close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 GÜZ YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

embedDownload
2014-2015 GÜZ YARIYILI
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI
Turgut Özal Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yer
alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru koşulları dâhilinde Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencisi alacaktır.
Başvurular 01-Ağustos 2014 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
1-Kontenjanlar
DOKTORA PROGRAMLARI
Enstitü
Anabilim Dalı
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Program
Doktora
Yatay Geçiş
Kontenjan
Kontenjanı
5
1
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Alınacak
Bölüm
ALES
Puanı
Yabancı
Dil Puanı
Özel Şart
10
İlgili 4 Yıllık Lisans
Programları Mezunu
Olmak ve Yüksek
Lisans Mezunu Olmak
SAY-55
55
**
SAY-55
55
*
SAY-55
55
*
SAY-EA
55
55
*
Tıbbi Genetik
Doktora
10
-
2
Tıbbi
Biyokimya
Doktora
3
-
-
Odyoloji ve
Konuşma
Bozuklukları
Doktora
12
-
1
**
Siyaset Bilimi
ve
Uluslararası
İlişkiler
Doktora
İşletme
Doktora
Özel Hukuk
Lisans/Yüksek Lisans
Mezunu Olmak/Tıp,
Diş Hekimliği,
Eczacılık veya
Veterinerlik Fakültesi
Mezunu Olmak
Yüksek Lisans
Mezunu Olmak/ Tıp,
Diş Hekimliği,
Eczacılık veya
Veterinerlik Fakültesi
Mezunu Olmak
Yüksek Lisans
Mezunu Olmak/Tıp
Fakültesi Mezunu
Olmak
10
1
1
****
EA-Sözel
55
55
***
****
*****
Doktora
10
10
2
1
10
1
İşletme Alanında
Lisans veya Yüksek
Lisans Mezunu Olmak
**
EA-60
Hukuk Fakültesi
EA-Sözel
Lisans veya Yüksek
55
Lisans Mezunu Olmak
55
***
*****
55
******
(*)Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Veterinerlik Fakültesi dışı lisans programı mezunu olup, doğrudan doktoraya başvuruda
bulunan adaylar Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirileceklerdir.
(**) Farklı bölümlerden gelen öğrenciler için 21 krediyi geçmeyecek şekilde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
(***) Lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES Puanı ve 3.00 lisans ortalaması aranır.
(****) Adayların Lisans ya da Yüksek Lisans mezuniyet alanlarından en az birisinin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve
Hukuk Fakültelerinden herhangi birinden veya diğer fakültelerin sosyal bilimlerle ilgili bir bölümünden mezun olmaları şartı
aranır.
(*****) Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olan adaylar 06 Şubat 2013 Tarihinden önce mezun olduğu Tezsiz Yüksek
Lisans programına kayıt yaptırmışlar ise doktora programlarına müracaat edebilir.
(******) Program YÖK’ten onay gelmesi halinde açılacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Enstitü
Anabilim Dalı
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Tıbbi
Genetik
Tıbbi
Biyokimya
Sosyal
Hizmetler
Odyoloji ve
Konuşma
Bozuklukları
Cerrahi
Hastalıkları
Hemşireliği
Özel Hukuk
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Kamu
Hukuku
Siyaset
Bilimi ve
Uluslararası
İlişkiler
Program
Yatay
Kontenjan
Geçiş
Kontenjanı
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Alınacak
Bölüm
ALES
Puanı
İlgili 4 Yıllık
Lisans
Programlarından
Mezunu Olmak
SAY-55
Y. Lisans
10
1
5
Y. Lisans
7
-
-
Y. Lisans
3
-
-
Y. Lisans
10
8
-
Y. Lisans
22
-
1
Y. Lisans
4
-
-
Y. Lisans
20
2
2
Y. Lisans
15
1
1
Y. Lisans
25
2
3
İşletme
Y. Lisans
25
2
5
Uluslararası
Ekonomi ve
Finans
Y. Lisans
25
3
3
4 Yıllık Lisans
Programlarından
Mezun Olmak
Yabancı
Dil Puanı
-
SAY-55
-
SAY-55
-
*
SÖZ-EA-55
SAY-EA55
4 Yıllık
Hemşirelik Lisans
Mezunu Olmak
Hukuk Fakültesi
Mezunu Olmak
Özel Şart
-
SAY-55
EA - SÖZ
55
EA - SÖZ
55
-
EA-SÖZ
55
4 Yıllık Lisans
Programlarından
Mezun Olmak
55
*
EA-55
*
EA-55
*
(*) Farklı bölümlerden gelen öğrenciler için 21 krediyi geçmeyecek şekilde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Enstitü
Anabilim Dalı
Program
Kontenjan
Alınacak
ALES
Bölüm
Puanı
Yabancı
Dil
Puanı
Mühendislik ve Teknoloji
Yönetimi
Tezsiz Y. Lisans
20
-
-
Adli Bilişim Mühendisliği
Tezsiz Y. Lisans
20
-
-
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tezsiz Y. Lisans
50
-
-
İşletme
Tezsiz Y. Lisans
20
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Tezsiz Y. Lisans
Uluslararası Ekonomi ve
Finans
Tezsiz Y. Lisans
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
4 Yıllık Lisans
Programlarından
Mezunu Olmak
-
-
20
-
-
20
-
-
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
2-Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Başvurular online olarak yapılacaktır.
Online başvurularda 30 TL başvuru ücreti alınacaktır.
ONLİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Doktora Programları için Lisans ve Yüksek Lisans
Diploması
Doktora Programları için Lisans ve Yüksek Lisans
Transkripti
1
Kimlik, Adres ve İletişim Bilgileri
6
2
ALES Belgesi *
(Tezsiz Yüksek Lisan Programlarında İstenmez)
7
3
Lisans Diploma Fotokopisi
8
Doktora Programları için Yabancı Dil Belgesi (KPDSÜDS-YDS-TOEFL) Belgesi **
4
Lisans Transkript Fotokopisi
9
1 Adet Resim
5
Askerlik Durum Belgesi (31 Kasım 2014 tarihine kadar
askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge istenir.)
* ALES Geçerlilik süresi girildiği tarihten itibaren 3 yıldır. (Adayların ilgili programlara başvurularında 2012 Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı (2011 ALES) Sonbahar Dönemi (27 Kasım 2011) ve daha sonraki yıllardaki ALES puanı
geçerli olacaktır.)
** YDS/ÜDS ve KPDS için süre sınırı yoktur. TOEFL, Geçerlilik süresi girildiği tarihten itibaren 2 yıldır.
- Not dönüşüm tablosu bulunmayan üniversiteler ve onaysız not dönüşüm tablosu getiren adaylar için YÖK dönüşüm tablosu esas
alınır.
- Online başvuruda istenen belgelerin taranmış halleri jpeg veya pdf formatında istenir.
- Kesin Kayıtta Belirtilen Belgelerin Asılları veya Onaylı Örnekleri İstenecektir.
3-Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1
Ödeme yapıldığına dair belge (Banka Dekontu veya Kredi Kartı ödeme slipti)
2
Ön Kayıtta Belirtilen Belgelerin Asılları veya Mezun olduğu Kurumdan yada Noterden Onaylı Örnekleri
3
3 Adet Resim
4
Referans Mektubu (2 Adet) (İşletme Ortak Doktora Programı İçin)
4-Başvuruların Değerlendirilmesi
BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ENSTİTÜ
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
PROGRAM
ALES
DİL
PUANI
LİSANS
GNO
Y. LİSANS
GNO
MÜLAKAT/
(YAZILI
SINAV)
BAŞARI
PUANI
Tezli Yüksek Lisans
50%
-
20%
-
30%
≥60
Tezsiz Yüksek Lisans
-
-
50%
-
50%
≥60
Doktora
50%
10%
-
20%
20%
≥60
Yüksek Lisans
%50
-
%20
-
%30
≥60
Doktora
%50
%15
*
%15
%20
≥60
Tezli Yüksek Lisans
%50
-
%20
-
%30
≥60
-
%50
%50
≥60
-
-
%60
%40
≥60
SBU Doktora
%50
%15
(*)
%15
%20
≥60
İşletme Ortak Doktora
%50
%10
(*)
%15
%25
≥70
İşletme ve UAEF
Tezsiz Yüksek Lisans
SBU Tezsiz Yüksek
Lisans
SBU: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
UAEF: Uluslararası Ekonomi ve Finans
(*) Lisans diploması ile doktora programına müracaat eden adaylarda lisans genel not ortalaması alınır ve başarı puanı
hesaplamasında % 15 olarak değerlendirilir.
5-Ücretler
Taksitlendirme
Enstitü
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Ana Bilim Dalı
Program
Toplam
1.Dönem
***
2.dönem
***
3.Dönem
***
4.Dönem
***
Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği
Doktora
15.000
3.750
3.750
3.750
3.750
Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği
Tezli Y. Lisans
12.000
6.000
6.000
-
-
Tezsiz Y.
Lisans
14.000
7.000
7.000
-
-
8.250
8.250
-
-
5.625
5.625
5.625
5.625
10.000
5.000
5.000
-
-
12.000
6.000
6.000
-
-
12.000
6.000
6.000
-
-
6.000
6.000
-
-
5.000
5.000
5.000
5.000
Mühendislik ve Teknoloji
Yönetimi
Adli Bilişim Mühendisliği
İş sağlığı ve Güvenliği
Tıbbi Genetik
Tıbbi Biyokimya
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Hizmetler
Odyoloji ve Konuşma
Bozuklukları
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Tezli Y. Lisans
16.500
Tıbbi Genetik
Tıbbi Biyokimya
Odyoloji ve Konuşma
Bozuklukları
Doktora1
22.500
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Tezli Y. Lisans
İşletme
Özel Hukuk
Kamu Hukuku
Uluslararası Ekonomi ve Finans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
Tezsiz Y.
İlişkiler
Lisans
Tezsiz
İşletme
Y. Lisans
Uluslararası Ekonomi ve Finans
Tezsiz Y.
Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Doktora
Özel hukuk
Doktora
İşletme
Ortak Doktora
12.000
20.000
Peşin Ödemlerde % 5 İndirim Uygulanır
Her dönem kendi içerisinde öğrencinin isteği üzerini 6 taksite kadar taksitlendirilebilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında % 50 indirim yapılmaktadır.
Sağlık Bilimleri (Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans programı hariç) , Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Tezli Yüksek Lisans Programlarında %25 indirim uygulanır.
e) Turgut Özal Üniversitesi Lisans Programları mezunlarına alanları ile ilgili tezli yüksek lisans programlarında % 50 indirim
uygulanır.
f) 1 Dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksekokul mezunlarından doğrudan doktora programına kabul edilenlerin ödemesi
gereken ücret 29.500 TL.dir.
a)
b)
c)
d)
Not:
 Ücretler, Lisansüstü Eğitim Ücret Paketi olarak Yüksek Lisansta 2 dönem, Doktorada 4 dönemde ödenir.
 Programa “kendi isteği ile” son kayıt tarihinden sonra kaydını sildirenler ilgili döneme ait ücreti iade edilmez.
 Tezli Yüksek Lisans Programında toplam ücret 7 dersi, 1 semineri ve 2 tez dönemini kapsamaktadır.
 Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam ücret 10 dersi, 1 dönem projesini kapsamaktadır.
Doktora Programında toplam ücret (SBU ve Fen bilimlerinde 7, İşletme ve Sağlık Bilimleri Doktora Programlarında 8)
 dersi, 6 tez dönemini kapsamaktadır. (Normal eğitim-öğretim süresi 4 yıldır)
 Normal Eğitim süresi içerisinde Yüksek Lisans Programlarında 2 Yıl, Doktora Programlarında 4 Yıl içerisinde eğitimin
tamamlayamayanlar aldıkları her bir ders kredisi ve tezi için ücret öderler.
 Yüksek Lisans Ders Kredi Ücreti: 400 TL dir





Özel Öğrenci Ders Başı Ücreti = 400 x (3 Kredi) = 1200 TL
Bilimsel Hazırlık (intibak) dersi Ücreti = 400 x (3 Kredi) = 1200 TL
Normal Eğitim süresi içerisinde tekrarlanan dersler için ilave ücret alınmaz.
Alan dışından yüksek lisans ya da doktoraya kayıt olan öğrenciler program ücretine ilave olarak, almaları gereken her bir
bilimsel hazırlık (intibak) dersi için ilave ücret ödeyerek kayıt olurlar.
Tezli – Tezsiz yüksek lisans Programlarından herhangi birinin kontenjanının dolmaması halinde, boş kalan kontenjan diğer
programa aktarılabilir.
Kontenjanlarının dolmaması halinde boş kontenjanlar için tekrar ilana çıkılabilir.
Diğer Şartlar için Turgut Özal Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ücretleri Tahsilat ve iade esaslarına bakabilirsiniz.
7- Bursluluk
BURSLU ÖĞRENCİ KONTENJANI
Enstitü
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Anabilim Dalı
Elektrik ve
Bilgisayar
Mühendisliği
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Sağlık Bilimleri
Enstitüsü
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Program
Ar-Ge Lisansüstü
Tam Araştırma
Kurum
Başarı
Burslu
Bursu
Bursu
Bursu
3
3
1
1
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası
İlişkiler
İşletme
Tezli Y. L.
Özel Hukuk
Tezli Y. L.
Doktora
Kamu hukuku
Tezli Y. L.
5
3
2
1
2
2
1
2
Uluslararası
Tezli Y. L.
Ekonomi ve Finans
2
Doktora Programı
Burs Statüsü
Ar-Ge Kurum Bursu
Mezunlar Başarı Bursu
Proje bursu
Araştırma Bursu
Doktora
Tezli Y. L.
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
2
2
-
1
-
-
Bursluluk İndirim Oranları
İndirim Oranı %
Eğitim Öğretim ücretinin %50 muafiyetini
Eğitim Öğretim ücretinin %100 muafiyetini
Eğitim Öğretim ücretinin %100 muafiyetini
Eğitim Öğretim ücretinin % 100 muafiyetini
8-Takvim
Son Başvuru Tarihi
Sınav Tarihi
Sonuçların İlanı
Kayıtlar
Ders Dönemi
29 Ağustos 2014
01 - 05 Eylül 2014 *
15 Eylül 2014
16 Eylül - 19 Eylül 2014
22 Eylül 2014– 02 Ocak 2015
*Enstitülerin web sayfasından sınav tarihleri ilan edilecektir.
Eksik evrak ve programların asgari şartları sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
387 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content