close

Enter

Log in using OpenID

tc ondokuz mayıs üniversitesi 2014-2015 eğitim

embedDownload
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALIM İLANI
BAŞVURU KOŞULLARI
Son Başvuru Tarihi: 25 Temmuz 2014 mesai bitimine kadar (Türkiye yerel saate göre)
Genel Hükümler
1. Tıp Fakültesi hariç, diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Konservatuar bölüm/programlarının kontenjan toplamı üzerinden %30 ülke barajı, %20
Afrika ve %20 Balkan Ülkeleri ve %20 kendi ülke burslusu kontenjanı uygulanır.
2. Tıp Fakültesi için; kontenjan toplamı üzerinden %30 ülke barajı, %10 Afrika, %10 Balkan ve %10 kendi ülke burslusu kontenjanı uygulanır.
3. Kontenjan dolmadığı takdirde ülke barajı uygulanmaz.
4. Üniversitemize başvurduğu halde vazgeçen veya yerleşemeyen adayların başvuru ücretleri iade edilmez.
5.Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alanlar başvuruda bulunamazlar.
6.Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre müracaat edecek uluslararası öğrencilerin başvuruları ve diğer işlemler adaylar tarafından takip edilecektir.
Başvuruları Kabul Edilecekler
A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde
kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenler,
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler/ bu durumdaki çift uyruklular,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki
Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
BAŞVURU ŞEKLİ ve GEREKLİ BELGELER
Başvuru Yapacak Adaylar:
 Adayların, http://ubs.omu.edu.tr/Ogrenci/Ogr0121/Default.aspx adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip “Önkayıt
Başvurumu Kaydet” butonuyla online başvuruyu tamamladıktan sonra, alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURUPELİT-ATAKUM-SAMSUN adresine kapalı bir zarf ile 25/07/2014 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri
gerekmektedir. (Lütfen zarfın üzerine sistem tarafından size verilen başvuru numaranızı muhakkak yazınız.)
Bilgi Danışma: Buket ÖZKURT +90362 312 19 19 / 7052
a) Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesinin Türkiye’deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı (Türkçe tercümesi) örneği,
b) Not belgesi (Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi),
c) OMÜ-YÖS ve OMÜ-YÖS’e eşdeğer sınavlardan herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin Türkiye’deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı
(Türkçe tercümesi) örneği,
d) 100 TL’lik başvuru ücret makbuzu (Ziraat Bankası Üniversite Şubesi TR 37 0001 0014 7909 7123 8250 17’nolu hesaba yatırılacak)
Not: Zamanında gönderilmeyen belgeler veya postadan kaynaklı gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evrakları zamanında
tamamlanmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
ÖNEMLİ NOT
Adayların başvurularında;
 OMÜ-YÖS’ten, beş yıl ve üzeri fakülteler için en az 60,
 Lisans programları için en az 55,
 Önlisans programları için en az 40 puan almış olmaları gerekmektedir.
Kontenjanlar için yapılacak ikinci başvurularda;
 OMÜ-YÖS’ten, beş yıl ve üzeri lisans programlar için en az 50,
 Dört yıllık lisans programları için en az 45,
 Önlisans programları için en az 35 ve yetenek sınavları ile öğrenci kabul eden bölüm/programlar için en az 30 puan almış olmaları
gerekmektedir.
 Uluslararası Öğrencilerin Üniversitemize yerleştirme işlemlerinde OMÜ-YÖS sonuçlarına öncelik verilecektir. Adayların tercihleri alınarak OMÜ-YÖS
sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra, kalan boş kontenjanlara diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemi
yapılacaktır. Bu yerleştirme işleminden sonra kalan boş kontenjanlara ise, ONO sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır.
OMÜ-YÖS PUAN TÜRLERİNE GÖRE YERLEŞTİRME
A-Matematik Puan Türüyle;
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik, Kimya, Biyoloji,
İstatistik), Eğitim Fakültesi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği )Yeşilyurt
Demirçelik Meslek Yüksekokulu
B-Eşit Ağırlık Puan Türüyle;
Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi (Almanca Öğretmenliği, Fransızca
Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği), Fen-Edebiyat Fakültesi (Arkeoloji,
Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji), Samsun Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Samsun Meslek Yüksekokulu,
Alaçam Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Bafra Meslek Yüksekokulu, Havza Meslek Yüksekokulu, Terme Meslek
Yüksekokulu, Kavak Meslek Yüksekokulu, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
C-Temel Öğrenme Becerileri Puan Türüyle;
İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi (İşitme Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Zihin Engelliler
Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim İş Öğretmenliği) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (Coğrafya, Sanat Tarihi, Tarih, Türk
Dili ve Edebiyatı), Adalet Meslek Yüksekokulu
OMÜ-YÖS’E EŞDEĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR
a) SAT I sınavından en az 1000 ile 1100 toplam puan alan adaylar,
b) GCE (General Certificate Education A level) sınavında, en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi almış ve konulardan aldıkları
notların ortalaması C ve üzeri olan adaylar,
c) ACT sınavında; Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve toplam (Composite) puan olarak en az 24 alan adaylar,
d) Ürdün ve Filistin’de yapılan Tevcihi (Tawjihi) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 90 olan adaylar,
e) Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavlarında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 70 olan adaylar,
f) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 ile 32 olan adaylar,
g) TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında, altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar.
h) Abitur sınavından en fazla 4 puan almış olan adaylar.
i) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar.
j) Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavından sayısal ve eşit ağırlıklı puanla öğrenci kabul eden bölümler için 240 üzerinden en az 190,
diğer bölümler için en az 175 olan adaylar,
k) Libya’daki Al- Shada -Al –Thanawiya (Baccalaureate) Sınavından Mühendislik ve Fen Fakültesi Bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puanı almış
olan adaylar,
l) İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 12/20 olan adaylar,
m) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olan adaylar,
n) Makedonya Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olan adaylar,
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Kosova Üniversite Giriş Sınavından tam puanın en az %40’ı veya üzerinde puan almış olan adaylar,
ONO: Ortaöğretim Not Ortalaması 100 üzerinden en az 40 ve üzeri olan adaylar.
OMÜ-YÖS sınavını kabul eden Türkiye’deki Diğer Üniversitelerin yaptığı sınavlardan alınmış sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar, (Sınav süresi 2 yıl geçerlidir)
Endonezya’da yapılan Ujian Akhir National sınavından en az 60 puan almış olan adaylar,
TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavından en az 40 puan almış olan adaylar, (Sınav süresi 2 yıl geçerlidir).
YGS/LYS: Uluslararası adaylar; Yükseköğretime Geçiş Sınavı/Lisans Yerleştirme Sınavından önlisans programları için en az 140, lisans programları için en az 180 puan
almış olan adaylar,
u) Bu listede olmayan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sınav belgelerine sahip olan adaylar.
YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ
Üniversitemizin bölüm veya programlarına yerleşecek adayların, “Yerleştirme Tercih Formu”nu, Türkçe olarak okunaklı bir şekilde doldurmaları ve
istenilen diğer belgeler ile birlikte posta yoluyla veya internet üzerinden online ya da şahsen 25 Temmuz 2014 mesai bitimine kadar (Türkiye yerel saatine göre)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit-Atakum/SAMSUN adresine yapacaklardır.
Posta yolu ile yapılan başvurularda eksik evrak bulunması hâlinde başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda,
postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
NOT: Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliğinden alınabilecek “DENKLİK BELGESİ”, kesin kayıt sırasında istenecektir.
BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN
Programın Adı
Name of Programme
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY (SAMSUN)
Ali Fuad Başgil Faculty of Law
Faculty of Dentistry
Faculty of Education
Teacher Training in German
Teacher Training in Computer Sciences and Teaching
Technologies
Teacher Training in Sciences
Teacher Training in French
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level
Teacher Training in English
Teacher Training at Pre-School Level
Teacher Training at Pre-School Level (EP)
Guidance and Psychology Counseling
Guidance and Psychology Counseling (EP)
Teacher Training at Primary School Level
Teacher Training in Social Studies
Teacher Training in Turkish
Teacher Training for the Mentally Retarded
Faculty of Sciences and Arts
Archaeology
Biology
Geography
Geography (EP)
Philosophy
Philosophy (EP)
Statistics
Chemistry
Mathematics
Psychology
History of Art
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
Biyoloji
Coğrafya
Coğrafya (İÖ)
Felsefe
Felsefe (İÖ)
İstatistik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Özel Koşullar
Requirements
Süre
Kontenjan
&
Duration
Quota
Explanations
4
5
6
8
46
46
4
10
83
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
4
10
3
2
5
5
5
5
8
2
46
46
85
46
15
46
46
46
46
46
46
46
46
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11
5
2
2
2
4
10
10
6
4
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Sosyoloji
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İşletme
İşletme (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği (İÖ)
Harita Mühendisliği
Harita Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Sociology
History
History (EP)
Turkish Language and Literaturee
Turkish Language and Literaturee (EP)
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Economics
Management
Management (EP)
Political Science and Public Administration
Political Science and Public Administration (EP)
Faculty of Theology
Theology
Theology (EP)
Faculty of Communication
Journalism
Public Relations and Presentation
Faculty of Architecture
Architecture
Faculty of Engineering
Computer Engineering
Environmental Engineering
Electrical & Electronic Engineering
Industrial Engineering
Food Engineering
Food Engineering (EP)
Geomatic Engineering
Geomatic Engineering (EP)
Civil Engineering
Civil Engineering (EP)
Chemical Engineering
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering (EP)
Material Sciences and Engineering
Faculty of Medicine
4
4
4
4
4
3
4
2
4
2
46
46
46
46
46
4
4
4
4
4
8
10
2
10
2
46
46
46
46
46
4
4
10
2
121
121
4
4
4
4
4
4
46
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
2
2
4
5
2
5
2
10
6
4
4
2
3
15
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Ebelik
Hemşirelik
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Faculty of Medicine (English)
Faculty of Tourism
Tourism Management
Faculty of Veterinary Sciences
Faculty of Agriculture
Garden Plants
Plant Protection
Agricultural Economy
Agricultural Machinery
Agricultural Bio-Technology
Agricultural Structures and Irrigation
Field Crops
Soil Science and Plant Nourishment
Animal Science
Samsun School of Health
Nutrition and Dietetics
Obstetrics
Nursing
School of Civil Aviation
Civil Air Transportation Management
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Samsun Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Vocational School of Justice
Justice
Samsun Vocational School
Printing and Publication Technologies
Computer Programming
Child Development
Child Development (EP)
Graphic Design
Graphic Design (EP)
Architectural Decorative Arts
Architectural Decorative Arts (EP)
Accounting and Tax Applications
6
16
21, 28
4
5
4
4
46
46
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
46
46
46
46
46
46
46
46
46
4
4
4
6
4
8
46
46
46
4
8
46
2
5
46
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
46
46
46
46
46
46
46
46
46
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ)
Seracılık
Tarım Makineleri
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
Optisyenlik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Bakımı (İÖ)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Kalıpçılık
Kimya Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Alaçam Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Lojistik
Posta Hizmetleri
Bafra Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Organik Tarım
Landscaping and Decorative Plants
Landscaping and Decorative Plants (EP)
Greenhousing
Agricultural Machinery
Tourism and Hotel Management
Vocational School of Health Services
Oral and Dental Health
Anesthesia
Dialysis
First Aid and Emergency
First Aid and Emergency(EP)
Opticianry
Pathology Laboratory Techniques
Pathology Laboratory Techniques(EP)
Medical Documentation and Secretarial
Medical Documentation and Secretarial (EP)
Medical Imaging Techniques
Medical Imaging Techniques(EP)
Medical Laboratory Techniques
Care Elderly
Care Elderly (EP)
Yeşilyurt Demir Çelik Vocational School
Electricity
Electronic Technology
Industrial Moulding
Chemical Technology
Automotive Technology
Alaçam Vocational School
Maritime and Port Management
Logistics
Post Services
Bafra Vocational School
Computer Programming
Organic Agriculture
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
46
46
46
46
46
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
46
46
46
46
46
2
2
2
2
2
2
46
46
46
2
2
2
2
46
46
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Havza Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Fizyoterapi
İşletme Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Kavak Meslek Yüksekokulu
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
Yapı Denetimi
Terme Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Çocuk Gelişimi
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği
Resim-İş Öğretmenliği
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi (İÖ)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği (İÖ)
Medical and Aromatic Plants
Çarşamba Ticaret Borsası Vocational School
Banking and Insurance
Computer Programming
Call Center Services
Accounting and Tax Applications
Havza Vocational School
Office Management and Executive Assistant
Real Estate and Real Estate Management
Physiotherapy
Business Administration
Tourism and Hotel Management
Kavak Vocational School
Maps and Cadastre
Construction Technology
Construction Inspection
Terme Vocational School
Food Technology
Accounting and Tax Applications
Marketing
Vezirköprü Vocational School
Computer Programming
Child Development
Furniture and Decoration
Accounting and Tax Applications
Forestry and Forest Products
Faculty of Education
Music Teaching
Teacher Training in Arts and Crafts
Yaşar Doğu Faculty Of Sport Sciences
Coach Training
Coach Training (EP)
Physical Training and Sport's Instructor
Sports's Management
Sports's Management (EP)
2
2
46
2
2
2
2
2
2
2
2
46
46
46
46
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
46
46
46
46
46
2
2
2
2
2
2
46
46
46
2
2
2
2
2
2
46
46
46
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
46
46
46
46
46
4
4
2
2
4
4
4
4
4
3
2
4
4
2
2014 Türkiye’deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları
Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir.
Bk. 15. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık
Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
Bk. 28. Öğretim dili İngilizcedir.
Bk. 30. Üniversitenin imkanları çerçevesinde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli yabancı dil (Almanca/Arapça/Fransızca/İngilizce) hazırlık programı uygulanır. Hazırlık
programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 36. Bu programda iki yabancı dille (İngilizce-Almanca) eğitim yapılmaktadır. Öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı
başaran öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için 1 yıl, Almanca
için 1 yıl, her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler ise, İngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yıl hazırlık okuyacaklardır. Lisans eğitimine başlayan öğrencilere 4 yıl iki
dilli program uygulanır ve Mütercim-Tercümanlık alanında iki dilde diploma verilir.
Bk. 46. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 51. Bu programda öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Her iki sınavı başaran öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler.
Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için bir yıl, Almanca için bir yıl, her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler İngilizce
ve Almanca olmak üzere toplam iki yıl hazırlık okuyacaklardır. (Muafiyet için Bk. 21 ve Bk. 125 kuralları geçerlidir.)
Bk. 55. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Bk. 61. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce veya Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara
dahil değildir.
Bk. 83. Bir yıl süreli Almanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Almanca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 85. Bir yıl süreli Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar, doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 86. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
Bk. 88. Bir yıl süreli zorunlu İspanyolca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İspanyolca yeterlik sınavını başaranlar
doğrudan birinci sınıfa alınırlar.
Bk. 89. Bir yıl süreli İtalyanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İtalyanca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.102. Bir yıl süreli Japonca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Japonca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.111. Bir yıl süreli İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce
hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler.
Bk.114. Bir yıl süreli Yunanca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Yabancı dil yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.115. Bir yıl süreli zorunlu Rusça Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Rusça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci
sınıfa alınırlar.
Bk.118. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfının sonunda başarılı olan öğrenciler ile üniversite tarafından
yapılan Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar. Başarısız öğrenciler “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfını tekrar ederler.
Bk.119. Bu programın öğretim dili Fransızca olup, 1 (bir) yıllık “Fransızca Dil Hazırlık” sınıfı mevcuttur. Bu sınıfın sonunda başarılı olan öğrenciler ile Üniversite tarafından yapılan
Fransızca yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler bu bölüme ait 1 (bir) yıllık ikinci hazırlık “İleri Fransızca” sınıfına kayıt olurlar. Bu sürenin sonunda başarılı olan öğrenciler
4 (dört) yıllık lisans eğitimine başlarlar.
Bk.121. Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arapça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.124. Öğretim dili Almancadır.
Bk.125. Bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Almanca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Almanca Hazırlık
sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak Almanca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
Bk.128. Öğretim dili Fransızcadır.
Bk.129. Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda Fransızca yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Fransızca
Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitece
öğretim yılı başında yapılacak Fransızca yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
Bk.229. Bir yıl süreli Boşnakça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Boşnakça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.230. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli Almanca, Fransızca veya İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık Programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil
değildir.
Bk.235. Bir yıl süreli Bulgarca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Bulgarca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.238. Bir yıl süreli Arnavutça Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Arnavutça yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Bk.299. Öğretim dili Arapça’dır.
Bk.708. Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.
Bk.756. Bir yıl süreli zorunlu Çince Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Çince yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci
sınıfa alınırlar.
Bk.819. Bir yıl süreli zorunlu Gürcüce Hazırlık Programı uygulanır. Bu süre öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Gürcüce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan
birinci sınıfa alınırlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
731 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content