close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Öğretim Yılı Genel Ücret Bilgileri

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÜCRET
BĠLGĠLERĠ
T.Vakıflar Bankası MeĢrutiyet ġubesi
Hesap Adı : Çankaya Üniversitesi
Hesap No : TR 280001500158007260429262
Sınav Hakkı Ücreti (Ders BaĢına) (Tam Burslu öğrenciler hariç)
300 TL
Normal Öğrenim Süresini Tamamlayan (Artık Yıl) ve Baraja Takılan
Öğrenciler (Kredi BaĢına)
350 TL
BaĢvuru Ücreti
(Yatay GeçiĢ, Ġç Mimarlık Yetenek Sınavı, YÖS vb.) (iade edilmez)
100 TL
Çift Anadal ve Yandal BaĢvuruları
Ücretsiz
Çift Anadal ve Yandal Yönergeleri uyarınca Ek süre alan (Tam burslu
hariç) öğrencilerden kredi baĢına alınacak ücret
350 TL
Transkript (Not Belgesi) Öğrenci Kopyası
Ücretsiz
Transkript (Not Belgesi) Resmi
(Okuyan öğrencilere bir kayıt dönemi boyunca 1 adet ücretsiz; birden fazla
alınırsa adet başına)
20 TL
Transkript (Not Belgesi) Resmi (Ayrılan ve Mezun olan öğrenciler; ilişik
kesildikten veya Mezun olduktan sonra 1 adet ücretsiz alabilir)
20 TL
Yaz Öğretimi Ücreti (HAZIRLIK SINIFI)
1.500 TL
Yaz Öğretimi Bölüm öğrencileri (Kredi Başına)
400 TL
Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Ücreti
40 TL
Diploma Yenileme Ücreti
200 TL
Gecikme Ücreti
200 TL
Özel Öğrenci (Diğer eğitim kurumlarında kayıtlı olup, özel öğrenci statüsünde
programlarımızdan ders alıcak) öğrencilerden kredi başına alınacak ücret
425 TL
Not : Ücretlere KDV dahildir.
ĠNDĠRĠMLER
1- Çankaya Üniversitesi M.Y.O. mezununa %30
2- Arı Okulları mezunlarına %25
3- Personel Çocuğuna %50
4- KardeĢ olanlara her birine %10
5- Akademik BaĢarı Bursu alanlara uygulanan indirim oranı;
Hukuk Fakültesi
Puan Aralığı
Ġndirim Oranı
77-88
% 20
89-100
%50
Puan Aralığı
Ġndirim Oranı
3,00-3,49
%20
3,50-4,00
%50
Puan Aralığı
Ġndirim Oranı
3,00-3,49
%20
3,50-4,00
%50
100 üzerinden
Hukuk Fakültesi
4,00 üzerinden
Diğer Bölümler
4,00 üzerinden
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content