close

Enter

Log in using OpenID

Katılımcı Listesi

embedDownload
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
1.Dilekçe,
2.Sağlık Raporu,
(7) İş Günü)
3.T.C.Kimlik Numarası,
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
4.Adli Sicil Beyanı,
5.Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 4 (adet) Fotoğraf,
Devir alacaklar
için, dosya İl /
İlçe dışında ise
dosyanın
gelmesine
müteakip
6.Avcılık Belgesi,
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
Trafikten Men
Edilen Aracın
İade Edilmesi
HİZMETİ
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
Muayene Süresi Geçen Araçlar;
1.Araç trafik belgesi
2.Araç muayene raporu,(Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu
belge istenir.)
3.Sürücü belgesi
4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Aracın noter satışının alınarak, 1 Ay İçersinde Satın Alan Adına Tescil
Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafik’ ten Men Edilen Araçlar;
1.Araç Tescil Belgesi(Yeni karılmış),
2.Araç Trafik Belgesi,
3.Sürücü Belgesi,
4.Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;
1.Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
2.Araç Tescil Belgesi
3.Araç Trafik Belgesi,
4.Sürücü Belgesi,
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 2011-a11,21,25,2611,28,3011a,3011-b,3111-b, 32, 6511-b, 6511-d, 6511-e, 6515 ve EK-2
Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;
1.Aracın Men Edilmesini Gerektiren Eksikliklerin Giderilmesi,
Giderildiğinin Belgelendirilmesi,
2.Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
3.Araç Tescil Belgesi
4.Araç Trafik Belgesi,
5.Sürücü Belgesi,
Araç, Araç Sahibi veya Muvafakatname ile Müracaat Eden Kişilere
Teslim Edilir. Şirket Adına Kayıtlı Araç İse Şirket Yetkilisi İmza
Sirküleri İstenir.
(1) Saat
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
HİZMETİ TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
1.Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,
2.Araç tescil belgesi,
Trafik Kazası Tespit
Tutanağının Verilmesi
3.Araç trafik belgesi,
(24) Saat
4.Zorunlu mali sorumluluk sigortası,
5.Sürücü belgesi,
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİ TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1.Dilekçe,
6136 Sayılı Kanun
Kapsamında Mermi
Satın Alma Belgesi
2.Ruhsat Fotokopisi,
(7) İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
HİZMETİ TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
1.Dilekçe,
2.İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğu veya
kiralandığını kanıtlayan belge,
3.Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi
bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
2521 Sayılı Kanun
Kapsamında Satıcılık
(Bayilik) Belgesi
4.Adli sicil beyanı,
5.2521 S.K. hükümlerine uymayı taaühhüt ettiği ve
doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair
taahütname,
Tahkikat ve belgelerin
tamamlanmasına
müteakip
(7) İş Günü
6. T.C. kimlik numarası,
7.Son (6) ayda çekilmiş (2) adet fotoğraf,
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
HİZMETİ TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
1.Dilekçe,
6136 Sayılı Kanun
Kapsamında Verilen
Silah Nakil Belgesi
2.Ruhsat Fotokopisi,
(7) İş Günü
3.Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
HİZMETİ TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
1.Dilekçe,
2.Sağlık raporu,
6136 Sayılı Kanun
Kapsamında Verilen
Silah Bulundurma
Ruhsatları
İstenilen belgeler
tamamlandıktan sonra
3.T.C. kimlik numarası
(7) İş Günü
4.Adli sicil beyanı,
5.Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
Devir alacaklar dosya İl /
İlçe dışında ise dosyanın
gelmesine müteakip
6.İşyeri ruhsatı (İşyerinde bulundurma ruhsatı için)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
HİZMETİN ADI
HİZMETİ
TAMAMLAMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
İSTENİLEN BELGELER
1.Dilekçe,
İstenilen belgeler
tamamlandıktan sonra
2.Sağlık raporu,
2521 Sayılı Kanun
Kapsamında Verilen
Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi
(7) İş Günü
3.T.C. kimlik numarası
4.Adli sicil beyanı,
5.Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
Devir alacaklar dosya İl
/ İlçe dışında ise
dosyanın gelmesine
müteakip
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge
ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İSİM
:Evren KAPTAN
UNVAN :İlçe Jandarma Komutanı
ADRES :İlçe Jandarma Komutanlığı
TEL
:0252 261 70 44
FAKS :0252 261 70 44
İSİM
UNVAN
ADRES
TEL
FAKS
:Gürkan DEMİRKALE
:Kaymakam/Kaymakam Yardımcısı
:Kaymakamlık
:0252 262 40 03
:0252 262 12 17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content