close

Enter

Log in using OpenID

14 EKİM 2014 - Ekonomi Gazetesi

embedDownload
İHRACAT BEKLENTiSi 0,4 PUAN ARTTI
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti
Anketi'ne göre, yılın 4. çeyreğinde, 3.
çeyreğe göre ihracat beklentisi 0,4 puan
arttı.
hracat Beklenti Endeksi, yılın 4. çeyreğinde, 3.
çeyreğe göre 0,4 puan arttı. Yılın 3. çeyreğinde
113,7 olan endeks, 4. üç aylık dönem için 114,1 seviyesinde gerçekleşti.Ekonomi Bakanlığının, 2014 yılı 4.
çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketi açıklandı.Buna
göre, yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre ihracat
beklentisi arttı. Söz konusu dönemde İhracat Beklenti En-
İ
deksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve
ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat
sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde,
son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte,
gelecek 3 aya ilişkin ihracat ile ihracat siparişi beklentileri
yayılma endeksleri geçen yılın aynı dönemine göre daha
yüksek puanlarda seyrederken, şu anda kayıtlı ihracat
sipariş düzeyi ile son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksleri söz konusu dönemde daha düşük
puanlarda gerçekleşti. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2014 yılının 4. çeyreğinde geçen yılın aynı
döneminin 4,5 puan üzerine yükseldi.
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
14 EKİM 2014 Salı
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
EKONOMiDE öNCELiK ENFLASYON
Başbakan Yardımcısı Babacan, Yüzde 9'larda
dolaşan bir enflasyon Türkiye için hayırlı olmaz.
aşbakan Yardımcısı Ali Babacan, hükümet
ve Merkez Bankasının birinci önceliğinin
enflasyon oranını daha makul seviyelere
çekmek olduğunu belirterek, sıkı maliye politikaları ve
düşük bütçe açığının bu önceliğin en büyük destekçileri olacağını söyledi.Uluslararası Para Fonu (IMF) ve
Dünya Bankasının Yıllık Toplantıları ve G20 oturumları kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da
bulunan Babacan, önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye ekonomisine ve Orta Vadeli Program'a
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, 'Cari
açıkla mücadele ciddi bir başarı ortaya koyduk ve
bunu çok kısa zamanda gerçekleştirdik. Geçen sene
yüzde 7,9 olan cari
açığı, bu yıl
yüzde 6'nın da
altında bir
rakamda
görmeyi bekliyoruz'
dedi.Babacan, cari
açıkta
yüzde 2
puanın
üzerine
B
GüRCiSTAN'DAN
MiLLi ELEKTRiK
çıkması beklenen düşüşün büyümeden fedakarlık
yapılmadan gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek,
bunun Türkiye'nin yüksek büyümeye ulaştığı zaman
yüksek cari açık vereceği yönündeki yorumların
gerçeği yansıtmadığını kanıtladığını vurguladı."Biz
2013'ten 2014'e giderken, büyümeyi aşağı yukarı aynı
seviyede tutup, cari açığı düşürebilme başarısını ortaya koymuş olduk.
Dolayısıyla cari açıktaki bu başarılı tablo bundan
sonra da devam edecek. Cari açığın 2017-2018 yıllarına kadar yüzde 5'e inmesini öngörüyoruz"
ifadelerini kullanan Babacan, cari açık noktasında
daha sürdürülebilir seviyelere gelindiği için önceliklerini ekonominin diğer sorunu olan enflasyona
yönelttiklerini açıkladı.'Yüzde 9'larda dolaşan bir
enflasyon Türkiye için hayırlı olmaz, Dolayısıyla
bundan sonraki dönemde enflasyonu daha makul
oranlara çekmek birinci önceliğimiz, hem
hükümet olarak, hem de tabii ki asıl görev alanı
fiyat istikrarı olan Merkez Bankası olarak. Politikalarımızı uygularken mutlaka enflasyonu
dikkate alan, enflasyonu daha da düşük ve tek
haneli seviyelere indirmeye çalışan bir perspektifimiz, Orta Vadeli Program'ımızda zaten var. 3
yıl boyunca da bu perspektifi
koruyacağız.' S.2’de
ENERJiDE "YUMUŞAK''
KIŞ BEKLENiYOR!
ürkiye'de iklim koşullarının elektrik ve doğalgaz taleplerine
etkisinin geçmiş yıllara oranla kasım, aralık ve ocak aylarında ortalamanın altında kalacağı tahmin ediliyor.Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uluslararası uzun dönem tahminlerin en son güncellemelerini baz alarak enerji üretim, tüketim ve ithalatına etki edecek mevsimsel faktörlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Uzun dönem sıcaklık ve yağış tahminleri üzerine yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, Türkiye ve çevresinde elektrik ve doğalgaz
talebi ile kuraklık ve kesinti riskine ilişkin analizlerde bu-
omşu Gürcistan'ın Kura nehri millileştirildi. Anadolu Grubu'nun
Gürcistan'da yap-işlet modeli ile kurduğu hidroelektrik santrali 185
milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye enerji satışına başladı.Bir
Türk firması ilk kez yurtdışında elektrik üreterek Türkiye'ye nakil etmeye
başlıyor. Anadolu Grubu, Gürcistan'da Paravani bölgesinde 185 milyon dolarlık yatırımla bir nehri 'millileştirerek' santral kurdu. Yap-işlet modeli ile kurulan 90 megavatlık santral hakkında konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özilhan, santralin sahipliğinin de kendilerine ait olduğunu
belirterek Türkiye'ye yıllık 20 milyon dolarlık elektrik satacaklarını belirtti.
T
K
ASLAN
PAYI
VATANDAŞA
D
irçok emeklinin bilmediği belki de
takip etmediği çok önemli bir
husus olan emekli maaşı kesintileri
aslında yasal değil.Bankalar, emeklinin izni olmadan para kesintisi, aktarma yapamaz, hesabı
mevduat hesabı gibi kullanamaz. Ayrıca
emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez.' Kanun yalnızca SGK nezdinde doğacak
alacaklar hacze izin veriyor. Üstelik bu haciz
miktarı maaşın dörtte birini geçemiyor.
B
EKONOMiYE DESTEK HAZIR
evletin gelecek yıl yapacağı 88,5
milyar TL'lik yatırımlarda aslan
payı eğitim, ulaştırma ve sağlık
alanlarının oldu. Eğitime 5,5 milyar;
Ulaştırmaya 5 milyar lira ayrıl dı.
Hükümet yatırım programı (2015-2017)
çerçevesinde gelecek yıl 88,5 milyar liralık kamu sabit sermaye yatırımı yapılması planlanıyor. Buna göre, söz
konusu yatırımlarda önce liğin vatandaşı doğrudan ilgilendiren alanlara verildiği gö rüldü. Önceki yıllarda savunma
harcamaları ön sıralarday ken, eğitim,
ulaştırma ve sağlık yatırımları ilk
üçte yer aldı.
% 51'İ MERKEZİ BÜTÇEDEN
Kalkınma Bakanlığının konuya ilişkin
açıklamasında, 2015 yılında
88,5 milyar lira tutarında
kamu sabit sermaye
yatırımı yapılmasının beklendiği,
bunun % 51,2'sinin Merkezi Yönetim
Bütçesi, % 33,5'inin mahalli idareler, %
12,6'sının KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü
ifade edildi.Kalkınma Bakanlığının,
2015-2017 Dönemi Yatırım Programı
Hazırlıklarına İlişkin Genelgesi ve aynı
dönemi kapsayan Yatırım Programı
Hazırlama Rehberi Resmi Gazete'de
yayımlandı.
DSİ'YE 6.1 MİLYAR LİRA
Söz konusu kamu
sabit sermaye yatırımının
% 60,5'lik kısmının 2015
Yılı Yatırım Programı kapsamındaki
projelerle ilişkilendirilerek kullandırılacağı belirtilen açıklamada, şu
bilgilere yer verildi: 'Genel bütçeli kurumlardan Milli Eğitim Bakanlığı için
5,5 milyar lira, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı için 5 milyar lira,
Sağlık Bakanlığı için 1,1 milyar lira
öngörülmüştür. Özel Bütçeli Kurumlardan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
için 6,1 milyar, üniversiteler için 3,9
milyar lira ödenek tavanı belirlenmiştir. TCDD Genel Müdürlüğü için
2015 yılında öngörülen ödenek tavanı
ise 5 milyar lira olmuştur.Kamu
yatırımlarına ayrılan kaynakların öncelikli sosyal ihtiyaçları
giderecek ve
üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı
alanlarına yönlendirileceği ifade edilen
genelgede, yatırımların maliyet etkin,
verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine öncelik verilecek.SS.5’de
Ekonomi
3
'TÜRKIYE'NIN % 3,3'LÜK
BÜYÜMEYI YAKALAMASI
BAŞARIDIR'
Muhasebe
5
ARAÇ SAHiPLERi
DiKKAT,
1 ARALIK'TA
BAŞLIYOR
Gündem
8
ERDOĞAN: KARŞINIZDA
BAKKAL DÜKKANI YOK
Faruk BAKAÇ
GÜNE BAKIŞ
GÜNDEMDE NE VAR
Yazısı S.4’de
ütçede aslan payını Maliye aldı. 2015
yılında bütçe ödenek teklif tavanı en
yüksek kamu idaresi 110,2 milyar lira
ile Maliye Bakanlığı oldu. Böylelikle önümüzdeki yıl
tarımdan sanayi üretimine kadar birçok sektöre eko
nomik destek sağlanabilecek. Bütçe ödenek teklif
tavanı en yüksek kamu idaresi 110,2 milyar lira ile
Maliye Bakanlığı oldu. Bu ödenekle Maliye Bakanlı
ğı önümüzdeki yıl tarımdan sanayi üretimine kadar
birçok sektöre istenilen destekleri sağlayabilecek.
B
BORSA
Rifat KAYA
Adaba Yolculuk
ŞEFKAT VE MERHAMET
Yazısı S.10’da
Süleyman GÖKSU
HZ. EBÛ BEKİR'İN VEFATI
Yazısı S.10’da
2
14 EKİM 2014
Ekonomi
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
ÖDENEKTE ASLAN PAYI MALİYE HAZİNE VE MİLLİ EĞİTİM'İN
ütçe ödenek teklif tavanı en
B
yüksek kamu idaresi 110,2 milyar
lira ile Maliye Bakanlığı olurken,
Hazine Müsteşarlığı 68,4 milyar lira
ile ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 62
milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı.
Orta Vadeli Mali Plan'da (2015-2017)
genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idarelerin
2015 yılı bütçe ödenek teklif tavanları
da yer aldı.
Bütçe ödeneklerinde en fazla pay
ayrılan ilk 3 idare, geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da değişmedi. Buna göre,
çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe
YÖREX'e Birleşmiş
Milletler'den destek
açıklarının finansmanına dönük
transfer ödeneği de buradan
karşılandığı için Maliye Bakanlığına
110 milyar 243 milyon 593 bin lira
ödenek ayrıldı. Faiz ödemeleri
nedeniyle Hazine Müsteşarlığının da
bütçesi yüksek tutularak 68 milyar
399 milyon 57 bin lira olarak
belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 62 milyar 248
bin lira ödenek tavanı ile üçüncü
sırada yer aldı.
Bakanlığına 22 milyar 764 milyon
255 bin lira, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına 18 milyar 249 milyon 634
bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne
17 milyar 623 milyon 719 bin lira
ödenek ayrıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının ödeneği 14 milyar 679
milyon 18 bin lira, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumunun 9 milyar 873
milyon 269 bin lira olarak belirlendi.
Özel bütçeli idareler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına 30 milyar 666
milyon 260 bin lira, Milli Savunma
Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli
idarelerin 2015 yılı bütçesi ödenek
'Enflasyonu makul oranlara çekmek önceliğimiz'
teklif tavanları da yer aldı.Buna göre,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9
milyar 796 milyon 72 bin lira,
Karayolları Genel Müdürlüğüne 7
milyar 246 milyon 304 bin lira,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumuna 7 milyar 52 milyon
675 bin lira, Orman Genel
Müdürlüğüne 2 milyar 567
milyon 630 bin lira, TÜBİTAK'a 2
milyar 87 milyon 344 bin lira,
Spor Genel Müdürlüğüne 1
milyar 20 milyon lira, Ceza ve
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş
Yurtları Kurumuna 905 milyon
250 bin lira bütçe ödeneği
ayrıldı.CİHAN
Türkiye'de çalışanlar
iş garantisi istiyor
Başbakan Yardımcısı Babacan, Yüzde 9'larda dolaşan bir enflasyon Türkiye için hayırlı olmaz.
Bundan sonraki dönemde enflasyonu daha makul oranlara çekmek birinci önceliğimiz" dedi
aşbakan Yardımcısı Ali
B
Babacan, hükümet ve
Merkez Bankasının birinci
irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) yetkililerinin, 22-26
B
Ekim tarihlerinde EXPO Center'da
düzenlenecek YÖREX Fuarı'na
katılacağı bildirildi.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çandır, yaptığı
yazılı açıklamada, FAO temsilcilerinin
fuara katılmalarının, yöresel ürünlerin
dünya pazarlarına açılması açısından
önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
FAO yetkililerinin fuara katılarak, aile
çiftçiliğinin yöresel ürünlerin
korunmasına yardımcı olduğuna
dikkat çekeceğini vurgulayan Çandır,
"Uluslararası alana taşımayı
planladığımız YÖREX'e FAO'dan böyle
bir desteğin gelmesi, fuarı bir adım
ileriye taşıyacaktır. YÖREX'e güç
katacak FAO yetkililerine teşekkür
ediyorum" ifadesini kullandı.
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı
Ayşegül Akın da Dünya Gıda
Günü'nün bu yıl gıda güvenliğinin
ayrılmaz bir parçası olan "Aile
çiftçiliği" temasıyla kutlanacağını
bildirdi.
FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji ile
YÖREX'in açılışında bulunacaklarını
kaydeden Akın, "FAO, YÖREX'te
yöresel ürünlerin aile çiftçiliğiyle
ilişkili yapısına dikkat çekecek. Şerife
BİRCAN-EKONOMİ
Ucuz ayakkabıda domuz derisi
cuz ithal ayakkabılarda domuz
derisi kullanıldığı ifade edildi.
Maliyeti normal derinin yaklaşık üçte
biri kadar ucuz olan domuz derisi
özellikle Uzakdoğu'dan ithal edilen
ayakkabılarda ve astarlarında
kullanıldığı belirtiliyor. Bu iddiaları
dile getiren İTO Ayakkabı ve Ayakkabı
Yan Sanayi Meslek Komitesi Başkan
Yardımcısı Süleyman Gürsoy. Pürüzlü
ve gözenekli yüzeyi ile diğer derilerden
ayrılan domuz derisinden yapılan
ayakkabılar şu anda bir çok ünlü
markanın reyonlarında yer alıyor.
Meslek odaları ithal ayakkabılarda bir
denetim olmadığını ifade ederken
gıdada olduğu gibi ayakkabılarda da
içeriği belirten bir etiketin yer almasını
istiyor. Süleyman Gürsoy 'Bugün
giydiği ayakkabının üzerinde domuz
derisi kullanılmadığını bilmeyen
insanlarımız var. Ayakkabıların
etiketlerinde 'üründe domuz derisi
kullanılmıştır' ibaresi yazılsa bugün bir
çift bile ayakkabı satamazlar' diyor.
U
Domuz derisinin en belirgin özelliği
sağlıksız oluşu. Domuz derisinin kalın
oluşu ve tüy kalınlığından dolayı
deride kıl dipleri çok belirgin. Bu
yüzden derinin üzerinde gözenekler
hemen farkediliyor. Domuz kıllarının
da kalın oluşu sebebiyle deriyi dış
yüzde kullanılmak zor ama süet olarak
dış yüzeydede kullanılıyor.CİHAN
önceliğinin enflasyon oranını
daha makul seviyelere çekmek
olduğunu belirterek, sıkı
maliye politikaları ve düşük
bütçe açığının bu önceliğin en
büyük destekçileri olacağını
söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF)
ve Dünya Bankasının Yıllık
Toplantıları ve G20 oturumları
kapsamında ABD'nin başkenti
Washington'da bulunan
Babacan,soruları yanıtladı.
Türkiye ekonomisine ve Orta
Vadeli Program'a ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
Babacan, "Cari açıkla
mücadele ciddi bir başarı
ortaya koyduk ve bunu çok
kısa zamanda gerçekleştirdik.
Geçen sene yüzde 7,9 olan cari
açığı, bu yıl yüzde 6'nın da
altında bir rakamda görmeyi
bekliyoruz" dedi.
Babacan, cari açıkta yüzde 2
puanın üzerine çıkması
beklenen düşüşün büyümeden
fedakarlık yapılmadan
gerçekleştirildiğine de dikkati
çekerek, bunun Türkiye'nin
yüksek büyümeye ulaştığı
zaman yüksek cari açık
vereceği yönündeki yorumların
gerçeği yansıtmadığını
kanıtladığını vurguladı.
"Biz 2013'ten 2014'e giderken,
büyümeyi aşağı yukarı aynı
seviyede tutup, cari açığı
düşürebilme başarısını ortaya
koymuş olduk. Dolayısıyla cari
açıktaki bu başarılı tablo
bundan sonra da devam
edecek.
Cari açığın 2017-2018 yıllarına
kadar yüzde 5'e inmesini
öngörüyoruz" ifadelerini
kullanan Babacan, cari açık
noktasında daha sürdürülebilir
seviyelere gelindiği için
önceliklerini ekonominin diğer
sorunu olan enflasyona
yönelttiklerini açıkladı.
Babacan, şunları kaydetti:
"Yüzde 9'larda dolaşan bir
enflasyon Türkiye için hayırlı
olmaz, Dolayısıyla bundan
sonraki dönemde enflasyonu
daha makul oranlara çekmek
birinci önceliğimiz, hem
hükümet olarak, hem de tabii
ki asıl görev alanı fiyat istikrarı
olan Merkez Bankası olarak.
Politikalarımızı uygularken
mutlaka enflasyonu dikkate
alan, enflasyonu daha da
düşük ve tek haneli seviyelere
indirmeye çalışan bir
perspektifimiz, Orta Vadeli
Program'ımızda zaten var. 3 yıl
boyunca da bu perspektifi
koruyacağız."
ürkiye ayağı Kariyer.net
T
tarafından yürütülen
"Global İşgücünün Şifresi"
Enflasyon ve cari açık
konularında kararlı bir duruş
sergilemelerinin Türkiye'deki
güveni güçlendireceğini
belirten Babacan, "Güveni
güçlendirdiğiniz zaman
büyüme ve istihdam zaten
bunun arkasından geliyor"
dedi.
fırsat yarattığını aktaran
İstanbul Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği
Başkanı Ahmet Tuncay
Sagun, ülkeye eylül ayında
yüzde 228, 9 aylık
dönemde ise yüzde 127
oranında artış hızına
ulaşıldığını ifade etti.
İhracata yüzde 100 katma
değer sağlayan su ürünleri
ve hayvansal mamuller
sektörü, yılın 9 aylık
döneminde bir milyar 694
milyon dolar dış satışa
ulaştı. Önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 17.9
oranında büyüme
gerçekleştiren su ürünleri
ve hayvansal mamuller,
artış oranıyla da sektörel
anlamda savunma
sanayinin ardından
ikincilik koltuğuna oturdu.
İstanbul Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği
Başkanı Ahmet Tuncay
Sagun, Rusya
Federasyonu'nun AB ile
yaşadığı sıkıntılar
nedeniyle bu ülkeye son
aylarda ihracat artış
hızında yükselme
olduğuna dikkat çekti.
Sagun, "Rusya'ya eylül
ayında yüzde 228 oranında
büyüme ve 10.3 milyon
dolarlık ihracat
gerçekleştirdik. 9 aylık
süreçte de Rusya
Federasyonu'na yüzde 127
oranında artış yakaladık.
Suriye'ye aynı dönemde
yüzde 160 oranında artış
yakalasak da Rusya'ya
gerçekleşen dış satışımızın
daha kalıcı ve istikrarlı
olacağına inanıyoruz.
Rusya'dan beklentimiz
büyük" dedi.
"Sektörümüz tüm ürün
gruplarında artış sağladı"
Sagun, ortaya koydukları
performansla hedeflerini
yakalayacaklarına
inandığını dile getirerek,
"Sektörümüz tüm ürün
"Sıkı maliye politikaları ve
düşük bütçe açığı enflasyona
verilebilecek en büyük
destek"
Babacan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bakın son 12 aylık dönemde
Türkiye'de çalışanların sayısı 1
milyon 200 bin kişi arttı. Bu
çok ciddi bir istihdam artışı.
Yani yüzde 4'lük bir
büyümeyle, geçen sene yüzde
4,1, bu sene yüzde 3,3'lük bir
büyümeyle, son 12 ayda 1
milyon 200 bin kişi çalışanımız
arttı. Bu ancak güvenle oluyor.
SU ÜRÜNLERİ HEDEFİNİ YÜKSELTTİ
usya Federasyonu'nun
AB ile yaşadığı
R
sıkıntıların sektörlerine
Özel sektör geleceğe güvenle
baktığında işe adam almaya
devam ediyor. Özel sektörümüz
geleceğe güvenip de eleman
aldığı zaman, Türkiye'de
istihdam artıyor ve işsizliğin de
en azından artmasını önlemiş
oluyoruz."
Sektörel
bazda ihracat
artış hızında
ikinci sırada
bulunan su ürünleri,
hedefini daha da
yükseltti. 2014'ün 9 aylık
bölümünde geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 18 oranında
büyüme sağlayan
sektör, dış
satışlarında da
1.694 milyon
dolara ulaştı.
gruplarında artış
sağladı. Hatta bazılarında
yüksek oranlarda
büyümemiz
ihracatçılarımızın yüzünü
güldürdü.
Bunun da etkisiyle 2023
yılı için öngördüğümüz 2.5
milyon dolar ihracat
hedefini bu yıl itibarıyla
yakalamayı ümit ediyoruz.
Buna göre de 2023 yılı
hedefimizi 5 milyar dolara
yükseltmiştik. Tüm
çabamız bu hedefleri
yakalamak ve mümkün
olursa daha da önüne
geçmek" açıklamasında
bulundu.
İstanbul Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği'nin
verilerine göre sektörün
ürün bazlı ihracattaki
büyüme oranları, 2014 yılı
için öngörülen 2.5 milyar
dolarlık ihracat hedefinin
yakalanacağı sinyalini
verdi. CİHAN
Babacan, enflasyonla
mücadele de hem hükümetin
hem de Merkez Bankasının
belirli görevleri olduğunu ifade
ederek, "Sıkı maliye
politikaları ve düşük bütçe
açığı hükümet adına
enflasyona verilebilecek en
büyük destek" dedi.CİHAN
Sebze ve meyvede bu
kış "buz" gibi
geçecek
üm Bostan Sebze Meyve
Komisyoncu ve Tüccarlar şkanı
) Ba
Federasyonu (TÜMESKOMkoşulları ve
a
hav
uz
ms
olu
Er,
n
rha
Bu
ki kargaşa
Suriye, Irak gibi ülkelerdemeyve
ve
ze
nedeniyle kışlık seb
rek, "Şu
fiyatlarının arttığını belirte rda yüzde
tla
fiya
e
anda geçen yıla gör
Kasım
20 civarında bir artış var. acak ve
art
a
dah
ayından sonra bu
ış yüzde
tahminen kış aylarında art tığı
yap
Er,
i.
ded
40'a çıkacak"
ık yaz
açıklamada, pazarlarda art
kışlık
ini
yer
n
ini
ler
yve
sebze ve me
ı
ığın
lad
baş
ürünlere bırakmaya
llikle
öze
i
ber
an
ınd
baş
on
Sez
söyledi.
yle
eni
ned
arı
ull
olumsuz hava koş
ışı
üretim sıkıntısı ve fiyat art "Yağışlar
yaşandığına işaret eden Er,
an yağmur
yetersiz oldu. Ayrıca, yağlık ürünlerde
Yaz
di.
ver
da ürüne zarar
u. Aynı
bu nedenle fiyat artışı old ze ve
seb
lık
kış
de
durum şimdi
diye
meyveler için de geçerli"
konuştu.
T
"Irak ve Suriye'ye ihracat
yarı yarıya düştü"
ıntılar
İhracat konusunda da sık le devam
şöy
Er,
an
lat
an
ını
dığ
an
yaş
ler olarak en
etti: "Türkiye'deki üretici Lübnan ve
k,
çok ihracatı Suriye, Ira
Rusya,
diğer Ortadoğu ülkeleri ile elere
ülk
şu
Bulgaristan gibi kom
le Irak ve
yapıyoruz. Ancak özellik buralara
r,
yla
ola
Suriye'de yaşanan
yarıya
ı
yar
ızı
tım
aca
ihr
n
yapıla
durumlar,
uz
ms
olu
bu
düşürdü. Tüm
olarak
ürünlere ister istemez zam aya devam
sım
yan
da
a
yansıdı ve dah
a göre
edecek. Şu anda geçen yılnda bir artış
arı
civ
20
zde
yü
fiyatlarda
bu daha
var. Kasım ayından sonra arında
ayl
kış
nen
mi
tah
ve
artacak
CİHAN
artış yüzde 40'a çıkacak.
Araştırması Türkiye sonuçları
açıklandı. İş arayanlara hangi
ülkelerde çalışmak istedikleri
ve hangi faktörlerin onları
yurtdışında çalışmak için
motive ettiğinin sorulduğu
araştırmadan, Türkiye için
çıkan en çarpıcı sonuç dünya
genelinde 7. sırada olan iş
garantisi konusunun
Türkiye'de 2. sırada gelmesi.
İşini sevmek ve takdir edilmek
ise dünyanın her yerinde en
büyük motivasyon kaynağı.
Dünya çapında insan
kaynakları sitelerinden
oluşan, online işe alım ağı The
Network ve yönetim
danışmanlığı firmalarından
The Boston Consulting Group
(BCG) tarafından tüm dünyada
gerçekleştirilen; Kariyer.net'in
de Türkiye ayağını yürüttüğü
"Global İşgücünün Şifresi"
Araştırması'nın sonuçları
açıklandı. Araştırma 189
ülkede 200 binden fazla farklı
sektörlerde mühendis, işçi,
doktor, kamu çalışanları gibi
farklı iş gruplarına yapılan
anket ve bu ankete katılan
50'den fazla kişi ile birebir
görüşmeler ile hazırlandı.AA
Türkiye’nin elektriğini
Gürcistan’da üretecek
ap-işlet projelerle Türk
Y
enerji sektörü yatırımcısını
cezbeden Gürcistan, ÇED
raporları sürecinin sorunsuz
işlemesi, hükümetin
yatırımlara büyük desteği ve
yolsuzluğun azaltılmasında
gösterdiği hızlı ilerleme ile
cazibesini artırıyor. Son olarak
Anadolu Grubu, Gürcistan’da
185 milyon dolarlık yatırımla
gerçekleştirdiği Paravani
Hidroelektrik Santrali’ni
devreye aldı. 90 megavat
kurulu güce sahip Paravani
HES’te üretilen elektrik 9 ay
boyunca Türkiye’ye, 3 ay da
Gürcistan’a satılacak.
Anadolu Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay
Özilhan, ülkede 2 enerji
projesini daha incelediklerini,
Gürcistan’da yeni yatırımlara
sıcak baktıklarını söyledi.
Özilhan, “Türk yatırımcılar
burayı yakından izliyor. 2-3 bin
megavata kadar projeler
gerçekleştirilebilir. Gürcistan,
enerji yatırımları açısından
büyük bir fırsat” dedi.
Anadolu Grubu’nun Paravani
HES santrali, Türk
yatırımcının yurtdışında
geliştirdiği ve ürettiği elektriği
Türkiye’ye sattığı ilk proje
olma özelliği taşıyor. Özilhan,
“Bu yatırımla Gürcistan’ın su
kaynakları da bir anlamda
millileştirildi” ifadesini
kullandı. CİHAN
3
14 EKİM 2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
‘Hukuki yapı ülke notundan daha önemli’
'Türkiye'nin yüzde 3,3'lük
büyümeyi yakalaması başarıdır'
MÜSİAD Paris şubesinin açılışına katılan Başkan Nail Olpak, yabancıların yatırım kararını
o ülkenin kredi notuna bakarak değil, hukuk sistemine bakarak verdiğini söyled
“Buralarda yaşananların
ekonomiye fazla olumsuz
yansıması olacağı
kanaatinde değilim.
Suriye ve Irak’taki bütün
olumsuzluklara rağmen
bundan sonra belli bir
ölçekte de olsa ticaret
hacminin artacağını
düşünüyorum. Buralarda
bir şekilde hayat devam
ediyor.”
ÜSİAD Başkanı Nail
Olpak, Türkiye
ekonomisinin 19 çeyrektir
büyüdüğünü
vurgulayarak geçen hafta
açıklanan OVP’de ihtiyatlı
tahminler yapıldığını,
kendilerinin Türkiye’nin
bu yıl, bu tahminlerin
üzerinde büyümesini
beklediklerini söyledi.
MÜSİAD’ın Paris ofisinin
açılışında gündeme ilişkin
değerlendirmelerde
bulunan Olpak, olumlu
öngörülerini dile
getirmenin yanı sıra “Yeni
Türkiye” için artık
ekonomide de yeni şeyler
yapmak gerektiğini
söyledi. Olpay, “Yeni
şeyler derken ekonomide
yapısal reformları
M
kastediyorum. Bunların
en önemlisi de orta gelir
tuzağından çıkış
yollarının aranmasıdır”
dedi. Bu kapsamda
yatırımların artması ve
yurtdışından yatırım
çekmenin önemine
değinen Olpak şunları
kaydetti:
“Dış kaynaklı yatırımlarda
en büyük tehlike kredi
kuruluşlarının verdiği not
değil, güvenilir bir yargı
sisteminden mahrum
olmaktır. Hiçbir dış
yatırımcı sadece Fitch’in
‘yatırım yapılabilir’
notuna bakarak gelmiyor.
Hukuk devleti olup
olmadığınıza, yargınızın
güvenilir olup olmadığına
bakıyor.”
Terör, adının anlamı barış
olan bir din ile anılamaz
IŞİD’le ilgili
değerlendirmelerde de
bulunan Olpak, “Suriye ve
Irak’ta asla hak etmediği
bir isim kullanan IŞİD ve
benzeri örgütler, maalesef
bölgemiz için çok ciddi bir
sorun olarak büyüyor.
Terörün, anlamı barış
olan bir dinin ismi ile
anılmasını kabul etmemiz
mümkün değil” dedi. Dış
temaslarında Suriye, Irak
veya Kobani ile ilgili fazla
soruyla
karşılaşmadıklarını
belirten Olpak şöyle
devam etti:
MÜSİAD Paris’e
geniş katılımlı açılış
aliye Bakanı
M
Mehmet Şimşek,
Türkiye'nin çok zor
MÜSİAD Paris’in gala
programı geniş bir katılım
ile gerçekleştirildi.
bir dönemden
geçtiğini belirterek,
"Türkiye'nin böyle bir
konjonktürde yüzde
3,3'lük büyümeyi
yakalaması önemli bir
başarıdır" dedi.
Galaya Kosova Kamu
Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Nükhet Hotar, Ak Parti
Ağrı Milletvekili Fatma
Salman, Paris Büyükelçisi
Hakkı Akıl, MÜSİAD
Genel Başkanı Nail Olpak,
MÜSİAD Genel Başkan
Yardımcısı Kemal
Yamankaradeniz,
MÜSİAD Yurtdışı
Teşkilatlanma Komisyonu
Başkanı Alper Esen,
MÜSİAD Paris Başkanı
Hakan Kalaycı, MÜSİAD
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
MÜSİAD Üyesi işadamları
katıldı. AA
Şimşek, Kanal 7'de
Başkent Kulisi
programında Mehmet
Acet'in gündeme
ilişkin sorularını
yanıtladı.
Batman'da Kobani
eylemlerinde nispi bir
sakinlik olduğunu
belirten Bakan
Şimşek, bölgede
hiçkimsenin hak
etmediği bir
travmanın
yaşandığını söyledi.
Bunun etkilerinin bir
SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATA
ÖZEL 'KREDİ SİSTEMİ' İSTİYOR
TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkanı
Küçükseyhan, savunma sanayisinde ihracatın ve
süre devam
edeceğini
ifade eden
Şimşek,
Kobani'nin
bu olaylarda
bahane
edildiğini
vurgulayarak,
"Kobani bir
bahane.
Kobani'de
yaşananlara
Türkiye hiçbir zaman
sessiz kalmadı.
Kobani'den gelen 187
bin Kürt kardeşimize
biz kapımızı ve
gönlümüzü açtık"
dedi.
Türkiye'nin bu süreçte
insani ve diplomatik
anlamda yapabileceği
her şeyi yaptığına
işaret eden Şimşek,
''Tezkereye ret oyu
verilmesi Kobani'nin
bahane olduğunun en
büyük göstergesi''
diye konuştu.
Şimşek,
malzemelerden
birinin de Türkiye'nin
IŞİD terör örgütünü
desteklediği
yönündeki iddialar
olduğunu
kaydederek, "Türkiye
hiçbir şekilde IŞİD
terör örgütünü
desteklemedi. IŞİD'in
elindeki silahların
büyük bir kısmı
Amerikan yapımı
silahlar. Nasıl bir
tezgahla karşı
karşıya olduğumuzu
görmek açısından bu
önemli. Efendim
neymiş tırlar
yakalanmış, tırlar
tamamen 'paralel
yapının' sabotajıydı"
dedi.
bu olayların farklı
ülkelerde yaşanması
durumunda başka
sonuçları
olabileceğini söyledi.
Batıda insani bir
şekilde demokratik
haklarını
kullananların, doğu
bölgesinde bu işi
yağmaya çevirdiğinin
altını çizen Şimşek,
bu durumun
Kobani'yle bir ilgisi
olamayacağını,
Kobani'ye bir katkı
sağlanamayacağını
dile getirdi.
Şimşek, söz konusu
olaylarda iş yerleri,
bankalar, esnaf ve
okullara saldırıldığına
dikkati çekerek,
"İnsan, acaba bunlar
sözde haklarını
savundukları Kürt
halkının cehalet ve
sefalet içerisinde
kalmalarını mı
istiyorlar diye
düşünüyor" dedi.
Şimşek, güvenlik
görevlilerini
kutlayarak, yapılan
bütün sabotaj ve
tahriklere rağmen,
gösterilerde
müdahaleler
doğrultusunda sivil
can kaybı
yaşanmamasının
altını çizdi. Şimşek,
Bölgenin ekonomik
gelişmesi için gece
gündüz demeden
çalıştıklarını
vurgulayan Şimşek,
esnaf odaları ve sivil
toplum
kuruluşlarından
hiçbirinin bu olayları
kınayamadığını ifade
etti. AA
İstanbul Finans Merkezi için ajans kuruluyor
İstanbul’da yerleşik
bir idari yapı
uluslararası firmalarla rekabet gücünün artırılması için
sektöre özel "ihracat kredi sistemi" kurulmasını istedi.
Müsteşarlığını sadece
istekleri cevaplayan
konumdan, daha etkin ve
hazırladığı stratejik planı
uygulama yetkisiyle
donatılmış bir kuruma
dönüştürmenin önem arz
ettiğini ifade etti.
Proje yönetim etkinliğinin
geliştirilmesi gerektiğine
işaret eden Demir, şöyle
devam etti:
ürkiye Odalar ve
T
Borsalar Birliği (TOBB)
Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi Başkanı Yılmaz
Küçükseyhan, savunma
sanayisinde ihracatın ve
uluslararası firmalarla
rekabet gücünün
artırılması için sektöre özel
"ihracat kredi sistemi"
kurulmasını istedi.
Küçükseyhan, TOBB
Türkiye Savunma Sanayi
Meclisi'nin Ankara'da
düzenlediği toplantıda,
Güney Asya hedef
pazarlarından Hindistan'a
ihracat izni verilmesi ve
serbest ticaret anlaşması
imzalanması yönünde
girişimde bulunduklarını
bildirdi.Savunma
sanayisinin yeni pazarlara
açılabilmesi için gerekli
kredi sisteminden mahrum
olduğunu belirten
Küçükseyhan, ihracatın ve
uluslararası firmalarla
rekabet gücünün
artırılması için sektöre özel
"ihracat kredi sistemi"
kurulması gerektiğini
vurguladı.
Küçükseyhan, ayrıca, yerli
malı tanımı ile sanayi
işbirliği programı
alanlarında çalışmalar
yürüttüklerini
"Savunma sanayi
planlaması ortak akıl
tarafından yapılmalı"
Savunma Sanayii
Müsteşarı İsmail Demir,
sektör temsilcilerinin bir
araya geldiği toplantıdaki
konuşmasında, savunma
sanayisinin diğer
sektörlerle beraber
yürüyebilmesi ve rekabetçi
yapıya kavuşabilmesi
gerektiğine işaret etti.
Teknolojik ihtiyaçların
milli sanayi eliyle
karşılanması yönündeki
beklentilere değinen
Demir, şunları kaydetti:
"Kendi kendimize
yetkinliğimiz ve
yeterliliğimiz en önemli
parametrelerden. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin
ihtiyaçlarının yer aldığı On
Yıllık Temin ve Tedarik
Programı'nda yer alan
modernizasyon projeleri
hakkında ilgili paydaşların
sürekli bilgilendirilmesi
gerekiyor. İhtiyaç
makamlarının 10 yıllık
tedarik planlarını
bilmemiz önemli."
Demir, ihtiyaçların akıllı
tedarik konseptine uygun
olarak önceliklendirilmesi
gerektiğini vurgulayarak,
Savunma Sanayii
"Bu ülke hepimizin, silahlı
kuvvetler hepimizin. Bir
ferdimiz diğerinden daha
az vatansever değil.
Ülkenin savunma sanayisi
planlaması ortak akıl
tarafından yapılmalı.
Ortak aklın, bilimsel
analizlerin bu konuda
ülkeye, savunma
sanayisine ve tüm
sanayimize yön vermesi
gerekiyor. Ülkenin
kaynakları, belli bir sinerji
oluşturacak şekilde bir
araya getirilmeli."
"Kamu Alımları Üst
Kurulu oluşturulmalı"
Savunma Sanayii
Müsteşarlığı Müsteşar
Yardımcısı Sedat Güldoğan
da Türkiye'nin kamu
alımlarını planlayabilecek
"Savunma Sanayi İcra
Komitesi" gibi bir kurula
ihtiyaç duyduğunu
kaydetti.A
AA
Makine sektöründe dev iş birliği
Türkiye'nin
stratejik
sektörleri olan
makine ve takım
tezgahlarını
temsil eden iki
büyük meslek
örgütü, makine
sektörünün en
büyük
buluşması
MAKTEK
Avrasya 2014
Fuarı'nı birlikte
düzenleyecek.
akım Tezgahları Sanayici ve İşadamları
T
Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği
(MİB), yaptıkları işbirliğiyle makine sektörünün
Avrasya'daki en büyük buluşması olan MAKTEK
Avrasya 2014 Fuarı'nı birlikte düzenleyecek.
Fuar, 14-19 Ekim 2014'te TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin stratejik sektörleri olan makine ve
takım tezgahlarını temsil eden iki büyük meslek
örgütü, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları
Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği
(MİB), 2023 vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik
önemli bir işbirliği yaparak, makine sektörünün
en büyük buluşması MAKTEK Avrasya 2014
Fuarı'nı birlikte düzenleyecek.
TİAD Başkanı Erdal Gamsız konuyla ilgili
değerlendirmesinde, MAKTEK 2014 Fuarı için
sektörün iki güçlü meslek örgütünün işbirliği
yapmasının önemli bir gelişme olduğunu
belirterek, "TİAD ve MİB işbirliğinin, ticaret
hacmine katkı sağlamanın yanı sıra sektörde
yeni stratejik ortaklıkların, birleşmelerin olması
için yol açıcı bir fonksiyonu olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Makine sektörü 100 milyar dolarlık payla en
büyük ihracatçı sektörü olmayı planlıyor
Özkayan,ihracat hedefi içinde 100 milyar
dolarlık payla en büyük ihracatçı sektörü
olmayı planlayan sektörün makine sektörü
olduğunu hatırlattı.
Sektörün 2013 yılında 13 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştirdiğini belirten Özkayan, TÜİK
verilerine göre makine sektöründeki istihdamın
2010 yılında 154 bin kişiye ulaştığını
anımsattı.AA
Bu olayların arka
planında olanların
belirlendiğini de
kaydeden Şimşek,
bunların geriye dönük
tespit edilerek
hukukun önüne
çıkarılacağını ifade
etti.
stanbul Finans Merkezi Eylem Planı
İstatüsünü
kapsamında, özel sektör odaklı ‘ajans’
taşıyacak bir yapı üzerinde
Geçtiğimiz günlerde
yapılan İstanbul
Finans Merkezi
zirvesinde Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan, 5 yıllık 10.
Kalkınma Planı’nın
özel dönüşüm
programları üzerinde
çalıştıklarını ve ilk
defa 25 konuda özel program eylem
planlarını hazırladıklarını ifade etmişti.
çalışılıyor. Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın ekim ayı sonuna kadar
onaylanacağını açıkladığı İstanbul
Finans Merkezi Eylem Planı kapsamında,
İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını
yerinden yönetmek için 2015 yılı sonuna
kadar bir otorite kurulması
kararlaştırıldığı öğrenildi.
1200 üzerinde bir eylemin 2018’e kadar
takvimlendirileceğini dile getiren
Babacan, Türkiye’nin detaylı yol
haritasının çizileceği eylem planından
bir tanesinin de İstanbul Finans Merkezi
ile ilgili olduğunu ve söz konusu takvimi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK)
çalıştıklarını anlatmıştı.
10. Kalkınma Planı’nın 25 maddelik özel
dönüşüm programlarından biri olan
İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik
eylem planına ilişkin DÜNYA’ya bilgi
veren kaynaklar “İstanbul Finans
Merkezi’nin belli bir yöneticiye veya
sorumlu üst merciye sahip olmaması iş
dünyasında uzun süredir eleştiriliyordu.
Böylece projenin daha hızlı ilerlemesi
için karar mercii sorunu da ortadan
kalkmış olacak” yorumunu yaptılar.
Edinilen bilgiye göre, özel sektör odaklı
olacak bu yapının hukuki olarak ‘ajans’
statüsünü taşıması benimseniyor.
Edinilen bilgiye göre, Finans alanındaki
kamu kuruluşları ile Türkiye Bankalar
Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği
gibi meslek örgütlerinden de alınan
görüşler çerçevesinde, söz konusu idari
yapı İstanbul’da yerleşik olacak. İstanbul
Finans Merkezi’nin olmazsa olmazı olan
özel sektörün karar alma
mekanizmasında ağırlığı daha fazla
olacak. Resmi bir statüsü ve kendine özel
bütçesi olacak İFM ajansının karar alma
mekanizmalarında, hem kamu hem özel
sektör yer alacak.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın
oluru ve Bakanlar Kurulu’ndan onay
alınması sonrasında bu modelin
detayları, ekim ayında açıklanacak İFM
Eylem Planında netlik kazanacak.
Ajansın 2019 yılı sonuna kadar tüm
işlevlerini yerine getirebilecek şekilde
örgütlenmesi öngörülüyor.
Esnek bütçeye sahip olacak Esnek bir
karar alma yapısı ve bütçeye sahip
olacak ajansın İFM’nin tanıtım
faaliyetlerine de katkı sağlaması
planlanıyor. İstanbul’da yerleşik olacak
bu ajansın, personel sayısı faaliyetleriyle
sınırlı olacak ve özel sektör mantığıyla
maksimum 20-30 kişiyi istihdam
edecek.AA
4
14 EKİM 2014
Borsa Finans
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Gündemde Neler Var?
ABD’de bono-tahvil piyasası
kapalı, ancak hisse senedi
piyasaları açık…
Faruk BAKAÇ
Japonya’da tatil nedeniyle
piyasalar kapalı…
DÜNYA
satışı ile ilgili sürecin devam ettiğini
açıkladı.
Şirket Haberleri
Bağfaş, %400 oranında bedelli
sermaye artırımında 36 mn TL'lik
sermayeye tekabül eden geçici kaydi
payların (makbuzların) kaydi paya
dönüşümünü bugün yapıyor.
Özbal Çelik, yaklaşık 19,5 milyon
dolar tutarında ihracata dayalı
sipariş aldı. Sözkonusu
teslimatların 2015 yılı içerisinde
tamamlanmasının planlanıyor.
Şirketin 2013 yılı satış gelirleri
toplamı 127 mn TL.
Ray Sigorta, ilk dokuz ayda 281 mn
TL’lik prim üretimi
gerçekleştirdiğini bildirdi.
Metro Ticari ile Venado arasındaki
uzun vadeli kredi görüşmeleri
anlaşmaya varılmadan
sonlandırıldı.
THY, bu yıl 55,6 milyon yolcu
taşınmasını hedefliyor. Türk Hava
Yolları, 2014 yılında iç hatlarda 23,2
milyon, dış hatlarda 31,4 milyon
olmak üzere, özel kira ve hac-umre
yolcusu ile birlikte toplam 55,6
milyon yolcu taşınmasını
hedefliyor. THY, Porto ve Taipei'ye
sefer başlatılmasına da karar verdi.
Yapı Kredi Koray GYO, vadesi dolan
7 milyon TL tutarındaki krediyi
yeniledi.Armada, ortakların
stratejik bir yatırımcıya hisselerini
Galatasaray, Haziran-Ağustos
döneminde 47,4 mn TL zarar ettiğini
açıkladı. Geçen yılın aynı
döneminde zarar 52,7 mn TL.
Beşiktaş, Haziran-Ağustos
döneminde 12,2 mn TL zarar ettiğini
açıkladı. Geçen yılın aynı
döneminde zarar 312,4 mn TL.
Feberbahçe, Haziran-Ağustos
döneminde 46,5 mn TL zarar ettiğini
açıkladı. Geçen yılın aynı
döneminde zarar 35,4 mn TL.
Tesco Kipa, 1 Mart-24 Ağustos
döneminde 164,5 mn TL zarar etti.
Geçen yılın aynı dönemindeki zararı
157,8 mn TL.
Turcas, yeni ortaklıklara sıcak
bakıyor. Enerji ve petrol
yatırımlarında bölgede mutlaka
hem yerli hem de yabancı
ortaklıkları düşündüklerini
söyleyen Aksoy, son 5 yılda aktifleri
2 kat büyüttüklerini, her yıl %10-15
bandında büyümeyi hedeflerini
açıkladı.
Fitch, Avrupa rafineri sektöründeki
marj iyileşmelerinin, Tüpraş'ın
bilançosuna olumlu yansıyacağını
bildirdi. Fitch Ratings, 3. çeyrekte
rafineri kar marjlarında görülen
toparlanmanın, Avrupalı petrol
rafinericilerine oldukça ihtiyaç
duydukları rahatlamayı
sağlayacağını bildirdi. Ancak Fitch,
kar marjındaki bur artışın devam
eden aşırı kapasite ve denizaşırı
rafinericiler ile yoğun rekabet
nedeniyle kalıcı hale gelmesinin
muhtemel olmadığını vurguladı.
Fitch, "rafineri sektöründe
faaliyetleri bulunan tüpraş,
polski korcern gibi enerjii
şirketlerinin karlarında iyileşme
görülebilir” dedi.
Kipa: Gıda israfını önleme
çalışmalarını sürdürüyor. Kipa
Kurumsal İlişkiler Direktörü Nazlan
Ertan, gıda ısrafını engellemek için
tedarikçilerle birlikte çalıştıklarını
söyledi. Ertan "Türkiye'de her yıl
350 bin ton gıda israfı gerçekleşiyor.
187 mağazası olan bir gıda
perakendecisi olarak, üstümüze
düşeni yapmayı hedefliyoruz.
Müşterilerimizin %64'ü,
yürüttüğümüz çalışmalar ile
Kipa'nın gıda israfını önlemek için
kendilerine yardımcı olduğunu
düşünüyor," dedi.
Sinpaş, yıl boyunca 10 proje
üreterek, 9 bin konutu piyasaya
sunacak. Sinpaş Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Avni Çelik,
2006’dan bu yana 8 yılda 6 milyar
liralık ciro yaptıklarını belirterek,
“Bu yıl satışa çıkan ya da
çıkarılacak projeler de 6 milyar lira.
Yani ülkede veya komşu ülkelerde
yaşanan bu gürültü patırtıya
rağmen hız kesmeden devam
ediyoruz” dedi. (Milliyet)
Türk-Alman İnovasyon Zirvesi gün sayıyor
lobal Success Club, 21
ve 22 Ekim tarihG
lerinde ilk kez gerçekleşecek Türk-Alman
İnovasyon Zirvesi ile
Türkiye ve Almanya’nın
yenilikçi üretim şirketlerinin liderlerini Frankfurt’ta buluşturacak. İki
ülkeden yenilikçi ve
üretici firmaların liderlerini buluşturacak TürkAlman İnovasyon Zirvesi,
bilgi ve fikir alışverişlerinin ötesinde somut ArGe projelerinin ilk
adımının atılmasını sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar etkinlikte yeni
teknolojik akımlar, iki
ülke arasındaki Ar-Ge
işbirlikleri ve yatırımlar
konusunda bilgi ve fikir
alışverişinin ötesinde
sürdürülebilir Ar-Ge projelerinin ilk adımlarını
atmak üzere bir araya
gelecek.Türk-Alman İnovasyon Zirvesi fikrini ortaya atan Global Success
Club CEO’su Işınay
Kemmler, “Programın
odağında liderlerin fikir
ve bilgi alışverişi bulunuyor. Bu nedenle
katılımcılar teknolojiye
ağırlık veren üretim firmalarının üst düzey yöneticilerinden oluşuyor.
Zirvenin içeriğinde bilişim
ve iletişim teknolojileri,
üretim teknolojileri, nanoteknolojileri, kimyasal ve
fiziksel teknolojiler gibi
kilit teknolojilere odaklanıldı. Bu doğrultuda
etkinliğe otomotiv,
makine, kimya, elektronik
Yapı Kredi, Malta'da banka kuracak
ve
otomasyon
tekniği gibi
uygulama
alanlarında
çalışan
Türkiye ve
Almanya’nın
yenilikçi şirketlerinin
temsilcileri
ile bilim ve
politikadan
üst düzey yöneticiler
konuşmacı olarak katılacak” dedi.
Zirvenin açılış konuşmalarını iki ülkenin bilim
bakanları Johanna Wanka
ve Fikri Işık’ın yapması
beklenirken, Kemmler organizasyona gösterilen ilgiye sevindiklerini ifade
etti. Işınay Kemmler şunları söyledi:
“Özellikle iki ülkeden yenilikçi orta ölçekteki şirketlerin işbirliklerinde
büyük potansiyel görüyoruz. Bu yıl Türk-Alman
Bilim Yılı olduğu için, organize ettiğimiz bu kongre ile uygulamaya
yönelik bir kazan-kazan
bağlantısı kurulmasına
destek vermek istedik. Zirveye verdiğimiz çabalar
sonucunda iki ülkeden
yenilikçi sanayi şirketlerinin sürdürülebilir ArGe işbirliklerine
girmelerini umut ediyoruz. Bunu sağlayabilmek
için iki ülkenin önemli aktörlerini kurduğumuz
danışma kuruluna davet
ederek bize fikir ve önerilerini bildirmelerini rica
ettik. Bu öneriler doğrultusunda zirve bir gün
daha uzatıldı. Ayrıca zirvenin her yıl dönüşümlü
olarak iki ülkede tekrarlanması da gündeme getirildi.”
İnovasyon ve
hızlandırıcı
merkezlerine ziyaret
Zirvenin ilk gününde
katılımcılara ilgileri
doğrultusunda seçebilecekleri interaktif paneller
sunulacak. İş ya da bilim
dünyasından seçilmiş bir
moderatör, üst düzey
konuşmacılara sorular
sorup, diğer katılımcıların
da aktif olarak panele
katılımlarını sağlayacak.
HABER MERKEZİ
Küresel yavaşlama faiz artırımını geciktirebilir
BD Merkez Bankası (Fed) üyeleri hafta sonundaki konuşmalarında küresel ekonomide
A
yavaşlamayı değerlendirirken, bunun ciddi bir
boyuta ulaşması durumunda ABD'de yapılacak faiz
artırımını geciktirebileceğini söylediler.
Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, uzun süredir
sağlanan alışılmışın dışındaki desteklerin ardından
ABD para politikasının normalleştirilmesi çabalarının, küresel görünümden olumsuz
etkilenebileceğini belirtti.
apı Kredi yurtdışında daha kapsamlı
bankacılık hizmeti sunmak, kurumsal ve
Y
ticari segmentlerde müşteri tabanını genişletmek amacıyla Malta'da 60 milyon euro sermaye ile faaliyete başlayacak yeni bir banka
kurmayı kararlaştırdı.
Açıklamada, "60 milyon euro tutarındaki bir
sermaye ile faaliyet göstermeye başlayacak
Yapı Kredi Malta'nın başlangıç sermayesi için
Yapı Kredi Holding BV'nin 59 milyon euro olan
sermayesi, tamamı bankamızca karşılanmak
üzere 102 milyon euroya çıkarılacaktır" denildi.C
CİHAN
TÜRKİYE
ABD: Türkiye IŞİD'e karşı
İncirlik'in kullanılmasına
onay verdi… ABD Savunma
Bakanlığı yetkilileri,
Türkiye'nin, radikal selefi
IŞİD örgütüne karşı
aralarında İncirlik'in de
bulunduğu bazı üsleri ABD
liderliğindeki koalisyonun
kullanmasını kabul ettiğini
bildirdi. Amerikan AP
ajansının haberine göre, ABD
ve Türkiye arasındaki ikili
görüşmeler hakkında
açıklama yapmaya yetkili
olmadıkları için isimleri
belirtilmeyen Amerikalı
yetkililer, "Bu üs, anlaşmanın
bir parçası" bilgisini verdi.
Diğer üslerin hangileri
olabileceği ise haberde yer
almadı. (CİHAN)
AVRUPA
ECB/Draghi, "Mali
konsolidasyonun büyümeyi
durgunlaştıran etkisinin
hafiflemesini bekliyorum"
Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi, mali
konsolidasyonun ekonomik
büyümeyi durgunlaştıran,
dizginleyen etkisinin
önümüzdeki aylarda
hafifleyeceğini söyledi.
Draghi, Washington'da
düzenlediği basın
toplantısında, "Bu ters
rüzgarların gelecekte çok
daha bastırılmış olmalarını
Güngör URAS
‘Yenilenebilir kaynak’
payı elektrikte % 28.5
Elektrik üretiminde ‘yenilenebilir kaynağa dayalı
üretim’in payı yüzde 28’in üzerine çıktı.
Elektrik üretiminde çevreyi kirleten kömür, gaz,
petrol gibi fosil kaynaklardan çok, çevreye zarar
vermeyen, su, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir
kaynakların kullanılmasına çalışılıyor.
Dünya genelinde elektrik üretiminin yüzde 87’si
fosil kaynaklı. Elektrik fosil kaynaklı kömürden (%
30), petrolden (% 33) ve doğalgazdan(% 24)
üretiliyor. Nükleer santrallardan üretilen elektriğin
payı yüzde 5 oranında.
Dünya genelinde yenilenebilir kaynaklardan
üretilen elektriğin toplamdaki payı ise sadece yüzde
8 oranında.Dünya genelinde toplam elektrik
üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde
8 olması yenilenebilir kaynaklardan çok az
yararlanıldığını gösteriyor.
Dünya genelinde elektrik üretiminde yüzde 8 paya
sahip toplam yenilenebilir kaynaklı üretimde
hidrolik kaynakların payı yüzde 75.7, rüzgar
santrallarının payı yüzde 12.4, biyo kaynakların payı
yüzde 7.8 oranında. Güneş enerjisinin payı yüzde 2.7
ve jeotermal kaynakların payı yüzde 1.4 oranında.
Dünya enerji üretimine ait rakamlar gösteriyor ki,
yenilenebilir kaynakların kullanımı konusundaki iyi
niyete, bol söyleme, ısrarlara, tartışmalara rağmen,
(1) toplam üretimde yenilenebilir enerji
kaynaklarının payı az (% 8). (2) Toplam
yenilenebilir kaynaklarda rüzgarın ve güneşin payı
çok az (% 12.4 + % 2.7).
Yenilenebilir kaynakta iyiyiz
Türkiye’de 2013 yılında toplam 240.2 milyar kWh.
elektrik enerjisi üretiminde fosil kaynaklı üretimin
payı yüzde 71.5 oranında.
2013 yılında yenilenebilir kaynaklardan üretilen
elektrik, toplam üretimin yüzde 28.5’unu oluşturdu.
Dünya ortalamasının çok üzerinde olmamızın
nedeni hidrolik kaynakların enerji üretimindeki
payının yüksekliği.Toplam üretimde barajlı hidrolik
kaynağın payı yüzde 18.7 oranında. Yapılan çok
sayıdaki küçük HES yatırımlarına rağmen
akarsulardan üretilen elektriğin payı yüzde 6.1
oranına ulaşabildi. Rüzgar kaynaklı üretimin payı
yüzde 3.1, jeotermal kaynaklı üretimin payı yüzde
0.6 oranında.
Güneşten yararlanamıyoruz
Türkiye’de 2013 yılında kurulu 66.235 MW gücündeki
elektrik üretim tesislerinden sadece 15 MW’lık
bölümü güneş enerjisinden elektrik üretmeye
dönük tesis. O nedenle güneşten üretilen elektriğin
payı henüz toplam üretim rakamını etkileyecek
boyuta ulaşamadı.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'ndan alınan izin çerçevesinde
başlanan 'Yapı Kredi Malta'nın faaliyete
geçmesi için ön iznin Malta yasal otoritesi
tarafından verildiği kaydedildi.
Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamaya
göre, yeni kurulacak banka olan Yapı Kredi
Malta,Yapı Kredi'nin Hollanda'da bağlı ortaklığı Yapı Kredi Holding BV tarafından doğrudan kontrol edilecek.
Putin sınırdaki birlikleri
çekiyor… Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin
Ukrayna sınırındaki askerî
birliklerin geri çekilmesi
talimatı verdi. Deutsche
Welle'in haberine göre,
Kremlin'den yapılan
açıklamada Putin'in
Savunma Bakanı Sergey
Şoygu'nun sunduğu rapor
üzerine bu talimatı verdiği
kaydedildi.
Zeybekci: Birinci önceliğimiz
yüzde 5 büyüme… Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci,
Türkiye’nin ekonomisinin iyi
olması için önümüzdeki 20
yıl büyüme hızının yüzde 5
ortalamada olması
gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin birinci
önceliğinin enflasyon değil,
yıllık yüzde 5 büyüme
olduğunu belirten Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci,
"Enflasyon ülkemiz için çok
önemli ama Türkiye için en
önemlisi değil. Bu sözü
söylerken çok dikkatli
söylüyorum. Türkiye için en
önemlisi Türkiye büyümek
zorunda. Türkiye eğer
Mustafa Kemal’in gösterdiği o
muasır medeniyete
gidecekse, Türkiye yüzde 5
ortalama ile büyümek
zorunda. Önümüzdeki 5 yıl 10
yıl 20 yıl Türkiye yüzde 5 ile
büyümek zorunda." dedi.
Bizim elektrik üretimimizde sorun yaratan
gelişmeler toplam üretimin yüzde 43.8’inin
doğalgaz kaynaklı olması.
Fischer Uluslararası Para Fonu (IMF) sponsorluğundaki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yurt dışındaki büyüme beklenenden zayıf olursa bunun ABD
ekonomisi için doğuracağı sonuçlar, Fed'i sağladığı
destekleri daha yavaş bir biçimde geri çekmeye
yöneltebilir" dedi.
Fed yetkililerinden Daniel Tarullo da, "Dünya
genelinde görülen büyüme konusunda endişeliyim;
yukarı yönlü risklerden çok aşağı yönlü riskler var.
Belli ki kendi politikalarımızda bunu dikkate almamız gerekir" şeklinde konuştu.C
CİHAN
Yerli kömür üretiminin yetersizliği sonucu toplam
üretimin yüzde 12.3’ünün ithal kömür ile
gerçekleştirilmesi.
Yüzde 43.8 ithal doğalgaz, yüzde 12.3 ithal kömür
toplamı yüzde 56.1 eder. Demek ki üretimin yüzde
56.1’inde ithalata bağımlıyız. Fiyat bakımından,
döviz bakımından. Bu tablo yıllardır iyileşmiyor,
tersine kötüleşiyor. Ama biz devamlı milli enerji
politikasından sözetmeye devam
ediyoruz.M
MİLLİYET 13.10.2014
bekliyoruz. Mali
konsolidasyonun büyüme
üzerindeki dizginleyici etkisi
önümüzdeki aylarda
azalacak" diye konuştu.
S&P, Fransa'nın kredi
notlarını teyit ederken,
görünümünü düşürdü…
S&P'den yapılan açıklamaya
göre, Ülkenin uzun dönem
notu AA, kısa dönem notu A1+ olarak teyit edildi.
Kredi notlarının görünümü
ise 'Durağan'dan 'Negatif'e
çekildi. S&P'nin
açıklamasında, görünümün
düşürülmesinin nedeni
olarak bu yıl düşük
ekonomik büyüme hedefiyle
kamu borçlarının
düşürülememesi gösterildi.
ABD
Fed/Fischer, "Global
ekonomide yavaşlama faiz
artırımını ertelettirebilir" Fed
Başkan Yardımcısı Stanley
Fischer, dünya ekonomisinde
bir yavaşlamanın ABD'nin
büyümesini
baltalayabileceğini ve Fed
üyelerini faiz artırımını
ertelemeye yöneltebileceğini
söyledi.
Fischer, "Eğer yurtdışında
büyüme öngörülenden zayıf
olur ise, bunun ABD
ekonomisi için sonuçları
Fed'in gevşek para
politikasından öngörülenden
daha yavaş çıkmasına yol
açabilir" diye konuştu.
14 EKİM 2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
Dönüşümde ilk anahtar teslimi
İstanbul'daki kentsel dönüşümün ilk başlatıldığı ilçe Esenler'de daireler hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Oruç Reis Mahallesi'nde yıkılan binaların
yerine yapılan 262 konutun 183'ünün hak sahibi; Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin de katıldığı törenle kura yönetimiyle belirlendi.
Recep Tayyip
Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından 5 Ekim
2012 tarihinde İstanbul Esenler'de
başlatılan Kentsel Dönüşümün ilk
konutları, çekilen kura ile hak
sahiplerine teslim edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, TOKİ Başkan Yardımcısı
Ahmet Şahin ve Esenler Belediye
Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu'nun katıldığı törende
yapımı tamamlanan Oruç Reis
Mahallesi'ndeki 2. etap
konutlarının anahtar teslimi
yapıldı. 262 konutun inşa edildiği
projenin ilk etabında 183 konut
sahiplerine verildi.
'BİNALARA DİKKAT EDİLSİN'
Kentsel dönüşümde
vatandaşların binalara metrekare
açısından dikkat etmesi
gerektiğini belirten Bakan
Güllüce, 'Vatandaşlarımız
binalara bir baksın. Öyle 25
metrekareyi 85 metrekare diye
yutturmaya kalkanlara dikkat
etsin. Bunun şöyle bir mahsuru
var; dürüst müteahhitlerin,
dürüst olmayanlarla rekabet etme
şansı kalmıyor. O yüzden
vatandaşımız dikkat etsin.
Vatandaş kendisi alıcı. Bu işe
hassas baksın ve kendisi
aldanmasın' dedi.
YÜZBİNLERCE KİŞİYE EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR
'DÖNÜŞÜM UZUN
SOLUKLU BİR İŞ
TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet
Şahin ise kentsel dönüşümün
vatandaşların evinin elinden
alınacağı gibi çok kolay endişeye
sokulduğu bir konu olduğunu
ifade etti. Kentsel dönüşümün
hayati bir öneme sahip sıkıntılı
bir süreç olduğunu belirten
Şahin, sbu sürecin 10 yılı
bulabildiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Bakan
Güllüce, noter huzurunda daire
sahiplerinin kurasını çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 5 Ekim
Özellikle Bağkur'lu
esnaf, tüm şartları
yerine getirmesine
rağmen borcu
olduğu için emekli
olamıyordu. Yeni
yasa yüklü borçların
faizlerini silip taksit
imkanı getiriyor.
Borcun tamamını
ödeyip emekli
olacaklar kredi
alabilecek.
Daha önce
yapılandırmada
Ziraat Bankası
devreye girerek
emeklilik şansı
olanlara kredi
açmıştı. Vatandaşlar
YAZI GÖNDERİLDİ
Palandöken, "Sosyal
Güvenlik Kurumu
(SGK) ile protokol
yapacak banka ya da
bankalara çok
önemli görev
düşüyor. Emekli
olmak isteyen esnaf
prim borçlarını
ödemek için kredi
arıyor.
Yani torba yasa için
de Ziraat
Bankası'nın yanında
özel bankaların da
devreye girmesi
bekleniyor.
Bankalar, emekliliği
gelenler için emekli
maaşına bağlı düşük
faizli kredi vermeli"
dedi.
TESK Başkanı
Bendevi
Palandöken, emekli
olmak isteyen
esnafın prim
borcunu ödemek
için kredi aradığını
belirterek,
bankaların düşük
faizli kredi vermesi
gerektiğini ifade etti.
Yasa ile prim borçları
olması nedeniyle
yaşlılık aylığı
bağlanamayan esnaf
ve sanatkara
emeklilik imkanı
sağlandığına
değinen
Palandöken, 2011
yılındaki yasadan 5
bin 677 kişinin prim
borcunu peşin
ödeyerek, 61 bin 571
kişinin de Ziraat
Bankası'ndan kredi
kullanarak emeklilik
hakkı kazandığını
kaydetti.
Palandöken, BağKur'lunun emekli
olabilmesi için
SGK'ya uygun
görülecek bankalarla
protokol yapılması
için yazı
gönderdiklerini
söyledi.
YARIŞ
BAŞLAYABİLİR
Promosyon
konusunda olduğu
gibi kredi
konusunda da özel
bankalar devreye
sokulursa bir rekabet
ortamı oluşacak. Bu
sayede bankalar
emeklilerin
maaşlarını kendi
şubelerinden
ödeyebilmek ve
düşük de olsa faizle
kredi verebilmek için
yarış haline
girecek.
Bu yarış hem
bankalara hem de
kredi alacak olan
emekli adaylarına
yarayacak.
Promosyon
konusunda da aynı
sistem devreye
girdiğinde ortaya
çıkacak yarış
emeklileri
sevindirecek.
Buna rağmen
SGK'nın bu konuda
kılını
kıpırdatmaması
emeklilerin tepkisini
çekiyor.C
CİHAN
nitelikteki alt yapı
alanlarına
yönlendirileceği ifade
edilen genelgede,
yatırımların maliyet etkin,
verimli ve zamanında
gerçekleştirilmesine
öncelik verilecek.
88,5 milyar liralık kamu
sabit sermaye yatırımı
yapılması planlanıyor.
Buna göre, söz konusu
yatırımlarda önceliğin
vatandaşı doğrudan
ilgilendiren alanlara
verildiği görüldü. Önceki
yıllarda savunma
harcamaları ön
sıralardayken, eğitim,
ulaştırma ve sağlık
yatırımları ilk üçte yer
aldı.
YÜZDE 51'İ MERKEZİ
BÜTÇEDEN
Kalkınma Bakanlığının
konuya ilişkin
açıklamasında, 2015
yılında 88,5 milyar lira
tutarında kamu sabit
sermaye yatırımı
yapılmasının beklendiği,
bunun yüzde 51,2'sinin
Merkezi Yönetim Bütçesi,
yüzde 33,5'inin mahalli
idareler, yüzde 12,6'sının
KİT ve özelleştirme
kapsamındaki kuruluşlar
tarafından
gerçekleştirilmesinin
öngörüldüğü ifade edildi.
Kalkınma Bakanlığının,
2015-2017 Dönemi Yatırım
Programı Hazırlıklarına
İlişkin Genelgesi ve aynı
U
kar lastiği takılmamış araçların yola
devam etmelerine izin verilmeyecek.
Kurala uymayan araçların
işletmecilerine 519 lira para cezası
uygulanacak.Yönetmelikteki kış
lastiği takma zorunluluğu, şehirler
arası yük ve yolcu taşıyan ticari
araçları kapsıyor.Buna göre, yolcu
ve eşya taşımalarında kullanılan
araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan
tarihleri arasında zorunlu olarak kış
lastiği kullanacak.
Hava şartlarına bağlı olarak söz
konusu süre, Bakanlık tarafından 1
Ayrıca, mevcut sermaye
stokunun daha etkin
kullanılmasına ve yatırım
harcamalarının en kısa
zamanda ekonomik ve
sosyal faydaya
dönüştürülmesine azami
özen gösterileceği
kaydedildi.
dönemi kapsayan Yatırım
Programı Hazırlama
Rehberi Resmi Gazete'de
yayımlandı.
DSİ'YE 6.1 MİLYAR LİRA
Söz konusu kamu sabit
sermaye yatırımının yüzde
60,5'lik kısmının 2015 Yılı
Yatırım Programı
kapsamındaki projelerle
ilişkilendirilerek
kullandırılacağı belirtilen
açıklamada, şu bilgilere
yer verildi: 'Genel bütçeli
kurumlardan Milli Eğitim
Bakanlığı için 5,5 milyar
lira, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
için 5 milyar lira, Sağlık
Bakanlığı için 1,1 milyar
lira öngörülmüştür. Özel
Bütçeli Kurumlardan
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü için 6,1 milyar,
üniversiteler için 3,9
milyar lira ödenek tavanı
belirlenmiştir. TCDD Genel
Müdürlüğü için 2015
yılında öngörülen ödenek
tavanı ise 5 milyar lira
olmuştur.'
Üretken sektöre öncelik
Kamu yatırımlarına
ayrılan kaynakların
öncelikli sosyal ihtiyaçları
giderecek ve üretken
faaliyetleri destekleyecek
Araç sahipleri dikkat, 1 Aralık'ta başlıyor
laştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
tarafından hazırlanan ve 2 yıl önce
yürürlüğe giren ''Araçların
Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve
Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm
Toleransları Hakkında Yönetmelik''e
göre, kış şartlarına uygun olmayan,
Yeni çevre planıyla gündeme
gelen Bozcaada için referandum
yapılmasını öneren Bakan
Güllüce, 'Bozcaada'da bir kıyamet
koparılıyor.CHP'li milletvekilleri
gitmiş. 'Bozcaada'dan para
kazanılacak'. Kim kazanacak,
neyi kazanacak? İnsanlar
konuştuğu sözün altını
doldurarak konuşması lazım. 1
bölü yüz binlik plan
yapılmış.”C
CİHAN
Genelgede, sektörel bazda
eğitim, sağlık, bilim
teknoloji, ulaştırma,
sulama, içme suyu ve
kanalizasyon
yatırımlarına; bölgesel
bazda Güneydoğu
Anadolu Projesi, Konya
Ovası Projesine yer verildi.
Dev projelere vurgu
2015-2017 Dönemi Yatırım
Programında dev projelere
yine öncelik veriliyor.
Hazırlanan rehbere göre,
tamamlanma
aşamasındaki otoyol ve
bağlantı yolu projeleri ile
mevcut otoyol sisteminin
korunmasını ve etkin
kullanımını sağlayacak
üst yapı iyileştirme, trafik
güvenliği, köprü ve
viyadüklerin onarımına
yönelik projelere öncelik
tanınacak. Konut
sektöründe, 2015'te
tamamlanabilecek
projelere, yeni lojman
yapımı tekliflerinde de
güvenlik kuruluşlarının
Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerindeki
projelerine öncelik
verilecek. CİHAN
ISSN 1308 7606
yüzbinlerce
vatandaşa da
emeklilik yolunu
açtı.
bu kredi ile
borçlarını toptan
kapatıp hemen
emekli olmuş ve
emeklilik
maaşlarında küçük
taksitlerle kredilerini
geri ödemişlerdi.
Bozcaada için referandum önerisi
Aslan payı vatandaşa
ükümet yatırım
H
programı (2015-2017)
çerçevesinde gelecek yıl
orba yasa ile borç
T
yapılandırmasını
n gelmesi
2012'de Esenler'den başlatılan
Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2.
etabında 262 konut inşa edildi.
ay uzatılabilecek. Bu kurala
uymayan araçların işletmecilerine
519 lira para cezası ve ceza puanı
yaptırımı uygulanacak.
- Kar lastiği olmayan
araçlar yola devam
edemeyecek
Kış şartlarına göre önlemini
almamış, kış lastiği olmayan
araçların yolu kapatması ve
insanların mağdur olmasını
önlemek amacıyla başlatılan
uygulamayla, karlı havalarda
yolların kapanmasının önüne
geçilmesi amaçlanıyor.
Yetkili ekipler, bu yıl tedbirsiz,
hazırlıksız yola çıkan araçları daha
sıkı denetleyecek ve kış şartlarına
uygun olmayan, kar lastiği olmayan
araçların yola devam etmelerine izin
vermeyecek.
Yıl:70 Sayı:24951 Tarih:14 Ekim 2014 Salı
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür Yazı İşleri Müdürü Yayın Sahibi Temsilcisi
Bilal ÇETİN
Kübra ERENER
Şüheda YILDIRIM
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
Yasemin ERENER
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Haber Müdürü
İnternet Site Editörü
Kenan KURTOĞLU
Yücel TANOL
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah. Tahsin
Tekoğlu Cad. No:2
Sefaköy/ Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
ANKARA İRTİBAT
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
DORUKKAYA MATBACILIK YAY. REKL. MADENCİLİK ENERJİ VE İNŞAAT A.Ş
ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki
sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu
zeminlerde yaz lastiklerine oranla
daha iyi yol tutuş ve yüksek
güvenlik sağlıyor.CİHAN
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
14 EKİM 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
JAPONYA
Saatteki hızı 30 kilometre
olan tayfunun, kuzeykuzeybatı yönünde
hareket ettiği bildirildi.
Vongfong adada, saatteki
hızı 180 kilometreye
kadar varan rüzgarlara
neden oluyor. Tayfunun
etkili olduğu okyanusta
ise dalgaların yer yer 50
metreye kadar yükseldiği
belirtiliyor.
Öte yandan adada, tayfundan kaynaklanan
kazalar sonucunda,
toplam 44 kişinin yaralandığı açıklandı. Şu ana
kadar 378 uçak seferi
iptal edildi.
Ülkenin güneybatısında
yaşayan 440 bin kişinin
ise tahliyesi düşünülüyor.
Bir hafta önce Phonfone
Tayfunu’nun vurduğu
Japonya'da, 9 kişi hayatını kaybetmişti
AA
ENDONEZYA
Facebook'un kurucusu
Mark Zuckerberg, Endonezya'nın tarihi Budist tapınağını ziyaret
etti. Mark Zuckerberg
kişisel Facebook sayfasından takipçilerine
Endonezya'da
olduğunu duyurdu.
Mark Zuckerberg
yazdığı mesajda ''Candi
Borobudur'a doğan
güneşe şahitlik etmek
için çıktım.'' dedi.
Candi Borobudur Endonezyalılar için çok
önemli tarih ve turistik
bir Budist tapınağı.
Candi Borobudur
dünyada yapılan ilk
büyük Budist tapınağı
olma özelliğini taşıyor.
Mark Zuckerberg ayrıca
Endonezya'da, devlet
temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları ve özel şirketlerle bir dizi görüşme
de yapacak. Endonezya
genç ve aktif nüfusu ve
dünyanın en kalabalık
Müslüman ülkesi olarak
dikkatleri çekiyor.
CİHAN
IRAK
Enbar Operasyonları
Komutanı Korgeneral
Raşid Felih, yaptığı
açıklamada Hit ilçesindeki 7. Tümen'e bağlı
alayın tüm silah ve
araçlarıyla askeri kışlayı
boşaltıp El-Bağdadi
nahiyesine çekildiğini,
ardından IŞİD militanlarının buraya girdiğini
söyledi.
Danimarkalı
milletvekili:
Türkiye NATO’dan
çıkarılsın
rkiye’nin, İslam karşıtı söylemleri
ile bilinen Danimarkalı gazeteci
Lars Hedegaard’a suikast girişiminde bulunan teröristi IŞİD’e teslim ettiğine dair iddialar Danimarka’yı
karıştırdı. Danimarkalı politikacılar,
Türkiye’yi kınayan açıklamalarda bulundu. Muhalefetteki aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) milletvekili
Sören Espersen, "Türkiye’nin Danimarkalı Gazeteci Lars Hedegaard’a
suikast girişiminde bulunan teröristi
IŞİD’e teslim ettiği ıspatlanırsa Türkiye
NATO üyeliğinden çıkarılmalıdır." dedi.
İktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin
sözcüsü Trine Bramsen ise söz konusu
kişinin IŞİD ile takasda kullanıldığının
doğrulanması durumunda bunun
sadece Danimarka’nın değil uluslararası
toplumun sorunu olacağını söyledi.
T
İktidar ortağı Radikal Parti’nin Dış İşleri
Sözcüsü Zenita Stampe ise "Bir açıklama
bekliyoruz; ortada ciddi bir suç var."
dedi ancak Türkiye’nin NATO’dan
çıkarılmasının aşırı bir adım olacağını
savundu. Sosyal Demokrat Parti sözcüsü
Trine Bramsen, "Eğer bu doğru ise çok
geniş çaplı ve derin bir sorunla karşı
karşıyayız demektir. Bu durum bende
çok güçlü bir öfkenin oluşmasına neden
oluyor. Suikast girişiminde bulunduğu
için Danimarka’ya iade edilmesi beklenen bir kişi bu şekilde serbest bırakılmamalı." dedi. Bramsen ayrıca söz konusu
kişinin IŞİD ile takasta kullanıldığının
ıspat edilmesi halinde bunun sadece
Danimarka’nın sorunu değil uluslararası
kamuoyunun sorunu haline geleceğini
CİHAN
sözlerine ekledi.
Leung: Gösteriler kontrolden çıktı
Çin’in Hong
Kong Özel
İdari
Bölgesi
lideri Leung
Chun-ying,
sokaklarda
devam eden
gösterilerin
kontrolden
çıktığını
söyledi.
ong Kong’un yerel TVB kanalına
verdiği demeçte Leung, sokakları göstericilerden temizlemek
için güç kullanmak istemediklerini,
ancak polisinin buna mecbur kalması
halinde ise bunun minimum düzeyde
olacağını ifade etti. Leung, göstericilerin Pekin'in tutumunu değiştirerek
"neredeyse sıfır şansı" olduğunu da
iddia etti.
H
Leung'un televizyon konuşmasının
ardından gösterilerin yapıldığı
semtlerden Mong Kok’ta göstericilerin
başını çeken “Merkezi İşgal Et’’ grubu,
daha fazla barikat yerleştirmeye
kalkışınca polis müdahale etti ve çıkan
arbedede en az üç göstericinin
gözaltına alındığı açıklandı.
Hong Kong yönetimi, Cuma günü göstericilerle yapılması planlanan
görüşmeleri, öğrencilerin tutumundaki
değişiklik dolayısıyla iptal etmişti.
Bunun ardından üçüncü haftasına
giren ve geçen hafta azalan gösterici
sayısı yapılan çağrılar üzerine yeniden
arttı. Şu an Hong Kong merkezinde
yaklaşık 10 bin göstericinin eylemlere
devam ettiği belirtiliyor.
Öte yandan göstericilerin lideri, istifa
taleplerini reddeden Leung’un siyasi
reformlar konusunda Pekin’e yönetimine yanlış bilgiler verdiğini söyledi.
Leung’un, Pekin’in ‘’kuklası’’ olduğu
ve istifasını isteyen protestocular,
2017’de Hong Kong’da yapılacak genel
seçimler için Çin’in belirlediği adayları
seçmek istemediklerini ve kendi adaylarını kendilerinin seçmek istediklerini
belirtiyor.
ÇİN: HONG KONG GÖSTERİLERİNİN
ARKASINDA ABD VAR
Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin
resmi yayın organı, ABD’nin, Hong
Kong'da bir "renk devrimi"ni kışkırtmaya çalıştığını iddia etti.
Halkın Günlüğü Gazetesi, ABD’nin
Hong Kong’daki tavrının, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’da karıştığı 'Renkli Devrimler'deki tutumu ile ilişkili olduğunu
savundu.
Gazete, ABD’nin stratejik çıkarlarını ilerletmek için demokrasiyi savunuyor
gibi göründüğünü ve ABD için
demokratik bir ülke, ABD’nin çıkarları
doğrultusunda kendi işlerini yürüten
ülke olduğu yorumunda bulundu.
Pekin yönetimi de ABD'ye Hong Kong'daki olaylar konusunda uzak durması
çağrısı yapmıştı.Çin medyası ayrıca,
Hong Kong'daki ''Merkezi İşgal Et''in
eylemlerinin demokrasi değil, anarşi
olduğunu savundu.
CİHAN
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
Artık 'kırmızı
cevizimiz' var
IŞİD'den duyduğu
derin endişeyi dile getiren Ban, devam eden
saldırılarla binlerce
yaşamın tehlike altında olduğunu
söyledi.
BM Genel Sekreteri,
Gazze'nin yeniden
imarı için yardım eden
ülkelere cömert destek
çağrısı da yaptı.
CİHAN
G
İsrail'in 51 gün süren
saldırılarında büyük
yıkıntıların oluştuğu
Gazze’nin 5 yıl zarfında
3 aşamalı yeniden imarı
için günlük en az 20 ton
inşaat malzemesine
ihtiyaç olduğu bildirildi.
Bir süredir çatışmaların
ve otorite boşluğunun
yaşandığı Irak'ta, IŞİD
öncülüğündeki silahlı
gruplar, Musul ve Tikrit
gibi bazı kentlerde kontrolü ele geçirmiş, çatışmalar yüzünden
yaklaşık 1 milyon sivil
bölgeden göç etmek
zorunda kalmıştı. AA
Gazze'nin yeniden
imarı konusunda
Mısır’da düzenlenen
konferansta konuşan
BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun, herkesi
Kobani'de sivil
katliamını hemen engellemeye davet etti.
azze Şeridi'in
yeniden imarı
konusunda düzenlenen konferans,
Mısır’ın başkenti
Kahire’de başladı. Filistin, Norveç ve Mısır
dışişleri bakanlıklarının
girişimiyle düzenlenen
konferans için 80’den
fazla ülkeye davet gönderilmişti.
Konferansa, üyeleri
arasında Avustralya,
Kanada, Almanya gibi
ülkelerin de olduğu Filistinlilere Yardım İçin
İrtibat Komitesi (AHLC)
de katılıyor.
Askeri birliklerin "taktiksel" olarak Bağdadi'ye çekildiğini
savunan Felih, "Hit
ilçesini kurtarmak için
geniş çaplı bir askeri
operasyona hazırlandıklarını" ifade etti.
MISIR
Gazze’nin yeniden
imarı konferansı
Kahire’de başladı
Saldırılarda 20 bin aile
evsiz kalmıştı. Filistin
hükümeti, Gazze’yi
yeniden imar için bir
plan hazırlarken, bu
proje konferansta açıklanacak.
ahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi'nde (KSÜ) 16 yıllık
çalışma sonucunda doğal yollarla kırmızı ceviz üretildi.
K
"Bir süre önce geliştirdiğimiz 'Sütyemez 1' adındaki ceşit şu anda standart
türler arasında dünyanın en iri cevizi
durumunda.
KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
Türkiye'ye renkli bir ceviz kazandırmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Ayrıca ceviz yetiştiriciliği dünyasına
salkım ceviz tabirini üniversite olarak
biz sağlamış olduk. 'Maraş 12' ismini
verdiğimiz cevizimizin bir salkımında
yaklaşık 25 kadar ceviz bulunuyor."
Kahramanmaraş'ın cevizde
Türkiye'de söz sahibi bir kent
olduğunu anımsatan Sütyemez, daha
önce 4 ceviz çeşidinin ıslah ve tescilini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sütyemez, Türk tarımına kazandırılan
çeşitlerin, ülkede aranılan türler
arasında yer aldığını dile getirdi.
"Maraş 18" ismini verdiği cevizin iç
kurduna karşı son derece dayanıklı
bir çeşit olduğunu vurgulayan Sütyemez, şöyle konuştu:
Sütyemez, ıslah çalışmalarıyla yetinmeyip ülkeye bir şeyler kazandırmanın azmi içinde olduklarını ifade
ederek, 16 yıllık çalışmanın sonunda
tüketicilerin çok ilgisini çekecek olan
kırmızı renkli çalışmasının tamamlandığını kaydetti.
Kırmızı ceviz çalışmasının
sonuçlarını almaya başladıklarını
vurgulayan Sütyemez, "Artık net bir
şekilde ifade edebiliriz ki kırmızı iç
rengiyle ceviz ıslah çalışmamızı neticelendirdik. Standart ceviz çeşitler-
ine göre iç rengi kırmızı olan bir ceviz
genotibini geliştirdik" dedi. Sütyemez, kırmızı ceviz çeşidinin lezzet ve
tadıyla diğerlerinden bir farkının bulunmadığını söyledi.
Görsel olarak tüketicinin çok ilgisini
çekeceğini düşündüğü kırmızı renge
sahip cevizin önemli bir piyasa da bulacağına inandığını vurgulayan Sütyemez, "İnşallah ülkemiz ve dünya
ceviz yetiştiriciliği için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bu yeni çeşitle ilgili üretim çalışmalarına başlayacağız, önümüzdeki
yıldan itibaren bahçeler kurulacak.
En kısa zamanda tüketicilerin hizmetine sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.
Sütyemez, "KSÜ" adını verdikleri kırmızı ceviz çeşidinin Türkiye'de ilk
dünyada ikinci olduğunu sözlerine
ekledi.
Konferans, Mısır
Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin
açılış konuşması ile
başladı. Sisi, bu konferansın Gazze’ye yardım
etmek için önemli bir
adım olduğunu söyledi.
Ayrıca Mısır’ın Gazze’de
ateşkes sağlanması için
yaptığı girişimleri de
anlattı. Konferansın
hem Gazze Şeridi'nin
yeniden imarına, hem
de barış sürecinin devamına katkı sağlayacağı inancında
olduğunu söyledi.
Ardından Filistin
Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas bir
konuşma yaptı. Abbas,
Mısır’a çabaları için
teşekkür etti.
CİHAN
14 EKİM 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
BBP'li Destici:
Türkiye asla
başka bir
ülkenin
muhaliflerini
eğitemez
BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Marie Harf'ın Türkiye’nin
Suriye’deki ılımlı muhaliflerin eğitilmesi ve donatılmasına yardımcı olacağını açıklamasını sert dille eleştiren
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Başkanı Mustafa Destici, “Bu işin ılımlısı, ılımsızı olmaz. Türkiye asla başka
bir ülkenin muhaliflerini eğitemez. Hele
ki bunu Amerika'nın talimatı ile asla yapamaz.” dedi.
A
Partisinin Gaziantep Genel Kurulu'na
katılan BBP Başkanı Mustafa Destici,
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’de ılımlı
muhaliflerin eğitilmesi ve donatılmasını
sağlayacağının ABD tarafından açıklanmasına eleştiride bulunan Destici, bu
kararın yangının üzerine benzin dökmek olacağına dikkat çekti. Türkiye'nin
dış politikada aldığı kararları ABD'den
duymalarının ayrıca bir üzüntü
verdiğini ifade eden Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu
konulara açıklık getirmediğini söyledi.
Destici, “İki gün önce Amerikan Beyaz
Saray Sözcüsü açıklama yaptı: 'Türkiye
Suriye'de ılımlı muhalifleri eğitecek'
dedi. Yine bizimkilerden ses yok. Sayın
Cumhurbaşkanı Trabzon ve Rize'de en
az 4 yerde konuşma yaptı. Konuşmasının tamamı iç siyasete yönelik.
Türkiye Suriye'de ne yapacak? Ben BBP
Genel Başkanı olarak senden duymak
istiyorum. Amerika Dışişleri Bakanı'ndan veya Amerika sözcüsünden duymak istemiyorum. Bu Türkiye'ye
müdahaledir. Bu işin ılımlısı, ılımsızı
olmaz. Türkiye asla başka bir ülkenin
muhaliflerini eğitemez. Hele ki bunu
Amerika'nın talimatı ile asla yapamaz.
Bu yanlıştır. Bu yangının üzerine benzin
dökmektir. Zaten Suriye'de çamura saplanmışız. Hala bu yanlışın üstüne yanlışla devam etmenin bir faydası yok.”
açıklamalarına yer verdi.
Güneydoğu'daki okulların PKK'nın militan yuvası haline getirildiğini vurgulayan Destici, polislere yönelik
saldırılara Milli Eğitim personellerinin
mihmandarlık yaptığını açıkladı. Destici, “Güneydoğu'daki bölge yatılı
okulları PKK'ya militan yuvası haline
dönüşmüş. O bölgedeki okullar, müdürler, Milli Eğitim'e alınan işçilerin çoğunluğu PKK'nın emrinde. Nihayetinde
Bingöl'de Emniyet Müdürümüze
yapılan saldırıda bir Milli Eğitim personeli çıktı. Devletin maaşını alan birisi
çıkıyor, Bingöl Emniyet Müdürü'ne
yapılan saldırıyı gerçekleştirenlere mihmandarlık yapıyor. Netice 2 tane kahraman polisimiz şehit oldu. İl Emniyet
Müdürümüz can çekişiyor. Özellikle
Emniyet'e, polislere karşı yapılan saldırı
var.” diye konuştu.
Bahçeli:
Cumhurbaşkanı
Erdoğan siyasi
gezilerine ve
toplu açılışlara
son vermeli
PKK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLE
MEŞRULAŞIP ZİRVE YAPTI
PKK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ile
meşrulaşıp, zirve yaptığını belirten Destici, PKK'nın dağ ve şehir kadrosunun
daha da güçlendiğinin bilgisini verdi.
AKP iktidarının çözüm sürecinden bir
an önce dönmesi gerektiğine dikkat
çeken Destici, son günlerde ülkede
yaşanan olaylara sağduyu çağrısı yaparak, “Terör ve teröristle anladığı
dilden mücadele etmek lazım.
Önce onların hem şehirlerimizden
kökünü kazımak lazım, hem de dağ
kadrolarını yok etmemiz lazım. Her
türlü provokasyona rağmen sabredeceğiz. Sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz.
Türk ile Kürt'ü sokakta karşı karşıya getirip bir kaos ortamı yaratarak, istediklerini alma gayreti içerisindeler. Asla bu
tuzağa düşmeyeceğiz.” dedi. CİHAN
aadet Partisi (SP) Genel Başkanı
Mustafa Kamalak, IŞİD gerekçe
gösterilerek, Meclis’ten geçirilen
tezkereyle Türkiye’ye yabancı askerlerin gerişinin önünün açıldığını
söyledi. "NATO’nun ikinci büyük
kuvveti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),
İŞID’e karşı bu ülkeyi savunmaktan
aciz öyle mi. TSK gerçekten IŞİD denilen örgütle mücadele demeyecek
kadar acz içinde mi?" dedi. SP Trabzon İl Kongresi, Genel Başkan Mustafa
Kalamak’ın da katılımıyla yapıldı.
S
Türkiye’ye davet edilecek yabancı
askerler de bu düşünceye hizmet edecek askerlerdir. Yani bir bakıma
Türkiye’yi bölecek, parçalayacak
askerler. Öyle değil mi AKP, öyle değil
mi sayın Cumhurbaşkanı, öyle değil
mi sayın Başbakan?” şeklinde
seslendi. ‘Akıl vicdan sahibi olan
herkese sesleniyorum’ diyen Kamalak,
şöyle konuştu: “NATO’nun bu zamana
kadar bir tek İslam ülkesine huzur getirdiğine şahit olanınız var mı?
Türkiye’ye huzur getirecek öyle mi?
Hamamizade İhsanbey Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
kongreye, Selçuk Özderya
başkanlığındaki tek liste ile gidildi.
Genel Başkan Kamalak, burada yaptığı konuşmada, CHP, MHP ve iktidarı
eleştirdi. AKP’nin 12 yıllık iktidarının
sonunda ülkeyi bölünmenin eşiğine
getirdiğini söyleyen Kamalak, “Bu
ayın başında Meclis’ten bir tezkere
geçirildi. Bu tezkereye göre,
Mehmetçik yani TSK yurt dışına gönderilebilecek. Yani yabancı ülkelere
gönderilebilecek. Acaba Mehmetçik,
sizin evlatlarınız hangi yabancı ülkeye
gönderilecek? İsrail’e mi, Fransa’ya
Ben buradan iktidar sahiplerini tekrar soruyorum; Sayın
cumhurbaşkanı, sayın
Başbakan, TSK gerçekten IŞİD denilen
örgütle mücadele demeyecek kadar
acz içinde mi; hayır. Siz belli bir
planın uygulayıcısı durumundasınız,
farkında olmasanız da.” dedi Türkiye
için çarenin SP iktidarı olduğunu anlatan Mustafa Kamalak, AKP’nin 12
yıllık iktidarının sonunda ülkeyi kaos
ve çatışmalara sürüklediğini kaydetti.
Kamalak, şunları söyledi: “Ülkeyi ne
hale getirdiler, görüyorsunuz. 2 sene
önce açılım programını ilan ettikleri
zaman, ‘dilimiz varmıyor ama korkarız
Kamalak
TSK, IŞİD'le mücadele
edemeyecek kadar aciz mi?
mı, Almanya’ya, İngiltere’ye mi, nereye gönderilecek? İslam ülkelerine
Suriye, Irak’a. Niçin gönderilecek.
Oradaki kardeşlerinizi öldürsün diye.
Öyle değil mi AKP?” ifadelerini kullandı. Aynı tezkere ile yabancı askerlerin Türkiye’de konuşlanmasının
önünün açıldığına dikkat çeken Kamalak, sözlerine şöyle devam etti:
“Yabancı askerle dediğin kimler ey AK
Parti. Dürüst ol, doğru söyle, yabancı
askerler dediğin kim? Haçlı orduları
değil mi.
ki bu açılım sonunda ya Türkiye
bölünecektir veya daha büyük çatışmalara yol açacaktır’ demiştik. Niye
böyle söyledik; çünkü açılımın yönü
belli değil. Hükümet bir açılımdan
bahsediyor ama ne yapmak istediği
belli değil. ‘Cenaze gelmiyor’ diyor.
Doğrudur. Yemenden cenaze geliyor
mu? Gelmiyor. Niye; ayak çektik
çünkü verdik. Selanik’ten, Batı
Trakya’dan cenaze geliyor mu? Senin
olsun dersen, askeri çekersen, polisi
etkisiz hale getirirsen cenaze gelmez.
Yani Osmanlıyı paramparça
edenlerin torunları değil mi,
İslam coğrafyasını kan gölünü
çevirenler değil mi. Türkiye’yi IŞİD ten
koruyacakmış. Yani Haçlı orduları bizi
IŞİD’ten koruyacak öylemi? Başka bir
ifadeyle NATO’nun ikinci büyük
kuvveti TSK, İŞID’e karşı bu ülkeyi
savunamayacaktan aciz öyle mi;
hayır.” Daha IŞİD gündemde yokken
Malatya Kürecik’e NATO kalkanlarının
kurulduğunu hatırlatan SP lideri,
bütün bunların Büyük Ortdoğu Planı
çerçevesinde yürütüldüğünü savundu.
Yapılanların, ‘1914 yılında
paramparça ettikleri, cetvellerle
çizdikleri İslam coğrafyasının haritasını yeniden bu sefer silaha
süngüyle çizme planı, Büyük Ortadoğu Projesi’ olduğunu öne süren Kamalak, “Onlara göre bölünmesi
gereken ülkelerden 22 İslam ülkesinden birisi de Türkiye’dir. İşte
Ama varım dediğin an cenaze
gelmeye başlar.” Hükümete,
‘açılım programının amacı
nedir?’ diye soran Kamalak, sözlerini
şöyle tamamladı: “Söyle yahu, bana
söyle. Orada bağımsız bir devlet mi
kurmak istiyorsun, yoksa özerklik mi
vermek istiyorsun, mahalli yönetimleri serbest hale mi getirmek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun arkadaş
şunu söyle ya. Kanaatimce cevap;
bilmiyorum.
Biz işte onun için ‘dilimiz varmıyor
ama bu program sonunda ülke ya
daha büyük çatışmalara yol açacaktır
veya bölünme tehlikesiyle karşı
kayrıla gelecektir’ dedik. Ama tekrar
ediyorum; SP vardır, milletimiz vardır,
Trabzon vardır, sizler varsınız, inanmış gönüler vardır, mücahit ve mücahidelerimiz vardır.”
Mediha SELÇUK-EKONOMİ
HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet imkanları ile siyasi
gezilerine ve toplu açılışlara son vermesi
gerektiğini belirterek, Erdoğan’ın nerede
olduğunu artık kesinleştirmesini istedi. Partisinin Kızılcahamam ilçesindeki kampının
son gün programına katılan Devlet Bahçeli
gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan’ın
son dönemde yaşanan olaylarla ilgili 'TBMM
açılır açılmaz' bazı yasal düzenlemeler
yapılacağı sözlerine tepki gösteren Devlet
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nerede
olduğunu artık kesinleştirmesini istedi.
M
Bahçeli, “Cumhurbaşkanı mıdır, başbakan
mıdır, bir parti genel başkanı mıdır, ne
olduğunu net olarak ifade etsin. Sayın
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, AK Parti
Genel Başkanı olarak görevini üstlenme
huyundan vazgeçsin. Eğer, Meclis’e birileri
bir şey getirecekse, bu iktidar partisinin sorumluluğu altındadır. Ya Bakanlar Kurulu
sunar ya grup başkanvekilleri konuyu gündeme getirir ve Meclis'te tartışılır. Eğer
cumhurbaşkanının görevi eğer anayasaya
sadık kalacaksa Meclis sonuçları üzerinde
onaylama veya reddetme halidir.” dedi.
“SAYIN CUMHURBAŞKANI TOPLU AÇILIŞIN
NESİNİ YAPACAK”
Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Türk
milletinin böyle karmakarışık bir ortamda
bulunduğu sürede fazla konuşmamasını
siyasi gezilerine son vermesi ve devlet
imkanları ile başbakanlıktaki alışkanlıklarını
toplu açılış törenleriyle gerçekleştirme yolunu tercih etmemesini tavsiye ederiz. Sayın
Cumhurbaşkanı toplu açılışın nesini yapacak. Müsaade etsin de onu Davutoğlu yapsın.” diye konuştu.
“TÜRKİYE’DE YAŞAYAN KÜRT KÖKENLİ
KARDEŞLERİMİZ ÇOK SABIRLI,
SOĞUKKANLI OLMALI”
Son sokak olaylarına ilişkin değerlendirme
yapması istenen Bahçeli, şunları dile getirdi:
“Gerilimlere son verilmelidir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarını, emniyet gücünü seferber etmeli ve olaylara son
vermelidir. Bunda başarılı olmak
mecburiyetindedir. Türkiye’de yaşayan Kürt
kökenli kardeşlerimiz çok sabırlı, soğukkanlı
olmalı ve PKK ile olan ilişkileri var ise bunu
kesmeli. PKK’nın bütün eylemlerine karşı
mesafeli durmalıdır. Eğer PKK, Diyarbakır’da, Mardin’de veya o bölgedeki bir
ilimizde, ilçemizde yapılmış eylemlere karşı
desteğini orada yaşayan halktan bulmazsa
artık yapacağı bir eylem de kalmaz, o
eylemin sonucunu da alması mümkün
değildir.”
“ABD, TÜRKİYE’Yİ TERBİYE ETME ANLAYIŞINDAN VAZGEÇMELİDİR”
Bahçeli, ABD’li askeri yetkililerin Türkiye’ye
gelip Suriye sınırında tampon bölge oluşturulması ve Özgür Suriye Ordusu üyelerinin
eğitilmesi planlarını ise, “ABD, Türkiye’yi terbiye etme anlayışından vazgeçmelidir. Kimi
eğitecek kimi donatacak öyle şey mi olur.”
cümlesiyle eleştirdi.
CİHAN
7
AKP’li Taşpınar:
Paralel yapının
kökü kazılıyor
K Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, 4 İlçe
Başkanları ile bir araya
geldi Supi Öner Öğretmen evinde
Basın mensuplarınında katıldığı
toplantıda basın mensuplarına
Ak Parti hükumetinin icraatlarını
anlattı. Taşpınar, “AK Parti
demokrasiye, milletin değerlerine, ülkemizin birlik ve beraberliğine gösterdiği sadakatle; darbe
kurallarını, vesayet sistemini ve
gerileme dönemlerini sona
erdirdiğini söyledi. Taşpınar,”AK
Parti Kurucu Genel Başkanı, Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve bu büyük davaya inanmış
kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın
ilk 13 yılında kimsenin hayal bile
edemediği 1. atılımı gerçekleştirmiştir. Bu atılımın kaynağı
demokratik meşruiyet, siyasal
meşruiyet ve 9 seçimde milletimizin ortaya koyduğu büyük
destektir. Şimdi hedefimiz
Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan
2023’te 2. atılımı tamamlama
gayrerti içinde olduğunu vurguladı. Taşpınar, “AK Parti ülkemizin siyasi tarihine ‘Yükseliş
Dönemi’ olarak kaydedilecek bu
süreçte gayretli ve inançlı çalışmalarla birçok ‘Yapılamaz’ denilen icraatı gerçekleştirdi.
Hayaller gerçek oldu. Ülkemizin
ve insanımızın gelecek ümidini
pekiştirdi.
A
Memleketimizin çehresini
değiştirdi. Ekonomiden sağlığa,
eğitimden ulaşıma, adaletten emniyete kadar her alanda ülkemize
ve insanımıza yakışır hamleler ortaya koydu. Başlatılan, bitirilen
ve hala devam eden büyük projelerle insanımıza haklı bir öz güven
kazandırdı. Ekonomimiz büyüdü,
Türkiye bölgemizde ve dünyada
itibarlı ve güvenli bir ülke haline
geldi. AK Parti ülkemizin karanlık
bir döneminde milletimizin
sinesinden milletimizin değeri
olarak aydınlıklara ulaşmak için
kurulmuştur. Bu nedenle;
demokratik hayatımızın örnek
partisi olmuştur.” Diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın ve kongrede
tüm katılanların ortak ittifakıyla
seçilen Başbakanımız Sayın
Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun
Türk Siyasi Tarihine damgasını
vurduğunu da söyleyen Taşpınar,
“AK Partinin önümüzdeki hedefi;
başlayan Beşinci Olağan Kongre
Sürecimizle birlikte 2015 seçimlerinden başarıyla çıkmak, milletimize söz verdiğimiz gibi 2023,
2053, 2071 Türkiye’sine istikrarla,
huzurla, gelişmeyle ve selametle
ulaşmaktır.
Milletimizin bizden beklentisi
budur. Bugüne kadar siyaseti
güçlendiren ve itibar kazandıran
partimiz Beşinci Olağan Kongresinden elde edeceği güç, birlik
beraberlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerji ile milli
iradeyi hakim kılmaya devam
edecektir. 2015 seçimlerine hazırlandığımız bu dönemde aziz milletimizden yeniden güç alacak
partimizin ve teşkilatlarımızın
tazelenme, yenilenme, kuvvet
kazanma, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır. “ dedi. Taşpınar,
Gerçekleştirilecek olan 5. Olağan
Kongre takvimi 15 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır. 22 Şubat 2014
tarihinde il kongrelerinin
sonuçlanması ile Büyük Kongreden önceki süreç tamamlanmış
olacak.5.
Olağan Kongre sürecimizin ilk ve
en önemli aşaması köy ve mahalle delege seçimleri. parti içi
demokrasinin temel taşıdır.
Bunun için delege seçimleri köy,
mahalle ve beldelerimize kayıtlı
tüm üyelerimizin katılımı ile mahallinde ve sandık konularak
yapılacaktır.Ayrıca Delege seçimleri partimizin ve toplumumuzun
her kesimini kucaklayan adil bir
anlayış ile Tüzüğümüzde ve
Yönetmeliğimizde belirtilen kıstaslar ve ilkeler göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. Mersin
Merkez ve İlçelerdeki delege
seçimleri tüm köy ve mahallerimizde 2014 25-26 Ekim günü aynı
gün ve saatte yapılacaktır.
Böylece parti içi demokrasinin ve
seçmenimizle bütünleşmenin en
önemli temeli köy ve mahallerimizde atılmış olacaktır.''
Haber Merkezi
8
14 EKİM 2014
Gündem
T
Hükümetin sanki maçta tabela
tutar gibi, "Bugün iki grup
çatıştı, şu kadar vatandaşımız
öldürüldü, biz hiçbir şey
yapmadık vallahi..." demeyi
marifet saydığını belirten
Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle
sürdürdü:
"Ey çırak Başbakan, öyle
görülüyor ki hükümet etmeyi
bilmiyorsun. Onlarca kentte iki
grup vatandaş çatışma noktasına
geldiyse, neden haberin yok?
Ellerindeki silahlar nereden
geldi? Kim verdi biliyor musun?
İstihbarat teşkilatın, polisin,
askerin ne güne duruyor? Neden
ölümleri engellemiyorsun? Belli
ki senin tek bildiğin suçu
başkalarına atmak. Muhalefeti
karalamak. Bu ülkeyi 12 yıldır
senin hükümetin yönetiyor. Biz
de seçmenler de öyle sanıyorduk.
Çünkü son olaylar ortaya koydu
ki sen bırak bu ülkeyi, partini
bile yönetmekten acizsin... Sen
Kobani'ye yardım nutukları
atıyorsun, genel başkan
yardımcın çıkıyor, 'Kobani'de
trajedi falan yok, iki terörist grup
çatışıyor' diyor. Madem böyleydi,
senin Meclis'ten çıkarttığın
tezkereyle Türk askeri hangi
teröristin yardımına koşacak
söylesene! Yoksa tezkereyi IŞİD'e
destek için mi çıkarttın? Sana mı
inanalım, yardımcına mı?"
Kılıçdaroğlu ayrıca, "Ey çırak
Başbakan, bir ülkede 38
vatandaş ölmüş, hükümet de
seyirci kalmışsa, yaratılan
ortamın adı bellidir. Anarşi kol
geziyor. Türkiye adeta 12 Eylül
öncesine döndü. Zerre kadar
aklın varsa bütün bu olanların
siyasi faturasını ödeyeceğini
bilmelisin. Çankaya'daki abin de
kurtaramaz seni. Abin, iki
gündür kendisini ortaya attı.
Senin adına bize laf yetiştiriyor.
Makamını unuttu, 2 ay önce ettiği
yemini çiğnedi" " ifadesini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
Anayasa'nın 103'üncü
maddesindeki yemini, "namusu
ve şerefi üzerine" ettiğini
hatırlatan ve açıklamasında
yemin metnini de paylaşan
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bakın ne demişti;
'Cumhuriyetinin şan ve şerefini
korumak, yüceltmek ve üzerime
aldığım görevi tarafsızlıkla yerine
getirmek için bütün gücümle
çalışacağıma büyük Türk milleti
ve tarih huzurunda, namusum ve
şerefim üzerine ant içerim'. Sana
söyledim, şimdi abine de
söylüyorum. Namusu ve şerefi
varsa, ettiği o yemine uyar. Eğer
Cumhurbaşkanı ise... Meydan
meydan dolaşıp elindeki devlet
imkanlarıyla siyaset yapamaz.
Siyaset cazgırlığı o makama
yakışmaz. Memleket yanarken,
vatandaşının yardımına koşar,
iktidar partisinin sözcüsü gibi
davranamaz. Hem siyaset hem
cumhurbaşkanlığı olmaz. Baştan
söyledik, anlamadı, dinlemedi.
Hem parti sözcülüğü hem
cumhurbaşkanlığı bir arada
olmaz… Anlaşılan o koltuk abine
çok büyük geldi. Kendisini hala
başbakan sanıyor. O zaman
kalksın, insin Çankaya'dan aşağı.
Geçsin karşımıza öyle konuşalım.
En yüce makama daha fazla
zarar vermesin, kirletmesin."A
AA
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
IŞİD'in dünyanın gördüğü en barbar, en korkunç, en insanlık dışı örgüt olduğunu söyledi
CHP'li Karakaş'tan IŞİD'le ilgili ağır sözler
artisinin Kartal İlçe Başkanlığınca Hasan Ali Yücel Kültür
Merkezi'nde düzenlenen "Ortadoğu,
IŞİD, Türkiye" konulu panelde
konuşan Karakaş, Türkiye'nin bir iç
kargaşa yaşadığını savundu.
P
Karakaş, Ortadoğu'nun "yangın
yeri" olduğunu söyleyerek, oradaki
yangın yerinden alevlerin
Türkiye'ye sıçradığını anlattı.
Türkiye'de son 4-5 günde yaşananların büyük karamsarlık yarattığını
belirten Karakaş, "39 yurttaşımızı
kaybettik, yüzlerce yaralı var.
Birçok insan gözaltında. Birçok
zarar var. Bunun birinci nedeni;
bugün Türkiye'yi yöneten
hükümetin basiretsizliğidir, yanlış
politikalarıdır, demokrasi ve barış
dışı politikalarıdır" diye konuştu.
Karakaş, Türkiye'nin temel meselesinin demokrasi olduğunu ifade
ederek, şunları söyledi:
"Demokrasilerde şu ya da bu ülkede
bir savaş varsa, insanlar sokağa
çıkar bunu protesto eder,
katliamları önlemeye çalışır,
soykırımı önlemeye çalışır,
demokratik gösterilerle, yaptıkları
toplantılarla burada olduğu gibi.
Ama bu hükümet hiçbir demokratik
gösteriye biliyorsunuz tahammül
göstermiyor çünkü demokrat değil.
Demokrasiyi sadece 'çok oy alan bir
iktidarın yönetimi' diye kavrıyor.
Halbuki demokrasi o değil sadece.
İnsan hakları, hukuk devleti, güçler
ayrılığı, ifade özgürlüğü, gösteri
hakkı olmazsa, demokrasi olmaz."
İstanbul'un 3 bölgesinde dün 3 ayrı
gösteri yapıldığını söyleyen
Karakaş, "Gayet insani bir gösteri
yapıldı. Hiçbir olay yok. Niye yok?
Çünkü, bu 3 gösteriye müdahale
edilmedi. İnsanlar bir meselesini,
bir derdini demokratik yolla dile getirmek istiyorsa buna müdahale etmeyecekseniz. Buna müdahale
ederseniz, hele bir de orantısız güç
kullanırsanız, o zaman işte kargaşa
olur, şiddet olur ve de insanlar ölür"
ifadelerini kullandı.
Hükümetin Ortadoğu politikasının
yanlış olduğunu iddia eden
Karakaş, şöyle devam etti:
"Bu yanlıştan dönmesi gerekir
çünkü Ortadoğu'ya nizam vermeye
kalkıyor, ümmetçi bir anlayışla,
mezhepçi bir anlayışla. İyi geçinmemiz gereken, iş birliği içinde olmamız gereken ve gelişmelerini,
demokratikleşmelerini desteklememiz gereken ülkelere adeta eski
Osmanlı zihniyetiyle nizam vermeye
kalkıyor ve onlara ağabeylik adı altında hükmetmeye çalışıyor. O yüzden bu politika maceracı bir
politika. Ne Ortadoğu'ya faydası var
ne Türkiye'ye faydası var."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan
Karakaş, bölgede barışın önemine
vurgu yaparak, "IŞİD gerçekten
dünyanın gördüğü en barbar, en korkunç, en insanlık dışı örgüt.
Etkili olarak mücadele etmesi
gerekir. Komşularımızla savaş
değil, barış
içerisinde yaşayalım diyoruz.
Karşılıklı çıkarlarımız var,
karşılıklı yakınlıklarımız var, akrabalıklar var bunu
geliştirelim diyoruz" şeklinde
konuştu. AA
böyle bir açıklama yapılıyorsa,
bu doğru değildir algısı
üzerinden biz şehrimizi de
yönetemeyiz ülkemizi de
yönetemeyiz” dedi.
saldırılarını protesto
bahanesiyle yurt genelinde
başlatılan ve bunun sonucunda
da Gaziantep’te de 4 kişinin
hayatını kaybettiği gösterilere
ilişkin CNN Türk canlı
yayınında değerlendirmelerde
bulundu.
Şahin, birilerinin,
Güneydoğu’dan en çok göç alan
ve yaklaşık 300 bin Suriyeli
mülteciye ev sahipliği yapan
Gaziantep’in huzur, barış ve
kardeşlik ortamını bozmaya
çalıştığını söyledi.
Çözüm sürecinin sabote
edilmeye çalışıldığını
vurgulayan Şahin, şöyle
konuştu:
“İstiyorlar ki burada kaos
olsun, kalkınma yolculuğu
darbe alsın, gözyaşı aksın,
şehitler gelsin bu barış ortamı,
kardeşlik ve huzur ortamı
zedelensin. Onlar görevini
sürekli bu zeminde yapmaya
çalışıyor. Ama ben halkımın,
hemşerilerimin buradaki
sağduyusuna çok güveniyorum.
Bütün bölgede olduğu gibi
şehrimizde de önlerde 13-15 yaş
grubundan 10-15 kişilik çocuk
grubu, ama arkada ciddi
çalışılmış toplum mühendisliği
yapılmış ciddi bir algı
yönetiminin yapıldığı ve bir
terör örgütünün bir zemin
bulmaya çalıştığı bir görüntüyle
karşı karşıyayız.”
ANA MUHALEFET KAOSTAN
NEMALANMAMALI
Şahin, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaralı
IŞİD militanlarının Gaziantep’te
bir hastanede tedavi edildiğini
dair açıklamalarına ilişkin
olarak da, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak bunu anlamakta
zorlandığını belirtti.
Uluslararası bir medya
kuruluşunda IŞİD
militanlarının tedavi edildiğine
dair yayımlanan fotoğrafın
doğruyu yansıtmadığına dikkati
çeken Şahin, yalan yanlış
haberlerle topluma suni
günden oluşturulmaya
çalışılarak, korku siyaseti
üretilmeye çalışıldığını kaydetti.
Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun, “PKK’da bir
terör örgütüdür, IŞİD de bir
terör örgütüdür” sözünü
hatırlatan Şahin, “Biz terör
örgütüyle mücadelede ismi ne
olursa olsun mücadelemiz
aynıdır. Kesinlikle burada bir
destek verilmemiştir, deniyor.
Ülkeyi yönetenlerin bütün
bilgilerinin geldiği noktada
Cumhuriyet’in 100. yılına, 2023
ve 2071’e hep beraber
odaklanılması gerektiğine
vurgu yapan Şahin, “Özellikle
ana muhalefeti, iktidar olmak
için sokaktan, kaostan
nemalanmayıp, tam tersi
barıştan, kalkınmadan
projelerden yapıcı bir şekilde
söylemlerden kendini
büyüterek, yoluna devam
etmesi gerekiyor. Çünkü
halkımız bunu istiyor” diye
konuştu.
Kaostan ve çatışmadan
beslenen grupların Gaziantep’te
de sempatizanları olduğuna
dikkati çeken Şahin, bunların
13-15 yaş aralığındaki çocukları
kullandığını aktardı.
Güllüce: Çatlasalar da başaramayacaklar
evre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce,
Ç
"Dünyanın fesat odakları 'yetimimiz
gülmesin, yoksulumuz daha çok olsun,
ekmeğimiz de küçülsün' diye uğraşıyor.
Çatlasalar da başaramayacaklar"
dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe'yi tarihi belediye binasında ziyaret
eden Güllüce, kentte yapılan çalışmalarla
ilgili brifing aldı.Türkiye'de vatandaşın
ekmeğinin giderek büyüdüğüne dikkati
çeken Güllüce, işsiz sayısının azaldığını
dile getirdi.Üniversite sayısının arttığını
bildiren Güllüce, şunları kaydetti:
"Şununla çırpınıp duruyoruz; ekmeğimizi
daha çok büyütelim. Vatandaşımızın
sofrasındaki ekmek daha çok büyüsün,
işsizimiz, aşsızımız, mazlumumuz,
yoksulumuz, dulumuz, yetimimiz hep
gülsün. Dünyanın fesat odakları
'yetimimiz gülmesin, yoksulumuz daha
çok olsun, ekmeğimiz de küçülsün' diye
uğraşıyor. Çatlasalar da
başaramayacaklar. Bu millet el ele
verecek, birlik ve beraberlikle parlayan
yıldız olan Türkiye, yine parlayan yıldız
olarak ekonomide, gelişmede,
teknolojide, akademide yoluna devam
edecektir. Engelleyemeyeceklerdir."AA
Çavuşoğlu: Onların savaşması suçtur
Demirtaş'a suç duyurusu:Müebbet istedi
nkaralı avukat H. Yunus
A
Akyol, IŞİD'in Kobani
saldırısını bahane ederek halkı
Türkiye Cumhuriyeti
hükümetine karşı silahlı isyan
ve tahrike teşvik eden, ülkenin
birliğini ve bütünlüğünü
bozmaya yönelik
açıklamalarından dolayı HDP eş
başkanları Selahattin Demirtaş,
Figen Yüksekdağ, MKYK üyeleri
ve tüm yöneticileri hakkında
Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na
suç duyurusunda bulundu.
Akyol, suç dilekçesinde HDP eş
başkanları Demirtaş ve
Yüksekdağ'ın, 'Kobani'de durum
son derece kritik. IŞİD
saldırılarını ve AK Parti'nin
Kobeni'ye yönelik ambargosunu
protesto etmek üzere halkı
sokağa çıkmaya ve sokağa
çıkmış olanlara destek olmaya
çağırıyoruz'' diyerek suç
işlediklerini ifade etti.Akyol,
HDP'li yöneticilerin
açıklamalarının 5237 sayılı
TCK'nın 'Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetine Karşı Silahlı İsyan''
başlıklı 313. maddesi ile
'Devletin Birliğini ve
Bütünlüğünü Bozmak'' başlıklı
302. maddesine açıkça
aykırıdır'' dedi. Akyol, TCK'nın
5237 sayılı kanununun 302. ve
313 maddeleri uyarınca
ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile cezalandırılmalarını
talep etti.AA
umhurbaşkanı Recep
C
Tayyip Erdoğan
Bayburt'ta toplu açılış
törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kobani olayları bahanesi
ile yaşanan olaylarda
vandallığa sert tepki
göstererek terör örgütünü
barbarlar şeklinde
niteledi.
İşte Erdoğan'ın
konuşmasından satır
başları;
2006 yılında Bayburt'u
doğal gaz ile tanıştırdık.
Bayburt ile daha
yakından ilgileneceğim.
Projeleri yakından takip
edecek projeleri beraber
bitireceğiz.
Bayburt'u bölgenin
parlayan yıldızı
yapacağız.
İçeride huzuru bozacak
tahriklere gereken
cevapları veririz. Hiç
kimse kusura bakmasın.
Güvenliğin zaafiyete
uğramasına, yakmaya
yıkmaya vandallığa izin
vermeyiz.
Suçlu ile mahsumu
birbirinden ayırırken
serserilerden hesap
soracağız.
DAHA ÖNCE
BARBARLAR YAPARDI
Doğu ve Güneydoğu'da
ekmeğini kazanmaya
çalışan esnafımıza
saldırıyorlar. İnançlı
kardeşlerimize, okullara
saldırıyorlar, müzelere,
okullara, kitaplara
saldırıyorlar. Siirt halk
kütüphanesine saldırıp
kitapları yaktılar.
Yazıklar olsun bu barbar
örgüte ve onun
gölgesindeki partiye
yazıklar olsun.
Biz hizmet götürüyorlar,
bunlar iş makinelerini
yakıyorlar, istemeyiz
diyorlar. Batıya hangi
hizmeti yapıyorsak
Doğuya da yapacağımıza
söz verdik. Kürt
kardeşiminden kitapları
esirgedikleri gibi suyu,
enerjiyi demokrasiyi de
esirgiyorlar.
Meydanlarda barış
diyeceksin sonra da
barbarlık yapacaksın.
Bingöl'de bedel
ödedikleri gibi bundan
sonra da en ağır şekilde
bedel ödemeye devam
edecekler.
Terör örgütünün bakıp da
kardeşlerinize husumet
beslemeyin. Masum ile
suçluyu birbirinden
ayıracağız.
Bunu daha önce kim
yaptı? Barbarlar yaptı.
Bağdat'ın, Tahran'ın,
Endülüs'ün, Konya'nın
Saraybosna'nın
kitaplarını yaktılar. Bunu
yapanlar aradan bin yıl
geçse de barbar diye
anılıyorlar. Bunlar da
şimdi nasıl bir barbar
olduklarını dünyaya
gösteriyorlar.
KÜRT ÇOCUKLARI
OKUMASINLAR DİYE
KİTAP YAKIYORLAR
Bilerek yapıyorlar Kürt
çocukları okumasınlar
diye kütüphane
yakıyorlar.
ANNE BABALARA ÇAĞRI
Anne ve babalara
sesleniyorum
çocuklarınızı
sokaklardan çekin.
Kobani'ye yardım
ederken susacaksın sonra
barbarlık yapacaksın.
Sizin karşınızda bakkal
dükkanı yok Türkiye
Cumhuriyeti var.
Kobani bahanesi ile
uluslararası güçlerin
maşası olanlara boğun
eğmeyeceğiz. AA
ışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu,
D
terör örgütü IŞİD'e karşı
sivilleri savaşa
göndermenin suç
olduğunu söyledi.
France24 televizyon
kanalının sorularını
yanıtlayan Çavuşoğlu,
''Türkiye sivilleri
silahlandıramaz ve
onlardan terör
gruplarına karşı
savaşmasını isteyemez,
sivilleri savaşa
göndermek suçtur''
ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin
bunun yerine teröre
karşı küresel bir
mücadele planı
önerdiğini söyledi.
''Sinekleri birer birer
öldürmek iyi bir strateji
değil, terör sorununa
neden olan gerekçeleri
ortadan kaldırmak
gerekiyor''diyen
Çavuşoğlu, Irak'taki
durumdan Maliki'nin,
Suriye'deki durumdan
da da Esed'in sorumlu
olduğunu ifade etti.
Çavuşoğlu, IŞİD'e karşı
hava operasyonlanın ise
başarısız olduğunu dile
getirdi.
Türkiye'nin ittifak
üyeleri ile stratejik
konuda anlaşma
sağlaması halinde kara
birlikleri göndermeye
hazır olduğunu ifade
eren Çavuşoğlu, aksi
takdirde ''Türkiye'den
tek başına hareket
etmesini beklemenin
adil ve gerçekçi
olmadığını'' ifade etti.
Çavuşoğlu başka bir soru
üzerine, PKK'ının terör
örgütü olduğunu ve
Türkiye dışında BM ve
Avrupa'da terör örgütü
olarak değerlendirildiği
hatırlatarak, ''Bu terörist
grup diğerinden daha
iyidir diyemeyiz'' diye
konuştu.AA
9
Kılıçdaroğlu'na: Senin
şerefin nerede?
K Parti Genel Başkan YardımA
cısı Süleyman Soylu, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Senin şerefin ve namusun nerede?" diye seslendi.
AK Parti Kaletepe delege seçimine
katılan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a "Senin şerefin ve namusun nerede?” diye seslendiğini
belirterek, "Senin şerefin ve namusun nerede?" dedi.
Kılıçdaroğlu’nun bir tezgah kurduğunu belirten Soylu, "BDP’yi himaye edecek ya, Selahattin
Demirtaş’ı himaye edecek ya, orda
ki vandalizmli himaye edecek ya,
orada ki yakın batmayı himaye
edecek ya, AK Parti hükümetimizi
ve bu ülkeyi yarına taşımak için
büyük bir emek gayretleri ortaya
koyanları bir şekilde suçlayacaktır.
Selahattin Demirtaş’a PKK kadrolarına da BDP’li sorumsuz
siyasetçilere Kılıçdaroğlu koruyucu annelik yapmaya çalışıyor.
Yaptığı odur.
Saldırmasının temel sebeplerinden
bir tanesi de odur. Buradan CHP’lilere sesleniyorum. Ey
Cumhuriyet Halk Partililer, Türk
bayrağına saldıranlara, yakanlara,
Atatürk büstünü devirenlere koruyucu annelik gerçekleştiren
Kılıçdaroğlu’na hesabını sorun ve
bu partinin başından bunu altın."
diye konuştu.AA
Beşir Atalay'dan HDP'ye ağır sözler
K Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Parti
A
Sözcüsü Beşir Atalay, "Eğer
ÇOCUKLARI
SOKAKLARDAN ALIN
Güvenlik kuvvetinin çocuklar
üzerinde asla bir şey
yapmayacağını bilen bir
mekanizma ve örgütle karşı
karşıya olunduğunu vurgulayan
Şahin, açıklamasını şöyle
sürdürdü:“O yüzden benim
anne ve bir kadın olarak
istirhamım o çocukların
ailelerine ve annelerine; lütfen
o çocukları kullandırtmasınlar,
o çocukları sokaklardan
alsınlar. Bakın o 3-5 tane
çocuğun sokaktaki duruşu 4
tane masum canın yok
olmasına, 4 ailenin evine ateş
düşmesine neden oldu. Bu
kabul edilebilir, insani ve
vicdani olan bir şey değil. O
yüzden analizleri doğru
yapmamız ve çözümü doğru
yerde aramamız gerekiyor.“A
AA
Erdoğan:
Karşınızda bakkal
dükkanı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürtlere
husumet beslemeyin diyerek Kobani olayları bahane edenlere de sizin karşınızda bakkal dükkanı
yok" dedi.Erdoğan Kobani olayları bahanesi ile
yaşanan olaylarda vandallığa sert tepki göstererek terör örgütünü barbarlar şeklinde
niteledi.
Ülkede barış, dünyada barış bizim
için önemli. Bölgede de barış bizim
için önemli. CHP olarak bu barbar
örgütün bu kuşatmasına son vermek için
Türkiye'nin elinden gelen her şeyi
yapması gerekir
diyoruz.
Fatma Şahin: İstiyorlar ki kaos olsun
aziantep Büyükşehir
G
Belediye Başkanı Fatma
Şahin, Kobani kentine IŞİD
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Kılıçdaroğlu:
Türkiye 12
Eylül öncesine
döndü
ürkiye'nin en karanlık
günlerini yaşadığını iddia
eden Kılıçdaroğlu, "Sokaklarda
tüfekle, tabancayla, satırla,
bıçakla savaş yaşanıyor. AKP'nin
kimlik ve inanç siyasetiyle
böldüğü vatandaşlar birlik ve
dayanışma ruhunu maalesef
giderek yitiriyor" ifadesini
kullandı.
14 EKİM 2014
AK Parti Genel
Başkan
Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü
Atalay: "Eğer
bir parti
siyasetten
umudunu
kestiyse vatan daşı sokağa
çağırır. " dedi.
bir parti siyasetten umudunu
kestiyse vatandaşı sokağa
çağırır. Siyaset, sokağın
karşılığıdır. Sokak, siyaset olmadığı zaman geçerlidir. Şiddet, terör, başıbozukluk,
bunlar hep siyaset dışı
çözüm arama yöntemleridir.
Siyaset, bunlar olmasın diye
vardır" dedi.
Partisinin Kırıkkale İl
Başkanlığınca Kaletepe ve
Yenimahalle mahalleleri için
yapılan delege seçimine AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile
katılan Atalay, Kaletepe Mahallesi'nde bir çay
bahçesinde gerçekleştirilen
seçim öncesinde yaptığı
konuşmada, ülkenin meselelerinin siyaset yoluyla
çözüldüğünü belirterek,
Davutoğlu’nu çok duygulandıran mesaj
avutoğlu’nun
Malatya ziD
yaretinde cuma namazı çıkışında
yanına yaklaşan
üniversite öğrencisi
Şahide Baran’ın,
Başbakan’a sevgisini
ifade edip kendisini
eve çay içmeye davet
etmesi duygu dolu
anların yaşanmasına
yol açtı.
Gezi dönüşünde
yaşadıklarını bir
grup gazeteciyle paylaşan Davutoğlu, o
duygulu anları şu sözlerle anlattı:
Abdullah Ekici adlı vatandaşın Davutoğlu’na çocuklarıyla gönderdiği
mesaj Başbakan’ı duygulandırdı.
“Bir kızımız ısrar etti,
‘ne olur bir uğrayın’.
Nasıl yalvarıyor kız,
‘Tek başınayız, kendi
helal rızkımızı
kazanıyoruz’ dedi.
‘Bakın yol üzeriyse
oraya alın’ dedim. Bir
taraftan da geciktik.
Ters bir yerdeymiş.
‘Telefonunu ver, ben
anneni arayacağım’
"Siyaset de zayıflarsa sokak
ortaya çıkar. Bazı partiler, adı
parti, siyaset yapıyor ama
siyasette güçsüz kalınca,
çaresiz kalınca ve siyaseti
gerçekten de yürekten yapmadıkları için yine sokağa
başvuruyorlar" diye konuştu.
AK Parti olarak demokrasi
dışı yöntemlere asla başvurmadıklarını, "hukukun
içerisinde kalacağız ve
demokrasi mücadelesi vereceğiz" dediklerini belirten
Atalay, şunları söyledi:
"AK Parti öyle kuruldu. Buradan şuna atıf yapmak istiyorum; Şu günlerde, Kurban
Bayramı'nın yarısında,
Türkiye'yi, hepimizi üzen
olaylar yaşadık. Bunun sebebi bir siyasi partidir.
Arkasında başka şeyler var,
biliyoruz. Biz her şeyi çok iyi
analiz ediyoruz. Bundan
emin olun. Yaprak düşse, se-
dedim. Dönerken,
havaalanına gelirken
aradım. Kadın nasıl
heyecanlandı, ‘ben’
dedi işte kocasından
ayrılmış, kumar şeyi
varmış, ‘yer açtım
böyle çalışıyorum
çocuklarıma helal...’
Tertemiz bir hanım
yani. ‘Babam sizi
görmek isterdi.
Orada yokmuş’ dedi.
DAVUTOĞLU'NU
ETKİLEYEN SÖZ
Şu söz o kadar etkileyici bir şey ki;
‘Babam aramış,
bugün keşke ben de
orada olsaydım da
dinleyeydim dedi ve
size bir şey söylememi istedi. Babam
emekli, kıt kanat
geçiniyor’ dedi. ‘Ne
olur söyle
Başbakan’a bizim
emekli maaşımızdan
kessinler, savunma
sanayisine yatırım
yapsınlar’. Bu nasıl
beplerini araştırıyoruz. AK
Parti, böyle bir parti. Bir
parti, ismi HDP. (HDP'nin)
MYK'si toplanıyor, toplantının sonunda vatandaşı
sokağa çıkmaya çağırıyor.
Ayn el Arap'da, kendileri
'Kobani' diyor. Oranın ismi
Ayn el Arap'dır. Burası
Suriye'nin toprağıdır. Bizim
sınırlarımızın ötesindedir.
Oradaki olaylardan dolayı
Türkiye'de vatandaşı sokağa
çıkmaya ve tepki göstermeye
çalışıyor, bir anlamda şiddete
çağırıyor."
Atalay, ülkede son günlerde
çıkan olaylarda birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ve
şehitlerin olduğunu belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet
dileyen Atalay, "Toplumumuz, huzursuzluklar yaşadı.
Pek çok yer tahrip edildi. Binalar, okullar, araçlar
yakıldı”dedi.A
AA
iş? Ben de, ‘Benim
emekli maaşım’ diye
başlayınca dedim
emekli maaşına zam
isteyecek. ‘Selam
söyle ellerinden
öpüyorum babanın’
dedim.”
''Bu vatanseverlik
beni çok etkiledi''
Milliyet, Davutoğlu’nun telefonla
aradığı Nezahat Ekici’ye ulaştı. Ekici,
Davutoğlu ile
görüşmesini, “Asıl
babam Abdullah
Ekici kendisi ile çok
görüşmek istiyordu
ama o an yanımda
değildi.
Babamın Cumhurbaşkanımız ve
Başbakanımızdan bir
talebi vardı emekli
maaşından kesilip
savunma bütçesine
aktarılmasını istiyordu. Bu talebi ilettim. Kendisi de bunu
duyunca çok duygulandı. ‘Bu vatanseverlik beni çok
etkiledi’ dedi.
Davutoğlu’na üzerinde, “Başbakanım
Allah rızası için misafirimiz olun, sizi çok
seviyorum” yazılı
kartı veren Nezahat
Ekici’nin kızı Şahide
Baran da, “Cumhurbaşkanımız ve
Başbakanımızı çok
seviyorum. Onlara
olan sevgimiz çok
büyük. Biz hiçbir şey
istemiyoruz. Sadece
onlara sevgimizi
göstermek için
çalışıyorum. Ülkemiz
iyi olsun diye dua
ediyoruz. Çabaladım,
kendisine de ulaştım.
Başbakanım gelin
dedim. Gelemediler.
Emine (Erdoğan)
teyzeyi görmek Sare
(Davutoğlu) teyzeyle
görüşmek oturmak
istiyorum” diye
konuştu.CİHAN
10
14 EKİM 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Rifat KAYA
Süleyman GÖKSU
ADABA YOLCULUK
HZ. EBÛ BEKİR'İN VEFATI (R.A.)
T
lığında barışı dostluğu kardeşliği hep
beraber sağlasınlar diye. Safi ve ivazsız
sevgi şefkatin temel direyi, şahdamarıdır. Halistir. Muhabbet ve aşk ta
karşılık var, şefkatte yoktur. Sevmede,
acımada, korumada yekvücuttur. İn cin
mahlûkata acımayan, şefkat duymayan
Allah da acımaz. Şefkat ve merhamet,
kin düşmanlık yerine, muhabbeti getirir.
ek tanem
Kelamı kıvıran dilin balla şeker
Akıtıyor içerlerime kan kanser
Ne yapayım ne edeyim us bihaber
Saçlarına tırnağına eker biçer
Serseri gönlün tanıyor biliyorum
Kazma kürek yazdın çizdin okuyorum
Nağmelerin zehir zıkkım içiyorum
Fokur fokur kaynıyorum eriyorum
Şefkat ve Merhamet
Şefkat, zekâyı aydınlatmakla kalmaz,
kalbi de ısıtır.Alphonse de La Martine.
Şefkat ve merhamet âdemoğluna
yaratandan armağanı olan ruh hali.
Âdemin gül bahçesi. Türk dil kurumuna
göre şefkat; Acıyarak ve koruyarak
sevme, sevecenlik. Saf kalp demektir.
Sevgiden saygıdan mahrum kişi, bedenen gelişse de ruhu şefkat ve merhametten mahrum gelişmiş olur ki,
buda kişinin yıkıcılığı ortaya çıkmış
olur. Kişi enginler gibi cömert, gün gibi
şefkatli, toprak gibi merhamet ve mütevazı olmalı. Ruhun şefkatte oluşturmuş
olduğu sevinç, sevgi, saygı, sinirsel ortamın gerginliğinden kurtarır, hafızanın
netleşmesini sağlar.
Allah’ın Rahim ismine âyinedir.
Kökeninde sevgi, saygı, merhamet ve
yardım duyguları vardır. Birçok felsefi
görüşlerinde ve inanç sistemlerinde
farklı olarak dile getirilse de hepsinde
olumlu duygu biçiminde gelişmiştir.
Hayvanlarda içgüdüsel olarak
gelişmiştir. Eski uygarlıklarda ve
sanatta değişik semboller kullanılarak
şefkat, eserlerle simgelenmiştir.
Şefkatte ruh hep verir, verdiğinden,
karşılıklı ilişkiler daha mazbut ve yapıcı
olur. Karşılıksız verir. Şefkat güveni
artırır, annenin çocuğuna olan sevgisi
şefkatli olduğundan çocuk annesine
ölünceye kadar güvenir. Bu güven ki şefkatin karşılıksız sevgisi, saygısı, hoş
görüsündendir.
Meselâ, eski mısırda yavrusunu
emziren isis’le simgelenmesi gibi Kâinatı Allah; Güçlü zayıf canlılarla donatmış. En kıymetli varlığı olan âdemi de
başlarına yaratmış, âdemoğluna sevgi,
saygı, hoş görü bolluğu ile şefkat ve
merhameti vererek, güneşin aydın-
Âdem yaşadığı toplumun bir ferdi
olarak, ömrünün her zerresinde şefkat
ve merhametin cürümünde yaşar, şefkat ve merhamet ruhunu tomurcuk
gibi taze tutar, gün ışığı ile divanda nur
dağıtır. Toplum da yaşamayı sağlarken,
yakınında olanla ilgilenmeyi, sevgi,
saygı, hoş görü ile sempati sunmayı
sağlar, felakete sürükleyecek yanlış
işlerden de uzaklaştırarak yaşamayı
sağlar. Şefkatin gramı âdemoğlunun
gramıdır. Ağırlığı yükten hafif olduğundan içeride fokur fokur sevgi saygı hoş
görü fokurdar. İçinde ki tutku başka
kişilerin tutkuları ile ortak duygusallığı
yaşatır.
Şefkat da sevgi, nefret, keyif, korku, acı
gibi her duygunun etkisi de var, bu
duyguları anlayışla karşılanmalı, yeterince içine sindirip hazmedebilmeli,
böyle bir duyguyu yaşayan kişi ile duygusal bir bağ içine girebilmeli. Öfkenin
zarar verici yönüyle, dehşetin yürekleri
paramparça eden etkisiyle, sevginin en
yumuşak dokunuşlarıyla yüzleşmeli,
yüzleşmenin ardından, duyguların kabulü ve onları yaşayanları anlamalı.
Şefkat gönlün nezaketi, cömertliğidir.
İncinmiş bir kişiye yardım edebilmek,
yardım eden kişide incinmenin, ezilmenin idraki ile yardım etmelidir.
Biriken bir dostluk stoku olan şefkat,
gül bahçesidir. Bahçeden her gönül’e
gül ve gül kokusu dağıtılan divandır.
P
eygamber Efendimiz'in
(s.a.v.) irtihâlinden
sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)
çok üzülmüş, her geçen gün
vücudu erimişti.
Resûlullâh'ın (s.a.v.) irtihâli
onun da vefat sebebi olmuştu.
Cemâziyelâhir'in bitmesine
sekiz gün kala salı gecesi,
Hicret'in 13. (M. 634) senesinde altmış üç yaşında
vefat etmiştir.
Hilâfeti, iki yıl, üç ay, on
gündür. Hz. Ömer, Mescid-i
Nebevî'de cenâze namazını
kıldırdı.
lerinde yaşanan olay iddiaya
göre şöyle meydana geldi.
Tahtakale’de okey
malzemeleri satan Raşit
Ateşoğlu (39), akşam iş
yerini kapattıktan sonra
esnaf arkadaşları ile oturarak sohbet etmeye
başladı.
Yanında oğlu da bulunan Raşit
Ateşoğlu ile bu sırada yanlarına
çevreden tanıdıkları Halil Y. isimli
şahıs gelerek tartışmaya başladı.
Halil Y. ile Raşit Ateşoğlu arasında
başlayan sözlü tartışma kısa
sürede kavgaya dönüştü.
Araya giren diğer esnaflar kavgayı
ayırdı ancak Halil Y. bir süre sonra
elinde ekmek bıçağı ile geri
döndü. Çevredeki esnaf ve Raşit
Ateşoğlu’nun 16 yaşındaki oğlu
Eren Ateşoğlu kavgayı ayırmaya
çalıştıysa da başaralı olamadı.
Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye
saniye kaydedildi. Görüntülerde
kavgayı ayırmaya çalışan kalabalığın arasından sıyrılan Halil Y.,
oğlunun gözleri önünde Raşit
Ateşoğlu’nu bıçakladı. Ağır
yaralanan Raşit Ateşoğlu olay
yerinde kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri Halil
Y.’ın Kilis’e kaçtığını tespit etti.
Zanlının peşine düşen ekipler,
Y.’ın İstanbul’a döndüğü bilgisine
ulaşınca baskın düzenledi. Kasımpaşa’da bir kahvehanede
yakalanan Halil Y., emniyetteki
işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Döne YILDIRIM-EKONOMİ
Çantaya müdahale sebebiyle
yaklaşık 1 saat boyunca tramvay
seferleri yapılamadı. Fünye ile
patlatılan çantadan bir yolcuya
ait kişisel eşyalar çıktı.
Çantasını unuttuğunu fark eden
yolcu, fünye ile patlatıldıktan
çok kısa süre sonra olay yerine
geldi. Çantanın boş olduğunun
anlaşılmasıyla tramvay seferleri
Polislerin ilk incelemeleri sonrası olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bölgeyi emniyet
şeridi ile çeviren polisler, tramvay yolunu yaya geçişine kapattı. Tramvay durağında ise sık
sık çanta unutulduğu sahibinin
müracaat etmesi yönünde anon-
"Teveffenî müslimen ve elhıknî bi's-sâlihîn." duâsı
oldu ki "Beni Müslüman
olarak vefât ettir ve beni
sâlihler arasına kat." demektir.
Vefat edince, Hz. Ebû Bekir'i
yıkadım, kefenledim.
Resûlullâh'ın (s.a.v.)
kapısına izin için ilk gelen
ben idim.
Hz. Ali anlattı: "Hz. Ebû
Bekir vefat etmeden önce
beni yanına oturttu ve;
Yâ Resûlallah! Bu gelen, Ebû
Bekir'dir, yanınıza defnolunmak için müsaade istiyor,
dedim. Kapı açılıverdi. Ve;
Güzel kokular sürdükten
'Habîbi (dostu, sevgiliyi),
habîbine (dostuna) getirin.
Zira habîb, habîbini
özlemiştir.' diye bir ses işittim."
Barışık duyguların alanıdır. Her türlü
hakkın ötesinde hak edilmeyen olmasına rağmen karşılıksız verilen
sevgidir.Kişi közünde yanarken, kaynarken külleri savrulurken, aynısının
başka kişilerde de olacağını bildiğinde,
ehli kâmil duygularla sevgi, saygı hoş
görü desturu ile karşılık beklemeden ki
beklenmez, takındığı tavır şefkattir
merhamettir.
Hastanedeki hırsızlık anı kamerada
Fatih’te okey
malzemesi
satan Raşit
Ateş,
tartıştığı
Halil Y.
tarafından
oğlunun gözü
önünde
bıçaklanarak
öldürüldü.
Cinayetten
sonra şehir
dışına kaçan
zanlı polisin
takibi sonucu
bir kahvehanede yakalandı.
Bahçelievler'de özel bir hastaneye gelen bir
bayan 3 kişi, adeta hipnozladıkları görevlinin bakışları arasında, el çabukluğu ile çekmeceden 2 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.
erkesin gözü önünde gerçekleşen
H
hırsızlık olayı, güvenlik kameraları
tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, özel bir hastanede yaşandı. Hastaneye muayene olmak için biri bayan 3
kişi, hasta kabul bölümde çalışan
görevlinin yanına geldi. Ellerinde döviz
olduğunu gösteren hırsızlar, görevli
bayanın dikkatsizliğinden faydalanarak, çekmecen aldıkları para
destelerinin arasından 2 bin TL'yi tırnakçılık yöntemi ile alarak kayıplara
kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye kameralara da yansıdı. Görüntülerde; 3 hırsız
döviz bozdurmak bahanesiyle hasta
kabul bölünde çalışan bayanın yanına
gelerek cebinden cüzdanı çıkarıp dövizleri gösteriyor. Görevli bayan paranın
bir kısmını alarak arka odaya gittikten
sonra tekrar gelerek yerine oturuyor.
Hırsızlardan ikisi görevliyi takip ederken diğeri gözcülük yapıyor. Masada
oturan görevliye
cüzdanını
gösteren hırsızlar
bu sırada bayanın
paraların bulunduğu açtığı çekmeceye yöneliyor. Bu sırada diğer hırsız
da bayanla konuşarak dikkatine başka
yöne çekmeye çalışıyor. Erkek olan
hırsız çekmeceden adeta görevliyi hipnozlayarak deste ile aldığı paraların
içinden el çabukluğu ile bir kısmını cebine atıyor. O sırada olayı fark eden bir
başka çalışan hırsızların yanına gitmek
isterken hırsızlardan bir tanesi soru sorarak meşgul ediyor. Paraları çalan
hırsılar hızlıca hastaneden ayrılıyor.
Olayın ardından soyulduklarını anlayan hastane çalışanları hemen güvenlik görevlilerini çağırdı. Paraları sayan
görevliler 2 bin TL’nin eksik olduğunu
belirledi. Hastaneye polis ekiplerine
çağıran hastane yetkilileri hırsızlıkla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hırsızlığı anlatan hastane güvenlik amiri
Bayram Denizhan, ”Hastanemizin giriş
kapısından tek bir bayan içeri girerek
danışmaya diş bölümünü soruyor.
Tramvay seferlerine
şüpheli çanta engeli
ferlerinde aksaklığa neden oldu.
Kapının açıldığını görürseniz beni oraya defnedin.
Yok, kapı açılmazsa beni Allah kulları arasında
hüküm verinceye kadarMüslümanların kabristanına
defnedin." dedi.
Mübârek başı Peygamber
Otomobile çarpan minibüs takla attı:
F
Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı
normale döndü. Olay, Beyazıt
Tramvay Durağı içerisinde meydana geldi. Tramvay durağında
güvenlik görevlilerinin kullandığı mobo yanında sahipsiz
çantayı fark eden görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kendisinden sonra Hz.
Ömer'i halîfe tayin etti.
İrşad vazifesine de Selmân-ı
Fârisî (r.a.) Hazretleri devam
ettiler. Hz. Ebû Bekir'in son
sözü,
"Yâ Ali! Ben öldüğüm zaman
Resûlullâh'ı (s.a.v.)
yıkadığın gibi beni de sen
yıka.
kla
na çarparak ta
ün
ir korkulukları
üs
m
ib
de
in
m
n
an
mine düşe
ğiştirmeye çalış
attı. Toprak ze et Seyit Alkuş araçta
atih’te şerit de seyreden otomon
cüsü Mehm
de
minibüs önün a yoldan çıkıp takla sürü Kazayı görerek yardıma gele
ı.
nr
şt
ne
so
kı
ri
n
sı
ye
ta
ay
tık
ol
rp
la
ça
le
bi
aiye
ihbarıy
şan sürücü itf
vatandaşların
vk edildi.
attı. Araçta sıkı n kurtarıldı. Ambusağlık ekibi se araç
ve
ye
ai
itf
,
lis
da
ı
po
tarafın
ahalesi sıkıştığ
e kaldırılan
Alkuş’a ilk müd ı.
lansla hastaney ti tehlikesinin
ld
ya
içerisinde yapı
sürücünün ha
renildi.
öğ
ı
ığ
ad
nm
lu
bu
fından araçtan i
e ekipleri tara
ay
zm
İtf
de
ambulansla Be
ddesi üzerin
çıkartılan Alkuş sitesi Tıp Fakültesi
Kaza, Vatan Ca dialara göre,
iver
i. İd
Alem Vakıf ün
vi altına
meydana geld ametine ilkaldırıldı. Teda esinin
e
’n
tik
si
is
ne
şa
ta
pa
as
H
ik
Bayram
n
nün hayati tehl karışan
et Seyit Alkuş’u
alınan sürücü
ya
za
Ka
erleyen Mehm 5653 plakalı
renildi.
S
bulunmadığı öğ nan şahıslar ise kazayı
kullandığı 34 H ğiştirmeye
lu
bu
ta
aç
de
t
diğer ar
hasar meyminibüs, şeri
atlattı. Maddi
yreden 34 BL
se
an
ad
de
m
ün
al
ön
ra
n
ya
vasıtasıyla
çalışırke
obile çarptı.
n araçlar çekici
le
om
ge
ot
ı
na
al
CİHAN
da
ak
pl
2447
ldırıldı.
üs
ib
ka
in
en
m
n
nd
ri
ka
ye
çı
ay
ol
ın
Kontrolden
ıran yeşil alan
caddeyi ikiye ay
eyazıt Tramvay Durağı'nda
B
bir yolcu tarafından unutulan şüpheli çanta, tramvay se-
sonra Resûlullâh'ın (s.a.v.)
bulunduğu Hücre-i Saâdet'e
götürün ve izin isteyin.
Hz. Ebû Bekir geceleyin
defnedildi. Kabrine oğlu Abdurrahmân, Ömer, Osmân
ve Talha (r.anhüm) indirdiler.
Cinayet zanlısı
kahvehanede yakalandı
atih Tahtakale Uzum
F
Çarşı Caddesi üzerinde 20
Eylül 2014 günü akşam saat-
Efendimiz'in omuzları
hizâsına gelecek şekilde
kondu.
slar yapıldı. Şüpheli çanta sebebiyle tramvay seferleri durduruldu.
Duraktaki megafonlardan
zaman zaman aksamalara ilişkin bilgilendirici anonslar
yapıldı.
Olay yerine gelen bomba imha
uzmanı polisler, özel kıyafetle
yaklaşılan çantayı fünye ile patladı.
Büyük bir gürültü ile patlayan
şüpheli çantadan bir yolcuya ait
kişisel eşyalar çıktı. Çantasının
kaybettiğini fark edip tramvay
yetkililerine müracaat eden
yolcu, Ulaşım A.Ş.'ye ait araçla
olay yerine getirildi.
Çantası fünye ile patlatıldıktan
hemen sonra olay yerine gelen
yolcu, ifadesine başvurulmak
üzere polis merkezine
götürüldü.
Yaklaşık 1 saatlik aksamanın
yaşandığı tramvay seferleri, emniyet şeritlerinin kaldırılmasıyla
normale döndü.
CİHAN
Arkadaşımızda burayı tarif edince buraya geliyorlar. Giriş kattan üst kata
çıkıyorlar. Burada Türkçe bilmiyor numarasıyla arkadaşımıza hasta kabuldeki arkadaşımıza para bozdurmak
bahanesiyle sarraf arıyoruz para bozduracağız işte diş yaptıracağız bahanesiyle bir tanesi bayan arkadaşımızı
oyalıyor. Bir erkek de yanında para bozdurmak bahanesiyle para gösteriyor.
Parayı uzatıyor. Yanına yaklaşıyor
bankonun arka tarafına geçiyor. Laf
kalabalığı ile şeye tutuyor. Bayan da
öbür taraftan dikkatini başka tarafa
çekiyor. Çekmeceye elini uzatarak yirmiliklerin olduğu gözden bir demet
parayı alıyor.” dedi. Bayram Denizhan,
“Kanunda biz ona tırnaklama diyoruz.
Tırnaklama yöntemiyle üç sefer
destenin içinden parayı çekiyor.
Toplam 2 bin TL’ ye tekabül ediyor. Olay
böyle gerçekleşiyor. Diğer bir tanesi de
bizim hasta yatış bölümündeki
arkadaşımız olayı fark etmesi üzerine
buraya gelmek istiyor. Ona da başka bir
şeyler sorarak oradaki arkadaşımızı engelleyerek bu tarafa geçmesini engelliyor.” şeklinde konuştu.
CİHAN
Alacaklarını tahsil edemeyen işçiler, vince çıkarak eylem yaptı
protesto için inşaatın metrelerce
yükseklikteki vincine çıkarak
eylem yapmaya başladı. Hayatlarını tehlikeye atarak protestolarını sürdüren işçiler alacaklarını
tahsil etmeden vinçten inmeyeceklerini belirtti.
ecidiyeköy’de asansör faciM
asının yaşandığı rezidans inşaatında alacaklarını tahsil
edemediğini iddia eden işçiler, metrelerce yükseklikteki vince çıkarak
eylem yapıyor. Rezidans inşaatında
yaşanan asansör faciasının ardından bazı işçilerin işine son verilmişti. Alacaklarını tahsil
edemediğini öne süren işçiler de
Toplam 90 bin lira alacakları
olduğunu anlatan işçilerden Kenan
Nergis, “Hakkımızı aramak için buradayız. 2 aydır bize para verilmiyor. 70 kişinin toplam 90 bin
lira alacağı var. Bize namus sözü
verdiler. Bize paramızı yatıracağını
söylediler. 9 bin lira para getirmişler. Paranın tamamını almadan
inmeyecek arkadaşlarımız. CİHAN
14 EKİM 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Öğrencilerle ilgili ilginç araştırma! Yüzde 60...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilerin
kopyaya bakışıyla ilgili ilginç bir araştırma yapıldı.
11
Büyükşehir Belediyesi’nden
800 öğrenciye ücretsiz eğitim
Ç
anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4'üncü
sınıf öğrencilerinin "sınavlarda
kopya çekilmesine ilişkin görüşlerinin değerlendirildiği" araştırmada, ankete katılanların yüzde
61'inin, üniversiteyi kazanmadan
önceki eğitim kademelerinde bu
yola başvurduğu belirlendi.
ÇOMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Kaan Demir ile aynı
bölümde görev yapan araştırma
görevlisi Serdar Arcagök'ün, "Sınıf
Öğretmeni Adaylarının Sınavlarda
Kopya Çekilmesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı
araştırmasında, sınıf öğretmeni
adaylarının kopya çekmeye ilişkin
görüşleri incelenerek öğrencilerin
sınavlarda kopya çekmeye duyduğu
ihtiyaç ve bunun nedenleri ortaya
konuldu.
Demir, AA muhabirine, bölümde
öğrenim gören 194 öğrenciden
179'unun örneklem olarak ele
alındığını, elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilip gerekli
yorum ve açıklamaların yapıldığını
söyledi.
Araştırmanın sonuçlarına ilişkin
bilgi veren Demir, erkek sınıf öğretmeni adayları ile ikinci öğretim
öğrencilerinin, kopya çekenler
arasında çoğunluğu oluşturduğunu
anlattı.
Adayların yüzde 61'inin, üniversiteyi kazanmadan önceki eğitim
kademelerinde kopya çektiğinin
belirlendiğini dile getiren Demir,
şöyle devam etti:
"İlköğretim 6 ve 8'inci sınıf, daha
çok kopyayla tanışılan dönem
olduğu sonucuna ulaşıldı. Öğretmen adaylarının yüzde 35'i, sınav
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
sorularının kopya çekmeye teşvik
ettiğini düşünüyor. Adayların yaklaşık üçte ikisi kadın öğretim elemanlarının derslerinde, dörtte üçü
ise yaşlı öğretim elemanlarının derslerinde daha çok kopya çektiğini
ifade etti.
Öğretmen adaylarının dörtte birinin
ise kopya çeken bir öğrenci fark
edildiğinde, sınav kağıdına işaret
konulup sınava devam etmesinin
sağlanması yönünde görüş bildirdi.
lışlığı konusunda içsel disiplin
oluşturmak için onlarla konuşmak
gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Sorular, bilgiyi
ölçmek yerine üst düzey düşünmeyi gerektirici özellikte olmalı.
Sınav sayıları artırılmalı, böylece
ortalamaya etkisi düşürülmeli.
Sınav harici performansların da
değerlendirmede önemli hale
gelmeli, öğretirken ölçme yaklaşımının esas alınmasıyla sürecin
değerlendirilmesi lazım.
Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de adayların yüzde
29'unun kopyayı şartların gerektirdiğini, hoşgörüyle bakılması
yönünde olmasıdır. Bu ifadedeki
'şartlar', sınav ortamları, öğrenciler
ya da öğretim elemanlarından kaynaklanabilir."
Sınav salonlarındaki gözetmen
sayıları öğrenci sayısına göre yeterli
olmalı. Sınav kağıtlarında gruplamalar yapılmalı. Artan zaman
kopyaya teşvik edebileceğinden
sınav süresi bir sınırlılık olarak
soru sayısına göre düzenlenmeli.
Kopya çekilmesinin azaltılması için
yapılması gerekenler
Demir, sınavlarda kopya çekmenin
azaltılması ya da engellenmesi için
öğretim elemanlarının dikkat
etmesi gerekenlere de değindi.
Öğrencilerde, kopya çekmenin yan-
Gözetmenler yeni kopya çekme
yöntemleri konusunda bilinçlendirilmeli, uyarılmalı. Sınav
ortamlarına öğrencilerin önceden
girmemelerini sağlanıp, kopya
hazırlığı yapmaları engellenebilir."
AA
arıcam Gençlik MerkezS
i’nde 2014-2015 eğitim sezonuna 800 öğrenci, 25
öğretmen ve 5 personelle
başlandı. Merkezde 800
öğrenciye TEOG, YGS, İngilizce ve bilgisayar dersleri
ücretsiz olarak veriliyor.
Açılışa Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin
Sözlü, Sarıçam Belediye
Başkanı Bilal Uludağ, Adana
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı
Mehmet Ali Arslan, Gençlik
ve Spor Şube Müdürü Yusuf
Delikoca, bürokratlar ve
Sarıçam halkı katıldı.
İnsanı, eğitimin
vasıflandırdığını, insanın
değerini ve niteliğini artıran
yegane kaynağın eğitim
olduğunu belirten Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü, "Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Atatürk’ün, milletimize gös-
terdiği yükselme hedefine
ancak eğitimdeki başarıyla
ulaşabiliriz. Sarıçam Gençlik
Merkezi’nde 6. sınıftan 12.
sınıfa kadar 800 öğrencinin
TEOG, YGS, İngilizce ve bilgisayar dersleri ücretsiz verilecek.
Bunun sonucunda önemli
başarılar elde edileceğine
inanıyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Şakirpaşa’da 1400, SODES
kapsamında da 300 olmak
üzere, toplamda 2 bin 500
öğrenciye eğitim veriliyor."
dedi.
Merkezde eğitim alacak
öğrencilerin Sarıçam ve
Adana’daki sınav başarı
oranını yükselteceğini kaydeden Başkan Sözlü, "Bu işi
düzenleyen Gençlik ve Spor
Daire Başkanı Mehmet Ali
Arslan, daha önce Ceyhan’dan Adana 1’incisi
çıkardı. Aynı başarıyı
Sarıçam’da da göstermesi
kesinlikle hayal değil. Çok
çalışma ve emekle bu sonuca
ulaşılabilir." diye konuştu.
Sarıçam’ın bu zamana kadar
gördüğü köy muamelesini
Belediye Başkanı Bilal Uludağ’la birlikte çalışarak ortadan kaldıracaklarını ifade
eden Başkan Sözlü, şöyle
devam etti: "Adana’da ilk
modern toplu konut
Sarıçam’da inşa edilecek.
Bilal Uludağ Sarıçam’ın
bütün sorunlarına hakim.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla beraber
Sarıçam’ın, bütün
ihtiyaçlarının ilçe sınırları
içinde karşılandığı bir yer
haline gelmesi için çalışacağız." Belediye Başkanı
Bilal Uludağ da Gençlik
Merkezi’ni ilçeye kazandıran
Büyükşehir Belediyesi’ne
teşekkür etti.
CİHAN
ÖSYM, e-YDS için deneme sınavı hazırladı
nternetten yapılan e-YDS'ye
İlanan
girecek adaylar için hazırdeneme sınavına,
ÖSYM'nin internet sayfasındaki bağlantıdan ulaşılabilecek.
ÖSYM, bilgisayar üzerinden
yapılan Elektronik Yabancı
Dil Sınavı'na (e-YDS) girecek
adaylar için deneme sınavı
hazırladı.
ÖSYM'nin internet sayfasında
yer alan duyuruda, e-YDS'nin
ilk uygulamasının 20 Eylül
2014'de yapıldığı anımsatıldı.
e-YDS'nin 2014 yılı için diğer
uygulamalarının, 19 Ekim
2014, 15 Kasım 2014 ve 20 Aralık 2014 tarihlerinde yapıla-
cağının bildirildiği duyuruda,
"e-YDS elektronik ortamda
yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması
ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile bir deneme esınavı hazırlanmıştır. Bu
sınavlara katılacak adayların
sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları
önemlidir" ifadesine yer verildi. Adaylar, deneme e-sınav
uygulamasına ÖSYM'nin internet sayfasıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek.
AA
12
14 EKİM 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Erkekler depresyonda
olduklarını gizliyor
Hazır gıdalara reklam yüzü aranıyor
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
sman Müftüoğlu Hürriyet
gazetesindeki köşesinde Ülker
O
Grubu’ nun Harvard’a yaptığı
bağışa methiyeler düzdüğü
yazısında kronik hastalıkların
yaygınlaşmasında beslenme yanlışları ve hareketsizliğin önemine
de dikkat çekiyor (1).
Ben de bu bağış hakkındaki görüşlerimi daha önce “Zayıflatan
bisküvi ve diyabeti bitiren gazoza
24 milyon $” başlıklı yazımda dile
getirmiştim (2).
BİR: Gerçekten de obeziteden diyabete, kanserlerden kalp-damar
hastalıklarına kadar birçok
hastalığın gelişmesi ve ilerlemesinde başlıca sebep olan
“beslenme yanlışları” olduğu
biliniyor.
Beslenme yanlışlarında “hazır gıda
endüstrisinin” rolü hakkında
Osman Müftüoğlu ne düşünüyor,
merak ediyorum.
İKİ: Anlaşılan o ki endüstri şimdi
de hayatımıza “medical food” yani
“tıbbi besin” kavramını sokmaya
çalışıyor.
Yani, gelecekte artık öyle pazarın
“idüğü belirsiz” domates, ıspanak,
yumurta, balık, marul falan gibi
sağlığa zararlı ürünleri yerine AVM’
lerden alacağımız şık ambalajlı
“markalı gıdaları” yiyeceğiz. Üstelik
bunları “yerseniz” hem karnınız
doyacak hem hastalığınız tedavi
olacak.
ÜÇ: Bu arada, endüstrinin “medical
food” için “reklâmı yüzü” aradığı
kulağıma geldi. Onlara, favori
olarak Yavuz Dizdar’ ı, plase olarak
Canan Karatay’ ı, sürpriz olarak da
Ahmet Aydın’ ı tavsiye ediyorum.
Sizlerin aklına başka bir isim
geliyor mu bilemem. Bu Hoca’ ların
yiyin dediği bir gıdaya itiraz edebilecek, “Yemezler” diyebilecek
kimse çıkacağını sanmam.
gerçektir. Yeterli ve dengeli
beslenme alışkanlıklarının temeli
ise çocukluk çağında atılarak,
obezite gibi önemli hastalıkların
önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Memorial Antalya
Hastanesi Beslenme ve Diyet
Bölümü’nden Diyetisyen Berna
Ertuğ, çocukluk çağı beslenmesi
hakkında önemli bilgiler verdi.
Beslenme her yaşta önemli olmakla birlikte büyüme çağında
daha da önem kazanır. Beslenme
alışkanlıklarının temeli çocuklukta atılır. Bu temeli koruyup
yaşamını doğru beslenme
alışkanlıkları üzerine kuran
çocukların sağlıklı yaşam sürme
şansı daha yüksek olur.
Doğru beslenme alışkanlıkları
kazanan çocuk hem hastalıklardan daha iyi korunacak hem de
büyüyüp gelişmesi daha hızlı olacaktır. Çocukların tek tip beslenmesi engellenmelidir. Öğün
içerisinde tabaklarındaki besin
çeşitliliği mutlaka arttırılmalıdır.
Fast food gibi daha hızlı ve daha
kolay erişilebilir yiyecekler yerine
sebze ve meyve gibi posa içeriğinden zengin yiyecekler tüketmeleri
sağlanmalıdır. Posasız besinlerden en çok tercih edilen rafine
edilmiş tahıl gruplarına giren
beyaz ekmek, pirinç ve makarna
miktarlarının fazla tüketilmesi
önlenmelidir. Pişirme yöntemlerine de özen gösterilmeli, kızartmadan mümkün olduğunca uzak
durulmalıdır. Sevmediği bir besini
yemesi için çocuğa ısrar
edilmemelidir. Birkaç gün sonra
tekrar o besini sunarak çocuğun
sevmesi sağlanabilir. Çocuğun
tüketmesi istenen besinler anne
babalar tarafından da çocukla birlikte yenmelidir. Onunla beraber
düzenli öğün saatleri belirleyip
epresyona girenlerin
D
cinsiyetlerine göre farklı
davranış sergilediği,
yollara başvuruyor. Kadınlar
depresyonlarını ulu orta
yaşayabilme cesaretini hatta
kullandıkları ilaçları
birbirlerine anlatırken,
erkekler içlerine kapanıp,
herkesten gizliyor ve riski
seçiyor. Depresyona giren
erkek ya alkole yöneliyor ya
da işkolik oluyor."
erkeklerin bu konuda
kadınlara göre içine kapanık
olduğu belirtildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, AA
muhabirine yaptığı
açıklamada, depresyonun
erkeklerde kadınlardan daha
sık görüldüğünü söyledi.
Ersanlı, toplumda
depresyonun zayıflık
göstergesi gibi algılandığını,
erkeklerin bunu zayıflık
olarak gördüğünü ve
kendilerine yakıştırmadığını
vurguladı.
Depresyona giren erkeklerin
sadece "belirti vermediğini"
ifade eden Ersanlı, şöyle
konuştu: "Kendini güçlü
hissetmek isteyen erkekler
problemleri reddetme
eğiliminde oldukları için
depresyonu fark
edemeyebiliyor. Kadınlar bu
süreci ağlayarak geçirirken
erkekler çok daha tehlikeli
Yemeği çocuğunuzla birlikte yiyin
ocukta kilonun sağlıklı
büyüme ve gelişme göstergesi
Ç
olmadığı günümüzde bilinen bir
stres, modern hayatın
doğal bir parçası
olarak yaşamımıza
hükmetmekte ancak
pek çok erkeğin
depresyonda
olduğunu anlamak
neredeyse imkansız.
yemek hazırlarken onlardan
yardım almak; masada birlikte
yeme alışkanlığı edinmek ve bu
öğünlere vakit ayırmak doğru
beslenme alışkanlıkları kazanılmasında fayda sağlar. Çocuklara
mutlaka su içme ve yavaş yeme
alışkanlığı kazandırılmalıdır.
Büyük porsiyonlar azaltılmalı,
çocuk ideal porsiyonlara alıştırılmalıdır. Fast food, çikolata ve
bisküvi gibi alışkanlıklar asla
yasaklanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki yasaklı besinler her
zaman çocuğa daha cazip gelecektir. Belirli ölçülerde ara ara
tüketilmelerine izin verilmelidir.
Burada bir diğer önemli nokta
çocukların fast food ve çikolata
gibi besinlerle ödüllendirilmemesi gerektiğidir. Ödül
olarak meyve tercih edilmelidir.
Toplumda yaygın olan olarak
benimsenen "erkek adam
ağlamaz, erkek adam
üzülmez" gibi dayatmaların
erkeklerin depresyondan
kurtulmasına engel olduğunu
dile getiren Ersanlı, şöyle
devam etti: "Depresyon ve
Erkekler bu durumun
altından kalkabilmek için
bazı sağlıksız baş etme
mekanizmaları geliştiriyor.
Özellikle toplumumuzun
erkeklere yüklediği acımasız
roller, yakın çevresinin
beklentileri ve kendisine ait
beklentiler sebebiyle erkekler
duygularını göstermeyi bir
zayıflık belirtisi, başarısızlık
sayıyor ve tüm bunları
hissetmeye haklarının
olmadığını düşünüyorlar."
"DEPRESYON BİR KADIN
HASTALIĞI OLARAK
DÜŞÜNÜLÜR"
Prof. Dr. Ersanlı, depresyonun
erkekler tarafından bir kadın
hastalığı olarak
düşünüldüğüne değinerek,
şunları kaydetti: "Oysa
erkeklerde depresyon, farkına
varıldığında daha yaygın
olabilir.
Kışın kilo almak istemiyorsanız...
Çocukların özellikle beslenme
çantalarına önem verilmelidir.
Ara öğün olarak meyve, süt ya da
peynirli sandviçler hazırlayarak
daha sağlıklı öğün tüketimi
sağlanabilir. Çocukların fiziksel
aktivitelerini artırılmalıdır. Okuldaki spor aktiviteleri desteklenebileceği gibi anne babalarıyla
beraber hafif ve orta tempolu egzersizler yapmaları sağlanabilir.
Eğer çocuğun kilo problemi varsa
asla diyete sokulmamalıdır. Bu
konuda mutlaka yeterli ve dengeli
beslenme alışkanlıkları
kazandıracak bir beslenme ve
diyet uzmanından destek alınAA
malıdır.
ış aylarında da yeterli ve
K
dengeli beslenerek kilo
alımının engellenebileceğini
belirten Avrasya Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi
Mumcu “Kış aylarında evde
geçirilen sürenin ve karbonhidrat alımının artması kilo
artışına neden oluyor. Bu
dönemde kilo alımının önüne
geçmek için kişiler, evde
hareketlerini arttıracak egzersizler planlayabilirler. En azından
günde 30 dakikayı egzersize
ayırarak kilo kontrolünü
sağlayabilirler. Antioksidan
özelliği olan yeşilçay gibi bitki
çaylarını da tüketebilirler.
Böylelikle hem bağışıklık sis-
temlerini kuvvetlendirip hem
de sıvı ihtiyaçlarını karşılamış
olacaklar” dedi. Kış aylarında
su tüketiminin de azaldığını
vurgulayan Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ezgi Mumcu, “Yaz aylarında terle olan kayıplardan
dolayı su ihtiyacı artıyor. Fakat
bu kış aylarıyla beraber azalabiliyor. Bu ihtiyaç ne kadar
azalsa da kilo kontrolünü sağlamak için günde 2 litre su içmek
gerekiyor. Çay ve kahveyi su
olarak değerlendiremeyiz. O
nedenle gün içinde içilen çay ve
kahveye de dikkat etmek
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Kış aylarında vücut direncinin
de azaldığını söyleyen Mumcu,
Pek çok erkek karamsarlığı
erkekliğine yakıştıramadığı
için durumunu gizlemeye
çalışır. Depresyon belirtileri
erkekte farklı şekilde
görülebiliyor.
Erkek kendini kötü ya da
güvensiz hissettiği zaman
yine aynı dayatmalar
nedeniyle etrafından yardım
istemiyor. Bunun yerine
etrafına öfke gösteriyor.
Erkeklerde depresyon, daha
çok kendini içe kapama,
sebepsiz veya abartılı öfke
patlamaları, kontrol
edilemeyen şiddet eğilimi,
eşe, çocuklara ve iş
arkadaşlarına yönelen
tahammülsüzlük,
etrafındakilere veya kendine
yöneltilmiş acımasız
eleştiriler, sürekli riskli spor
yapmak, kumar oynamak,
alkol kullanımının artması,
cinsel isteksizlik ve benzeri
davranışlar gösterir.
Bu nedenle depresyonda olan
bir kişi mutlaka psikiyatrist,
psikolog, sosyal görevlisi veya
sağlık danışmanları gibi
uzman kişilere görünmelidir."
AA
Kış aylarının yaklaşm
hareketsiz yaşam kilo asıyla birlikte artan
a
bunun önüne geçmek lımını da arttırıyor. Peki
iç
direncinin azaldığı, en in nelere yapılmalı? Vücut
fek
ve hareketsiz yaşamın siyon hastalıklarının arttığı
başlad
ve dengeli beslenerek ığı kış aylarında yeterli
kilo alımının önüne
geçilebiliyor.
enfeksiyonlardan korunmak ve kilo alımını engellemek için şu
önerilerde bulundu: “Kış
aylarında vücut direnci
azalıyor ve enfeksiyon
hastalıkları daha sık
görülüyor. Bu dönemde en
önemli şey yeterli ve dengeli
beslenmeyi sağlamak.
Her türlü besin grubunun
yeterli ve dengeli şekilde öğün
içerisinde tüketilmesi ve ara
öğünlerle çeşitlendirilmesi
gerekiyor. Öğünlere eklenecek C
vitamini bakımından zengin
sebze ve meyveler vücut
direncini arttırmada büyük
önem taşıyor. Hastalıklarla mücadele etmek konusunda
brokoli, ıspanak, pırasa gibi C
vitamini bakımından zengin sebzelere yer verilmesi ya da
meyvelerden portakal, mandalina, limon ya da kuşburnu
çayı gibi besinlerin tercih
edilmesi vücut direncinin
artırılması ve vücudun hastalıklara karşı savaşmasında büyük
önem taşıyor.” Küçük ayrıntılara dikkat ederek kalori
alımının azaltılabileceğini ifade
eden Mumcu, “Haftada bir
tükettiğiniz orta boy latteyi
küçük boy ve yağsız olanı ile
tercih ettiğinizde yılda 29 bin
600 kalori daha az tüketmiş
oluyorsunuz.
Bu da yılda 4 kilo kaybetmeye
denk geliyor. Bunun dışında
kullanılan kesme şekere de
dikkat etmek gerekiyor. Bir
kesme şeker 20 kalori iken bir
bardağa 4 tane kesme şeker attığınızda 80 kalori almış olursunuz eğer bu şekilde günde 10
bardak çay tüketirseniz günde
800 kalori sadece içtiğiniz çaydan alırsınız” diye konuştu.
AA
Türkiye'nin batısı hariç büyük bir bölümünde 2 gün daha kuvvetli yağmurlar olacak. Perşembe günü ise sıcaklıklar lodosun etkisiyle 3-4 derece artıyor. Ancak hafta sonu yeniden yağmurlu ve soğuk hava gelebilir.
İstanbul'da hava yine biraz bulutlu, sıcaklık 20 derece. Sonraki 2 günü daha ılık geçecek, Cuma günü ise yağmur
geliyor. Ankara'da bir gün daha sağanak yağmur var, sıcaklık 21 derece. Perşembe hava daha ılık ve açık. İzmir parçalı
bulutlu, sıcaklık 25 derece. Bursa parçalı bulutlu, 21 derece. Adana'da 2 gün daha kuvvetli sağanak yağış var, sıcaklık
26 derece. Marmara'da rüzgar hafifledi. Sadece Kocaeli-Sakarya tarafında zayıf yağmur olabilir. 20-21 derece olan sıcaklık, Perşembe günü 25 dereceye dayanacak. Ancak hemen arkasından Cuma günü yağmur geliyor. İç Anadolu'da
sıcaklıklar 20 derecelerde. İki gün daha bölge genelinde sağanak yağmur var. Perşembe günü ise havanın açık ve daha
ılık olacak. Ege'nin iç kesimleri yine biraz kapalı, sadece kısa süre yağmur olabilir.
Çarşamba -Cuma arasında lodosla sıcaklıklarda artış var. Sahillerde sıcaklık 26-27 dereceye yükselecek. Güneyde
gök gürültülü ve oldukça kuvvetli yağan yağmur, Akdeniz'de 2, Güneydoğu'da 3 günü daha devam edecek. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Kuzey Kıbrıs, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep boyunca olan yağmurlar çok
daha şiddetli. Doğu Anadolu'da Cumaya kadar Malatya, Elazığ, Erzurum, Van civarında yağış var. En şiddetli yağmur,
Çarşamba günü yağacak. Bu bölgede de yağmurun getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Erzurum 18,
Malatya 21 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yağmurlar devam edecek. Bolu 18, Trabzon 21 derece. Perşembe ve Cuma havanın daha açık ve ılık olacağı günler.
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
14 Ekim Salı
20
Bugün
14 Ekim Salı
Rüzgar
14
14
Nem
%63
19
Rüzgar
13
8
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
14 Ekim Salı
Nem
% 76
24
Bugün
14 Ekim Salı
Rüzgar
22
15
Nem
% 96
25
Rüzgar
20
14
Nem
% 72
14 EKİM 2014
Turizm
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
13
Çinli turistlerin gözde ülkeleri
arasına Türkiye de girdi
inli turistlerin en çok gittiği 10
destinasyon arasında Türkiye
Ç
de bulunuyor. Çin'in en büyük online seyahat acentesi Ctrip, 1
Ekim’de kutlanan ve bir hafta
süren Çin’in kuruluş bayram tatili
süresince Çinlilerin en çok yurtdışına gittiği 10 destinasyonu açıkladı. Bunların arasında Türkiye de
bulunuyor.
Bayramda Çinlilerin en çok tercih
ettiği destinasyonlar arasında,
İtalya, Türkiye, Kamboçya, Maldivler, ABD, Endonezya, Singapur,
Japonya, Tayland ve Güney Kore
yer aldı. Çinlilerin Türkiye'yi son
yıllarda tanımlarıyla bu ülkeden
Türkiye'ye giden turist sayısında
ciddi artışlar yaşanıyor.
Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Tayfun
Şenel, Çinlilerin Türkiye’yi tercih
etmesinde iki ülke arsında
karşılıklı devam eden kültürel
etkinliklerin önemli rol oynadığını
belirterek, ‘’Bu artışta hiç
kuşkusuz son iki yıl süresince bir
biri ardına gerçekleştirilen “2012
Türkiye’de Çin Kültür Yılı” ve “2013
Çin’de Türk Kültür Yılı” etkinlikleri
ile ülkemiz reklam kampanyalarının büyük katkısı bulunmaktadır.’’ diye konuştu. R
esmi rakamlara göre, Ocak-Ağustos 2014 döneminde Çin’den
Türkiye’ye giden ziyaretçi sayısı
geçtiğimiz yılın aynı dönemine
oranla yüzde 41.5 artışla 126 bin 37
kişi oldu. Çin’den Türkiye'ye giden
turist sayısı 2012 yılında 108 bin,
2013’te ise 138 bin olmuştu.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye
yönelik acenteler kanalıyla satılan
en popüler klasik Türkiye
paketinde İstanbul, Safranbolu,
Kapadokya, Konya, Pamukkale ve
İzmir bulunuyor. Ege Denizi yat
turları -Bodrum, Marmaris, Side–
Antalya destinasyonları da yeni
destinasyonlar arasında yer alıyor.
Çin, yurtdışına en fazla turist gönderen dördüncü seyahat pazarı
konumunda bulunuyor.
Çin Turizm Akademisi’ne (CTA)
göre, Çin’in turizm gelirleri açığı
yılın ilk 9 ayında 77,6 milyar dolar
olurken, bu dönem zarfında geçen
yılın aynı dönemine oranla yüzde
1,5 düşüşle Çin’e 95 milyon seyahat yapıldı. Ancak Çin’den yurtdışına geçen yılın aynı dönemine
oranla yüzde 16,6 artışla 85 milyon seyahat gerçekleştirildi. CTA
Başkanı Dai Bin’e göre, Çin’in
2014’deki turizm açığının 100 milyar doları geçeceği tahmin
ediliyor. Çinliler yurt dışındaki
harcamaları, yabancıların Çin’deki
harcamalarından daha fazla. Özellikle Çin’in ekonomik gelişmesine
paralel artan refah seviyesi, dış
dünyayı görmek isteyen Çinli turistlere karşı dış turizm pazarının
iştahını kabartır hale geldi. Artan
gelirlerle birlikte yurtdışındaki
farklı mekânları görmek isteyen ve
bunun modaya dönüştüğü Çin’de,
geçen yıl 2012’ye oranla yüzde 20
K
aradeniz bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Fırtına Vadisi'ndeki işletmeler, gelen konuklarına farklı aktiviteler sunarak turist sayısını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Fırtına Vadisinde çelik halatlarla bağlanarak dağdan aşağı inilen bir aktivite olan Zipline sistemini kuran
işletmeler, 20 metre yüksekliğinde 75 metre uzunluktaki alanda müşterilere hem doğal güzellikleri
yukarıdan görme imkanı sunuyor hem de heyecanlı anlar yaşatıyor. Emniyet kemeriyle bağlandıktan sonra çelik halat yardımıyla vadinin karşı yakasına geçen ziyaretçiler, daha sonra aynı yolu
izleyerek başladığı yere dönüyor.Fırtına vadisine gelen turistler, daha sonra rehberler eşliğinde rafting yaparak vakit geçiriyor. Bölgedeki işletme sahibi Muhittin Yarıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziplineye yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Yarıcı, bu aktiviteyi
herkesin yapabileceğini dile getirerek, "Herhangi bir beceri gerektirmiyor. gelen misafirlerimizi
güvenlik kemeriyle bağlıyoruz. Güvenlik önlemi ve bağladıktan sonra çelik halatlarla karşıya gönderiyoruz. Karşı tarafa gittikten sonra aynı şekilde tekrar başladığı yere dönüyor. Bu şekilde aktivitemizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Son yıllarda en çok Arap turistlerin ilgi gösterdiğini
anlatan Yarıcı, "Arap turistlerin çocukları bunu daha çok seviyor. Gelen her yerli ve yabancı turiste
bu heyecanı yaşatmaya çalışıyoruz. Bölgemizde bu tür aktiviteler yaygınlaşmaya başladı" ifadesini
kullandı. Yarıcı, bu aktivitenin yanında misafirlere rafting imkanı da sunduklarını belirterek,
"Fırtına Vadisi bu anlamda çok zengin seçenekler sunuyor. Buraya gelen tüm yerli ve yabancı turAA
istler burada her türlü aktiviteyi yaşayabiliyor" dedi.
İzmir’in
turizm cenneti
Foça’da Büyükşehir
Belediyesi’nin destekleriyle
sürdürülen kazı ve restorasyon
çalışmalarında önemli mesafe
alındı. İlçenin 5 bin yıllık tarihiyle
yeniden kucaklaşmasını sağlayacak, Kent Duvarları Restorasyonu
1. Etabı tamamlandı. Restorasyon
çalışmalarıyla Bizans, Ceneviz
ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan Phokaia
Antik Kenti’nin surları
ayağa kaldırıldı.
F
oça kent duvarları restorasyonunun
ardından sıranın Kordon yolu ve
Athena tapınağına geleceğini kaydeden
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, "Yel değirmenlerinin altında
bir tiyatro var. İlk kazısı yapıldı. Onun
da gün ışığına çıkarılmasını istiyoruz.
Bunları yaparak hep birlikte UNESCO'nun kalıcı miras listesine Bergama’dan
sonra Efes ve Foça'yı da sokmak istiyoruz." dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin
desteğiyle kent merkezinde, Kadifekale'de restorasyon çalışmalarının
devam ettiğini hatırlatan Başkan Aziz
Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "16
bin kişilik olduğu varsayılan Roma
Antik Tiyatrosu'nun kamulaştırması
bitti, kazılar başlıyor. Agora restorasyonu 10 yıldır devam ediyor.
Rahmetli Başkanımız Ahmet Piriştina
ilk düğmeye basmıştı kamulaştırma
için. Kadifekale'nin arkasında kent
dönüşümü yaptık, tarih gün ışığına çıksın diye. Agoranın, tiyatronun ve şimdi
belirlediğimiz alanların sadece ve
sadece kamulaştırma masrafı 350 milyon TL. Bunu görmeyen görsün, anlatmayan anlatsın, duymayan duysun. Her
türlü kazıyı karınca kararınca gücümüz
yettiğince desteklemeye çalışıyoruz ve
destekleyeceğiz. Ve kentin öncelikleri
sırasına koyduğumuzda, bizim anlayışımızda tarih bilinci öne çıkıyor. Bu
paraları bunun için harcıyoruz. İzmirlilerden aldığımız destek ve enerji ile bu
paraları harcıyoruz. Asli görevimiz olmayan ama kent için, insanlık için, bu
kentin dünyaya açılması için ekmek su
kadar gerekli olan bu harcamaları yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam
edeceğiz." Foça Belediye Başkanı
Gökhan Demirağ ise ilçenin tarihsel
zenginliğine vurgu yaptığı konuşmasında, bu çalışmalarda ciddi yol
aldıklarını söyledi. İlçede Ege Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
maddi desteğiyle devam ederken,
Phokaia kazı ekibi 2009-2010 yıllarında
kent duvarlarındaki kazılara başladı.
Yine kazı ekibi ve kazının mimarları
tarafından ortaya çıkarılan surların
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapıldı. Projeler 2011 yılının Haziran ayında Koruma Kurulu tarafından
onaylandı. 2012 yılı Nisan ayının ortasında ise restorasyon çalışmalarına
start verildi. Foça Kalesi’nin Kent Duvarları Restorasyonu, Foça Kordon Yolu
Projesi’nin uygulanmasıyla tamamlanacak. Bu projede, 16 köprüyle deniz
eski zamanlarda olduğu gibi surlara
kadar gelecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kazı
Başkanlığı ile imzalanan protokol
doğrultusunda; Antik Phokaia kenti
kazılarına verdikleri destekle ilçeyi
dünyadaki önemli ören yerlerinden
birisi haline getirmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından
kazılara 2012 ve 2013 yıllarında aylık 75
bin TL olarak iletilen destek, 2014 yılından itibaren aylık 85 bin TL’ye çıkarıldı.
Kazı ve restorasyon çalışmalarını ise
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ömer Özyiğit başkanlığındaki ekip
yürütüyor. Kentin en eski yerleşimcilerinden Phokaialılar Athena Tapınağı'nın da bulunduğu yarımadayı
yaklaşık 8 km uzunluğunda surlarla çe-
virdiler. Kent duvarlarında yapılan
dönem analizi çalışmaları sonunda
Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait unsurlar da ortaya çıktı. Az korunan Bizans dönemi surlarının 12. ve
14. yüzyıla ait olduğu anlaşıldı. Foça,
1275 yılında Cenevizli Zaccaria ailesinin
yönetimine girdi. Ceneviz idaresi,
Foça'yı Türklerin 1455 yılında alışına
kadar sürdü. Yapılan restorasyonlarda
günümüze gelen tüm duvar yüzeyleri
korundu ve onarılarak tamamlandı.
Derzler arası derin bırakılarak ışık-gölge
oyunları yaratıldı. Böylelikle duvar
yüzeyindeki taşların kabartma biçimde
görünmeleri sağlandı. Kazılardan çıkan
eski taşlar bu restorasyonda kullanıldı.
Onarımı yapılan bütün kent duvarlarının yüzeylerinde eskitme yapıldı.
Kent duvarlarında görülen bütün
dönemlere ilişkin özgün harçlar, analiz
edildi ve restorasyonlarda özgün harca
yakın, fakat daha güçlü harçlar kullanıldı.
Bizans dönemi duvarları için toprak
harç, Ceneviz dönemi için horasan harç
kullanıldı. Osmanlı dönemi kent duvarları restorasyonunda ise dönemine göre
toprak ve kireç harçtan yararlanıldı.
Özgün yükseklikleri bilinmediği için duvarların ve kulelerin üst bölümleri, bitirilmemiş biçimde bırakıldı. Duvarların
bir bütün olarak görünmesi için yapılan
tamamlanmalarda stil birliğine gidildi.
Yeni yapılan bölümler, özgün bölümlerden kırmızı çizgiyle ayrıldı. Bunun için
araya 6 cm. kalınlığında kırmızı andezit
taşları yerleştirildi. Dönemler ise siyah
çizgilerle birbirinden ayrıldı. Bunun için
yine 6 cm kalınlığındaki bazalt taşlardan yararlanıldı.
CİHAN
açığı olduğunu ortaya koyduğu
belirtildi. Çin, ilk turizm açığını
2008’de yaşamıştı ve bu tarihte
küresel ekonomik krizde yabancılar Çin’de daha az harcama
yaparken, Çin parasının dolar
karşısında değerlenmesiyle
Çinlilerin yurt dışına gidişinde
artma yaşanmıştı. Çin medyasına
yansıyan haberlerde, Çinli turistler, yurtdışındaki özellikle pahalı kol saatleri, markalı çantalar
gibi lüks mallara büyük rağbet
gösterdi ve paralarını bu mallara
harcadı.
AA
üzelliği
g
r
a
h
a
b
n
o
s
a
'd
a
y
k
o
d
a
Kap
ört mevsimin güzelliklerinin en
güzel şekilde izlenebildiği KaD
padokya Bölgesi, bu günlerde meyve
Turistlerin yeni ilgi odağı 'Zipline'
Foça’ya tarihi dokunuş
artışla 98 milyon Çinli yurtdışına
çıkmış ve harcamaları 120 milyar
dolara ulaşmıştı. CTA’ya göre,
yurtdışına gidecek Çinli turist
sayısının 116 milyona, harcamalarının da yüzde 20 artışla 155
milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Yurtdışına giden Çinli turist sayısı
2013’te yüzde 18 artmıştı. CTA’nın
raporuna göre, bu yılın ilk
yarısında yurtdışına giden Çinli
turistlerin harcadığı para, yabancı
turistlerin Çin’de harcadığından
47 milyar dolar daha fazla. Bunun
da Çin’in en büyük turizm ticaret
ağaçlarının sararan yaprakları ile
peribacalarının bütünleştiği farklı bir
sonbahar güzelliği sergiliyor.
Dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak bilinen peribacaları ile
onların içlerine oyulu dinsel ve evsel
mekanlar kültür turizmi çerçevesinde
değerlendiriliyor.
Nevşehir'in Kapadokya Bölgesi, ayrıca vadi içlerinde kimi kızıla bürünen ve
çoğunluğu ise altın sarısına dönüşen meyve ağaçlarının yaprakları ile de fantastik
bir görünüm ortaya koyuyor. Turistler, yaprakları sararan ağaçlar, peribacaları,
sonbahar güneşi ve Mavi gökyüzünün birlikte sergilediği bu büyülü atmosferi fotoğraf makineleri ile fotoğraflayarak güzel bir gezi hatırasına dönüştürüyor. AA
Şairler savaşı durduramasa da acımasızlığı anlatır
E
skişehir Tepebaşı
Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uluslararası Eskişehir
Şiir Buluşması’nda
dünyanın farklı ülkelerinden
gelen şairler savaşı konuştu.
‘Savaş ve Şiir’ konulu özel
oturumda fikirlerini dile getiren yabancı şairler,
'savaşın acımasızlığı, şiirin
insanı besleyen ve yaşatan
yanını’ dile getirdi.
Alman Şair Achim Wagner,
savaş ve barış şiirleri olgusunun her ikisinde de bir şair
tanımı bulunduğunu
söyledi.
Wagner, "Bu tanımlama,
şairi dünyayı kavrayacak
aynı zamanda yargılayacak
bakış açısına sahip; gerçek
olanla olmayanı, doğru ile
yanlışı net bir biçimde ayırt
edecek, temel politik olayları yorumlayacak, dünya
analizi yapabilecek etik ve
ahlâki bir makam olarak
görüyor." diye konuştu.
Fransız Şair Francis Combes
de şairlerin savaşa karşı
sözcü olmasının normal
olduğunu vurguladı.
Bunu yaparken şairlerin
ihtiyati bir tedbirde bulunmak yerine bilinç ve
inançlarının, vicdanlarının
sesine kulak verdiğini kaydeden Combes, şöyle dedi:
"Savaşların, ölümlerin
önüne geçmek ezelden beri
şairlerin varlık nedeni olmuştur.
Her birimizin küçücük bir şiiriyle de olsa, unutulan ve
kaybolup giden şeylerin
içinden hayatın bir anını, bir
mutluluk, heyecan ve sevgi
anını koparırcasına çekip
çıkarmaya çalışması bundandır." Gallerli Şair caroline Stockford ise "Şiirle,
savaşanları durduramayız,
arkalarında, onlardan daha
gizli olan bir güce bakmamız
lazım. Sevgi ve şiir her şeyi
çözer. Ama önce insanları
sınıflara ayıran ve köleliğe
davet eden şeyin, dünya
barışının en büyük tehdidinin 'para' olduğunu bilip
anlamamız gerekir." şeklinde konuştu.
Şiirin şavaşı durduracağını
doğrulamanın cesaretli bir
şey olabileceğini aktaran
İtalyan Şair Zingonia Zingone, "Özellikle hiçbir
zaman buna muktedir olamadığı için.
Fakat şiirin içimizde yeni
ufuklar açabileceğini, bizi
daha farkındalıklı kılacağını
ve bu farkındalıklı bireylerin
toplamından kolektif bir bilinçliliğin yaratılabileceğini
söylemek uzak bir hedef
değildir." ifadelerine yer
verdi.
CİHAN
ZAYİ
14368514192 T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Emre ÖZALP
ZAYİ
14455511264 T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanımı Kaybettim. Hükümsüzdür.
Seyfi ÖZALP
14
14 EKİM 2014
Magazin-Tv
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
1200 TL’ye mutfak alışverişi
Cem'e, ABD'de
ceza şoku
Kıvanç'ı isyan ettirdiler
yuncu Bade İşçil eşi Malkoç Sualp ile Kuruçeşme’deki bir markette alışveriş yaparken
görüntülendi. Vatan'ın haberine göre; torbalar dolusu
mutfak alışverişi yapan çift, 1200 TL ödedi. Kısa bir
süre önce anne olan güzel yıldızın formuna kavuştuğu
gözlerden kaçmadı.HABER MERKEZİ
O
nlü oyuncu
Ü
Kıvanç Tatlıtuğ, bir gazete
Ayakkabıcı Sezen
ezen Aksu, İstanbul-Kanlıca’daki evinin alt katını
S
daha önce dikiş atölyesi haline getirmişti. Bir ara
takı tasarımıyla da ilgilenen Aksu şimdi de ayakkabı işine
merak sardı. Evinin alt katını ayakkabı tasarım atölyesine
çevirdi. Ayakkabı çizen, makinenin başına oturup bizzat
yapan Minik Serçe yakında kendi markasıyla üretime
başlayacak.HABER MERKEZİ
de yer alan
hakkında çıkan
haberlere Twitter sayfasından
böyle isyan
etti:"Geçen
hafta" yani
bayram
tatilinde,50 bin
liraya 5 günlük
tatil yaptığımı,
iki gece yediğim
yemeğe 10 bin
lira ödediğimi,
arka arkaya
şampanyalar
patlattığımı
söyleyerek,
güzel memleketimin içimi
parçalayan şu
karışık döneminde, beni sağduyudan
yoksun, vurdumduymaz bir
insan gibi
göstermeye
çalışıyorlar.Unutma sakın! Ben
bu güzel ülkenin
vatandaşıyım...
Benim " geçen
hafta" yani
bayram tatilinde
nerede kaldığım
belli, ne yaptığım belli, ve ne
kadar fatura
ödediğim de
belli..Ayıptır...G
ünahtır... Eger
geçen hafta ismi
geçen otelde
kaldıysam, o faturayı ödediysem,iki gece
yemeğe o parayı
verdiysem ben
şu anda yaptığım mesleği
bırakacağım..."
HABER MERKEZİ
tandartcy adlı yeni gösterisiyle
S
Amerika’da hayranlarıyla buluşan Cem Yılmaz’a ceza şoku! New
Jersey’de 40 bin dolara kiralanan NJ
PAC Prudential Hall’ün menajeri,
gösterinin belirtilen süreden 9
dakika geç bittiğini, bu nedenle
salon çalışanlarının mesaiye
kaldığını belirterek organizatörden 5
bin dolar istedi. New York’taki Lincoln Center Avery Fisher Hall’deki
gösterinin saati ise salon çalışanlarının yemek molasına denk geldi.
Yılmaz’ın sahne ekibi, salon çalışanlarının işi bırakıp yemeğe gitmesine
tepki gösterdi. Organizatör yemek
mesaisi için de 5 bin dolar daha
ödedi.
İMALI TWEET'LER
Bu arada ABD turnesine çıkan Cem
Yılmaz, ‘Pek Yakında’nın izlenmediği ve gösterisini boş salonlara
oynadığı haberlerini ti’ye aldı.
Şahan Gökbakar’a “Abi dünyana
dahil olup senden hoşlanmak istiyorum ne dersin?” diye gönderme
yapan Yılmaz, Al Pacino’ya “Sevgili
Al geçen akşam Scarface’i izledim.
Hiç beğenmedim. Bitmişsin” diye
yazarak imalarını sürdürdü.HABER
MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
08:35Böyle Bitmesin
10:40Beni Böyle Sev
13:00Haber
13:15Spor
13:18Hava Durumu
13:25 1 Çorba
13:30Küçük Hanımefendi
15:25Hayat Yokuşu
16:25Zengin Kız Fakir Oğlan
18:20Yoldaki Haber
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
19:55Kızılelma
21:55Reis-i Cumhur
07:00Oynat Bakalım
08:30Batman
09:00Casper
09:30Duck Dodgers
10:00Aramızda Kalsın
12:15Özge İle Güzel Bir Gün
14:30Batman
14:55Casper
15:25Duck Dodgers
15:45Oynat Bakalım
16:45Söyle Söyleyebilirsen
18:00Batman
20:00O Ses Türkiye
06:00Geniş Aile
08:00Galip Derviş
10:00Küçük Ağa
12:00Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:00Akasya Durağı
16:30Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Çarkıfelek
21:45Canlı Canlı
04:5020 Dakika
05:20Geniş Aile
06:45İki Aile
08:30Kadın İsterse
10:00Dürüye'nin Güğümleri
12:00Aramızda Kalsın
14:00Medcezir
16:45En Güzel Bölüm
17:15Benim Kuaförüm
19:00Star Haber
06:30Cennet Mahallesi
07:30Ayı Kardeşler
08:00Pepee
08:30Hayat Bilgisi
10:00Elveda Dostum
12:00Ender Saraç ile
Sağlıklı Günler
14:00Dila Hanım
16:30Fatih Harbiye
19:00Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
22:00Muhteşem Yüzyıl
06:05Benim Annem
Bir Melek
07:00Doksanlar
08:40Selena
10:25Karadayı
13:10Adanalı
15:10Çocuklar Duymasın
17:10Alemin Kıralı
18:55ATV Ana Haber
20:00Akrep Kral 2
22:00Şifre Merkür
07:00Her Sabah
08:45Gagguk
09:15Dünyayı Geziyorum
10:20Burada Ne Yenir?
11:20Yeter Ki Sen Kazan
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:30Fatmagül'ün Suçu Ne?
16:30Dolu Dolu Anadolu
17:55Sıcak Gündem
18:15Ana Haber
18:50Ekip
19:50Uçuş 93
01:00Gossip Girl
01:405 Yıldızlı Şefler
02:10Kanıt
03:30Acemi Pilotlar
05:00Gossip Girl
06:00Shappies
07:30Ejder Avcıları
08:305 Yıldızlı Şefler
09:10Elveda Derken
11:10Kavak Yelleri
13:10Çalıkuşu
15:10Kuzey Güney
17:30Ejder Avcıları
18:30Gossip Girl
19:30Yalan Dünya
21:30Anneler ve
Kızları
23:20The Killing
08:45Lifestyle
08:55 Hava Durumu
09:00Haber Merkezi
09:15Ekonomi Piyasalar
09:20Spor
09:30Ekonomi Notları
10:00Haber Merkezi
10:15Ekonomi Piyasalar
10:20Spor
10:30Seçim Aktüel
10:45Spor
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Haber Merkezi
11:35Ekonomi Piyasalar
11:40Spor
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
05:00Rizzoli and Isles
06:30Sullivan and Son
07:00Geri Sayım
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00Kapanışa Doğru
17:00Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Planet Sheen
18:30Penguins of Madagascar
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
01:15Ruhumun Aynası
03:00BKM Güldür Güldür
04:45Komedi Türk
05:30Çocuklar Duymasın
07:30İsmail Küçükkaya
ile Çalar Saat
10:00BKM Güldür Güldür
12:00O Hayat Benim
14:30Ruhumun Aynası
16:30Çocuklar Duymasın
19:00Fatih Portakal ile FOX
Ana Haber
19:30Ruhumun Aynası
21:00Ruhumun Aynası
23:00Kocamın Ailesi
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
14 EKİM 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Mustafa Pektemek, Fenerbahçe'den teklif aldığı şeklinde çıkan haberlere yalanladı. Beşiktaşlı futbolcu Mustafa Pektemek, Spor
Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Ankara'daki Yenikent ASAŞ
Stadı'nda oynamalarının kendileri açısından daha iyi olacağını söyledi.
Fatih Terim: 21 yaşındaki çocuğa sahip çıktım, bunun için özür diliyorum
Mustafa Pektemek
F.Bahçe'den teklif aldı mı?
B
ağdat Caddesi Kartal
Yuvası'nda takım
arkadaşı Atiba Hutchinson'la birlikte taraftarlarla
bir araya gelen siyah-beyazlı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, kendisinin
daha önce Ankara'da
birçok maça çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Yenikent ASAŞ Stadı'nda
Sivasspor ile yapacağımız
maç Atatürk Olimpiyat
Stadı'dan daha iyi olacak.
Bu statta birçok maça çıktım. Zemini güzeldi, şimdi
daha da güzel. Stadın
tribünlerinin de
yapıldığını biliyorum.
Umarım düşüncelerimiz
gerçekleşir ve Sivasspor
maçından 3 puan alırız."
Transferde isminin Fenerbahçe ile anılması ile ilgili
soruyu yanıtlayan
Mustafa, "Bu konuda bilgim yok. Ben hiçbir şey
duymadım. Böyle haberler
çıktı. Ben buradayım, tek
düşüncem Beşiktaş. Şu an
iyi gidiyoruz. Haberlerin
neden çıktığını bilmiyorum. Güzel bir hava
yakaladık. Bunu bozmaya
çalışan insanlar mı var,
açıkçası bilmiyorum.
Böyle bir şeyin olmadığı
da ortada" ifadelerini kul-
landı. Ligde bu sezon üç
deplasman maçını da
kazandıklarını vurgulayan
Mustafa Pektemek,
"Sivasspor maçını
Ankara'da oynayacaksınız.
Biraz deplasman gibi mi
olacak?" sorusuna şu
yanıtı verdi: "Üç deplasman üç galibiyet... Bunun
baskısı yok. Böyle bir korkumuz yok. Kendi sahamızda oynarken de
rahat mücadele ediyoruz.
Maçların sonucu beraberlikle bitti. Lig yeni başladı.
Kendi sahamızda
taraftarın ne kadar etkili
olduğunu biliyoruz.
Durum bu şekilde gelişti.
Ankara'da iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum."
Sakatlığı ile ilgili bilgi
veren Mustafa Pektemek,
ilk kez adalesinden sorun
yaşadığını dile getirdi.
Kronik sakat olduğu şek-
lindeki haberlerin doğru
olmadığını vurgulayan
siyah-beyazlı oyuncu,
"Kendimi iyi hissediyorum. Yaşamış olduğum ilk
adale sakatlığı. Bu konuda
pek bir şey bilmediğim
için doktorun tavsiyelerine
uyuyorum. Dizden ve
bilekten birçok sakatlık
yaşadım. Böyle bir şeyi ilk
defa yaşadığım için durumu kestiremiyorum"
diye konuştu. Kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur
Çebi'nin, savunma oyuncularının forvetlere karşı
sert oynadığı yönündeki
sözü ile ilgili Mustafa, şunları söyledi: "Bu duruma
alışkınım, şikayetçi
değilim. Futbolun içinde
olan şeyler. Hücum oyuncusu olduğumuz için bu
durumlara daha çok
maruz kalıyoruz. Kendi defans oyuncumun da çok
sert oynamasını isterim.
Tabii ki kasti olmasını
değil. Balıkesirspor
maçında kimse kasti
davranışta bulunmadı.
Sakatlık yaşadım ama
bunu diğer oyunculara
bağlayamam." A Milli Futbol Takımı'nın 2016
Avrupa Şampiyonası grup
elemelerindeki durumuyla
ilgili görüşlerini aktaran
Mustafa, "Balıkesirspor
maçındaki sakatlığımdan
dolayı milli takıma
gidemedim. Gruplara kötü
başladık. İkinci maçımızda
da yenildik. Birçok eksiğimiz vardı. Bugün
önemli bir karşılaşmamız
var. Üstesinden gelebilecek kadroya sahibiz. Üç
puan alacağımıza inanıyorum. Kampı üç puanla
bitirip daha iyi günlere
gideceğiz" ifadelerini kullandı.
AA
Yalman: Göreve gelir gelmez
hoca değişikliği yapmayacağız
Galatasaray
Kulübü
başkan adaylarından Alp
Yalman,
seçildiği taktirde hemen
hoca değişikliğine gitmeyeceğini
İtalyan teknik
adam Cesare
Prandelli ile
görüşeceğini
söyledi. Yalman, ayrıca
Sabri
Sarıoğlu'na da
ayrı paragraf
açarak cezasının kalkabileceğinin
sinyallerini
verdi.
da yakın bir
antrenör, çok
an
şk
ba
bü
gibi. Fatih
dostum Fatih
alatasaray Kulü Yalman,
ne
lp
erilmesinden
A
Terim'in gönd
adaylarından
m
sa
ıy
ad
n olm
onuna
kadar memnu
kulüp televizy
ndu.
klinden
lu
şe
bu
e
da
ilm
ar
er
al
nd
m
gö
açıkla
ca
lli'ye de bunu
ho
de
an
de
ir
Pr
özellikle
Seçildiği takt
birşey değil.
ş
dip
yapmak hiç ho zmet eden
değişikliğine gi sunda
hi
nu
Galatasaray'a litesiyle
gitmeyeceği ko lman, "Net
ka
et
Ya
zm
n
hi
re
es
ve
herk
bilgiler
atasaray'ı
im. Prandelli
al
el
G
ey
r.
yl
lü
sö
çü
ak
öl
ar
ol
e
sözleşmeli
beklenen yerler e onun için
Galatasaray'ın
başlı şeyleri
ecek is
lli
ey
Be
m
r.
re
dı
tü
sı
gö
ca
ho
ler alınır."
rada. Gelir
ona göre önlem
yapmak için bu vden almak
re
dedi.
gelmez onu gö yakışmaz,
ığa
Galatasaraylıl
.
kadro dışı
artı da getirmez
Sezon başında rıoğlu
sportif olarak
Sa
i
br
Sa
n
bırakıla
ncelerini de
adım
şü
m
dü
ur
ki
ot
da
ile
ın
lli
kk
ha
Prande
p
ki
, "Sabri'nin
sından ta
belirten Yalman aldığını
görüşmedim ba gayet aklı
za
yla
fiilen neden ce bilmiyorum.
ettiğim kadarı
ı
leri yerinde.
em
yl
sö
a
nd
neden atıldığın en
şı
ba
inde
iç
rk
r
de
la
ış
um
ay
or
ar
iy
m
Bilm
Bir takı
ilgili belki de
ım şekilde
olabilir takımla n bazı yanlış paylaşacağ Ona iki türlü
.
ta
uk
um
şl
or
bo
iy
bilm
idari bir
dan
olabilir ama
zım genç takım
de
la
i
ak
er
el
km
nc
ba
şü
dü
ce
in
ay
el
asar
cak. G
yetişmiş Galat bir çocuğa
hepsi konuşula 'yi gönder
pan
lli
ya
ı
de
lığ
an
an
Pr
pt
en
ka
ı
hem
et'i, Mehmet'i nasıl bir muamele yapılmas
k bu
Mustafa'yı, Ahm yok." diye
sa
ur
ur
ot
e
rs
ri
y
Allah izin ve
getir diye bir şe rim'in
zalar kısmının
Te
gibi şeylerin, ce min etmek
konuştu. Fatih Prandelli'ye
te
i
en az seviyede cağız."
başına gelenler ediğini ifade
pa
m
için herşeyi ya
de yapmak iste , "Mustafa
CİHAN
ndı.
lla
ku
an
ni
lm
ri
Ya
le
lp
de
ifa
eden A
etli bir
Denizli çok kıym
G
Sneijder'de flaş gelişme
larını açıklamasıyla başladı. Tecrübeli futbolcunun, FIFA’ya başvurduğu takdirde
bedelsiz olarak serbest kalabileceği iddiası
ortaya atıldı. Hatta hâl böyle olmasına rağmen takımda kalmayı ve mücadele etmeyi
seçen Sneijder’e taraftarlar övgü yağdırdı.
İşte Sneijder krizinin detayları...
Hajrovic olayından farklı Finansal sorunlar
yaşayan Sarı-Kırmızılı yönetim, tüm futbol-
Trabzonspor'u hak ettiği
Avrupa seviyesine çıkarmak için çalışmalarının
her yönde devam ettiğini
vurgulayan Hacıosmanoğlu, Avrupa'da elde
edilen başarılı sonuçların,
yurt dışında çoğu şirketin
dikkatini çek-
culara alacaklarının 45 gün gecikmeli olarak
ödeneceği şeklinde bir ibare içeren kağıt
imzalattı. Ancak sadece Wesley Sneijder,
“Menacerimle konuşmadan, böyle bir kağıdı
kesinlikle imzalamam” cevabını verdi ve
konuyu menacerine iletti.
Hollanda basınına açıklama yapan menacer
de, krizin patlak vermesine yol açtı. Ancak
iddia edildiği gibi, Sneijder’in istediği
takdirde kulüpten ayrılmasının söz konusu
olmadığı öğrenildi. Çünkü oyuncunun önce
kulübe ihtarname çekmesi gerekiyor. Zira
Hajrovic olayında, Bosnalı futbolcunun bu
ihtarı gönderdiği ve o dönem yöneticilerin bu
uyarıyı görmezden geldiği belirlendi.
Faks yoluyla imzalayacak
Ayrıca Sneijder’e ödenecek paranın da
kulüpte hazır olduğu, ancak bu ödemenin
yapılması halinde tüm takımın alacaklarını
talep edeceği düşünülerek, infial yaratılmaması adına paranın verilmediği bildirildi.
Taraftarın heyecanla beklediği müjdeli haber
ise gecikmedi. Galatasaray Yönetimi, Hollanda Milli Takımı kampında bulunan Wes-
Emenike Spartak Moskova’ya kesinlikle dönemez
us Spartak Moskova takımı
R
Genel Müdürü Roman
Ashabadze Fenerbahçe'nin
geçtiğimiz sezonun başında 13
milyon euro bedelle
Spartak’dan transfer ettiği
Emmanuel Emenike ile ilgili
Türk basınının iddialarını
yalanladı.
Nijeryalı yıldız Emenike’nin
Spartak Moskova’ya
döneceğiyle ilgili iddiaları
yorumlayan Ashabadze
haberlerin yalan olduğunu
Hacıosmanoğlu:
Uluslararası
dikkat çekiyoruz
T
rabzonspor Kulübü
Başkanı İbrahim
Hacıosmanoğlu, Avrupa
ekonomisine yön veren
birçok firmayla sponsorluk görüşmelerinin devam
ettiğini bildirdi. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor
dergisinin ekim ayı
sayısına verdiği röportajda, bordo-mavili takımın
vizyonu ve misyonu
gereği mücadeleci, dürüst
ve çalışkan bir anlayışla
yoluna devam ettiğini belirtti.
olcuTüm futb ların
ak
lara alac kmeli
eci
45 gün g ine dair
ğ
ödenece alatan
z
kağıt im Snei,
yönetim enac, “M
jder'den le
erim
n imza
a
d
a
m
ş
konu
cevabı
”
m
a
m
t
a
atlak
p
z
i
r
k
a
alınc
netim
verdi. Yö rlayıp
azı
parayı h lı'nın
a
Holland i ikna
in
menacer .
etti
alatasaray’da Wesley Sneijder krizi tatlıya
G
bağlanıyor... Her şey Hollandalı yıldızın
menacerinin, transfer taksitlerini alamadık-
15
kesin dille ifade etti.
Ashabadze, "Emenike’nin
Spartak Moskova’ya dönmesi
kesinlikle olamaz. Transfer
yapıldı bitti. Emenike Türk
takımının eşit haklara sahip
oyuncusu." dedi.
finans sözleşmesinin
detaylarına girmek
istemiyorum." şeklinde
konuştu. Türk basınında çıkan
iddialara göre Fenerbahçe,
Emenike’nin bonservisinin
tamamını ödemiş değil.
Emenike’nin transferinde
Fenerbahçe’nin Spartak
Moskova’ya paranın hepsini
ödemediği iddialarına değinen
Spartak Moskova Genel
Müdürü, "Emenike konusunda
Spartak ve Fenerbahçe arasında
Haberde Fenerbahçe’nin 11
Ağustos 2013’te Spartak
Moskova’ya 6 milyon euroluk
bir ödeme yaptığı, fakat geriye
kalan 7 milyon euroluk kısmı
henüz ödemediği iddia ediliyor.
CİHAN
ley Sneijder’e, alacaklarının 45 gün içinde
ödeneceği yönündeki kağıdı faks yoluyla
imzalatacak. Böylece yıldız futbolcunun
Sarı-Kırmızılı formayla olan macerası devam
edecek.
Sneijder ne demişti?
“Kulübümden 3 aylık alacağım var. Bu konu
ile menacerim ilgileniyor. Sorun kısa bir
zaman sonra çözülecektir. Galatasaray finansal sorunları çözmek için çalışıyor.
Galatasaray büyük bir kulüp. Paramı er ya da
geç alırım.”
Haber Merkezi
tiğini kaydetti. Hacıosmanoğlu, Avrupa
ekonomisine yön veren
birçok firmayla sponsorluk görüşmelerinin devam
ettiğine dikkati çekerek,
şöyle devam etti:
"Kulübümüz, Avrupa'da
aldığı başarılarla ülke
puanına hatırı sayılır bir
katkı yaparak birçok uluslararası şirketin dikkatini
çekti.
Güvendiğimiz ve
inandığımız teknik
kadroyla oyuncuların sahada gösterecekleri performans bizleri ve
taraftarlarımızı memnun
edecek seviyede olmalıdır." Her yeni
yapılanmanın belirli bir
zamana ihtiyacı olduğunu
anlatan Hacıosmanoğlu,
"Zaman ilerledikçe sahada kazanmak için var
gücüyle mücadele eden
futbolcuların yanı sıra
skor tabelasında hanemize yazılmış 3 puanları da
göreceğiz" ifadelerini kullandı.
AA
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
14 EKİM 2014 Salı
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
Ş
iMŞEK:
ÇOK ZOR BiR
DÖNEMDEN
GEÇiYORUZ!
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin çok
zor bir dönemden geçtiğini belirterek,
"Türkiye'nin böyle bir konjonktürde yüzde 3,3'lük
büyümeyi yakalaması önemli bir başarıdır" dedi.
İHRACAT ODAKLI BÜYÜME
STRATEJiSi AKSAMAYACAK
Ekonomi Bakanı Zeybekci,
"2023 hedeflerine ulaşmak için
başlatılan ihracat odaklı
büyüme stratejisi hiçbir şekilde aksamayacak" dedi.
konomi Bakanı Nihat Zeybekci,
yaptığı açıklamada, sokaklarda
terör estirenlerin 2023 hedefleri
doğrultusunda kararlılıkla yürüyen
hükümeti yıldıramayacağını, her
bakanlığın kendi alanında yoğun
tempoda çalışmaya devam ettiğini
söyledi. Zeybekci, 2023 hedeflerine
ulaşmak için başlatılan ihracat
odaklı büyüme stratejisinin hiçbir
şekilde aksamayacağını vurguladı.
E
Ekonomi Bakanlığı ekibi olarak
çarşamba günü Türk-Japon İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda
bulunmak üzere Japonya'nın başkentine giderek Türkiye'nin
ekonomisinin yarınını inşa etmeyi
sürdürdüklerini aktaran Zeybekci,
şöyle konuştu:
"Bir gece boyunca uçarak Japonya'ya
gittik. Tokyo'da 6 tane görüşmeyi bir
günde yaptık ve bir gece boyunca
uçtuk bugün de (10 Ekim) Kosta Rika
DışişleriBakanıyla bir aradayız.
Japonya'yla serbest ticaret anlaşması
görüşmelerine başladık. Kore'yle
bitirdik, şu anda yürürlüğe girdi. Şu
anda yetmiyor bunu genişletiyoruz.
İran'la tercihli ticaret anlaşmamızı
imzaladık, onayladık. Moldova'yla
imzaladık. Şimdi Kosta Rika ile Orta
Amerika'da birçok yönüyle bize benzeyen, stratejik anlamda da her şeyin
orta yerinde olan bir ülkeyle serbest
ticaret anlaşması görüşmelerine
devam ediyoruz. Biz önümüze bakıyoruz, biz ülkemizin geleceğine bakıyoruz."
Zeybekci 2023 hedeflerinin kendisine
ve ülkesinin geleceğini düşünen her
bir vatandaşa heyecan verdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin geleceği beni heyecanlandırıyor, bu ülkenin, bu milletin
geleceği beni heyecanlandırıyor. 2023
hedefleri denildiği zaman ben bundan heyecan duyuyorum. Bu ülkenin
geleceğinde Cumhurbaşkanımızın
dediği gibi 'kefenimizi giydik yola çıktık', biz de ona bakıyoruz. Onu
gördükçe biz de gece gündüz durmadan uyumadan, hakikaten yorulmadan, hasta olmaya bile hakkımız
olmadan koşturuyoruz. Önümüzdeki
hafta yine 2-3 ülkeye gideceğiz.
Ülkemizi anlatacağız, ülkemizin cazibesini anlatacağız, ülkemizin ihra-
atman'da Kobani eylemlerinde nispi bir
sakinlik olduğunu belirten Bakan Şimşek,
bölgede hiçkimsenin hak etmediği bir
travmanın yaşandığını söyledi. Bunun etkilerinin bir süre devam edeceğini ifade eden
Şimşek, Kobani'nin bu olaylarda bahane
edildiğini vurgulayarak, "Kobani bir bahane.
Kobani'de yaşananlara Türkiye hiçbir zaman
sessiz kalmadı. Kobani'den gelen 187 bin Kürt
kardeşimize biz kapımızı ve gönlümüzü açtık"
dedi.
B
Türkiye'nin bu süreçte insani ve diplomatik anlamda yapabileceği her şeyi yaptığına işaret
eden Şimşek, ''Tezkereye ret oyu verilmesi
Kobani'nin bahane olduğunun en büyük
göstergesi'' diye konuştu.Şimşek, malzemelerden birinin de Türkiye'nin IŞİD terör örgütünü
desteklediği yönündeki iddialar olduğunu
kaydederek, "Türkiye hiçbir şekilde IŞİD terör
örgütünü desteklemedi. IŞİD'in elindeki
silahların büyük bir kısmı Amerikan yapımı
silahlar. Nasıl bir tezgahla karşı karşıya olduğumuzu görmek açısından bu önemli. Efendim
neymiş tırlar yakalanmış, tırlar tamamen 'paralel yapının' sabotajıydı" dedi.
Batıda insani bir şekilde demokratik haklarını
kullananların, doğu bölgesinde bu işi yağmaya
çevirdiğinin altını çizen Şimşek, bu durumun
Kobani'yle bir ilgisi olamayacağını, Kobani'ye
bir katkı sağlanamayacağını dile getirdi.
Şimşek, güvenlik görevlilerini kutlayarak,
yapılan bütün sabotaj ve tahriklere rağmen,
gösterilerde müdahaleler doğrultusunda sivil
can kaybı yaşanmamasının altını çizdi. Şimşek,
bu olayların farklı ülkelerde yaşanması durumunda başka sonuçları olabileceğini söyledi.
catını artıracağız. Dış ticaret açığını
daraltacağız, cari açığı daraltacağız.
istihdamımızı yükselteceğiz, ihracatımızı artıracağız, büyümemizi
artıracağız."
Son haftalarda Amerika, Moldova,
Romanya ve Japonya gezileri ve bu
ülkelerde yapılan görüşmelerle
Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını aktaran Zeybekci,
"2023 hedefleri Gazi Mustafa Kemal'in
gösterdiği hedefe doğru yürümektir"
"Salı günü Almanya'ya ondan sonra
bu tur devam ediyor. Artık öyle bir
hale geldik ki uyandığımda tavana
bakıyorum 'neredeyim' diye, 'yön
neresi' diye. 10 aylık bakanlığımız
süresince 30'un üzerinde ülkeye gittik. Toplamda 70 veya 80 gün
civarında yurt dışında geçen bir
süremiz var. Ama gerek 30 mart
gerekse 10 ağustos seçimleri itibarıyla
biraz içeriye konsantre olmuştuk ki
içeriye konsantre olmuş halimiz bu…
Önümüzdeki günlerde AB üyesi tüm
ülkeleri dolaşacağız" bilgisini verdi.
Bakan Zeybekci, Atatürkçü olduğunu
öne sürmesine karşın Türkiye'nin
geleceği adına elle tutulur hiçbir
çalışmanın içerisine girmeyen bir
kesimin Türkiye'de kaos çığırtkanlığı
yaptığını dile getirerek, şöyle devam
etti:
"Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği bir
hedef var, muasır medeniyet ve ilerisi
diye. 2023 hedefleri Türkiye'de bizim
Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği o
hedefi geçmektir. Oraya doğru
yürümektir. Onların diliyle,
Atatürkçülük hamasetle olmaz. Bu
ülkeyi sevmek yaptığın işle ölçülür.
Ne kadar çok milliyetçi olduğun ya da
bu ülkeyi ne kadar çok sevdiğin, bu
halkı ne kadar çok sevdiğin, ne kadar
çok istihdam yarattığınla, ne kadar
çok bu ülkeyi kalkındırdığınla
ölçülür.
On yılda 230 milyar dolardan 820 milyar dolara ulaşan milli gelir, on yılda
3 bin 400 dolarlık kişi başına milli
gelirden 11 bin dolarlık kişi başına
milli gelire… On yılda dünyadaki 21.
sıradan 16. büyük ekonomi olmaya,
Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi
olmak… Bunlardır bizim başarı ölçütlerimiz. Geleceğe de bu şekilde bakıyoruz."
"Ekim ayı içinde 14-15 ülkeye gitme
planımız var"
İçeride yaşanan gerginliklerin
Türkiye'nin gelecek planları yapmasını engelleyemeyeceğini vurgulayan Zeybekci,"Birileri ortalığı ateş
çemberine çevirmekten zevk alırken
dünyanın ekonomik haritası yeniden
çiziliyor. Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı'yla (TTIP) Amerika
Avrupa Birliği ile yeniden bir araya
geliyor. Sadece ekonomik değil siyasi
bir birlik kuruluyor. Diğer taraftan
Amerika, Japonya ve Yeni Zelanda da
dahil olmak üzere 15 tane pasifik
ülkesiyle TPP projesini ortaya
koyuyor. Bizler de Türkiye olarak çok
önemli projelerimizle ekim ayı içinde
14-15 ülkeye gitme planı yapıyoruz"
diye konuştu.
Kabinedeki bakanların yoğun yurt
dışı gezileri ve uçak seyahatleri
dolayısıyla zaman zaman zor anlar
yaşadığını belirten Zeybekci, şunları
anlatti:
Bu olayların arka planında olanların belirlendiğini de kaydeden Şimşek, bunların geriye
dönük tespit edilerek hukukun önüne çıkarılacağını ifade etti.Şimşek, söz konusu olaylarda
iş yerleri, bankalar, esnaf ve okullara
saldırıldığına dikkati çekerek, "İnsan, acaba
"Bazen çok enteresan şeyler
yaşanıyor. Saat farkı oluyor ve mekan bunlar sözde haklarını savundukları Kürt
farkı yaşıyorsunuz, bunların güzel es- halkının cehalet ve sefalet içerisinde
prileri de oluyor. Dışişleri Bakanı'mız kalmalarını mı istiyorlar diye düşünüyor"
başta olmak üzere Ekonomi Bakanlığı dedi.Bölgenin ekonomik gelişmesi için gece
gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan
olarak dış ekonomik ilişkiler bakanŞimşek, esnaf odaları ve sivil toplum kurulığı gibi çalışıyoruz ki öyleyiz zaten,
luşlarından hiçbirinin bu olayları kınayabir de Enerji ve Tabii Kaynaklar
madığını ifade etti.
Bakanlığımız… Bu alanda üç bakanlığımızı sıralarsak, 1 Dışişleri
Bakanı'mız, 2 biz, 3 Enerji bakanımız "BÜYÜME REVİZYONUMUZ IMF'NİN DÜNYA
REVİZYONU İLE BENZER"
çok seyahat ediyoruz. Yurt dışında
Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'da (OVP)
çok fazla bulunuyoruz."
hedeflerin küçülüp küçülmediğine ilişkin soru
üzerine, OVP'nin global arka plana bakmadan
Diğer bakanların da fırsat buldukça
değerlendirilemeyeceğini söyledi.Uluslararası
şehirlere gittiğini, bu şekilde
davalarını, sevdalarını vatandaşlarla Para Fonunun (IMF) da büyüme beklentilerini
aşağı yönlü revize ettiğini belirten Şimşek, şunpaylaştıklarını ifade eden Zeybekci,
ları kaydetti:
"Onun için her iki vatandaşımızdan
bir tanesi seçimlerde bizimle beraber
"Bu sene bizim kontrolümüz dışında birçok
oluyor. Artık Cumhurbaşkanlığı
önemli faktör yaşandı. AB'nin toparlanması
seçimlerinden sonra her iki vatancılız kaldı, Almanya tekrar bir küçülme dönemdaşımızdan da fazlası bizimle beine girmiş gibi. IŞİD bizim ticaret hatlarımız ve
raber, artık artı 2 puan daha var. Bu
ihracat pazarımızı bir süre çok büyük oranda
bizi mutlu ediyor, yorulmuyoruz.
Kuvvetimizi kendi içimizden alıyoruz, vurdu, bunun cari açık, büyüme ve enflasyona
etkisi var. Rusya-Ukrayna krizinin de dolaylı
Allah bunun dayanma gücünü
yansımaları var. Gıda fiyatları arttı bu enflasyveriyor" şeklinde konuştu.Faizler
onu vurdu ve aynı zamanda son 13 yılın en
konusunda bir soru üzerine ise
büyük kuraklığını yaşıyoruz.
Bakan Zeybekci, faizlerin
hala yeterince düşük olmadığını belirterek,
"Ekonomi yönetimi piyasayı
geriden takip etmemeli.
Piyasanın önüne düşüp
onu yönlendirmeli" dedi.
Bu oyunu bozmak zorundayız
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
"Geleceğimize, huzur ve zenginliğimize kastedilmesine müsaade
edemeyiz. Bu oyunu bozmak
zorundayız" dedi.
OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, IŞİD bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilere ilişkin, "Bugün milletimizin arasına
nifak sokulmasına, evlatlarımızın yeniden
böyle bir oyuna kurban gitmesine izin veremeyiz. Kendi geleceğimize, kendi huzur ve
zenginliğimize kastedilmesine müsaade edemeyiz. Bu oyunu bozmak zorundayız" dedi.
T
Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında
TOBB Konferans Salonunda düzenlenenTOBB
İstişare Toplantısı'na Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ),
HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu
(MEMUR-SEN), Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) yöneticileri ve temsilcileri katıldı.Hisarcıklıoğlu, açılış konuşmasında, toplantıda
her fikirden, her siyasi görüşten, her inançtan
üyeleri bulunan Türkiye’nin işçileri,
memurları, çiftçileri, esnafları ve işverenlerinin bulunduğunu, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı
şehirlerinden gelen başkanlar, yerel kanaat
önderlerinin toplantıda yer aldığını ifade etti.
Başbakan Davutoğlu'nun gerek Dışişleri
Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde
kadim devlet geleneğinin önemli ilkelerinden
istişareye büyük önem verdiğini, sadece
Başbakanlığı döneminde 3 kez sosyal tarafı
oluşturan bu kuruluşlarla bir araya geldiğini
belirten Hisarcıklıoğlu, konuya büyük bir hassasiyet gösteren Başbakan Yardımcısı Akdoğan'a da şükranlarını sundu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 102 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content