close

Enter

Log in using OpenID

Ajda Çoker Gürkan İletişim Bilgileri

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
1. Adı Soyadı: Ajda Çoker Gürkan
İletişim Bilgileri:
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
MOBIGEN 34156 Bakırköy-İstanbul
Telefon: 0 212 498 45 65
Mail: [email protected]
2.Doğum Tarihi : 1980
3. Unvanı: Doç. Dr.
4.Öğrenim Durumu :
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Marmara Üniversitesi
2002
Marmara Üniversitesi
2005
Marmara Üniversitesi
2009
Biyoloji Bölümü
Y. Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Programı
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Programı
5. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Yard.Doç.Dr.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Kasım 2010-
İstanbul Kültür Üniversitesi
Araş. Gör.
Biyolog
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Ekim 2008
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ağustos 2008
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Temmuz 2008
İstanbul Kültür Üniversitesi
Şubat 2008
Laboratuvar
Mühendislik Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Hücre Kültürü Ocak 2008
Asistanı
Laboratuvarı, Marmara Üniversitesi
Ekim 2003
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Zeynep Akyol, İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
(Başlangıç tarihi: 2011-2012 Bahar)
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Koroner Arter Hastalığı ile IL-1 Reseptör Antagonist Gen Polimorfizminin Moleküler Düzeyde
İncelenmesi
(Tez danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARMAN, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
6.2. Doktora Tezleri
İnsan Büyüme Hormonunun (BH-N) klonlanıp, ekspresyonu ve İzole Büyüme Hormonu Eksiliği
Sendromunun Genetik Karakterizasyonu
(Tez danışmanı: Doç. Dr. Ahmet ARMAN, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI&SSCI& Arts and Humanities)
1. E. D. Arisan, P. Obakan, A. Çoker-Gürkan, A. Calcabrini, E. Agostinelli, N. Palavan Ünsal, “CDK
inhibitors induce mitochondria-mediated apoptosis through the activation of polyamine catabolic
pathway in LNCaP, DU145 and PC3 prostate cancer cells”. Current Pharmaceutical Design, 20: 180188 (9), 2014 (Araştırma Makalesi)
2. Elif Damla Arisan, Yunus Akkoç*, Kaan Gencer Akyüz*, Ezgi Melek Kerman*, Pinar Obakan, Ajda
Çoker-Gürkan, Narçin Palavan Ünsal, “Polyamines modulate roscovitine-induced cell death decision
as autophagy or apoptosis in MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cells”, Molecular Medicine
Reports, (Baskıya kabul edildi; Baskıda).
3. Ajda Çoker-Gürkan, Elif Damla Arisan, Pinar Obakan, Pelin Özfiliz, Betsi Köse, Güven Bıçkıcı, Narçin
Palavan Ünsal, “Roscovitine finalized autophagy later than apoptosis by downregulating of Bcl-2 in
HeLa cells”, Molecular Medicine Reports, (Baskıya kabul edildi).
4. A. Çoker-Gürkan, S. Arısan, E.D. Arısan, N. Palavan Ünsal, “Lack of evidence for the association of
ornithine decarboxylase (+316 G>A), spermidine/spermine acetyl transferase (-1415 T>C) gene
polymorphisms with calcium oxalate stone disease, Biomedical Reports, 2013, DOI:
10.3892/br.2013.184 (Araştırma Makalesi)
5. P. Obakan, P. Ozfiliz, E.D. Arısan, A. Çoker-Gürkan, N. Palavan Ünsal, “Purvalanol A is a strong
apoptotic inducer via activating polyamine catabolic pathway in MCF-7 estrogen receptor positive
breast cancer cells”, Molecular Biology Reports, 2013, DOI: 10.1007/s11033-013-2847-1 (Araştırma
Makalesi).
6. A.Çoker-Gurkan, E. D. Arisan, P. Obakan, N. Palavan-Ünsal, “Inhibition of polyamine oxidase
prevented cyclin dependent kinase inhibitor-induced apoptosis in HCT116 colon carcinoma cells”
Apoptosis, DOI: 10.1007/s10495-013-0885-8 (Araştırma Makalesi)
7. Çoker-Gurkan, S. Arisan, E. D. Arisan, N.C. Sönmez, N. Palavan-Ünsal, “Association between IL-1RN
VNTR, IL-1 –511 and IL-6 (–174, –572, –597) Gene Polymorphisms and Urolithiasis” Urologia
Internationalis, 2013 (Araştırma Makalesi)
8. A.Çoker, E.D. Arısan, Narcin Palavan-Unsal, "Silencing of polyamine catabolic key enzyme SSAT
prevented CDK inhibitors induced apoptosis in Caco-2 colon cancer cells", Molecular Medicine
Reports (ISI), 1037-1042 pp., 2012, DOI: 10.3892/mmr.2012.768 (Araştırma Makalesi)
9. E. D. Arısan, A.Coker, P.Obakan, N.Palavan-Unsal, "Inhibition of ornithine decarboxylase altered the
roscovitine-induced mitochondria mediated apoptosis in MCF-7 breast cancer cells", Molecular
Medicine Reports (ISI), 1323-1329 pp., 2012, DOI: 10.3892/mmr.2012.786 (Araştırma Makalesi)
10.E.D.Arisan, A.Coker, N.Palavan-Unsal, "Polyamine depletion enhances the roscovitine-induced
apoptosis through the activation of mitochondria in HCT116 colon carcinoma cells", Amino Acids ,
2011, DOI: 10.1007/s00726-011-1040-x (Araştırma Makalesi)
11.S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan, "Raman microspectroscopic analysis of cultured HCT116 colon cancer cells in the presence of roscovitine",
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy A, 1540–1547 pp., 2011,
DOI: 10.1016/j.saa.2011.01.046 (Araştırma Makalesi)
12. S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan, "Raman microspectroscopic investigation of the interaction of cultured HCT116 colon cancer cells with alphadifluoromethylornithine (DFMO), an irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase." Journal of
Molecular Structure 319-323 pp., 2011, DOI: 10.1016/j.molstruc.2011.01.04 (Araştırma Makalesi)
13.A. Coker, A. Arman, O. Soylu, T. Tezel, A. Yildirim, “Lack of association between IL-1 and IL-6 gene
polymorphisms and myocardial infarction in Turkish population”, International Journal of
Immunogenetics, 38 (3), 201-208, 2011. (Araştırma Makalesi).
14. A. Arman, A. Coker, O. Sarioz, N. Inanc, H. Direskeneli, “Lack of association between IL-6 gene
polymorphisms and rheumatoid arthritis in Turkish population”, Rheumatol Int. Clinical and
Experimental Investigation (DOI10.1007/s00296-011-2057-x), 2011 (Araştırma Makalesi).
15.A. Arman, N. Isik, A. Coker, F. Candan, K.S., Becit, E.O. List, “Association between sporadic Parkinson
disease and interleukin-1 beta -511 gene polymorphisms in the Turkish population”,Eur Cytokine
Netw., Jun;21(2):116-121,2010.(Araştırma Makalesi).
16.A. Arman, B. Yüksel, A. Coker, O. Sarioz, F. Temiz, A.K. Topaloglu, “Novel growth hormone receptor
gene mutation in a patient with Laron syndrome”, J Pediatr Endocrinol Metab. Apr;23(4):407-414,
2010. (Araştırma Makalesi).
17.A. Coker, E. Cetinkaya, B. Dundar, Z. Siklar, A. Buyukgebiz, A. Arman. “Characterization of GH-1
mutations in children with isolated Growth Hormone Deficiency in Turkish Population”, Journal of
Pediatric Endocrinology & Metabolism, Oct, 22 (10); 937-946, 2009. (Araştırma Makalesi).
18.A. Arman, A. Ozon, P.I. Isguven, A. Coker, I. Peker, N. Yordam, “Novel Splice Site Mutation in the
Growth Hormone Receptor Gene in Turkish patients with Laron-type dwarfism”, Journal of Pediatric
Endocrinology & Metabolism, Jan 21;47-58, 2008, (Araştırma Makalesi).
19.O. Soylu, A. Yildirim, A. Coker, T. Tezel, E.O. List, A. Arman, “Interleukin-1B (-511) gene
polymorphism is associated with acute coronary syndrome in the Turkish population”. Eur Cytokine
Netw. Mar;19(1):42-48, 2008. (Araştırma Makalesi).
20.A. Arman, O. Soylu, A. Yildirim, A. Furman, N. Ercelen, H. Aydogan, A. Coker, T. Tezel, “Interleukin-1
receptor antagonist gene VNTR polymorphism is associated with coronary artery disease”.Arq Bras
Cardiol. Nov;91(5):268-273, 2008 (Araştırma Makalesi).
21.A. Arman, B. Yılmaz, A. Coker, N. Inanc, H. Direskeneli, “Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL-1RN)
and Interleukin-1B gene polymorphisms in Turkish patients with Rheumatoid Arthritis”, Clin and
Exp Rheumatol., Nov-Dec;24(6):643-648, 2006. (Araştırma Makalesi).
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
1. H. Ilhan, A. Coker-Gurkan, E.D. Arisan, P. Obakan, N. Palavan Unsal. N. Diethylnorspermine
(DENSpm) Induced Apoptosis in SW480 Colon Cancer Cells, First International Congress of the
Molecular Biology Association of Turkey, 23-24 November 2012, Istanbul-TURKEY. (Poster sunum:
H. Ilhan)
2. Y. Akkoc, E.D. Arisan, A. Coker-Gurkan, P. Obakan, N. Palavan-Unsal. Understanding the Role of Bcl2 in Curcumin induced Autophagic/Apoptotic Cell Death Mechanism in MCF-7 and MDA-MB-231
Breast Cancer Cells, First International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 2324 November 2012, Istanbul-TURKEY. (Poster sunum: Y. Akkoc)
3. D. Coskun, P. Obakan, E.D. Arisan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal. Epibrassinolide Induced
Apoptotic Cell Death in HCT116 and HT29 Colon Carcinoma cells, First International Congress of the
Molecular Biology Association of Turkey, 23-24 November 2012, Istanbul-TURKEY. (Poster sunum:
D. Coskun)
4. O. Berrak, Y. Akkoc, P. Obakan, E.D. Arisan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal. Effects of CDK
Inhibitors and Rapamycin Combination on Autophagy With The Status of AR expression on
Androgen Dependent LNCaP and Androgen Independent DU145 Prostate Cancer Cells, First
International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 23-24 November 2012,
Istanbul-TURKEY. (Poster sunum: O.Berrak)
5. A. Çoker Gürkan A , P. Obakan, Arısan ED, Calcabrini A, Agostinelli E, Palavan-Ünsal N, “The Effect of
Polyamine Catabolism Products on CDK Inhibitors-Induced on HCT116 wt and Bax-/- Colon
Carcinoma Apoptotic Cell Death”, International Congress on Polyamines Biological and Clinical
Perspectives 2-7 September, Istanbul , P15, p.126, 2012 (Sözlü poster sunum-Ajda Çoker-Gürkan)
6. A. Çoker Gürkan, E.D. Arısan, N. Palavan-Ünsal, “Which is the most prominent cellular decision
against CDK inhibitors in the presence of modulated polyamine pool? Autophagy or Apoptosis”,
International Congress on Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7 September, Istanbul,
P16, p.127, 2012 (Poster sunum-E Damla Arisan)
7. B. Köse, G. Alkurt, A. Çoker Gürkan, E.D. Arısan, P. Obakan, N. Palavan-Ünsal N, “ODC is a Mediator
of the Purvalanol-A-Induced Apoptotic Signaling via the p38 Mitogen-Activated Protein Kinase
Pathway in MCF-7 Breast Cancer Cells”, International Congress on Polyamines Biological and Clinical
Perspectives, 2-7 September, Istanbul, P18, p.130, 2012 (Poster sunum-B. Köse ve G. Alkurt).
8. D. Coşkun, P. Obakan, E.D. Arısan, A. Çoker Gürkan, N. Palavan-Ünsal, “The Potential Role of
Polyamines in EBR-Induced Apoptotic Cell Death in HCT116 Colon Carcinoma Cells”, International
Congress on Polyamines Biological and Clinical Perspectives, 2-7 September, Istanbul, P20, p.134,
2012 (Poster sunum-D. Coşkun).
9. H. İlhan H, A. Çoker Gürkan, P. Obakan, E.D. Arısan, N. Palavan-Ünsal, “Timing is critical in the
decision of apoptosis or autophagy by N1, N11-Diethylnorspermine (DENSpm) treatment in HCT116
Colon Cancer Cells”, International Congress on Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7
September, Istanbul, P24, p.142, 2012 (Poster sunum-H. İlhan).
10.O. Irmak, E.D. Arısan, A. Çoker-Gürkan, P. Obakan, N. Palavan-Ünsal, “The Role of Polyamine
Catabolic Enzymes in Cisplatin-Induced Apoptotic Cell Death in MCF-7 Cells”, International Congress
on Polyamines Biological and Clinical Perspectives, 2-7 September, Istanbul, P29, p.151, 2012
(Poster sunum-O. Irmak).
11.Y. Akkoç, G.K. Akyüz, E.M. Kerman, E.D. Arısan, A. Çoker-Gürkan, P. Obakan, N. Palavan-Ünsal,
“Potential Role of Polyamines in Roscovitine-Induced Autophagic/Apoptotic Cell Death in MCF-7
and MDA-MB-231 Breast Cancer Cells”, International Congress on Polyamines Biological and Clinical
Perspectives, 2-7 September, Istanbul, P41, p.170, 2012 (Poster sunum-Y. Akkoç-GK Akyüz-EM.
Kerman).
12.Ş. Yıldırım, M.B. Özturk, E.D. Arısan, P. Obakan, A. Çoker- Gürkan, N. Palavan-Ünsal, “PPAR is the
Critical Upstream Factor in Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors Roscovitine and Purvalanol AInduced SSAT Upregulation in MCF-7 Cells”, International Congress on Polyamines Biological and
Clinical Perspectives, 2-7 September, Istanbul, P33, p.156, 2012 (Poster sunum-Ş. Yıldırım-MB.
Öztürk).
13.Z. Akyol, A. Çoker-Gürkan, E.D. Arısan, N. Palavan-Ünsal, “N1, N11-Diethylnorspermine (DENSpm)
Modulates the Paclitaxel-Induced Apoptosis in MCF-7 wt and Bcl-2 Overexpressing Breast Cancer
Cells”, International Congress on Polyamines Biological and Clinical Perspectives, 2-7 September,
Istanbul, P39, p.168, 2012 (Poster sunum-Z. Akyol).
14.Y. Akkoç, M. Çelik, P. Obakan, A. Çoker Gürkan, E.D. Arisan, N. Palavan-Ünsal, “The functional role
of Bcl-2 in the regulation of curcumin induced autophagic/apoptotic cell death in MCF-7 breast
cancer cells”, Conference on Apoptosis and Cancer, Cambridge, UK, June 14-15 2012, Poster 2
(Poster sunum-Y. Akkoç-M. Çelik).
15.A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. Roscovitine modulated autophagic cell death related to
polyamine metabolism in HCT-116 colon cancer cells. International Congress on Biogenic Amines:
Biochemical, Physiological and Clinical Perspectives. 48 pp. 21– 25 Eylül, Alberè di Tenna (Trento),
İtalya, 2011 (Seçili poster sözlü sunum: A. Coker)
16.A.Coker, S.Arisan, D.Coskun, A.Yavuz, E.D.Arisan, N.C.Sonmez, N.Palavan-Unsal. Investigation of
Fetuin-A SNP in urinary stone disease patients 4th International Congress of Molecular Medicine,
67pp., 27-30 Haziran, Istanbul-Türkiye, 2011 (Poster sunum: D. Coskun)
17.A. Coker, S.Arisan, D. Coskun, A.Yavuz, E. D. Arisan, N.C. Sonmez, N. Palavan-Unsal. “Investigation of
Fetuin-A SNP in urinary stone disease patients”, in vivo International Journal of Experimental and
Clinical Pathophysiology and Drug Research, Mayıs-Haziran 2011, 25 (3), Sayfa:521.
18.A. Coker, S. Arisan, D. Coskun, T. Kizilboga, ED. Arisan, NC. Sönmez, S. Guney, N. Palavan-Ünsal “The
Investigatin of possible association between Fetuin-A 766 CC and IL-10 (-1082 AG and -572 AC)
gene polymorphism in urolithiasis” 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULİPS), E91, 7-10
Eylül 2011, Londra, İngiltere, European Urology Supplements 10 (2011), Sayfa:484.
19.A. Coker, T. Kizilboga, E.D. Arisan, S. Arisan, N.C. Sönmez, S. Guney, N. Palavan-Ünsal “Interleukin-1
beta (-511 CT), receptor antagonist VNTR and Interleukin-6 (-174 G C, -592GA) gene
polymorphisms in urolithiasis”, 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULİPS), E92, 7-10
Eylül 2011, Londra, İngiltere, European Urology Supplements 10 (2011), Sayfa:484-485, 2011.
20.A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. Modulation of catabolic pathway in ROSC treated Caco-2
cells. "2nd International Conference on the Role of Polyamines and their Analogs in Cancer and
other Diseases” 199 pp., 1-6 Aralık, Sapienza University of Roma, İtalya, 2010 (Sözlü sunum: A.
Coker)
21.N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan, P.Obakan, A.Coker, I.Ozdemir. Cyclin dependent kinase inhibitors
modulates polyamine metabolism in MDA-MB-231 cells. "2nd International Conference on the Role
of Polyamines and their Analogs in Cancer and other Diseases” 1-6 Aralık, Sapienza University of
Roma, İtalya, 131 pp., 2010 (Sözlü sunum: N. Palavan Ünsal)
22.E.D.Arisan, P.Obakan, A.Coker, N.Palavan-Unsal. Investigation of purvalanol-induced apoptosis in
MCF-7 breast cancer cell lines. "2nd International Conference on the Role of Polyamines and their
Analogs in Cancer and other Diseases” 193 pp., 1-6 Aralık, Sapienza University of Roma, İtalya,
2010 (Poster sunum: E. D. Arisan)
23.P.Obakan, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Coker. Combined treatment of Roscovitine and DFMO
induced caspase dependent-apoptosis in MCF-7 cells. "2nd International Conference on the Role of
Polyamines and their Analogs in Cancer and other Diseases” 1-6 Aralık, Sapienza University of
Roma, İtalya, 205 pp., 2010 (Sözlü sunum: P.Obakan)
24.S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan. Micro Raman
spectroscopic investigation of the interaction of cultured HCT116 colon cancer cells with alphadifluoromethylornithine (DFMO), an irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase. EUCMOS 30th
European congress on molecular spectroscopy with GISR, Floransa, İtalya, PS2-21, 107 pp., 2010
(Sözlü sunum: S. Akyuz)
25.A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. The involvement of polyamines in seliciclib induced apoptosis
and ROS generation in HCT116 colon carcinoma cells. Joint 4th EORTC Pathobiology Group Annual
Meeting and 1st Internationally Multidisciplinary Cancer Research Congress. P13, Antalya-Turkey,
2009 (Poster sunum: A. Coker)
26. S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan. Micro raman
spectroscopic investigation of the interaction of cultured HCT116 colon cancer cells with
roscovitine. 5th International Conference on Vibrational Spectroscopy (ICAVS5), 31 pp., Melbourne,
Avustralya, 12-17 Temmuz, 2009 (Sözlü sunum: S. Akyuz)
27.A. Coker, A. Arman, O. Sarıoz, B. Yüksel, A. Ozon “Growth hormone receptor (GHR) mutations in
Turkish Children with Laron Syndrome”, 11th European Congress of Endocrinology, 25-29 Nisan
2009, Endocrine Abstracts (2009) V: 20, P527, İstanbul-TÜRKİYE (Poster sunum: A. Coker).
28. A. Arman, A. Coker, E. Cetinkaya, B. Dundar, Z. Siklar, O. Sarioz, A. Buyukgebiz, “Genetic
characterization of children with isolated Growth Hormone Deficiency in Turkish Population”, 11th
European Congress of Endocrinology, 25-29 Nisan 2009, Endocrine Abstracts (2009) V: 20, P526,
İstanbul-TÜRKİYE (Poster sunum: A. Arman).
29.A. Arman, E. Cetinkaya, B. Dundar, Z. Sıklar, A. Coker, A. Buyukgebiz, “Characterization GH-N
mutations in children with isolated Growth Hormone Deficiency in Turkish Population”, 47th
Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), P2-d3-662, 20-23 Eylül
2008, İstanbul-Turkiye, Hormone Research From Developmental Endocrinolgy to Clinical Research,
70: Suppl. 1, Sayfa: 197 (Poster sunum: A. Arman).
30.A. Arman, A. Coker, O. Soylu, A. Yildirim, T. Tezel, “A genetic association between Myocardial
Infarction (MI) and Interleukin-1 B (+ 3953) gene polymorphism in turkish population”, 15th
Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, 4-7 Eylül 2007, Antalya-Türkiye, Balkan Journal of
Clinical Laboratory, XIV, 07, 1, OP-11 (Sözlü Sunum: A. Arman).
31.S. Turan, A. Arman, T. Guran, T. Akcay, A. Coker, A. Bereket, “Novel Mutations in cathepsin K gene
in Turkish patients with pycnodysostosis”, 46th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Endocrinology (ESPE), P01-225, 27-30 Haziran 2007, Helsinki-Finlandiya, Hormone
Research From Developmental Endocrinology to Clinical Research, 68: Suppl.1, Sayfa: 70, (Poster
sunum: S. Turan).
32.P. Isguven, A. Arman, M. Yildiz, I. Arslanoglu, A. Coker, M. Erguven, “Novel Splice site mutation of
the growth hormone receptor gene in Turkish boy with Laron syndrome”, 46th Annual Meeting of
the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), P03-558, 27-30 Haziran 2007, HelsinkiFinlandiya, Hormone Research From Developmental Endocrinology to Clinical Research, 68: Suppl.
1, Sayfa: 173 (Poster sunum: P. Isgüven).
33.A. Coker, A. Arman, “No association between IL-1 A -889 polymorphism and Coronary Artery
Disease (CAD) in Turkish Population”, II. Congress of Molecular Medicine From Cell the Bedside, 2426 Mart 2007, P045, Sayfa: 282, İstanbul- Türkiye, (Poster sunum: A. Coker).
34.A. Arman, A. Coker, “The prevalence of Interleukin-1 Receptor Antagonist gene (IL-1RN) VNTR
polymorphism in Turkish Population”, II. Congress of Molecular Medicine From Cell the Bedside, 2426 Mart 2007, P046, Sayfa: 282-283, İstanbul-Türkiye, (Poster sunum: A. Arman).
35.S. Becit, A. Arman, A. Coker, N. Isık, F. Candan, “The lack association between Interleukin 1 A -889
polymorhism and Parkinson Disease in Turkish Population”, II. Congress of Molecular Medicine
From Cell the Bedside, 24-26 Mart 2007, P047, Sayfa:283, İstanbul- Türkiye, (Poster sunum: S.
Becit).
36.A. Coker, A. Arman, O. Soylu, A. Yıldırım, N. Ercelen, H. Aydogan, T. Tezel, “Interleukin-1 Receptor
Antagonist 2/2 Genotype is associated with Single Vessel Coronary Artery Disease in Turkish
Population, FEBS Forum for Young Scientists, 2006, İstanbul-Türkiye (Sözlü Sunum: A. Çoker).
37.A. Coker, A. Arman, O. Soylu, A. Yıldırım, N. Ercelen, H. Aydogan, T. Tezel, “Interleukin-1 Receptor
Antagonist 2/2 Genotype is associated with Single Vessel Coronary Artery Disease in Turkish
Population”, 31st FEBS Congress, 24-29 Haziran 2006, PP-498, the FEBS Journal, V:273,
Supplement:1, Sayfa:211, İstanbul-TÜRKİYE (Poster sunum: A. Çoker).
38.A. Arman, A. Ozon, P.S. Isguven, N. Yordam, A. Coker, I. Peker, “Mutations of the Growth Hormone
Receptor Gene in Turkish patients with Laron-type dwarfism”, 31st FEBS Congress, 24-29 Haziran
2006, OP-10, the FEBS Journal, V:273, Supplement:1, Sayfa:45, İstanbul-TÜRKİYE (Poster sunum: A.
Arman).
39.A. Arman, A. Coker, “Growth Hormone Antagonist, G120K treated-Cell Line Expressing W122A
mutation of GHR did not reverse STAT5 phosphorylation”, 1st Congress of Molecular Medicine
From Cell to Bedside, 16-19 Nisan 2005, Advances in Molecular Medicine International Journal of
Molecular Biology, Biochemistry and Gene Technology, V (1), Supplement, P153, Sayfa:455-456,
2005, İstanbul-Türkiye, (Poster sunum: A. Arman).
40.A. Arman, A. Coker, “Applications of Ribozymes in Medicine”, 1st Congress of Molecular Medicine
From Cell to Bedside, 16-19 Nisan 2005, Advances in Molecular Medicine International Journal of
Molecular Biology, Biochemistry and Gene Technology, V(1), 5 Supplement, P156, Sayfa:456-457,
2005, İstanbul- Türkiye, (Poster sunum: A. Arman).
41.A. Arman, A. Coker, “JAK2 is not involved in the regulation the activation of Stat3-induced by IL-1”,
11th International Biomedical Science and Technology Days, 6-10 Eylül 2004, GBP10, Sayfa: 66,
Ankara-Türkiye, (Poster sunum: A. Çoker).
42.A. Arman, A. Coker, “The Effect of Sodium Arsenite and 15-deoxy12, 14-PGJ2 on IL-1 induced hSIE,
StatBE, NF-B and APRE Reporter Plasmids”, 11th International Biomedical Science and Technology
Days, 6-10 Eylül 2004, GBP08, Sayfa: 65, Ankara- Türkiye, (Poster sunum: A. Çoker).
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ajda COKER, Ahmet ARMAN Human Growth Hormone Normal (hGH-N) Advances in Molecular
Biology, Volume: 3, Number 1-2, 9-16, 2010.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. N. Erzaim, A. Arman, Ş. Aktan, A. Çoker, N. Işık, “NFkB (-94 ins/del ATTG) Gen Polimorfizminin
Türk Populasyonda Multipl Skleroz İle İlişkisi”, XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 27-30
Ekim 2011, Antalya-TÜRKİYE, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2011; 31 (Suppl), Sayfa:219
(Poster Sunum: N. Erzaim).
2. Ş. Aktan, A. Arman, N. Erzaim, A. Çoker, N. Işık, “Türk toplumunda IL-8 -251 A/T Gen
Polimorfizminin Multipl Skleroz (MS) Hastalığı ile İlişkisi”, XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya-TÜRKİYE, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2011; 31
(Suppl), S Sayfa:219 (Poster Sunum: Ş.Aktan).
3. A. Coker, A. Arman, B. Yüksel, F. Temiz, A.K Topaloglu, “Laron Sendromlu Hastalarda Büyüme
Hormonu Reseptörü Geninde Mutasyon Taranması ve W104R Mutasyonunun Biyolojik
Aktivitesinin Belirlenmesi” XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 17-21 Kasım 2009,
Antalya-Türkiye, SS-04, Sayfa: 96 (Sözlü sunum: A. Çoker).
4. A. Arman, A. Coker, E. Cetinkaya, B. Dundar, Z. Siklar, A. Buyukgebiz, “İzole Büyüme Hormonu
Eksikliği Sendromlu Çocukların Büyüme Hormonu Geninde tespit ettiğimiz mutasyonların
fonksiyonlarının hücre kültüründe belirleme” XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi,
17-21 Kasım 2009, SS-03, Antalya-Türkiye, Sayfa: 95 (Sözlü sunum: A.Arman).
5. A. Coker, A. Arman O. Soylu, A. Yıldırım, T. Tezel, “Türk Populasyonunda İnterlökin-1 B (-511) gen
polymorfizminin akut koroner sendrom ile ilişkilisi” X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 69 Eylül 2007, Antalya- Türkiye, S34, Sayfa: 112 (Sözlü sunum: A. Çoker).
6. Ö. Sarıöz, A. Arman, A. Çoker, N. İnanc, H. Direskeneli, “Türk Populasyonunda, Romatoid Artritli
Hastalarda, İnterlökin-6 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi”, IX Ulusal Romatoloji Kongresi, 1115 Ekim 2008, Antalya-Türkiye, P0041, Sayfa:156 (Poster Sunum: O. Sarıöz).
7. S. Becit, A. Arman, A. Coker, N. Isık, F. Candan, “Türk Parkinson Hastaları’nda İnterlökin-1
Reseptör Antagonist (IL-1RN) ve İnterlökin-1B Gen Polimorfizmleri” X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve
Genetik Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Antalya- Türkiye, P36, Sayfa: 156 (Poster sunum: S. Becit).
8. O. Sarioz, A. Arman, A. Coker, S. Becit, H. Direskeneli, “Lack of association between Interleukin-1
Alpha (-889) gene polymorphisms and Rheumatoid Arthritis in Turkish population”, X. Ulusal
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 6-9 Eylül 2007, Antalya- Türkiye, P92, Sayfa:212 (Poster sunum:
O. Sarıöz).
9. A. Arman, B. Yılmaz, A. Çoker, N. İnanc, H. Direskeneli, “Türk Populasyonunda, Romatoid Artritli
Hastalarda, İnterlökin-1 Reseptör Antagonist (IL-1RN) ve İnterlökin-1B Gen Polimorfizmlerinin
incelenmesi”, Romatoloji 2005, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Konya-Türkiye, SS-6, Sayfa: 151 (Poster
sunum: A. Arman).
7.6 Diğer Yayınlar (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler)
1.
2.
3.
4.
5.
A. Coker-Gurkan, E. D. Arisan, H. İlhan, P. Obakan, N. Palavan-Unsal, “Inhibition of Cellular
Autophagic Responses against N1, N11-Diethylnorspermine (DENSpm) Enhanced Apoptosis in
HCT116 and SW480 Colon Cancer Cells”, 16-21 Haziran 2013, Waterville Valley, Amerika (Poster
sunum: Ajda Çoker Gürkan)
E. D. Arısan, M.B Öztürk, A. Çoker-Gürkan, P. Obakan, N. Palavan-Ünsal, “Ibuprofen induced
apoptosis through c-myc sifgnaling pathway related to polyamines in p53 null PC3 cells”, 16-21
Haziran 2013, Waterville Valley, Amerika (Poster sunum: Damla Arısan)
D. Coskun, P. Obakan, E.D. Arisan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal, “The Potential Role of
Polyamines in Epibrassinolide-Induced Apoptotic Cell Death in HCT116 and HT29 Colon
Carcinoma Cells”, 16-21 Haziran 2013, Waterville Valley, Amerika (Poster sunum: Narçın Palavan
Ünsal).
O. Berrak, E.D. Arisan, P. Obakan, A. Coker- Gurkan, N. Palavan-Unsal, “Co-treatment of
rapamycin prevented activation of polyamine oxidase and apoptosis via triggering autophagy
after CDK inhibitor treatment in LNCaP cells”, 16-21 Haziran 2013, Waterville Valley, Amerika
(Poster sunum: Özge Berrak)
Y. Akkoç, E.D. Arisan, P. Obakan, A. Çoker-Gürkan, N. Palavan-Ünsal, “Co-treatment of PI3K
inhibitor and curcumin overcomes Bcl-2 mediated drug-resistance in MCF-7 breast cancer cells
via activating SSAT”, 16-21 Haziran 2013, Waterville Valley, Amerika (Poster sunum: Yunus Akkoç)
6.
P. Obakan, P. Özfiliz, E.D. Arisan, A. COKER-GURKAN, N. PALAVAN-UNSAL, “Purvalanol A is a
Strong Apoptotic Inducer via Activating Polyamine Catabolic Pathway in MCF-7 Estrogen
Receptor + Breast Cancer Cells”, EMBO Young Scientist Forum, 14-16 June 2012, Istanbul-TURKEY
(Poster Sunum: P. Obakan).
7. N. Palavan-Unsal, E.D. Arisan, A. Coker, “Alterations in Apoptotic and Polyamine Catabolic
Pathway in HCT116wt and HCT116 Puma-/- Cell Lines Treated with Cdk Inhibitors Gordon
Research Conferences on Polyamines”, Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis
and Drug Discovery, 19-24 Haziran 2011, Waterville Valley, Amerika (Poster sunum: N. PalavanUnsal)
8. A. Coker, N. Palavan-Unsal, E.D. Arisan, “Alterations in Apoptotic and Polyamine Catabolic
Pathway in HCT116 wt and HCT116 Bax-/- Cell Lines Treated with Cdk Inhibitors”, Gordon
Research Conferences on Polyamines, Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis
and Drug Discovery, 19-24 Haziran 2011, Waterville Valley, Amerika (Poster sunum: A. Coker).
9. N. Palavan-Unsal, E.D. Arisan, A. Coker, “Roscovitine induced apoptosis is enhanced by ODC
inhibition in HCT116 colon carcinoma cells”, Gordon Research Conferences on Polyamines.
Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug Discovery, 21-26 Haziran 2009,
Waterville Valley, Amerika (Poster sunum: N. Palavan-Ünsal)
10. E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Coker. ODC siRNA sensitizes HCT116 colon carcinoma cells to
roscovitine induced apoptosis. Gordon Research Conferences on Polyamines. Polyamine
Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug Discovery. June 21-26, 2009 Waterville
Valley, USA (Poster sunum: E. D. Arisan)
8.Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)
Araştırma Projeleri:






“Curcumin’in terapotik etkinliğinin otokrin büyüme hormonu sinyal yolağı aracılığı ile farklı
meme kanseri hücrelerinde poliamin metabolizması irdelenerek incelenmesi” (1001-TÜBİTAK
KBAG- Proje No: 113Z791, 2014-2017, Yürütücü)
“Epibrassinolidle Tetiklenen Hücre Ölümünün Endoplazmik Retikulum Stresi İle İlişkisinin
Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Araştırılması” (3001-TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı, 113Z845, 2014-2016, Araştırmacı)
N1,N11- Dietilnorspermin (Denspm)' in Hct116 Ve Sw480 Kolon Kanseri Hücrelerinde Otofaji
Uzerine Etkisinin Poliamin Metabolizması Açısından Araştırılması, TÜBİTAK (TBAG 212T22715/02/2013-15/02/2014, Yürütücü).
Bax veya Puma ifadesi görülmeyen HCT116 kolon kanseri hücrelerinde epibrassinolidin
terapotik etkisinin modellenmesi (Proje yürütücüsü: N. Palavan Ünsal, Onur Irmak YL. tez)
Diklofenak’ın apoptotik etkilerinin NFkB ve PPAR ile etkileşimi sonucunda DLD-1 ve SW480
kolon kanseri hücrelerinde gösterimi (Proje yürütücüsü: N. Palavan Ünsal, Şeyma YıldırımAraştırma Projesi I ve II projesi)
Epibrassinolidin terapotik etkisinin kolon kanseri hücre hatlarında gösterimi (Proje yürücüsüN. Palavan Ünsal, Deniz Coşkun ve Esin Güvenir YL tez-TUBİTAK 1002 destekli proje 2013)
9.İdari Görevler

2013- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bölüm Web Sitesi
koordinatörü

2012- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bölüm
Akreditasyon Komisyonu Üyesi
 2012- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Yabancı Uyruklu
Öğrenci Danışmanı
 2011- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bologna
koordinatörü
 2009- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, AKTS koordinatörü
 2009-2010- İstanbul Kültür Üniversitesi, Advances in Molecular Biology dergi sekreterliği
10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 2008 Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) Üyeliği
 2009 European Association for Cancer Research (EACR) Üyeliği
 2012 Moleküler Biyoloji Derneği
11.Ödüller




2012-İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Başarı Ödülü
2011- Biogenic Amines Kongresi, Seçili Poster Sunum Ödülü
2011- Biogenic Amines Kongresi, Katılım ve Ziyaret Bursu
2011- La Sapienza University, Akademik Personel Değişikliği, ERASMUS, Bilimsel Deney
Aşaması, Eylül 2011.
 2010- İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Başarı Ödülü
 2009- İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Başarı Ödülü
 2009- XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Mansiyon Ödülü
 2009- XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Katılım ve Ziyaret Bursu
 2009- Joint 4th Eortic Pathobiology Group Annual Meeting and 1st International
Multidisciplinary Cancer Research Congress, Katılım ve Ziyaret Bursu
 2009- İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Başarı Ödülü
 2006- FEBS Forum for Young Scientists, Katılım ve Ziyaret Bursu
12. Etkinlikler
1. Yurt dışında gerçekleştirilen akademik faaliyetler

2011- La Sapienza University, Akademik Personel Değişikliği, ERASMUS, Bilimsel Deney
Aşaması, Eylül 2011.
2. Düzenlenen bilimsel etkinlikler
Organize Edilen Uluslararası Kongreler

Polyamines: Biological and Clinical Perspectives: INTERNATIONAL POLYAMINE CONGRESS,
2-7 Eylül 2012, (Kongre Organizasyon Komite Üyesi).
Organize Edilen Bilimsel Toplantılar

Genomik Uygulamalar, MOBİGEN DNA OKULU, Sertifika Programı, 24-26 Eylül 2008,
(Organizasyon Komite Üyesi).


DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi, MOBİGEN DNA OKULU, 16-18 Nisan 2013,
(Organizasyon Sekreteri)
Nanotechnology and Tissue Engineering: Current Challenges and Future Prospects, Bilimsel
Toplantı MOBİGEN, Harvard Üniversitesi ve Massachussets Institute of Technology (MIT)
İşbirliği, 20-21 Aralık 2013, (Organizasyon Komite Üyesi)
3. Diğer etkinlikler

Kültür Eğitim Kurumları Biyoloji Projeleri danışmanlığı 2010-devam etmekte
13.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Haftalık Saati
Akademik Yıl
2012-2013
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Moleküler Biyoloji Teknikleri I
2
8
32
İmmunolojiye Giriş
2
0
33
Endüstriyel Mikrobiyoloji
2
0
27
Gelişim Biyolojisi
2
0
21
Bitirme Projesi I
3
0
5
Araştırma Projesi I
0
4
1
Moleküler Biyoloji Teknikleri II
2
8
33
Preimplantasyon Genetik Tanı
2
0
29
Genetik Mühendisliği
2
0
25
İnsan Genetiği
2
0
28
Tumör İmmunolojisi*
4
0
1
Araştırma Projesi II
0
4
1
Bitirme Projesi II
3
0
5
Dönem
Dersin Adı
Güz
Tez*
2012-2013
Bahar
Tez*
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
470 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content