close

Enter

Log in using OpenID

AR-GE Çalışmaları

embedDownload
AR-GE Çalışmaları
AR-GE ÇALIŞMALARI
ENDÜSTRİYEL TASARIM AR-GE ÇALIŞMALARI
MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI
BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI
YÜZEY MORFOLOJİ AR-GE ÇALIŞMALARI
SEM Scanning Electron Microscope ÇALIŞMALARI
RADYOGRAFİK MUAYENE ÇALIŞMALARI
HÜCRE KÜLTÜRÜ ve BİYOUYUMLULUK ÇALIŞMALARI
STERİLİTE ve BİYOLOJİK YÜK ÇALIŞMALARI
İMPLANTASYON AR-GE ÇALIŞMALARI
AR-GE
ÇALIŞMALARI
AR-GE
ÇALIŞMALARI
ENDÜSTRİYEL TASARIM
AR-GE ÇALIŞMALARI
- OKTAFİKS Bağlantı Yapısı Patenti
- TORKLU RAŞET Tasarım Patenti
- CNC Micro-Blast Makinası – KOSGEB
- CNC Yüzey Morfoloji Ölçüm Makinası – TÜBİTAK
- 3D FEA FINITE ELEMENT ÇALIŞMALARI
AR-GE Çalışmaları
Oktafiks Bağlantı
İmplant- abutment arasındaki kuvvet
dağılımını dengeleyen bu sistem,
eğilme ve bükülme streslerine karşı
direnci arttırır ve kemik rezorbsiyon
riskini azaltır.
Konik bağlantı sistemi, iyi bir mekanik
bağlantının yanı sıra obturasyon efekti
sergileyerek enfeksiyonları da
engellemektedir.
İmplant-abutment arasındaki
rotasyonu engelleyerek doğru
abutment konumlandırması için
fazladan pozisyonlama imkanı sağlar.
AR-GE Çalışmaları
Oktafiks Bağlantı
AR-GE Çalışmaları
CERRAHİ / TORKLU RAŞET
Faydalı Model Patenti
KOSGEB CNC Micro-Blasting Makinası
AR-GE Çalışmaları
Ar-Ge ve innovasyon projesi çalışmaları
AR-GE Çalışmaları
TÜBİTAK CNC
Yüzey Morfoloji
Ölçüm Makinası
Ar-Ge ve İnnovasyon
projesi çalışmaları
FEA Finite Element Analysis
AR-GE Çalışmaları
3D Sonlu Elemanlar Analiz Çalışmaları
AR-GE
ÇALIŞMALARI
MALZEME AR-GE ÇALIŞMALARI
- Hammadde Çalışmaları
- BCP Kalsiyum Fosfat Çalışmaları
AR-GE Çalışmaları
Hammadde Sertifikası ve Malzeme Analiz Raporları
Carpenter Dynamet
Titanyum Sertifikası
Malzeme Analiz
Raporu
AR-GE Çalışmaları
Malzeme Sertlik Dağılım Analiz Çalışmaları
AR-GE Çalışmaları
GYTE
Malzeme Atom
Analiz Çalışmaları
BCP Sertifikası
AR-GE Çalışmaları
Biphasic Calcium Phosphate
HA Hidroksiapapetit Rutil
HA
˃ 65%
b-TCP ˂ 35%
CaP
˂ 5%
AR-GE
ÇALIŞMALARI
BİYOMEKANİK AR-GE ÇALIŞMALARI
- Dinamik Yorulma Çalışmaları
- Dinamik Burulma Çalışmaları
- Dinamik Testler ve Çalışmalar
AR-GE Çalışmaları
ISO 14801
Dynamic fatigue test for
endosseous dental
implants
5.000.000 cycle
360N is secured
AR-GE Çalışmaları
ISO 14801 Dynamic fatigue test for endosseous dental implants
AR-GE Çalışmaları
ISO 14801 Dynamic fatigue test for endosseous dental implants
360N
AR-GE Çalışmaları
ISO 1498 Torsion Test of Implant Body Connection
Dental İmplant Burulma Çalışması
AR-GE Çalışmaları
ISO 1498 Torsion Test of Implant Body Connection
Dental İmplant Burulma Çalışması
AR-GE Çalışmaları
ISO 1498 Torsion Test of Implant Body Connection
Dental İmplant Burulma Çalışması
120Ncm
Bu analiz sonucunda implantları yükleme esnasında 120Ncm yüklere kadar
şekil değiştirmeden direnç gösterdiği sonucuna varılmıştır.
AR-GE Çalışmaları
Dimanik Testler ve Mekanik Analiz Çalışmaları
Yüzey Kalınlık, Pürüzlülük,
Basma-Çekme, Burulma Testleri
AR-GE
ÇALIŞMALARI
YÜZEY MORFOLOJİ AR-GE ÇALIŞMALARI
- TÜBİTAK Yüzey TCP MAO Çalışmaları
- KOSGEB Yüzey Modifikasyonları Çalışmaları
- İTÜ ROUHNESS PROFİLOMETRE Çalışmaları
- VİYANA ÜNİVERSİTESİ 3D LASER SURFACE PROFILES
AR-GE Çalışmaları
TÜBİTAK
İmplant Yüzeyi
MAO
Uygulaması
Ar-Ge ve İnnovasyon
Projesi Çalışmaları
AR-GE Çalışmaları
İmplant Yüzey
Modifikasyonları
Ar-Ge ve İnnovasyon
Projesi Çalışmaları
AR-GE çalışmaları
Viyana
Teknik Üniversitesi
İmplant Yüzey
Ölçüm İncelemeleri
AR-GE Çalışmaları
İTÜ
3D Optik Yüzey
Profilometresi
İncelemeleri
AR-GE Çalışmaları
İTÜ
3D Optik Yüzey
Profilometresi
İncelemeleri
VİYANA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AR-GE Çalışmaları
3D LASER SURFACE PROFILES
VİYANA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AR-GE Çalışmaları
3D LASER SURFACE PROFILES
AR-GE
ÇALIŞMALARI
SEM Scanning Electron Microscope Çalışmaları
Boğaziçi Üniversitesi
TÜBİTAK MAM
GYTE Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
RADYOGRAFİK MUAYENE Çalışmaları
TÜBİTAK MAM
AR-GE Çalışmaları
Gebze
Yüksek
Teknoloji
Enstitüsü
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey
Çalışmaları
x100
x200
AR-GE Çalışmaları
x4000
Gebze
Yüksek
Teknoloji
Enstitüsü
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey
Çalışmaları
x10000
AR-GE Çalışmaları
x100
TÜBİTAK
MAM
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey
Çalışmaları
x250
AR-GE Çalışmaları
x2500
TÜBİTAK
MAM
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey
Çalışmaları
x5000
AR-GE Çalışmaları
x100
TÜBİTAK
MAM
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey
Çalışmaları
x250
AR-GE Çalışmaları
x2500
TÜBİTAK
MAM
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey
Çalışmaları
x5000
AR-GE Çalışmaları
x35
Gebze Yüksek
Teknoloji
Enstitüsü
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey Çalışmaları
x35
AR-GE Çalışmaları
x100
Gebze Yüksek
Teknoloji
Enstitüsü
SEM Scanning
Electron
Microspope
Yüzey Çalışmaları
x1000
AR-GE Çalışmaları
RADYOGRAFİK
MUAYENE
ÇALIŞMALARI
RADYOGRAFİK
MUAYENE
AR-GE Çalışmaları
ÇALIŞMALARI
AR-GE Çalışmaları
RADYOGRAFİK MUAYENE AR-GE ÇALIŞMALARI
AR-GE
ÇALIŞMALARI
HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİYOUYUMLULUK ÇALIŞMALARI
TÜBİTAK MAM
- Sitotoksisite
- İritasyon
- Akut Sistemik Toksisite
- Subkronik Sistemik Toksisite
- Sensitizasyon
- İmplantasyon
- Genotoksisite
AR-GE Çalışmaları
ISO 1498 Torsion Test of Implant Body Connection
Dental İmplant Burulma Çalışması
AR-GE Çalışmaları
- Sitotoksisite
- İritasyon
- Akut Sistemik Toksisite
- Subkronik Sistemik Toksisite
- Sensitizasyon
- İmplantasyon
- Genotoksisite
AR-GE Çalışmaları
İRİTASYON TESTİ ISO 10993-10
Yeni Zelanda Tavşanı Çalışması
AR-GE Çalışmaları
İRİTASYON TESTİ ISO 10993-10
Yeni Zelanda Tavşanı Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE Çalışmaları
AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE ISO 10993-11
10 Haftalık Fare Çalışması
AR-GE
ÇALIŞMALARI
HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİYOUYUMLULUK ÇALIŞMALARI
TÜBİTAK MAM
- Sitotoksisite
- İritasyon
- Akut Sistemik Toksisite
- Subkronik Sistemik Toksisite
- Sensitizasyon
- İmplantasyon
- Genotoksisite
AR-GE Çalışmaları
BİYOLOJİK YÜK DENEY RAPORU
ISO 11737-1
AR-GE Çalışmaları
STERİLİTE DENEY RAPORU
ISO 11737-2
İmplantolojinin her adımı için
özelliklerimiz var.
45 Yıllık Tecrübe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
11 977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content