close

Enter

Log in using OpenID

6. sınıf sınav içeriği

embedDownload
SÖZCÜKTE ANLAM: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Yan anlam, Deyimler
TEMA 1
CÜMLEDE ANLAM: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama
PARÇADA ANLAM: Paragrafta Konu, Başlık, Ana Düşünce, Yardımcı Düşünceler
YAZIM BİLGİSİ: Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Yumuşaması, Ünlü Düşmesi; Birleşik Sözcüklerin Yazımı, Büyük Harflerin Kullanııldığı Yerler,
Yazımı Karıştırılan Sözcükler; Nokta, Virgül, Noktalı Virgül
DİL BİLGİSİ: Ek, Kök ve Gövde Kavramı, İsim kökü ile fiil kökünü ayırt etmeYapım ve Çekim Eki Farkı
Yapım ve Çekim Eki Farkı (Genel olarak çekim eki bilgisi, yapım eki bilgisi, ek çeşitlerine girilmeyecek)
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Hikâye, Deneme, Tiyatro, Tekerleme
SÖZCÜKTE ANLAM: Genel ve Özel Anlam, Söz Öbeklerinin Anlamı, Eş Anlamlı Sözcükler, Karşıt Anlamlı Sözcükler, Sesteş Sözcükler, Terim
TEMA 2
CÜMLEDE ANLAM: Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç İlişkisi, Karşılaştırma, Cümlede Konu, Anlatılmak İstenen, Cümleden
Çıkarılamayacak Yargı, Benzer ve Yakın Anlamlı Cümleler, Anlamca Çelişen Cümleler, Atasözleri
PARÇADA ANLAM: Paragrafın Yapısı, Giriş-Gelişme-Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma, Paragraf Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme,
Anlatımın Akışını Bozan Cümle, Anahtar Kelime
YAZIM BİLGİSİ: Kısaltmaların Yazımı, Sayıların Yazımı; İki Nokta, Üç Nokta
DİL BİLGİSİ: Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. (yapım eki çeşitleri, aynı ekin çeşitleri, eklerle ilgili
ses olayları –benzeşme/yumuşama/daralma- fiilden fiil yapma eklerinin işlevi çatı konusunda durulacak, burada eklerin kelimeye kazandırdığı
anlam özelliklerine ağırlık verilecek)
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Biyografi, Anı, Düşünce yazıları
SÖZCÜKTE ANLAM: Somut ve Soyut Anlam
TEMA 3
CÜMLEDE ANLAM: Tanım Bildiren Cümleler, İçerik, Tahmin-Olasılık, Kesinlik, Yorum vb. Duygu ve Kavramlar
PARÇADA ANLAM: Anlatım teknikleri (Öyküleme, Betimleme, Açıklama, Tartışma), Anlatımda Yararlanılan Duyular (Görme, İşitme, Dokunma vb.) Parçaya
Hâkim Olan Duygular, Anlatıcılar ve Bakış Açıları
YAZIM BİLGİSİ: Mi'lerin Yazımı, Ki'lerin Yazımı, De'lerin Yazımı; Kesme İşareti, Tırnak İşareti, kısa çizgi
DİL BİLGİSİ: Birleşik kelimeyi kavrar. (birleşik kelimelerin anlam özelliklerine dikkat çekilir ama kelimelerin kuruluş özellikleri konusuna girilmez);
Birleşik isimler, Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler (Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.)
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Masal, Kişileştirme
SÖZCÜKTE ANLAM: İkilemeler
CÜMLEDE ANLAM: Merak, Endişe, Yakınma, Sitem, Uyarı vb. Duygu ve Kavramlar
PARÇADA ANLAM: Sanatçının Karakter Özellikleri, Önceki Konuların Tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Uzun çizgi, Yay Ayraç, Ünlem İşareti, Soru İşareti
TEMA 4
DİL BİLGİSİ: İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır. (isim türleri, çokluk ekinin işlevleri)
Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. (zamir çeşitleri)
Hal eklerinin işlevlerini kavrar. (ismin halleriyle fiiller arasındaki ilişkiye dikkat çekme, hal eklerinin eklendikleri sözcüğe kazandırdıkları anlamlara)
İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. (iyelik eki çeşitleri, 3.tekil kişi eki ile belirtme hali eki farkı, kelime ile ekin birleşmesinde yardımcı ünsüzlerin
işlevi)
İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. (iyelik eki çeşitleri, 3.tekil kişi eki ile belirtme hali eki farkı, kelime ile ekin birleşmesinde yardımcı ünsüzlerin
işlevi)
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Önceki Konuların Tekrarı
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki Konuların Tekrarı
TEMA 5
CÜMLEDE ANLAM: Şaşırma, Beğeni, Özlem, Pişmanlık vb. Duygu ve Kavramlar
PARÇADA ANLAM: Önceki Konuların Tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki Konuların Tekrarı
DİL BİLGİSİ: Sıfat ve Sıfat Çeşitleri, Sıfatlarda Pekiştirme, Sıfatlarda Küçültme, İsim Tamlamalarının Oluşumu ve Anlam Özellikleri, Sıfat
Tamlamları ve Anlam Özellikleri
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Önceki Konuların Tekrarı
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki Konuların Tekrarı
TEMA 6
CÜMLEDE ANLAM: Önceki Konuların Tekrarı
PARÇADA ANLAM:
YAZIM BİLGİSİ: Yay Ayraç, Önceki Konuların Tekrarı
DİL BİLGİSİ: Edatlar, Bağlaçlar, Edat-Bağlaç Farkı, Sözcüklerin Cümlede Kullanıldığı Görevler
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Şiir Bilgisi, Söz Sanatları ve Diğer Yazı Türleri
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 6. Sınıf
Türkçe
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜSLÜ SAYILARA GİRİŞ
İŞLEM ÖNCELİĞİ
ORTAK PARANTEZE ALMA VE DAĞILMA ÖZELLİĞİ
DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ
DOĞAL SAYILARIN ÇARPANLARI VE KATLARI
KALANSIZ BÖLÜNEBİLME KURALLARI
ASAL SAYILAR
DOĞAL SAYILARIN ASAL ÇARPANLARI
İKİ DOĞAL SAYININ, ORTAK BÖLENLERİ VE ORTAK KATLARI
IŞINDAN AÇIYA
EŞ AÇILAR VE AÇIORTAY
KOMŞU AÇILAR
TÜMLER AÇILAR
BÜTÜNLER AÇILAR
TERS AÇILAR
KOMŞU, TÜMLER, BÜTÜNLER, TERS AÇILAR
ÜÇGENDE AÇILAR
DOĞRUYA DİKME İNŞA ETME
ORAN
ORAN PROBLEMLERİ
AYNI VEYA FARKLI BİRİMLERDEKİ İKİ ÇOKLUĞUN BİRBİRİNE ORANI
KESİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
KESİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI PROBLEMLERİ
KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ
KESİRLERDE TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
KESİRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
KESİRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
BİR DOĞAL SAYI İLE BİR KESRİ ÇARPMA
KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ
KESİRLERDE ÇARPMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
BİR DOĞAL SAYIYI BİR BİRİM KESRE, BİR BİRİM KESRİ BİR DOĞAL SAYIYA BÖLME
BİR DOĞAL SAYIYI BİR KESRE, BİR KESRİ BİR DOĞAL SAYIYA BÖLME
KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİ
KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ
KESİRLERLE YAPILAN İŞLEMLERİN SONUCUNU TAHMİN ETME
KESİRLERDE DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ
KESİRLERİN ONDALIK AÇILIMLARI
ONDALIK GÖSTERİMLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
ONDALIK GÖSTERİMLERİN YUVARLAMASI
ONDALIK GÖSTERİMLERDE ÇARPMA İŞLEMİ
ONDALIK GÖSTERİMLERDE ÇARPMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
ONDALIK GÖSTERİMLERDE BÖLME İŞLEMİ
ONDALIK GÖSTERİMLERDE BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ
ONDALIK GÖSTERİMLERİ, 10, 100 VE 1000 İLE KISA YOLDAN ÇARPMA VE BÖLME
ONDALIK GÖSTERİMLERDE YAPILAN İŞLEMLERİN SONUCUNU TAHMİN ETME
6
08 Mayıs 2015 Cuma
10 Nisan 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
DENEME SAYISI
2
3
4
5
23 Ekim 2014 Perşembe
Zambak 6. Sınıf
Matematik (MEB)
1
ONDALIK GÖSTERİMLERDE DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ
ARAŞTIRMA SORULARI
ARAŞTIRMA KONUSUNA UYGUN VERİ ELDE ETME
İKİ GRUBA AİT İKİLİ SIKLIK TABLOSU
İKİ GRUBA AİT İKİLİ SÜTUN GRAFİĞİ
ARİTMETİK ORTALAMA
AÇIKLIK
ARİTMETİK ORTALAMA VE AÇIKLIĞI YORUMLAMA
TAM SAYILAR
MUTLAK DEĞER
TAM SAYILARDA SIRALAMA
TAM SAYILARDA TOPLAMA
TAM SAYILARDA ÇIKARMA
TAM SAYILARDA ÇIKARMA TOPLAMA İLİŞKİSİ
TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
ÖRÜNTÜLER
CEBİRSEL İFADE SÖZEL DURUM İLİŞKİSİ
CEBİRSEL İFADENİN FARKLI DEĞERLERİ
BASİT CEBİRSEL İFADELERİN ANLAMI
CEBİRSEL İFADELERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ
BİR DOĞAL SAYI İLE BİR CEBİRSEL İFADEYİ ÇARPMA
PARALELKENARDA BİR KENARA AİT YÜKSEKLİK
PARALELKENARIN ALANI
ÜÇGENDE BİR KENARA AİT YÜKSEKLİK
ÜÇGENİN ALANI
KARENİN ALANI
DİKDÖRTGENİN ALANI
ALAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ
ARAZİ ÖLÇME BİRİMLERİ
ALAN ÖLÇME PROBLEMLERİ
ALAN ÖLÇME PROBLEMLERİ
ALAN ÖLÇME PROBLEMLERİ
BİRİM KÜPLERDEN ELDE EDİLEN CİSİMLER
BİRİM KÜPLERDEN ELDE EDİLEN CİSİMLERİN HACMİ
DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ HACMİ
KÜPÜN HACMİ
KARE PRİZMANIN HACMİ
DİKDÖRTGENLER PRİZMASI, KARE PRİZMA VE KÜPÜN HACMİ
AYNI HACME SAHİP PRİZMA OLUŞTURMA
HACİM ÖLÇÜ BİRİMLERİ
HACİM ÖLÇME PROBLEMLERİ
DİKDÖRTGENLER PRİZMASI, KARE PRİZMA VE KÜPÜN HACMİ İLE İLGİLİ PROBLEMLERİ
DİKDÖRTGENLER PRİZMASI, KARE PRİZMA VE KÜPÜN HACMİNİ TAHMİN ETME
SIVI ÖLÇÜ BİRİMLERİ
HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ
SIVI ÖLÇME PROBLEMLERİ
HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ PROBLEMLERİ
ÇEMBER ÇİZİMİ
ÇEMBERİN ELEMANLARI
ÇEMBER-DAİRE
Pİ SAYISI
ÇEMBERİN UZUNLUĞU
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
Peygamber ve Peygamberlere İman
İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
Asr Suresi ve Anlamı
Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
Namazın Şartları
Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz )
Cemaatle Namaz
Cuma Namazı
Bayram Namazı
Cenaze Namazı
Teravih Namazı
Namazı Bozan Durumlar
Namazın İnsana Kazandırdıkları
Kunut Duaları ve Anlamı
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Çağrısı: Mekke Dönemi
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Çağrısı: Medine Dönemi
Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
Veda Hutbesi
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Vefatı
Nasr Suresi ve Anlamı
Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
İnanç
İbadet
Ahlak
Kıssalar
Kureyş Suresi ve Anlamı
Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
Gıybet ve İftira
Hırsızlık
Haset Etmek
Alay Etmek
Büyüklenmek (Kibir)
Kötü Zanda Bulunmak
Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
Felâk Suresi ve Anlamı
Türklerin Müslüman Oluşu
Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
Türklerin Bilime Katkıları
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
ÜNİTE-1
Zambak 6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
1
2
3
4
5
6
1.
Ünite
Hücre
Destek ve Hareket Sistemi
Solunum Sistemi
2.
Ünite
Dolaşım Sistemi
Bileşke Kuvvet
Sabit Süratli Hareket
3.
Ünite
Maddenin Tanecikli Yapısı
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
6.
5.
4.
Ünite Ünt Ünite
İletken ve Yalıtkan Maddeler
8.
Ünite
Işığın Yansıması
7.
Ünite
Yoğunluk
Sesin Maddeyle Etkileşimi
Bitki ve Hayvanlarda Üreme,Büyüme ve Gelişme
Madde ve Isı
Yakıtlar
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Dünya, Güneş ve Ayın Şekil ve Büyüklüklerinin Karşılaştırması
Dünyamızın Katman Modeli
Dünyamızın Uydusu Ay
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 6. Sınıf
Fen ve Teknoloji
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLER
OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
ÇÖZÜM BULUYORUM
BEN ETKİN BİR VATANDAŞIM
ATATÜRK VE SOSYAL BİLGİLER
HARİTA ve ÖLÇEK
COĞRAFİ KONUM
FARKLI YAŞAMLAR ve İKLİM
TÜRKİYE'NİN İKLİM TİPLERİ
TÜRKİYE'NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME
UYGARLIKLARIN BEŞİĞİ
ANA YURTTAN ANADOLU'YA
ATLI ASKERLERDEN MODERN TÜRK ORDUSUNA
DOĞU İLE BATIYI BULUŞTURAN YOL: İPEK YOLU
İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
KÜLTÜRÜMÜZÜN YAŞAYAN DEĞERLERİ: KUTLAMALAR
BOZKIRIN SANATKÂRLARI
DOĞAL KAYNAKLAR ve EKONOMİ
YATIRIM PROJELERİ
VERGİNİN ÖNEMİ
DOĞAL KAYNAKLARIN BİLİNÇSİZ KULLANIMI
NİTELİKLİ İNSAN
MESLEK SEÇİMİ
YERYÜZÜNDE NÜFUS ve EKONOMİK FAALİYETLER
TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ
TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI
KÜRESEL DAYANIŞMA ve İŞ BİRLİĞİ
ULUSLARARASI ETKİLEŞİM
DEVLETLER VE YÖNETİM BİÇİMLERİ
DEMOKRASİ TARİHİNE YOLCULUK
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
BELGELERİN DİLİ
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KADINI
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 6. Sınıf
Sosyal Bilgiler
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
UNIT 1
AFTER SCHOOL
UNIT2
YUMMY BREAKFAST
UNIT3
A DAY IN MY CITY
UNIT4
WEATHER AND EMOTIONS
UNIT5
AT THE FAIR
UNIT6
VACATION
UNIT7
OCCUPATIONS
UNIT8
DEDECTIVES AT WORK
UNIT9
SAVING THE PLANET
UNIT10
DEMOCRACY
2
3
4
5
6
18 Kasım 2014 Salı
09 Ocak 2015 Cuma
11 Mart 2015 Çarşamba
10 Nisan 2015 Cuma
08 Mayıs 2015 Cuma
Zambak 6. Sınıf
İngilizce
1
23 Ekim 2014 Perşembe
DENEME SAYISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
27
File Size
894 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content