacaktır.
2013 yılında XVII. Akdeniz Oyunları (Olimpiyatları) Mersin’de yapılmıştır.
2014 Türkiye’de “İran Yılı” olarak kutlanmaktadır.
Türkiye, İsveç’te gerçekleştirilen 2013 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmamıştır.
2013, Çin’de Türk yılı olarak kutlanmıştır.
Arap Birliği Turizm Teşkilatı, Bursa’yı 2013 Arap Turizm Başkenti olarak ilan etmiştir.
2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası Türkiye’de yapılacaktır.
Beşinci Türkiye İktisat Kongresi, 30 Ekim-01 Kasım 2013 tarihinde İzmir’de yapılmıştır.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER


















Milli atletimiz Nevin Yanıt, 2013 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 60 metre engelli finalinde 7.89 ile
Türkiye rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu olmuş ve altın madalya kazanmıştır.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, ülkemize resmî ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’e Kasım 2013’te Türkiye’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı verilmiştir
TBMM’de 06.01.2005 günü kabul edilen, “5285 Sayılı Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi
Hakkında Kanun” ile adı en son değiştirilen il Afyonkarahisar olmuştur.
2013 yılında ilk kez Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda düzenlenen
Türkvizyon Şarkı Yarışması’na yirmi dört ülke katılmıştır. Yarışmanın birincisi Farid Hasanov’un söylediği
“Yaşa” şarkısı ile Azerbaycan olmuştur.
Türkvizyon Şarkı Yarışması, TÜRKSOY ve o yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti’nin işbirliğiyle her yıl Türk
Dünyası ülkeleri arasında düzenlenen tek şarkı yarışmasıdır.
Mardinli Sultan Kösen, Guinness Rekorlar Kitabı’na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde şu an (Mayıs 2014) 61. Hükümet görev başındadır.
Yeşilay Derneği’nin kuruluş tarihini içine alan 1-7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır.
ABD’nin Florida Eyaleti Senatosu, 21 Mart tarihini Türk günü olarak ilan etmiştir.
2013 Mersin Akdeniz Oyunları’nın Maskotu Karetta Karetta kaplumbağasıdır.
“Asrın Projesi” olarak nitelendirilen Marmaray, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhuriyet’in
90’ıncı yılının kutlanacağı 29 Ekim 2013’te Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı ile eş zamanlı olarak açılmıştır.
ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye’nin UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Füze Projesi) test atışlarında
başarı sağlamıştır (Mart 2013).
Türkiye’nin ilk temel eğitim uçağı olan HÜRKUŞ, 2013 yılı Haziran ayında uçmaya başlamıştır.
Uşak Arkeoloji Müzesi’nden 2005 yılında çalınan “Kanatlı Denizatı Broşu” Mart 2013’te ülkemize iade
edilmiştir.
Türkiye, Rusya ve Brezilya ile birlikte MIPIM Fuarı’na 2014’e yeniden onur ülkesi olmuştur.
Türkiye ile Moğolistan arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılmıştır (Mayıs 2013).
İslam İş Birliği Teşkilatı’nın 2016 - 2019 yılları arası dönem başkanlığını Türkiye yapacaktır.
2013 Haziran ayında İstanbul’da başlayan Gezi Parkı Eylemleri, Taksim’de ağaçların kesilmesi ve Topçu
Kışlasının yapılması planına tepki olarak başlamıştır
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülleri sahiplerini buldu..
 Müzik alanında merhum Ahmet KAYA'ya
 Belgesel dalında Prof. Dr. Bekir KARLIĞA'ya,
 Edebiyat dalında Prof. Dr. İskender PALA'ya
 Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU'na







İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı değerli çalışmaları için Prof. Dr. Fuat SEZGİN'e Kültür ve Sanat
Kurumu olarak Tarihi Kentler Birliği'ne verilmesi uygun görülmüştür.
FIFA, Brezilya’da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası’nda düdük çalacak 25 hakem üçlüsünü açıklamıştır. Türk
hakem Cüneyt Çakır, Dünya Kupası’nda görev alacak 25 hakem arasında yer almıştır.
Kasım 2013'te Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademisi Bjornson Ödülü’nü Yaşar Kemal’e vermiştir.
Orhan Pamuk, Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazardır (2006).
Ülkemizde adrese dayalı nüfus sayımı 2007 yılında başlamıştır. TÜİK’in Mart 2014'te açıkladığı Yaşlılık
raporuna göre 2012 yılında dünyada en yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler Japonya, Almanya, İtalya’dır.
Avrupa Konseyi 2014 Müze Ödülüne layık görülen müzemiz Bayburt Baksı Müzesi’dir. Ödülünü Nisan 2014'te
almıştır.
Türkiye - Avusturalya Diyalog Toplantısı’na katılan Avusturalya Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı
Maria Vamvakinov 2015 yılının Avustralya'da "Türkiye Yılı" olarak kullanacağını açıklamıştır. Aynı yıl
Türkiye'de de "Avustralya Yılı" olarak kullanacaktır.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER

















Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1975, 1976, 1977, 1978 yıllarında Koşuyolu Adile Sultan Kasrı’nda
çekilen Hababam Sınıfı filmlerinin müzesi açıldı. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi içerisinde yer alan çekildiği
sınıf, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve filmlerde rol alan oyuncuların 4 aylık çalışmasıyla, yeniden müze
haline getirildi. Müzede, Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Halit Akçatepe’nin birer silikon heykeli,
sıraların üzerinde Hababam Sınıfı eserinin yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez ve filmlerde rol almış,
hayatını kaybeden oyuncuların birer fotoğrafları bulunuyor. Sınıfın duvarlarında ise filmden parçaların
fotoğraflarına yer veriliyor.
UNESCO 2011 Kasım ayı itibariyle Filistin'i resmen tanıyarak tam üyeliğini kabul etti.
2014 Avrupa Kültür Başkenti İsveç’in Umea kenti ve Letonya’nın Riga kentidir.
Mayıs 2014'te Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen 59. Eurovision Şarkı Yarışması’nı sakallı kadın
olarak bilinen Conchita Wurst (Avusturya) kazandı.
2013 Türk Dünyası Kültür başkenti Eskişehir seçilmişti. 2014 Türk Dünyası Kültür başkenti Tataristan’ın Kazan
kentidir.
Türkvizyon çoğunlukla Türklerin yaşadığı veya Türkçe konuşan ülkelerin katıldığı bir şarkı yarışmasıdır. İlk kez
Aralık 2013'te Eskişehir’de yapılan yarışma, 2014 için seçilen yer Türk Dünyası kültür başkenti Tataristan'ın
başkenti Kazan seçildiği için Türkvizyon 2014 bu şehirde yapılacaktır.
Avrupa Başkent Ödülü’nün ilk adaylık süreci resmi olarak 22 Mayıs 2008 tarihinde başlamış ve ilk ödül 2010
yılında verilmiştir. 2013 yılında Fransa’nın Nantes kenti ödüle layık görülürken 2014 yılı için Danimarka’nın
Kopenhag kendi layık görülmüştür.
En uzun sınır komşumuz Suriye'dir. Suriye ile kara sınırımız 877 kilometredir.
Türkiye-Suriye sınırı 20 Ekim 1921 tarihinde yapılan Ankara Anlaşması ile belirlendi. Sınırımız bu halini ise,
Hatay'ın Türkiye'ye katılması ile almıştır.
En kısa sınır komşumuz ise Nahçivan'dır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 11 km'lik bir sınır bulunmaktadır.
ABD’de bu yıl 56.sı verilen Grammy müzik ödülleri, Los Angeles şehrindeki Staples Center’da düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. Ödül gecesi Beyonce ile rap sanatçısı Jay Z’nin ‘Drunk In Love’ parçasını
seslendirmeleri ile başladı. Geceye ’’Get Lucky" ile ’Yılın Kaydı’, "Random Access Memories" ile ’Yılın
Albümü’, ’En İyi Dans Elektronik Albümü’ ve ’En İyi Düet veya Grup Pop Performansı’ unvanlarını kazanan
Fransız asıllı Daft Punk, Pharrell Williams ve Nile Rodgers isimleri damgasını vurdu. ’Yılın Şarkısı’ ve ’En İyi
Solo Pop Performansı’ unvanlarını kazanan Lorde ise geceye damgasını vuran bir başka isim oldu.
Ocak 2014'te düzenlenen ve Oscar’ın habercisi olarak nitelendirilen 71. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
Şubat 2014'te yapılan değişiklikle askere alınma yaşı 20'den 21'e çıkartılmıştır.
Ana yollarda hız sınırını 90 kilometreye çıkarıldı.
Yerleşim yerleri içindeki ana yollarda hız sınırının 90 kilometreye çıkarılmasına yönelik karar alındı.
Altyapısı uygun olmayan ara yollarda hız sınırının 50 kilometre olarak devam edecek.
Türkiye’nin ilçesi en az olan ili Bayburt’tur. Sadece merkez dahil 3 ilçesi bulunmaktadır
Coğrafya ile alakalı genel kültür bilgileri;
 En büyük gezegen Jüpiter’dir.
 En küçük gezegen ve Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
 Güneş'e en uzak gezegen Neptün'dür.
 Su ve oksijenin olduğu tespit edilen gezegen Mars’tır.
 Uydusu olmayan gezegenler Merkür ve Venüs'tür..
 Güneş çevresinde en hızlı dönen gezegen Merkür'dür.
 Dünya'ya en yakın gök cismi Ay'dır.
 Dünyayı dolaşan ilk denizci Macellan'dır.
 Dünya üzerindeki en büyük ada Grönland Adası'dır.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER

Dünya’nın en büyük okyanusu Pasifik Okyanusu’dur.(Diğer adı, adı üstünde Büyük Okyanus’tur. )






Türkiye'de nehir uzunluklarına göre sıralama ise şu şekildedir!
Kızılırmak
Yeşilırmak
Sakarya
Seyhan
Ceyhan

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan ve Bilişim Teknolojileri Politika Raporunda yer alan hedefler
doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere bilişim teknolojileri araçları sağlanarak bilişim teknolojileri
destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amacıyla FATİH (Fırsatları Artırma Teknoloji İyileştirme Hareketi) projesi
başlatılmıştır.
Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar toplam 6 kez referandum yapılmıştır. Referandum tarihleri:9 Temmuz
1961,7 Kasım 1982,6 Eylül 1987,25 Eylül 1988,27 Ekim 2007 ve 12 Eylül 2010.
2012 fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de
düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Stockholm Konsert Huset'te (Konser Evi) düzenlenen törene, İsveç
Kraliyet ailesiyle birlikte ödül almaya hak kazananlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Geçtiğimiz kasım ayında açıklanan ödüller sahiplerine İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından takdim edildi.
Buna göre, 2012 yılı Fizik ödülünü Serge Haroche ile David J. Wineland, Kimya Ödülünü Robert J. Lefkowitz ve
Brian K. kobilka, Tıp Ödülünü Sir John B. Gurdon ile Shinya Yamaka, Edebiyat Ödülünü Çinli yazar Mo Yan ve
Ekonomi Ödülünü de Alvin E. Roth ile Llohd S. Shapley aldı. Ödül sahiplerine birer diplomayla birlikte, Nobel
madalyası ve 8 milyon İsveç kronu(1 milyon Avro) tutarında para ödülü de sunuldu.
Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Nobel Enstitüsü'nden yapılan resmi açıklama ile Nobel Barış Ödülü'nün
2012’ de Avrupa Birliği'ne (AB) verildiği duyuruldu.
Avrupa Birliği Turizm Teşkilatı Bursa'yı 2013 “Arap Turizm Başkenti “olarak ilan etti.





Türkiye’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Yer Alan Eserler












İstanbul’un Tarihi Alanları,
Safranbolu Şehri (Karabük),
Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum),
Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta),
Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla),
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas),
Truva Antik Kenti (Çanakkale),
Pamukkale-Hierapolis (Denizli),
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir).
Edirne’deki Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)
Mor Yakup Kilisesi
Türkiye’nin, Unesco Dünya Kültür Mirası ‘’Geçici Listesinde’’ Yer Alan Eserler


Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir),
Anavarza Antik Kenti (Adana),
KPSS GÜNCEL BİLGİLER












Kaunos Antik Kenti (Muğla),
Kızkalesi (Mersin),
Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya),
Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri),
Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale),
Eflatunpınar Kaya Anıtı (Konya),
İznik (Bursa),
Mahmutbey Camii (Kastamonu),
Ahi Evran Türbesi (Kırşehir),
Titus-Vespasianus Tüneli (Hatay),
Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin)
Konya Eflatunpınar Kaya Anıtı,
Dünyanın 7 Harikası (Portekiz’in başkenti Lizbon’da 2007 Temmuz’da yapılan toplantıya göre) aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.







Machu Picchu Antik Kenti (Peru’da Anka medeniyetine ait).
Chichen Itza Piramidi (Meksika’da Maya medeniyetine ait).
Christo Redenter Heykeli (Brezilya’da kurtarıcısı Hz. İsa heykelidir).
Çin Seddi
Kolezyum (Roma) .
Taç Mahal (Hindistan).
Petra Antik Kenti (Ürdün) .
Türkiye’de Mesleklerine Göre İlk Kadınlar Listesi


















İlk Türk kadın savaş pilotu, Sabiha GÖKÇEN
İlk Türk kadın tiyatro oyucusu, Afife JALE
İlk kadın avukat: Süreyya AĞAOĞLU
İlk kadın bakan: Prof.Dr. Türkan AKYOL
İlk kadın başbakan: Prof.Dr. Tansu ÇİLLER
İlk kadın belediye başkanı: Müfide İLHAN
İlk kadın büyükelçi: Filiz DİNÇMEN
İlk kadın dışişleri görevlisi: Adile AYLA
İlk kadın Doktor: Safiye ALİ
İlk kadın profesör: Prof.Dr. Fazıla Şevket GİZ
İlk kadın rektör: Prof.Dr. Saffet Rıza ALPAR
İlk kadın Sayıştay üyesi: Fahrünisa ETMEN
İlk kadın vali: Lale AYTAMAN
İlk kadın Yargıtay üyesi: Melahat RUACAN
İlk kadın kaymakam: Özlem BOZKURT
İlk kadın gazeteci: Selma RIZA
İlk kadın hakim: Suat BERK
İlk kadın öğretmen: Refet ANGIN
Türk Lirası Banknotlarının Arka Yüzünde;
 5 TL’nin arka yüzünde bilim tarihçisi Ord. Prof.Dr. Aydın SAYILI,
KPSS GÜNCEL BİLGİLER





10 TL’nin arka yüzünde matematikçi Ord. Prof.Dr. Cahit ARF,
20 TL’nin arka yüzünde Mimar KEMALEDDİN,
50 TL’nin arka yüzünde edebiyatçı, felsefeci Fatma ALİYE Hanım,
100 TL’nin arka yüzünde bestekar Itri,
200 TL’nin arka yüzünde de Yunus Emre portreleri bulunmaktadır.
BİLGİMATİK























Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından şimdiye kadar üretilmiş en zeki gezegenler arası
gezginci robot olan Curiosity (Merak), Mars gezegenine indi.
Demokratikleşme paketi kapsamında Kasım 2013'te Siirt’in Aydınlar ilçesinin ismi Tillo olarak
değiştirilmiştir.
Kasım 2013'te Yassıada’nın ismi ”Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak değiştirilmiştir.
Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlayacak Marmaray’ın
açılışı Ekim 2013'te yapıldı. Not: Boğazın altından demiryolu projesi ilk kez 1860 yılında Sultan
Abdülmecid tarafından dile getirilmiştir.
24-25 Mart 2014 tarihlerinde yapılacak 3. Nükleer Güvenlik Zirvesi Hollanda'da yapılmıştır.
Türkiye’nin Ekim 2013'te hava ve füze savunma sistemi alımı için Çin’e yönelmesi NATO ve ABD’nin
tepkisini çekti.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının keşif, gözetleme ve komuta kontrol ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yürütülen proje Barış Kartalı Projesi'dir.
Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve oluşturulan, tam donanımlı zırhlı araç Ural‘dır. İlk kullanıldığı
yer Diyarbakır’dır.
Göktürk-2, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp geliştirilen ve TAI ile entegrasyonu gerçekleştirilen keşif
uydusu. 18 Aralık 2012 tarihinde Çin'deki Jiuquan Fırlatma Üssü'nden uzaya fırlatılmıştır 409 kg
ağırlığındaki uydu 2,5 m çözünürlüğe sahiptir. TÜBİTAK UZAY mühendisliğinde ve tüm görev
bilgisayarının yazılımı ile görev bilgisayarı tamamen Türkiye'de üretildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi
boyunca bu amaç için üretilen ilk uydudur.
Birleşmiş Milletler tarihinde ilk defa bir bayan Mayıs 2014'te Kıbrıs’a barış gücü komutanı olarak
atanmıştır. Komutan Kristin Lund’tur.
Tarihinde ilk defa Şubat 2014'te Genelkurmay Başkanlığı kurulan ülke Kırgızistan’dır. İlk genelkurmay
başkanı Asanbek Alımkocayev olmuştur.
Daha önceden Müsellah Müdafaa-i Milliye ve Milli Emniyet Hizmeti Risayeti olarak bilinen ve 1963'te
ismi kanunla değiştirilen kurum MİT’tir. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’dır.
TCG Heybeliada (F-511), Türk Deniz Kuvvetleri'ne yerli üretim gemi sağlanmasını amaçlayan MİLGEM
Projesi dahilinde inşa edilen ilk Türk savaş gemisi HEYBELİADA’dır.
İlk ana muharebe tankımız ALTAY
İlk insansız hava aracı ANKA
İlk yerli savaş uçağı FX/TX
İkinci yerli savaş gemisi BÜYÜKADA
İlk yerli keskin nişancı tüfeği BORA
İlk yerli taarruz helikopteri ATAK
Dünya'da zırhlı ve yüzme özelliğine sahip tek istihkâm dozeri AZMİM
İlk yerli uçak TÜRK KUŞU
İlk sismik araştırma gemisi BARBAROS HAYRETTİN PAŞA
Türkiye’nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ
KPSS GÜNCEL BİLGİLER



























Türk mühendislerce Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda tasarlanan ve milli imkanlarla
üretilen amfibi zırhlı muharebe istihkam iş makinesi ”Kunduz”, TSK’nın hızına hız kattı.
Haziran 2014'te bitirilmesi planlanan dünyanın 3. Avrupa’nın ilk deniz doldurularak yapılan havalimanı
Ordu(Gülyalı)’ya yapılmaktadır.
2012 sonunda geçerliliğini yitiren Kyoto Protokolü’nün sona erme zamanı 2020 yılı olarak yenilendi.
Azerbaycan doğal gazının Hazar’daki Şahdeniz-2 alanından Avrupa’ya Türkiye üzerinden taşıyacak
projenin adıydı TANAP.
Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri (TAKM) Teşkilatı kuruldu. İlk
dönem başkanlığını ve teşkilatın daimi sekretaryalığını ise 2014 Mayıs ayına kadar Türkiye yürütecek.25
Ocak 2013 tarihinde; Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı
Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımlarıyla resmen kurularak faaliyetlerine başladı.
Edirne'nin şirin ilçesi "Uzunköprü “ye ismini veren en uzun taş köprünün uzunluğu tam 1392 metre. Yani
yaklaşık 1,5 kilometre. Genişliği: 6 metre 80 cm, yine tam 174 sivri kemeri bulunuyor. Uzun köprünün
eski ismi Ergene (Cisri Ergene) köprüsüdür.
Türkiye’nin en uzun, dünyanın da beşinci uzun sulama tünelinin hizmete girdiği Suruç Tüneli (Şanlıurfa)
Mart 2014'te açıldı.
Dünya mayınlarını yok etmeyi amaçlayan sözleşmenin adı Ottowa Sözleşmesi’dir.
Dünyadaki, kalıcı organik kirleticilerin kısıtlanmasını öngören antlaşma Stockholm Antlaşması’dır.
Ordusu olmayan tek NATO ülkesi İzlanda’dır.
NATO Genel Sekreteri eski Danimarka Başkanı Anders Fogh Rasmussen’dir.
Dünya Bankası’nın insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcılığına Hasan Tuluy atandı.
Nobel ödüllerini dağıtan ülke İsveç’tir.
Noel Barış ödülünü ise Norveç vermektedir.
85. Oscar ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen muhteşem bir
törenle sahiplerini buldu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 85. Oscar ödülleri
töreninde en iyi film ödülünü "Argo" aldı.
Dünya ithalat lideri ABD’dir.
Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasında sorun olan açılıp açılmaması tartışılan Alican sınır kapısı Iğdır il
sınırları içindedir.
Nükleer santral yapılması düşünülen iki şehir: Sinop ve Mersin(Akkuyu) .
Antalya’da bulunan dünyanın ilk demokratik meclis binası kabul edilen Patara Antik Kenti TBMM
tarafından restore edildi.
Estonya Euro kullanan 18. Avrupa Birliği üyesidir.
AB’ye üye olmak isteyen ülkeler ilk olarak Avrupa Konseyi’ne başvuruda bulunurlar.
AB üyesi ülkelerin sayısı 27’dir.28.Üye Hırvatistan oldu.
NATO'ya 28 ülke üyedir.
İlk Yerli Üretim Helikopterlerimiz "ATAK"
Türkiye’nin ilk özgün tasarım piyade tüfeği SAR 223 ile yine aynı ailenin parçası olarak üretilen TE54
makineli tabancanın lansmanı Çırağan Sarayı’nda yapıldı.
DSÖ’dan yapılan açıklamada, şu ana kadar ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS)
hastalığına benzer belirtilere neden olan corona virüsünü taşıdığı laboratuvar ortamında tespit edilen 44
kişiden 22'sinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan’da, Ortadoğu ülkelerinde
ortaya çıkan ve öldürücü SARS hastalığının bir türevi olduğu saptanan Ortadoğu solunum sendromu
(MERS) virüsü taşıyan 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Türkiye de 12 Haziran 2011 itibarıyla 61. Hükümet, 24. Dönem meclis ve 11. Cumhurbaşkanı görev
yapmaktadır. (Genel seçimler 4 yılda bir yapılır).
KPSS GÜNCEL BİLGİLER


















İlk kez 1985 yılında imzalanan AB üyelerine pasaportsuz ulaşım imkanı tanıyan Schengen Anlaşması
genişledi. Malta ve eski doğu Avrupa ülkelerinin katılımıyla Schengen ülkelerinin sayısı 24’e çıktı. Şimdiye
kadar, 13 AB ülkesi ile AB dışından İzlanda ve Norveç’in de taraf olduğu Schengen Anlaşması’na, 9 ülke
daha katıldı. Bu ülkeler; Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya,
Litvanya ve Malta. Eski AB üyelerden İngiltere ve İrlanda ise Schengen Anlaşmasına taraf olmadı.
Malatya Kürecikte Nato Füze Radar savunma sistemleri kuruldu.
Nisan 2014'te Hakkâri Çukurca’da Komşu Irak'a açılan sınır kapımızın ismi Üzümlü Sınır Kapısı’dır.
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Candan Erçetin'e edebiyat ve sanat nişanı verdi.
Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman dan sonra Ağustos 2011’de Yalova Valiliğine getirilen Esengün
Civelek İkinci kadın valimiz olmuştur.
Dünyada ilk kez Şubat 2014'te hastanın vücudundan aldığı dokularla yüz nakli yapan doktor Mehmet
Mutaf’tır. Yüz nakli Gaziantep’te Asiye Engiz’e yapılmıştır.
Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Yargıtay Başsavcısı Hasan ERBİL
Merkez Bankası Başkanı Erdem BAŞÇI
Sayıştay Başkanı Recai AKYEL
RTÜK Başkanı Prof.Dr. Davut DURSUN
Danıştay Başkanı Zerrin GÜNGÖR dür.
Kamu İhale Kurumu Başkanı Mahmut GÜRSES
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkanı Hasan KÖKTAŞ
MİT Müsteşarı Hakan FİDAN
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyesi Sadi GÜVEN görev süresi dolan Ali Em ‘in yerine YSK başkanlığına seçildi.
DÜNYADAKİ GÜNCEL ve KÜLTÜREL GELİŞMELER
 2014 Oscar Ödüllerinde En İyi Film: 12 Yıllık Esaret
 En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey(Sınırsızlar Kulübü)
 En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Blue Jasmine)
 En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Yerçekimi)
 En İyi Özgün Senaryo: Aşk (Spike Jonze)
 En İyi Animasyon Film: Karlar Ülkesi (Frozen)
 En İyi Müzik: Yerçekimi
 En İyi Belgesel: 20 Feet from Stardom
 En İyi Kurgu: Yerçekimi
 En İyi Kısa Film: Helium
 64. Berlin Film Festivali Ödülleri’nde (Şubat 2014) büyük ödül olan Altın Ayı, Çin-Hong Kong yapımı “Black
Coal, Thin Ice”ın olmuştur. Richard Linklater ise “Boyhood” filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü’nü almıştır.
 Oscar ödüllerinden sonra en prestijli ödül olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri Ocak 2014’te sahiplerini
bulmuştur.
 Leonardo DiCaprio, Müzikal-Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.
 En İyi Yönetmen ödülünün sahibi Gravity filmiyle Alfonso Cuaron olurken, American Hustle filmi de gecenin
kazananları arasında yer almıştır.
 Mayıs 2014’te yaşanan heyelan sonucu iki binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke Afganistan’dır.
 BM, 2013 yılını Uluslararası Su Dayanışma Yılı ilan etmiştir.
 Rus askerinin Kırım’a girmesiyle patlak veren 2014 Kırım Krizi, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde
ortaya çıkmıştır.
 UNESCO, 2013 Barış Ödülü’nü Fransa Cumhurbaşkanı, François Hollande’a vermiştir.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER





































TÜRKSOY tarafından Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir.
2013 Nobel edebiyat ödülü Kanadalı yazar Alice Munro’ya verilmiştir.
Suriye’deki kimyasal silahların imhası sürecindeki başarılı faaliyetlerinden dolayı 2013 Nobel Barış Ödülü,
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne verilmiştir. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)
adına ödülü Ahmet Üzümcü almıştır.
Özellikle kadın ve çocuk hakları alanındaki çalışmalarıyla 10 Aralık 2003 tarihinde Nobel Barış Ödülü alan
İranlı ilk Müslüman kadın Şirin Ebadi’dir.
‘’Higgs Bozonu” adı verilen atomaltı parçacığına ilişkin ilk çalışmaları yapan Belçikalı fizikçi François Englert ile
İngiliz bilim adamı Peter Higgs, 2013 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür.
Ülkesinde uygulanan ırkçı politikalara karşı mücadele ederek ömrünün 27 yılını hapiste geçiren, ırkçılık karşıtı
girişimlerin sembol ismi olan ve Aralık 2013’te vefat eden devlet adamı Nelson Mandela’dır.
Avrupa Yeşil Başkent Ödülü; 2013 yılında Fransa’nın Nantes şehri, 2014 yılı için Danimarka’nın Kopenhag
kentine aittir. 2015’e ise Kütahya adaydır.
Avusturyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner (Uzaydan atlayan adam), balonla en yükseğe çıkan ve en yüksek
mesafeden serbest dalış gerçekleştiren insan olmuştur.
Türkiye’yi 1974 Kıbrıs Harekatı nedeniyle Mayıs 2014’te 90 milyon Euro tazminata mahkum eden
uluslararası kuruluş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’dir
Dünyada rüzgâr enerjisi üretiminde ilk sırada olan ülke Çin, ikinci sırada ABD yer almaktadır. Türkiye ise 17.
sıradadır.
Yeni Papa: Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (I. Francis). Kendisi 266. papadır ve Avrupa kıtası dışından seçilen
ilk papadır. I. Françis, Papa 16’ncı Benedikt’in istifa etmesi üzerine seçilmiştir.
BM Medeniyetler İttifakı 5. Yıllık Forumu Avusturya’da (Viyana) yapılmıştır (2013).
Futbolda (FIFA U20) 20 Yaş Altı Dünya Kupası maçlarına Haziran 2013’te Türkiye ev sahipliği yapmıştır.
2014 Avrupa kültür başkenti İsviçre’nin Umea kenti ile letonya’nın Riga kentidir.
Tataristan’ın Kazan şehri 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmuştur.
2015 EXPO Fuarı Milano’da yapılacaktır.
2013 AGİT dönem başkanlığını Ukrayna yapmıştır.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2014 dönem başkanı ise İsviçre’dir.
2013 yılı AB dönem başkanları İrlanda ve Litvanya olmuştur.
2014 yılında AB dönem başkanları ise ilk altı ay için Yunanistan ikinci altı ay için ise İtalya’dır.
KEİÖ 2013 İlk Dönem Başkanı Ukrayna (Türkiye’den devralmıştır) ikinci dönem başkanı ise Ermenistan
olmuştur.
Azerbaycan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütündeki (KEİ) başkanlık sırasını başka ülkeye (Bulgaristan)
devretmiştir.
Ermenistan, Aralık 2013’te yapılan toplantıda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) dönem başkanlığını
Bulgaristan’a devretmiştir.
2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Slovenya’da yapılmıştır.
2018 Dünya Futbol Şampiyonası Rusya’da yapılacaktır.
2022 Dünya Futbol Şampiyonası Katar’da yapılacaktır.
2013 Dünya Atletizm Şampiyonası Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenmiştir.
2014 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, 30 Ağustos 14 Eylül 2014 tarihleri arasında İspanya’da
gerçekleştirilecektir.
2013 Üniversiteler arası Kış Olimpiyatları Slovenya’nın Maribor şehrinde yapılmıştır.
2013 Üniversiteler Arası Yaz Olimpiyatları Rusya’da (Kazan) yapılmıştır.
2014 Dünya Futbol Şampiyonası Brezilya’da yapılacaktır.
Dubai, Expo 2020’ye ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır.
Mart 2013’te düzenlenen 13. Dünya Sosyal Forumu ilk defa bir Arap devletinde, Tunus’ta yapılmıştır.
2016 Yaz Olimpiyatları (31. Olimpiyat Oyunları) 5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de
Janeıro kentinde düzenlenecektir.
Haziran 2013’te düzenlen NATO Savunma Bakanları toplantısı Belçika’nın Brüksel şehrinde yapılmıştır.
Hırvatistan, 1 Temmuz 2013’te Avrupa Birliği’nin 28.üyesi olmuştur.
2014 Kış Olimpiyatları, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmiştir.
KPSS GÜNCEL BİLGİLER

























Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi nedeniyle 2014 G8 Zirvesi Rusya’dan (Soçi kenti) alınmıştır.
Nisan 2013’de G8 Dışişleri Bakanları Zirvesi İngiltere’de yapılmıştır.
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2013 dönem başkanlığını Ukrayna yapmıştır.
2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için; İstanbul, Tokyo ve Madrid yarışmıştır,
Finalde Tokya kazanmıştır.
UNESCO tarafından 2014 Dünya Kitap Başkenti seçilenşehir Port Harkort’tur (Nijerya).
Mısır ile İran arasında 34 yıl aradan sonra ilk uçakseferi yapılmıştır (31 Mart 2013).
INTERPOL, Birleşmiş Milletlerden sonra, dünyanın ikinci büyük uluslararası örgütüdür.
Yaşlanmayı geciktirici etkisi, kanserden korumaya ve kansızlığa kadar birçok derde deva olan “kinoa”(tahıl
ürünü) için Birleşmiş Milletler, 2013’ü “Kinoa Yılı” ilan etmiştir.
Kraliçe Beatrixin’in tahtı bırakmasından sonra Hollanda’da 123 yıl sonra bir kral tahta çıkmıştır.
14-25 Mayıs tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan 67. Cannes Film Festivali’nin Jüri Başkanı Yeni
Zelandalı sinemacı Jane Campion oldu. Campion, festivalden Altın Palmiye kazanan tek kadın yönetmen
olarak biliniyor.
Hasan Ruhani seçimleri %52 oy oranıyla kazarak 2013 yılında İran İslam Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı
seçilmiştir.
2013 yılında plastik para sistemine geçen ülke Kanada olmuştur.
Euro Basket 2013 finalinde Fransa’yla Litvanya karşı karşıya gelmiştir. Litvanya’yı mağlup eden Fransa,
tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşmıştır.
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’e göre 2013’te en hızlı büyüyen devlet Çin olmuştur.
ABD, IMF’nin son raporuna göre dünyanın en borçlu ülkesi kabul edilmiştir.
Azerbaycan’da halk Kasım 2013’te Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitmiş ve oyların yüzde 85’e
yakınını alan İlham Aliyev 3. kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Mayıs 2014’te Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 59’uncusu düzenlenen
Eurovision Şarkı Yarışması’nı Avusturyalı şarkıcı Conchita Wurst kazanmıştır.
2014 Mayıs ayı itibariyle ABD Dışişleri bakanı Jhon Kerry’dir.
20 Nisan 2013 tarihinde yapılan Dünya Bankası ve IMF Yıllık Bahar Toplantıları ABD’nin başkenti
Washington’da yapılmıştır.
Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan’dan sonra IMF’den ekonomik yardım talep eden ülke
İspanya’dır.
KYOTO protokolüne hiç imza atmayan ülkeler: Hindistan, Çin ve ABD’dir.
Kyoto Protokolü verilerine göre dünya atmosferine bol miktarda sera gazı bırakarak dünyanın aşırı
kirlenmesine neden olan ilk üç ülke; Çin, ABD ve Hindistan’dır.
Aya ilk ayak basan Neil Armstrong hayatını kaybetmiştir(Ağustos 2012).
2013 yılında Mars’a insansız uzay aracı gönderen ilk Güney Asya ülkesi Hindistan olmuştur.
Çin’in 2 Aralık’ta uzaya gönderdiği Chang’e-3 adlı Ay keşif aracının Ay’a başarılı yumuşak iniş
gerçekleştirmesiyle Çin, ABD ve Sovyetler Birliği’nin ardından bunu gerçekleştiren üçüncü ülke olmuştur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content