close

Enter

Log in using OpenID

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Profesörlük

embedDownload
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde
açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır.
Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan
ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da
http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.
Bu adresteki formun
doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.
Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES
bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna
başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı
Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
PROFESÖRLER İÇİN
2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)
Özgeçmiş
Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,
Lisans, Yüksek Lisans belgesi,
Doçentlik belgesi, doktora belgesi,
1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
DOÇENTLER İÇİN
2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dilekçe
Özgeçmiş
Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım
Lisans, Yüksek Lisans belgesi,
Doçentlik belgesi, doktora belgesi,
1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN
2547 Sayılı Yasanın 23.maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Dilekçe (Adayların hangi dilden sınava gireceklerini belirtmesi)
Özgeçmiş
Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım
Lisans, Yüksek Lisans, doktora belgesi,
1 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
BİRİMİ
BÖLÜM
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji
İktisadi ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Kamu Yönetimi
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler İşletme
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Maliye
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Maliye
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Çalışma Ekonomisi ve
Fakültesi
End.İlş.
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
ANABİLİM DALI/PR. UNVA DE AD
AÇIKLAMA
NI
R. ET
Fizyoloji
Doçen 1
1
t
Çocuk Sağlığı ve
Yrd.D 2
1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hastalıkları
oç.
uzmanı olmak. "Pediatrik Genetik"
konusunda deneyimli olmak.
Spor Hekimliği
Yrd.D 1
1 Aile Hekimliği uzmanı olmak.FİFA
Anabilim Dalı
oç.
ve UEFA'nın düzenlediği üst düzey
organizasyonlara katılan profesyonel
futbol kuluplerinde Spor Hekimliği
deneyimi olmak. Spor Hekimliği
alanında ilaç kullanımı (doping)
alanında bilimsel deneyimi olmak,
İç Hastalıkları
Doçent 1
1 İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji yan
dal uzmanı olmak.
İç Hastalıkları
Doçent 1
1 İç Hastalıkları ve Nefroloji yan dal
uzmanı olmak.
Radyasyon Onkolojisi Profes 1
1 Radyasyon Onkolojisi uzmanı
ör
olmak.
Eski Türk Edebiyatı
Doçent 1
1 Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı
alanından almış olmak.
Yeni Türk Dili
Yrd.D 1
1 Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
oç.
alınında bilimsel deneyimi olmak.
Eski Türk Dili
Yrd.D 1
1 Karahanlı dönemi kuran tercümeleri
oç.
üzerine bilimsel deneyimi olmak.
Klasik Arkeoloji
Doçent 3
1 "Antik Dönem Seramiği" konusunda
uzman olmak.
Yönetim Bilimleri
Yrd.D 1
1 Yerel yönetimler tarihi alanında
oç.
bilimsel deneyimi olmak. Avrupa
Birliği ve Kamu Yönetimi alanında
bilimsel deneyimi olmak.
Hukuk Bilimleri
Yrd.D 4
1 Yerel yönetimlerde Kamu özel
oç.
ortaklığı alanında ve Avrupa Birliği
yönetimi ve mevzuat üzerine
bilimsel deneyimi olmak.
Üretim Yönetimi ve
Doçent 1
1 Doçentliğini üretim yönetimi bilim
Pazarlama
alanında almış olmak. Verimlilik ve
performans ölçümü üzerine bilimsel
deneyimi olmak.
Mali İktisat
Profes 1
1 Fonksiyonel maliye alanında
ör
bilimsel deneyimi olmak.
Mali Hukuk
Yrd.D 3
1 Vergi Hukuku ve Mali Hukuku
oç.
alanlarında bilimsel deneyimi
olmak.Vergi uygulamaları alanında
10 yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak.
Çalışma Ekonomisi
Profes 1
1 Lisans derecesini çalışma ekonomisi
ör
ve endüstri ilişkileri alanında
edinmiş olmak. İstihdam ve işsizlik
sorunu alanında bilimsel deneyimi
olmak.
Çevre Teknolojisi
Doçent 1
1 Çevre Biyoteknolojisi konusunda
uzman olmak.
Genel Jeoloji
Doçent 1
1 Traverten/Tufa ve kırıntılı kayaçların
Bilgisayar Bilimleri
Yrd.
Doç.
2
1
sedimantolojisi, sekans stratigrafisi
konularında bilimsel deneyimi olmak.
Bilgisayar Mühendisliği alanında
doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent
1
1
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Grafik
Yrd.D
oç.
1
1
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler
Araştırma Yöntemleri
Yrd.D
oç.
Yrd.D
oç.
3
1
3
1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler
Restoratif Diş Tedavisi Yrd.D
oç.
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler
Periodontoloji
Yrd.D
oç.
5
1
Alanya Eğitim Fakültesi İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd.D
oç.
2
1
Doçent
2
1
Yrd.
Doç.
Yrd.
Doç.
2
1
1
1
Doçent
1
1
Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku
Genel Kamu Hukuku
Beden Eğitimi ve S.Y.O. Antrenörlük Eğitimi
Spor Sağlık Bilimleri
Beden Eğitimi ve S.Y.O. Beden Eğitimi
Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Yrd.D
Öğretimi
oç.
2
1
Beden Eğitimi ve S.Y.O. Rekreasyon
Rekreasyon
Yrd.D
oç.
Yrd.D
oç.
4
1
2
1
Yrd.D
oç.
5
1
Ayşe Sak Uyg. Bil. Y.O. Yönetim Bilişim Sistemleri
Manavgat M.Y.O.
Seyahat-Turizm ve
Eğlence Hiz.
Turizm ve Seyahat
Hizmetleri
Moleküler fizik alanında bilimsel
deneyimi olmak.
Grafik Bölümü lisans mezunu
olmak. Bilgisayar destekli sanat
eğitimi alanında bilimsel deneyimi
olmak.
Dental Volumetrik Tomografi
uygulamaları ve Genotoksisite
konularında akademik deneyimli
olmak.
Adezivler ve sitotoksisite
konularında akademik deneyimli
olmak.
Hormonlar ve Periodontal doku
ilişkisi üzerine akademik deneyimi
olmak.
Fen Eğitiminde TGA yönteminin
kullanımı ve bilimin doğası üzerine
bilimsel deneyimi olmak.
Turizm pazarlaması alanında
bilimsel deneyimi olmak.
İslam Hukukunda Zilyedlik ve
Kölelik Hukuku konusunda bilimsel
deneyimi olmak.
Beden yoğunluğu, rezidüel volüm ve
beden kompozisyonu ölçüm
yöntemleri üzerine bilimsel
deneyimi olmak.
Sporcularda "Kas hasarı ve
toparlanma süreleri" üzerine
çalışmaları olmak. Reformer plates
ve electro-muscle simulation (EMS)
cihazı ile ilgili bilimsel deneyimi
olmak.
Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktorasını İşletme alanında yapmış
olmak. Örgütsel
Davranış,Örgütlerde Mobbing,
Sessizlik alanlarında bilimsel
deneyimi olmak.
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Öğretmenliği mezunu
olmak. Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik alanında doktora yapmış
olmak. Sınır Turizmi konusunda
bilimsel deneyimi olmak. En az 3 yıl
alanında Yükseköğretim tecrübesi
olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content