close

Enter

Log in using OpenID

Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve

embedDownload
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezinde Son Bir Yıl İçinde Alınan ve Başlayan Projeler
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
TÜBİTAK 1003 Projesi
Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atıksularda Membran Teknolojisi ile Su ve Kimyasal
Maddelerin Geri Kazanımı (2014-2017)
İTÜ MEM-TEK (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
(Araştırmacılar: Prof. Dr. İsmail Toröz, Doç. Dr. Mustafa Sait Yazgan, Doç. Dr. İbrahim Demir,
Danışmanlar: Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Kadir Alp)
Sabancı Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
ESAN
TÜBİTAK 1003 Projesi
Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının
Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması (2014-2017)
İTÜ MEM-TEK (Proje Yöneticisi)
(Yönetici: Prof. Dr. İzzet Öztürk, Danışman: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Araştırmacı: Doç. Dr. Derya
İmer)
Sabancı Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
ESAN
TÜBİTAK 1003 Projesi
Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) Nanofiltrasyon (NF) Membranlarının Üretimi ve
İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması (2014-2017)
İTÜ MEM-TEK
(Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Esra Ateş Genceli, Danışman: Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş)
Bilim Ar-Ge Ltd. Şti.
Michigan State University, ABD (Danışman: Prof. Dr. Volodymyr Tarabara)
TÜBİTAK 1003 Projesi
MBR’larda Tıkanma Kontrolü için Yenilikçi Membran Modülü Üretimi (2014-2016)
İTÜ MEM-TEK
(Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Osman Arıkan, Danışmanlar: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr.
Celaleddin Ergün)
Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Kurumlar
Proje Tipi
Proje Başlığı
Yönetici Kurum
Sanayi Ortağı
Proje Tipi
Proje Başlığı
Yönetici Kurum
Sanayi Ortağı
TÜBİTAK 1003 Projesi
Yüksek Alkali Özelliğe Sahip Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Madde ve Su Geri Kazanımı için
Seramik Membranların Üretimi ve Uygulanması (2015-2018)
İTÜ MEM-TEK (Proje Yöneticisi)
(Yönetici Prof. Dr. Kadir Alp, Danışmanlar: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Doç. Dr. Derya İmer)
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü
TÜBİTAK 1003 Projesi
Yüksek Performanslı İleri Osmoz Membranı Üretimi ve Bu Membranlar ile Gerçek Atıksu Arıtım
Performanslarının Belirlenmesi (2014-2016)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Yürütücü: Dr. Murat Eyvaz)
İTÜ MEM-TEK (Danışman: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Araştırmacı: Doç. Derya İmer)
Bartın Üniversitesi
TÜBİTAK 1003 Projesi
Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini
Geri Kazanımı ve Prototip Serisin Üretimi (2015-2018)
Ankara Üniversitesi (Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Gökşen Çapar)
İTÜ MEM-TEK (Alt yüklenici) (Danışmanlar: Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Doç. Dr. Derya İmer)
Imperial College London (Danışman)
TÜBİTAK 1003 Projesi
Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma
Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması (2015-2018)
Erciyes Üniversitesi (Yürütücü: Doç. Dr. Oktay Özkan)
İTÜ-MEMTEK (Danışman: Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
SAN-TEZ Projesi
Membran Sistemlerinin Ev Tipi Yıkayıcılara Entegre Edilmesi Ve Su Yumuşatma Amacıyla Kullanımı
(2015-2018)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Yönetici: Doç. Dr. Derya İmer, Danışman: Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
ARÇELİK
TEYDEP 1005 Projesi
Akaryakıt Depolama Tesislerinde Oluşan Atıksuların Geri Kazanımı İçin Sıfır Deşarj Yaklaşımlı
Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi (2015-2016)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Yönetici: Doç. Dr. Derya İmer, Danışman: Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
OPET
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve
Araştırma Merkezinde Hali Hazırda Yürütülen ve Tamamlanmış Projeler
Proje Adı
Destekleyen
Kurum/Program
Proje Süresi
Quorum Quenching Energy Saving Technology in
Membrane Bioreactor for Wasrewater Reuse to Cope
with Global Water Scarcity, 112M739 nolu proje
(Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
TÜBİTAK
Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda
Biyokirlenmeyi
Önleyen
Yeni
Metodların
Geliştirilmesi ve Uygulanması, 111Y275 nolu proje
(Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Süleyman Övez)
TÜBİTAK
Biyokirlenmeye Dirençli Nanomateryaller ile Üretilen
Polimerik Membranların Geliştirilmesi ve Membran
Biyoreaktörlerde Uygulanması, 111Y095 nolu proje
(Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Derya İmer)
TÜBİTAK
Nanokompozit Polimerik Membranların İçme Suyu
Arıtımında Kullanılması, 110Y214 nolu proje (Proje
Yürütücüsü: Prof. Dr. Vedat Uyak)
TÜBİTAK
Organik Katı Atık ve Atıksulardan Anaerobik
Biyomembran ile Biyohidrojen Üretimi, 110Y026
nolu proje (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mahmut
Altınbaş)
TÜBİTAK
Tekstil Atıksularından Eş Zamanlı Toksik Organik
Madde ve Azot Giderimi İçin Yeni Bir Yaklaşım:
Membran Biyofilm Reaktör (MBfR) 111Y083 nolu
proje (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nadir Dizge)
TÜBİTAK
Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Ozmoz
Membranların Geliştirilmesi Ve Deniz Suyu
Tuzsuzlaştırılması İçin Uygulanması, 111R012 nolu
proje (Proje Yürütücüsü: Dr. Evrim Çelik)
TÜBİTAK
Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve
Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı (Proje
Yürütücüsü: Prof. Dr. Bestami Özkaya)
T.C. BİLİM SANAYİ VE
TEKNOLOLOJİ
BAKANLIĞI SANTEZ
PROGRAMI
2012-2014
Farklı Polimerler Kullanılarak Düz-Plaka Membran ve
Modül Üretimi 1481 nolu proje (Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
T.C. BİLİM SANAYİ VE
TEKNOLOLOJİ
BAKANLIĞI SANTEZ
PROGRAMI
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
Su ve Atıksu Arıtımı için Yenilikçi Membran Modülü
Üretimi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Koyuncu)
İSTANBUL KALKINMA
AJANSI
Industrial Wastewater Reuse in Textile Industry by
Application of Appropriate Membrane Treatment
Technology
and
Investigating
Pre-treatment
Methods, Fouling Phenomenon, and Cleaning of
Fouled Membranes, İkili İşbirliği Projesi (University
of Stuttgart ile birlikte).
TÜBİTAK
Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Yönetimi,
1007 Projesi, Müşteri kurum: TPAO
TÜBİTAK
Batık Membran Sistemlerı ile İçme Suyu Arıtımı:
Membran Tıkanmasının Azaltılması İçin Yeni
Yöntemler, 1001 Projesi
TÜBİTAK
2013-2014
2009-2012
2008-2011
2007-2010
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content