close

Enter

Log in using OpenID

2014 Bitirme Projeleri Sergisi Programı

embedDownload
BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ PROGRAMI
20 HAZİRAN 2014 CUMA



09:30 – 14:00 AÇILIŞ ve POSTER SUNUMLARI
14:00 – 14:30 POSTER DEĞERLENDİRME
14:30 – 15:00 ÖDÜL TÖRENİ
1.
Endüstriyel atıksu arıtımında MBR sistemi uygulaması
Özlem KANCAOĞLU & Gözde Zeynep DERYAN
Danışman: Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
2.
Konserve fabrikası atıksuları yönetimi
Melis Ayça DÖNMEZER
Danışman: Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
3.
4.
Atıksu arıtma tesisleri projelendirme ve inşaat aşamaları
Edip Töre TÜRKER
Danışman: Prof. Dr. Nurdan BÜYÜKKAMACI
İzmir kenti evsel katı atıklarının özellikleri ve atıktan
türetilmiş yakıt (ATY) olarak kullanılabilirliği
Cemre Karslıoğlu
Danışman: Doç. Dr. Görkem AKINCI
9.
Jeotermal Enerjinin Türkiye’deki Durumu
Tuba DARI
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇATALKAYA
10. İnşaat sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim
sisteminin uygulanması
Emre ESER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇATALKAYA
11. Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü olimpik
yüzme havuzunun tasarım ve işletimi
Kamer Gökboyaoğlu
Danışman: Doç. Dr. Hülya BOYACIOĞLU
12. Pirinç kabuğunun hidrojen gazı üretimi için hazırlanması
Serkan PAÇALI
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZMIHÇI
13. Jeotermal atıksuların arıtılması ve arıtma tesisi tasarımı
Arda ERMAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ
14. Arsenik adsorbsiyonu: türlerin değişimini ve arıtma
verimini etkileyen faktörler
Medine Sevay KAYA
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ
5.
İzmir kenti evsel katı atıklarının biyoparçalanabilir madde
içeriği ve biyogaz üretim potansiyeli
Yasin AYDIN
Danışman: Doç. Dr. Görkem AKINCI
6.
Ağır metallerin topraktan bitkiye transferi ve bitki ağır
metal toleransının araştırılması
Tunahan ŞENTÜRK
Danışman: Doç. Dr. Görkem AKINCI
7.
İzmir metropolitan alanına uzun vadeli su temini için deniz 17. Maya endüstrisi atıksuyunda foto-oksidasyon ile renk
giderimi
suyu kullanımının araştırılması
Begüm CAN
Fulden ESKİCİOĞLU & Dilara KARINCA
Danışman: Doç. Dr. Neval BAYCAN PARILTI
Danışman: Doç. Dr. Orhan GÜNDÜZ
8.
Yemekhane atıklarından hidrojen gazı elde edilmesi
Ergün TAŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇATALKAYA
15. Altyapı Tesisleri Tasarımını Etkileyen Faktörlerin
Değerlendirilmesi
Ahmet ÇOŞKUN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ
16. Algal biyodizel üretimi
Merve Ilım ÖZELMAS
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serkan EKER
18. Klasik aktif çamur sistemi ile ileri biyolojik arıtma
sisteminde oluşan çamurların anaerobik çürütülebilirliği
açısından karşılaştırılması
Mutlu SAYAN & Sebahat DİPİ
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül PALA
19. Su arıtımında membran sistemleri
Emine ORUÇ & Büşra KIVAN
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül PALA
20. Petrolün neden olduğu çevresel kirlilikler ve bu kirliliklerin
arıtma yöntemleri
Orazdurdı ORAZDURDIYEV
Danışman: Prof. Dr. Ayşegül PALA
21. Arıtma çamurlarının stabilizasyonunda mezofilik ve
termofilik sistemlerin karşılaştırması
Hande PUYAN & Elif GÖKMERDAN
Danışman: Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ
22. Örnek bir organize sanayi bölgesi için su dağıtım
sisteminin rehabilitasyonu
Mehmet SİYER
Danışman: Prof. Dr. Davut ÖZDAĞLAR
23. Daha önce projelendirilmiş bir yağmursuyu drenaj
Şebekenin rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar ve öneriler
Güney KAHRAMAN
Danışman: Prof. Dr. Davut ÖZDAĞLAR
24. İzmir-Çeşme otoyolundaki karayolu trafiğinden
kaynaklanan hava kirletici emisyonların belirlenmesi
Onur YAKACIK
Danışman: Prof. Dr. Tolga ELBİR
25. Konutlara uygulanan farklı yalıtım teknolojileri sonucu
sera gazı emisyonlarındaki değişimin incelenmesi
Ekin Çağlar GÖKBAŞ
Danışman: Prof. Dr. Tolga ELBİR
26. Lignoselülozik atıklardan biyohidrojen üretiminde ön
işlem seçenekleri
Zuhal ALTAŞ & Dicle ÇİÇEN
Danışman: Prof. Dr. İlgi KAPDAN
SUNUŞ
27. Süt endüstrisi atıksularının anaerobik olarak
arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi
Necdet ARIKAN
Danışman: Prof. Dr. Azize AYOL
28. Açık maden ocaklarının çevresel etkileri ve rekültivasyonu
Bektaş Çağlar SAMUT
Danışman: Prof. Dr. Azize AYOL
29. Su ve atıksu arıtımında kullanılan membranlar
Harun SEVİM
Danışman: Prof. Dr. Azize AYOL
30. Atıktan enerji eldesinin değerlendirilmesi
Eda ENGİN & Seren TUNÇ
Danışman: Prof. Dr. Azize AYOL
31. Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi çevre
yönetimi kapsamında su planlaması
Sevcan GULBURUN & Okan GÜLOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman BAYRAM
32. Desalinasyon tesislerinde kullanılan yöntemler
Damla TÜFEKÇİ
Danışman: Prof. Dr. M. Necdet ALPASLAN
33. Desalinasyon Tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı
Yeşim TEKEŞ
Danışman: Prof. Dr. M. Necdet ALPASLAN
34. Dünyadaki desalinasyon tesislerinin incelenmesi
Serap ÇINAR
Danışman: Prof. Dr. M. Necdet ALPASLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünde
mezuniyet aşamasına gelmiş mühendis adayı öğrencilerimizin
“Çevre Mühendisi” olarak mezun olabilmeleri için “Bitirme
(Diploma) Projesi hazırlamaları ve projelerini yıl sonunda
sergilemeleri (poster sunum) kurumsal bir gelenek haline
gelmiştir.
Çevre Mühendisliği Bölümü olarak temel amacımız analitik
düşünebilen, sorgulayan, araştıran, veri toplayıp sonuçlarını
bir proje çerçevesinde derleyerek sunabilen, nitelikli
mühendisler yetiştirmektir. Bitirme Projeleri, problemlerin
tanılanmasını ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirilmesini
hedefleyen çalışmalardır. Bu kapsamda literatür araştırmaları,
uygulamaya dönük tasarımlar, laboratuvar deneyleri, tesis
incelemeleri, arazi çalışmaları, vb. faaliyetler yapılmaktadır.
Proje sergisi etkinliği sayesinde, öğrencilerimiz yaptıkları
projeleri diğer öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite dışındaki
kişi ve kurum temsilcilerine tanıtma olanağı bulmaktadır.
Özellikle üniversite dışı katılımlar sayesinde istihdam fırsatı
yaratılabilmekte, üniversite-kamu ve sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi için ortam sağlanmaktadır.
Bitirme Projesi sergisine projeleriyle katkı koyan
öğrencilerimizi kutlar, meslek hayatlarında başarı ve
mutluluklar diler, bu süreçte emeği geçen öğretim
elemanlarımıza, destek olan kişi ve kurumlara ve Düzenleme
Kurulumuza teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. M. Necdet ALPASLAN
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı
Düzenleme Kurulu
Araş. Gör. Dr. Melik KARA
Araş. Gör. Gülşah TULGER
DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
BİTİRME PROJELERİ
SERGİSİ
20 Haziran 2014
DEÜ Mühendislik Fakültesi
Tınaztepe Kampüsü
Buca / İZMİR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content