close

Enter

Log in using OpenID

Kentsel Dönüşüm - ab kentsel donusum

embedDownload
G
KALİTE, ÇEVRE,
İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
ayrimenkul Danışmanlığı alanında Türkiye’nin en prestijli,akla ilk gelen, lider,
öncü, iş bilgisi en kuvvetli ve marka değeri en yüksek gayrimenkul danışmanlık
şirketi olmak ve bunu korumak. Tüm bunların sürekliliğini sağlamak için;
• Faaliyetlerimizin her aşamasının çevresel etkilerini ve İSG risklerini
düzenli gözden geçirerek, bu doğrultuda amaç ve hedeflerimizi belirleyip
uygulamak,
• Müşterilerimizin isteklerini tam ve doğru olarak anlamak ve karşılamak,
• Şirketimizin başarısını ve hizmetimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri
sürekli olarak iyileştirmek, sürekli gelişmemize herkesin katılımını sağlamak,
• Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel, çevre ,İSG sorumluluklarının
farkında olmalarını sağlamak,
• Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak,
• Faaliyetlerimize uygulanabilir çevre dostu yeni teknolojiler kullanarak; çevre
kirliliğini önlemek,
• İSG açısından risk yaratmayan önlemler alarak iş kazalarının önüne geçmek,
• Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak,
• Etkin atık yönetimini; geri dönüşüm, geri kazanım ve yeniden kullanım anlayışı
ile kirlenmeyi önlemek,
• Çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyum sağlamak ,
• Çalışanlarımızın, şirketimizin başarısında payı olan, katılımcı, bilgiyi paylaşan,
gelişmeleri takip eden, yaptıkları işten tatmin olan ve kendilerini güvende
hisseden kişiler olmaları,
Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlarımızın katılımıyla taahhüdümüzdür.
2
www.aktifbaskent.com
Kentsel Dönüşüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM
NEDİR?
K
entsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik,
toplumsal ve mekânsal özelliklerinin incelenmesi sonucunda eski
ve riskli yapıların yeniden yapılması, şehirleri yaşanılır yeşil alanlara,
kültürel ve sosyal donatı merkezlerine dönüştürmek için uygulanabilir bir yol
haritasının oluşturulmasıdır.
• Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır.
RİSKLİ ALAN NEDİR?
Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı, ifade etmektedir.
REZERV YAPI ALANI NEDİR?
Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı
olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya
resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen
alanları, ifade etmektedir.
www.aktifbaskent.com
3
4
www.aktifbaskent.com
Kentsel Dönüşüm
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Aktif Başkent Kentsel Dönüşüm ; Kentsel dönüşüm kapsamında uzman
kadrosu ve çözüm ortakları ile size aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır ;
• Kentsel Dönüşüm için Bakanlık onaylı “Deprem Risk Raporu”nun
Hazırlanması,
• Bilgi amaçlı binanızın deprem performansının belirlenmesi ve
raporlanması,
• Yeni inşaatınız için Tapu, Belediye, Noter Harç ve Vergi Muafiyet
Danışmanlığı,
• Bina ortak karar protokolünüzün hazırlanması,
• Mülk sahipleri ve kiracılar için kentsel dönüşüm kredilerinin çıkartılması
(anlaşmalı olduğumuz bankalarımızdan; özel kredi koşulları yanında kredi
masrafı indirimi veya deprem risk raporu için ek maddi yardım),
• Mülk sahipleri ve kiracılar için bakanlıktan kentsel dönüşüm kira yardımının
çıkarılması,
• Bina gayrimenkul değer tespitinin yapılması,
• Anlaşmayan kat malikleri hisselerinin Bakanlıktan satışı veya
kamulaştırılması,
• Yeni binanız için projelerinizin hazırlanması,
• Yeni binanızın yapı denetim kontrol hizmetlerinin verilmesi,
• Yeni binanız için ilgili belediyeden inşaat ruhsatının alınması,
• Yeni binanızın inşaatı için sizin seçeceğiniz müteahhit – inşaat şirketi
önerilmesi.
www.aktifbaskent.com
5
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN
AVANTAJLARI NELERDİR?
• Kentsel dönüşüm; Türkiye’deki eski , çöküntü, yıkılma tehlikesi altında olan,
ekonomik ömrünü yitirmiş bütün binaları kapsamaktadır.
• Hiçbir kamu kurumunu beklemeden AKTİF BAŞKENT KENTSEL
DÖNÜŞÜM ’e başvuruda bulunarak; Kentsel Dönüşümden
yararlanabilirdanışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
• Kentsel Dönüşümden arsa tapulu kaçak binalar, gecekondular dahil, kat
irtifaklı iskanlı, iskansız bina sahipleri yararlanabilir.
• Kentsel dönüşüm için 1 kişinin AKTİF BAŞKENT KENTSEL DÖNÜŞÜM ’E
başvuruda bulunması yeterlidir.
• Gayrimenkulünüzle ilgili 2\3 çoğunluk sizin tüm kararları alabilmeniz için
yeterli olacaktır.
• Bakanlığın teşvik olarak mülk sahiplerine verdiği aylık %0,35 - % 0,45 faiz
oranları ile 100.000 TL. lik Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanılabilir.
• Yaşadığınız ilin nüfus yoğunluğuna göre 18 ay boyunca devletin verdiği
aylık 400 TL -650 TL GERİ ÖDEMESİZ Kentsel Dönüşüm kira yardımı
alınabilir.
• Size yeni binanızı yaptırabilmek için inşaat/müteahhit firma önerebilir,
istediğinizi seçmenizde danışmanlık hizmeti verebiliriz.
• Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış binanızın Kentsel Dönüşümü ile
sosyal alanların bulunduğu yaşam kalitenizin yükseldiği bir ortama
kavuşmuş ve çocuklarınıza daha güvenli bir mülk bırakmış olacaksınız.
• Yeni binanızın değeri eskisine göre çok daha değerli hale gelecektir.
• Kentsel Dönüşüm size binanızın yeniden inşası sırasında harcamanız
gereken TÜM VERGİLERDEN, BELEDİYE VE NOTER HARÇLARINDAN,
muaf olmanızı sağlayacaktır.
• Biz AKTİF BAŞKENT olarak Kentsel Dönüşümün her aşamasında sizlere
hizmet vermeye hazırız.
6
www.aktifbaskent.com
Kentsel Dönüşüm
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN
NASIL FAYDALANIRIM?
Kentsel dönüşümden faydalanabilmeniz için tek yapmanız gereken Aktif
Başkent Kentsel Dönüşüm’e başvurmanız (1 binadan 1 kişinin başvurması
yeterlidir).
Aktif Başkent kentsel dönüşüm kapsamında eski
binanızdan yeni ve yaşam kalitesi artmış binanıza
yerleşene kadar ki tüm süreçlerde sizin yanınızda ve
size tüm uzman kadrosu ile destek olacaktır.
Aktif Başkent’e yapacağınız 1 başvuru ile
kurumumuz sizin için özel danışman tayin ederek
deprem risk raporunu hazırlayıp Bakanlıktan
sizin için onayını alarak binanızın KENTSEL
DÖNÜŞÜM sürecine girmesini sağlayacaktır.
Kentsel dönüşüm sürecinde Aktif Başkent
ile yapacağınız birliktelik sonucunda; uzman
kadromuz ve çözüm ortaklarımız ile size
yeni tapularınızı alıp binanıza yerleşinceye
kadar tüm konularda hizmet vermeye
hazırız.
www.aktifbaskent.com
7
ADIM ADIM
KENTSEL DÖNÜŞÜM
1. ADIM
Belediye İmar Müdürlüğü’ne başvurarak
mevcut binanıza ait statik – mimari projeler
(var ise) temin edilir.
3. ADIM
Hazırlanan Deprem Risk Raporu AKTİF
BAŞKENT tarafından bağlı bulunduğunuz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün
içinde bir üst yazı ile sunulur.
Bakanlık;
Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceler
ve binanız riskli ise Tapu Müdürlüğü’ne. bir
yazı ile Riskli Yapı şerhini koydurur.
8
2. ADIM
Bina Risk Raporu almak için binaya ait (var
ise) mevcut projeler, tapunuz (Kat mülkiyetiniz
( İskânınız) yok ise daireye ait hisseli arsa
tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu
Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini
gösterir belge ile lisanslı Aktif Başkent’e
başvuru yapılır. Çalışmalar sonucu binanız
için Bina Risk Raporu hazırlanır.
4. ADIM
60 gün içinde bina malikleri enaz 2/3
(tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar
Protokolünü hazırlayıp imza altına alırlar.
Protokol bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile
sunulur.
www.aktifbaskent.com
Kentsel Dönüşüm
5. ADIM
Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin
yapılması için müteahhit/inşaat şirketi ile
anlaşılır. Hazırlanan tüm projeler için AKTİF
BAŞKENT tarafından ilgili belediyeden
ruhsat alınır.
6. ADIM
Binanızın yeniden inşaatı veya takviye güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma
sağlayan bankalara “Kentsel Dönüşüm
Kredisi” için,” Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı”
için ise Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur.
7. ADIM
Yapımı tamamlanan binanız ile ilgili bağlı
olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı,
projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina
anlamına gelen) İSKÂNLI TAPULARINIZ alınır.
www.aktifbaskent.com
9
YEŞİL BİNALAR NEDİR?
• Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanabilirlik ölçütleri dikkate alınarak
eğitim, kültür, istihdam gibi alanlarda yerel kalkınmayı ve toplumsal
gelişimi sağlayacak stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir.
• Tasarım aşamasında “yeşil yerleşme” kavramı çerçevesinde
sürdürülebilir, erişilebilir, enerji verimli, çevre dostu, en az karbon
salınımını sağlayan, geri dönüşümü gerçekleştirebilen yerleşim
birimleri standartları oluşturulması ve bu kapsamda yerleşme ve
yapılar tasarlanması,
• Sosyal boyut ve ayidiyet duygusu,
• Daha sıhhatli ve emniyetli şartlarda ikamet,
• Daha fazla yeşil alan,
• Yeni sosyal donatı alanları, sağlıklı altyapı ve ulaşım sistemi,
• Çevre dostu yeşil, yalıtımı tam olarak sağlanmış enerji verimli
binalar,
BİNANIZIN YEŞİL BİNA OLMASI İÇİN
AKTİF BAŞKENT KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN
DANIŞMANLIK ALABİLİRSİNİZ
!
1010
www.aktifbaskent.com
Kentsel Dönüşüm
AKTİF BAŞKENT VE
ÇÖZÜM ORTAKLARI
Aktif Başkent ve Çözüm Ortakları; Kentsel Dönüşüm, Haritacılık, Planlama,
Mimari Projelerin 3D Görselleştirilmesi ve Animasyonu Hizmetleri
vermektedir.
AKTİF BAŞKENT
Aktif Başkent Kentsel Dönüşüm; Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında
Türkiye’nin her ilinde yapılacak olan kentsel dönüşüm faaliyetlerini Finansal
Modellerini de oluşturarak sizin adınıza uzman kadrosu ve çözüm ortakları
ile takip etmek ve hedefte de sizlere yaşanabilir marka şehirleri sunma
gayesindedir.
RETA PROJE
Dönüşüm kapsamında yerleşim alanlarının kentsel tasarım ve mimari
projelerinin hazırlanması hizmetlerini vermektedir.
SAHA GRUP
Hâlihazır haritaların detaylı olarak güncellenerek hazırlanması, toplanan
veriler ışığında dönüşüm senaryosunun yazılması, imar planlarının ve
uygulamalarının yapılması hizmetlerini sunar.
REMAX Tower
Dönüşüm kapsamında; üretilen (ticari–konut–arsa) GAYRİMENKULLERİNİZİN
satış ve kiralanmasında AKTİF BAŞKENT A.Ş.’nin kurumsal pazarlama
departmanı sizlere profesyonel ekibiyle hizmet sunmak için yanınızda olacaktır.
REMAX Tower OSB
Dönüşüm kapsamında; üretilen Organize Sanayi Bölgelerindeki tüm (ticari
- arsa - endüstriyel yapı) GAYRİMENKULLERİNİZİN satış ve kiralanmasında
AKTİF BAŞKENT A.Ş.’nin kurumsal pazarlama departmanı sizlere
profesyonel ekibiyle hizmet sunmak için yanınızda olacaktır.
m
www.aktifbaskent.com
11
KENTSEL DÖNÜŞÜM
HİZMETLERİ
Kentsel Dönüşüm
Danışmanlığı Başvuru Klavuzu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Başvuru dilekçesi web sayfamızda örneği bulunmaktadır.
Mülk sahibi tapu fotokopisi
Mülk sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi
Tapudan alınmış kaşeli takyidat belgesi aslı
Belediyeden alınmış statik projesi binanın yada statik proje olmadığına dair yazı
Belediyeden alınmış binaya ait ulusal adres veri tabanı yazısı
Başvuruda bulunan vekil ise vekalet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı
Başvuruda bulunan şirket ise şirket resmi evrakları ve şirket yetkilisi nüfus cüzdanı fotokopisi
Bilgilendirme Sayfaları
www.ankarakentseldonusumdernegi.com
www.ankarakentseldonusumdernegi.net
www.ankarakentseldonusum.org
www.ankarakentseldonusum.net
Kentsel Dönüşüm için
önemli web siteleri
www.ankarakentseldonusumdernegi.com
www.cbs.gov.tr
www.kentseldonusum.gov.tr
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Eskişehir yolu üzeri Söğütözü Mah.
2176 Sokak No:7/39 Çankaya/Ankara
T: 0312 219 04 24 F: 0312 219 04 25
Aktif Başkent resmi
web sayfaları
www.aktifbaskent.com
www.retaproject.com
www.abkentseldonusum.com
www.sahagrup.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
825 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content