close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANSDERSLERİ
Ders Adı
T U K
AKTS
202
202
223
223
303
202
223
223
223
303
223
223
223
223
303
223
223
202
303
303
223
223
202
202
223
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ZBK 630
ZBK 631
ZBK 632
ZBK 633
ZBK 634
ZBK 635
ZBK 636
ZBK 637
ZBK 638
ZBK 639
ZBK 640
ZBK 641
ZBK 642
ZBK 643
Paraziter Olmayan Hastalıklar
Bitki Patojeni Toprak Kökenli Virüsler
Yabancı Ot Sistematiği I
Yabancı Ot Sistematiği II
Fitopatolojide Agroekolojik Çalışmalar
Herbisitlerin Uygulama Esasları
Tohum Patolojisi
Fitopatolojide Araştırma Yöntemleri
Uygulamalı Fitobakteriyoloji
Fitopatolojide Biyolojik Savaşım
Bitki Patojeni Toprak Kökenli Funguslar
Entomolojide Ekolojik Yöntemler
Böcek Toksikolojisi
Entomolojide Laboratuar Teknikleri
Biyolojik Mücadele
Akarolojiye Giriş
Entomolojide Araştırma ve Değerlendirme
Nematolojiye Giriş
Böcek Taksonomisi I
Bitki Paraziti Nematodlar ve Savaşım Yöntemleri
Nematolojik Çalışmalarda Laboratuar Yöntemleri I
Uygulamalı Akaroloji
İnsektisitler
Böcek Taksonomisi II
Bitki Patojeni FunguslardaLaboratuar Teknikleri
Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Mücadelesinde Kullanılan
Erken Uyarı Modelleri
Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Fungusitler
Bitki Patojeni Virüslerin Biyolojisi
Bitki Patojeni Virüslerin Teşhis ve Tanılanmasında Kullanılan
Yöntemler
Parazit Yabancı Otlar
Toprak Kökenli Bakteriler
Bitki Paraziti Nematodların Biyolojik Mücadelesi
Nematolojide Yeni Gelişmeler I
Nematolojide Yeni Gelişmeler II
Depolarda Entegre Mücadele
Zararlılarla Mücadele Analizi
Probit Analizi
Kentsel Zararlılar ve Mücadelesi
Böceklerin Toplanması ve Koleksiyonu
Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri
Bitki-Fungus İlişkisi
Pestisit Kullanım Teknikleri
Tarımsal Karantina
202
202
202
303
303
303
303
303
303
223
303
303
202
303
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ZBK 644
Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü
202
6
ZBK 645
ZBK 646
ZBK 647
ZBK 648
ZBK 649
ZBK 650
ZBK 651
Süs Bitkileri Virüs Hastalıkları
Bitki Virüs-Vektör İlişkileri
Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi
Bitkilerde Virüslere Karşı Genetik Dayanıklılık
Biyolojik Mücadele Ajanı Olan Funguslar
Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği
ProkaryotlarınBiyoteknolojide Kullanımı
SEMİNER
UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ
223
223
303
303
223
303
303
0
400
0
6
6
6
6
6
6
6
0
0
30
Ders Kodu
ZBK 601
ZBK 602
ZBK 603
ZBK 604
ZBK 605
ZBK 606
ZBK 607
ZBK 608
ZBK 609
ZBK 610
ZBK 611
ZBK 612
ZBK 613
ZBK 614
ZBK 615
ZBK 616
ZBK 617
ZBK 618
ZBK 619
ZBK 620
ZBK 621
ZBK 622
ZBK 623
ZBK 624
ZBK 625
ZBK 626
ZBK 627
ZBK 628
ZBK 629
ZBK 600
202
202
202
223
6
6
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content