close

Enter

Log in using OpenID

AT UYGUNLUK BEYANI - palazoğlu tarım aletleri

embedDownload
AT UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFIRMITY
2006/42/EC Makine Direktifi’ne göre
According to Machinery Directive 2006/42/EC
Üretici / Manufacturer
Palazoğlu Tarım Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres / Address
Yeni Kandıra Yolu 11. Km İzmit Kocaeli Turkey
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web / E-mail
+90 262 361 60 82
+90 262 361 62 96
www. palazoglu.com / [email protected]
Ürün / Product
Sıvı Gübre Tankeri / Liquid Fertilizer Tanker
Üretim Yılı / Year Of Manufacture
Teknik Dosya No / Technical File No
CE-PLZ-S-1302
Seri No / Serial Number Tip / Type
Beyan / Declaration
Kendi sorumluğumuz altında beyan ederiz ki, yukarıda belirtilen ürünler AB Direktifi olan Makine Emniyet
Direktifinin sağlık güvenlik ve emniyet kurallarına uyumlu olarak üretilmiştir.
Here with we declare under our own responsibility that the products designated above EU Directive Machinery
Safety Directive, which is manufactured in compliance with health, safety and the safety rules.
Direktifler / Directives
2006/42/EC Makina Emniyet Direktifi / Machinery Safety Directive 2006/42/EC
Harmonize Standartlar
TS EN 707+A1 Tarım Makinaları- Sulu Gübre Tankeri- Güvenlik Kuralları - Agricultural Machinery- Slurry
Tankers- Safety
TS EN 13406 Tarım Makinaları - Sıvı Gübre Tankerleri Ve Gübre Dağıtma Tertibatları - Çevre Koruma - Gübre
Dağıtma Hassaiyeti İle İlgili Kurallar Ve Deney Metotları - Agricultural Machinery - Slurry Tankers And
Spreading Devices - Environmental Protection - Requirements And Test Methods For The Spreading Precision
TS EN ISO 4254-6 Tarım Makinaları -Güvenlik - Bölüm 6: Pülverizatörler Ve Sıvı Gübre Dağıtıcıları Agricultural Machinery - Safety - Part 6: Sprayers And Liquid Fertilizer Distributors
TS EN ISO 4254-6/AC Tarım Makinaları -Güvenlik - Bölüm 6: Pülverizatörler Ve Sıvı Gübre Dağıtıcıları Agricultural Machinery - Safety - Part 6: Sprayers And Liquid Fertilizer Distributors
TS 3413 Tarım Makinaları-Römorklar Ve Su Tankerleri- Muayene Ve Deney Metotları - Test Codes Of The
Farm Trailers And Water Tanks
TS 3414 Tarımda Kullanılan Su Tankerleri - Agricultural Water Tanks
TS EN ISO 12100-1 / 2007 Makinalarda Güvenlik –Temel Kavramlar, Tasarım İçin Genel Prensipler – Safety of
Machinery - Basic Concepts, General Principles for Design
TS EN ISO 12100-2 /2006 Makinalarda Güvenlik –Temel Kavramlar, Tasarım İçin Genel Prensipler - Safety of
Machinery - Basic Concepts, General Principles For Design
TS EN 1050 /1997 Makinalarda Güvenlik – Risk Değerlendirmesi Prensipler - Safety of Machinery - Principles
For Risk Assessment
EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik - Makinaların Elektrik Donanımı - Bölüm 1: Genel Kurallar - Safety of
Machinery - Electrical Equipment of Machines - Part 1: General Requirements
General Director
Tarih/Date
Emin PALAZ
www.palazoglu.com | [email protected]
Pages 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content