close

Enter

Log in using OpenID

AT UYGUNLUK BEYANI - palazoğlu tarım aletleri

embedDownload
AT UYGUNLUK BEYANI
EC DECLARATION OF CONFIRMITY
2006/42/EC Makine Direktifi’ne göre
According to Machinery Directive 2006/42/EC
Üretici / Manufacturer
Palazoğlu Tarım Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres / Address
Yeni Kandıra Yolu 11. Km İzmit Kocaeli Turkey
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web / E-mail
+90 262 361 60 82
+90 262 361 62 96
www. palazoglu.com / [email protected]
Ürün / Product
Tarım için Römorklar / Trailers For Agriculture
Üretim Yılı / Year Of Manufacture
Teknik Dosya No / Technical Construction File No
CE-PLZ-R-1301
Seri No / Serial Number Tip / Type
Beyan / Declaration
Kendi sorumluğumuz altında beyan ederiz ki, yukarıda belirtilen ürünler AB Direktifi olan Makine Emniyet Direktifinin
sağlık güvenlik ve emniyet kurallarına uyumlu olarak üretilmiştir.
Here with we declare under our own responsibility that the products designated above EU Directive Machinery Safety
Directive, which is manufactured in compliance with health, safety and the safety rules.
Direktifler / Directives
2006/42/EC Makina Emniyet Direktifi / Machinery Safety Directive 2006/42/EC
Harmonize Standartlar
TS 585 Tarım Römorkları - Farm Trailers
TS 3413 Tarım Makinaları-Römorklar Ve Su Tankerleri- Muayene Ve Deney Metotları - Test Codes Of The
Farm Trailers And Water Tanks
TS 1169 ISO 303 Karayolu Taşıtları-Motorlu Taşıtlar Ve Römorklarının Aydınlatma Ve Işıklı Sinyal Tertibatının
Yerleştirilmesi - Road Vehicles-Installation Of Lighting And Light Signalling-Devices For Motor Vehicles And
Their Trailers
TS 1305 Motorlu Taşıtların Ve Römorklarının Boyutları Adlandırmalar Ve Tarifler - Dimensions Of Motor
Vehicles And Their Trailers Designations And Definitions
TS EN 1853+A1 Tarım Makinaları - Devirme Kasalı Römorklar -Güvenlik - Agricultural Machinery- Trailers With
Tipping Body- Safety
TS ISO 11407 Karayolu Taşıtları- Ticari Taşıtlar- Alttan Ve İleri Takılı Çekme Tertibatı Olan Çekici Taşıtlar Ve
Merkez Dingilli Römorklar Arasındaki Mekanik Bağlantılar- Birbiri İle Değiştirilebilirlik - Commercial Road
Vehicles- Mechanical Coupling Between Towing Vehicles With Coupling Mounted Forward And Below And
Centre-Axle Trailers- Interchangeability
TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda Güvenlik - Tasarım İçin Genel Prensipler - Risk Değerlendirilmesi Ve Risk
Azaltılması - Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk Reduction
General Director
Emin PALAZ
www.palazoglu.com | [email protected]
Tarih / Date
Pages 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
348 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content