close

Enter

Log in using OpenID

1 Seda Başıhoş 79,35097 47611 İlkbahar

embedDownload
GİRİŞ SINAVINA ALINACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ İÇİN ÖN DEĞERLENDİRME TABLOSU
(Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / Bölüm Başkanlıkları)
Birimi
İlan Tarihi
Son Başvuru Tarihi
İlan Edilen Kadronun;
Sayısı
Ünvanı
Bölümü
ABD / ASD
Giriş Sınavının yapılacağı yer / gün / saat
: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: 14.08.2014
: 29.08.2014
:2
: Araştırma Görevlisi
: İktisat
: İktisat Teorisi
: ID101/12.09.2014/13:00
FORM: 1
Müracaat Eden Adayların;
ALES (70 puandan az olamaz)
Sıra
No
Adı Soyadı
1 Seda Başıhoş
2 Osman Değer
3 Levent Soner
4 Saim Sönmez
5 Arif İğdeli
6 Esra Görgülü
7 Mücahit Çitil
8 Pınar İzlem Lallı
9 Esra Alp
10 Sinem Çekiç
11 Onur Yıldız
12 Seda Özbür
13 Şenel Türkcan
14 Tuba Yıldız
15 Dilek Alma
16 Süleyman Koç
17 Fatih Azman
18 Ayşe Yılmaz Demir
19 Buket Yiğit
20 Bekir Çelik
21 Emre Gökçeli
22 Sider Atalay
23 Hatice Bıyık
Dönemi
İlkbahar-2012
İlkbahar-2013
İlkbahar-2014
İlkbahar-2012
İlkbahar-2012
İlkbahar-2014
İlkbahar-2014
İlkbahar-2013
İlkbahar-2013
Sonbahar-2013
Sonbahar-2011
İlkbahar-2014
İlkbahar-2014
Sonbahar-2012
Sonbahar-2013
ilkbahar-2012
İlkbahar-2014
İlkbahar-2012
İlkbahar-2014
İlkbahar-2013
İlkbahar-2014
Sonbahar-2013
Sonbahar-2013
( a ) puanı
79,35097
87,42782
85,16045
80,18300
92,57110
87,31206
82,11939
79,90383
82,97635
82,33751
85,62900
84,32261
78,38729
83,19577
85,43345
80,98968
73,96334
84,13007
81,33490
80,45531
81,26984
75,31278
79,58381
Yabancı Dili
(b) katsayı (a
x % 60)
Dönemi
47,611 İlkbahar-2012
52,457 İlkbahar-2012
51,096 Sonbahar-2012
48,110 İlkbahar-2012
55,543 İlkbahar-2011
52,387 Sonbahar-2013
49,272 İlkbahar-2013
47,942 Sonbahar-2013
49,786 İlkbahar-2014
49,403 İlkbahar-2014
51,377 Sonbahar-2013
50,594 İlkbahar-2014
47,032 İlkbahar-2014
49,917 İlkbahar-2012
51,260 İlkbahar-2012
48,594 İlkbahar-2014
44,378 İlkbahar-2012
50,478 İlkbahar-2010
48,801 İlkbahar-2014
48,273 Mart-2014
48,762 İlkbahar-2014
45,188 Sonbahar-2013
47,750 Mayıs-2013
Türü
Dili
KPDS
KPDS
UDS
KPDS
KPDS
YDS
YDS
YDS
YDS
YDS
YDS
YDS
YDS
ÜDS
KPDS
YDS
KPDS
KPDS
YDS
IELTS
YDS
YDS
IELTS
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
ING
(c)
puanı
92,500
77,500
80,000
86,250
67,500
71,250
76,250
75,000
70,000
68,750
63,750
65,000
72,500
65,000
60,000
66,250
76,250
60,000
63,750
65,000
63,750
72,500
66,000
Ön Değerlendirme Giriş Sınavına alınıp/
alınmayacağı
(d) Katsayı (c Sıralaması (b+d=)
x % 40)
37,000
31,000
32,000
34,500
27,000
28,500
30,500
30,000
28,000
27,500
25,500
26,000
29,000
26,000
24,000
26,500
30,500
24,000
25,500
26,000
25,500
29,000
26,400
84,611
ALINACAK
83,457
ALINACAK
83,096
ALINACAK
82,610
ALINACAK
82,543
ALINACAK
80,887
ALINACAK
79,772
ALINACAK
77,942
ALINACAK
77,786
ALINACAK
76,903
ALINACAK
76,877
ALINACAK
76,594
ALINACAK
76,032
ALINACAK
75,917
ALINACAK
75,260
ALINACAK
75,094
ALINACAK
74,878
ALINACAK
74,478
ALINACAK
74,301
ALINACAK
74,273
ALINACAK
74,262 ALINMAYACAK
74,188 ALINMAYACAK
74,150 ALINMAYACAK
24 Şevket Süreyya Kodaz
25 Cihan Büyükince
26 Ezgi Güngör
27 Ayca Boz
28 Hilal Barboros
29 GülsenGökçen Binici
30 Safiye Nur Küçüksöker
31 Sema Yaşar
32 Ömer Ugur Bulut
33 Halit Sağlam
34 Remzi Hark
35 Ramazan Ünal
36 Didar Er
37 Mustafa Torusoğlu
38 Sebile Günaydın
39 Ozan Avcı
40 Kemal Cebeci
41 Hüseyin Değer
42 Tuğba Yılmaz
43 Hasan Akkoç
44 Tuğçe Uyar
45 Özlem Ülger
46 İmren Yavuz
47 Ramazan Dalkılıç
48 Erdal Berk
49 Seyyid Ali Ertaş
50 Çağla Gülden Dede
51 Ahmet Kırar
52 Merve Turan
53 Yıldız Zencir
54 Ayşe Zabun
55 Ahmet Dinçer
56 Suat Serhat Yılmaz
57 Gizem Erkek
58 Ömer Faruk Kılıç
59 Duygu Serin
60 Defne Açıkgöz
61 Cem Yıldırım
62 M. Gökay Göktürk
63 Engin Kılıçarslan
64 Gürkan Bozma
65 Arif Tekdal
76,65165
45,991 Haziran 2013
IELTS
70,000
28,000
Sonbahar-2012
ING
73,991
83,00832
49,805 Şubat-2014
IELTS
60,000
24,000
İlkbahar-2014
ING
73,805
80,32070
48,192 İlkbahar-2012
KPDS
62,500
25,000
Sonbahar-2013
ING
73,192
75,30364
45,182 Temmuz-2013
IELTS
70,000
28,000
ING
İlkbahar-2014
73,182
73,14097
43,885 Sonbahar
YDS
73,140
29,256
İlkbahar-2014
ING
73,141
73,51606
44,110 Sonbahar-2013 YDS
72,500
29,000
Sonbahar-2012
ING
73,110
83,30100
49,981 İlkbahar-2013
YDS
57,500
23,000
Sonbahar-2011
ING
72,981
82,38517
49,431 İlkbahar-2012
ÜDS
58,750
23,500
Sonbahar-2012
ING
72,931
72,64554
43,587 Sonbahar-2010 KPDS
73,000
29,200
Sonbahar-2013
ING
72,787
87,91053
52,746 İlkbahar-2014
YDS
50,000
20,000
Sonbahar-2013
ING
72,746
80,80227
48,481 Kasım-2013
IELTS
60,000
24,000
Sonbahar-2013
ING
72,481
78,04005
46,824 Sonbahar-2013 YDS
63,750
25,500
İlkbahar-2013
İNG
72,324
79,88636
47,932 ilkbahar-2011
KPDS
60,000
24,000
İlkbahar-2014
ING
71,932
78,33629
47,002 İlkbahar-2014
YDS
61,250
24,500
İlkbahar-2014
ING
71,502
79,03303
47,420 İlkbahar-2014
YDS
60,000
24,000
Sonbahar-2012
ING
71,420
80,64571
48,387 İlkbahar-2013
YDS
57,500
23,000
İlkbahar-2013
ING
71,387
81,76721
49,060 İlkbahar-2014
YDS
55,000
22,000
Sonbahar-2013
ING
71,060
83,18457
49,911 İlkbahar-2014
YDS
52,500
21,000
Sonbahar-2013
ING
70,911
81,47937
48,888 Kasım-2013
IELTS
55,000
22,000
İlkbahar-2014
ING
70,888
75,76368
45,458 İlkbahar-2014
YDS
62,500
25,000
İlkbahar-2014
ING
70,458
73,75068
44,250 Şubat-2014
IELTS
65,000
26,000
İlkbahar-2014
ING
70,250
76,23124
45,739 Mayıs-2013
IELTS
60,000
24,000
Sonbahar-2013
ING
69,739
78,40379
47,042 İlkbahar-2014
YDS
56,250
22,500
İlkbahar-2013
ING
69,542
79,48489
47,691 İlkbahar-2014
YDS
53,750
21,500
ING
Sonbahar-2012
69,191
78,41615
47,050 Şubat-2014
IELTS
55,000
22,000
Sonbahar-2013
ING
69,050
77,67844
46,607 Mart-2014
IELTS
55,000
22,000
İlkbahar-2014
ING
68,607
79,03853
47,423 İlkbahar-2014
YDS
52,500
21,000
İlkbahar-2014
ING
68,423
78,73566
47,241 İlkbahar-2014
YDS
52,500
21,000
Sonbahar-2012
ING
68,241
78,50189
47,101 İlkbahar-2014
YDS
52,500
21,000
ING
İlkbahar-2014
68,101
72,27364
43,364 İlkbahar-2014
YDS
61,250
24,500
Sonbahar-2013
ING
67,864
71,78291
43,070 Şubat-2014
IELTS
60,000
24,000
İlkbahar-2014
ING
67,070
73,26754
43,961 Sonbahar-2013 YDS
53,750
21,500
Sonbahar-2013
ING
65,461
Diploma, öğrenci belgesi ve transkriptin onaylı örneği yerine onaysız fotokopileriyle müracaat edildiğinden öndeğerlendirmeye alınmadı
Adayın müracaat dosyasında lisansüstü eğitime devam ettiğine dair öğrenci belgesi olmadığı için öndeğerlendirmeye alınmadı
Adayın müracaat dosyasında lisansüstü eğitime devam ettiğine dair öğrenci belgesi olmadığı için öndeğerlendirmeye alınmadı
Diplomanın onaylı örneği yerine onaysız fotokopisiyle müracaat edildiğinden öndeğerlendirmeye alınmadı
Diplomanın onaylı örneği yerine onaysız fotokopisiyle müracaat edildiğinden öndeğerlendirmeye alınmadı
Diploma, öğrenci belgesi ve transkriptin onaylı örneği yerine onaysız fotokopileriyle müracaat edildiğinden öndeğerlendirmeye alınmadı
Adayın müracaat dosyasında ALES belgesi olmadığı için öndeğerlendirmeye alınmadı
Transkriptin onaylı örneği yerine onaysız fotokopileriyle müracaat edildiğinden öndeğerlendirmeye alınmadı
Adayın müracaat dosyasında ALES belgesi olmadığı için öndeğerlendirmeye alınmadı
Adayın müracaat dosyasında lisansüstü eğitime devam ettiğine dair öğrenci belgesi olmadığı için öndeğerlendirmeye alınmadı
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
ALINMAYACAK
1) ALES puanı olarak alanlarındaki puan türü yazılacaktır. (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan aranması, diğer öğretim elemanı
atamalarında Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES'ten en az 70 puan aranması, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile Lisans öğrenimini yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda
ALES'ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması ve sınav sonuçlarının yapıldığı tarihten itibaren 3(üç) yıl geçerli olmak üzere ALES Belgesi)
2) Ön Değerlendirme Sıralaması;
- Yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır.
- İlan edilen kadro sayısının on katına kadar aday Giriş Sınavına alınacaktır.
- Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava alınacaktır.
- Başvuru sayısı ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların hepsi Giriş Sınavına alınacaktır.
3) İlandaki ön değerlendirme sonuçları ilan tarihi dikkate alınarak süresi içinde Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content