close

Enter

Log in using OpenID

Assoc. Prof. Dr. Emine Yarar

embedDownload
Assoc. Prof. Dr. Emine Yarar
[email protected]
Education
Year and degree
1992- Undergraduate
1997- MA
2002- PhD
Field
Linguistics
Linguistics
Linguistics
University
Hacettepe University
Hacettepe University
Hacettepe University
MA Thesis and advisor: Macro perspectives in translation, Prof. Dr. Ahmet Kocaman
Ph. D. Thesis and advisor: The official language of Turkish: A formal and functional
approach, Assoc. Prof. Dr. Işıl Özyıldırım
Work history
Translator
Res. Assist.
Lecturer, Dr.
Assist.
Prof.
Dr.
Assoc.
Prof.
Dr.
Ministry of Education, Projects Coordination Unit
Hacettepe University, Faculty of Letters, Linguistics Dep.
Hacettepe University, Faculty of Letters, Linguistics Dep.
Hacettepe University, Faculty of Letters, Linguistics
Department
Hacettepe University, Faculty of Letters, Linguistics
Department
1992-1995
1996-2003
2003-2007
2007- 2014
2014-present
Departmental and administrative posts:
Minors coordinator, 2008MA program coordinator, 2010Farabi program coordinator, 2011Mevlana program coordinator, 2012Farabi and Mevlana coordinator of the Faculty of Letters, 2014Academic interests
Syntax, morphology, sentence processing
Publications and conference presentations
Yarar, E. (1997). Professional translator's knowledge of the subject matter. 25. Yıl Yazıları,
97-102, Ankara: Bizim Büro Basımevi
Yarar, E. (2000). Bilimsel araştırma makalelerindeki 'giriş bölümleri'nin söylem yapıları
(=Discoursal features of the introduction sections of the scientific research articles), paper
presented at the XIV. National Linguistics Conference (27-28 April 2000, Çukurova
University); (Print) 2001, XIV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Adana: Çukurova Üniversitesi
Yayınları, 110-123.
Yarar, E. (2000). Akademik söylemde belirteçlerin belirsizlik ve olasılık işlevleri
(=Uncertainty and possibility functions of advers in academic discourse). Dilbilim ve
Uygulamaları (1), 125-138.
Yarar, E. (2001). Bilimsel söylemde olasılık kipi (=Possibility modals in scientific discourse),
paper presented at the XV. National Linguistics Conference (24-25 May 2001, Yıldız Teknik
University). (Print) 2001, XV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İstanbul: Yıldız Teknik
Üniversitesi Yayınları, 89-98.
Yarar, E. (2001). Türk öykücülüğünde kedi imgesi (=Cat image in Turkish stories), Dil
Dergisi 105, 83-90.
Yarar, E. (2002). Yazılı bilimsel söylemde koşul tümcelerinin anlamsal türleri, yapısal ve
iletişimsel özellikleri (=Semantic types, structural and communicative features of conditional
clauses in written discourse). Dilbilim ve Uygulamaları (2), 123-135.
Yarar, E. (2002). Tarihsel bir söylem çözümlemesi: Hükümet programlarında kullanılan yan
tümceler (1950-1999) (=A historical discourse analysis: Embedded clauses in government
programs (1950-1999)), paper presented at the XVI. National Linguistics Conference (23-24
May 2002, Hacettepe University). (Print). 2003, XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 256-269.
Yarar, E. (2003). Tarihsel bir söylem çözümlemesi: hükümet programlarında kullanılan yan
tümceler II (1923-1950) (=A historical discourse analysis: Embedded clauses in government
programs II (1923-1950)), paper presented at the XVII. National Linguistics Conference (2223 May 2003, Anadolu University).
Yarar, E. (2003). Discoursal features of the Turkish official register: A corpus-based study,
paper presented at ‘Challenging the Boundaries', PALA 2003 conference (23-26 June 2003,
Boğaziçi University).
Yarar, E. (2004). Yardımcı eylem içeren özne ortaçlarının belirsizlikten kaçınma ilkesine göre
sınıflandırılması (=A classification of subject relative clauses with auxilaries based on
garden-path principle), paper presented at the XVIII. National Linguistics Conference XVIII.
Dilbilim Kurultayı'nda (20-21 May 2004, Ankara University). (Print). 2005, Dilbilim
İncelemeleri, Doğan Yayıncılık, 132-141.
Yarar, E. and N. Büyükkantarcıoğlu. (2004). Politik söylemin ikna edici boyutları: Büyük ve
küçük ölçekli yapılar (Persuasive dimensions of political discourse: Macro and micro
structures), paper presented at the XII. International Turkish Linguistics Conference (11-13
August 2004, Dokuz Eylül University).
Yarar, E. (2005). Yan tümcelerde ol- eylem kökü –ebil eki etkileşimi (Interaction between the
verb ol- and –ebil suffix in embedded clauses), paper presented at the XIX. National
Linguistics Conference (20-21 May 2005, Harran University). (Print). 2005, XIX. Dilbilim
Kurultayı Bildirileri, Harran Üniversitesi Yayınları, 129-143.
N. Büyükkantarcıoğlu and E. Yarar. (2006). Dil ve ikna: Türk politika söyleminde ikna edici
önerme yapıları (=Language and persuasion: Persuasive proposition constructions in Turkish
political discourse). Dilbilim Araştırmaları.
Kornfilt, J. and E. Yarar. (2006). Kendi ve Kendisi dönüşlü adıllarının deneysel bir
incelemesi (An emprical study on reflexive pronous kendi and kendisi), paper presented at the
XX. National Linguistics Conference (12-13 May 2006, Maltepe University).
Yarar, E. (2006). Wh-complement clauses in postverbal position, paper presented at the XIII.
International Turkish Linguistics Conference (16-20 August 2006, Uppsala University).
Yarar, E. (2007). Çoklu ne soruları ve özgüllük (=Multiple wh-questions and specificty),
paper presented at the conference for the 35th anniversary of Linguistics department at
Hacettepe University, (Print) 2008, 35. Yıl Yazıları, 122-128, İstanbul, Multilingual.
Yarar, E. (2007). Dolaylı evet/hayır sorularının biçimsel ve anlamsal özellikleri
(=Morphological and semantic features of embedded yes/no questions), paper presented at the
XXI. National Linguistics Conference (10-11 May 2007, Mersin University).
Yarar, E. (2007). Dönüşlü adıllar ve eylem etkileşimi: Deneysel bir inceleme (=Interactions
between reflexive pronouns and verbs: An emprical study). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi 2, 235-246.
Yarar, E. (2010). Koşul soru tümceleri (=Conditional interrogative clauses), paper presented
at the XXIV. National Linguistics Conference (17-18 May 2010, METU).
Akal, T., Yarar, E. and N. Büyükkantarcıoğlu. (2011). Türkçe karmaşık tümce yapısında nesoru sözcüğü odak ilişkisinin göz izleme yöntemiyle incelemesi (=An analysis of the
relationship between wh-question words and focus in Turkish complex sentences through the
eye tracker method), paper presented at the XXV. National Linguistics Conference (5-7 May
2011, Çukurova University).
Özyıldırım, I. and Yarar, E. (2011). Türkçe metinlerde aile metaforu (=Family metaphors in
Turkish texts), paper presented at the XXV. National Linguistics Conference (5-7 May 2011,
Çukurova University). (Print) 2013, 40. Yıl Yazıları, 253-268, Ankara: HU Yayınevi.
Yarar, E., (2012). Dolaylı evet/hayır sorularında -DIk ve -mA ekleri (=-DIk and –mA suffixes
in embedded yes/no questions). Dilbilim Araştırmaları 1, 1-20.
Yarar, E., (2014). Koşul tümcelerinde ne soru sözcükleri (=Wh-questions in conditional
clauses). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 31 (1), 255-269.
MA Thesis supervised:
2006
2007
2008
Seteney Boran
Taylan Akal
Elif Başıbüyük
2009
2012
Aydoğan Yanılmaz
Emre Yağlı
2012
Talat Bulut
2013
Aslıhan Koçak
Updated November 2014
An application of lexical aspect and discourse hypotheses
A psycholinguistic approach to wh-constructions in Turkish
The role of propositions in comprehension and memory in
Turkish
The syntax of Turkish negative polarity items
A constraint based analysis of focus in Turkish. An
optimality theoretic account
Processing asymmetry in Turkish subject and object relative
clauses
A comparative register analysis of the language of cooking
used in Turkish recipes
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
464 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content