close

Enter

Log in using OpenID

katılımcı görüşleri son

embedDownload
KTM 2014 İstatistikler
Visitors’ Statistics for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
KTM 2014 Ziyaretçi İstatistikleri
Visitors’ Statistics for KTM 2014
% 52,9
Ziyaretçilerin Şehirlere Göre Dagılımı
Distribution of the Visitors by Cities
Toplam Ziyaretçi = 7891
Total Number of Visitors = 7891
% 9,4
ş
anm
ara
a
ram
Ad
an
Kah
laty
a
li
Ma
niz
De
fa
lıur
Şan
a
Bu
rs
i
Kay
ser
de
Niğ
nte
p
Ga
zia
rda
ğ
Tek
i
ul
nb
İsta
ir
Ad
ıya
ma
n
İzm
ye
ani
Osm
Diğ
er
% 2,2
% 1,4 % 1 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 1,9 % 2,1
% 5,7
% 5,3 % 5,4
% 7,3
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
Ziyaretçilerin Şehirlere Göre Dağılımı
Distribution of Visitors by City
4174 kişi / visitors
%52,9
Kahramanmaraş
742 kişi / visitors
%9,4
Adana
576 kişi / visitors
%7,3
Malatya
450 kişi / visitors
%5,7
Denizli
426 kişi / visitors
%5,4
Şanlıurfa
418 kişi / visitors
%5,3
Bursa
174 kişi / visitors
%2,2
Kayseri
166 kişi / visitors
%2,1
Nigde
150 kişi / visitors
%1,9
Gaziantep
134 kişi / visitors
%1,7
Tekirdag
110 kişi / visitors
%1,4
İstanbul
95 kişi / visitors
%1,2
Adıyaman
87 kişi / visitors
%1,1
İzmir
79 kişi / visitors
%1
Osmaniye
110 kişi / visitors
%1,4
Diger İller
Toplam Ziyaretçi 7.891
Total Number of Visitors 7.891
KTM 2014 Ziyaretçi İstatistikleri
Visitors’ Statistics for KTM 2014
% 29,8
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı
Sectoral Distribution of the Visitors
Toplam Ziyaretçi = 7891
Total Number of Visitors = 7891
% 16,4
% 19,7
% 7,2
% 1,4
Dig
er /
Oth
er
Egi
tim
Tra ve A
inin
r
g R aştırm
ese
arc a
h
Tek
Tec nik
T
hn
ica eksti
l Te l /
xtil
e
Örg
ü/
Kn
itti
ng
Do
kum
a/
We
avi
ng
Boy
a
,
Dy
e, P Baskı
rint ve T
ing erb
, Fi
nis iye /
hin
g
İpl
ik /
Yar
nFib
ers
% 2,2
% 24,3
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
Ziyaretçilerin Şehirlere Göre Dağılımı
The Sectoral Distribution of Visitors
2352 kişi / visitors
% 29,8
İplik / Yarn - Fibers
1917 kişi / visitors
% 24,3
Boya, Baskı ve Terbiye
Dye, Printing, Finishing
1554 kişi / visitors
%19,7
Dokuma / Weaving
1294 kişi / visitors
%16,4
Örgü / Knitting
568 kişi / visitors
%7,2
Teknik Tekstil
Technical Textile
111 kişi / visitors
%1,4
Egitim ve Araştırma
Training Research
95 kişi / visitors
%2,2
Diger / Other
Toplam Ziyaretçi 7.891
Total Number of Visitors 7.891
KTM 2014 Ziyaretçi İstatistikleri
Visitors’ Statistics for KTM 2014
% 39
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı - 1. Gün
Sectoral Distribution of the Visitors – Day 1
1. Gün Toplam Ziyaretçi Sayısı = 1965
Total Number of Visitors - Day 1 = 1965
% 15
% 16,3
% 18,5
% 7,1
Dig
er /
Oth
er
Egi
tim
Tra ve A
inin
r
g R aştırm
ese
arc a
h
Tek
Tec nik
T
hn
ica eksti
l Te l /
xtil
e
Örg
ü/
Kn
itti
ng
Do
kum
a/
We
avi
ng
Boy
a
,
Dy
e, P Baskı
rint ve T
ing erb
, Fi
nis iye /
hin
g
İpl
ik /
Yar
nFib
ers
% 0,3 % 2,5
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı
The Sectoral Distribution of Visitors
768 kişi / visitors
% 39
İplik / Yarn - Fibers
365 kişi / visitors
% 18,5
Boya, Baskı ve Terbiye
Dye, Printing, Finishing
321 kişi / visitors
%16,3
Dokuma / Weaving
296 kişi / visitors
%15
Örgü / Knitting
140 kişi / visitors
%7,1
Teknik Tekstil
Technical Textile
50 kişi / visitors
%2,5
Egitim ve Araştırma
Training Research
7 kişi / visitors
%0,3
Diger / Other
Toplam Ziyaretçi 1965
Total Number of Visitors 1965
KTM 2014 Ziyaretçi İstatistikleri
Visitors’ Statistics for KTM 2014
% 26,3
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı - 2. Gün
Sectoral Distribution of the Visitors – Day 2
% 23,5
2. Gün Toplam Ziyaretçi Sayısı = 3605
Total Number of Visitors - Day 2 = 3605
% 16,6
% 5,5
T
Tec eknik
T
hn
ica eksti
l Te l /
xtil
e
Örg
ü/
Kn
itti
ng
Do
kum
a/
We
avi
ng
Boy
a
,
Dy
e, P Baskı
rint ve T
ing erb
, Fi
nis iye /
hin
İpl
g
ik /
Yar
nFib
ers
er
Oth
er /
Dig
Egi
tim
Tra ve A
inin
r
g R aştırm
ese
arc a
h
% 1,1 % 2,2
% 24,4
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı
The Sectoral Distribution of Visitors
950 kişi / visitors
% 26,3
İplik / Yarn - Fibers
882 kişi / visitors
% 24,4
Boya, Baskı ve Terbiye
Dye, Printing, Finishing
850 kişi / visitors
%23,5
Dokuma / Weaving
600 kişi / visitors
%16,6
Örgü / Knitting
200 kişi / visitors
%5,5
Teknik Tekstil
Technical Textile
80 kişi / visitors
%2,2
Diger / Other
43 kişi / visitors
%1,1
Egitim ve Araştırma
Training Research
Toplam Ziyaretçi 3605
Total Number of Visitors 3605
KTM 2014 Ziyaretçi İstatistikleri
Visitors’ Statistics for KTM 2014
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı - 3. Gün
Sectoral Distribution of the Visitors – Day 3
3. Gün Toplam Ziyaretçi Sayısı = 2321
Total Number of Visitors - Day 3 = 2321
% 26,5
% 28,8
% 16,5 % 17,1
% 9,8
İpl
ik /
Yar
n-
Fib
ers
Boy
a
Dy , Bas
e, P
k
rint ı ve T
ing erb
, Fi
nis iye /
hin
g
ng
itti
Kn
ü/
Örg
Dig
er /
Oth
er
Egi
tim
Tra ve A
inin
r
g R aştırm
ese
arc a
h
Tek
Tec nik
T
hn
ica eksti
l Te l /
xtil
Do
e
kum
a/
We
avi
ng
% 0,3 % 0,7
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
Ziyaretçilerin Sektörel Dagılımı
The Sectoral Distribution of Visitors
670 kişi / visitors
% 28,8
Boya, Baskı ve Terbiye
Dye, Printing, Finishing
616 kişi / visitors
% 26,5
İplik / Yarn-Fibers
398 kişi / visitors
%17,1
Örgü / Knitting
383 kişi / visitors
%16,5
Dokuma / Weaving
228 kişi / visitors
%9,8
Teknik Tekstil
Technical Textile
18 kişi / visitors
%0,7
Egitim ve Araştırma
Training Research
8 kişi / visitors
%0,3
Diger / Other
Toplam Ziyaretçi 2321
Total Number of Visitors 2321
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ANATEKS – MALATYA
BİL-KUR - K.MARAŞ
Mehmet Keskinkılıç
Gassan Asker
Planlama Şefi-Planning Supervisor
Genel Müdür-General Manager
“Kahramanmaraş’ta ilk defa düzenlenen bu fuar, organizasyon yönünden
oldukça başarılı buldum. Kahramanmaraş’ın tanıtımı açısından böyle bir
fuarın düzenlenmesi çok yerinde oldu. Yeni teknoloji makinelerin sergilenmesi ve tekstil yedek parçalarının bulunması firmamız açısından önemliydi.
Fuar alanı daha büyük olursa fuarın 2016’da daha da başarılı geçeceğine
inanıyorum.”
“Gaziantep’te kısa süre önce yapılan fuara bakarak, Kahramanmaraş’taki
fuarın da kötü geçeceğini düşünüyorduk. Fakat fuar çok başarılı geçti. Fuar,
2016’da tekrarlanacaksa mutlaka daha büyük bir alanda ve altyapı eksiklikleri olmadan yapılması gerekli. Ayrıca fuar zamanlamasında başka
yerlerde yapılacak olan fuarlar mutlaka dikkate alınmalı.”
"This exhibition, organized for the first time in Kahramanmaras, I found quite
successful in terms of organization. Arranging such an exhibition for the
promotion of Kahramanmaras was far from over. Of the exhibition of new
technology and textile spare parts, our company was important there. The
fair fairground larger more successful if I believe in late 2016 "
"Looking at the fair held recently in Gaziantep, we now believe that the
worst of the fair in Kahramanmaras. But the fair was very successful. Trade,
2016 must be repeated on a larger area, and should be done without
infrastructure deficiencies. In addition to the exhibition which will be held in
the exhibition schedule should be taken into consideration. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
NF KİMYA – DENİZLİ
KİMTEX – ADANA
Mustafa Ali Akyol
Hüseyin Karlangıç
Şirket Sahibi-Company Owner
Satınalma Md.-Purchasing Manager
“Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenen bu fuarı oldukça başarılı buldum. İlk
defa böyle bir organizasyon yapıldığı için mutlaka aksaklıklar yaşanacaktır,
fakat gözümüze önemli bir sorun çarpmadı. 2016’da yapılacak olan KTM
Fuarı’nın ikincisi çok daha başarılı geçecektir.”
“Yedek parçacıların fuara katılması değer katmış. Organizasyonu çok başarılı
buldum. Fuar bizim için çok verimli geçti. Girişe verilen poşet çok güzeldi ve
2016’da yapılacak olan versiyonun çok daha başarılı ve geniş katılımlı
olacaktır.”
"This exhibition is organized for the first time in Kahramanmaras I found
quite successful. For the first time there will be disruptions necessarily made
for such an organization, but they could not hit a major problem in our eyes.
The second of these fairs, which is fair to be held in 2016 will be much more
successful. "
"By adding participate in the fair value reserves dismantlers. I found a very
successful organization. Trade has been very productive for us. Introduction
to the bag was very nice and the version that will be held in 2016 will be
much more successful and well-attended. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ELİF İPLİK – K.MARAŞ
GAPSAN İPLİK – ŞANLIURFA
Harun Doğan
Cuma İnandı
İhracat Sorumlusu-Export Manager
İşletme Müdürü-Operation Manager
“Böyle bir fuarın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi, kent için çok önemliydi.
Şimdiye kadar düzenlenmemiş olması Kahramanmaraş için büyük kayıp
olarak görüyorum. Fuarı oldukça donanımlı buldum. Çok rahatlıkla
yurtdışında düzenlenen fuarlarla kıyaslanabilir bir organizasyon olmuş.
Fuarın tek handikabı fuar alanının çok küçük olması”
“Böyle bir fuarın, bu bölgede düzenlenmesi çok olumluydu. Yalnız fuar
alanının ve altyapısının yetersiz oluşundan dolayı katılmak isteyen birçok
firma katılmadı. Gaziantep’te düzenlenen fuarla peşpeşe gelmesini olumlu
olarak görmüyorum.”
"Such a regulation in Kahramanmaras to the fair, it was very important for
the city. Not issued until now I see it as a great loss for the. I found it quite
equipped Fair. Very easily become an organization comparable to fairs
abroad. Fair's only handicap space is too small "
"It's a fair was very positive regulation in this area. Single of the fairgrounds
and the infrastructure did not participate in many companies who want to
participate because of the inadequate. And I do not see the fairs held in
Gaziantep, the successive positive. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ERDEM TEKSTİL – K.MARAŞ
BOSSA – ADANA
Hakkı Yıldırım
Ebru Yıldırım
İşletme Müdürü-Operation Manager
Satınalma Şefi-Purchasing Supervisor
“Bölge kalkınması için önemli rol oynayan bu fuar, firmamız için oldukça
verimli geçti, Çok önemli görüşmeler yaptık. UTZ’nin fuarla eşzamanlı
gerçekleşmesi, fuar süresinin kısa olması ve organizasyonun yapıldığı alanın
yetersiz olması katılımcı ve ziyaretçi sayısını negatif olarak etkiledi. Bunun
her firmanın makine sergileyememesi fuar için söylenebilecek bir başka
olumsuzluk. 2016’da tekrarlanacak fuarın ikincisini dört gözle bekliyoruz”
“Fuarın yerleşimi oldukça başarılıydı. Aradığımız firmaların hepsini bu fuarda
bulduk. Kahramanmaraş, böyle bir organizasyon için çok iyi bir lokasyona
sahip olduğunu katılımcı ve ziyaretçi profili ile gösterdi. Ayrıca yön
levhalarının olması fuar ulaşımı için çok yararlı olmuş. 2016’da daha geniş bir
fuar alanı sağlanırsa, katılımın çok daha yüksek olacağını düşünüyorum.”
"This exhibition plays an important role for regional development, was very
fruitful for our company, we had a very important meeting. UTZ'n simultaneously performing the exhibition, the space is inadequate and that the
organization is short, do affect the number of visitors and participants of the
exhibition period as negative. To demonstrate that all the company's
machine is another negative to be said for the exhibition. We're looking
forward to be repeated in 2016, the second exhibition of the four "
"Trade is quite successful settlement. We found all of the companies we are
looking at this fair. Kahramanmaras, showed that it has a very good location
for such an event exhibitor and visitor profile. Furthermore, having been
very useful signposts for fair access. If in 2016 a larger exhibition space
provided, participation, I think it would be much higher. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
23-24-25 EKİM 2014
Visitors' Opinions for KTM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ŞIK APRE – BURSA
GİSA GÖRDEL MENSUCAT – K.MARAŞ
Yavuz Yiğit
Gökhan Gördel
Firma Sahibi-Company Owner
Yönetim Kurulu Üyesi-Board Member
“Kahramanmaraş’ta böyle bir etkinliğin düzenlenmesi bizim için heyecan
verici oldu. İlk defa düzenlendiği için mutlaka bazı eksiklikler olacaktır. Ama
2016’da düzenlenecek olan fuar için konuşmak gerekirse mutlaka fuar
alanının büyütülmesi gerekli.”
“Fuar, çok güzel geçti. İplik makinelerindeki son gelişmeleri fuar sayesinde
yakından görme olanağı bulduk. Yalnız yerel yönetimden oldukça
sıkıntılıyız. Fuar alanı kesinlikle Kahramanmaraş’a yakışmıyor. Fuar’ın 2016’da
çok daha iyi olacağını düşünüyoruz.”
"The organization of such an event in Kahramanmaras was exciting for us.
Held for the first time will surely be some shortcomings. But speaking for the
exhibition to be held in 2016 required the expansion of the exhibition area
must. "
"The fair was very nice. We had the opportunity to see the latest developments in spinning machines closely through the exhibition. Local government alone is quite sick. Exhibition space is definitely not fit to Kahramanmaras. We think it would be fair much better in 2016. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
GÜÇLÜ GRUP – ADIYAMAN
ADANA MENSUCAT – ADANA
Sebahattin Çam
Fatih Turnalı
Boyahane İşletme Müdürü-Paintshop Op. Manager
İşletme Müdürü-Operations Manager
“Fuarı çok başarılı buldum. İlk kez düzenlenmesine rağmen bu kadar yoğun
katılım, bölgenin bu tip fuarlara ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yalnız
fuarda daha çok makinenin sergilenmesini beklerdim. ”
"I found a very successful fair. Although held for the first time so intense
participation in the show that much needs this type of show. Alone I expect
more machines to be displayed at the fair. "
“KTM’yi bu ölçekteki bir fuar için oldukça başarılı buldum. Makinelerin çalışır
durumda sergilenmesi çok güzel olmuş. Benim değerlendirmeme göre
ITMA’dan bir farkı yok. Fakat, mutlaka fuar alanının genişletilmesi gerekli.”
"I found quite successful for a KTM in this scale. Works to be exhibited in the
case of the machines was very nice. In my opinion no different from the
ITMA. However, the necessary expansion of the exhibition area must. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
23-24-25 EKİM 2014
Visitors' Opinions for KTM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ROZA HALI – GAZİANTEP
ORTA ANADOLU – KAYSERİ
Aykut Atilla
Şuayip Koçyiğit
İşletme Müdürü-Operation Manager
Yard. İşletmeler Müdürü-Assistant Operation Manager
“Butik bir fuar olan KTM 2014’ü oldukça başarılı buldum. Organizasyon
benim gözlemlediğim kadarı ile oldukça başarılıydı.”
"I found that a KTM2014'y successful. Organization was very successful as far
as I my observations. "
“Böyle bir organizasyonun bölgede düzenlenmesini çok olumlu buluyorum.
Çalışan makinelerin sergilenmesi bu fuarın değerini arttırdı. Önemli bilgi
alışverişleri gerçekleştirdik. Yalnız fuarın tek olumsuz yanı, fuar alanının çok
küçük olması. 2016’da fuar alanı büyürse çok daha etkili ve güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum.”
"Such an organization will be conducted in the area, I find it very positive.
Display of running machines increased the value of this fair. We perform
exchange important information. The only negative aspect of the fair alone,
the exhibition area is too small. If the fairgrounds in 2016 I think it would
grow a much more effective and beautiful organization. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
SELÇUK İPLİK – GAZİANTEP
HADOKS TEKSTİL – KAYSERİ
Müslüm Yavuz
Musa Kefkir
Boya İşletmeleri Müdürü-Dye Property Manager
Firma Sahibi-Company Owner
“Fuar alanı oldukça küçüktü ve kapsamlı bir fuar değildi. Sergilenen makine
sayısı oldukça azdı.”
"Trade area was quite small and there was not a comprehensive exhibition.
The number of machines on display was quite small. "
“Derli toplu bir fuar olduğu için firmamız açısından çok verimli geçti. Yedek
parçacıların fuarda yer alması çok önemliydi, yalnız fuar alanı böyle bir fuara
yakışmıyor. Zemin oldukça bozuktu. 2016’da tekrarlanması düşünülüyorsa
mutlaka fuar alanının büyütülmesi gerekiyor.”
"Exhibition was very productive in terms of our company. Spare parts salesman that was very important to take part in the exhibition, the exhibition
area alone does not suit such a show. The floor was pretty bad. If considered
to be repeated in 2016 to be magnified necessarily fairgrounds. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
23-24-25 EKİM 2014
Visitors' Opinions for KTM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
CANAN TEKSTİL – GAZİANTEP
SAFOĞLU TEKSTİL – ADIYAMAN
Kadir Belkıran
Metin Uslu
Enerji Bakım Şefi-Energy Supervisor
Genel Müdür-General Manager
“Butik bir fuar hürriyetinde olan KTM daha çok patronlara hitap ediyordu.
Sergilenen makine sayısı oldukça az. Firma stantları çok iç içe olmuş. Fakat
çalışır durumda makinelerin sergilenmesi çok güzeldi.”
"KTM is a boutique fair was addressed to more patrons. Exhibited relatively
small number of machines. Company stands to become very intertwined.
But running was very nice display of the machine. "
“Böylesine güzel bir fuarın, böylesine kötü bir yerde yapılıyor olması Kahramanmaraş’a yakışmıyor. 2016’da mutlaka fuar alanının genişletilmesi gerekiyor ve bir sonraki fuara katılan makine üreticileri ile beraber mutlaka yedek
parçacıların sayısı arttırılmalı. Çünkü makine her zaman satılmıyor, ama
yedek parçaya her zaman ihtiyaç var”
"Such a beautiful exhibition is being done does not suit such a bad place to
Kahramanmaras. 2016 absolutely must be expanded exhibition space and
joined together with the machine manufacturer to the next fair number of
spare parts salesman must be increased. Because the machine does not
always sold out, but there is always the need for spare parts "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
BİRKO – NİĞDE
İNTERNET TEKSTİL – ADIYAMAN
Gökhan Eroğlu
Osman Dicle
Planlama Şefi-Planning Supervisor
Finans Müdürü -Finance Manager
“Kahramanmaraş’ta geniş bir katılım beklemiştik, ama beklentimizin altında
bir katılım oldu. Bunun yanında çalıştığımız bütün firmalarla görüşme
imkanımız oldu.”
“Dijital baskıcıların olmamasından dolayı fuarda aradığımızı bulamadık.
Ancak, yedek parça yönünden fuar oldukça doyurucuydu. 2016’daki fuarda
mutlaka dijital baskıcıların olması gerekli diye düşünüyorum”
"We expect a large turnout in Kahramanmaras, but attendance was below
our expectations. Besides, we have the opportunity we tried was interviewing all companies. "
"We could not find what we were looking at the fair due to the lack of digital
printers. However, it was quite doyuruc fair in terms of spare parts. Absolutely necessary to have digital printers at the fair in 2016, I think "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
KIVANÇ TEKSTİL – ADANA
ARSAN – KAHRAMANMARAŞ
Ergün Güreşengenç
İsmet Aktaş
Makine Bakım Md.-Mechanic Manager
Satın Alma Md.-Textile Dyes Business Man.
“Kahramanmaraş’ta böyle bir fuar yapılması çok güzel. Yalnız iplik ve
dokuma yönünden KTM’yi zayıf buldum. Mutlaka gelecekte yapılacak
fuarlar için daha geniş bir alan olması gerekli, ayrıca fuar tarihinin öne
alınması gerektiğini düşünüyorum.”
“Kahramanmaraş gibi bir tekstil kenti için bu başlangıç olarak oldukça iyi bir
ilk adımdı. Maraş’tan gereken ilgiyi de gördüğünü düşünüyorum. Bizim için
küçük olması dışında beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim. Gelecek
yıllarda daha fazla makinanın yer aldığı bir fuar olmasını diliyoruz.”
"Very nice to do such an exhibition in Kahramanmaras. Single thread and
the weaving of KTM'y found weak. Necessarily have a larger space for future
exhibitions necessary, I also think it should be taken out of date fair. "
"This was a pretty good first step is to start as a textile city of Kahramanmaras. I think you need to see the interest from Kahramanmaras. I would say
that us meet our expectations out to be small. We wish to have an exhibition
where more machines in the coming years. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
KARACASU– KAHRAMANMARAŞ
MARİTAŞ / D PLUS – K.MARAŞ
Abdulkerim Işık
Ayşem Fletcher
İşletme Şefi-Business Chief
Satış Sor. G.Müdür-Gen. Dir. for Sales
“Kahramanmaraş’ta ilk defa yapılan fuar gayet güzel ve hoştu. KTM 2014’te
aradığımı buldum. Sadece daha çeşitli olabilirdi. Daha çok dokuma ve iplik
makinaları ağırlıklıydı. Örgü ve çorap makinaları yeteri kadar yoktu.
Önümüzdeki yıllarda fuar daha geniş bir alanda yapılırsa ve yedek parça
markaları çeşitlenirse çok daha verimli olur. ”
“The fair which was held in Kahramanmaraş for the first time was really nice
and satisfying. I found what I was looking for in KTM 2014. However, it might
have been more diversified. The focus was mainly on the weaving and yarn
machines. There were not enough of the knitting and hosiery machines. It
will be more fruitful if the fair is held on a larger area and the brands of the
spare parts become diversified.”
“Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı – KTM 2014’ü gerek organizasyon gerekse katılım açısından çok başarılı buldum. Görevim gereği yurtdışındaki fuarlara
çok sık katılıyorum ve KTM’nin bu fuarlardan herhangi bir eksiğini görmedim.
KTM’yi farklılaştıran ana firmaların katılımı olmuş, bu konuda organizasyonu çok
başarılı buldum. Mısır ve Pakistanlı müşterilerimizle beraber bu fuara katıldım.
Onlarda fuarı gayet başarılı buldular. Fuarın yer konusundaki sıkıntılarını aşarsa
çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Daha büyük bir alanda çok daha başarılı
ve daha geniş katılımlı bir organizasyon yapılabilir. Fuar alanında levhalar
konusunda bazı eksiklikler gördüm. ”
“Kahramanmaraş Textile Machinery Fair – KTM 2014 was really successful both in
terms of organisation and participation. Because of my duty, I frequently attend
the fairs organised abroad and I saw no deficiency in KTM 2014 when compared
to those fairs. What made KTM different was the participation of big firms and I
found organisation really successful in this regard. I participated in this fair with my
Egyptian and Pakistani clients. They found the fair successful, as well. I believe that
the fair will be much more successful if problems related to space are eliminated.
In a larger area, a more successful and comprehensive fair can be held. I saw some
deficiencies in terms of the signs in the fair area.”
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ABATEKS – KAHRAMANMARAŞ
ELİF İPLİK –KAHRAMANMARAŞ
Tevfik Bayır
Harun Doğan
Genel Müdür-General Director
İhracat Sorumlusu-Export Manager
“KTM 2014 çok güzel bir organizasyondu. Önümüzdeki yıllarda devamının
olmasını isterim harika bir fuardı. Kahramanmaraş’ta ilk defa düzenlenmesine rağmen gayet başarılı bir fuardı. Memleketimiz Kahramanmaraş’ta
böyle bir fuarın olması bizi çok mutlu etti. “
“Böyle bir fuarın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi, kent için çok önemliydi.
Şimdiye kadar düzenlenmemiş olması Kahramanmaraş için büyük kayıp
olarak görüyorum. Fuarı oldukça donanımlı buldum. Çok rahatlıkla
yurtdışında düzenlenen fuarlarla kıyaslanabilir bir organizasyon olmuş.
Fuarın tek handikabı alanın çok küçük olması”
“KTM 2014 was a really nice organisation. I want it to continue in the following years since it was perfect. Although it was held in Kahramanmaraş for
the first time, it was relatively successful. Organisation of such a fair in our
homeland, Kahramanmaraş, made us really happy and proud.”
"Such a regulation in Kahramanmaras to the fair, it was very important for
the city. Not issued until now I see it as a great loss for the. I found it quite
equipped Fair. Very easily become an organization comparable to fairs
abroad. Fair's only handicap space is too small "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
MATESA –KAHRAMANMARAŞ
MİNA TEKSTİL –K.MARAŞ
Mustafa Odabaşı
Celal Köse
Makine Bakım Şefi-Machine Maintenance Chief
Bölüm Sorumlusu-Department Head
“Bence çok güzel gayet faydalı bir fuardı. Gidip göremediğimiz makinaları
gördük. KTM 2014 ilk olmasına karşın oldukça başarılıydı. Gözle görülen dikkat
çeken bir eksik yoktu. Sadece daha fazla katılım olabilirdi. Beklediğimiz bazı
firmalar yoktu. İlerleyen yıllarda fuar tekrar olursa destekleriz. “
“KTM 2014 ilk olmasına rağmen iyiydi. Bu fuar yılda bir kez Kahramanmaraş’ta olmalı. Her zaman Gaziantep’te oluyor, Kahramanmaraş’ta fuar için
gayet uygun bir lokasyon. KTM 2014 fuarı sayesinde Uster teknoloji firması
ile görüşme fırsatı buldum. Firmaların katılım oranı daha fazla olabilirdi. “
“In my opinion, it was a really fruitful fair. We saw the machines that we
couldn’t. It was really successful although it was held for the first time. There
was no outstanding deficiency. My only point is that there may more participation. Some of the expected firms did not participate. We will provide support if
the fair is organised in the following years.”
“KTM 2014 was really fruitful although it was held for the first time. This fair
should be organised once every year in Kahramanmaraş. It always happens
in Gaziantep but Kahramanmaraş has a really suitable location for the fair. I
found the opportunity of meeting with Uster technology firm owing to KTM
2014. The only deficiency I detected is that there might have been more
participation.”
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ÇMS BALSUYU – K.MARAŞ
AKARCA – KAHRAMANMARAŞ
Abdulkadir Beşaltı
Mustafa Topal
Genel planlamacı-General Planner
Makine Bakım-Machinery Maintenance
“Fuara katılım sayısının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Fuarın Kahramanmaraş’ta ilk olmasına karşın çok fazla stand vardı. Gaziantep’teki fuara katılan
firmalar Kahramanmaraş’taki fuarın daha canlı olduğunu söylüyor. Kahramanmaraş’ta her yıl bu fuarın olması gerekiyor çünkü memleketimiz tekstil dünyasında artık çok iyi konumda. Fuar alanının sadece yeri dardı ilerleyen senelerde
daha büyük alanda fuar yapılırsa daha çok firmanın katılacağını düşünüyorum.”
“KTM 2014’ü çok beğendim güzel geçti. Akarca firması olarak bizim için çok
verimliydi. KTM fuarı sırasında 2 tane makine aldık. Diğer firmalarla iletişim
kurma fırsatı yakaladık. Gaziantep’teki fuara göre çok daha canlı geçti. Fuar
alanının dar olmasına rağmen başarılı bir organizasyondu. Bana göre tek
sıkıntı Gaziantep fuarına yakın bir tarihte gerçekleşmiş olması. İlerleyen
yıllarda bu durum göze alınarak daha uygun bir tarih seçilebilir. ”
“I find the level of participation in the fair sufficient. There were numerous
stands although the fair was held in Kahramanmaraş for the first time. Those
participating in the fair held in Gaziantep state that KTM 2014 was more vivid
and colourful. This fair should be held in Kahramanmaraş every year since our
hometown has a good position in the textile world. The fair area was a bit
narrow and I believe that a greater number of firms will attend if it is organised
on a larger area in the upcoming years.”
“I liked KTM 2014; it was nice. It was really fruitful for us as Akarca. We
purchased two machines during the fair. We caught the opportunity of
establishing communication with the other firms. It was more vivid and
colourful compared to the fair held in Gaziantep. Despite the narrow area,
organisation was successful. I think the problem is that it was held on a date
closer to that of the fair held in Gaziantep. In the upcoming years, a more
convenient date might be selected.”
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ENSAR TEKSTİL – KAHRAMANMARAŞ
RİPLATEKS / İSTANBUL
Kadir Kocabaş
Rizo Anastas
Satın Alma-Purchase
Türkiye Genel Müdürü- Turkey General Manager
“Kahramanmaraş’ta gerçekleşen KTM fuarını güzel buldum iyiydi. Firmamız
açısından da faydalı ve verimli geçti. Önümüzdeki yıllarda fuar yine olursa
güzel olacağını düşünüyorum. İlk kez Kahramanmaraş’ta böyle bir fuar
gerçekleştiği için altyapı biraz yetersizdi. Altyapı biraz daha iyileştirilirse daha
başarılı bir fuar olacağına inanıyorum.”
“I found KTM 2014 successful. I was also beneficial and fruitful for our firm. I
believe that it will be nice if the fair is held in the upcoming years. Infrastructure
was a bit insufficient since such a fair was held in Kahramanmaraş for the first
time. If infrastructure is improved a bit, it will certainly become a more successful fair.”
“Fuarı yabancı konuklarımızla birlikte gezdik. Bölgesel olarak oldukça faydalı
bulduğum, güzel bir fuar organizasyonuydu. Tek problemi yaşadığımız
otopark sorunuydu. Belki 2016 için daha büyük bir otopark düşünülebilir.”
"We visited with our Fair extraneous guest. Regionally, I found very useful
was a good fair organization. The only problem was parking problems we
face. Perhaps a bigger parking lot for 2016 can be considered. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ŞİRİKÇİOĞLU / KAHRAMANMARAŞ
ENMOS / İSTANBUL
Zeki Ok
Cem Belgin
Makine Bakım Müdürü-Mechanic Manager
Proje Satış Sorumlusu-Project Sales Executive
“KTM2014, sektördeki birçok firmayı Kahramanmaraş’da görebileceğiniz güzel
bir etkinlikti. İlk fuar olmasına nedeniyle belki İstanbul fuarları ile kıyaslayamayız ama ileriki yıllarda daha da güzel olacağına inanıyorum. Organizasyon
olarak iyiydi ama belki fuar öncesi tanıtımı daha iyi yapılabilirdi. Mesela, biz
fuarı Savio’dan duyduk. Fuar alanı da Kahramanmaraş gibi bir tekstil kenti için
oldukça küçük. Bu alanın 2016 için büyütülmesi gerekiyor. İnanıyorum ki, alan
büyütülürse fuara katılımda artacaktır.”
"KTM2014 was a nice event where you can see many companies in the sector
in Kahramanmaraş. Maybe we can compare the Istanbul fair, but it would be
nice to believe more in the coming years due to the fact that the first year. The
organization was good but maybe it can be done better presentation before
the fair. For example, we heard from the Saviour of the exhibition. Exhibition
space is also quite small for such a textile city of Kahramanmaras. This area
needs to be enlarged to 2016. I believe that will increase participation in the
exhibition area is enlarged. "
“Fuar alanı küçüktü ama sempozyumla birlikte yapıldığı için ciddi bir katılım
vardı. Bununla birlikte belki, alan daha büyük olsa daha farklı firmalar da
olabilirdi. Ben 2016’da Gaziantep fuarı ile KTM2014’ün birlikte daha büyük
bir alanda yapılmasını isterim. Bence böyle olması bölge için daha faydalı
olacaktı.”
"Trade area was small, but had to do with a serious contribution to the
symposium. However, perhaps, it may be other carriers if larger area. I would
love to do a larger area with the KTM 2014 Gaziantep exhibition in 2016. I
think it would be more beneficial for the region to be.
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
MAYER MÜMESSİLLİK / İSTANBUL
AKKOZA MENSUCAT / GAZİANTEP
Refik Yıldırım
Ayhan Yaşar
Satış Müdürü-Sales Manager
İşletme Müdürü-Business Manager
“Kahramanmaraş Bölgesi’nde uzun bir aradan sonra yapılan bir fuar olması
nedeniyle oldukça başarılıydı. Bu bakış açısı ile baktığınızda da beklentile rimizi karşıladı. Organizasyon olarak çok başarılı bir fuardı ama sadece bir
ziyaretçi olarak değerlendirmeme gerekirse; oldukça küçük bir fuar alanına
sahipti. KTM 2016’nın, ITM ile aynı tarihlere gelmemesine dikkat edilmeli. Bu
ziyaretçileri ikileme düşürebilir.”
"Being a highly successful exhibition held after a long break in Kahramanmaras region. When you look at this perspective also met our expectations.
It was a very successful trade fair organization, but you just need to be
recognized as a visitor; I have quite a small exhibition area. KTM 2016's,
should be careful not to coincide with the ITM. Visitors can reduce this
dilemma. "
“KTM 2014 ve UTZ bölgenin ihtiyacı olan iki organizasyondu. Her ikisine de
katıldık bizim için oldukça güzel ve olumlu geçti. Ufak tefek fiziki problemler
vardı ama büyütülecek bir durum söz konusu değildi. Bence, KTM 2014
bölgedeki iplikçiler, boyacılar vs. için İstanbul’daki fuarlardan hatta ITM’dan
daha faydalı bir organizasyondu. Aradığımızı bulmakta pek zorlanmadık.
Samimi bir ortamda geniş katılımlı bir toplantıda gibiydik. Bu güzel organizasyon için ECR Fuarcılığı da tebrik etmek istiyorum. Biz fuarı mümessillerimizin daveti ile öğrendik. Makine alımı için yaptığımız araştırmayı da burada
gerçekleştirmek istedik. Carter firması ile ciddi görüşmelerimiz oldu.
"KTM 2014 and was in need of two organizations of UTZ. We also participate
in both crossed and I was quite nice for us. Had minor physical problems but
it was not a case to be enlarged. In my opinion, the KTM 2014 spinners in the
region, painters, etc. the exhibition in Istanbul even more useful for an
organization to ITM. We're looking to find. Broad participation in a friendly
environment were like in a meeting. I want to congratulate the ECR Trade
Fairs for this beautiful event. We learned our invitation with a representative
of the fair. The research we have done for the purchase of machinery we
want to accomplish here. Our company had serious talks with Carter.
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
AHMET ASLANSOY TEKSTİL / GAZİANTEP
GÜÇBİRLİĞİ TEKSTİL / İZMİR
İbrahim Aslansoy
Perihan Bahçelioğlu
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.-Chairman of the Board. Asst.
Satın Alma Şefi - Planning Supervisor
“Güzel bir fuardı ama alanı dardı biraz. Galiba bu yüzden firmaların bir kısmı
makinalarını da gerekli ekipmanlarını da getirmek istememiş. Gelecek yıllarda
daha da büyük bir alanda yapılmasını umuyorum. 2016’da tekrar edilmesi,
hemen öncesinde ITM İstanbul olduğu için mantıklı değil. Belki bir daha ki
fuar için 2017’nin Şubat’ı, Mart’ı güzel bir zamanlama olabilir.”
"It was a beautiful exhibition space was tight but a little. I think that's why
some of the machines of the company did not want to bring in the necessary
equipment. I hope to do more in a large field in the coming years. To be
repeated in 2016, does not make sense because it is just before the ITM Istanbul. Maybe next February 2017'n for fairs, March might be a good timing. "
“Fuar alanını yarım günde bitirdik. KTM belki gelecek yıllarda daha geniş
kapsamlı yapılabilir. Ayrıca tesisatla ilgili problemlerde çözülür diye umuyorum. Bunu dışında her hangi bir problemi olmayan bir fuardı. Belki tesisat
probleminin çözülmesi ile katılımcılarda güven içinde yeni makinalarını
burada sergilerler diye düşünüyorum.”
"We finished the exhibition area of half a day. KTM may be made wider in the
coming years. In addition, I hope that dissolves in plumbing related problems. One did not fair any problems out of it. Maybe the new machines with
confidence in participants with the dissolution of the exhibit installation
problem here, I think. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
23-24-25 EKİM 2014
Visitors' Opinions for KTM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ERAYMAN TEKSTİL / GAZİANTEP
ÇETİNKAYA MENSUCAT / KAYSERİ
Hakan Erayman
Sadık Ayer
Yönetim Kurulu Bşk.-Chairman
Dokuma Mak. Bölüm Şefi-Weaving Mach. Section Chief
“Kahramanmaraş Fuarı, bölgedeki diğer fuarlara göre daha iyi olabilir.
Katılımcı sayısı, fuar alanı büyütülerek arttırılabilir. Çünkü Maraş bu yönde
potansiyeli olan bir ilimiz. Belki Ticaret Odası size ileriki dönemlerde gelmesi
gereken ekipmanlar ve makinalar hakkında yönlendirme yapabilir. Benim
fuarımda dikkatimi çeken noktalardan biri de alakasız olarak gördüğüm
firmalarında bulunmasıydı. Mesela bir barkod firması vardı. Bu da tekstil
makinaları fuarında dikkat çeken bir ayrıntıydı.”
"Kahramanmaras Fair, may be better than the other fairs in the region. The
number of participants, can be increased by enlarging the exhibition area.
Maras because our city with the potential in this direction. Maybe the Chamber of Commerce in the future you should not make guidance on equipment and machinery. One thing that attracts my attention was the presence
of my company I have seen my fair as irrelevant. For example, there was a
barcode company. This was a textile machinery exhibition in remarkable
detail. "
“KTM 2014 beklentilerimizin ötesinde bir fuardı. Biz sadece yedek parça
beklerken bildiğimiz makine üreticilerinin çoğunu görme şansımız oldu.
Yedek parça firmaları, daha fazla olsa daha da güzel olabilirdi. Çünkü biz
fabrikaları 10 yılda bir kuruyoruz ama yedek parça alanında sürekli bir
sirkülasyon var. Belki gelecek yıllarda fuarda bu alana daha fazla yer verilebilir.”
"KTM 2014 an exhibition beyond our expectations. We had the chance to see
many of the spare parts machinery manufacturers we know just waiting.
Spare parts manufacturers, even though more could have been nice.
Because we are building a factory for 10 years, but there is a constant circulation in the spare parts field. Maybe next year at the fair in this area may be
more space. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ALPER TEKS MENSUCAT
CEMRE TEKSTİL / GAZİANTEP
Mesut Okçu
Kemal Topçu
İplik İşletme Müdürü-Yarn Business Manager
İşletme Müdürü-Operation Manager
“Fuar iyiydi ama alanı biraz küçüktü. Bir de sosyal tesislerini yeterli
bulmadım. İleri dönemde iplik ve dokuma makinalarının katılımı arttırılarak,
daha geniş katılımlı ve ferah stantların olduğu bir fuar düzenlenebilir”
“Kahramanmaraş’da bir fuar merkezi olmadığı için fuar alanı da olarak
kullanılan mekan küçük kalıyor. Dolayısıyla bu fuardaki çeşitliliğin de önüne
geçiyor. Belki 2016 yılına kadar Maraş’a daha büyük bir fuar alanı yapılabilir
ve fuarında çeşitliliği arttırılabilir.”
"The fair was good, but the area was a bit small. I also find adequate social
facilities. Increasing the participation of spinning and weaving machines in
the advanced stages, arranged an exhibition that broader participation and
spacious booths "
"Exhibition area is not used as an exhibition center in Kahramanmaraş space
remains small. Takes precedence, therefore, also the diversity in this exhibition. Maybe 2016 Maras a larger exhibition area and the diversity of the fair
can be improved. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
BAMEN / KAYSERi
BÜNTEKS / KAYSERİ
Gülsün Alıcı
Hüsmen Sertel
Laboratuvar Şefi- Laboratory Chief
Dokuma Müdürü-Weaving Manager
“Fuarda, görüşmek istediğim firmaları bulduk. Bu yönden beklentimi
karşıladı ama sosyal alanlar ve ulaşım konusunda daha iyi olunabilirdi diye
düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde KTM’nin, daha geniş bir alanda
rahatça gezilebilecek bir fuar olmasını umuyorum.”
“Fuar güzeldi ama alan küçüktü. Gelecek senelerde daha büyük bir alanda
dokuma ve iplik gibi Kahramanmaraş için önemli olan alanlarda hizmet
veren firmalar ve makinaları fuarda yer alırsa çok güzel olur.”
"At the fair, we find the company that I want to discuss. Met my expectations
from this direction, but could be better in the social sphere and transportation, I think. KTM in the coming year, I hope to have a larger area to visit an
exhibition easily. "
"The fair was nice but the area was small. A larger area in the coming years,
serving in key areas such as spinning and weaving companies and machines
for Kahramanmaras would be nice if it takes place at the fair. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
KARDEŞLER KONFEKSİYON / G.ANTEP
BAKIRLAR / ADANA
Ahmet Kaplama
Necdet Şimay
Genel Müdür- General Manager
İşletme Şefi-Operations Supervisor
“Fuar güzeldi ve aradığımız firmaların çoğu vardı ama yer küçük olduğu için
firma stantları da çok küçüktü. Ayrıca biz Gaziantep’ten gelmemize rağmen
otopark problemi de yaşadık. Umarım bunlar gelecek senelerde halledilir.”
“Büyük fuarlar gibi olamasa da Kahramanmaraş’da böyle bir fuarın yapılıyor
olması çok güzeldi. İlerde daha çok firmanın katıldığı daha büyük bir alanda
fuarın tekrarlanması güzel olacaktır. Aynı zamanda fuara olan ilgi daha da
artacaktır diye düşünüyorum. ”
"The fair was nice and had most of the places we were looking for a small
company stands firm but also very small. In addition, we have also even
though we come from Gaziantep parking problems. I hope this is taken care
of in the coming years. "
"Great fairs such as olamasa also be made of such trade fairs in Kahramanmaraş was very nice. The company's future will be more beautiful than a
large area in the repeated event attended. At the same time will further
increase interest in the fair, I think. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
AR-AL TEKS / HATAY
LUTUF MENSUCAT / İSTANBUL
Mehmet Güven
Serhat Tekinşen
İşletme Müdürü-Business Manager
Dokuma Şefi-Weaving Chief
“Fuar genel olarak işletme ve örme üzerine kuruluydu. Bense Opent alanı ile
ilgileniyordum. Bir saçaklı tarak dışında bu alanda malzeme bulamadık.
Gelecek yıllarda çeşitliliğin arttırılması herkesi memnun edecektir diye umuyorum.”
“İstanbul fuarları gibi olmasa da güzel bir fuar oldu. Mekanın küçük
olmasının dışında pek göze çarpan bir sıkıntı yoktu.”
"Trade in general was based on business and knitting. I was interested in opent
area. Who did not find material outside a fringed pattern. I hope that everyone
will be pleased to increase diversity in the coming years. "
"It's not like Istanbul exhibition was a beautiful show. The location was not a
problem except that eye catching so small. "
KTM 2014 Ziyaretçi Görüşleri
Visitors' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
MİGİBOY / İSTANBUL
Kipaş Holding
Tuncay Üzümcü
Ahmet Duygal
İşletme Müdürü-Operations Manager
İplik İşletmeleri Md.-Director of Yarn Enterprises
“Fuar oldukça başarılı bir organizasyondu ve çok güzeldi. Her halde Kahramanmaraş’ın genel havasından dolayı da genelde dokuma üzerine kuruluydu. Fuar
gelecek senelerde daha büyük bir alanda olursa daha da güzel olur. ”
"The fair was very successful event and was very nice. Because in any case, the
general air of Kahramanmaras in general was based on fabrics. Trade in a larger
area in the next year if you get more beautiful. "
Kipaş Holding İplik İşletmeleri Müdürü Ahmet Duygal, KTM 2014 için “Anadolu’da fuar yapılamaz diyenlere en güzel cevap bu fuar oldu” değerlendirmesini
yaptı. KTM 2014’teki ziyaretçi ve katılımcı kalitesinin üst düzey olduğunu
belirten Duygal, sıcak makine satışlarının ve önemli siparişlerinin gerçekleştiği
fuarın, İstanbul ve yurtdışında düzenlenen fuarlardan tek farkının daha samimi
ve sıcak olduğunu söyledi.
Ahmet Duygal, Director of Yarn Enterprises of Kipaş Holding, made the following assessment for KTM 2014: “This fair was the best answer to those claiming
that no fair can be held in Anatolia.” Emphasizing high levels of participation
and visitor quality in KTM 2014, Duygal stated that the only difference of KTM
2014 where significant numbers of sales were made and orders were taken
from the other fairs held in Istanbul and foreign countries was its sincere and
warn environment.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
KTM 2014 Katılımcı İstatistikleri
Participants’ Statistics for KTM 2014
Katılımcıların Ülkelere Göre Dagılımı
Distribution of the Participants by Countries
% 27,34
% 18,35
%8,24
Alm
any
a
Tür
kiy
e
ya
İtal
içre
İsv
tan
dis
Hin
AB
D
% 3,74 % 4,86
Çin
van
Tay
ık
rall
ik K
Bir
leş
Jap
ony
a
a
any
İsp
a
Kuz
ey
Kor
e
çik
Bel
m.
Cu
er
Çek
Diğ
% 2,62
% 0,74 % 0,74 % 1,12 % 1,12 % 1,49 %1,49
Katılımcıların Ülkelere Göre Dağılımı
Distribution of Exhibitors by Countries
73 katılımcı / exhibitors %27,34 Türkiye
47 katılımcı / exhibitors %17,60 İtalya
%17,60
% 3,05
OCTOBER 23-24-25, 2014
49 katılımcı / exhibitors %18,35 Almanya
Toplam Katılımcı = 267
Total Number of Participants = 267
% 7,49
23-24-25 EKİM 2014
22 katılımcı / exhibitors %8,24
İsviçre
20 katılımcı / exhibitors %7,49
Hindistan
13 katılımcı / exhibitors %4,86
ABD
10 katılımcı / exhibitors %3,74
Çin
7 katılımcı / exhibitors %2,62
Tayvan
4 katılımcı / exhibitors %1,49
Birleşik Krallık
4 katılımcı / exhibitors %1,49
Japonya
3 katılımcı / exhibitors %1,12
İspanya
3 katılımcı / exhibitors %1,12
Kuzey Kore
2 katılımcı / exhibitors %0,74
Belçika
2 katılımcı / exhibitors %0,74
Çek Cum.
8 katılımcı / exhibitors %3,05
Diger Ülkeler
Toplam Katılımcı 267
Total Number of Participants 267
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
23-24-25 EKİM 2014
Participants' Opinions for KTM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
RİTMO - REGGIANI
HAS GROUP
Mehmet Kurban
Selim Zeydanlı
Firma Sahibi - Company Owner
Paz. ve İş Gel. Md.- Mark. and Bus. Dev. Man.
RTM Tekstil Makineleri’nin firma sahibi Mehmet Kurban, firma olarak KTM
2014’ten son derece memnun kaldıklarını belirterek beklentilerinin çok
üzerinde bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade etti. Fuar sayesinde birçok firma sahibi
ve yatırımcı ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını aktaran Kurban, bu görüşmeler sonucunda makine satış anlaşmaları imzalayacaklarını belirtti. Kurban,
2016’da yapılacak KTM’ye katılarak makine sergileyeceklerini de ifade etti.
KTM 2014’ü son derece başarılı bulduğunu ifade eden HAS GROUP’un
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Selim Zeydanlı, fuar boyunca yoğun ilgi
gören stantlarında çok sayıda yetkiliyi ağırladıklarını belirtti. Başarılı geçen
fuarda Zeydanlı, Megasan ‘dan 10 kabin ram, Bil-Kur’dan 10 kabin ram ve 1
şardon, Net Tekstil’den 10 kabin ram ve 1 şardon, Emin Tekstil’den 1 şardon
makinesinin siparişinin alındığının bilgisini verdi.
RTM Textile Machinery’s company owner, Mehmet Kurban informed that
they were satisfied with KTM 2014 and noted that they received an interest
over their expectations. Kurban informed that they had face to face meetings with several company owners and investors thanks to the exhibition
and had the chance to sign machinery sales agreements due to these meetings. Kurban also mentioned that they would participate the next edition of
KTM in 2016.
KTM 2014 found that expressing HAS highly successful group of Marketing
and Business Development Manager Selim Zeydanlı, many officials saw
intense interest in the stand during the exhibition said they entertained.
Zeydanlı a successful fair, Megasan from 10 cabins ram, Bil-Kur From 10
cabins RAM and 1 raising, Net Textile than 10 booths rAM and 1 raising, gave
the information that they have received the order of the first raising of the
machine from Emin Textiles.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
SARMAK MAKİNA
BURTEKS
Özkan Erkurt
Recep Bekdemir
Bölge Paz. Müdürü-Regional Marketing Director
Genel Müdür- General Manager
Sarmak Makine’de Bölge Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüten Özkan
Erkurt, ilk kez düzenlenmesine rağmen KTM 2014’ün son derece başarılı
geçtiğini belirtti. Özellikle ziyaretçi kalitesinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Erkurt, fuar alanının yetersiz olduğunu ve makine teşhir etmek için zor
yer bulduklarını belirtti.
İlk kez düzenlenmesine rağmen KTM 2014’ü oldukça başarılı bulduğunu
ifade eden Burteks Genel Müdürü Recep Bekdemir, sadece organizasyon
planlamasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve fuar alanının da küçük
olduğunu belirtti. Bekdemir, bunlara ek olarak KTM 2014 Fuarı’nın oldukça
yüksek fiyattan satıldığını da sözlerine ekledi.
Özkan Erkurt working as the Regional Marketing Director at Sarmak Makine
informed that KTM 2014 was very successful despite being organized for the
first time. Erkurt especially underlined that the visitor quality was at high
level and added that the fairground was full so they had difficulties to book
a booth at the exhibition in order to display machinery.
Burteks’ General Manager, Recep Bekdemir informed that the exhibition was
quite successful despite being organized for the first time and added that
there were some problems in the organization and the fairground was small.
Bekdemir also noted that the exhibition was expensive.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
İNTA MAKİNA
TANKA DÖKÜM
Yıldırım Zeylan
Doğan Tanka
Satış ve Servis Sorumlusu - Sales and Ser. Resp.
Firma Sahibi-Company Owner
KTM 2014’ün özellikle Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen sanayicilerin
ilgisinin ve beğenisinin beklentilerinin çok üzerinde olduğunu belirten İnta
Makine’nin Satış ve Servis Sorumlusu Yıldırım Zeylan, organizasyonun
Gaziantep’te düzenlenen fuarla çok yakın tarihte olmasından dolayı zamanlamanın iyi planlanmadığını ifade etti. Ayrıca tekstilcilerin, makine yenileme
süresinin 8 ila 10 yıl süresinde olduğunu belirterek, KTM’nin dört yılda bir
tekrarlanmasını önerdi.
Inta Makine’s Sales and Service Responsible, Yıldırım Zeylan informed that
the interest of especially industrialists from Kahramanmaraş and surrounding regions was incredibly higher than their expectations and added that
the timing of the exhibition was not well-organized due to a close exhibition
organized in Gaziantep. On the other hand, Zeylan suggested that the
exhibition should be organized every 4 years as machineries are renewed
every 8-10 years in the textile industry
Tanka Döküm’ün sahibi Doğan Tanka, KTM 2014’ten önce Gaziantep’te
düzenlenen fuara katıldığını belirterek, Gaziantep’teki fuarı başarısız
bulduğunu söyledi. KTM 2014’ün nitelikli ve ilgili ziyaretçileri ile fark yarattığını ifade eden Tanka, fuar sırasında sıcak satış gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, KTM’nin başarılı geçtiğini sözlerine ekledi. Kahramanmaraş ve bölge
sanayicisinin, bu fuara sahip çıkmasına rağmen yeterli tanıtımın yapılmadığını belirten Tanka, bundan sonra KTM’nin her iki yılda bir tekrarlanması gerektiğini söyledi.
Tanka Döküm’s Company Owner, Doğan Tanka mentioned that they participated in the exhibition organized in Gaziantep before KTM 2014 and
informed that the exhibition organized in Gaziantep was not successful.
Tanka informed that KTM 2014 was outstanding in terms of its qualified and
interested visitor profile and underlined that they realized hot sales during
the exhibition. Tanka criticized that sufficient promotion studies were not
conducted although the regional industrialists welcomed the exhibition
and added that the exhibition should be organized every two years.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
ERTEKS
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ERTEKS – CFA Tekstil
TÜM KALIP
Mehmet Erçetin
Deniz Aktaş
Firma Sahibi-Company Owner
Satış Müdürü - Sales Manager
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen fuarın çok başarılı geçtiğini söyleyen
Erteks’in firma sahibi Mehmet Erçetin, KTM 2014’e ziyaret amacı ile gelen
insanların kalitesinin üst düzeyde olduğunu belirtti. Bir sonraki fuar
planlanırken zamanlamaya çok dikkat edilmesini belirten Erçetin, bu sayede
fuarın daha da başarılı geçeceğini ifade etti.
“Tüm Kalıp Satış Müdürlüğü görevini yürüten Deniz Aktaş, KTM 2014 için ilk
kez düzenlenmesine rağmen çok başarılı geçtiğini söyledi. Fuar sırasında
Kahramanmaraş ve bölgesindeki mevcut müşterilerinin stantlarını ziyaret
ettiğini ifade eden Aktaş, bunun yanı sıra yeni müşterilerde edindiklerinin
altını çizdi. Aktaş, KTM’nin iki yılda bir düzenlenmesinin gerektiğini belirtti.”
Erteks’ company owner, Mehmet Erçetin informed that the exhibition organized in Kahramanmaraş was very successful and added that the quality of
the visitors coming to visit KTM2014 was high. Erçetin noted that the timing
for the next edition should be carefully planned and so the exhibition can be
more successful.
Tüm Kalıp’s Sales Manager, Deniz Aktaş informed that the exhibition was
very successful despite being the first edition. Aktaş informed that they
visited the booths of their available customers and underlined that they had
new customers. Aktaş underlined that KTM must be organized every two
years.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
SERTEKS
BENNINGER DİNÇER TEKSTİL
Cevat Karagören
Erdinç Dinçer
Firma Sahibi-Company Owner
Firma Sahibi-Company Owner
KTM 2014’ü değerlendiren Serteks’in firma sahibi Cevat Karagören, ilk kez
düzenlenen fuarın son derece başarılı geçtiğini söyledi. Fuar sırasında stantlarını gelen ziyaretçilerin son derece nitelikli olduğunu vurgulayan
Karagören, fuarda sergiledikleri sanfor makinesinin sıcak satışını yaptıklarını
belirtti.
Beninger Dinçer Tekstil’in firma sahibi Erdinç Dinçer, Kahramanmaraş gibi
tekstilin hızla geliştiği bir pazarda bu organizasyonun gerçekleşmesinin çok
önemli olduğunu ifade ederek, böyle bir oluşum içinde olmaktan mutlu
olduğunu belirtti. Fuar sırasında hedeflerine ulaştıkları söyleyen Dinçer, KTM
2014’ün çok verimli geçtiğini belirtti.
Serteks’ company owner, Cevat Karagören evaluated KTM 2014 and underlined that the exhibition was very successful. Karagören underlined that the
visitors having visited their booth was qualified visitors and added that they
concluded the hot sales of a stenter machine they displayed at the exhibition.
Beninger Dincer Textile company with Erdinc Dincer, a market in the realization of this organization is developing rapidly as the textile Kahramanmaras
stating that it is very important, said he was happy to be in such a formation.
Dincer said they reached their destination during the exhibition, said that
the KTM 2014 very productive.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
23-24-25 EKİM 2014
Participants' Opinions for KTM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
BİLOL MÜMESSİLLİK
ITEMA SpA
Pamir Özaltan
Diana Profir
Genel Müdür Yard.-Assistant Gen. Manager
Kurumsal Paz. ve İlet. Md.-Corp. Marketing and Com. Man.
KTM 2014 süresince stantlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Bilol
Mümessillik Genel Müdür Yardımcısı Pamir Özaltan, fuarın beklentilerinin
üzerinde verimli geçtiğini ifade etti. Fuar sırasında önemli iş görüşmeleri
yaptıklarını belirten Özaltan, Bursa, Uşak, Gaziantep ve İstanbul gibi bir çok
şehirden müşterilerinin stantlarını ziyaret ettiğini söyledi.
KTM indicating intense interest in the stand during the 2014 Pamir Özaltan
Bilol Mümessillik Deputy Director General, said that fruitful over the fair's
expectations. Trade negotiations in the important work that they do ask
Özaltan, Bursa, Uşak, Izmir and Istanbul, said he had visited the booth of
customers from many cities such.
KTM 2014 sırasında Uşak’den gelen Alperteks Mensucat A.Ş’ın ziyaretinden
duydukları memnuniyeti dile getiren Itema SpA Kurumsal Pazarlama ve
İletişim Müdürü Diana Profir, Alperteks Mensucat A.Ş’nin tekrar siparişleri ile
100’ün üzerinde A9500’e ulaştıklarını ve Alperteks Mensucat’ın, fuara Yönetim
Kurulu Başkanı Sait Alper, Genel Müdür Mehmet Alper, Fabrika Müdürü, Mesut
Okçu ve Alperteks Mensucat Yatırım danışman ekibinin ziyaretinden mutluluk
duyduklarını belirtti.
KTM during 2014 from Uşak expressed their satisfaction with the visit of
Alperteks Textile, Itema SpA Corporate Marketing and Communications Director Diana Profir, Alperteks Textile Inc. with the repeat orders they have reached
A 9500 over 100 and Alperteks Fabric 's, Chairman of the Board Sait Alper,
General Manager Mehmet Alper, Plant Manager, Mesut Okçu and said they
were happy with the visit of Alperteks Textile Investment advisor team.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ELTEKSMAK
EFFE ENDÜSTRİ OTOMASYON
Halil İbrahim Aydın
Nejat Hocaoğlu
Satış ve Paz. Dep.-Sales and Marketing Dep.
Ar-Ge Planlama Mühendisi-R & D Planning Engineer
Elteksmak Satış ve Pazarlama Departmanından Halil İbrahim Aydın, Kahramanmaraş bölgesinin firmaları açısından önemli bir potansiyele sahip
olduğunu ve bölgeye iyi bir giriş yapabilmek için KTM 2014’ü kullandıklarını
ifade etti. Gaziantep’te düzenlenen fuar yerine, KTM 2014’ü tercih ettiklerini
belirten Aydın, fuar sırasında gerçekleştirdikleri bağlantıların bu kararlarını
doğrulayıcı nitelikte olduğunu ifade ederek, fuardan son derece memnun
olarak ayrıldıklarını söyledi.
KTM 2014’e katılmalarının ana nedeninin Kahramanmaraş ve bölgesinde
konumlarını güçlendirmek olduğunu belirten Effe Endüstri Otomasyon Ar-Ge
Planlama Mühendisi Nejat Hocaoğlu, fuarın kendileri için çok verimli geçtiğini
belirterek, KTM 2014 sayesinde ürünlerini alıcılar ile doğrudan buluşturduklarını söyledi. Gerek Kahramanmaraş’tan gerekse çevre illerden birçok
ziyaretçinin stantlarını ziyaret ettiğini ifade eden Hocaoğlu, bu ziyaretler sonucunda beklentilerinin üzerinde üst düzey bağlantılar kurduklarının altını çizdi.
Elteks to Sales and Marketing Department of Halil Ibrahim Aydin, that have
a significant potential for companies of Kahramanmaras and KTM to make a
good introduction to the region said that they use 2014. Instead of fair held
in Gaziantep, Aydın said that they preferred the KTM 2014, the connections
they perform during the exhibition is expressed in the confirmatory nature
of the decision, said they recognized as extremely satisfied with the exhibition.
KTM indicating 2014 participation is to strengthen the position of Kahramanmaras and of the main reasons Effe Industry Automation R & D Planning
Engineer Nejat Hocaoglu, said the fair very productive for themselves, KTM
products to buyers through 2014, he said directly that they bring. Both stated
that many visitors visited the stand of Kahramanmaras from both neighboring
provinces who Hocaoglu, he underlined that senior exchange links above
expectations as a result of this visit.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
FİLOFİBRA PAZARLAMA A.Ş.
Murat Karsız
MARMARA YANGIN
Pazarlama Müdürü-Marketing Manager
Muhammet Ali Akgül
KTM 2014 gibi kapsamlı bir fuarın düzenlenmesinin çok olumlu bulduğunu
belirten Filofibra Pazarlama A.Ş Pazarlama Müdürü Murat Karsız, fuar
süresince sergiledikleri son mamüllerin fuarı ziyaret edenler tarafından
yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Mevcut müşterilerinin hemen hemen
hepsinin stantlarını ziyaret ettiğini söyleyen Karsız, fuar sırasında yeni iş
bağlantıları da gerçekleştirdiklerini ve KTM 2014’ün başarılı geçtiğini sözlerine ekledi.
Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenen KTM 2014’ün firmaları için çok başarılı
geçtiğini aktaran Marmara Yangın’dan Muhammet Ali Akgül, fuar sırasında
ziyaretçilerin firmalarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Fuar sırasında
yurtdışından iki İranlı bir tane de Mısırlı firma ile splinker ve yangın söndürme
sistemlerinin satış anlaşması imzaladıklarını belirten Akgül, ayrıca Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen tekstil üreticileri ile önemli bağlantılar
gerçekleştirdiklerini ifade etti.
KTM 2014 as the organization of a comprehensive exhibition has found a
very positive FILOFIBRA Marketing Inc. Marketing Manager Murat Karsız, the
latest products exhibited during the fair said they saw intense interest by
visiting the fair. Said he had visited almost all of the existing stands of
unprofitable customers, they also perform new business contacts during
the fair and added that the KTM successful.
KTM 2014 for the first time held in Kahramanmaras very successful companies
that transfer of Marmara Yangın Muhammet Ali Akgül, said that the company
showed great interest of visitors during the exhibition. Two Iranian one from
abroad during the fair in the Egyptian company with splines and Akgül stated
that they signed an agreement for sale of fire-fighting system, also said they
made important connections with textile manufacturers from Kahramanmaras region.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
MARZOLİ
HİDREL TEKSTİL OTOMASYON
Rosino Varinelli
Selçuk Özkul
Satış Müdürü-Sales Manager
Yönetim Kurulu Başkanı-Chairman of the Board
Marzoli Satış Müdürü Rosino Varinelli, beklentilerinin çok üstünde bir ziyaretçi
ile karşılaştıklarını ve gelen ziyaretçilerin hepsinin makineler ile ilgili bilgi
almak isteyen kişilerden oluştuğunu ifade etti. Ziyaretçilerin özellikle, Kahramanmaraş ve bölgesinde oldukça revaçta olan fitil ve harman hallaç makinesine ilgi gösterdiğini belirten Varinelli, KTM 2014’ün çok verimli geçtiğini
belirterek, fuar süresince birçok yeni müşteri kazandıklarını söyledi.
KTM 2014’ten gerek ziyaretçi kalitesi ve sayısı, gerekse geleneksel Kahramanmaraş misafirperverliği açısından son derece memnun kaldıklarını belirten
Hidrel Tekstil Otomasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Selçuk
Özkul, fuarın verimli geçtiğini belirtti. Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen
yatırımcılar ile önemli bağlantılar kurduklarını ifade eden Özkul, fuarda yeni
müşteriler kazandıklarını söyledi.
Marzoli Sales Manager Rosino Varinelli is faced with a visitor at the very top of
the visitors' expectations and said that the persons who want to get information about all of the machines. Especially of visitors, indicating that Varinell
Kahramanmaras and interest to the wick of the very popular and blow room
machines, KTM said very productive 2014, during the fair, said they gained
many new customers.
2014 KTM required quality and number of visitors, both traditional Kahramanmaras Hidrel Textile Automation Chairman of the Board stating that they were
extremely satisfied with the terms of hospitality and General Manager Selcuk
Özkul, said that the fair productive. Stating that they established important links
with investors from Kahramanmaras region Özkul said they gained new
customers at the fair.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
MUTEKS MÜMESSİLLİK
PINTERCAIPO TECH.
Mustafa Çelenk
Francesco Maria Campigli
Genel Müdür-General Manager
Bölge Satış Md.-Regional Sales Manager
KTM 2014’ü butik bir fuar olarak değerlendiren Muteks Mümessillik Genel
Müdürü Mustafa Çelenk, fuara gösterilen ilginin memnuniyet verici
olduğunu belirterek, stantlarında Kayseri, Adana, Niğde, Gaziantep,
Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye, Malatya, İstanbul, Bursa ve İzmir’den gelen
ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi. Çelenk, fuar sırasında Kahramanmaraş’tan Yonca Tekstil’e penye ve ikinci pasaj cer; Abatekstil’e penye, 3 fitil,
4 ring; Gaziantep’ten Tuniteks’e 2 tarak, adının açıklanmasını istemeyen iki
firmaya da full tesis ve 6 ring 6 tarak satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.
KTM 2014 evaluated as a boutique fair Muteks Agency General Manager
Mustafa Çelenk, said it was gratifying for the interest in the exhibition,
Kayseri , Adana, Nigde, Gaziantep, Adiyaman, Sanliurfa, Malatya, Ankara,
Istanbul, visitors from Bursa and Izmir are said they were entertained.
Wreaths, combed and second passages from Kahramanmaras draw Yonca
Textile during the exhibition; Abatekstil of combed cotton, 3 seals, 4 ring;
Gaziantep from Tuniteks 2 scallops, who requested anonymity said the two
firms have realized the full facilities of the comb 6 and 6 ring sales.
Kahramanmaraş gibi önemli bir tekstil bölgesinde KTM 2014’ün düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirten Pintercaipo Technologies Bölge Satış
Müdürü Francesco Maria Campigli, fuarda birçok makinenin çalışır durumda
sergilenmesinin çok önemli olduğunu ve ziyaretçi ilgisinin beklentilerinin
çok üstünde olduğunu söyledi. Fuar sırasında önemli görüşmeler
gerçekleştirdiklerini ifade eden Campigli, birçok firmayı müşteri portföyüne
kattıklarını belirtti.
An important textile regions like Kahramanmaras KTM 2014 the organization stating that it is very important Pintercaipo Technologies, Regional
Sales Manager Francesco Maria Campigla runs runs several machine status
at the fair is very important to be exhibited in the case and said it was higher
than the expectations of the visitors attention. They held important meetings during the exhibition representing Campigla, the company stated that
many times the customer portfolio.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
PİNTEKS MÜMESSİLLİK
Murat Avcı
Yönetim Kurulu Bşk.-Chairman of the Board
Pinteks Mümessillik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Avcı, tekstilin merkezi olan
Kahramanmaraş 'ta tüm ekibi ile müşterilerine bulundukları yerde servis
vermiş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, fuarda yoğun ilgi
gördüklerini söyledi. Teknik konular hakkında detaylı bilgiler vermek ve ürünlerinin tanıtımı konusunda oldukça verimli görüşmeler yaptıklarını söyleyen
Avcı, KTM 2014’ün son derece başarılı geçtiğinin altını çizdi.
Pinteks Agency Chairman Murat Avci, Istanbul, the center of the textile 'in all
team said they were happy for being where they gave service to our
customers, said they saw great interest in the exhibition. Give detailed
information on technical issues and say they are doing quite fruitful discussions on the promotion of products, underlines the KTM 2014 extremely
successful.
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
RIETER
ERBEL MÜMESSİLLİK
Başarılı geçen fuarın ardından KTM 2014 için Rieter, Erbel Mümessillik aracılığı ile
yayınladığı mesajda, “Kahramanmaraş’ta gerçekleşen KTM 2014’ün gerek ziyaretçi
yoğunluğuyla gerekse de 2. Uluslararası Tekstil Zirvesi ile birleştirilip zenginleştirilen
içeriğiyle Rieter & Erbel olarak bizim açımızdan çok başarılı geçmiş ve tarafımızca takdir
görmüştür. KTM fuarını tek cümleyle özetleyecek olursak; “Kahramanmaraş fuarına
sahip çıktı!” diyebiliriz. 15 farklı şehirden, 100’e yakın ayrı firmadan, 300’ü aşkın
ziyaretçiyi standımızda ağırlamanın gururunu taşıyor, bu vesileyle de öncelikle ailemizin birer bireyi olan tüm müşterilerimize ve de KTM fuarında emeğe geçen herkese
teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Rieter for KTM After a successful exhibition in 2014, in a message issued by Erbel
Agency through, "Held in Kahramanmaras KTM also both with the requirements
visitor density 2014 2nd International Textile with enriched content combined
with Summit from our point as Rieter & Erbel very successful and by us if saw.
KTM is the exhibition we will summarize in one sentence; "Output with Kahramanmaras fair!" You could say. From 15 different cities, from close individual firms
to 100, more than 300 visitors to our booth is proud to welcome this occasion,
the first all our customers with a members of our family and the KTM We would
like to thank everyone who contributed to the exhibition.”
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
STÄUBLI
TETAŞ
Ozan Çöteli
Kudret Çelebi
Tekstil Divizyon Md.- Textile Division Man.
Satış Müdürü-Sales Manager
KTM 2014’ten beklentilerinin çok üzerinde bir katılım ve ilgi ile
karşılaştıklarını belirten Stäubli Tekstil Divizyon Müdürü Ozan Çöteli, fuar
süresince mevcut bütün müşterilerinin stantlarını ziyarete geldiğini ve
bunun yanında da yeni müşteriler kazandıklarını belirtti. Gelen ziyaretçilerin
sadece Kahramanmaraş’tan olmadığını belirten Çöteli, diğer illerden de;
özellikle Adana, Gaziantep, Denizli, İstanbul, Niğde, Kayseri ve Bursa’dan çok
sayıda gelen müşterilerinin olduğunu belirtti.
KTM stating that 2014 expectations were faced with a lot of participation on
interest and Stäubli Textile Division Manager Ozan Çötelİ during the expo
that came to visit all existing customers of the stand and stated that they
gained new customers besides. Cöteli indicating that visitors who come just
from Kahramanmaras, also from other provinces; especially in Adana,
Gaziantep, Istanbul, Istanbul, Nigde, Kayseri and Bursa.
Tetaş Satış Müdürü Kudret Çelebi, KTM 2014’te yoğun ilgi gördüklerini belirtti.
Fuarın firmaları için çok verimli geçtiğini ifade eden Çelebi, gerek Kahramanmaraş gerek çevre illerden bir çok ziyaretçinin fuara geldiğini belirtti. Fuar
sırasında önemli iş bağlantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelebi, KTM
2014 sırasında çok önemli bir sıcak satış gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.
Tetas Sales Manager Kudret Çelebi, said they saw great interest in the KTM 2014.
How productive for the exhibition companies representing Çelebi, need a lot of
visitors from the province of Kahramanmaras environment should come to the
fair, he said. They perform important business contacts during the fair said that
Çelebi, they perform an important KTM hot sales during 2014, he added.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ULUBİLGE MÜMESSİLLİK
USTER TECHNOLOGIES
Ergun Ulubilge
Francis Benoit
Yön. Kur. Bşk.-Chairman of the Governing Board
Bölge Servis Müdürü-Regional Ser. Manager
KTM 2014 için Kahramanmaraş’ın böyle bir fuara ihtiyacı olduğunu belirten
Ulubilge Mümessillik’in Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Ulubilge, fuardaki
ziyaretçi katılımının ve seviyesinin üst düzeyde olduğunu ifade etti. Stantlarını ziyaret eden kişilerin hepsinin ilgili ve bilgili insanlar olduğunun altını
çizen Ulubilge, KTM 2014’ün çok verimli geçtiğini ve yeni firmalarla bağlantı
kurduklarını söyledi.
KTM 2014’ün gerek organizasyon, gerekse katılım açısından oldukça başarılı
geçtiğini belirten Uster Technologies Bölge Servis Müdürü Francis Benoit,
fuarın devamlı bir şekilde düzenlenmesini istediklerini ifade etti. İlk kez düzenlenmesine rağmen KTM 2014’te önemli iş bağlantıları ve satışları gerçekleştiğini
belirten Benoit, ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Tekstil Zirvesi’nin de fuara
renk kattığını ifade etti.
KTM Kahramanmaras to 2014, indicating that the need for such a fair
Ulubilge the Agency's Chairman Ergun Ulubilge has stated that a high level
of participation and the level of visitors at the exhibition. All of the people
who visit the stand and knowledgeable people about that underlines the
Ulubilge the KTM 2014 is very productive and that they connect with the
new company.
2014 KTM organization needs, both in terms of participation, indicating that
very successful Uster Technologies Regional Service Manager Francis Benoit,
said they wanted the exhibition to be held in a continuous manner. Although
held for the first time in 2014, indicating that the KTM important business
contacts and sales take place Benoit, the second at the International Textile
Summit also stated that the exhibition adds color.
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
USTER TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.
PROTEKNİK LTD.
Hilmi Can Gülgör
Cüneyt İşman
Bölge Satış Md.-Territory Sales Manager
Yön. Kurulu Bşk.-Chairman of the Governing Board
Uster Teknoloji Ticaret AŞ Bölge Satış Müdürü Hilmi Can Gülgör, fuar
süresince birçok potansiyel müşteri edindiklerini ifade ederek, ürünlerini
birebir tanıtma imkanı yakaladıklarını belirtti. Kaliteli bir kitlenin KTM 2014’ü
ziyaret ettiğini ve çalıştıkları firmalarla yaptıkları görüşmelerin yanı sıra yeni
bağlantılar kurduklarını söyleyen Gülgör, fuarın beklentilerinin üzerine
çıkarak önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.
KTM 2014 Fuarı’nın çok başarılı geçtigini belirten Proteknik Yönetim Kurulu
Başkanı Cüneyt İşman, “Muhteşem bir organizasyondu. Fuar alanının küçük
olmasına ragmen katılımın bu denli yüksek olması Kahramanmaraş’ın
aslında böyle bir organizasyona ne kadar ihtiyacı oldugunu göstermiş oldu.
Beklentiyi aşan ilgiyle karşılaştık. Bir sonraki KTM Fuarı’na yine makinelerimizle, geniş bir katılım gösterecegiz.” dedi.
Uster Technologies Trading Inc. Regional Sales Manager Hilmi Can Gülgör,
stated they have received many potential customers during the exhibition,
said that they have the opportunity to introduce their products exactly. KTM
2014 he visited a quality audience as well as the interviews with company
Gülgör is that they are trying to establish new connections, significant gains
exceeding the expectations of the fair said they have achieved.
Stating that KTM 2014 was a really successful fair, Cüneyt İşman, Chairman
of the Governing Board of Proteknik, said that: “It was magnificent organisation. Such high level of participation despite the fact that the fair area was
small has shown to what extent Kahramanmaraş was in need of such an
organisation. We experienced attention exceeding our expectations. We will
participate in the next KTM Fair with our machines once again.”
KTM 2014 Katılımcı Görüşleri
Participants' Opinions for KTM 2014
23-24-25 EKİM 2014
OCTOBER 23-24-25, 2014
ALFREDO MODIANO MÜM.
ASTEKS KAUÇUK
Selim Sarfati - Vedat Ancel
Abdurrahman Akman
Firma Sahipleri-Firm Owners
Yön. Kur. Başkanı-Chairman of the Board
Alfredo Modiano Mümessillik firmasının ortakları Selim Sarfati ve Vedat
Ancel, KTM 2014’ün ilk kez organize edilmesine rağmen firmaları için başarılı
geçtiğini belirterek, gerek Kahramanmaraş’tan gerekse çevre illerden gelen
sanayicilerin stantlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ayrıca KTM 2014
sırasında Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne 16 kafalık
Sirius büküm makinesi hediye ettiklerini belirten Sarfati, Uluslararası Tekstil
Zirvesi’nin fuara çok olumlu katkılarının olduğunu söyledi.
Selim Sarfari and Vedat Ancel, the partners of Alfredo Modiano Mümessillik,
stated that KTM 2014 was really fruitful for their firm although it was held for
the first time and added that industrialists from both Kahramanmaraş and
surrounding cities showed a great interest in their stand. Also stating that
they gave a 16-head Sirius twister as present to the Department of Textile
Engineering of Sütçü İmam University, Sarfari added that the International
Textile Summit contributed positively to the fair.
Asteks’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Akman, organizasyonu
düzenleyen ECR Fuarcılık’a teşekkür ederek, KTM 2014’ün son derece
başarılı geçtiğini belirtti. Fuar sırasında önemli iş bağlantılarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Akman, 2016’da yapılacak KTM organizasyonu için
şimdiden yer ayırttığını belirtti.
Asteks’ Chairman of the Board Abdurrahman Akman, thanking ECR Fuarcılık
for the organization and added KTM 2014 extremely successful . Stating
that they perform important business contacts during the fair Akman held,
he said already to book for KTM organization in 2016.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
51
File Size
5 521 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content