close

Enter

Log in using OpenID

ÇEV 2006 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3+0) (5 AKTS) 2013/14

embedDownload
ÇEV 2006 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ (3+0) (5 AKTS)
2013/14 Bahar Yarıyılı
Ders saati ve yeri: Çarş 13:00 – 15:45, A204
Dersi veren öğretim üyesi:
Doç.Dr. Alper Elçi
Çevre Mühendisliği Bölümü, oda no: A223
(0232) 301 7112, [email protected]
Öğretim üyesi yardımcıları: Ar.Gör. Umur Alsancak, Ar.Gör. Gülşah Tulger
Dersin internet sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/alper.elci/cev206.htm
I.
Dersin amacı:
Bu dersin amacı, mühendislikteki bir süreci veya problemi tanımlayan denklemlerin çözümünde
yaygın olarak kullanılan nümerik analiz tekniklerini öğretmek, Çevre Mühendisliği alanındaki
uygulamalarını sunmak ve öğrencilerin bu teknikleri basit problemlerde kullanmalarını
sağlamaktır.
II.
Öğrenme çıktıları:
Nümerik analizdeki hata türlerini açıklayabilme
Bir matematiksel problemin nümerik çözümü ile analitik çözümü arasındaki farkları tarif
edebilme
Lineer olmayan tek bilinmeyenli denklemleri ve lineer denklem sistemlerini nümerik olarak
çözebilme
Veri setlerine eğri uydurma işlemini yapabilme
Regresyonu uygulayabilme
Sayısal türev ve sayısal integral işlemlerini yapabilme
Diferansiyel denklemleri nümerik tekniklerle çözebilme
Nümerik analiz tekniklerinin Çevre Mühendisliğindeki uygulamalarının farkına varabilme
III.
Değerlendirme Yöntemi:
Ödevler – %15; 1 ara sınav – %35; final sınavı – %50
Ödevler verildiği günden bir hafta sonraki dersin başlangıcında teslim edilecek. Geç teslim edilen
ödevler, 100 üzerinden 20 puan kesinti yapılarak değerlendirilecektir.
IV.
Tavsiye Edilen Ders Kitapları:
Sayısal Analiz ve Mühendislik Uygulamaları, Karagöz, İ., 2011, 3.baskı, Nobel Akademik Yayıncılık.
Sayısal Çözümleme ve Örnekler, Çatal (Alku) S., 2013, 4.baskı, DEÜ Mühendislik Fakültesi
Yayınları.
Numerical Analysis Using MATLAB and Excel, Karris, S.T., 2007, 3.baskı, Orchard Publications.
V.
Hafta
1
Ders programı:
Tarih
26 Şubat
2014
Konu
Sayısal analize giriş. Hata ve hata kaynakları.
2
5 Mart
2014
Yaklaşık kök hesapları (Tek değişkenli lineer olmayan
denklemlerin çözümü): Basit iterasyon ve Newton-Raphson yöntemleri
3
12 Mart
2014
Yaklaşık kök hesapları (Tek değişkenli lineer olmayan
denklemlerin çözümü) (2): Değişken kesen ve yarılama yöntemleri
4
19 Mart
2014
Lineer denklem sistemlerinin çözümü: Gauss eliminasyon yöntemi
5
26 Mart
2014
Lineer denklem sistemlerinin yaklaşık çözümü: Gauss-Seidel ve SOR
iterasyon yöntemleri
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2 Nisan
2014
9 Nisan
2014
16 Nisan
2014
23 Nisan
2014
30 Nisan
2014
7 Mayıs
2014
14 Mayıs
2014
21 Mayıs
2014
28 Mayıs
2014
4 Haziran
2014
Ödev
Sonlu farklar ile interpolasyon
1.
2.
Eğri uydurma: interpolasyon polinomları
Regresyon analizi: En küçük kareler yöntemi
3.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Ders yok
Sayısal türev
Ara sınav
Sayısal integral
Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri: başlangıç değer
problemleri
4.
Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri: sınır değer problemleri
Dif. denklemlerinin yaklaşık çözümleri . Genel tekrar
5.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content