close

Enter

Log in using OpenID

CV - Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: IŞIN ULUKAPI
Unvanı: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu
Derece
Üniversite
Alan
Yıl
Yüksek Lisans
Diş Hekimliği
İstanbul Üniversitesi
1985
Doktora
Pedodonti Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
1990
Doktora Tezi: Süt Dişlerinde Çeşitli Kavite Laklarının Kenar Sızıntısını Önlemedeki
ve Pulpayı zararlı Etkilerden Korumadaki Etkinliklerinin in vivo ve in vitro Olarak
İncelenmesi / Danışman: Prof. Dr. Nükhet Sandallı
Akademik Unvanlar
Unvanı
Anabilim Dalı
Üniversite
Yıl
Doçent
Pedodonti Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
1995
Profesör
Pedodonti Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
2002 2014
Profesör
Pedodonti Anabilim Dalı
Okan Üniversitesi
2014
Ziyaretçi Öğretim Görevlisi Olarak Yapılan Çalışmalar:
1. Universität Bern, Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv und Kinderzahnmedizin, Ekim
1988-Temmuz 1989, Bern, İsviçre.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
1.
Yüksek Lisans Tezleri
1.1.
Mahire Şakar. HIV Enfekte Çocuklarda Ağız İçi Bulgular ve Diş Tedavisinde
Dikkat Edilecek Noktalar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme
Tezi, 2004.
1.2.
Seçil Yüce. Çocuk Hastaların Diş Tedavilerinde Kullanılan İlaçsız Davranış
Kontrol Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi,
2005
1.3.
Mine Geçgelen. Ailelerin Diş Tedavisi Sırasında Çocuklarına Uygulanan Çeşitli
Davranış Yönetimi Tekniklerine Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Bitirme Tezi, 2006.
1.4.
Cem Çalışkan. Çocuk Hastalara Uygulanan Diş Tedavilerinin Yaşam
Kalitesine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi,
2006.
1.5.
Meral Kavak: Çocuklarda Ağız-Diş Sistemini Etkileyen Fena Alışkanlıklar ve
Tedavileri. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2007.
1.6.
Ferhat Kakis. Sakızlar ve Çürükten Korunma Amacı ile Bileşimlerinde Yapılan
Yenilikler. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2007.
1.7.
Aysel Aydın. Çocuk İstismarı ve Diş Hekimliği. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2008.
1.8.
Mehmet Gören. Asit Erozyonu ve Çeşitli Diş Macunları. İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2009.
1.9.
Mustafa Efendi. Çocuklarda Görülen Oral Tümör ve Kistler. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2010.
1.10. Merve Koçyiğit. Diş Çürüğünün Erken Tanısında Kullanılan Çeşitli Yöntemler.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2010.
1.11.
Fatih Ayçiçek. Hipodonti ile Birlikte Görülen Sendromlar. İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2011.
1.12. Özge Özdal. Endişeli Çocuk Hastaların Diş Tedavilerinde Uygulanan Medikal
Sedasyon Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme
Tezi, 2011.
1.13. Serap Müezzinoğlu. Ebeveynleri Akraba Olan Çocuklarda Ağız-Diş Sağlığı
Bulguları. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2012.
1.14. Sema Karaer. Çocuklarda Mekanik Dil Yüzeyi Temizliğinin Ağız Hijyeni
Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi,
2013.
1.15. Sabri Aslancı. Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığını
Bekleyen Tehlikeler ve Çözümleri. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bitirme Tezi, 2013.
1.16. İbrahim
Doğan.
Lazerlerin
Çocuk
Diş
Hekimliğinde
Yumuşak
Doku
Problemlerinde Kullanım Alanları. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bitirme Tezi, 2014.
1.17. Nilüfer Şafak. Çocuk Diş Hekimliğinde Botox. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, 2014.
2.
Doktora Tezleri
2.1.
Dr. Julyana Bakırgil. Çürük Aktivitesi Yüksek Çocuklarda 3 Farklı Ağız
Gargarasının Tükürük Mutans, Laktobasil ve Laktoperoksidazları ile Tükürük
Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Üzerine Etkilerinin in vivo Koşullarda
Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti
Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2003. Danışman: Prof. Dr. Işın Ulukapı.
2.2.
Dr. Banu İlhan. Okul Çağı Çocuklarında “PROP”a Duyarlılık Derecesi ve
Çürük Aktivitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2007. Danışman:
Prof. Dr. Işın Ulukapı.
2.3.
Dr. Beyza Ballı. Geleneksel ve Titreşim Özellikli Diş Fırçalarının Ağız Diş
Sağlığı Üzerindeki Etkinliklerinin Sağlıklı ve Engelli Çocuk Hastalarda
İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti
Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2010. Danışman: Prof. Dr. Işın Ulukapı.
2.4.
Dr. Merve Kulan. Hidroksiapatit ve Biyoaktif Cam İçerikli Farklı Diş
Macunlarının
Mine
Remineralizasyonu
Üzerine
Etkilerinin
İncelenmesi.
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Anabilim Dalı
Doktora Tezi, 2014. Danışman: Prof. Dr. Işın Ulukapı.
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI ve SCI Expanded
Kapsamında)
1.
(Karamürsel) Ulukapı I, Lussi A, Stich H, Hotz P. Comparison of the sealing
ability of four cavity varnishes: An in vitro study. Dental Materials 1991; 7: 847.
2.
Ulukapı I. Mercury hypersensitivity from amalgam: Report of case. ASDC
Journal of Dentistry for Children 1995; September-October: 363-4.
3.
Ulukapı H, Teksöz T, Ulukapı I. Effect of different bleaching techniques on
enamel surface microhardness. Journal of Dental Research 1997; 76: 1110.
4.
Sepet E, Ulukapı I, Aytepe Z, Cebeci İ, Aydoğmuş Z. Factitial (Self – Induced)
gingival disease: 4 case reports. Quintessence International 2001; 32: 762-5.
5.
Ulukapı H, Birman H, Ulukapı I, Tamer Ş, Olgaç V. Toxicological effect of
dental bleaching agents. Journal of Dental Research 2001; 80: 1302.
6.
Ulukapı I, Bilgin T, Yalçın S. EEC Syndrome (Ectrodactily-Ectodermal
Displasia- Clefting): A clinical case report. ASDC Journal of Dentistry for
Children 2001; Sept-Des: 350-1.
7.
Ulukapı I, Güven Y, Kasapçopur Ö, Can Ş, Bakırgil J. Effect of systemic
corticosteroid therapy on salivary peroxidase in children. Journal of Dental
Research 2001; 80: 1303.
8.
Aytepe Z, Aktören O, Ulukapı I. Comprehensive dental treatment of children
under general anesthesia during a 3-year period. Journal of Dental Research
2003; (Spec IssB): 82.
9.
Ulukapı H, Benderli Y, Ulukapı I. Effect of pre and postoperative bleaching on
marginal leakage of amalgam and composite restorations. Quintessence
International 2003; 34: 505-8.
10.
Erdem AP, İlhan B, Guven Y, Ballı B, Sepet E, Ulukapı I, Aktören O. Success
rates of mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, formocresol pulpotomies.
Journal of Dental Research 2007; 86 (Spec Iss B): 358.
11.
Sepet E, Pınar A, Ulukapı I, Bilir A, Tuna S. Cytotoxic effects of calcium
hydroxide and mineral trioxide aggregate on 3T3 fibroblast cell line in vitro
Quintessence International 2009; 40(8): e41-47.
12.
Erdem AP, Guven Y, Balli B, Ilhan B, Sepet E, Ulukapi I, Aktoren O. Success
rates
of
mineral
trioxide
aggregate,
ferric
sulfate,
and
formocresol
pulpotomies: A 24-month study. Pediatric Dentistry 2011; 3(2): 165-70.
13.
Öter B, Ulukapı I, Ulukapı H, Topçuoğlu N, Çıldır Ş. The relation between 6npropylthiouracil sensitivity and caries activity in school children. Caries
Research 2011; 45: 556-60.
14.
Ünsal GŞ, Poyrazoğlu Ş, Saka HN, Ulukapı I. Oral findings in young patients
with Turner Syndrome. International Journal of Paediatric Dentistry 2014;
24(1): 23.
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.
Gülhan A, Ulukapı I, Aren G, Erbay E. An implantological approach to the
herediary hypodontia cases. In: Gold SI, Midda M, Mutlu S eds. Recent
Advances in Periodontology, Amsterdam, Excerpta Medica, 1991; 2: 509-12.
2.
Ulukapı I, Lussi A, Stich H, Hotz P. Effectiveness of three cavity varnishes in
reducing marginal microleakage of amalgam restorations: An in vitro study.
Journal of Marmara University Dental Faculty 1992; 1: 250-6.
3.
Ulukapı I, Cengiz S, Sandallı N. Effect of mercury from dental amalgams on
mercury concentration on urine. Journal of Nihon University School of
Dentistry 1994; 36: 266-8.
4.
Ulukapı H, Benderli Y, Ulukapı I. Dialysis of poly (acrilic) acids and its
influences on fluoride release from glass ionomer cements. Journal of
Marmara University Dental Faculty 2001; 4: 2-6.
5.
Ünalan F, Ulukapı I, Bakırgil J. Oligodontia: A case report. Journal of Clinical
Pediatric Dentistry 2001; 25: 263-5.
6.
Erdem AP, Ballı B, Kurt H, Ulukapı I, Sepet E. Report of two cases of Dentin
Dysplasia with rootless teeth. IAPD Pinnacles in Paediatric Dentistry 2009; 1:
61.
7.
Sepet E, Pınar A, İlhan B, Ulukapı I, Bilir A. Cytotoxic effects of Ca(OH)2 and
MTA on 3T3 fibroblast cell-line. European Archives of Pediatric Dentistry 2006;
(Abstract No: PD 8-1).
8.
Ulukapı I, İlhan B. Systemic manifestations associated with infant teething.
Italian Journal of Operative Dentistry 2006; 4: 262 (Abstract No: R 42).
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings)
Basılan Bildiriler
1.
Gülhan A, Ulukapı I, Aren G, Erbay E. An implantological approach to the
herediary hypodontia
cases.
4.
Uluslararası
Periodontoloji
Akademisi
Kongresi, 17-20 Eylül 1990, İstanbul, Türkiye.
2.
Ulukapı I, Cengiz S, Sandallı N. Amalgam dolgulardan serbestlenen civanın
idrar
civa
konsantrasyonuna
etkisi.
Restoratif
Diş
hekimliği
Uluslararası 1. Bilimsel Kongresi, 28-31 Ekim 1992, Antalya, Türkiye.
Derneği
3.
Ulukapı I, Akşit KS, Kutay Ö, Aykut A. 2. Süt azı dişlerinin çiğneme
performansı üzerindeki etkileri. Restoratif Diş hekimliği Derneği Uluslararası 2.
Bilimsel Kongresi, 24-27 Ekim 1994, İstanbul, Türkiye.
4.
Sepet E, Ulukapı I, Aytepe Z, Cebeci İ, Aydoğmuş Z. Factitial (Self-Induced)
gingival disease: 4 case reports. 15th Congress of the International
Association of Paediatric Dentistry, 8-11 Haziran 1995, Göteborg, İsveç.
5.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I. Oral
health knowledge and attitudes of primary school children in Istanbul-Turkey.
5th Congress of The European Academy of Paediatric Dentistry, 7-11 Haziran
2000, Bergen, Norveç.
6.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I. Oral
health status of primary school children in Istanbul-Turkey. 5th Congress of
The European Academy of Paediatric Dentistry, 7-11 Haziran 2000, Bergen,
Norveç.
7.
Bakırgil J, Bilgin T, Ulukapı I. Oligodontia- Two case reports. 5th Congress of
The European Academy of Paediatric Dentistry, 7-11 Haziran 2000, Bergen,
Norveç.
8.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
Dental anormalities and malocclusion in 6-12 years old children. 5th Congress
of The European Academy of Paediatric Dentistry, 7-11 Haziran 2000, Bergen,
Norveç.
9.
Ulukapı I, Ulukapı H, İlhan B. Attitudes of dentists towords tobacco
intervention for children and adolessence. Joint Meeting of CED, NOF, ID of
IADR, 25-28 Ağustos 2004, İstanbul, Türkiye.
10.
Ilhan B, Ulukapı I, Ulukapı H. Terminal delation of chromosome 7(q36-3ter): A
case report. Joint Meeting of CED, NOF, ID of IADR, 25-28 Ağustos 2004,
İstanbul, Türkiye.
11.
İlhan B, Ulukapı I, Geçgelen M.: The parental acceptance towards behavioral
management techniques utilized by pediatric dentists. Congress of the BASS,
12-14 Nisan 2007, İstanbul, Türkiye.
12.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö, Kulan M. Management of root healing after
avulsion and horizontal fracture: A case report. 7th EAPD Interim Seminar and
Workshop Mart 2011, İstanbul, Türkiye.
13.
Ulukapı I, Kulan M. A Dilacerated central incisor: A case report. IAPD 23rd
Congress, Haziran 2011, Atina, Yunanistan.
14.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö. Multidisciplinary management of traumatized
maxillary central incisors. 5th Conseuro Meeting on Prevention Restoration
and Aesthetics, Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.
15.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö. Treatment of horizontal root fractures using
mineral trioxide aggregate (MTA) report of 2 cases. 17th World Congress on
Dental Traumatology, Eylül 2012, Rio de Jeneiro, Brezilya.
16.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö Treatment of abnormally erupted maxillary
central incisors: A case report. FDI 2013 101st Annual World Dental
Congress, Ağustos 2013, İstanbul, Türkiye.
17.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö. Clinical comparison between fiber reinforcedloop and band-loop space maintainers. FDI 2013 101st Annual World Dental
Congress, Ağustos 2013, İstanbul, Türkiye.
18.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö. Yaygın çürük ve periodontal problemi olan bir
çocuk hastada multidisipliner tedavi yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2013, İstanbul,
Türkiye.
19.
Ulukapı I, Şahin G, Özmekik Ö. Komplike kuron kırığı olan apeksi açık
maksiller santral diş – Olgu raporu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kasım 2013, İstanbul, Türkiye.
20.
Ünsal G, Yılmaz D, Ulukapı I. Prognosis of luxative traumatised teeth – 20
months follow-up. 18th World Congress on Dental Traumatology, Haziran
2014, İstanbul, Türkiye.
21.
Şahin Ünsal G, Özmekik Atikler Ö, Ulukapı I. MTA usage on apexification of
avulsed immature permanent teeth. 18th World Congress on Dental
Traumatology, Haziran 2014, İstanbul, Türkiye.
22.
Özmekik Atikler Ö, Şahin G, Ulukapı I. Management of traumatically intruded
permanent maxillary central incisors. 18th World Congress on Dental
Traumatology, Haziran 2014, İstanbul, Türkiye.
23.
Ünsal G, Ulukapı I. Interdisciplinary management of a child with impacted
permanent incisor and odontoma. 8th International Congress of Mediterranean
Societies of Pediatric Dentistry and 21st Congress of Turkish Society of
Pediatric Dentistry, 13-15 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1.
Sandallı N, Aren G, Ulukapı I. İlkokul çağı çocuklarında ağız, diş sağlığı
bilgilerinin değerlendirilmesi. Diş Hekimliğinde Klinik 1991; 4: 70-2.
2.
Ulukapı H, Ulukapı I. Amalgam toksikolojisi. Oral Dergisi 1991; 8: 19-24.
3.
Ulukapı I, Sandallı N, Tuncer N. Oculo-Dento-Osseous Displazi (Oculo-DentoDigital Sendrom): Bir olgu nedeni ile. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi 1991; 25: 74-7.
4.
Ulukapı I. Çeşitli kavite laklarının amalgam dolgulardaki kenar sızıntısını
azaltmadaki etkinlikleri. Bir in vivo çalışma. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi 1991; 8: 27-37.
5.
Ulukapı I. Diş hekimliğinde kavite lakları. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi 1991; 25: 159-61.
6.
Ulukapı I. Süt dişlerinde çeşitli kavite laklarının pulpayı zararlı etkilerden
korumadaki etkinlikleri. Bir in vivo çalışma. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi 1991;8: 17-26.
7.
Ulukapı I, Stich H. Kronik hiperplastik pulpitis (pulpa polipi): Bir olgu nedeni
ile. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1992; 26: 165-7.
8.
Ulukapı I. Diş biçim anomalilerinden ikiz oluşma (Geminasyon) ile kaynaşma
(Füzyon)’nın bir olgu nedeni ile incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi 1992; 26: 32-4.
9.
Ulukapı I. Herren aktivatörü (Bern aktivatörü). İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi 1992; 26: 207-11.
10.
Ulukapı I, Aytepe Z, Gülhan A, Oray H. İstanbul’da bir grup serbest diş
hekiminin amalgam toksikolojisi konusundaki bilgi ve düşünceleri. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1994; 28: 149-52.
11.
Ulukapı I, Külekçi G, Akıncı T, Demirel K. APF Jeli uygulamasının plak
oluşumu ve plak mikroorganizmaları üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi 1994; 28: 49-52.
12.
Ulukapı I, Stich H, Lussi A. Hekim hatası ile çıkarılan bir sürekli küçük azı
germinin histolojik olarak incelenmesi. Pedodonti Klinik/Araştırma 1994; 1: 4-5.
13.
Akıncı T, Ulukapı I. Fluorid uygulamalarında son gelişmeler ve kullanım
güvenliği. Diş Hekimliğinde Klinik 1995; 8: 136-40.
14.
Gülhan A, Aykut AY, Ulukapı I, Güzeltırpan ES. Cam iyonomer ve reçine
esaslı 2 değişik fissür örtücünün 6 aylık klinik uygulama sonuçlarının
karşılaştırılması. Pedodonti Klinik/Araştırma 1995; 2: 22-4.
15.
Ulukapı I, Akşit KS, Kutay Ö, Aykut A. 2. Süt azı dişlerinin çiğneme
performansı üzerindeki etkileri. Pedodonti Klinik/Araştırma 1995; 2: 18-21.
16.
Ulukapı I. Çocuklarda diş tedavisinin stres düzeyi üzerindeki etkilerinin plazma
katekolamin değerleri ölçümü ile belirlenmesi. Pedodonti Klinik/Araştırma.
1996; 3: 89-95.
17.
Oba S, Ulukapı I, Dural Özalp E. Okul öncesi çocuklarda diş tedavisinde
diazpam ve midazolam’ın sedatif etkinliklerinin karşılaştırılması. ŞEH Tıp
Bülteni 1997; 31: 23-6.
18.
Ulukapı H, Lussi A, Ulukapı I, Stich H. İz elementlerin sement yüzey
morfolojisine etkisi. Diş Hekimliğinde Klinik.1997; 10: 218-23.
19.
Yaltırık M, Ulukapı I, Koçak H. Süpernümerer dişler: İki olgu nedeni ile. Diş
Hekimliğinde Klinik.1997; 10: 183-6.
20.
Ulukapı H, Benderli Y, Kazak M, Ulukapı I. Amalgam ve kompozit dolgulu
dişlere uygulanan %10’luk karbamid peroksitin kenar sızıntısı üzerine etkisinin
incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1999; 33: 6570.
21.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız – diş sağlığı konusundaki
bilgi düzeyleri ve yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dergisi 2000; 34: 29-33.
22.
Ulukapı I, Ulukapı H, Güven Y, Bakırgil J. Şeker içeren pediatrik şurupların
plak pH’sına etkisinin tamponlanmasında su ile çalkalama ve şekersiz cikletin
kullanılması. Türk Oral Biyoloji Dergisi 2000; 1: 62-8.
23.
Gülhan Özerkan A, Aren G, Seymen F, Ulukapı I. Çocukların ağız – diş
sağlığı eğitiminin periodontal indeks değerleri üzerine etkisi. Akademik Dental
Diş Hekimliği Dergisi 2001; 2: 1-3.
24.
Güven Y, Ulukapı I, Can Ş, Bakırgil J. Akut apikal apse tedavisinde kullanılan
Fenoksimetil penisilinin (Penisilin V) tükürük peroksidaz aktivitesine etkisi.
Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2001; 3: 32-4.
25.
Ulukapı I, Bakırgil J, Ulukapı H, Güven Y. Sodyum fluorid ve amin fluorid
içeren iki ağız gargarasının plak pH’sına etkisinin incelenmesi Akademik
Dental Diş Hekimliği Dergisi 2001; 3: 1-4.
26.
Ulukapı I, İlhan B, Bakırgil J, İşsever H. İlkokul çocuklarında diş hekimi
korkusunun incelenmesi. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2001; 3 (4):
48-52.
27.
İlhan B, Ulukapı I. Diş tedavisi korkusunu ve fobisini gidermeye yönelik klinik
çalışmalar. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2005; 24: 30-35.
28.
İlhan B, Ulukapı I. Mineral Trioksit Agregat (MTA): Fiziksel, Kimyasal ve
Biyolojik Özellikleri. TDB İstanbul Odası Dergisi 2005; 58-64.
29.
Ballı B, Ulukapı I. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve diş
hekimi yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006;
40: 67-73.
30.
İlhan B, Ulukapı I. Çürük aktivite-risk belirleme yöntemlerinde son yenilikler.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006; 40: 33-40.
31.
Ulukapı I, İlhan B. Yapıştırıcı simanlar ve pedodontideki kullanım alanları. Diş
Hekimliği Dergisi 2006; Tem-Ağust: 54-57.
32.
Ballı B, Şakar M, Ulukapı I. HIV ile enfekte çocuklarda ağız içi bulgular ve
tedavide dikkat edilecek noktalar. Diş Hekimliği Dergisi 2008; 79: 16-22.
33.
Kulan M, Ulukapı I. Diş hekimliğinde biyoaktif camlar. İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 45(1): 65-70.
34.
Geçgelen M, Ulukapı I, İlhan B. Çocuk hastalarda diş hekimleri tarafından
kullanılan davranış yönetim tekniklerine karşı ailelerin bakış açılarının
değerlendirilmesi. NWSA e-Journal of New World Sciences Academy 2011;
6(2): 11-21.
35.
Özmekik Ö, Ulukapı I. Kemoterapi alan çocuklarda diş hekimliği yaklaşımı.
Acta Odontologica Turcica 2014; 31(3): 154-9.
36.
Ünsal G, Özmekik Ö, Ulukapı I. Dental kök hücreler ve süt dişlerinin kök hücre
çalışmalarındaki önemi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
2014; 8: 98-106.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1.
Ulukapı H, Benderli Y, Kazak M, Ulukapı I. Amalgam ve kompozit dolgulu
dişlere uygulanan %10’luk karbamid peroksitin kenar sızıntısı üzerine etkisinin
incelenmesi. Restoratif Diş hekimliği Derneği Ulusal 3. Bilimsel Kongresi, 6-11
Eylül 1998, Antalya.
2.
Ulukapı I, Ulukapı H, Güven Y, Bakırgil J. Şeker içeren pediatrik şurupların
plak pH’sına etkisinin tamponlanmasında su ile çalkalama ve xylitollü ciklet
kullanılması. Restoratif Diş hekimliği Derneği Ulusal 3. Bilimsel Kongresi, 6-11
Eylül 1998, Antalya.
3.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı bulgularının
değerlendirilmesi. Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 6-12 Haziran
1999, Antalya.
4.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
İstanbul
ili
ilköğretim
okulları
öğrencilerinin
kalıtsal
ve
edinsel
diş
anomalilerinin değerlendirimesi. Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi,
6-12 Haziran 1999, Antalya.
5.
Güven Y, Ulukapı I, Can Ş, Bakırgil J. Akut apikal apse tedavisinde kullanılan
Fenoksimetil penisilinin (Penisilin V) tükürük peroksidaz aktivitesine etkisi.
Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 6-12 Haziran 1999, Antalya.
6.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusunda bilgi ve
yaklaşımları. Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 6-12 Haziran
1999, Antalya.
7.
Gülhan Özerkan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
İstanbul ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin ağız-diş sağlığı konusunda bilgi
ve yaklaşımları. Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 6-12 Haziran
1999, Antalya.
8.
Ulukapı I, Bakırgil J, Ulukapı H, Güven Y. Sodyum fluorid ve amin fluorid
içeren iki ağız gargarasının plak pH’sına etkisi. Türk Pedodonti Derneği 11.
Bilimsel Kongresi, 6-12 Haziran 1999, Antalya.
9.
Bakırgil J, Ulukapı I, Aykut A. Bir olgu nedeni ile köksüz dişler ve durum
anomalileri. Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 6-12 Haziran 1999,
Antalya.
10.
Gülhan Özerkan A, Aren G, Seymen F, Ulukapı I. Çocukların ağız – diş
sağlığı eğitiminin periodontal indeks değerleri üzerine etkisi. Türk Pedodonti
Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2001, Bodrum.
11.
Ulukapı I, İlhan B, Bakırgil J, İşsever H. İlkokul çocuklarında diş hekimi
korkusunun incelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 27-31
Mayıs 2001, Bodrum.
12.
Seymen F, Ulukapı I, Akıncı T, İşsever T. 7-12 yaşları arasındaki çocukların
ağız-diş sağlığı bulgularının bir yıl içerisindeki değişiminin incelenmesi. Türk
Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2001, Bodrum.
13.
Ulukapı I, Kulan M. Ebeveynleri akraba olan çocuklarda ağız diş sağlığı
bulguları. 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Ekim 2012, Antalya.
14.
Ulukapı I, Özmekik Ö, Şahin G. Komplike kuron kök kırığında multidisipliner
tedavi (22 Aylık Takip) .Türk Pedodonti Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Kasım
2013, Kayseri.
15.
Ulukapı I, Özmekik Ö, Şahin G. Lüksasyon travması görülen apeksi açık
santral dişlerin prognozu – 1 yıllık takip. Türk Pedodonti Derneği 20. Bilimsel
Kongresi, Kasım 2013, Kayseri.
Kitap (Bölüm) Yazarlığı / Çeviri Editörlüğü
1.
Özerkan Gülhan A, Akıncı T, Aytepe Z, Aktören O, Gençay K, Ulukapı I.
İstanbul ili ilköğretim okulları öğrencilerinin ağız diş sağlığı bulgularının
değerlendirilmesi. İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, Şirim MR,
Saita Usta S. eds. İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, 2000, İstanbul.
Verdiği Konferanslar ve Davetli Konuşmalar
1.
Ulukapı I. Mezuniyet Sonrası Eğitim Paneli. 1990, Şişli Etfal Hastanesi,
İstanbul.
2.
Ulukapı I. Öğretmenlere Yönelik Ağız-Diş Sağlığı Eğitim Konferansları. 1993,
Türk Diş Hekimleri Birliği İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul.
3.
Ulukapı I. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Doktorlarına Eğitim Paneli. 1996, SSK
Göztepe Eğitim Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul.
4.
Ulukapı I. 1. Okul-Çevre ve Toplum Sağlığı Sempozyumu. 1996, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul.
5.
Ulukapı I. Türk Diş Hekimleri Birliği Konya Diş Hekimleri Odası Diş Hekimliği
Haftası Etkinlikleri. 1996, Konya.
6.
Ulukapı I. İstanbul Üniversitesi Toplumu Aydınlatıcı Konferans Faaliyetleri.
1998, İstanbul.
7.
Ulukapı I. Ağız Diş Sağlığı Konulu Dia Gösterisi. 1998, Fatih Belediyesi Genç
Osman İlköğretim Okulu ve Balat Fahir Us İlköğretim Okulu, İstanbul.
8.
Ulukapı I. Çocuklarda Diş Çürüklerinin Etiyolojisi ve Çürük Profilaksisinde
Kullanılan Yöntemler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 2002, İstanbul.
9.
Ulukapı I. Çocuklarda Diş Çürüklerinin Etiyolojisi ve Çürük Profilaksisinde
Kullanılan Yöntemler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, 2003, İstanbul.
10.
Ulukapı I. Pedodontik Hastalarda Davranış Yönetimi Teknikleri. TDB İstanbul
Diş Hekimleri Odası Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi, 2005, İstanbul.
11.
Ulukapı I. 5. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi,
2006, Marmaris.
12.
Ulukapı I. Çocuklarda Davranış Yönlendirme Teknikleri. TDB İstanbul Diş
Hekimleri Odası Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi, 2008, İstanbul.
13.
Ulukapı I. Çocuk Hastalarla İletişim. Edirne Diş Hekimleri Odası Sürekli Eğitim
Programı, 2008, Edirne.
14.
Ulukapı I. Sık Rastlanan Diş Sorunlarında Ne Zaman Konsültasyon İsteyelim?
34. Pediatri Günleri ve13. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, 2012,
İstanbul.
15.
Ulukapı I. Çocuk Diş Hekimliğinde Sedasyon ve Genel Anestezi. İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2013,
İstanbul.
16.
Ulukapı I. Çeşitli Medikal TV Programları
17.
Ulukapı I. Dişlerimizi Çürüklerden Nasıl Koruruz?, Okan Koleji, 03.12.2014,
İstanbul.
Ödüller
1.
Success rates of mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, and formocresol
pulpotomies: a 24-month study. Paul P Taylor Award of American Academy of
Pediatric Dentistry, 2012.
Burslar
1.
İsviçe Hükümetinin Avrupa Konseyine üye ülkeler emrine tahsis ettiği burs,
Ekim 1988-Temmuz 1989.
İdari Görevler
1.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Demirbaş
Sorumlusu, 2000-2010.
2.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Klinik
Sorumlusu, 2000-2013.
3.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Erasmus Program Koordinatörü,
2006-2008.
4.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, 02.06.2014-
5.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı,
02.06.2014-
6.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 04.09.2014-
7.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi,
04.09.2014-
8.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü 04.09.2014-
9.
Okan
Üniversitesi
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Kalite
Komisyonu
Üyesi,
05.09.201410.
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Organizasyon Komisyonu Başkanı,
05.09.2014-
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
2.
İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO)
3.
Türk Pedodonti Derneği
4.
Türk Periodontoloji Derneği
5.
Restoratif Diş Hekimliği Derneği
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content