close

Enter

Log in using OpenID

PANİK DEĞER LİSTELERİ Panik değerler listesi, laboratuarda

embedDownload
PANİK DEĞER LİSTELERİ
KOD
YAY.TRH
REV.TRH
REV.NO
Panik değerler listesi, laboratuarda çalışılan testlerin kişi için riskli olabilecek değerlerin
belirlenmesi sonucu oluşturulan listedir. Bu listenin amacı hasta güvenliğini tehlikeye
atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi sürecinin isletilmesinin
sağlanmasıdır.
UYGULAMA
1. Çalışılan testlerden Panik Değer Listesi’nde belirtilen kriterlere uyanlar öncelikle
tekrarlanır, sonuç aynı ise testi çalışan personel laboratuar sorumlusu uzmanına en kısa sürede
bilgi verir.
3. Onay veren uzman veya çalışan teknisyen hastane acil laboratuarında bulunan sorumlu
laboratuvar uzmanına veya teknisyenine durum hakkında bilgi verir.
4. Merkez Laboratuvar Panik Değer Bildirim Formu LİS üzerinden doldurulur.
5. Acil laboratuara bildirilen panik değer, sorumlu uzman yada teknisyen tarafından ilgili
hastanın doktoruna yada hemşiresine bildirilir.
6. Acil Laboratuvar Panik Değer Bildirim Formu LİS üzerinden doldurulur.
PANİK DEĞER LİSTESİ
HEMATOLOJİK TESTLER
TEST
Lökosit (WBC)
DÜŞÜK
YÜKSEK
<1500/mm3/mm3
>15.000/mm3
Hematokrit(HTC) Erişkinde
%15
%55
Hematokrit(HTC) Yenidoğanda
%33
%70
<7 gr/dl
>18 gr/dl
<9.5 gr/dl
>22 gr/dl
<30.000/mm3
>1.000.000/mm3
Hemoglobin (HGB) Erişkinde
Hemoglobin (HGB)
Yenidoğanda
Trombosit(PLT)
PANİK DEĞER LİSTELERİ
KOD
YAY.TRH
REV.TRH
REV.NO
KRİTİK /PANİK (K/P) DEĞERLER
Biyokimya
Bilirubin, total
Kalsiyum
Kalsiyum, iyonize
Glukoz
Magnezyum
Fosfor
Potasyum
Sodyum
Klorür
Kreatinin
Alt K/P Değer
< 6 mg/dl
< 3.1 mg/dl
< 40 mg/dl
Yenidoğan: <30 mg/dl
< 1.0 mg/dl
Çocuk: < 1.1 mg/dl
< 1.0 mg/dl
< 2.5 mEq/L
Yenidoğan: < 2.5 mEq/L
< 120 mEq/L
< 80 mEq/L
Acil Biyokimya
Alt K/P Değer
Troponin I
Bikarbonat
Kan pCO2
Kan pH
Kan pO2
Kan Amonyak
< 10 mEq/L
< 10 mmHg
< 7.2
< 40 mmHg
Hematoloji
Alt K/P Değer
Üst K/P Değer
Yenidoğan: >18mg/dl
> 13 mg/dl
> 6.3 mg/dl
> 500 mg/dl
Yenidoğan: >300 mg/dl
> 5.0 mg/dl
Çocuk: > 4.4 mg/dl
> 6.5 mEq/L
Yenidoğan: > 8.0 mEq/L
> 160 mEq/L
> 120 mEq/L
> 7.5 mg/dl
Üst K/P Değer
> 0.3 ng/ml
> 40 mEq/L
> 70 mmHg
> 7.6
> 40 umol/L
INR
APTT
Fibrinojen
< 100 mg/dl
Tiroid paneli
Alt K/P Değer
Üst K/P Değer
>5
> 100 sn
T4
Üst K/P Değer
> 100 sn
İlaç
Toksik Doz
Digoksin
Karbamazepin
Lityum
Valproik Asit
Cyclosporin- (O)
Phenobarbital
Phenytoin
Salisilat
Takrolimus
> 3 ng/ml
> 15 ug/ml
> 2 mmol/L
> 150 ug/ml
> 400 ng/ml
³ 50 mg/ml
³ 20 mg/ml
> 300 mg/L
> 25 ng/ml
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
42
File Size
504 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content