close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Seçmeli Derslerin Listesi

embedDownload
MADEN MÜHENDİSLİĞİ 2014-2015 ÖĞRETİM PLANI SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER
KODU
MDN 3301
MDN 3303
MDN 3305
MDN 3307
MDN 3309
MDN 3311
MDN 3313
MDN 3315
MDN 3317
MDN 3319
MDN 3321
MDN 3323
MDN 3325
MDN 3327
MDN 3329
MDN 3331
MDN 3333
MDN 3335
MDN 3337
MDN 3302
MDN 3304
MDN 3306
MDN 3308
MDN 3310
MDN 3312
MDN 3314
MDN 3316
MDN 3318
MDN 3320
MDN 3322
MDN 3328
MDN 3330
MIN 3315
MIN 3323
YARIYILI
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
GÜZ
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
BAHAR
DERSİN ADI
Acık Ocak Planlaması ve Makina Ekipman Seçimi
Bor Teknolojileri
Endüstriyel Hammaddeler ve Zenginleştirlmesi
Kaya Kütle Özellikleri
Maden Ocaklarının Rekültivasyonu
Madencilikte Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Yeraltı Madenlerinde Tehlike Kaynakları ve Risk Değerlendirmeleri
Yoğunluk Farkına Dayalı Zenginleştirmenin Prensipleri ve Uygulamaları
Boyut Küçültme Modelleri
Tane teknolojisi ve karakterizasyonu
Madencilikte Satış ve Pazarlama Teknikleri
Mermer İşletme Teknolojisi
Sığ yer altı yapıları ve tasarımı
Tünel Planlama ve Projelendirme
Patlatma Tasarımı ve Verimlilik Analizi
Madencilik Operasyonlarının Tasarımı
Çimento Hammaddeleri ve Çimento Teknolojisi
Hidrometalurjide Çözelti Kimyası
Katı-Sıvı Ayrımı
Cevher Zenginleştirmede Uygulamalı Yöntem Seçimi
Agrega Üretim Tesisleri Modelleme ve Simülasyonu
Doğal Taş Madenciliğinin Çevresel Etkileri ve Artıkların Değerlendirilmesi
Doğal Taşlarda Kalite ve Kontrol Testleri
Maden İşletme Faaliyetlerinin Çevresel Etkileri
Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi Ve Finansmanı
Madencilikte Kazı Teknolojisi
Madencilikte Matematiksel ve Sayısal Yöntemler
Madencilikte Bilgisayar Destekli Tasarım
Açık Maden Ocaklarında Şev Stabilitesi
Cevher hazırlama ve zenginleştirmede ısıl işlemler
Cevher Zenginlestirmede Karakterizasyon
Madencilik Faaliyetlerinde Süreksizliklerin Etkisi
The Basic Principles and Applications of Gravity Concentration
Marble Mining Technology
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Gürcan KONAK
Prof. Dr. Turan BATAR
Doç.Dr.Ufuk MALAYOĞLU
Prof. Dr. Cemalettin Okay AKSOY
Doç. Dr. Çağatay PAMUKÇU
Doç.Dr. Bayram KAHRAMAN
Doç.Dr. Kemal ÖZFIRAT
Doç. Dr. Sezai ŞEN
Prof. Dr. Erol KAYA
Prof. Dr. Erol KAYA
Doç.Dr.Kerim KÜÇÜK
Prof.Dr. Turgay ONARGAN
Ögrt.Gör.Dr.Mete KUN
Prof. Dr. Cemalettin Okay AKSOY
Doç.Dr. Doğan KARAKUŞ
Doç.Dr. Hayati YENİCE
Prof.Dr. Mehmet TANRIVERDİ
Öğrt. Gör. Dr. Özge GÖK
Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA
Prof.Dr. Mehmet TANRIVERDİ
Prof. Dr. Turan BATAR
Ögrt.Gör.Dr.Mete KUN
Doç.Dr.Kerim KÜÇÜK
Prof.Dr.Gürcan KONAK
Doç.Dr. Bayram KAHRAMAN
Doç.Dr. Kemal ÖZFIRAT
Doç. Dr. Süleyman ŞAFAK
Doç.Dr. Bayram KAHRAMAN
Doç.Dr. Hayati YENİCE
Doç. Dr. Tayfun ÇİÇEK
Yard. Doç. Dr. Hatice YILMAZ
Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI
Doç. Dr. Sezai ŞEN
Prof.Dr. Turgay ONARGAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content